KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER VEDRØRENDE UDDANNELSE OG UNGDOM UNDER DET DANSKE FORMAND- SKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER VEDRØRENDE UDDANNELSE OG UNGDOM UNDER DET DANSKE FORMAND- SKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION"

Transkript

1 KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER VEDRØRENDE UDDANNELSE OG UNGDOM UNDER DET DANSKE FORMAND- SKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Første halvår 2012

2 FORORD Christine Antorini Morten Østergaard Danmarks formandskab vil være præget af, at Europa fortsat skal arbejde hårdt for at komme ud af den økonomiske og finansielle krise. På uddannelses- og ungdomsområdet er den store udfordring at få flere unge i gang med uddannelse, der leder til relevant beskæftigelse. Ved at satse på ungdom og uddannelse får vi mere dygtige og aktive medborgere, der kan bidrage til innovation og vækst i samfundet. Dette kan medvirke til en positiv udgang på krisen. Vi ser det som vores opgave under det danske formandskab at give den udvikling endnu et skub i den rigtige retning. Trioen bestående af Polen, Cypern og Danmark har sammensat en ambitiøs dagsorden for vores tre formandskaber for at gennemføre EU s dagsordener for uddannelse og ungdom som bidrag til den overordnede Europa 2020-strategi for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst for Europa. En bedre kobling mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet er i den forbindelse et særligt tema for det danske formandskab. En hovedopgave på uddannelses- og ungdomsområdet bliver at påbegynde forhandlingerne i Rådet for den Europæiske Union om et nyt europæisk uddannelses- og ungdomsprogram, der skal understøtte mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde. Programmet skal blandt andet bidrage til styrket læringsmobilitet blandt studerende, undervisere og unge. Det er et vigtigt instrument til at gennemføre EU s målsætninger på uddannelses- og ungdomsområdet, som de fremgår af den Strategiske ramme for europæisk samarbejde på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet ET2020 og den Nye ramme for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet for En bedre forbindelse mellem uddannelse og arbejdsmarked kan understøttes ved bedre adgang til anerkendelse af kvalifikationer, der er opnået uden for det formelle uddannelsessystem. Vi vil fremme denne dagsorden med henblik på at styrke anerkendelsen af uformel og ikke-formel læring. Endelig vil vi arbejde på at få vedtaget et benchmark om beskæftigelsesegnethed med det formål at få yderligere viden om overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse.

3 På ungdomsområdet bliver arbejdet fokuseret på at fremme unges kreativitet, innovationsevne og talent som middel til at øge deres aktive medborgerskab og lette overgangen til beskæftigelse i tæt dialog med de unges organisationer ( den strukturerede dialog ). Vi afholder to rådsmøder i Bruxelles og en række andre møder, konferencer og netværksaktiviteter, blandt andet om entreprenørskabsuddannelse, unges aktive deltagelse i samfundslivet og overgang til beskæftigelse samt erhvervsrettet uddannelse med fokus på samarbejdet med virksomheder og interessenter i Europa. Endelig fejrer vi Erasmus-programmets 25 års jubilæum med en stor konference. Afslutningsvis vil vi gerne forsikre jer om, at vi ser frem til gode diskussioner og tæt samarbejde med alle. Vi vil gøre vores til at sikre et succesfuldt dansk formandskab til gavn for vores fælles fremtid og den enkelte europæer. Christine Antorini Børne- og undervisningsminister Morten Østergaard Minister for Forskning, Innnovation og Videregående Uddannelser

4 Konferencer og andre arrangementer vedrørende uddannelse og ungdom under det danske formandskab for Rådet for den Europæiske Union Første halvår 2012 Redaktion: i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Sanne Mains, Mastermains 1. udgave, 1. oplag, januar 2012: stk. ISBN: ISBN: (WWW) Udgivet af, 2012 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Printed in Denmark 2012 Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kommunikationssekretariatet i, telefon: eller

5 6. Møde i Højniveaugruppen for Uddannelse december 2011, København 7. Møde i Bologna Follow-Up Group januar 2012, København 8. Konference om Transition from School to Work 6. februar 2012, Roskilde 9. Konference om frafald marts 2012, Bruxelles 10. Ungdomskonference marts 2012, Sorø 11. Møde i Bologna Follow-Up Group marts 2012, København 12. Generaldirektørmøde for ungdomsområdet marts 2012, Sorø 13. Generaldirektørmøde for videregående uddannelse april 2012, København 14. Generaldirektørmøde for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse april 2012, København 15. Konference om samspil mellem erhvervsrettede grund- og efteruddannelser og virksomheder april 2012, København 16. Plenarmøde i The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) april 2012, København 17. Bologna Ministerkonference og Bologna Policy Forum april 2012, Bukarest 18. Erasmus-programmet fejrer 25 års jubilæum maj 2012, København 19. Konference om nye kvalifikationer til nye job maj 2012, København 20. Netværksarbejdsgruppemøde i EU s Standing Group of Indicators and Benchmarks (SGIB) maj 2012, København 21. Konference om Raising Achievements for all Learners Quality in Inclusive Education juni 2012, Odense 22. Konference om uddannelse i entreprenørskab juni 2012, Horsens 23. Møde i Rådets Uddannelseskomité juni 2012, København

6 MØDE I HØJNIVEAUGRUPPEN FOR UDDANNELSE december 2011, København Møde i den uformelle højniveaugruppe for uddannelse. På mødet vil en række af det danske formandskabs temaer blive drøftet, herunder den fælles rapport under strategirammen for uddannelse og den fremtidige ramme for EU-programmerne for uddannelse. Højniveaurepræsentanter for ministerierne for undervisning og uddannelse i EU-medlemsstater og repræsentanter for Europa- Kommissionen. Anne Cecilie Bengtsson Tlf.: Maria Bjerre Tlf.:

7 MØDE I BOLOGNA FOLLOW-UP GROUP januar 2012, København Under det danske EU-formandskab er Danmark vært for et møde i embedsmandskomitéen Bologna Follow-Up Group. Mødets formål er at gøre status på gennemførelsen af EHEA-målsætningerne, at understøtte Bologna-processens arbejde og fremdrift og forhandle Bukarest 2012-ministerkommunikeet. Regeringsrepræsentanter for de 47 Bologna-lande samt rådgivende medlemmer fra Europarådet, EUA, EURASHE, ESU, ENQA, Education International, BUSINESSEUROPE og Europa-Kommissionen. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Helle Damgaard Nielsen Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Tlf.:

8 KONFERENCE OM TRANSITION FROM SCHOOL TO WORK 6. februar 2012, Roskilde Konferencen afholdes på virksomheden ThermoFisher Scientific og har til formål at sætte fokus på opbygningen af et uddannelsessystem, som kan give unge en uddannelse, der kan føre til beskæftigelse. Det skal bl.a. drøftes, hvordan EU-medlemsstaterne kan reformere deres uddannelser i retning af mere brug af vekseluddannelser tilpasset de lokale forhold. Forud for konferencen arrangeres et besøg på virksomheden for nogle af deltagerne. Deltagerkredsen er medlemmer af Labour Market Observatory, repræsentanter for Europæisk Faglige Sammenslutning, Business Europe, Europa-Kommissionen samt de danske EU-parlamentarikere. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening Bernt Fallenkamp Landsorganisationen i Danmark Tlf.: Nils Trampe Dansk Arbejdsgiverforening Tlf.:

9 KONFERENCE OM FRAFALD marts 2012, Bruxelles Konferencen sætter fokus på behovet for at reducere det tidlige frafald i uddannelserne. På konferencen præsenteres initiativer på EU-niveau og nationalt niveau, der sigter på at reducere frafald i ungdomsuddannelserne. Der vil på konferencen bl.a. være mulighed for i workshopper og som led i en udstiling at udveksle erfaringer fra succesfulde projekter. Beslutningstagere fra EU-medlemsstater, EØS-medlemsstater og kandidatlande, europæiske interesseorganisationer, EU-institutioner, eksperter i uddannelses-, social- og ungdomspolitik samt nationale, regionale og lokale praktikere. Europa-Kommissionen i samarbejde med det danske formandskab Susanne Conze Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur Europa-Kommissionen Tlf.: Maria Bjerre Tlf.: Jørgen Brock Tlf

