Eksportudsigten august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksportudsigten august 2015"

Transkript

1 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på 6,2 pct. og i 2016 på 5,4 pct. Dette svarer til en vækst på 35,2 mia.kr. i 2015 og ydereligere vækst i 2016 på 32,4 mia.kr. Vækst i BNP (realvækst) og vækst i basisvareeksport (årets priser), Pct. og mia.kr Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr. Tyskland 1,6% 1,6% 2,2% 11,0% 5,3% 5,0% 5,5 5,6 Sverige 2,4% 2,7% 2,9% 4,0% -3,0% 7,4% -1,8 4,3 USA 2,4% 2,3% 2,8% 7,4% 22,7% 6,2% 9,5 3,2 Storbritannien 3,0% 2,6% 2,8% -2,2% 10,5% 9,0% 4,0 3,8 Norge 2,2% 1,0% 0,7% 1,0% -2,2% 3,3% -0,8 1,2 Kina (ex Hongkong) 7,4% 6,7% 5,9% 13,4% 21,2% 8,8% 4,6 2,3 Frankrig 0,2% 1,3% 1,7% 7,2% -2,5% 5,5% -0,5 1,1 Nederlandene 1,0% 1,8% 1,6% 2,2% 8,7% -2,7% 1,8-0,6 Australasien Polen 3,4% 3,7% 3,9% 9,0% 4,3% 9,1% 0,7 1,6 Italien -0,4% 0,6% 1,0% -0,1% 5,4% -0,9% 0,8-0,1 Finland -0,4% % 1,0% -0,6% 2,9% % 0,4 I alt (Verden) 2,7% 2,5% 2,9% 1,9% 6,2% 5,4% 35,2 32,4 Heraf EU28 1,3% 1,7% 2,1% 3,8% 3,9% 5,1% 13,5 18,4 USA 2,4% 2,3% 2,8% 7,4% 22,7% 6,2% 9,5 3,2 Øvrige lande -2,6% 6,8% 5,6% 12,2 10,9 Basisvareeksporten er vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly I forhold til seneste vurdering i Eksportudsigten fra februar/marts 2015 er skønnet for væksten i dansk basisvareeksport øget med 1,2 procentenhed i 2015, men reduceret med 0,6 procentenhed i Det højere skøn for 2015 sker på trods af, at vækstudsigterne for verdensøkonomien i 2015 er reduceret fra 2,8 pct. i februar til 2,5 pct. i august. Også vækstudsigterne på flere af Danmarks store eksportmarkeder er reduceret, herunder bl.a. i USA, Tyskland og Kina. Baggrunden for opjusteringen af skønnet er derfor en kombination af en fordelagtig valutakursudvikling og stærkere eksportperformance i de første seks måneder af 2015 end tidligere forventet. Væksten i eksporten i 2015 forventes især trukket af USA, Tyskland, Kina og Storbritannien. Særlig eksporten til USA og Kina har i årets første seks måneder været meget kraftig på over 20 pct. i forhold til samme periode sidste år, og også eksporten til Tyskland er øget markant i denne periode med knap 8 pct. Basisvareeksporten til Rusland er i de første fem måneder af 2015 faldet 36,8 pct., hvilket sker ovenpå et fald i 2014 på 26,5 pct. For 2015 forventes samlet et fald på 11,6 pct., og hermed vil eksporten til Rusland siden 2011 være faldet med 4,4 mia.kr., svarende til 36,2 pct., primært som følge af mindre fødevareeksport. Kontakt: Talredaktion afsluttet: 1

2 1. Eksportudsigten for 2015 og 2016 Første kvartal 2015 gav en markant vækst i dansk basisvareeksport. Væksten var 7,6 pct. i forhold til kvartalet forud, og 8,9 pct. i forhold til samme kvartal året før. Denne ekstraordinært høje vækst i kvartalet er ikke fortsat i andet kvartal, men bidrager alligevel til at hæve skønnet for helårsresultatet. Den kraftige vækst i første halvår på 6,9 pct. skyldes især øget eksport af lægemidler, dele til vindmøller og minkskind til Kina, men også andre varegrupper har haft god fremgang. Væksten er indtruffet på baggrund af en fordelagtig valutakurs til flere lande uden for Euroområdet, dog ikke Norge og Sverige, og på trods af svagt faldende økonomiske vækstudsigter. Fremgangen og kan således især henføres til en styrket dansk konkurrenceevne. For hele 2015 skønnes en vækst i basisvareeksporten på 6,2 pct. og på 5,4 pct. i Eksportudsigten for 2015 og 2016 Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og energivarer, sæsonkorrigeret, mill.kr. pr. måned. Årets priser Realiseret Skøn aug. Årssnit pr Dansk vareeksport, sæsonkorrigeret, eksklusiv skibe, fly og energi. Mia.kr. og pct. # Est 2016 Est Dansk vareeksport, mia.kr. og pct # Samlet vareeksport inkl. fly, skibe og energi 601,3 614,7 619,9 617,0 - - # Vareeksport ekskl. energi, fly og skibe 530,9 546,9 558,6 569,4 604,6 637,0 # Vækst ekskl. energi, fly og skibe, mia.kr. 47,6 16,0 11,7 10,9 35,2 32,4 # Vækst ekskl. energi, fly og skibe, pct. 9,9% 3,0% 2,1% 1,9% 6,2% 5,4% Global BNP realvækst 3,3% 2,5% 2,4% 2,7% 2,5% 2,9% Dollarkurs 5,36 5,79 5,62 5,62 6,67 6,98 Vejet efterspørgsel på Danmarks eksportmarkeder Nominel BNP-vækst i DKK 6,2% 6,1% 0,8% 1,4% 5,1% 6,3% Nominel privatforbrug i DKK 5,5% 6,4% 1,2% 1,4% 5,2% 6,5% Importvækst i DKK 14,4% 6,1% -1,2% 1,2% 4,0% 9,2% Seneste faktiske eksporttal dækker juni 2015 Eksportudsigten bygger på skøn fra Oxford Economics (OE) om den globale økonomiske udvikling. OE skønner, at det globale reale BNP vil stige 2,5 pct. i 2015 og 2,9 pct. i 2016, hvilket er lidt lavere end skønnet i februar. Endvidere vurderer OE, at der vil ske en betydelig styrkelse af USD overfor Euro, og dermed danske kroner. Målt i danske kroner indebærer dette, at væksten på Danmarks største eksportmarkeder kan forventes at øges 5,1 pct. i 2015 og 6,3 pct i 2016., og disse landes import vil øges 4,0 pct. i 2015 og 9,2 pct. i Den faldende verdensmarkedspris på olie vil understøtte den globale vækst. Prisen pr. tønde Brent er faldet fra omkring 110 USD i sommeren 2014 til mindre end 50 USD i august OECD har beregnet, at et fald på 20 USD kan øge væksten i OECD-området med 0,4 pct. de første to år. Faldet på omkring 60 USD kan derfor stimulere væksten med omkring 1 procentenhed i 2015 og Dansk vareeksport, mia.kr. og pct Centrale baggrundsvariable OECD Composite Leading Indicators (MEI) - seneste observation juni 2015, publiceret 10. august Makrodata: Oxford_2015_08_14 Brent Oil. USD/bl. pr. uge. 1. jan feb (EIA)

3 2010M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 OECD Composite Leading Indicators (MEI) - seneste observation juni 2015, publiceret 10. august 2015 Euroarea USA Tyskland 0,8 103,00 0,8 101,00 1,0 104,00 0,6 0,6 0,4 101,00 0,4 0,2 99,00 0,5 0,2 99,00 97,00-0,2-0,2 97,00-0,4 95,00-0,5-0,4 95,00-0,6-0,8 93,00-1,0 92,00-0,6-1,0 92, ,8 93,00-1,2 91,00-1,5 88,00 Sverige Norge Kina 0,8 0,6 1,5 104,00 0,6 0,4 0,2-0,2-0,4-0,6 92,00 0,4 0,2-0,2-0,4-0,6 101,00 99,00 97,00 95,00 1,0 0,5-0,5-1,0-1,5 92, ,00-0,8 90-0,8-2,0 86,00 Den internationale konjunkturbillede er i følge OECD's seneste ledende indikatorer med seneste observation i juni 2015 fortsat positivt for euroområdet, men indikatorerne peger mod faldende vækst i USA og Kina. Væksten i Tyskland og Sverige ser ud til at være på vej frem, men omvendt peger indikatorerne på en betydelig tilbagegang i Norge. På valutasiden har Danmark nydt godt af en stigende amerikansk dollar og et højere britisk pund. Fra juni 2014 til juli 2015 er USD således steget ca. 24 pct. og GBP øget omkring 14 pct. Samtidig er svenske kroner dog faldet knap 3 pct. og norske kroner faldet omkring 8 pct. i forhold til danske kroner. Den kinesiske valuta RMB er, på trods af den overraskende devaluering medio august, fortsat steget omkring 20 pct. i forhold til euro siden juni 2014 og der dermed omtrent tilbage på sit tidligere niveau i forhold til USD. De generelt gunstige valutaforhold ses muligvis afspejlet i industriens forventninger til, at priserne fremover vil stige i forhold til i dag. Bortset fra den seneste måned, juli, har beholdningen af eksportordrer også udvist en stigende tendens. Dette sammen med en nogenlunde konstant eksportomsætning tyder på, at danske eksportvirksomheder står relativt stærkt på eksportmarkederne. Fremadrettet må man formode, at eksportomsætningen vil øges efterhånden som den stigende ordrebeholdning omsættes til salg - og dette salg kan endda forventes at ske til stigende priser (i danske kroner). Samlet tegner dette et relativt positivt billede for dansk eksport i den kommende tid Udvalgte valutakurser, Index: Januar 2013=100 USD SEK GBP NOK Eksportordresituationen Kilde: Danmarks Statistik Beholdning Priser Eksportomsætning

4 2. Aktuelle trends i dansk vareeksport Tyskland Eksporten til Tyskland har været i kraftig udvikling i de sidste to år: Både i 2013 og i 2014 voksede basisvareeksport til Tyskland ca. 10 pct. Den betydelige vækst har især været båret af vindmølledele og medicinvarer. Således er eksporten af vindmølledele øget fra 1,7 mia.kr. i 2012 til 14 mia.kr. i 2014, og er i de første fem måneder af 2015 vokset mere end 50 pct. i forhold til samme periode i De store leverancer af vindmølledele giver en vis øget usikkerhed for prognosen for 2015, men som følge af solid og tiltagende vækst i Tyskland skønnes alligevel en vækst i vareeksporten til Tyskland på 5,3 pct. i 2015 og 5,0 pct. i Nøgletal: Tyskland 2 Tyskland Tysk BNP-vækst 1,6% 1,6% 2,2% Dansk basisvareeksport 11,0% 5,3% 5,0% Vareeksport til Tyskland Sverige Svensk økonomi voksede med 2,4 pct og denne vækst forventes at tiltage til 2,7 pct. i 2015 og 2,9 pct. i Denne vækst modvirkes dog af en svagere svensk krone. I de første fem måneder af 2015 er dansk basisvareeksport således faldet 2,8 pct., svarende til 0,8 mia.kr., hvilket dog især kan henføres til et fald i afsætningen af dele til vindmøller på 0,9 mia.kr. I 2015 forventes derfor et fald i basisvareeksporten til Sverige på 3,0 pct., men med forventning om stige økonomisk vækst forventes eksporten at øges i 2016 med 7½ pct. Nøgletal: Sverige Sverige Svensk BNP-vækst 2,4% 2,7% 2,9% Dansk basisvareeksport 4,0% -3,0% 7,4% Vareeksport til Sverige Storbritannien BNP-væksten i Storbritannien var 3,0 pct. i 2014 og forventes fastholdt på et næsten tilsvarende højt niveau i 2015 og Dansk vareeksport har imidlertid ikke nydt godt af denne vækst. I 2013 faldt basisvareeksporten med 6,5 pct. og i 2014 med 2,3 pct. En del af dette fald kan formentligt tilskrives faldet i GBP igennem 2013, men fra primo 2014 er pundet steget i forhold til danske kroner, og eksporten har derfor haft relativt gode vilkår. I de første fem måneder af 2015 er vareeksporten dog kun steget 1,0 pct., men de bedre vilkår formodes at føre til en en samlet vækst i 2015 på 10,5 pct. i 2015 og fortsat høj vækst i 2016 på 9,0 pct. Nøgletal: Storbritannien Storbritannien Britisk BNP-vækst 3,0% 2,6% 2,8% Dansk basisvareeksport -2,2% 10,5% 9,0% Vareeksport til Storbritannien 4

5 USA Amerikansk økonomi havde et skidt år i 2013, hvor BNP kun steg med 1,3 pct. I 2014 kom væksten op på 2,4 pct., og der var udsigt til stigende vækst. Men bl.a. på grund af den stigende dollar er væksten dæmpet og forventes nu kun at nå 2,3 pct. i For dansk eksport, som især består af lægemidler, er det dog især den stærkere dollar, som slår igennem. I den forløbne del af 2015 er basisvareeksporten til USA således steget 15 pct. og den samlede vareeksport over 30 pct. i forhold til samme periode i Fremgangen forventes fortsat i 2015 med en vækst på over 20 pct. og i 2016 på yderligere 6 pct. Nøgletal: USA USA Real BNP-vækst i USA 2,4% 2,3% 2,8% Dansk basisvareeksport 7,4% 22,7% 6,2% Norge Norsk økonomi er ramt af de lave oliepriser, som har bremset mange leverandører til olie/gas industrien. Som følge af Norges betydelige opsparing kan der dog delvist kompenseres for dette. Hertil kommer, at økonomien vil få fordel af den øgede europæiske vækst, hvilket yderligere forstærkes af den lavere norske krone. Dansk basisvareeksport vil dog gå vanskeligere tider i møde og forventes at falde 2 pct. i 2015, før end den igen vil stige i 2016 med 3 pct. Nøgletal: Norge Norge Norsk BNP-vækst 2,2% 1,0% 0,7% Dansk basisvareeksport 1,0% -2,2% 3,3% Vareeksport til USA Vareeksport til Norge Kina og Hong Kong Kina oplever i øjeblikket vanskeligheder med at dreje økonomien fra en investerings- og eksportdrevet økonomi til en mere forbrugsdrevet økonomi. Vækstraterne, som i flere årtier har været 8-10 pct. årligt er nu på vej ned. Seneste skøn fra OE er på 6,7 pct. i 2015 og 5,9 pct. i 2016, men andre iagttagere har markant lavere skøn. Den lavere vækst i Kina kan have medvirket til det store prisfald på minkskind i 2014, men har i øvrigt ikke negativt påvirket dansk eksport. I de første seks måneder af 2015 er vareeksporten til Kina øget 20 pct. og regnes Hongkong med, er vareeksporten øget 33 pct. i de første fem måneder. På denne baggrund forventes fortsat kraftigt stigende eksport til Kina med over 20 pct. i 2015 og omkring 9 pct. i Nøgletal: Kina eksklusive Hong Kong Kina (ex Hongkong) Real BNP-vækst i Kina 7,4% 6,7% 5,9% Dansk basisvareeksport 13,4% 21,2% 8,8% Vareeksport til Kina 5

6 3. Nøgletal og eksportudsigt for udvalgte eksportmarkeder Basisvareeksporten fordelt på lande. Mill.kr. og pct. BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Alle lande (vægtet) 2,5% 2,9% 569,4 604,6 637,0 1,9% 6,2% 5,4% Vesteuropa 1,7% 2,0% 368,9 379,0 401,0 4,3% 2,8% 5,8% Belgien 1,3% 1,6% 8,9 9,0 9,5-4,7% 2,2% 3,8% Estland 2,1% 3,0% 1,5 1,5 1,5 2,9% 0,1% 7,8% Finland % 1,0% 13,8 14,0 14,0-0,6% -0,3% 2,2% Frankrig og Monaco 1,3% 1,7% 21,0 20,5 21,5 7,2% -1,3% 4,6% Grækenland -1,0% -3,2% 2,7 2,5 2,5 5,0% -4,2% 1,7% Irland 5,0% 4,9% 4,1 4,5 5,0-8,7% 10,1% 9,2% Island 3,5% 3,0% 2,5 3,0 3,0 2,8% 12,5% 11,2% Italien 0,6% 1,0% 14,6 14,5 15,0-0,1% -0,6% 3,1% Letland 2,6% 3,9% 1,9 2,0 2,0 9,5% 0,3% 9,4% Litauen 2,1% 3,6% 2,5 2,5 2,5 % -0,4% 5,5% Nederlandene 1,8% 1,6% 20,8 20,5 21,5 2,2% -1,0% 3,7% Norge 1,0% 0,7% 38,1 37,5 38,5-0,6% -1,6% 3,0% Portugal 1,7% 1,4% 1,6 1,5 1,5-1,8% -0,3% 5,0% Schweiz 0,4% 1,5% 5,7 6,0 6,0 2,9% 8,1% 0,2% Slovenien 2,2% 2,4% 0, ,9% - - Spanien 3,2% 2,7% 11,7 11,5 12,0 8,9% -1,4% 6,2% Storbritannien 2,6% 2,8% 38,5 43,0 46,5-2,3% 11,8% 8,1% Sverige 2,7% 2,9% 60,7 6 63,5 3,6% -0,8% 5,7% Tyrkiet 3,1% 3,5% 5,3 5,5 6,0 10,9% 4,9% 10,3% Tyskland 1,6% 2,2% 105,6 108,0 115,5 11,2% 2,1% 7,3% Østrig 0,7% 1,3% 4,1 4,0 4,0 1,8% -0,3% 3,5% EU28 1,7% 2,1% 347,3 356,0 378,0 4,7% 2,6% 6,1% Udvalgte østeuropæiske lande 30,6 31,5 34,0 5,2% 3,4% 7,7% Bulgarien 1,7% 2,7% 0, ,9% - - Tjekkiet 3,2% 2,7% 5,6 6,0 6,0 0,7% 3,0% 6,8% Polen 3,7% 3,9% 16,5 17,0 18,5 9,0% 3,8% 9,5% Rumænien 3,3% 3,5% 1,9 2,0 2,0-13,8% 7,3% 1,3% Slovakiet 2,9% 3,1% 1,7 1,5 2,0 4,9% 0,7% 5,3% Ungarn 3,0% 2,6% 3,8 4,0 4,5 8,5% 2,8% 9,1% Kroatien 0,3% 1,7% 0, ,4% - - Nordamerika 46,5 53,0 59,0 8,1% 13,5% 11,5% Canada 0,8% 2,2% 4,4 4,5 5,0 10,5% 3,5% 10,7% USA 2,3% 2,8% 42,1 48,5 54,0 7,9% 14,9% 11,6% Latinamerika -0,3% 1,2% 12,7 14,0 14,0-7,8% 8,5% -0,1% Argentina 0,4% 1,4% 0,8-1,0-7,8% - 9,1% Brasilien -2,4% -0,3% 5,5 5,5 5,0-14,1% 2,2% -7,6% Chile 2,4% 3,3% 1,1 1,0 1,5-4,8% 8,9% 7,5% Colombia 3,0% 2,8% 0, ,2% - - Cuba 1,5% 1,9% 0, ,9% - - Dominikanske Republik 4,4% 4,5% 0, ,8% - - Mexico 2,5% 3,1% 2,3 2,5 2,5 11,0% 6,3% 8,1% Panama 6,5% 6,4% 0, ,7% - - Peru 2,4% 3,9% 0, ,2% - - Uruguay 2,9% 3,3% 0, ,5% - - Venezuela -5,9% -2,6% 0, ,8% - - 6

7 BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Rusland og SNG -2,7% 1,6% 11, ,5% -8,7% -0,7% Rusland -3,6% 0,8% 8,7 7,5 7,5-26,5% -11,6% -2,7% Ukraine -9,2% 2,0% 1,5 1,5 1,5-22,4% -10,1% 7,0% Nordafrika/Mellemøst/Golfen. 2,9% 3,5% 17,2 2 22,0 2,2% 15,0% 11,9% Algeriet 2,5% 2,5% 0,9-1,0 3,2% - 6,9% Bahrain 2,7% 2,9% 0, ,3% - - Egypten 4,3% 4,5% 1,4 1,5 2,0-3,9% 20,7% 10,8% Iran 2,8% 4,0% 0,9 1,0 1,0 30,2% 10,7% 19,8% Israel 2,9% 3,6% 1,1 1,5 1,5 1,4% 10,2% 10,8% Jordan 4,0% 4,5% 0, ,1% - - Kuwait 0,7% 2,0% 0, ,0% - - Libanon 2,0% 3,0% - 1, ,0% Libyen 1,8% 17,8% 0, ,9% - - Marokko 4,6% 3,9% 0,9 1,0 1,0-22,8% 19,6% 5,2% Oman 2,8% 2,6% 0, ,5% - - Qatar 4,4% 4,8% 0, ,7% - - Saudi-Arabien 3,7% 2,6% 4,0 4,5 5,0 8,6% 12,0% 11,0% Syrien -1% -7,5% 0, ,6% - - Tunesien 2,0% 3,7% 0, ,0% - - Forenede Arabiske Emirater 2,7% 3,5% 2,8 3,5 4,0 13,7% 20,1% 15,1% Asien & Australasien 73,4 82,0 90,5 1,4% 11,8% 10,1% Nordøstasien KinaKina, inkl. Hongkong 6,7% 5,9% 28,9 33,5 37,0 3,3% 15,8% 11,0% Hongkong 2,3% 3,0% 7,0 9,0 9,5-19,6% 25,4% 6,0% Taiwan 1,4% 3,3% 1,8 2,0 2,0 13,8% 8,9% 13,2% Japan 0,8% 1,8% 11,4 11,5 11,5 3,9% 0,8% 2,2% Sydkorea 2,4% 3,2% 4,9 5,0 6,0 10,1% 6,4% 13,0% ASEAN 4,5% 5,1% 9,3 10,5 12,0 11,9% 10,8% 15,8% Indonesien 4,8% 5,5% 0,9 1,0 1,0 1,1% 11,4% 15,8% Malaysia 4,5% 4,2% 1,2 1,5 1,5-5,8% 10,8% 9,5% Filippinerne 5,8% 6,5% 0,8-1,0 33,8% - 22,4% Singapore 2,4% 3,5% 2,6 3,0 3,0-1% 8,5% 6,9% Thailand 3,1% 3,6% 1,4 1,5 1,5 2,3% 10,5% 10,1% Vietnam 6,0% 6,3% 1,3 1,5 2,0 11,5% 22,6% 17,1% Australasien 6,3 6,5 7,0 6,6% 1,0% 8,2% Australien 2,6% 2,8% 5,2 5,0 5,5 4,6% 0,5% 7,4% New Zealand 2,9% 2,8% 0,9-1,0 28,9% - 12,7% Sydasien 3,4 4,0 4,5 4,9% 15,1% 15,6% Bangladesh 6,6% 6,2% 0, ,1% - - Indien 7,5% 7,5% 2,4 2,5 3,0 9,1% 12,8% 16,7% Pakistan 4,2% 4,9% 0, ,1% - - Sri Lanka 7,5% 6,9% 0, ,9% - - Afrika Sydafrika 2,1% 2,3% 1,6 2,0 2,0-13,1% 16,0% 11,1% Namibia 4,5% 4,0% 0, ,8% - - Nigeria 4,4% 5,2% 1,0 1,0 1,0 9,7% 7,2% 9,4% Kenya 6,1% 6,4% 0, ,4% - - * Basisvareeksporten er vareeksporten ekskl. energi og store enkeltordrer. 7

8 4. Noter om Eksportudsigten Udenrigsministeriets Eksportudsigt bygger på den historiske sammenhæng mellem den danske eksportudvikling og de specifikke efterspørgselsforhold i regioner og på specifikke markeder. Endvidere tages hensyn til tendensen i de seneste måneders eksportudvikling. I figuren nedenfor er angivet hovedparametrene i modellen. Parametre i Eksportudsigten Modellens udgangspunkt er, at dansk eksport i vidt omfang afhænger af efterspørgslen i udlandet og den hidtidige eksportpræstation (hysteresis). Beregningen bygger derfor på, at dansk eksports andele af centrale efterspørgselskomponenter fortsætter trendmæssigt, og at den samlede eksportpræstation generelt og til enkeltmarkeder er en kombination af dette efterspørgselstræk og en fremskrivning af den hidtidige eksport. Endvidere tages der hensyn til forekomsten af "outliers" i form af store enkeltordrer, samt til de seneste tre måneders faktiske eksportudvikling. Da der således er tale om en teknisk fremskrivning, skal det fremhæves, at modellens forklaringskraft er afhængig af, at de makroøkonomiske prognoser for udviklingen på Danmarks eksportmarkeder er rigtige. Endvidere spiller usikkerhed omkring valutakurser en betydelig rolle og kan føre til markante afvigelser. Værdien af Eksportudsigten knytter til det forhold, at den giver et overblik over aktuelle trends i vareeksporten generelt og til enkelte lande samt, at den historisk har vist en god forklaringsevne på udviklingen i den samlede vareeksport og til Danmarks store eksportmarkeder, særligt på 1-årig sigt. Det skal anføres, at Eksportudsigten kun omhandler en del af eksporten (vareeksporten, eksklusiv energivarer, skibe og fly). Et skøn for udviklingen i den samlede danske eksport udarbejdes af Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres i faste priser i Økonomisk Redegørelse i maj, august og december. Eksportudsigten forventes fremover udarbejdet med følgende kadence: Offentliggørelse Skøn for Seneste tal for dansk vareeksport December og 2016 Oktober 2015 ruar og 2017 December 2015 Maj og 2017 Marts 2016 August og 2017 i abonnement kan fås ved henvedelse til: 8

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Eksportudsigten august 2016

Eksportudsigten august 2016 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,6 pct. i 2015. I 2016 forventes en vækst

Læs mere

Eksportudsigten maj 2016

Eksportudsigten maj 2016 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,4 pct. i 2015. I 2016 forventes en vækst på

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Eksportudsigten februar 2014

Eksportudsigten februar 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 2,4% 5,4%

Læs mere

Eksportudsigten december 2017

Eksportudsigten december 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2017 Der er god fremgang i global økonomi og det smitter positivt af på dansk eksport. Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler,

Læs mere

Eksportudsigten maj 2017

Eksportudsigten maj 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 4,3 pct. både i 2017 og i 2018, hvilket er en del

Læs mere

Eksportudsigten august 2017

Eksportudsigten august 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 5,2 pct. i 2017 og 4,5 pct. i 2018. I forhold

Læs mere

Eksportudsigten september 2013

Eksportudsigten september 2013 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten september 2013 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- BaGlobalt 2,4% 2,1% 2,9% 3,0%

Læs mere

Eksportudsigten august 2012

Eksportudsigten august 2012 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2012 Vurdering af dansk basisvareeksport august 2012 og ændring i forhold maj 2012, løbende priser. Vækst p.a. - realiseret og skøn 2012 2013 2012

Læs mere

Eksportudsigten december 2014

Eksportudsigten december 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,3% 2,5% 3,0% 2,1%

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Erhvervsudvalget 201011 ERU alm. del Bilag 23 Offentligt Dansk eksport 2009 Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Oktober 2010 EKSPORTRÅDET

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd Eksportudsigten fra Danks Eksportråd August 2008 1 Eksportudsigten fra Danks Eksportråd, Dansk vareeksport har haft et overraskende solidt første halvår af 2008. Samlet er det blevet til en fremgang på

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Udenrigsministeriet Dansk eksport 2007 Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Juni 2008 2 Forord Dansk eksport havde kun et moderat godt år i 2007. Den samlede vækst blev 3,9

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2012-2016 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Interessante markeder - netop nu

Interessante markeder - netop nu Interessante markeder - netop nu Hans Peter Markedschef DI hps@di.dk Verdenshandelen er kommet i gang Verdenshandelen har fået ny luft Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 110 Juli 2008=100

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2011-2015 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden 2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere