FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER"

Transkript

1 Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

2 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret der hverke ka eller skal udryddes 3 Fakta om rotter 6 Hurtig reaktio og samarbejde er øgle til succes 7 Rottebekæmpere på besøg 8 Bekæmpelse er gratis e del af ejedomsskatte 10 Status på Hadligspla I hadligsplae for er forebyggelse 14 vigtigere ed bekæmpelse Rottere skal blive i kloakkere 17 Bedre og billigere at forebygge 21 Tilsy på ejedomme, der er særligt udsat for rotter 23 Dialog, kotrol og samarbejde med de private 25 sikrigsordiger Grudejeres pligter 26 3

3 [Billede: Rotte på heg ] ROTTEN dyret der hverke ka eller skal udryddes Side Damark i 1907 fik si første lov om rotter, har kommuere haft asvaret for at bekæmpe rotter. Rottebekæmpelse betragtes som e samfudsopgave, fordi rotter ka overføre e lag række sygdomme til meesker (eksempelvis Weils syge) og vores husdyr. Desude ka de ødelægge både privat og offetlig ejedom og kloak, ligesom de med deres uri og ekskremeter ka foruree store mægder fødevarer, som dermed udgør e sudhedsrisiko. I bymæssige områder lever rotter primært i kloakkere, hvor der er rigeligt med vad og føde, og hvor de ka leve relativt uforstyrret. Så læge rottere bliver ede i kloakke, lægger vi ikke meget mærke til dem. Me fejl og brud på kloaksystemet er ofte grud til, at rotter i deres søge efter tørre redepladser graver sig ud af kloakke. Så har vi pludselig rotter løbede i have eller på loftet, og kommue må træde til med bekæmpelse. I mage år var målet, at rotter skulle udryddes. Det lykkedes ikke, og rotter har vist sig at være utroligt svære at komme til livs. Med tide er idsatse derfor skiftet fra udryddelse af rotter til bekæmpelse, og i de seere år er forebyggelse af rotter blevet stadig vigtigere. Det har side 1. jauar 2013 været et krav, at alle kommuer skulle lave e hadligspla for de kommuale rottebekæmpelse og at hadligsplae bliver revideret som miimum hvert tredje år. Dee hadligspla er Lygby-Taarbæk Kommues ade hadligspla for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Formålet med dee hadligspla er at gøre de kommuale rottebekæmpelse edu mere sylig ed hidtil. 5

4 Hurtig reaktio og samarbejde er øgle til succes FAKTA OM ROTTER At bekæmpere gør e aktiv idsats for at fide år- sage til rotteforekomste, og giver råd og vejled- ig til borgere om forebyggede tiltag Det er e ubehagelig oplevelse at få rotter. Rotter i vores boliger, forretiger eller i vores ære omgivelser gør os utrygge. Det er derfor vigtigt, at kommue leverer e hurtig og effektiv service til de borgere, der har fået rotter. I mage tilfælde er der også behov for beroligelse og vejledig. Det er ikke e myte rotter ka Hoppe lodret op til 75 cm. og vadret mere ed 1,2 meter Løfte op til 1,2 kg. At borgere, der har hevedt sig, bliver orieteret om bekæmpelse, da grudig iformatio er med til at give tryghed Gave i alt materiale, der er blødere ed jer Et hul svarede til størrelse af e 2-kroe er ok til at give Kravle op geem faldstammer adgag for e rotte Kravle op ad ru vægge fx af murste (me ikke glatte overflader) Lygby-Taarbæk Kommue har valgt at lade bekæmpelse udlicitere til et privat bekæmpelsesfirma, hvor et team af autoriserede medarbejdere står for de daglige bekæmpelse. Hvis der kostateres rotter (f.eks. idedørs eller i e fødevarevirksomhed) ude for ormal arbejdstid, ka borgere for ege regig - selv kotakte e autoriseret rottebekæmper. Kommue skal orieteres bagefter, og kommue ka efter borgeres øske overtage bekæmpelse efterfølgede. Komme geem åbiger og sprækker ed til 2 cm i diameter Meesker tiltrækker rotter Rotter er afhægige af meesker - det er os, der giver rotte mad og steder at bo Er der ikke mad og steder at bo, er der ikke rotter Borgere ka, døget rudt, amelde rotter via selvbetjeig på kommues hjemmeside. Når der er ameldt rotter på e adresse, ka borgere forvete: At der reageres hurtigt på e ameldelse: Er rotte i beboelse, vil bekæmpere rykke ud samme dag el- ler seest dage efter - dog ku på hverdage. Alle a- dre ameldelser reageres der på seest to hverdage efterameldelse (lovkravet er seest ide for 8 dage) Bekæmpere registrerer, hvad ha iagttager og foretager sig på adresse, heruder om der udlægges gift eller opsættes fælder til bekæmpelse. Kommue ka følge bekæmpelse på de ekelte sag og få overblik over alle sager via systemet RotteWeb. Hvis det er ødvedigt, ka kommues admiistrative medarbejdere give hestilliger og påbud om rottesikrig. Forkert fuglefodrig tiltrækker rotter Høsehold tiltrækker ofte rotter Bekæmpelse af rotter ka tage tid, fordi rotte er mistæksom over for ye tig i des omgivelser 6 7

5 Rottebekæmpere på besøg Lee har sødag morge set e rotte ved fuglefoderbrættet i si have. Via kommues hjemmeside amelder hu rotte. Madag eftermiddag bliver hu riget op af rottebekæmpere, og de aftaler dag og tidspukt for has tilsy. Lee bliver bedt om at være til stede ved tilsyet for det tilfælde, at rottere skal bekæmpes med gift. Bekæmpere kommer på det aftalte tidspukt og geemgår have for spor af rotter. Bekæmpere fider tæt ved køkkeviduet et hul delvist gemt i et rosebed. Skelbrøde fides og der foretages e røgprøve. Efter få miutter kommer der røg op af hullet uder køkkeviduet. Bekæmpere kostaterer i øvrigt, at alt ser fit og ryddeligt ud, og at der ikke er umiddelbare fejl eller magler på hus og haveskur Der aftales et yt besøg med Lee, hvor giftkasse bl.a. skal tilses ved æste besøg ses det, at der er spist af gifte. Ved de efterfølgede to besøg er der ikke lægere aktivitet og ikke yderligere teg på rotter I de mellemliggede periode har Lee haft kotakt til forsikrigsselskabet og e autoriseret kloakmester har været på sage defekte på kloakke er u udbedret Derefter sker følgede Lee bliver bedt om at tage kotakt til sit forsikrigsselskab, så kloakke ka blive udersøgt og skade udbedret Bekæmpere sætter e giftstatio op ved haveskuret, som ligger tæt ved fuglefoderbrættet Lee bliver bedt om at stoppe fuglefodrige, mes bekæmpelse af de eller de rotter, der måtte være, står på Der er u gået ca. 3 uger efter ameldelse, og der har ikke været aktivitet af rotter de seeste 2 uger Bekæmpere iformerer Lee om, at bekæmpelse u er slut og giftstatioe fjeres Lee får at vide, hvorda hu ka fodre fugle, så risikoe for at tiltrække rotter bliver midst mulig Sage lukkes Ved hjælp af e røgprøve ka bekæmpere påvise, om der er brud på kloakke 8 9

6 Hvad koster bekæmpelse? Som grudejer i Lygby-Taarbæk Kommue betaler ma for de kommuale rottebekæmpelse via ejedomsskattebillette, hvor der opkræves et gebyr svarede til e adel af ejedomsværdie. Beløbet dækker udgifter til det private bekæmpelsesfirma samt de tilkyttede admiistrative opgaver, der varetages af forvaltige. Som borger eller virksomhed skal ma således ikke betale ekstra, hvis ma e dag får brug for hjælp til bekæmpelse af rotter på si ejedom. Området skal hvile i sig selv, og et evetuelt over- eller uderskud idreges derfor i gebyret det efterfølgede år. I 2015 steg gebyret bladt adet for at dække egagsudgifter på cirka e millio kroer til de lovpligtige opsætig af rottespærrer på kommuale istitutioer. Samtidig blev det besluttet at sætte gebyret op med 0,009 for at styrke idsatse med forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jævfør hadligspla for Gebyret var i 2015 på 0,0392 af ejedomsværdie, det vil sige for e ejedomsværdi på 3 mio. kr. var gebyret på 117,60 kr. Status på Hadligspla I 2012 kom e y bekedtgørelse på rotteområdet, som medførte e række ye krav og regler til de kommuale rottebekæmpelse. Et af de ye krav var, at kommue skulle lave e hadligspla for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. I forbidelse med udarbejdelse af de første hadligspla for åree måtte kommue kostatere, at der ku var e begræset vide om forekomste af rotter i Lygby-Taarbæk Kommue. Udgagspuktet for plae var derfor at skabe et bedre overblik og et grudlag for bedre at kue målrette iitiativere i de efterfølgede - dvs. ærværede - hadligspla. Af resultater opået i plaperiode ka særligt æves Der blev geemført udbud af rottebekæmpelse i I de forbidelse blev der lagt kræfter i at få lavet e detaljeret kravspecifikatio, som dels stillede mere præcise krav til kvalitete af bekæmpelse og dels præciserede ydelse for at muliggøre e bedre kvali tetssikrig fra kommues side. Der har været et særligt fokus på at forbedre de digitale registrerig og afrapporterig af bekæmperes tilsy. Det har givet kommue e bedre idsigt i, hvad bekæmpere observerer og foretager sig på e ejedom i forbidelse med e rottesag. Ligeledes har det ført til flere og bedre data, som giver mulighed for at lave statistik over for eksempel, hvad der forårsager rottetilhold. De admiistrative medarbejdere i forvaltige har deltaget i kurser og etværk samt geemført Naturstyrelses autorisatioskursus i rottebekæmpelse. Opkvalificerige har medført, at forvaltige har fået bedre forudsætiger for at følge de praktiske bekæmpelse samt arbejde med udviklig og ye iitiativer på området. Der er udarbejdet retigslijer for arbejdsgage itert i forvaltige, heruder sitflader i forhold til bekæmpelsesfirmaet, Lygby-Taarbæk Forsyig og kommues vejvæse. Procedurer for opfølgig og hådhævelse er fastlagt for at sikre esartethed og struktur i hådterige af sagere. Samme med bladt adet brevskabeloer for hestilliger og påbud bidrager dette til at effektivisere arbejdsgage og hådhævelse. De ye bekedtgørelse stillede krav om opsætig af rottespærrer på de kommualt ejede istitutioer (skoler, skolefritidsordiger, børehaver, vuggestuer og plejehjem) med det formål at forhidre rotter i at træge id via kloakke. Ved udgage af 2015 vil der være opsat rottespærrer på ca. 90 istitutioer i Lygby-Taarbæk Kommue. Fokus i plaperiode har især været på opbygig af vide i forvaltige, kosekvet opfølgig og hådhævelse over for grudejere med rottetilhold samt opfølgig og kotrol med bekæmpelsesfirmaet

7 Nye tider for rottebekæmpelse Rammere for de kommuale rottebekæmpelse udvikler sig hele tide og sætter ye betigelser for det daglige arbejde. Side det seeste udbud af rottebekæmpelse i Lygby-Taarbæk Kommue er der kommet e række stramiger i forhold til, hvorda ma må bruge gift til at bekæmpe rotter. I februar 2015 udsedte Miljøstyrelse e y vejledig om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, der stiller større krav til bekæmpelse på de ekelte ejedom. Skærpede regler for brug af gift Det er for eksempel blevet et krav, at grudejer eller e ade perso er til stede på ejedomme, år bekæmpere udlægger gift, at gifte ku må beyttes i umiddelbar ærhed af bebyggelse og at bekæmpere skal idsamle evetuelle døde rotter to gage ugetligt, år der avedes gift. Disse forhold betyder, at rottebekæmpere skal bruge væsetligt mere tid per ameldelse og dermed at bekæmpelse bliver dyrere. I ogle tilfælde vil kravet om ærhed til bebyggelse betyde, at det ikke er muligt at bekæmpe rotter med gift. De skærpede krav til gifte skyldes primært, at der er et behov for at beskytte miljøet og de vilde rovpattedyr og rovfugle, som vil kue æde evetuelle forgiftede rotter (og mus). Hvad er rottegift? Der fides forskellige typer af rottegifte Som udgagspukt avedes de mildeste form for gift af hesy til miljøet Alle rottegifte er atikoagulater, der hæmmer blodets eve til at størke. Rotte dør derfor af idre blødiger mosegrise eller helt adre forhold. Selvom det ikke altid er rotter, så vil ameldere altid få et besøg af rottebekæmpere, som afgør, om der er tale om rotter. Det er svært at vurdere, om der er flere rotter, eller om det stigede atal ameldelser også er et udtryk for e større opmærksomhed og e midre tolerace over for rotter. De øgede opmærksomhed vurderes ku at være positiv, da det alee er ved hjælp af hevedelser fra borgere, at årsage til et rotteproblem ka fides og løses. Rotte dør først 4 til 6 dage efter, at de har spist af gifte Af sikkerhedsmæssige årsager må rottegift ku udlægges i lukkede foderstatioer Der avedes ikke atikoagulater til bekæmpelse af rotter i beboelse, fordi rottere ka lægge sig til at dø på utilgægelige steder med voldsomme lugtgeer til følge Gift må ikke udleveres til borgere Atal ameldelser (atal for 2015 er estimeret) Atallet af ameldelser stiger I de seere år har atallet af ameldelser været svagt stigede. Årsage kedes ikke, me mage ameldelser (15 %) viser sig ikke at vedrøre rotter, me i stedet for eksempel mus, I de kommede plaperiode skal rottebekæmpelse i udbud ige, og i de forbidelse skal der tages højde for oveævte ye krav og betigelser samt det stigede atal ameldelser. Det må forvetes, at bekæmpelse bliver mere tidskrævede og dermed dyrere

8 Som optakt til udbuddet vil forvaltige foretage e grudig evaluerig af de uværede bekæmpelsesidsats og lægge op til e beslutig om, hvilket serviceiveau der øskes samt hvilke krav der skal stilles til kvalitete af de praktiske udførelse. Samtidig vil kommue se på mulighede for at midske bruge af gift og for eksempel i større omfag beytte fælder placeret i fældekasser udedørs. Dette både af hesy til miljøet og for at afprøve ye metoder til effektiv bekæmpelse set i lyset af de ye restriktioer. MÅLSÆTNINGER Med hadligsplae for øsker Lygby-Taarbæk Kommue at have fokus på målrettet forebyggelse af rotter, og vores målsætiger skal afspejle vores idsats de kommede tre år: I hadligsplae for er forebyggelse vigtigere ed bekæmpelse I de kommede plaperiode er der udvalgt fire områder, hvor forvaltige i samarbejde med forskellige aktører ser et behov for at gøre e ekstra idsats. Hadligsplae og des udvalgte områder skal ses som et supplemet til de eksisterede kommuale rottebekæmpelse, som allerede i dag lever op til lovgiviges krav såvel som til de af kommue fastsatte kvalitetskrav. At gøre det sværere for rottere at komme ud af kloakkere At gøre det sværere for rottere at etablere sig i vores omgivelser At gøre borgere til aktive medspillere i forebyggelse af rotteproblemer Grafe til højre viser, hvad der er årsag til rottetilhold i Lygby-Taarbæk Kommue. Hver fjerde gag, der ameldes rotter, ka årsage relateres direkte til e defekt kloak. I 36 % af sagere ka årsage ikke fastslås, idet der blot er tale om e ekeltståede observatio af e rotte e såkaldt strejfer. I mage tilfælde vil strejfrotter også stamme fra kloakke, me da rotter ka bevæge sig over store afstade, er det svært at lokalisere de defekt, som har givet aledig til de omstrejfede rotte. Der ka også være tale om mus eller mosegrise, som fejlagtigt er blevet ameldt som rotter. I 21 % af sagere er problemet relateret til oget, ma som borgere emt ka gøre oget ved: Utætte affaldsstativer, fuglefodrig, høsehold eller usikrede bygiger med for eksempel huller i sokkel, åbetståede kælderviduer, utætte døre eller adet. Her er der tale om, at strejfrotter fider et godt sted at spise eller i værste fald e vej id i bolige. I forlægelse af bladt adre disse kostateriger har kommue i dee hadligsplaperiode valgt at gøre e ekstra idsats på følgede områder: 1 Forebyggelse og bekæmpelse af og mod kloakrotter 2 Iformatio til borgere om at forebygge rotter Derudover vil kommue være særligt opmærksom på ejedomme, som typisk getage gage tiltrækker rotter som følge af de aktivitet, der foregår. Det ka for eksempel være hesteejedomme, hvor det ka være svært at holde rottere fra døre. Et adet område i fokus er de bekæmpelse, Årsager til rotteameldelser i Lygby-Taarbæk Kommue i 2015 som foretages i de private sikrigsordiger. Her har kommue fortsat det overordede asvar for bekæmpelse og er asvarlig for, at krav til avedelse af gift bliver overholdt. De øvrige områder i fokus er: 3 Ejedomme som er særligt udsatte for rotter 4 Dialog, kotrol og samarbejde med de private sikrigsordiger 14 15

9 FOKUSOMRÅDE 1 Rottere skal blive i kloakkere Kommuere er ikke forpligtigede til at bekæmpe rotter i kloakkere. Idtil 2010 bekæmpede kommue ligesom de fleste adre kommuer rotter i det offetlige kloaksystem ved at hæge giftblokke ed i brødee e gag om året. Forskig har imidlertid vist, at de form for bekæmpelse ku giver e midlertidig edgag i atallet af rotter i kloakke. De lagsigtede løsig består i hurtige udbedriger af de kloaklediger, der er defekte, evetuelt fulgt op med sikrig ved hjælp af e rottespærre. Rottespærrer ka opsættes af grudejer på de private stiklediger, så disse afskærmes fra idtrægede rotter fra hovedkloakke. Lygby-Taarbæk Kommue fortsætter arbejdet med at kræve hurtig udbedrig af defekte kloaklediger, og vil med adre tiltag (se bl.a. fokusområde Bedre og billigere at forebygge ) øge opmærksomhede hos kommues borgere om fordelee ved at have styr på ege kloaklediger. Der er bladt adet lavet e blaket, som grudejer får udleveret ved kostateret kloakbrud, og som skal uderskrives af et autoriseret kloakfirma som dokumetatio for det udførte arbejde. Procedurere har vist sig effektive, og kommue vil derfor fastholde fokus og praksis på området Kommue har et samarbejde med Lygby-Taarbæk Forsyig med hesy til gesidig uderretig, år der opstår rotteproblemer som følge af kloakdefekter. Ligesom kommue er Lygby-Taarbæk Forsyig heller ikke forpligtiget til at bekæmpe rotter i kloakke. Forsyige har dog ivesteret i e række elektroiske fælder, som ka avedes til giftfri bekæmpelse af kloakrotter. Hvad er e elektroisk fælde? E tør sadfagsbrød tyder på e defekt, der ka give fri passage for rotter til tag og loft Affaldsstativer ka udgøre e fødekilde for rotter Aktiviteter Uder sidste plaperiode fik kommue udarbejdet procedurer for opfølgig og hådhævelse i sager, hvor der er kostateret kloakdefekter. Kommue har haft fokus på: 1 Påvisig af defekter, 2 Krav om udbedrig, 3 Overholdelse af tidsfrister samt 4 Opfølgig på efterlevelse af krav. De elektroiske fælder ka opsættes i kloakke. Når rottes bevægelse og kropsvarme registreres via sesorer, skydes e række dræbede spyd med stor kraft ed og kækker rygsøjle på rotte. Spyddee trækkes herefter op, og de døde rotte skylles ud med spildevadet

10 Kommue vil i de kommede plaperiode samarbejde med forsyige om at få udersøgt mulighedere for e miljøbevidst og målrettet bekæmpelse af rotter i kloakke ved brug af elektroiske fælder og gift. Formålet vil være at miimere de geer, som ka forårsages af kloakrotter. I forbidelse med reoverig af de offetlige kloak, presses rottere ofte ud i de private kloakker. Det skal udersøges, om og hvorda der ka geemføres e målrettet bekæmpelse forud for reoverig af de offetlige ledigsdel med det formål at midske atallet af rotter, som presses ud i de private lediger Der ka lejlighedsvis være områder, som er stærkt plaget af kloakrotter på grud af e eller flere defekte kloakker. Det skal udersøges, om e målrettet og systematisk bekæmpelse af kloakrotter i områder med særlig mage kloakrelaterede rotteameldelser ka have e positiv effekt på atallet af rotter ude for kloakke, og dermed medvirke til færre ameldelser af rotter i området Kommue vil i samarbejde med Lygby-Taarbæk Forsyig og kommues bekæmpelsesfirma udvælge et eller flere områder med særlig mage kloakrelaterede rotteameldelser. Udersøgelse skal give grudlag for at vurdere, om der skal foretages bekæmpelse af rotter i kloakke. Der vil særligt blive set på effekt i forhold til idsats og økoomi, samt hvor læge der er e effekt af de foretage bekæmpelse. Cirka gage om året er e ameldelse om rotter årsag til, at et brud på de offetlige kloak opdages og repareres Ved udgage af 2015 vil der som følge af lovkrav være sat rottespærrer op i kloakke på cirka 90 kommuale skoler, plejehjem og dagistitutioer 19

11 Rotter i kloakke - er de et problem? Ja, især år de er kommet ud af kloakke Cirka hver fjerde ameldelse i Lygby-Taarbæk Kommue har direkte relatio til defekte kloakker Bekæmpelse af kloakrotter er ikke e varig løsig De bedste forebyggelse mod rotter fra kloakke er at have itakte kloakker Vær som privat grudejer opmærksom på Rottere lever for e stor dels vedkommede i de private stiklediger FOKUSOMRÅDE 2 Bedre og billigere at forebygge Det er e ubehagelig oplevelse at have rotter i og omkrig si bolig, me de ekelte borger ka lagt he ad veje sikre sig mod dee oplevelse. Nøgleordet er forebyggelse. Borgere, der amelder rotter, vil via de direkte kotakt med bekæmpere blive vejledt i rottesikrig og udbedrig af forhold, som ka skabe tilhold for rotter. Kommue beytter sig af si ege hjemmeside til iformatio om rotter, me dee iformatio ses primært af borgere, der allerede har problemet tæt på. I Lygby-Taarbæk Kommue vil ma også gere å ud med iformatio og vejledig til borgere, som edu ikke har haft problemer med rotter. Der er et særligt behov for at iformere og vejlede om Formålet med iformatio og vejledig er At skabe tryghed for borgere og erhvervsliv i forhold til rotter At gøre de ekelte borger opmærksom på si ege rolle i forhold til rotter og dermed øge de frivillige forebyggelse Det er de ekelte grudejer, som selv skal sikre, at ege ledig er itakt Vedligeholdelse af ege kloakker E itakt privat ledig ka med fordel afskærmes ved istallatio af rottespærre i de private skelbrød Alt arbejde på de private kloakledig skal udføres af autoriseret kloakmester Geerel reholdelse Fuglefodrig ude rotter Dyre- og høsehold ude rotter Private sikrigsordiger Et foderbræt skal placeres frit, og alle foderrester skal fjeres ide skumrig Aktiviteter I plaperiode har kommue trykt iformatiosfoldere med gode råd og retigslijer for fuglefodrig, høse- og dyrehold. Disse ligger på kommues hjemmeside og udleveres efter behov af bekæmpelsesfirmaet til de ekelte borger

12 Iformatioe år ku sjældet ud til borgere, som ikke aktivt søger iformatio, og det giver et behov for at være proaktiv i kommue, hvis forebyggelse af rotter skal å ud til dem, der edu ikke har problemer med rotter. Kommue vil arbejde med at lave målrettet iformatio, som ka bruges i bestemte situatioer eller midre geografiske områder. Det ka for eksempel være At bruge de lokale medier i større omfag ed i dag Ejedomme med dyrehold byder på rigelige fødemuligheder og skjulesteder på marker, i stalde og lader Bedre iformatio og kampager på kommues hjemmeside Iformatiosmateriale til uddelig i midre geografiske områder med rotteproblemer Målrettet og evetuelt postomdelt iformatio om for eksempel vedligeholdelse af borgeres ege kloakker Foredrag om forebyggelse og bekæmpelse af rotter især for have- og ytteforeiger, grudejerforeiger, boligforeiger og ligede. FOKUSOMRÅDE 3 Tilsy på ejedomme, der er særligt udsat for rotter På ogle ejedomme ka det være særligt svært at udgå rotter. Det gælder for eksempel ejedomme med e eller flere former for dyrehold. Grude til, at rotter har gode muligheder for at slå sig ed her er, at de ofte både ka fide et relativt uforstyrret sted at bo og samtidig i kraft af dyrefoder har em adgag til føde. Lygby-Taarbæk Kommue øsker e øget opmærksomhed omkrig disse ejedomme, hvor der ved ekstra tilsysbesøg er fokus på at hjælpe de ekelte grudejer med forebyggelse, så rotteres levemuligheder fjeres eller reduceres mest muligt. Aktiviteter Lygby-Taarbæk Kommue vil fortsat prioritere ét årligt tilsy af alle ejedomme i ladzoe samt ejedomme med dyrehold beliggede i byzoe. Geem varslig af tilsy på udvalgte ejedomme er målet, at flere grudejere er til stede i forbidelse med tilsyet, så det bliver muligt at få e dialog omkrig sikrig og rehold af bygiger og omgivelser. Samme med grudejere ka bekæmpere foretage e geemgag af bygiger, stalde med videre og komme med råd og vejledig om forebyggelse af rotter. Kommue vil seere udersøge, om idsatse fører til færre rotteameldelser og om forbruget af gift i de berørte områder og/eller ejedomme falder. Det er lovkrav, at alle ejedomme i ladzoe samt ejedomme med dyrehold i byzoe skal besøges miimum hvert adet år for at fide ejedomme med rotteproblemer. I hadligsplae for blev det besluttet at udvide dette til besøg e gag om året. Begrudelse er for det første, at der er tale om et lille atal ejedomme (ca. 170 ejedomme), for det adet at ejedomme i ladzoe, især ejedomme med dyrehold, rummer gode leveforhold for rotter og for det tredje, at ladzoe i Lygby-Taarbæk Kommue ligger i tæt tilkytig til de tætbebyggede byzoe. Kommue vil prioritere, at Fastholde de årlige tilsysbesøg på alle ejedomme i ladzoe samt dyrehold i byzoe Geemgå bygiger og give råd og vejledig om forebyggelse af rotteproblemer til grudejer i forbidelse med tilsyet Udvide atallet af tilsysbesøg på de ejedomme, hvor det vurderes hesigtsmæssigt Have tidlig bekæmpelse i fokus, således at bekæmpelses omfag og giftforbrug reduceres 22 23

13 Mage virksomheder, der hådterer fødevarer, vælger at have e privat sikrigsordig FOKUSOMRÅDE 4 Dialog, kotrol og samarbejde med de private sikrigsordiger E privat sikrigsordig er e frivillig aftale, som et bekæmpelsesfirma ka idgå med e grudejer, typisk et boligselskab, et supermarked eller e restaurat. Formålet med e privat sikrigsordig er primært at forebygge idtrægig af rotter og dermed reducere risikoe for, at e virksomhed må lukke midlertidigt på grud af rotter (og/eller mus). I modsætig til kommues råderum over for de ekelte borger og virksomhed, ka bekæmpelsesfirmaere i højere grad tilbyde kude forebyggelse, ide rottere har idfudet sig. af rotter, avedelse af gift i hehold til rottebekedtgørelses resistesstrategi og retigslijere for giftmidleres avedelse. Aktiviteter I hadligsplae havde kommue valgt at skabe sig et overblik over sikrigsordiger i kommue og sikre, at bekæmpelsesfirmaere overholder deres pligt til at amelde og idberette. De erfariger, som kommue har gjort sig i de forbidelse, er medvirkede til, at kommue fortsat vil have fokus på at sikre, at bekæmpelse i de private sikrigsordiger lever op til lovgiviges krav. De private bekæmpelsesfirmaer har pligt til at iformere kommue om idgåelse og ophør af sikrigsordiger samt om deres samlede giftforbrug. Ligeledes skal kommue løbede iformeres om evetuel forekomst af rotter i de ekelte sikrigsordiger, så kommue ka have overblik over rottetilholdet i hele kommue. De private bekæmpelsesfirmaer har med e sikrigsordig således overtaget forpligtigelse til at bekæmpe rotter og vejlede om forebyggede tiltag hos de ekelte grudejer. Det er imidlertid stadig kommues pligt at sikre e effektiv rottebekæmpelse, ligesom kommue har pligt til at sikre, at lovgivige overholdes i de private sikrigsordiger. Her tækes især på ameldepligte, år der idgås og opsiges sikrigsordiger, ameldepligte ved forekomst Der er et fortsat behov for at øge vide om, hvor der er idgået private sikrigsordiger i kommue Geem stikprøver vil kommue udersøge, om bekæmpelsesfirmaere overholder reglere for brug afgift og om der geemføres de lovpligtige bygigsgeemgage. Kommue øsker e positiv dialog med bekæmpelsesfirmaere for at skabe øget samarbejde og udvekslig af iformatioer og vide. Det er kommuesholdig, at e positiv dialog alt adet lige vil være til gav for bekæmpelse og ikke midst for forebyggelse af rotter

14 GRUNDEJERENS PLIGTER Teg på rotter skal ameldes til kommue ( Grudejer har pligt til at rottesikre og reholde si ejedom: Affaldsstativer skal være sikret mod rotter Udgå rod på ejedomme Vetilatiosriste i sokkel og mur skal være itakte Viduer og døre skal slutte tæt i kældre skal viduer holdes lukkede, år lokalet ikke beyttes, eller viduet sikres med et (maskevidde midre ed 2 cm) Kloak og afløb skal være tætte Høsegårde, kaibure og ligede skal være rottesikre Fuglefodrig i begræset omfag - ige foder på jorde Ige forarbejdede madvarer eller kød i kompostbeholdere Ige brædestabler eller adre materialer op ad husmure Ydermure, sokler og tage skal være itakte Tjek samlebrøde med jæve mellemrum: Grus eller jord i bude tyder på e defekt Huller i jorde ude opgravet jord eller sammesuke fliser ka være teg på kloakbrud Faldstammeudluftig skal være forsyet med vakuumvetil og metalet Tagedløb skal udmude uder rist eller dæksel Afløbsriste skal være hele og fastskruede 26

15 TA AR BÆK KO M TE R PL CEN AN NE LYN MU GB Y- FO R MILJØ O G

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram Jauar 2011 Garatibevis DS Trapezprofiler DS Siusprofiler DS Padeplader DS Tagstesprofiler DS Lysplader DS Tagredeprogram GARANTIBEVIS 2 Betigelser for opfyldelse af garativilkår at produktet ikke avedes

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Søre K. Hase A/S er e modere etrepreør virksomhed, der faver tre ekspertiseområder: kloakarbejde, kabelfejlsøgig og madskabsudlejig.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA...

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA... årsberetig 2006 Idholdsfortegelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB.................................. 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006.................................................. 6 BERETNING...................................................................

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler Udleverig af LER-oplysiger vedr. EergiMidt Eergi A/S og ekstere kuders vejbelysigskabler Kableres beliggehed og målsætig er ku vejledede. Plaere viser udelukkede kabeltracé. Hvis der øskes yderligere oplysiger

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

antal gange krone sker i første n kast = n

antal gange krone sker i første n kast = n 1 Uge 15 Teoretisk Statistik, 5. april 004 1. Store tals lov Eksempel: møtkast Koverges i sadsylighed Tchebychevs ulighed Sætig: Store tals lov. De cetrale græseværdisætig 3. Approksimatio af sadsyligheder

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011 Aalborg Uiversitet Ladsbyer i storkommue Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørge Publicatio date: 2011 Documet Versio Tidlig versio også kaldet pre-prit Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio for published

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden.

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden. Vadtrasportmodel Formål For beregig af vadtrasporte i sadkasse er der lavet e boksmodel. Formålet med boksmodelle er at beskrive vadtrasporte i sadkasse. Herover er formålet at bestemme de hydrauliske

Læs mere

Løsninger til kapitel 7

Løsninger til kapitel 7 Løsiger til kapitel 7 Opgave 7.1 a) HpoStat giver resultatet: Pop. varias er ukedt, me 30, så Normalf. bruges approksimativt = 54,400 s 1.069,90 = 00,000 0,95 49,868 58,93 Dette betder, at med 95% sikkerhed

Læs mere

A14 4 Optiske egenskaber

A14 4 Optiske egenskaber A4 4 Optiske egeskaber Brydigsideks Når lys træffer e græseflade mellem to materialer, kastes oget af lyset tilbage (refleksio), mes oget går igeem græseflade med foradret retig (brydig eller refraktio).

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sammefatiger, aalyser og abefaliger fra FOAs sudhedspolitiske udspil Sudhed for alle FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Kasper Maiche og Peter

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009 Kultur og sport Risiko for ulykker Ergoomisk arbejdsmiljø Støj Psykisk arbejdsmiljø Ideklima Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i di virksomhed Velkomme til arbejdsmiljøvejvisere

Læs mere

Naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å - projektering B ILAG 1. LER information. ALECTIA A/S Side 1

Naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å - projektering B ILAG 1. LER information. ALECTIA A/S Side 1 Naturgeopretig af Edrup Mølle Dambrug i Seum Å - projekterig B ILAG 1 LER iformatio ALECTIA A/S Side 1 Til Graveaktør DONG Gas Distributio A/S Sødergade 50 6600 Veje Tlf 70 33 10 22 Fax 99 55 40 71 www.dogeergy.dk

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I).

Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I). Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I). Program for kurset Basiskursus i Biavl på Dalum Ladbrugsskole. Kurset holdes over to weekeder. Del A holdes fra lørdag, d. 9. ovember til

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Statistik ved Bachelor-uddaelse i folkesudhedsvideskab Græseværdisætiger Det hadler om geemsit Statistikere elsker geemsit Det er oplagt e god ide at tage geemsit. Hvis jeg f.eks skal gætte på vægte af

Læs mere