10 UNGDOMS- KONFERENCE marts 2012, Sorø Konferencen sætter fokus på, hvordan vi kan fremme unges kreativitet, innovationsevne og talent. Det er evner, som er vigtige for at øge unges aktive deltagelse i samfundslivet og forbedre deres muligheder for at opnå beskæftigelse. Repræsentanter for ungdomsorganisationer, embedsmænd og europæiske organisationer. i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd Jens Thuesen Tlf.: Charlotte Romlund Hansen Tlf.:

11 MØDE I BOLOGNA FOLLOW-UP GROUP marts 2012, København Under det danske EU-formandskab er Danmark vært for et møde i embedsmandskomiteen Bologna Follow-Up Group. Mødets formål er at gøre status på gennemførelsen af EHEA-målsætningerne, at understøtte Bologna-processens arbejde og fremdrift og forhandle Bukarest 2012-ministerkommunikeet. Regeringsrepræsentanter for de 47 Bologna-lande samt rådgivende medlemmer fra Europarådet, EUA, EURASHE, ESU, ENQA, Education International, BUSINESSEUROPE og Europa-Kommissionen. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Helle Damgaard Nielsen Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Tlf.:

12 GENERALDIREKTØR- MØDE FOR UNGDOMSOMRÅDET marts 2012, Sorø I forlængelse af ungdomskonferencen den marts 2012 mødes generaldirektører på ungdomsområdet for at drøfte aktuelle problemstillinger for samarbejdet på ungdomsområdet i EU og udveksle eksempler på god praksis i medlemsstaterne. Generaldirektører med ansvar for ungdomsområdet, repræsentanter for ministerier samt Europa-Kommissionen. Jens Thuesen Tlf.:

13 GENERALDIREKTØRMØDE FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSE april 2012, København Under det danske formandskab er Danmark vært for generaldirektørmødet for videregående uddannelse. Formålet med mødet er at give generaldirektørerne for videregående uddannelser mulighed for at debattere aktuelle emner på den europæiske uddannelsesdagsorden og udveksle erfaringer. Generaldirektører for videregående uddannelse samt repræsentanter for rektorforsamlinger med ansvar for videregående uddannelse samt Europa-Kommissionen. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Claes Hagn-Meincke Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Tlf.:

14 GENERALDIREKTØRMØDE FOR ERHVERVSRETTET GRUND- OG EFTERUDDANNELSE april 2012, København Generaldirektørmødet for erhvervsrettet uddannelse fokuserer på det europæiske samarbejde om erhvervsrettet grund- og efteruddannelse inden for rammerne af København-processen. Hovedtemaerne for mødet under det danske formandskab er samspillet mellem de erhvervsrettede grund- og efteruddannelser og virksomhederne og implementering af systemer til anerkendelse af realkompetence. På mødet drøftes bl.a., hvordan øget samarbejde og partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og interessenter kan bidrage til at tilvejebringe nye kompetencer, innovation og vækst. Direktører for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, Europa- Kommissionen, Cedefop, ETF, arbejdsmarkedets parter, eksperter og forskere. Jan Reitz Jørgensen Tlf.: Vibe Aarkrog Tlf.: Henrik Saxtorph Tlf.:

15 KONFERENCE OM SAMSPIL MELLEM ERHVERVSRETTEDE GRUND- OG EFTER- UDDANNELSER OG VIRKSOMHEDER april 2012, København Konferencens overordnede tema er samspillet mellem erhvervsrettede grund- og efteruddannelser og virksomheder. Det skal drøftes, hvordan et tættere samarbejde mellem erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, virksomheder og interessenter bidrager til at styrke uddannelsernes renommé og beskæftigelsesmuligheder samt bidrager til at udvikle nye kompetencer, innovation og vækst. Temaerne og problemstillingerne belyses fra både en politisk og en praktisk synsvinkel. Konferencen gennemføres i en kombination af plenum og workshopper. Direktører for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, Europa- Kommissionen, Cedefop, ETF, arbejdsmarkedets parter, eksperter, forskere og skolerepræsentanter m.fl. Vibe Aarkrog Tlf.: Jan Reitz Jørgensen Tlf.: Henrik Saxtorph Tlf.:

16 PLENARMØDE I THE EUROPEAN LIFELONG GUIDANCE POLICY NETWORK (ELGPN) april 2012, København Fast halvårligt møde i ELGPN-netværket, hvor netværkets samlede arbejdsprogram bliver drøftet. På dette møde skal der tages beslutning om form og indhold af netværkets afsluttende rapport for programperioden , ligesom der skal udpeges en ny koordinator for netværket for perioden EU-medlemsstater, EØS-medlemsstater og kandidatlande deltager i netværket med op til tre deltagere pr. land. Deltagerne er embedsmænd fra de relevante ministerier, repræsentanter fra vejlederfora og -organisationer og eksperter. Steffen Jensen Tlf.: Hanne Woller Tlf.:

17 BOLOGNA MINISTER- KONFERENCE OG BOLOGNA POLICY FORUM april 2012, Bukarest Under det danske EU-formandskab afholdes i Rumænien en Bologna ministerkonference, der har til formål at gøre status over Bolognareformerne og fremadrettet opstille nye prioriteter for udviklingen og konsolideringen af EHEA-samarbejdet. Bologna Policy Forums formål er at understøtte dialog og samarbejde i videregående uddannelse blandt de deltagende lande fra hele verden. Ministre og regeringsrepræsentanter fra de 47 Bologna-lande samt de rådgivende medlemmer fra Europarådet, EUA, EURASHE, ESU, ENQA, Education International, BUSINESSEUROPE og Europa- Kommissionen. Ministeriet for Uddannelse, Forskning, Ungdom og Sport i Rumænien Carmen Iftime Departementet for Internationale og Europæiske Anliggender Ministeriet for Uddannelse, Forskning, Ungdom og Sport i Rumænien Ligia Deca Sekretariatet for Bologna Follow-Up Group ( ) Tlf.:

18 ERASMUS-PROGRAMMET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM maj 2012, København Det begyndte i 1987 med studerende fra 11 lande. I dag deltager 33 lande i Erasmus-programmet, der årligt sender mere end studerende på studie- eller praktikophold i udlandet. Erasmus-programmet er velkendt i hele Europa og har været generator for internationalisering og reformer på det videregående uddannelsesområde. Det danske formandskab og Europa-Kommissionen fejrer Erasmus ved en konference, der sætter fokus på programmets store betydning for europæisk videregående uddannelse og ser på perspektiver for fremtidens Erasmus-program. Repræsentanter for uddannelsesinstitutioner og studenterorganisationer, embedsmænd fra ministerier for videregående uddannelse i landene og fra de nationale kontorer, der administrerer Erasmusprogrammet, repræsentanter for Europa-Kommissionen og Europa- Parlamentet samt en bredere offentlighed af interessenter. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Annemarie Otteslev Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Tlf.: : 18

19 KONFERENCE OM NYE KVALIFIKATIONER TIL NYE JOB maj 2012, København Konferencen afholdes over to dage med forskelligt fokus og indhold. Den første del er en konference på højt niveau, som vil samle beslutningstagere på uddannelsesområdet, repræsentanter for de sociale parter og projektkoordinatorer. Hensigten er at sætte fokus på og skabe debat om den del af den politiske agenda, der drejer sig om at skabe bedre kvalifikationer til fremtidens arbejdsmarked. Den anden del er en afsluttende konference for det europæiske New Skills Network, som hører under Livslang Læring Programmet. Det overordnede formål med konferencen er at samle erfaringer og resultater fra mere end to års arbejde i det europæiske New Skills Network. Resultatet af konferencen vil være anbefalinger på forskellige niveauer: programniveau, projektniveau såvel som politisk niveau. Repræsentanter for ministerier for uddannelse og arbejdsmarked, repræsentanter for Europa-Kommissionen og Cedefop, repræsentanter for uddannelsesinstitutioner og studenterinstitutioner, projektkoordinatorer og repræsentanter for de nationale kontorer, der administrerer Livslang Læring Programmet samt øvrige interessenter. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Iben Böhling With Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Tlf.:

20 NETVÆRKSARBEJDS- GRUPPEMØDE I EU S STANDING GROUP OF INDICATORS AND BENCHMARKS (SGIB) maj 2012, København På netværksmødet diskuteres og evalueres de europæiske indikatorer og surveys på alle uddannelsesniveauer. Europa-Kommissionen, Eurostat og repræsentanter for EU-medlemsstaternes undervisningsministerier. Mikael Le Bourhis Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur, Unit A4 Europa-Kommissionen Tlf.: Liv Maadele Mogensen Tlf.: Kristine Flagstad Tlf.:

21 KONFERENCE OM RAISING ACHIEVEMENTS FOR ALL LEARNERS QUALITY IN INCLUSIVE EDUCATION juni 2012, Odense Formålet med konferencen er at sætte fokus på, hvordan adgangen til og kvaliteten af de europæiske landes undervisning af personer med særlige behov kan styrkes. Beslutningstagere, forskere og andre fagfolk inden for området inkluderende undervisning. European Agency for Development in Special Needs Education Finn Christensen Tlf:

22 KONFERENCE OM UDDANNELSE I ENTREPRENØRSKAB juni 2012, Horsens Formålet med konferencen er at sætte fokus på de rammer og redskaber, lærerne har i undervisningen for at sikre gode læringsresultater og udvikle elevernes og de studerendes kompetencer inden for entreprenørskab. Repræsentanter for de nationale myndigheder og skoleledere fra forskellige uddannelsesniveauer. Charlotte Romlund Hansen Tlf.:

23 MØDE I RÅDETS UDDANNELSESKOMITÉ juni 2012, København Ved det afsluttende møde i Rådets Uddannelseskomité under det danske formandskab vil emner for det fremtidige samarbejde i EU på uddannelsesområdet blive drøftet. Repræsentanter for undervisningsministerierne i EU-medlemsstater og Europa-Kommissionen. Anne Cecilie Bengtsson Tlf.: Maria Bjerre Tlf.:

24

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse og ungdom) den 25. november 2013 Uddannelse Punkt 1: Effektivt lederskab

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5302 E-mail

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3128 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3128 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3128 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere FUETS Konference den 17. november 2010 Birtha Theut, Euroguidance Tlf: 33 95 70 02, mail: bt@iu.dk Mandag d. 27.september: Flere men

Læs mere

ACE Denmark - en faglig operatør

ACE Denmark - en faglig operatør Læs om hvordan ACE Denmark styrker kvaliteten på de danske universitetsuddannelser. ACE Denmark - den faglige operatør Side 2 ACE Denmark har til huse i det gamle universitetskvarter i hjertet af København.

Læs mere

Derfor må vi stille os selv spørgsmålet: Er det mon et dansk karaktertræk, at reformer skyller ind over uddannelsessystemet?

Derfor må vi stille os selv spørgsmålet: Er det mon et dansk karaktertræk, at reformer skyller ind over uddannelsessystemet? EU i Uddannelserne Workshop 18. juni 2014 Reformer og forandringer et dansk anliggende? Størstedelen af befolkningen i EU har den forestilling, at den uddannelsespolitiske dagsorden og de beslutninger,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

E N E T O S H. Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø

E N E T O S H. Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø E N E T O S H ACTIV NETWORKING PRODUCTer PARTNERE Det europæiske netværk for undervisning og oplæring i arbejdsmiljø European Network Education and Training in Occupational Safety and Health AKTIV NETWORKING

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 381 Offentligt Uddannelsesudvalget Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Søndag den 3. september 11:25 Ankomst til Seoul Tjek in hotel,

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Unges syn på. Uligheder i undervisningssystemet. European Agency for Development in Special Needs Education

Unges syn på. Uligheder i undervisningssystemet. European Agency for Development in Special Needs Education Unges syn på Uligheder i undervisningssystemet European Agency for Development in Special Needs Education I forbindelse med Portugals EU-formandskab afholdt det portugisiske undervisningsministerium i

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Handicappedes offerrolle

Handicappedes offerrolle 1 Handicappedes offerrolle Den danske beskæftigelsespolitik handler for tiden mest om at vi skal have færrest muligt på passiv forsørgelse og flest muligt i arbejde. Alligevel trives et menneskesyn, hvor

Læs mere

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål?

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? IMODUS konference 19. jan 2012 Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? Hvad er problemet med unges overgange? Restgruppen og indsatsen mod frafald : - når problemets løsning

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse UNICE s syv prioriteter UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe Rue Joseph II, 40/4 B-1000 Brussels TVA BE 536

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Hvad ved vi om voksenvejledning? Aktører, udfordringer, udviklingsfokus, definitioner, voksenvejledningsnetværk

Hvad ved vi om voksenvejledning? Aktører, udfordringer, udviklingsfokus, definitioner, voksenvejledningsnetværk Officiel åbning af NCK 18. Juni 2008 Hvad ved vi om voksenvejledning? Aktører, udfordringer, udviklingsfokus, definitioner, voksenvejledningsnetværk Carla Tønder Jessing Voksenvejledningsaktører: Arbejdsformidlingen

Læs mere

Katastrofe- og. Risikomanageruddannelsen på Metropol

Katastrofe- og. Risikomanageruddannelsen på Metropol på Metropol Lars Zwisler Katastrofe- og Side 1 Uddannelser tidligere og i dag Tidligere i DK Vi lavede uddannelser og brugte dem i DK og kun i DK og disse uddannelser var kendte og anerkendte. (eks. HD,

Læs mere

Erasmus+ Programvejledning

Erasmus+ Programvejledning Erasmus+ Programvejledning I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 1 (2015): 01/10/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 DEL A GENERELLE

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet - en liste over ansatte i Undervisningsministeriet, som beskæftiger sig med spørgsmål, der er relevante for DFS og DFS medlemsorganisationer

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0788 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0788 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0788 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kulturministeriet Den 23. januar 2012 GRUND-

Læs mere

International profil (værdier og politik)

International profil (værdier og politik) 4. KEA er en stærk spiller på det internationale uddannelses- og jobmarked Mål Aktiviteter Milepæle Ansvar internationalisering og Bologna processen Et direktionsmøde i det kommende år vil omhandle Ulla/Jette

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

TEMPUS IV KORT OVERSIGT OVER PROGRAMMET TEMPUS PROGRAMMET PROGRAM- AKTIVITETER DELTAGELSE I PROGRAMMET UDVÆLGELSES- PROCEDURE

TEMPUS IV KORT OVERSIGT OVER PROGRAMMET TEMPUS PROGRAMMET PROGRAM- AKTIVITETER DELTAGELSE I PROGRAMMET UDVÆLGELSES- PROCEDURE KORT OVERSIGT OVER PROGRAMMET TEMPUS IV 2007 2013 PROGRAMMET PROGRAM- AKTIVITETER DELTAGELSE I PROGRAMMET UDVÆLGELSES- PROCEDURE TEMPUS KORT OVERSIGT OVER PROGRAMMET TEMPUS IV 2007 2013 Til brug for fremtidige

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret 2012. Det er en inspirationsfolder

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor Issue 1 September 2014 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europakommissionen. Denne udgivelse afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke blive holdt ansvarlig for brug af

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere