- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR"

Transkript

1 FlipDK EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK

2 FlipDK EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped Learning flyttes lærerens oplæg fra det kollektive til det individuelle rum. Samtidig forvandles det kollektive rum til et dynamisk og aktivt læringsrum, hvor undervisningen i høj grad differentieres. Eleverne er i centrum, og der er mulighed for at lære i fællesskab med kyndig vejledning fra læreren. Det er alt sammen med til at optimere elevernes læring. De seneste år er der i Danmark kommet mere fokus på at flippe undervisningen. Mange undervisere er godt i gang med at optage videooplæg til deres elever, og eleverne forbereder sig til timerne ved at se disse oplæg. Konferencen henvender sig til undervisere fra alle uddannelsesretninger med en interesse for Flipped Learning. Det vil både være relevant at deltage som nysgerrig begynder og som erfaren flipper, hvor du får mulighed for at reflektere over din egen praksis og møde andre flippede undervisere. Konferencen bruger hashtag #flipdk. Vel mødt til en spændende konference! Men Flipped Learning handler om mere end blot at distribuere videoer til eleverne som forudgående lektier. Flipped Learning er et bud på, hvordan undervisning med digitale medier understøtter og fremmer den enkeltes læreproces bedst muligt. På konferencen præsenteres nogle af de førende undervisere, der bruger Flipped Learning i egen praksis. Samtidig stilles der skarpt på, hvordan it, didaktik og pædagogik kan tænkes sammen. Herudover byder programmet på erfaringsoplæg samt workshops, hvor du selv får fingrene i flipperiet.

3 PROGRAM Ankomst, registrering og morgenkaffe Velkomst: Danmark flipper v/ Generator og Anders Schunk Flipped Learning mere end bare video v/ Peter Holmboe og Roland Hachmann Begrebet flipped har fået godt greb om den danske undervisningsverden og spreder sig som ringe i vandet. Undervisere fra hele uddannelsessektoren har taget begrebet til sig, og deler nu videoer som aldrig før under betegnelserne Flipped Learning og Flipped Classroom. Men Flipped Learning handler om mere end blot at distribuere videoer til eleverne som forudgående lektier. Flipped Learning er i lige så høj grad et syn på, hvordan undervisning med digitale medier understøtter og fremmer den enkeltes læringsproces bedst muligt blandt andet ved at flytte ejerskabet for undervisningen væk fra underviseren og hen imod elevens aktive deltagelse i læringsprocessen. Det handler om at tænke pædagogik og didaktik mere end at tænke digitale materialer. Med udgangspunkt i deres bog Flipped Learning mere end bare video vil Peter Holmboe og Roland Hachmann give deres bud på det at flippe undervisningen. Spørgsmål kan stilles undervejs på Twitter: #flipdk Pause Innovativ undervisning med it - hvad sker der? v/ Rasmus Fink Lorentzen Oplægget vil på baggrund af viden fra internationale undersøgelser og aktuel forskning i Danmark give et perspektiv på brugen af it og den allestedsnærværende digitalisering. Hvad taler vi om, når vi taler om it: Smartere devices, digitale læremidler eller nye pædagogiske metoder? Hvordan står det til med den digitale dannelse hos eleverne? Og hvordan kan læreren tænke it, didaktik og pædagogik sammen? I oplægget tager Rasmus Fink Lorentzen temperaturen på disse emner og giver et bud på, hvordan vi kan definere innovativ undervisning med it. Og om Flipped Learning hører til i denne kategori

4 Spørgsmål kan stilles undervejs på Twitter: #flipdk Frokost Erfaringsoplæg v/ Anne Boie Johannesson, Henning Romme Lund, Per Gregersen, Anders Schunk og Peter Holmboe Du skal medbringe en computer, en ipad eller en anden enhed, som du kan arbejde online med. 15:45-16:00 Fælles afrunding og tak for i dag. v/ Generator og Anders Schunk Ved tilmelding skal du vælge et af fem mulige oplæg. Se beskrivelse af oplæggene længere nede i konferencematerialet Skift til workshops og kaffepause Workshops med hands-on v/ Anne Boie Johannesson, Henning Romme Lund, Per Gregersen, Anders Schunk og Roland Hachmann Ved tilmelding skal du vælge en af fem mulige workshops. Alle steder får du fingrene i flipperiet. Se beskrivelse af de respektive workshops længere fremme i konferencematerialet.

5 PRÆSENTATION AF ERFARINGSOPLÆG Der er et begrænset antal pladser ved hvert oplæg. De fordeles efter først-til-mølle-princippet. Erfaringsoplæg A Flipped Learning og kollaborativ læring v/ Anne Boie Johannesson Oplægget giver en kort introduktion til it-baseret kollaborativ læring som en måde at arbejde med Flipped Classroom på. Ved it-baseret kollaborativ læring arbejder eleverne i grupper i længere tid ad gangen med en høj grad af selvbestemmelse. Der bliver givet eksempler på korte og længerevarende forløb, kreative produktformer samt anvendelse af formativ evaluering og peer feedback i undervisningen. Erfaringsoplæg C Flip i matematik v/ Per Gregersen Per Gregersen er gået all-in med Flipped Learning og vil i dette oplæg give jordnære eksempler fra egen praksis. Pers oplevelse er, at eleverne trives bedre, tager mere ansvar og lærer mere, når han bruger Flipped Learning. Han har selv fået en anden lærerrolle, hvor der er mere luft i hverdagen, og hvor hans forberedelsestid bruges mere effektivt til planlægning af læringsfremmende elevaktiviteter. I oplægget vil Per argumentere for, at Flipped Classroom gør det muligt at tage hensyn til individuelle behov, og at det er et stærkt værktøj til at tackle elevernes forskellighed. Erfaringsoplæg B Flip i det digitale klasseværelse v/ Anders Schunk Oplægget giver en introduktion til måder at arbejde digtalt med sine elever igennem brugen af blogs, YouTube-kanaler og web 2-0-værktøjer. Med brugen af blogs kan læreren indrette digitale klasseværelser på nettet, hvorfra man kan basere sit arbejde med elever på nettet. Oplægget tager udgangspunkt i Anders Schunks arbejde i grundskolen, men henvender sig til undervisere fra alle uddannelsesretninger, som er interesseret i at lave digitale undervisningsrum. Erfaringsoplæg D Integrér Flipped Classroom i de samfundsfaglige og humanistiske fag v/ Henning Romme Lund Flipped Classroom i Danmark skal ikke nødvendigvis være det samme som Flipped Classroom i USA. Henning Romme Lund giver et bud på, hvordan man kan fortolke videomediet og det flippede ind i en dansk undervisningstradition. Han vil vise, hvordan man kan integrere videomediet i forskellige typer af undervisning fra den stærkt sekvenserede undervisning til organiseret kaos.

6 PRÆSENTATION AF WORKSHOPS Erfaringsoplæg E Flip i dansk og sprogfag v/ Peter Holmboe Et flipped læringsmiljø åbner muligheder for nye læringsformer og læringsaktiviteter! Lærerens didaktiske udfordring er at planlægge og iscenesætte varierede, differentierede og udfordrende læringsaktiviteter og evalueringsformer. I oplægget præsenterer Peter Holmboe en praktisk og konkret fortælling om, hvordan disse didaktiske greb er blevet håndteret i forbindelse med læringsmiljøet i dansk og engelsk på den merkantile erhvervsuddannelse på hg. Oplægget henvender sig til alle lærere og undervisere med interesse for dansk- og sprogfag. Der er et begrænset antal pladser i hver workshop. De fordeles efter først-til-mølle-princippet. Workshop A Planlægning af flippede forløb v/ Anne Boie Johannesson Workshoppen giver eksempler på, hvordan der kan arbejdes med it-baserede og elevaktiverende undervisningsforløb. Fokus lægges på udarbejdelse af it-produkter med formativ evaluering og peer feedback undervejs. Der gives praktiske eksempler på forløb, og du får mulighed for at komme i gang med planlægning af egne elevaktiverende og it-baserede forløb. Workshop B Screencast og videooptagelse til undervisning v/ Anders Schunk Workshoppen lægger op til, at deltagerne selv producerer videoer, der er rettet mod undervisning. På workshoppen arbejdes med forskellige muligheder for at lave tavlecast, skærmoptagelser og video optaget med fx en mobiltelefon. Derudover bliver der arbejdet med at dele videoer online, og produktionerne vil efterfølgende blive evalueret med feedback i plenum. Workshoppen henvender sig til både til dem, der er nybegyndere inden for videoproduktion og de, der gerne vil effektivisere deres arbejde med dette.

7 Workshop C Embed din video i lektionens undervisningsaktiviteter v/ Per Gregersen Workshop E Multimodale læringsdesign v/ Roland Hachmann Workshoppen arbejder med at skabe et rum for undervisning med Flipped Learning på nettet, hvor eleverne nemt kan tilgå undervisningsplan, videoer, undervisningsaktiviteter og lektier. I workshoppen arbejder hver deltager med at skabe et Google Site (en hjemmeside) til en konkret, kommende lektion. I dette Google Site integreres video, lektier og lektionsplan. Målet er, at hver deltager laver et personligt Google Site, hvor en konkret video og lektion er integreret, så det kan præsenteres til eleverne. En del af Flipped Learning-metoden kan være at undervise gennem multimodale læringsdesign. Workshoppen præsenterer med udgangspunkt i bogen Flipped Learning mere end bare video en model for arbejdet med videoer som multimodalt læremiddel i en multimodalitetspraksis. Deltagerne forlader workshoppen dels med en refleksionsmodel og en skabelon for, hvordan en god undervisningsvideo kan sammensættes ud fra et multimodalt perspektiv og dels en didaktisk model i et Flipped Learning-perspektiv. Modellerne uddeles i kopi og som PDF. Workshop D Organisér dine lektioner med Flipped Classroom v/ Henning Romme Lund I denne workshop får du mulighed for at se og afprøve, hvordan man kan variere både videotyper og forberedelse,men også lektioner så man inddrager videomediet varieret afhængigt af faglige mål og elevernes faglige udgangspunkt.

8 PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERNE Per Gregersen er cand. scient. i matematikkens didaktik samt HD i informatik og økonomistyring. Han er lektor på KVUC i matematik, samfundsfag og erhvervsøkonomi. Per har undervist i mere end 20 år og har i mange år deltaget i forskningsprojekter knyttet til matematik, læring og undervisning over hele verden. De seneste 15 år har Per været medforfatter til lærebogssystemer til folkeskolen og gymnasiet, og han har anvendt Flipped Learning de sidste fem år. Roland Hachmann er uddannet folkeskolelærer og har en master i IKT og Læring fra Aalborg Universitet. Han er adjunkt på UC Syddanmark, hvor han blandt andet udvikler og underviser i læringskoncepter, der har fokus på brugen af it i undervisningen. Roland deltager i forskellige udviklings- og forskningsprojekter, der er rettet mod både folkeskolen og erhvervsuddannelserne og yder konsulentbistand i denne sammenhæng. Roland er projektleder på et projekt for Undervisningsministeriet, der omhandler skabelsen af digitale, multimodale læremidler til EUD og skriver om digitale didaktiske designs på sin blog rhachmann. Peter Holmboe er uddannet folkeskolelærer og har en master i IKT og Læring fra Aalborg Universitet. Han er adjunkt på UC Syddanmark, hvor han bl.a. udvikler og underviser i læringskoncepter, der har fokus på brugen af it i undervisningen. Peter deltager i forskellige udviklings- og forskningsprojekter, der er rettet mod både folkeskolen og erhvervsuddannelserne og yder konsulentbistand i denne sammenhæng. Derudover har Peter skrevet masterspeciale om Flipped Learning og har bred undervisningserfaring fra folkeskole, VUC og handelsskole. Peter er meget aktiv på Twitter og på sin blog Anne Boie Johannesson Anne Boie Johannesson er lektor i kemi og dansk samt it-vejleder på Køge Gymnasium. Derudover er hun gymnasiekonsulent på Center For Undervisningsmidler UCC og har en master i IKT og læring. Anne Boie Johannesson skriver fast på bloggen på gymnasieskolen.dk og er desuden forfatter til God kemi C, der blandt andet handler om Flipped Classroom og kollaborativ læring i kemi i

9 Rasmus Fink Lorentzen er uddannet folkeskolelærer og cand.pæd. i didaktik med særlig henblik på dansk. Han er ansat som lektor i dansk ved VIA UC, hvor han underviser på læreruddannelsen. Desuden er Rasmus ph.d.-studerende ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på DPU, hvor han arbejder med et forskningsprojekt om innovativ undervisning med it i folkeskolen. Rasmus er medforfatter til bogen Kompetencer i dansk og har bidraget til bøger og tidskrifter med artikler om brugen af it i skolen. Rasmus deler sit arbejde på rasmus-finklorentzen.dk og Anders Schunk er uddannet folkeskolelærer og har frem til sommerferien 2014 arbejdet med Flipped Learning som en del af sin undervisning på Elev Skole i Aarhus. Anders har lige nu orlov fra lærerjobbet for at arbejde med at lave videoer til Systime og forlaget Dansklærerforeningens udgivelser. Han er desuden en meget brugt oplægsholder og underviste i 2014 mere end 1500 undervisere fordelt på over 40 kurser rundt i hele landet. Anders har skrevet forord til bogen Flipped Classroom vend din undervisning på hovedet og skriver desuden på bloggen flipdk. Henning Romme Lund er lektor og it-vejleder ved Roskilde Gymnasium. Han har skrevet om Flipped Classroom i Viden om literacy nr 16 og til Samfundsfagsnyt og udgiver i første halvår af 2015 bogen Flipped Classroom kom godt i gang på forlaget Systime. Han holder mange foredrag og laver workshops om emnet og er meget aktiv på facebookgruppen Flipped Classroom i Danmark, hvor han deler ud af sine erfaringer med Flipped Classroom. Det samme gør han på bloggen

10 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tid kl Sted Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ Pris Kr ekskl. moms og inkl. forplejning Rabat 10 % ved fem eller flere deltagere fra samme ansættelsessted og fakturering på samme EAN-nr. Konferenceleder Anders Schunk, Tilmelding kurserogkonferencer.dk Afmelding Eventuel afmelding skal ske skriftligt og inden Afmelding herefter medfører fuld betaling Yderligere info Maja Sandberg, Tlf KURSEROGKONFERENCER.DK

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE.

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. 2015 KONFERENCE PROGRAM23.-24. SEPTEMBER UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. PRAXIS har gennem flere år arbejdet med dette tema, og det er med stor glæde, at

Læs mere

INVITATION BEDRE RESULTATER PÅ ELEVNIVEAU

INVITATION BEDRE RESULTATER PÅ ELEVNIVEAU BEDRE RESULTATER PÅ ELEVNIVEAU EUD-reformen rummer store udfordringer og mange spændende muligheder. Der skal iværksættes en række indsatser for at realisere reformens målsætninger, der først og fremmest

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen 25.-26. marts Bella Center Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin ndhold Del, del, del Del dine erfaringer før, under og efter dit besøg på Danmarks

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015

Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015 Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015 Gråsten Landbrugsskole d. 27. august kl. 09.30 28. august kl. 13.00 Det er en glæde igen i år, at byde velkommen til det fælles årsmøde for undervisere og ledere

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle B D Implementering, videndeling og fortsat udvikling Afprøvning og eksperimentering OPSTART Evalueringsloop Elevarbejde Formidlingsloop,59º,2 C cosa=0,76 sina=0,65 0,4 0,6 0,8 1 C tana=0,86 E 1,2 # 4 4

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl. 10 16, Copenhagen Europe Center,

Læs mere

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Sociale medier i skolen Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Tema: Sociale medier i skolen Udgiver: VIA Efter- og videreuddannelse Hedeager

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Mange måder at lære på

Mange måder at lære på SIS akademi Kursus og konsulentydelser til skoler, daginstitutioner og virksomheder Mange måder at lære på Ønsker du at udvikle forståelse for forskellige måder at kommunikere, lære og samarbejde på? Vil

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere