CONSEQUENCE. Tegnearket til regnskaber og modeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CONSEQUENCE. Tegnearket til regnskaber og modeller"

Transkript

1 CONSEQUENCE i en nøddeskal Verden er et netværk, der gennemstrømmes af ressourcer. Forestil dig et computersystem, som holder styr på disse ressourcer, og som sætter dig i stand til at registrere og forudsige, hvordan de strømmer i netværket, og du har en god idé om den patentanmeldte opfindelse CONSEQUENCE (CSQ). Det er en metode og et computersystem ( tegnearket ), der ligner et gennembrud på linie med regnearket. I hundreder af år har vi arbejdet med et regnskabssystem uden at se, at det er en dynamisk og forbløffende alsidig matematisk model. CSQ gør det dobbelte bogholderi gennemsigtigt og slår bro over kløften mellem finansielle regnskaber på den ene side og ressource-, produktions- og miljøregnskaber på den anden. CSQ mestrer således matematikken i det dobbelte bogholderi såvel som i input-output analysen og tilføjer miljødimensionen. Systemet opstiller de styrende lineære ligninger og løser dem, når brugeren tegner et system, et produktionssystem, en kontoplan eller et økosystem som et netværk af strømme og beholdninger. Det er hermed muligt at udforske tilsyneladende meget forskellige discipliner som Input-output analyse Bogholderi Økonomistyring Operationsanalyse Økologisk modellering Miljøstyring Lagerstyring Industriel økologi ERP (Enterprise Ressource Planning) med ét og samme system: Tegnearket CONSEQUENCE.

2 Metode og softwaresystem CSQ er en metode og et softwaresystem til beregning og visning af strømme, beholdninger og nøgletal for økonomiske og naturlige ressourcer i bruger-definerede, balancerede netværk. CSQ er computeriseret matematik, der sikrer, at de regler, der gælder i naturen og i det dobbelte bogholderi, aldrig overtrædes. I den forstand er CSQ et spil, men da de programmerede regler er naturens love og matematikkens regler, er det er spil om virkeligheden (naturen) med stor slagkraft som styringsværktøj. CSQ er en elektronisk troldmand, der mestrer matematikken i input-output analysen og det dobbelte bogholderi og som opstiller og løser de lineære ligninger, der styrer strømme og beholdninger i netværk. Når en bruger tegner et netværk på skærmen, forstår CSQ det som et balanceret udsnit af verden, der gennemstrømmes af en eller anden bevaret størrelse, og skaber en input-output model af dette udsnit. Troldmanden opstiller og løser de lineære ligninger, det styrer et balanceret system af enhver slags, størrelse og kompleksitet, så snart brugeren har tegnet og redigeret sit netværk. Da matematikken er programmeret, er selv komplekse systemer lette at håndtere. Matematikere og programmører har allerede gjort hjemmearbejdet. Da der ikke er behov for datalagring (det er hurtigere at genberegne en variabel, når der er behov for det) decimeres antallet af mulige fejl, eftersom de samme og omhyggeligt afprøvede algoritmer bruges igen og igen. CSQ bringer den matematiske struktur i input-output analysen og i det dobbelte bogholderi frem i lyset. Denne belysning (metoden) og dens computerisering (softwaresystemet) åbner sluserne til et hav af muligheder. Det er systemanalyse gjort gennemsigtig og en ny måde at programmere på. Det er et nyt sprog, der er komplekst nok til at være realistisk og dog så enkelt, at alle kan forstå det. Det sætter økonomer, biologer og ingeniører i stand til at tale sammen på et letforståeligt og entydigt sprog. CSQ er et system til computer-støttet systemtænkning. Komplekst og dog så enkelt Enhver, der er i stand til at bruge en computer, kan tegne et netværk på skærmen. Dermed kan enhver frembringe input-output modeller med penge, varer og tjenester, energi og stof som møntfod. Man behøver kun at tegne et givet system som et netværk og beslutte, hvad der skal måles, og hvad der skal beregnes under overholdelse af matematikkens regler. Den elektroniske troldmand opstiller de lineære ligninger, beregner strømme og beholdninger i netværket, og gør det muligt at styre dem ved hjælp af nøgletal, der er styringsmuligheder defineret som forhold mellem strømme og beholdninger. CSQ mestrer matematikken i netværket og sikrer, at undersystemer (knudepunkter, konti eller kontrolkasser) altid er balancerede. Når en bruger bestemmer sit system, frembringer han ikke kun ét regnskab, men alle mulige regnskaber. Uden at vide det frembringer han inputoutput modeller. Page 2

3 En sammensmeltning Fra nu af behøver vi ikke skelne mellem økonomi-, ressource- og miljøregnskaber. Matematisk er der ingen forskel. Fra nu af behøver vi heller ikke skelne mellem regnskaber og modeller, mellem regnskabsføring og budgettering eller mellem budgettering og simulering. Det gør ingen forskel for CSQ. Fra nu af behøver vi ikke skelne mellem dobbelt bogholderi og input-output analyse. Matematikken er den samme. Fra nu af har vi et værktøj, der kan klare bogholderi, budgettering og hvad-hvis analyser i enhver bevaret møntfod, monetær eller naturlig. Enhver kan gøre det efter at have fået vist hvordan. Økonomistyring Tænk på virkningen på området økonomistyring. Nu er det muligt at give en leder fuldstændig opdaterede finansielle rapporter om sin virksomhed, eller om sit land for den sags skyld. Nu kan vi sige til virksomhederne: Sådan ser det ud lige nu. Vil I se, hvordan det kommer til at se ud om fem dage eller om fem måneder? Og: Her er styringsmulighederne. Brug dem, ændr dem, CSQ viser dig konsekvenserne på et øjeblik. Det er et Executive Information System. Virksomhedslederen kan se strukturen og overvåge den økonomiske ydeevne af sin virksomhed on-line. Finansielle rapporter opdateret til dette minut er til rådighed. Det er kun et spørgsmål om at vælge kommando og klikke. Økonomiafdelingen kan også få rapporter om likviditeten for eksempel de næste tre måneder. CSQ lader bogstavelig talt virksomhedsledere vende sig om og se, hvor de er på vej hen. CSQ kan så at sige køre baglæns og forlæns. Et hav af muligheder CSQ er et alsidigt computersystem. For eksempel kan det bruges til at udvikle spil, der sætter brugere i stand til at simulere deres egen forretning eller system. Skak, Bridge og CONSEQUENCE er i grunden det samme. Hvad en spiller end finder på, overholdes reglerne. CSQ kan gøre rede for strømme og beholdninger af varer og tjenester i tilgift til penge i enhver virksomheds- eller nationaløkonomi. Det betyder, at en løsning, i hvilken økonomi, produktions- og miljøstyring klares af ét og samme system, er inden for rækkevidde. Mellem fødsel og død er et menneske en bevaret størrelse, der er til stede ét eller andet sted i det sociale system. Et sådant system kan ses som et netværk af tilstande. En person repræsenteret med tallet 1 kan strømme eller bevæge sig fra én tilstand til en anden. Derfor kan CSQ også anvendes til opgaven med at holde rede på personer i sociale systemer, for eksempel i arbejdsformidlingen, på samme måde som det holder rede på enhver anden bevaret størrelse. CSQ kan anvendes i modelleringsopgaver, der involverer sammenhørende lineære ligninger, for eksempel i operationsanalyse og logistik eller som undersystemer i store Page 3

4 distributed computing tasks, hvor nøjagtige og fejlfri koder er uomgængeligt nødvendige. Kun brugerens viden, fantasi og vedholdenhed sætter grænser for anvendelsesområdet og de muligheder, CONSEQUENCE byder på. I det omfang systemer styret af lineære ligninger kan visualiseres som strømme og beholdninger i netværk, finder CSQ anvendelse. Anvendelsesområdet omfatter så tilsyneladende forskellige områder som finansielle regnskaber og økologisk modellering. CSQ er en ny standard til at visualisere strukturen og overvåge virkemåden af fremtidens produktionssystemer, forbrugssystemer og naturlige systemer. Uddannelse Tænk på den tid, der bruges og de anstrengelser, der udfoldes for at undervise i det dobbelte bogholderi uden at det for alvor sætter folk i stand til at forstå, hvorfor det virker. CSQ ændrer det ved at visualisere regnskaberne for ethvert tænkeligt system, for eksempel økonomiske og naturlige systemer. Den tid, der bruges til undervisning i dobbelt bogholderi og årsregnskab, kan decimeres og alligevel forbedre de studerendes evner. Det dobbelte bogholderis regler er nedlagt i systemet. En bruger behøver kun at vælge kommandoer og klikke. At lære økonomi- og miljøstyring er reduceret til en spørgsmål om at vænne sig til et nyt databehandlingssystem med usædvanlige egenskaber: Det er let at bruge, det fejler aldrig med at balancere netværk af systemer, og det er hurtigt. Samtidig er det komplekst nok til at være realistisk og dog så enkelt, at alle kan forstå det. Miljøstyring Systemet er allerede brugt til at etablere en detaljeret input-output model af kvælstof og fosfor i landbruget in Fyns Amt og i dansk landbrug som helhed over de sidste 15 år. Denne model gør det ikke kun muligt at simulere årlige kvælstofudledninger men også i detaljer at forklare variationen i den tidslige udvikling som funktion af meteorologiske forhold i kombination med ændringer i landbrugspraksis. En omfattende rapport på dansk er til rådighed på I januar 2002 færdiggjorde Danedi rapporten Status og scenarier for N, P og K i dansk landbrug for Naturrådet. Rapporten kan læses på. Tænk på virkningen på miljøstyring, en disciplin der stadig er i sin vorden. Fra nu af kan miljøfolk svare på spørgsmål af typen: Hvad sker der hvis ved klik med musen. For eksempel: Hvad sker der med landbrugsproduktionen og med udledningen af kvælstof, hvis vi forbedrer planternes optagelse af kvælstof, eller hvis vi forbedrer fodereffektiviteten eller begge dele? Det tager mange år for et landbrugssystem at besvare den slags spørgsmål i fuld skala. CSQ gør det på et øjeblik og sætter derved fremtiden på museum. Perspektiv Det PC-baserede regneark har vist sig at være et uhyre nyttigt og alsidigt system, formentlig ud over opfindernes forventning. Regnearket imødekom et stort behov for nem Page 4

5 programmering og frigjorde derved mange af de muligheder, matematikken og computeren giver os, men ikke alle. Nu gør CSQ for regnskaber og modeller, hvad det PC-baserede regneark gør for regning og beregning. CSQ er et computersystem, et tegneark, der ligner et gennembrud på linie med regnearket. Eksempel på et netværk tegnet af os og beregnet af CSQ: Kvælstofregnskabet for dansk landbrug 1997/98 i Mkg N/år. Nyt kvælstof kommer ind foroven, hovedsagelig i form af handelsgødning og importeret foder. Ud til højre går kvælstof i animalske produkter: mælk, kød og æg. Ud til venstre går kvælstof i vegetabilske produkter. Ud forneden går overskuddet, der tabes til miljøet i det omfang, det ikke oplagres inde i landbrugssystemet. Page 5

6 Tænketanken Tænketanken bag CONSEQUENCE består af to ingeniører og en revisor og slår derved bro over kløften mellem naturvidenskaberne og de økonomiske videnskaber. Alle tre er optaget af idéen om at bruge computeren til at udnytte de muligheder, matematikken giver os. Hans Møller Rasmussen er civilingeniør på elektroretningen med speciale i automatisk kontrol og med 25 års erfaring i stillinger som leder af industriel forskning og udvikling. Han har forsknings- og udviklingserfaring med computer-støttet design og programmering siden Siden 1980 har han arbejdet som rådgivende ingeniør med eget firma. Han er indehaver af flere patenter. Hans Møller Rasmussen, Kallerupvej 3, DK-5230 Odense M, Denmark Tel: Ole Ravn Jørgensen er statsautoriseret revisor med 20 års erfaring på revisionsområdet. I 10 år var han medlem af bestyrelsen for Instituttet for Fremtidsforskning. Han er forfatter og medforfatter til adskillige artikler og bøger. I dag beskæftiger han sig med lederskab, human ressource udvikling, miljøstyring og turn-around processer baseret på aktionsforskning. Ole Ravn Jørgensen, Nørremarksgyden 21, DK-5750 Ringe, Denmark Tel: Hans Schrøder er civilingeniør. Han har arbejdet med vandkvalitetsmodellering ved to institutter tilknyttet Akademiet for de Tekniske Videnskaber. I fem år underviste han i miljøstyring ved et internationalt universitet i Bangkok, Thailand. I begyndelsen af 1990erne begyndte han udviklingen af CSQ. I 1995 grundlagde han det rådgivende institut Danedi. CSQ blev patentanmeldt i juli Hans Schrøder, Gl. Frederiksborgvej 12, DK-3200 Helsinge, Denmark Tel: Page 6

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Syv grunde til at vælge ibinder

Syv grunde til at vælge ibinder Syv grunde til at vælge ibinder 1. Nemt at anvende - kræver ingen forkundskaber 2. Let at beregne driftsomkostningerne 3. Fungerer i ethvert IT-miljøkræver blot en webbrowser 4. Udviklet af mennesker til

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Regneark i undervisningen

Regneark i undervisningen Regneark i undervisningen den regner selv Indledning... 3 Computeren som regnemaskine... 4 Den procesorienterede, eksperimenterende arbejdsmetode med regneark... 5 Optællinger med regnearksprogrammet...

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

DM08115 DATABASE 08.06.2010

DM08115 DATABASE 08.06.2010 Hvad er OLAP OLAP er en databaseteknologi, der er blevet optimeret til forespørgsler og rapportering i stedet for behandling af transaktioner. Kildedataene for OLAP er OLTP- databaser (Online Transactional

Læs mere