Overordnet kontoplan. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet kontoplan. Side 1"

Transkript

1 Overordnet kontoplan Menu Overordnet kontoplan...2 Menu Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu Oprettelse reference...6 Menu Overførsel af saldi fra kontoplan...7 Menu Overførsel af saldi fra budget...8 Menu Udskriv kontoplan med reference konti...9 Menu Saldobalance...11 Menu Læs budget på konto...15 Menu Saldobalance for budgetter...16 Menu Saldobalance for regnskab/budgetter...18 Menu Budget opfølgning...20 Menu Overordnet saldobalance m/ dækningsgrad...22 Side 1

2 Menu Overordnet kontoplan Side 2

3 Under denne menu kan der arbejdes med overordnet kontoplan. Overordnet kontoplan kan benyttes til udarbejdelse af f.eks. afdelingsregnskaber og/eller komprimerede balancer. Menuen er opdelt i tre hovedafsnit: Punkt Punkt Punkt her oprettes/ajourføres den overordnede kontoplan her overføres tal til den overordnede kontoplan. Der kan overføres både regnskabstal og budgettal her kan der udskrives/forespørges på de overførte regnskabs- og/eller budgettal. Der kan således ikke foretages bogføringer direkte på overordnet kontoplan de saldi, som udskrives på f.eks. saldobalance for overordnet kontoplan, er alle hentet fra de bogførbare konti i finansbogholderiet, eller fra budget-modulet. Side 3

4 Menu Vedligeholdelse af overordnet kontoplan I dette menupunkt oprettes og vedligeholdes den overordnede kontoplan som sådan, dvs. de kontonr., som den overordnede kontoplan skal bestå af, indmeldes i dette billede. De finanskonti, som den overordnede kontoplan skal trække på, tilknyttes senere i menupunkt , Oprettelse reference. Den overordnede kontoplan er en selvstændig kontoplan, som i princippet oprettes på samme måde, som den alm. finanskontoplan. Der er ingen direkte sammenhæng mellem kontonummereringen i finanskontoplanen og på den overordnede kontoplan. F.eks. kan konto 4711 være oprettet både som finanskonto og på den overordnede kontoplan, men med vidt forskelligt indhold. Skal der arbejdes med mere end én overordnet kontoplan, eksempelvis for at foretage en opsplitning på tre eller flere afdelinger, sker dette ved at reservere intervaller af kontonr. på den overordnede kontoplan, f.eks = afdeling 1, = afdeling 2, =afdeling 3. Bemærk her, at overordnede konti med kontonummer eller derover vil blive vist i menupunkt 11.11, Dagens salg (skærm). Felt Kontonr. Kontonavn Kontoart Feltbeskrivelse 6 cifre, identificerer en konto på den overordnede kontoplan 25 tegn, valgfri beskrivende tekst 1 ciffer, 0=overskrift, 1=aktiver, 2=passiver, 3=indtægter, 4=udgifter, 5=sumkonto. Side 4

5 Tællernr. Nulstil. kode Sideskift Momsber. kode Kontoart 0,1,2,3,4 kan ikke ændres til kontoart 5. 1 ciffer, 1,2,3,4,5 eller 6. Angiver hvilket tællernr., som skal anvendes til sammentællinger ved udskrift af saldobalance for overordnet kontoplan. Værdien 1 foreslås automatisk. 1 ciffer, 0 eller 1. Angiver om der skal ske nulstilling efter udskrift af en sumkonto, 0=nulstilling, 1=ingen nulstilling (subtotal). Feltet anvendes kun i forb. med kontoart 5, sumkonto. Værdien 1 foreslås automatisk. 1 ciffer, 0 eller 1. Angiver om der skal ske sideskift på saldobalancen efter udskrivning af det pgl. kontonummer. 0=ikke sideskift efter udskrift, 1=sideskift efter udskrift. Værdien 0 foreslås automatisk. 1 ciffer, 0 eller 1. Angiver om der skal foretages automatisk beregning af moms/dækningsgrad. 0=ingen beregning, 1=automatisk beregning. Overskriftskonti (kontoart 0) anvendes til at opdele og gøre udskrifterne overskuelige, dvs. de anvendes af layout-mæssige hensyn. Kontoart 1,2,3 og 4 er de konti, hvortil der knyttes referencer til kontonumre på finanskontoplanen. Kontoart 5, sumkonto, giver mulighed for at få beregnet diverse subtotaler/totaler ved udskrift af saldobalancer. Der kan ikke knyttes referencer til finanskonti til sumkontiene, disse er udelukkende til brug for beregning af diverse totaler. Side 5

6 Menu Oprettelse reference I dette billede indmeldes referencekontonumre til overordnede konti med kontoart 1,2,3 eller 4. Referencekonti skal være alm. finanskonti, ligeledes med kontoart 1,2,3 eller 4. Felt Indtast overordnet kontonr. Reference kontonr. Feltbeskrivelse 6 cifre, det overordnede kontonummer, hvortil der skal knyttes referencer. 6 cifre, det finanskontonummer, som skal anvendes som referencekonto. Der kan tilknyttes et valgfrit antal referencekonti. Side 6

7 Menu Overførsel af saldi fra kontoplan Når den overordnede kontoplan er færdigoprettet med tilhørende referencer, anvendes dette menupunkt til at overføre saldi fra finanskonti til de overordnede referencekonti. Først når denne kørsel er gennemført kan der udskrives f.eks. saldobalance for overordnet kontoplan. Overførsel af saldotal kan gentages så ofte, det ønskes. Side 7

8 Menu Overførsel af saldi fra budget Udover overførsel af regnskabstal kan der overføres budgettal fra finansmodulet til et overordnet budget. Først når denne kørsel er gennemført kan der arbejdes med de overordnede budgetter, f.eks. læsning af budgettal. Overførsel af budgettal kan gentages så ofte, det ønskes. Felt Firma Kode R/B År Feltbeskrivelse Firmanr. hvorfra/hvortil budgettal ønskes overført Angiver hvilken type af budgettal overførslen skal foretages for, R=Realiserede tal (regnskabstal), B=Budgettal. Det år som overførslen skal foretages fra / til. Side 8

9 Menu Udskriv kontoplan med reference konti I dette menupunkt kan der bestilles en udskrift af den overordnede kontoplan med referencer (modsat menu , hvor referencekonti ikke medtages). Listen kan udskrives for et valgfrit interval af kontonumre. Listen indeholder følgende oplysninger: - kontonr. - kontonavn - art - tæller1 - tæller2 - tæller3 - tæller4 - tæller5 - tæller6. Nedenfor vises et eksempel på en udskrift af dele af en overordnet kontoplan: Side 9

10 Side 10

11 Menu Saldobalance I dette menupunkt bestilles udskrift af saldobalance for overordnet kontoplan for ønsket periode- samt kontointerval. Endvidere kan der her indmeldes og vedligeholdes procent-intervaller til balancen. Procent-intervaller anvendes til at beregne ønskede nøgletal på balancen. Når første skærmbillede er udfyldt og der trykkes <Enter> fremkommer næste billede, hvor det angives, om der ønskes udskrift med procentangivelser: Side 11

12 Ændres parameteren, således at der svares ja til udskrift af procentangivelse, fremkommer endnu et skærmbillede, hvor det skal angives, om hidtidige kriterier for procentangivelser ønskes anvendt. Side 12

13 J bevirker at udskrift startes, N giver mulighed for at oprette/ajourføre procentangivelser i efterfølgende skærmbillede: Der kan indmeldes op til 10 procentintervaller, hvor det definerede interval af overordnede kontonumre beregnes i procent af et andet overordnet kontonummer, dvs. der anvendes følgende formel: ( start/slut-kontonr. / i pct af kontonr. ) * 100 = %. Procent-relationerne kan defineres helt frit, der er ingen begrænsninger på, hvilke saldi, der kan beregnes i procent af hvilke. Saldobalancen for overordnet kontoplan indeholder følgende oplysninger: - kontonummer - kontonavn - debet i perioden - kredit i perioden - debet år-til-dato - kredit år-til-dato - saldo i pct. for perioden (kun hvis procentfordeling er anfordret) - saldo i pct. år-til-dato (kun hvis procentfordeling er anfordret) - kontonr., som pct. er beregnet af (kun hvis procentfordeling er anfordret). Side 13

14 Nedenfor vises et eksempel på udskrift af saldobalance for overordnet kontoplan med procentfordeling: Side 14

15 Menu Læs budget på konto I dette menupunkt kan der forespørges på de budgettal, der er overført til den overordnede kontoplan via menupunkt Udover de overførte tal kan ønskede sammenligningstal fra budgettet vises, f.eks. fra et tidligere år. Side 15

16 Menu Saldobalance for budgetter I dette menupunkt bestilles overordnet budgetbalance for ønsket budgettype (R eller B), budgetår samt kontointerval. Budgetbalancen for overordnet kontoplan indeholder følgende oplysninger: - kontonummer - kontonavn - budgettal for de enkelte budgetmåneder i hele 1000 kr. - budgettal år-til-dato i hele kr. Nedenfor vises et eksempel på udskrift af overordnet budgetbalance: Side 16

17 Side 17

18 Menu Saldobalance for regnskab/budgetter I dette menupunkt bestilles udskrift af saldobalance for regnskab og budget for ønsket budgettype (R eller B) og budgetår, ønsket periode samt kontointerval. Overordnet saldobalance for regnskab og budgetter indeholder følgende oplysninger: - kontonummer - kontonavn - periodetal fra saldobalance for overordnet kontoplan - år-til-dato-tal fra saldobalance for overordnet kontoplan - år-til-dato-tal fra anfordret budget for overordnet kontoplan - afvigelse i kroner - afvigelse i procent. Nedenfor vises et eksempel på udskrift af saldobalance for regnskab og budget: Side 18

19 Side 19

20 Menu Budget opfølgning I dette menupunkt kan udskrift af overordnet budgetopfølgning bestilles for ønsket budgettype (R eller B), budgetår, periode samt interval af kontonumre. Overordnet budgetopfølgning indeholder følgende oplysninger: - kontonummer - kontonavn - periodetal fra saldobalance for overordnet kontoplan - år-til-dato-tal fra saldobalance for overordnet kontoplan + rest af året fra overordnet budget - år-til-dato-tal fra anfordret budget for overordnet kontoplan - afvigelse i kroner - afvigelse i procent. Nedenfor vises et eksempel på udskrift af budgetopfølgning for overordnet kontoplan: Side 20

21 Side 21

22 Menu Overordnet saldobalance m/ dækningsgrad I dette menupunkt kan udskrift af overordnet saldobalance med dækningsgrad bestilles for ønsket budgettype (R eller B), budgetår, periode samt interval af kontonumre. Overordnet saldobalance med dækningsgrad indeholder følgende oplysninger: - kontonummer - kontonavn - periodetal fra saldobalance for overordnet kontoplan - periodetal fra overordnet budget - afvigelse i kroner - afvigelse i procent - år-til-dato-tal fra saldobalance for overordnet kontoplan - år-til-dato-tal fra budget for overordnet kontoplan - afvigelse i kroner - afvigelse i procent. Nedenfor vises et eksempel på udskrift af overordnet saldobalance med dækningsgrad: Side 22

23 Side 23

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere