Opdateret 30 marts Kommentarer modtages gerne og kan mailes til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret 30 marts 2013. Kommentarer modtages gerne og kan mailes til jette.led.soerensen@regionh.dk"

Transkript

1 Mål for fællestræning Obstetrisk Klinik og Anæstesi- Operationsklinikken JMC, Rigshospitalet Mål er baseret på diskussioner i hver faggruppe, og diskussioner i JMC arbejdsgruppen, der har ansvar for at udvikle fællestræning for Obstetrisk og Anæstesi- Operationsklinikken. Mål er godkendt at klinikledelserne. Overordnet formål med fælles træning Obstetrisk Klinik og på Anæstesi- og Operationsklinikken JMC: Optimere obstetriske patienters akutte forløb, der involverer flere faggrupper og specialer Skabe øget viden og forståelse mellem faggrupper og specialer for hinandens forskellige roller og ansvar Styrke den interprofessionelle kommunikation, kliniske viden og færdigheder i flg. akutte obstetriske hændelser: postpartum blødning akut sectio svær præeklampsi / eklampsi livstruende hændelser hos gravide og fødende Nedenfor er detaljerede mål beskrevet indenfor de enkelte områder, delt op på specialer og faggrupper. Side 1: postpartum blødning Side 5: akut sectio Side 7: svær præeklampsi / eklampsi Side 10: livstruende hændelser hos gravide og fødende Håndtering af postpartum blødning (PPB) Mål for SOSU: Indgå i det team, der varetager håndtering af en patient med postpartum blødning Angive kalde-procedurer Føre observationsskema På fantom demonstrere kugling og kompression af uterus med udvendigt håndgreb Vide hvor blødningskasserne og Cyklokapron / Tranexamsyre er placeret Angive indholdet i blødningskassen: Fire uterotonika (Syntocinon, Methergin, Cytotec, Prostinfenem) Vurdere og dokumentere blodtab Hente blodprodukter i blodbanken Mål for obstetriske sgpl.: Indgå i det team, der varetager håndtering af en patient med postpartum blødning Identificere situationer med PPB og tilkalde hjælp Angive kalde-procedurer Efter hjælp er tilkaldt, vurdere behovet for og iværksætte relevant akut behandling såsom ilt, patient lejring, iv-adgange, opsætte væske, tage relevante blodprøver Varetage den initiale teamleder rolle og når mere seniore kommer og kunne videreformidle relevante observationer systematisk Føre observationsskema Bedømme om uterus er atonisk 1

2 På fantom demonstrere kugling og kompression af uterus med udvendigt håndgreb Vide hvor blødningskasserne og Cyklokapron / Tranexamsyre er placeret og angive indholdet i blødningskassen: Uterotonika (Syntocinon, Methergin, Cytotec, Prostinfenem) og angive administrationsveje. Efter ordination administere uterotonika og Cyklokapron. Angive relevante blodprøver og kende normalværdier for hæmoglobin, trombocytter og faktor 2,7,10 Kunne bestille blodprodukter som enten akut, fremskyndet eller rutine bestilling og kunne hente blodprodukter i blodbanken væske- og transfusionsterapi Mål for jdm i håndtering af PPB: Indgå i det team, der varetager håndtering af en patient med postpartum blødning Identificere situationer med PPB eller hvor risiko for PPB kan forudses og tilkalde hjælp (dvs ved ukontrollabel blødning, anamnestisk forventning om PPB, PPB større end 500 ml, fastsiddende placenta/cotyledon uden blødning efter 30 min) Angive kalde-procedurer Efter hjælp er tilkaldt, vurdere behovet for og iværksætte relevant akut behandling såsom ilt, patient lejring, iv-adgange, opsætte væske, tage relevante blodprøver Varetage den initiale teamleder rolle og når mere seniore kommer og kunne videreformidle relevante observationer systematisk Føre observationsskema Bedømme om uterus er atonisk Bedømme læsioner i fødselsvejen og behov for at kalde akut hjælp ved større blødninger På fantom demonstrere kugling og kompression af uterus med udvendigt og indvendigt håndgreb (Credes håndgreb) Vide hvor blødningskasserne og Cyklokapron / Tranexamsyre er placeret og angive indholdet i blødningskassen: Uterotonika (Syntocinon, Methergin, Cytotec, Prostinfenem) og angive administrationsveje. Administere Syntocinon, Methergin, Cytotec i den initiale fase af postpartum blødning udfra retningslinjer. Angive relevante blodprøver og kende normalværdier for hæmoglobin, trombocytter og faktor 2,7,10 Kunne bestille blodprodukter som enten akut, fremskyndet eller rutine bestilling og kunne hente blodprodukter i blodbanken væske- og transfusionsterapi Mål for afd. jdm i håndtering af PPB: Samme som jdm, derudover Koordinere og uddelegere ansvar for relevante opgaver til SOSU og jdm på fødestue og ved overgangen til operationsstuen, herunder behov for omsorg for det nyfødte barn og partner Fortolke og videreformidle blodprøvesvar til gynobs bagvagt Mål gynobs forvagter i håndtering af PPB: Indgå i det team, der varetager håndtering af en patient med postpartum blødning 2

3 Identificere situationer med PPB eller risiko for PPB og tilkalde hjælp (dvs ved ukontrollabel blødning, anamnestisk forventning om PPB, PPB større end 500 ml, fastsiddende placenta/cotyledon uden blødning efter 30 min Angive kalde-procedurer Efter hjælp er tilkaldt, vurdere behovet for og iværksætte relevant akut behandling såsom ilt, patient lejring, iv-adgange, opsætte væske, tage relevante blodprøver Varetage den initiale teamleder rolle og når mere seniore kommer og kunne videreformidle relevante observationer systematisk. Føre observationsskema Bedømme om uterus er atonisk Bedømme læsioner i fødselsvejen og behov for at kalde akut hjælp ved større blødninger På fantom demonstrere kugling og kompression af uterus med udvendigt og indvendigt håndgreb (Credes håndgreb) Angive indikationer, kontraindikationer, administrationsveje, dosering, for uterotonika (Syntocinon, Methergin, Cytotec, Prostinfenem) og Cyklokapron / Tranexamsyre Angive og tolke relevante blodprøver ved postpartum blødning væske- og transfusionsterapi Mål for gynobs bagvagter i håndtering af PPB: Samme som gynobs FV, derudover Være teamleder og koordinere og uddelegere opgaver Vurdere behov for at involvere anæstesilæge, og sikre kommunikation til anæstesilæge Vurdere det relevante behandlingssted i samarbejde med anæstesilæge og operationssgpl., herunder vurdere og videreformidle behovet for udstyr ved operation Informere anæstesilæge således at anæstesilæge kan træffe relevante valg om anæstesiform, luftvejshåndtering og væske- og transfusionsterapi I samarbejde med anæstesiologisk bagvagt planlægge og gennemføre præoperativ evaluering og optimering af patientens tilstand forud for eventuel anæstesi Vurdere behov for udvidede blodprøver og fortolke blodprøvesvar Vurdere indikation for anvendelse af blodprodukter I samarbejde med anæstesilæge diskutere og planlægge relevant medicinsk behandling (fx uterotonika, antiobiotika, antikoagulantia, væskebehandling og blodprodukter) Kunne udføre operative indgreb ved PPB, som manuel placentafjernelse, sutur af collum og vaginal bristninger, fjernelse af hæmatoner vaginalt, tamponadebehandling af vagina og uterus På fantom at demonstrere anlæggelse af B-Lynchsutur. Kunne vurdere behovet for at tilkalde yderligere speciallæge-kompetence for at udføre B-lynch sutur, ligering af kar, postpartum hysterectomi eller andre større operative indgreb hos patient med PPB Mål for JMC operationssgpl. i håndtering af PPB: p Indgå i det team der varetager håndtering af en patient med postpartum blødning på operationsstuen 3

4 Vide hvor blødningskasserne findes og indhold i kasserne: uterotonika og adminstrationsveje (Syntocinon, Methergin, Cytotec, Prostinfenem) Vurdere, videreformidle og dokumentere blodtab Vide hvor relevant operationsudstyr, sutur-materialer, bakriballon, engangs-kop findes og kunne klargøre udstyret Kunne assistere til operative indgreb ved PPB (f.eks. amotio placentae, sutur af collum og vaginal bristninger, fjernelse af hæmatoner vaginalt, tamponadebehandling af vagina og uterus, abdomiale indgreb med B-lynch sutur, ligering af kar, postpartum hysterectomi) Kunne angive og relevant forberede situationer med anamnestisk forventning om PPB, såsom: placenta komplikationer ved abruptio placentae, placentae prævia, placentae acreta og percreta situationer med risiko for atoni såsom langt fødselsforløb, stor uterus pga gemelli, polyhydramnios o. lign. situationer som udvikler sig og giver med behov for vaginale eller abdominale operative indgreb ved fødselslæsioner med vaginale og cervicale bristninger samt hæmatomer. Mål for anæstesisgpl. i håndtering af PPB: Kunne indgå i det team, der varetager håndtering af en patient med postpartum blødning på operationsstuen Forud for anæstesi ved PPB kunne klargøre relevante anæstesimetoder Med baggrund i indhentet information om den gravides hæmodynamik og i samarbejde med anæstesilæge kunne beskrive valget af anæstesimetode. I samarbejde med anæstesilæge kunne gennemføre anæstesi til en patient med PPB og herunder udfra ordination af anæstesilæge beskrive plan for luftvejshåndtering, samt væske/transfusionsterapi og monitoreringsgrad til den blødende patient Kunne beskrive indikationer, kontraindikationer, administrationsmåder og bivirkninger for de hyppigst anvendte uterotonika og hæmostasefremmende farmaka, og efter ordination fra anæstesilæge eller obstetrisk læge kunne administere disse Kunne bestille blodprodukter som enten akut, fremsyndet eller rutine bestilling Kunne føre væske- og observationsskema, og videreformidle informationer til de øvrige i teamet Kunne vurdere behovet for at opsætte tynde væsker Efter ordination fra anæstesilæge kunne administrere plasma- og blodprodukter samt koagulationsfremmende lægemidler Kunne angive de operative indgreb, der findes, ved PPB (fx amotio placentae, sutur af collum og vaginal bristninger, fjernelse af hæmatoner vaginalt, tamponade-behandling af vagina og uterus, abdomiale indgreb med B-lynch sutur, ligering af kar, postpartum hysterectomi) Kunne viderebringe informationer og plan for observation af en patient, der er på operationsgangen er behandlet for PPB, til en obstetrisk sgpl eller jdm, der på sengeafsnit skal varetage den videre observation af patienten Mål for anæstesilæger i håndtering af PPB: Varetage teamlederrollen Sikre koordinering med obstetrisk bagvagt, om behov for medicinsk, mekanisk i form af kompression, kirurgisk samt væske- og transfusionsterapi ved PPB 4

5 I samarbejde med obstetrisk bagvagt planlægge og gennemføre præoperativ evaluering og optimering Planlægge og gennemføre anæstesi til patient med PPB og plan for luftvejshåndtering, samt væske- og transfusionsterapi og monitoreringsgrad til den blødende patient Redegøre for og anvende indikationer, kontraindikationer, administrationsmåder og bivirkninger for de hyppigst anvendte uterotonika og hæmostasefremmende farmaka Tage aktiv del i TEG transfusions-strategi, i samarbejde med TEG-vagten og vagthavende i blodbanken, herunder redegøre for hvornår, og hvilke blodprodukter, der skal rekvireres og opsættes og hvilke koagulationsfremmende lægemidler, der kan være indicerede Beskrive de operative indgreb, der findes ved PPB og samstille den viden med konsekvenser for hæmodynamik og valg af anæstesiform (fx amotio placentae, sutur af collum og vaginal bristninger, fjernelse af hæmatoner vaginalt, tamponade-behandling af vagina og uterus, abdomiale indgreb med B-lynch sutur, ligering af kar, postpartum hysterectomi) Håndtering af akut sectio: Mål for SOSU i håndtering af akut sectio: Kunne indgå i det team der på fødestuen, der skal varetager håndtering af en patient, der skal have foretaget sectio grad 1 og 2 Angive klassifikation, tidsgrænser for sectio grad 1, 2.og 3 Assistere ved at klargøre patient til sectio Tilkalde neonatolog Mål for obsgtetrisk sgpl i håndtering af akut sectio: Kunne indgå i det team, der på sengeafsnit skal varetager håndtering af en patient, der skal have foretaget sectio grad 1, 2 og 3 Angive klassifikation, tidsgrænser for sectio grad 1, 2.og 3 Klargøre patient til sectio og anlægge kateter á demeure og på opfordring af obstetrisk bagvagt undlade dette Mål for alle jdm i håndtering af akut sectio: Kunne indgå i det team der på fødestuen eller sengeafsnit skal varetager håndtering af en patient, der skal have foretaget sectio grad 1, 2 og 3. Hvis relevant kun varetage lederskab indtil afd.jdm eller gynobs bagvagt er tilstede. Angive klassifikation, tidsgrænser for sectio grad 1, 2.og 3 Klargøre patient til sectio og anlægge kateter á demeure og på opfordring af obstetrisk bagvagt undlade dette På opfordring af afdelings jdm eller obstetrisk bagvagt foretage kald af anæstesi-, og operations- personale til sectio og tilkalde af neonatolog. Ved sectio varetage håndtering af det nyfødte barn og partneren Mål for afd. jdm i håndtering af akut sectio: Samme som jdm, derudover: På opfordring af obstetrisk bagvagt foretage kald af anæstesi-, operationspersonale til sectio og tilkalde af neonatolog Koordinere og uddelegere ansvar for relevante opgaver til SOSU og jdm på fødestue og ved overgangen til operationsstuen, herunder at eventuelt behov for omsorg for det nyfødte barn og partner 5

6 I samarbejde med obstetrisk bagvagt, JMC anæstesilæge, JMCanæstesisgpl JMC operationssgpl samt anæstesilæger og operationssgpl. fra anden operations gang kunne indgå i at prioritere og planlægge sectio i sammenhæng med udførsel af andet abdominalt operativt indgreb (fx tarmperforation, miltruptur eller andet) Mål for gynobs forvagter i håndtering af akut sectio: Kunne indgå i det team der på fødestuen eller sengeafsnit skal varetager håndtering af en patient, der skal have foretaget sectio grad 1,2 og 3. Hvis relevant kun varetage lederskab indtil afd.jdm eller obstetrisk bagvagt er tilstede. Angive klassifikation, tidsgrænser for sectio grad 1, 2.og 3 På opfordring af afdelings jdm eller obstetrisk bagvagt foretage kald af anæstesi-, operations- personale til sectio og tilkalde af neonatolog Kunne assistere til sectio, og afhængig af kompetence niveau selvstændigt kunne udføre sectio. Mål for gynobs bagvagter i håndtering af akut sectio: Samme som gynobs forvagter derudover: Kunne være teamleder, når en patient skal have foretaget sectio grad 1, 2 og 3, og gøre dette i relevant samarbejde med anæstesilæge Vurdere indikation for sectio og angive klassifikation, tidsgrænser og indikationer for sectio grad 1,2 og 3 Anvende melde procedure ved akut sectio og videreformidle indikation for og sectiograd til alle faggrupper, eventuelt ved at uddelegere melding af sectio Sikre relevant information videreformidlet til anæstesilæge ved sectio, herunder information om hyperakutte tilstande (navlesnorsfremfald, total abruptio placentae, fosterbradycardi), medicinsk sygdom eller graviditetskomplikationer, der har betydning for anæstesilægens valg af anæstesiform. Sikre i dialog med anæstesilægen om den fødendes sikkerhed i afvejning af fosteret behov for akut fødsel i en akut situation Sikre identifikation af patient forud for anæstesi og sectio Kunne udføre sectio I samarbejde med jdm, JMC anæstesilæge, JMC anæstesisgpl JMC operationssgpl samt anæstesilæger og operationssgpl. fra anden operations gang kunne indgå i at prioritere og planlægge sectio i sammenhæng med udførsel af andet abdominalt operativt indgreb (fx tarmperforation, miltruptur eller andet) Mål for JMC operationssgpl. i håndtering af akut sectio: Indgå i det team der på operationsstuen varetager håndtering af en patient, der skal have foretaget sectio grad 1 eller 2 Angive klassifikation, tidsgrænser for sectio grad 1,2 og 3 Kunne operations forberede dvs. identifikation af patient, lejre patient, og ved sectio grad 1 i samarbejde med obstetriker afklare indikation for og evt. undladelse af anlæggelse af kateder og steril vask Assistere til sectio I samarbejde med obstetriske sgpl., jdm, obstetrisk bagvagt, JMC anæstesisgpl, JMC anæstesilæger og operations- og anæstesisgpl. og anæstesilæger fra anden operations gang indgå i at prioritere og planlægge sectio i sammenhæng med udførsel af andet abdominalt operativt indgreb (fx tarmperforation, miltruptur eller andet) Mål for anæstesisgpl. i håndtering af akut sectio: 6

7 Indgå i det team der på operationsstuen varetager håndtering af en patient, der skal have foretaget sectio grad 1, 2 eller 3 Angive klassifikation, tidsgrænser og indikationer for sectio grad 1,2 og 3 Sikre identifikation af patient forud for anæstesi og sectio Forud for anæstesi kunne klargøre relevante anæstesimetoder. Under ordination af anæstesilæge planlægge og gennemføre anæstesi, i tilfælde af hyperakutte tilstande som f.eks. navlesnorsfremfald, abruptio placentae, fosterbradycardi Angive hvordan valg af anæstesiform påvirkes af graviditetskomplikationer og medicinsk sygdom, samt have forståelse for afvejning af den fødendes sikkerhed med fosterets behov for akut fødsel I samarbejde med obstetrisk bagvagt, JMC anæstesilæge, JMC operationssgpl samt anæstesilæger og operationssgpl. fra anden operationsgang kunne indgå i at prioritere og planlægge sectio i sammenhæng med udførsel af andet abdominalt operativt indgreb (fx tarmperforation, miltruptur eller andet) Viderebringe informationer og plan for observation af en patient efter sectio til en obstetrisk sgpl eller jdm, der på sengeafsnit skal varetage den videre observation af patienten Mål for anæstesilæger i håndtering af akut sectio: Angive klassifikation, tidsgrænser og indikationer for sectio grad 1,2 og 3 Kunne være teamleder på operationsstuen, når en patient skal have foretaget sectio grad 1.2 og 3, og gøre dette i relevant samarbejde med obstetrisk bagvagt Videreformidle indikation for og sectiograd til alle faggrupper Sikre identifikation af patient forud for anæstesi og sectio Planlægge og gennemføre anæstesi, i tilfælde af hyperakutte tilstande som f.eks. navlesnorsfremfald, abruptio placentae, fosterbradycardi Planlægge og gennemføre anæstesi, i tilfælde af eksisterende fødeepidural Beslutte valg af anæstesiform og herunder relevant inddrage i samarbejde med obstetrisk bagvagt graviditetskomplikationer, medicinsk sygdom og afvejning af den fødendes sikkerhed med fosterets behov for akut fødsel I samarbejde med obstetrisk bagvagt, JMC anæstesisgpl, JMC operationssgpl samt anæstesilæger og operationssgpl. fra anden operations gang kunne indgå i at prioritere og planlægge sectio i sammenhæng med udførsel af andet abdominalt operativt indgreb (fx tarmperforation, miltruptur eller andet) Mål for håndtering af svær præeklampsi, HELLP og eklampsi Mål for SOSU i håndtering af svær præeklampsi, HELLP og eklampsi: Kunne indgå i det team der varetager håndtering af en patient med svær præeklampsi og eklampsi eklampsi, og vurdere behovet for kalde hjælp Vide hvor præeklampsikasse er placeret Angive navne på udvalgt medicin (Magnesiumsulfat, Trandate, Adalat), der anvendes ved akut behanding af svær præeklampsi Monitorere på observationsskema samt viderebringe information om afvigende BT, puls, respiration, timediurese Ved krampeanfald kunne kalde hjælp og sikre frie luftveje Mål for obstetriske sgpl.: 7

8 Kunne indgå i det team der varetager håndtering af en patient med svær præeklampsi og eklampsi Varetage den initiale teamleder rolle og når mere seniore kommer til stede kunne videreformidle relevante observationer systematisk eklampsi, og vurdere behovet for kalde hjælp Vide hvor præeklampsikasse er placeret Angive administrationsmåder for antihypertensiva og krampeprofylakse (Magnesiumsulfat, Trandate, Adalat), der anvendes ved svær præeklampsi og ved eklamptiske kramper, og på ordination kunne administrere disse Udfra ordination fra gynobs bagvagt og anæstesilæge iværksætte monitorering af BT, puls, respiration, timediurese og reflekser, samt viderebringe information om afvigende forhold Ved krampeanfald kunne kalde hjælp og sikre frie luftveje Bestille blodprøver relevante for præeklampsi Fortolke og videreformidle blodprøvesvar, der kræver at information øjeblikkelig skal videre til gynobs bagvagt eller anæstesilæge væske- og transfusionsterapi. Mål for jdm i håndtering af svær præeklampsi, HELLP og eklampsi: Kunne indgå i det team der varetager håndtering af en patient med svær præeklampsi og eklampsi Varetage den initiale teamleder rolle og når mere seniore kommer til stede kunne videreformidle relevante observationer systematisk eklampsi, og vurdere behovet for kalde hjælp Vide hvor præeklampsikasse er placeret Angive administrationsmåder for antihypertensiva og krampeprofylakse (Magnesiumsulfat, Trandate, Adalat), der anvendes ved svær præeklampsi og ved eklamptiske kramper, og på ordination kunne administrere disse Udfra ordination fra gynobs bagvagt og anæstesilæge iværksætte monitorering af BT, puls, respiration, timediurese og reflekser, samt viderebringe information om afvigende forhold Ved krampeanfald kunne kalde hjælp og sikre frie luftveje Bestille blodprøver relevante for præeklampsi Fortolke og videreformidle blodprøvesvar, der kræver at information øjeblikkelig skal videre til gynobs bagvagt eller anæstesilæge væske- og transfusionsterapi. I samarbejde med obstetriks bagvagt vurdere, hvornår det er relevant at prioritere og påsætte fosterovervågning med CTG hos patient med svær præeklampsi og eklampsi Mål for afd. jdm i håndtering af svær præeklampsi, HELLP og eklampsi: Samme som jdm, derudover: Koordinere og uddelegere ansvar for relevante opgaver til SOSU og jdm på fødestue og ved overgangen til operationsstuen, herunder inddrage behov for omsorg for det nyfødte barn og partner Mål for gynobs forvagter i håndtering af svær præeklampsi, HELLP og eklampsi: 8

9 Kunne indgå i det team, der varetager håndtering af en patient med svær præeklampsi og eklampsi Varetage den initiale teamleder rolle og når mere seniore kommer til stede kunne videreformidle relevante observationer systematisk eklampsi, og vurdere behovet for at kalde hjælp Angive administrationsmåder, indikation for antihypertensiva og krampeprofylakse (Magnesiumsulfat, Trandate, Adalat), der anvendes ved svær præeklampsi og ved eklamptiske kramper, og kunne administrere disse Kunne iværksætte monitorering af BT, puls, respiration, timediurese og reflekser, samt tolke og afvigende forhold Ved krampeanfald kunne kalde hjælp og sikre frie luftveje Fortolke og videreformidle blodprøvesvar, der kræver at information skal videre til gynobs bagvagt eller anæstesilæge væske- og transfusionsterapi. Mål for gynobs bagvagter i håndtering af svær præeklampsi, HELLP og eklampsi: Samme som gynobs forvagt, derudover Varetage teamlederrollen og koordinere og uddelegere opgaver til alle faggrupper ved håndtering af en patient med præeklampsi og eklampsi Angive indikationer, bivirkninger og administrationsmåde for Magnesiumsulfatsulfat og antihypertensiva og hvis relevant involvere samarbejde med anæstesilæge samt kunne koordinere behandling I samarbejde med anæstesilæge planlægge og gennemføre præoperativ evaluering og optimering samt forløsningstidspunkt for patienter med svær præeklampsi og eklampsi. I samarbejde med anæstesilæge monitorere og ordinere væske, blodproduktioner Kunne diagnosticere komplikationer til svær præklampsi og i samarbejde med anæstesilæge iværksætte monitorering og behandling af DIC, HELLP, lungeødem, nyrekomplikationer og tromboemboli. I samarbejde med anæstesilæge vurdere behov for og planlægge postoperativ monitorering og væsketerapi der skal foregå på obstetrisk sengeafsnit samt vurdere behov for overflytning til intensiv afsnit Mål for JMC operations sgpl. i håndtering af svær præeklampsi, HELLP og eklampsi: Indgå i det team der varetager håndtering af en patient med svær præeklampsi og eklampsi eklampsi, og vurdere behovet for kalde hjælp Angive præeklampsi som en multiorgansygdom og i håndtering af den præeklamptiske patienten have forståelse for særlige behov hos patienten Ved krampeanfald kunne kalde hjælp og sikre frie luftveje Mål for anæstesisgpl. i håndtering af svær præeklampsi, HELLP og eklampsi: Indgå i det team der varetager håndtering af en patient med svær præeklampsi og eklampsi eklampsi, og vurdere behovet for kalde hjælp Angive præeklampsi som en multiorgansygdom og i håndtering af den præeklamptiske patienten have forståelse for særlige behov hos patienten 9

10 Ved krampeanfald kalde hjælp og sikre frie luftveje I samarbejde med anæstesilæge planlægge og under ordination af anæstesilæge gennemføre anæstesi til patient med præeklampsi, herunder plan for luftvejshåndtering, samt væske/transfusionsterapi Angive indikationer, bivirkninger og administrationsmåde af for Magnesiumsulfatsulfat og antihypertensiva og under ordination af anæstesilæge eller obstetriks bagvagt administrere antihypertensiva Viderebringe informationer og plan for observation af en præeklamptisk patient til en obstetrisk sgpl eller jdm, der på sengeafsnit skal varetage den videre observation af patienten Mål for anæstesilæger i håndtering af svær præeklampsi, HELLP og eklampsi: I samarbejde med obstetrisk bagvagt planlægge og gennemføre præoperativ evaluering og optimering samt beslutte forløsningstidspunkt Planlægge og gennemføre anæstesi til sectio, inkl. brug af opioider og plan for luftvejshåndtering, samt væske/transfusionsterapi Redegøre for indikationer, bivirkninger og administrationsmåde af for Magnesiumsulfatsulfat og antihypertensiva og i samarbejde med obstetrisk bagvagt koordinere behandling I samarbejde med obstetrisk bagvagt vurdere behov for og planlægge postoperativ monitorering og væsketerapi der skal foregå på obstetrisk sengeafsnit samt vurdere behov for overflytning til intensiv afsnit I samarbejde med obstetrisk bagvagt kunne diagnosticere komplikationer til svær præklampsi og iværksætte monitorering og behandling af komplikationer som DIC, HELLP, lungeødem, nyrekomplikationer og tromboemboli Håndtering af livstruende hændelser hos gravide, fødende og postpartum Mål for ALLE obstetriske faggrupper (SOSU, Jdm, obstetriske sgpl, gynobs. læger): Kunne indgå i det team der varetager håndtering af en livstruende syg gravid, fødende og postpartum patient Kunne identificere en patient med akutte vejrtræningsproblemer og akut kredsløbssvigt og tilkalde hjælp Efter gynobs bagvagt og anden hjælp er tilkaldt kunne iværksætte akut livsreddende behandling ved at give ilt og sikre patientens lejring med frie lufveje og venstresidigt skråleje Efter gynobs bagvagt og anden hjælp er tilkaldt kunne iværksætte yderligere akut livsreddende behandling ved at anlægge iv-adgange og opsætte væske (Dette mål gælder IKKE SOSU) Mål for gynobs bagvagter i håndtering af livstruende hændelser hos gravide, fødende og postpartum: Varetage teamlederrollen i relevant samarbejde med anæstesilægen og eventuelt læger fra andre medicinske specialer Overveje differentialdiagnostiske forslag, ved pludselige, uventede respiratoriske og/eller circulatoriske tilstande hos den gravide, fødende og postpartum (f.eks. amnionemboli, anden pulmonal emboli, sepsis, hjertestop) og i samarbejde med anæstesilæge og andre relevante specialer at koordinere håndtering af disse tilstande Mål for JMC operationssgpl. i håndtering af livstruende hændelser hos gravide, fødende og postpartum: 10

11 Kunne identificere en patient med akutte vejrtræningsproblemer og akut kredsløbssvigt og tilkalde hjælp Efter anden hjælp er tilkaldt kunne iværksætte akut livsreddende behandling ved at give ilt og sikre patient lejring med frie lufveje og venstresidigt skråleje Kunne indgå i det team der varetager håndtering af en livstruende syg gravid, fødende og postpartum patient Mål for anæstesisgpl. i håndtering af livstruende hændelser hos gravide, fødende og postpartum: Kunne identificere en patient med akutte vejrtræningsproblemer og akut kredsløbssvigt og tilkalde hjælp Efter anden hjælp er tilkaldt kunne iværksætte akut livsreddende behandling ved at give ilt, maskeventilere, og sikre patient lejring med frie lufveje og venstresidigt skråleje og sikre iv-adgange og opsættelse af væske Kunne indgå i det team der varetager håndtering af en livstruende syg gravid, fødende og postpartum patient Mål for anæstesilæger i håndtering af livstruende hændelser hos gravide, fødende og postpartum: Varetage teamlederrollen på operationsstuen i relevant samarbejde med obstetrisk bagvagt og eventuelt læger fra andre medicinske specialer Overveje differentialdiagnostiske forslag, ved pludselige, uventede respiratoriske og/eller circulatoriske tilstande hos den gravide, fødende og postpartum (f.eks. amnionemboli, anden pulmonal emboli, sepsis, hjertestop) og håndtering af disse tilstande i samarbejde med obstetrisk bagvagt og andre relevante medicinske specialer 11

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Blødning postpartum. Håndtering på Fødegangen

Blødning postpartum. Håndtering på Fødegangen Blødning postpartum Formål At sikre en målrettet tværfaglig håndtering af post partum blødning, efter placentas fødsel, som reducerer blodtabet og øger sikkerheden for kvinden Patient- og/eller personalemålgruppe

Læs mere

Struktureret kollegial bedømmelse Kort nr. 8

Struktureret kollegial bedømmelse Kort nr. 8 Struktureret kollegial bedømmelse Kort nr. 8 Normal fødsel, initial behandling Introduktionsuddannelse Korrekt vurdering af det nyfødte barn mhp. farve, respiration og hjerteaktion Gennemføre Apgar-scoring

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Emner og spørgsmål Hvilken effekt har det haft at måle EWS, TOKS? Hvordan samarbejdet fungerer mellem sengeafdelingen og

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesiologi og Intensiv Terapi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Region H og SFR Region Sj Godkendt: Revisionsdato: Søgeord:

Læs mere

Forfattere SFR Anæstesi Region H. Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland

Forfattere SFR Anæstesi Region H. Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: præmedicinering, præ, vurdering,

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Postpartum blødning & Smertelindring under fødslen. Birgitte Bruun Nielsen

Postpartum blødning & Smertelindring under fødslen. Birgitte Bruun Nielsen Postpartum blødning & Smertelindring under fødslen Birgitte Bruun Nielsen Postpartum blødning definition Normal < 500 ml Blødning > 500 ml (forekommer hos 14%) Svær blødning > 1000 ml (forekommer hos 3%)

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Elektivt sectio team. Formål At beskrive organisation for elektivt sectioteam

Elektivt sectio team. Formål At beskrive organisation for elektivt sectioteam Elektivt sectio team Formål At beskrive organisation for elektivt sectioteam Patient- og/eller personalemålgruppe Gravide som skal have foretaget elektivt sectio Obstetriske læger, jordemødre, svangresygeplejersker,

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 Præeklampsi Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 1 Definitioner Præeklampsi Hypertension BT>140 systolisk og/eller BT>90 diastolisk Proteinuri >0.3g/24

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

Færdighedstræning 1 Delkursus 1: Almen klinikforberedelse

Færdighedstræning 1 Delkursus 1: Almen klinikforberedelse Delkursus 1: Almen klinikforberedelse Omfang og placering kan kommunikere skriftligt mellem sygehus /almen praksis og relevante specialenheder kan skrive recepter, rekvirere undersøgelser og varetage andet

Læs mere

3. Udskrivningskriterier fra postoperative eller postanæstetiske observationsafsnit eller opvågningsenhed

3. Udskrivningskriterier fra postoperative eller postanæstetiske observationsafsnit eller opvågningsenhed Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 1 Forfattere SFR for Anæstesiologi og intensiv terapi Gældende fra 24-03-2012

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet.

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet. Type tilsyn Her angives typen af tilsyn. Udover anæstesiologisk tilsyn som skal udfyldes før en anæstesi er der angivet en række andre tilsyn som kan registreres. Disse andre tilsyn indgår ikke i en indikator.

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Tværfagligt perspektiv på uddannelse Obstetrisk træning

Tværfagligt perspektiv på uddannelse Obstetrisk træning Tværfagligt perspektiv på uddannelse Obstetrisk træning BEST Nettverksmøte 2012 Bergen Jette Led Sørensen Udd.ansvarlig overlæge, MMEd Postgraduat Kliniks Lektor Obstetriks klinik og Juliane Marie Centeret

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Steen Meier Rønborg Behandlingssted:

Læs mere

OPVÅGNINGSFORLØBET og DEN POSTOPERATIVE SCORE

OPVÅGNINGSFORLØBET og DEN POSTOPERATIVE SCORE OPVÅGNINGSFORLØBET og DEN POSTOPERATIVE SCORE Introduktion til opvågningsforløb for nyansatte sygeplejersker i HOC F O K U S N E T V Æ R K Torsdag den 27. april 2017 Afdelingssygeplejerske Astrid Weltzer.

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Erfaringer med obstetrisk telemedicin. Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst

Erfaringer med obstetrisk telemedicin. Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst Erfaringer med obstetrisk telemedicin Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst Hverdagen med telemedicin l Telemedicin i hjemmet PPROM Præeklampsi eller i risiko for præeklampsi l Ess. hypertension

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bruce Phillip Kyle Behandlingssted:

Læs mere

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Nedenstående arbejdsgangsaftaler er udarbejdet som vejledning og instruks for anvendelse af Cetrea Surgical, som planlægnings- og informationsværktøj til

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Historisk baggrund Meduna, Ungarsk neurolog, 1935. Kamfer-inducerede kramper hos patienter med katatoni. Cerletti

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Hvad tænker anæstesiologer om fødeepidural? Overlæge Eva Weitling Anæstesiologisk afd Kolding Sygehus

Hvad tænker anæstesiologer om fødeepidural? Overlæge Eva Weitling Anæstesiologisk afd Kolding Sygehus Hvad tænker anæstesiologer om fødeepidural? Overlæge Eva Weitling Anæstesiologisk afd Kolding Sygehus Det kommer an på Hvad er klokken? Hvor langt er anæstesilægen i sin uddannelse? Hvad er der ellers

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Mads Bundgaard Linses Lounge Adresse: Reykjaviksgade 5, 2300 København S Telefon: 32320692 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla Axelsen Embedslæge

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristina Alexandra Iris Winter

Læs mere

Cases og Audits indsamlet i hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik, Hillerød Hospital Gyn-obst afd. H I-III. Navn:

Cases og Audits indsamlet i hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik, Hillerød Hospital Gyn-obst afd. H I-III. Navn: 24 Oversigt over cases og audit i hovedudd. Hillerød cases audit H 6 Akutte og kroniske underlivssmerter 2 2 H 7 Blødningsforstyrrelser 2 2 H 14 Urogynækologi 2 2 H 18 Gyn. præcancroser 2 H19 Ovariecyster

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen :

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen : Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen :. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur. Traumepatienten 4. Artroskopi. Distorsio genus 6. 60 graders evaluering 7. Rapport over patientforløb

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Boris Velander Behandlingssted:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Adresse: Danske Lægers Vaccinations Service, Vejle

Læs mere

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Anæstesi Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 2 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KIRURGISKE FORLØB... 3 6.1.1 Sikker kirurgi:... 3 6.1.2

Læs mere

HANDLEKORT Medicinsk Nødkald 1:

HANDLEKORT Medicinsk Nødkald 1: HANDLEKORT Medicinsk Nødkald 1: Anæstesisygeplejerske-1 Anæstesisygeplejerske-2 Bioanalytiker-1 Falck FAM-sygeplejerske -1 FAM-sygeplejerske-2 FAM-sygeplejerske-3 FAM-læge (Medicinsk læge-1) FAM-tovholder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Hovgaard Behandlingssted:

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Mogens Rishøj Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jes Christian Rahbek Behandlingssted:

Læs mere

Checkliste. Gynækologi obstetrik. for. Navn. Sygehuse

Checkliste. Gynækologi obstetrik. for. Navn. Sygehuse Checkliste Gynækologi obstetrik for Navn Sygehuse 00 side af 0 sider Indledning Denne checkliste for uddannelsessøgende i gynækologi og obstetrik er udarbejdet af DSOG. Den er til konstant ophold i lommen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Søren Stoustrup Aarslev Flytlie

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Axel Gustav Lerche Behandlingssted:

Læs mere

FORBEREDELSE TIL OPERATION

FORBEREDELSE TIL OPERATION FORBEREDELSE TIL OPERATION Hvis du planlægger at få en operation, er der nogle grundlæggende ting, du skal vide. Hver slags operation ligesom hver patient - adskiller sig fra hinanden. Forskellighederne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Flemming Klein Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kirsten Wilkens Behandlingssted:

Læs mere

Modtager trombolyse kald ca. 10 minutter før forventet ankomst.

Modtager trombolyse kald ca. 10 minutter før forventet ankomst. FAM Sygeplejerske Medbring fra teamet, hvis tid Sprøjteinfusionspumpe og infusionssæt til denne (apparaturrum) Trombolyse-kasse (medicinrum) Trombolyse-mappe (teamkontor) Går til akutstue 1 Orienter dig

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Karale Hermann Behandlingssted:

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted J.nr. 5-2411-216/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Læge: Thomas Bo Jensen Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Klinik: Aarhus Privathospital

Læs mere

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer 1 4.1 Medicinsk ekspert Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Annette Nørgaard

Læs mere

Patientinformation. Anæstesi. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Anæstesiologisk Center

Patientinformation. Anæstesi. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Anæstesiologisk Center Patientinformation Anæstesi Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesiologisk Center Samtale med anæstesilægen Samtale med anæstesilægen Inden operationen vil en anæstesilæge eller anæstesisygeplejerske

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Buus Behandlingssted: HUS

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Birgitte Haaber Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Christian Frøkjær Thomsen Behandlingssted:

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Behandlingssted:

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

Syntocinon til vestimulation i Danmark

Syntocinon til vestimulation i Danmark Syntocinon til vestimulation i Danmark Konsulent Steen Rasmussen, Sundhedsstyrelsen Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Herning TOF, Middelfart, 4.-5. nov. 2011 Syntocinon: et high-alert medikament 2008: Institute

Læs mere

Vejledning. Vejledning

Vejledning. Vejledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse VEJ nr. 9310 af 26/6/2013 European Academy of Pediatric Dentistry Guidelines for sedation in pediatric dentistry Hvornår er et barn, et barn Omhu og samvittighedsfuldhed

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Gitte Blichfeldt Ørsnes Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Charlotte Floridon Jensen Behandlingssted:

Læs mere

At sikre ensartet postoperativ observation og behandling af patienter i Region Hovedstaden.

At sikre ensartet postoperativ observation og behandling af patienter i Region Hovedstaden. Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 1 Forfattere SFR for Anæstesiologi og intensiv terapi Gældende fra 24-03-20142

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Philip Fahmy Behandlingssted:

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Philip Fahmy Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Polmann Dyreby Behandlingssted:

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Du må som læge fortsat diktere alt til MIRSK. Der kan dog være områder, hvor det vil give mening selv at dokumentere. Særligt hvor der

Læs mere

Fakta box. Danmark. Norge. 4.8 mio.(2009) 385.000 km 2. 5,4 mio. 43.000 km 2. Århus 240.000. Bergen 252.000

Fakta box. Danmark. Norge. 4.8 mio.(2009) 385.000 km 2. 5,4 mio. 43.000 km 2. Århus 240.000. Bergen 252.000 Århus Traumecenter Århus Traumecenter er et af landets 4 traumecentre på level 1 niveau. Et level 1 Traumecenter er et højt specialiseret hospital med ressourcer til at varetage alle aspekter af traumebehandling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Trine Bay Laurberg Behandlingssted:

Læs mere

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN:

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: At den enkelte patient og pårørendes individuelle fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov tilgodeses. Udføre grundlæggende og specifik sundheds-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Vlasios Kontogiannis Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Søren Rasmussen Deutch Behandlingssted:

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Børge Sejersen Sommer Behandlingssted:

Læs mere