KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER VEDRØRENDE UDDANNELSE OG UNGDOM UNDER DET DANSKE FORMAND- SKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER VEDRØRENDE UDDANNELSE OG UNGDOM UNDER DET DANSKE FORMAND- SKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION"

Transkript

1 KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER VEDRØRENDE UDDANNELSE OG UNGDOM UNDER DET DANSKE FORMAND- SKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Første halvår 2012

2 FORORD Christine Antorini Morten Østergaard Danmarks formandskab vil være præget af, at Europa fortsat skal arbejde hårdt for at komme ud af den økonomiske og finansielle krise. På uddannelses- og ungdomsområdet er den store udfordring at få flere unge i gang med uddannelse, der leder til relevant beskæftigelse. Ved at satse på ungdom og uddannelse får vi mere dygtige og aktive medborgere, der kan bidrage til innovation og vækst i samfundet. Dette kan medvirke til en positiv udgang på krisen. Vi ser det som vores opgave under det danske formandskab at give den udvikling endnu et skub i den rigtige retning. Trioen bestående af Polen, Cypern og Danmark har sammensat en ambitiøs dagsorden for vores tre formandskaber for at gennemføre EU s dagsordener for uddannelse og ungdom som bidrag til den overordnede Europa 2020-strategi for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst for Europa. En bedre kobling mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet er i den forbindelse et særligt tema for det danske formandskab. En hovedopgave på uddannelses- og ungdomsområdet bliver at påbegynde forhandlingerne i Rådet for den Europæiske Union om et nyt europæisk uddannelses- og ungdomsprogram, der skal understøtte mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde. Programmet skal blandt andet bidrage til styrket læringsmobilitet blandt studerende, undervisere og unge. Det er et vigtigt instrument til at gennemføre EU s målsætninger på uddannelses- og ungdomsområdet, som de fremgår af den Strategiske ramme for europæisk samarbejde på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet ET2020 og den Nye ramme for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet for En bedre forbindelse mellem uddannelse og arbejdsmarked kan understøttes ved bedre adgang til anerkendelse af kvalifikationer, der er opnået uden for det formelle uddannelsessystem. Vi vil fremme denne dagsorden med henblik på at styrke anerkendelsen af uformel og ikke-formel læring. Endelig vil vi arbejde på at få vedtaget et benchmark om beskæftigelsesegnethed med det formål at få yderligere viden om overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse.

3 På ungdomsområdet bliver arbejdet fokuseret på at fremme unges kreativitet, innovationsevne og talent som middel til at øge deres aktive medborgerskab og lette overgangen til beskæftigelse i tæt dialog med de unges organisationer ( den strukturerede dialog ). Vi afholder to rådsmøder i Bruxelles og en række andre møder, konferencer og netværksaktiviteter, blandt andet om entreprenørskabsuddannelse, unges aktive deltagelse i samfundslivet og overgang til beskæftigelse samt erhvervsrettet uddannelse med fokus på samarbejdet med virksomheder og interessenter i Europa. Endelig fejrer vi Erasmus-programmets 25 års jubilæum med en stor konference. Afslutningsvis vil vi gerne forsikre jer om, at vi ser frem til gode diskussioner og tæt samarbejde med alle. Vi vil gøre vores til at sikre et succesfuldt dansk formandskab til gavn for vores fælles fremtid og den enkelte europæer. Christine Antorini Børne- og undervisningsminister Morten Østergaard Minister for Forskning, Innnovation og Videregående Uddannelser

4 Konferencer og andre arrangementer vedrørende uddannelse og ungdom under det danske formandskab for Rådet for den Europæiske Union Første halvår 2012 Redaktion: i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Sanne Mains, Mastermains 1. udgave, 1. oplag, januar 2012: stk. ISBN: ISBN: (WWW) Udgivet af, 2012 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Printed in Denmark 2012 Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kommunikationssekretariatet i, telefon: eller

5 6. Møde i Højniveaugruppen for Uddannelse december 2011, København 7. Møde i Bologna Follow-Up Group januar 2012, København 8. Konference om Transition from School to Work 6. februar 2012, Roskilde 9. Konference om frafald marts 2012, Bruxelles 10. Ungdomskonference marts 2012, Sorø 11. Møde i Bologna Follow-Up Group marts 2012, København 12. Generaldirektørmøde for ungdomsområdet marts 2012, Sorø 13. Generaldirektørmøde for videregående uddannelse april 2012, København 14. Generaldirektørmøde for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse april 2012, København 15. Konference om samspil mellem erhvervsrettede grund- og efteruddannelser og virksomheder april 2012, København 16. Plenarmøde i The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) april 2012, København 17. Bologna Ministerkonference og Bologna Policy Forum april 2012, Bukarest 18. Erasmus-programmet fejrer 25 års jubilæum maj 2012, København 19. Konference om nye kvalifikationer til nye job maj 2012, København 20. Netværksarbejdsgruppemøde i EU s Standing Group of Indicators and Benchmarks (SGIB) maj 2012, København 21. Konference om Raising Achievements for all Learners Quality in Inclusive Education juni 2012, Odense 22. Konference om uddannelse i entreprenørskab juni 2012, Horsens 23. Møde i Rådets Uddannelseskomité juni 2012, København

6 MØDE I HØJNIVEAUGRUPPEN FOR UDDANNELSE december 2011, København Møde i den uformelle højniveaugruppe for uddannelse. På mødet vil en række af det danske formandskabs temaer blive drøftet, herunder den fælles rapport under strategirammen for uddannelse og den fremtidige ramme for EU-programmerne for uddannelse. Højniveaurepræsentanter for ministerierne for undervisning og uddannelse i EU-medlemsstater og repræsentanter for Europa- Kommissionen. Anne Cecilie Bengtsson Tlf.: Maria Bjerre Tlf.:

7 MØDE I BOLOGNA FOLLOW-UP GROUP januar 2012, København Under det danske EU-formandskab er Danmark vært for et møde i embedsmandskomitéen Bologna Follow-Up Group. Mødets formål er at gøre status på gennemførelsen af EHEA-målsætningerne, at understøtte Bologna-processens arbejde og fremdrift og forhandle Bukarest 2012-ministerkommunikeet. Regeringsrepræsentanter for de 47 Bologna-lande samt rådgivende medlemmer fra Europarådet, EUA, EURASHE, ESU, ENQA, Education International, BUSINESSEUROPE og Europa-Kommissionen. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Helle Damgaard Nielsen Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Tlf.:

8 KONFERENCE OM TRANSITION FROM SCHOOL TO WORK 6. februar 2012, Roskilde Konferencen afholdes på virksomheden ThermoFisher Scientific og har til formål at sætte fokus på opbygningen af et uddannelsessystem, som kan give unge en uddannelse, der kan føre til beskæftigelse. Det skal bl.a. drøftes, hvordan EU-medlemsstaterne kan reformere deres uddannelser i retning af mere brug af vekseluddannelser tilpasset de lokale forhold. Forud for konferencen arrangeres et besøg på virksomheden for nogle af deltagerne. Deltagerkredsen er medlemmer af Labour Market Observatory, repræsentanter for Europæisk Faglige Sammenslutning, Business Europe, Europa-Kommissionen samt de danske EU-parlamentarikere. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening Bernt Fallenkamp Landsorganisationen i Danmark Tlf.: Nils Trampe Dansk Arbejdsgiverforening Tlf.:

9 KONFERENCE OM FRAFALD marts 2012, Bruxelles Konferencen sætter fokus på behovet for at reducere det tidlige frafald i uddannelserne. På konferencen præsenteres initiativer på EU-niveau og nationalt niveau, der sigter på at reducere frafald i ungdomsuddannelserne. Der vil på konferencen bl.a. være mulighed for i workshopper og som led i en udstiling at udveksle erfaringer fra succesfulde projekter. Beslutningstagere fra EU-medlemsstater, EØS-medlemsstater og kandidatlande, europæiske interesseorganisationer, EU-institutioner, eksperter i uddannelses-, social- og ungdomspolitik samt nationale, regionale og lokale praktikere. Europa-Kommissionen i samarbejde med det danske formandskab Susanne Conze Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur Europa-Kommissionen Tlf.: Maria Bjerre Tlf.: Jørgen Brock Tlf

10 UNGDOMS- KONFERENCE marts 2012, Sorø Konferencen sætter fokus på, hvordan vi kan fremme unges kreativitet, innovationsevne og talent. Det er evner, som er vigtige for at øge unges aktive deltagelse i samfundslivet og forbedre deres muligheder for at opnå beskæftigelse. Repræsentanter for ungdomsorganisationer, embedsmænd og europæiske organisationer. i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd Jens Thuesen Tlf.: Charlotte Romlund Hansen Tlf.:

11 MØDE I BOLOGNA FOLLOW-UP GROUP marts 2012, København Under det danske EU-formandskab er Danmark vært for et møde i embedsmandskomiteen Bologna Follow-Up Group. Mødets formål er at gøre status på gennemførelsen af EHEA-målsætningerne, at understøtte Bologna-processens arbejde og fremdrift og forhandle Bukarest 2012-ministerkommunikeet. Regeringsrepræsentanter for de 47 Bologna-lande samt rådgivende medlemmer fra Europarådet, EUA, EURASHE, ESU, ENQA, Education International, BUSINESSEUROPE og Europa-Kommissionen. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Helle Damgaard Nielsen Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Tlf.:

12 GENERALDIREKTØR- MØDE FOR UNGDOMSOMRÅDET marts 2012, Sorø I forlængelse af ungdomskonferencen den marts 2012 mødes generaldirektører på ungdomsområdet for at drøfte aktuelle problemstillinger for samarbejdet på ungdomsområdet i EU og udveksle eksempler på god praksis i medlemsstaterne. Generaldirektører med ansvar for ungdomsområdet, repræsentanter for ministerier samt Europa-Kommissionen. Jens Thuesen Tlf.:

13 GENERALDIREKTØRMØDE FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSE april 2012, København Under det danske formandskab er Danmark vært for generaldirektørmødet for videregående uddannelse. Formålet med mødet er at give generaldirektørerne for videregående uddannelser mulighed for at debattere aktuelle emner på den europæiske uddannelsesdagsorden og udveksle erfaringer. Generaldirektører for videregående uddannelse samt repræsentanter for rektorforsamlinger med ansvar for videregående uddannelse samt Europa-Kommissionen. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Claes Hagn-Meincke Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Tlf.:

14 GENERALDIREKTØRMØDE FOR ERHVERVSRETTET GRUND- OG EFTERUDDANNELSE april 2012, København Generaldirektørmødet for erhvervsrettet uddannelse fokuserer på det europæiske samarbejde om erhvervsrettet grund- og efteruddannelse inden for rammerne af København-processen. Hovedtemaerne for mødet under det danske formandskab er samspillet mellem de erhvervsrettede grund- og efteruddannelser og virksomhederne og implementering af systemer til anerkendelse af realkompetence. På mødet drøftes bl.a., hvordan øget samarbejde og partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og interessenter kan bidrage til at tilvejebringe nye kompetencer, innovation og vækst. Direktører for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, Europa- Kommissionen, Cedefop, ETF, arbejdsmarkedets parter, eksperter og forskere. Jan Reitz Jørgensen Tlf.: Vibe Aarkrog Tlf.: Henrik Saxtorph Tlf.:

15 KONFERENCE OM SAMSPIL MELLEM ERHVERVSRETTEDE GRUND- OG EFTER- UDDANNELSER OG VIRKSOMHEDER april 2012, København Konferencens overordnede tema er samspillet mellem erhvervsrettede grund- og efteruddannelser og virksomheder. Det skal drøftes, hvordan et tættere samarbejde mellem erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, virksomheder og interessenter bidrager til at styrke uddannelsernes renommé og beskæftigelsesmuligheder samt bidrager til at udvikle nye kompetencer, innovation og vækst. Temaerne og problemstillingerne belyses fra både en politisk og en praktisk synsvinkel. Konferencen gennemføres i en kombination af plenum og workshopper. Direktører for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, Europa- Kommissionen, Cedefop, ETF, arbejdsmarkedets parter, eksperter, forskere og skolerepræsentanter m.fl. Vibe Aarkrog Tlf.: Jan Reitz Jørgensen Tlf.: Henrik Saxtorph Tlf.:

16 PLENARMØDE I THE EUROPEAN LIFELONG GUIDANCE POLICY NETWORK (ELGPN) april 2012, København Fast halvårligt møde i ELGPN-netværket, hvor netværkets samlede arbejdsprogram bliver drøftet. På dette møde skal der tages beslutning om form og indhold af netværkets afsluttende rapport for programperioden , ligesom der skal udpeges en ny koordinator for netværket for perioden EU-medlemsstater, EØS-medlemsstater og kandidatlande deltager i netværket med op til tre deltagere pr. land. Deltagerne er embedsmænd fra de relevante ministerier, repræsentanter fra vejlederfora og -organisationer og eksperter. Steffen Jensen Tlf.: Hanne Woller Tlf.:

17 BOLOGNA MINISTER- KONFERENCE OG BOLOGNA POLICY FORUM april 2012, Bukarest Under det danske EU-formandskab afholdes i Rumænien en Bologna ministerkonference, der har til formål at gøre status over Bolognareformerne og fremadrettet opstille nye prioriteter for udviklingen og konsolideringen af EHEA-samarbejdet. Bologna Policy Forums formål er at understøtte dialog og samarbejde i videregående uddannelse blandt de deltagende lande fra hele verden. Ministre og regeringsrepræsentanter fra de 47 Bologna-lande samt de rådgivende medlemmer fra Europarådet, EUA, EURASHE, ESU, ENQA, Education International, BUSINESSEUROPE og Europa- Kommissionen. Ministeriet for Uddannelse, Forskning, Ungdom og Sport i Rumænien Carmen Iftime Departementet for Internationale og Europæiske Anliggender Ministeriet for Uddannelse, Forskning, Ungdom og Sport i Rumænien Ligia Deca Sekretariatet for Bologna Follow-Up Group ( ) Tlf.:

18 ERASMUS-PROGRAMMET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM maj 2012, København Det begyndte i 1987 med studerende fra 11 lande. I dag deltager 33 lande i Erasmus-programmet, der årligt sender mere end studerende på studie- eller praktikophold i udlandet. Erasmus-programmet er velkendt i hele Europa og har været generator for internationalisering og reformer på det videregående uddannelsesområde. Det danske formandskab og Europa-Kommissionen fejrer Erasmus ved en konference, der sætter fokus på programmets store betydning for europæisk videregående uddannelse og ser på perspektiver for fremtidens Erasmus-program. Repræsentanter for uddannelsesinstitutioner og studenterorganisationer, embedsmænd fra ministerier for videregående uddannelse i landene og fra de nationale kontorer, der administrerer Erasmusprogrammet, repræsentanter for Europa-Kommissionen og Europa- Parlamentet samt en bredere offentlighed af interessenter. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Annemarie Otteslev Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Tlf.: : 18

19 KONFERENCE OM NYE KVALIFIKATIONER TIL NYE JOB maj 2012, København Konferencen afholdes over to dage med forskelligt fokus og indhold. Den første del er en konference på højt niveau, som vil samle beslutningstagere på uddannelsesområdet, repræsentanter for de sociale parter og projektkoordinatorer. Hensigten er at sætte fokus på og skabe debat om den del af den politiske agenda, der drejer sig om at skabe bedre kvalifikationer til fremtidens arbejdsmarked. Den anden del er en afsluttende konference for det europæiske New Skills Network, som hører under Livslang Læring Programmet. Det overordnede formål med konferencen er at samle erfaringer og resultater fra mere end to års arbejde i det europæiske New Skills Network. Resultatet af konferencen vil være anbefalinger på forskellige niveauer: programniveau, projektniveau såvel som politisk niveau. Repræsentanter for ministerier for uddannelse og arbejdsmarked, repræsentanter for Europa-Kommissionen og Cedefop, repræsentanter for uddannelsesinstitutioner og studenterinstitutioner, projektkoordinatorer og repræsentanter for de nationale kontorer, der administrerer Livslang Læring Programmet samt øvrige interessenter. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Iben Böhling With Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Tlf.:

20 NETVÆRKSARBEJDS- GRUPPEMØDE I EU S STANDING GROUP OF INDICATORS AND BENCHMARKS (SGIB) maj 2012, København På netværksmødet diskuteres og evalueres de europæiske indikatorer og surveys på alle uddannelsesniveauer. Europa-Kommissionen, Eurostat og repræsentanter for EU-medlemsstaternes undervisningsministerier. Mikael Le Bourhis Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur, Unit A4 Europa-Kommissionen Tlf.: Liv Maadele Mogensen Tlf.: Kristine Flagstad Tlf.:

21 KONFERENCE OM RAISING ACHIEVEMENTS FOR ALL LEARNERS QUALITY IN INCLUSIVE EDUCATION juni 2012, Odense Formålet med konferencen er at sætte fokus på, hvordan adgangen til og kvaliteten af de europæiske landes undervisning af personer med særlige behov kan styrkes. Beslutningstagere, forskere og andre fagfolk inden for området inkluderende undervisning. European Agency for Development in Special Needs Education Finn Christensen Tlf:

22 KONFERENCE OM UDDANNELSE I ENTREPRENØRSKAB juni 2012, Horsens Formålet med konferencen er at sætte fokus på de rammer og redskaber, lærerne har i undervisningen for at sikre gode læringsresultater og udvikle elevernes og de studerendes kompetencer inden for entreprenørskab. Repræsentanter for de nationale myndigheder og skoleledere fra forskellige uddannelsesniveauer. Charlotte Romlund Hansen Tlf.:

23 MØDE I RÅDETS UDDANNELSESKOMITÉ juni 2012, København Ved det afsluttende møde i Rådets Uddannelseskomité under det danske formandskab vil emner for det fremtidige samarbejde i EU på uddannelsesområdet blive drøftet. Repræsentanter for undervisningsministerierne i EU-medlemsstater og Europa-Kommissionen. Anne Cecilie Bengtsson Tlf.: Maria Bjerre Tlf.:

24

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal Til DLI-medlemmerne 4. oktober 2013 Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr. 5/2009 EU...2 Konstitueringen af det nye parlament...2 Det svenske formandskabs prioriteter...5 UDDANNELSE...7 OECD: Education at a Glance 2009...7

Læs mere

Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide Erasmus+ Programguide I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 3 (2015): 16/12/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORKORTELSER... 5 INDLEDNING... 7 DEL A GENERELLE

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Aktører, praksis og udfordringer ved NFIL og godskrivning deraf i Europa (NFIL : Non Formal and informal Learning ; Uformel og Informel Uddannelse)

Aktører, praksis og udfordringer ved NFIL og godskrivning deraf i Europa (NFIL : Non Formal and informal Learning ; Uformel og Informel Uddannelse) Aktører, praksis og udfordringer ved NFIL og godskrivning deraf i Europa (NFIL : Non Formal and informal Learning ; Uformel og Informel Uddannelse) Renaud Damesin, Jacky Fayolle, Nicolas Fleury Juli 2012

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 STRATEGISK FORRETNINGSPLAN DATO: JANUAR 2015 REDIGERING: RINA VALEUR RASMUSSEN, STRATEGI- OG ADMINISTRATIONSCHEF, AARHUS 2017 DESIGN: HELE VEJEN FORSIDEBILLEDE: REGNBUEN

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Bliv en del af Ny Nordisk Skole Bliv en del af Ny Nordisk Skole Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet.

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bilag 11.2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2011 KOM(2011) 567 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring

Danmarks strategi for livslang læring Danmarks strategi or livslang læring Uddannelse og livslang opkvaliicering or alle Redegørelse til EU-kommissionen April 2007 Danmarks strategi or livslang læring Uddannelse og livslang opkvaliicering

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere