Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Sydhjørnet vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Sydhjørnet vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn ved Sydhjørnet vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

2 Indhold 1. Fakta om tilsynet: Tilsynets formål og indhold: Vurderingskriterier: Tilsynets vurdering: Samlet vurdering: Tilsynsresultater, bemærkninger og anbefalinger Tilsynsresultater, bemærkninger og anbefalinger i forhold til spørgeskemainterview af 3 borgere: Tilsynsresultater, bemærkninger og anbefalinger i forhold til spørgeskemainterview af 1 leder og 3 medarbejdere Tilsynsresultater, bemærkninger og anbefalinger i forhold til stikprøvekontrol: Dato for færdig rapport og aftaler:

3 1. Fakta om tilsynet: Leverandørens navn og adresse: Bofællesskabet Sydhjørnet Grønnegade Vamdrup Tlf.: Leder: Knud Dideriksen Dato og tidspunkt for tilsynet: Dato: kl , samt d kl Datagrundlag: Ved tilsynet er der indsamlet data fra spørgeskemainterview af 3 borgere 1 leder, og 3 medarbejdere. Stikprøvekontrol og gennemgang af: - Videredelegeringsskema - Ajourført og tilfredsstillende beskrivelse i plejeplan - Sygeplejeindsats: Kompleksitet><kompetencer Bilag: Bilag 1: Spørgeskema til interview Bilag 2: Stikprøvekontrol Kontaktoplysninger til Tilsynsafdelingen: Kvalitetskonsulent Sygeplejerske Heidi Longmose Hansen Helle Rotne Mail: Mail: Mobil: Mobil: Kvalitetskonsulent Leder af Tilsynsafdelingen Maria Karmisholt Laursen Hanne Lene Stougaard Mail: Mail: Mobil: Mobil: Tilsynsførende: Sygeplejerske Helle Rotne Leder af Tilsynsafdelingen Hanne Lene Stougaard Kvalitetskonsulent Maria Karmisholt Laursen Rapport udarbejdet af: Sygeplejerske Helle Rotne og Leder af Tilsynsafdelingen Hanne Lene Stougaard 2

4 2. Tilsynets formål og indhold: At kontrollere og udvikle kvaliteten vedrørende håndtering af de videredelegerede sygeplejefaglige indsatser efter Sundhedsloven: Medicinadministration Øredrypning Ved tilsynet er der fokus på følgende mål: 1. Får borgerne de visiterede indsatser, og udføres opgaverne i overensstemmelse med gældende sygeplejefaglige retningslinjer og kommunens retningslinjer for faglig dokumentation og hygiejnehåndtering 2. Inddrages borgerne i det omfang de har ressourcer til 3. Personalekompetencer og tværfagligt samarbejde Indhold og metode I tilsynskonceptet for de uanmeldte tilsyn med de videredelegerede sygefaglige indsatser er der udarbejdet tre mål, som tager udgangspunkt i Kolding Kommunes indsatskatalog og gældende retningslinjer. Det er med baggrund i disse tre mål, at der indsamles data ud fra følgende datakilder: 1. Faglige dokumentation (stikprøver på 15%, dog minimum 10 borgere) 2. Interview af ledelse/planlægger 3. Interview af medarbejdere 4. Interview af borgere Denne dataindsamling danner grundlag for at vurdere kvaliteten af de indsatser, som borgerne modtager. 3

5 2.1 Vurderingskriterier: I det faglige skøn tages der højde for alvoren af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan medføre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes. Nej kan indebære alvorlige konsekvenser for borgeren, herunder særligt følgende: Hvis der er alvorligt misforhold mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede ydelser. Hvis registrerede fejl i medicinhåndteringen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens helbred. Godkendt: Dette betyder, at den leverede sygepleje og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens indsatskatalog og gældende retningslinjer, øvrige interne beslutninger og værdier. Forholdene vedrørende sygepleje på bostedet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Godkendt med mangler: Dette betyder, at dele af den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens indsatskatalog og gældende retningslinjer, øvrige interne beslutninger og værdier. Alvorlige fejl og mangler: Dette betyder, at dele af den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens indsatskatalog og gældende retningslinjer, øvrige interne beslutninger og værdier. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 4

6 3. Tilsynets vurdering: Der er Tilsynsafdelingens vurdering, at der på Sydhjørnet arbejdes anerkendende og konstruktivt med mange positive tiltag, i forhold til de faglige udfordringer dagen kan bære præg af. Der er Tilsynsafdelingens vurdering, at Sydhjørnets ledelse og medarbejdere arbejder konstruktivt og målrettet for at efterleve Kolding Kommunens retningslinjer med hensyn til de videredelegerede sygeplejefaglige indsatser. Tilsynsafdelingen anerkender Sydhjørnets imødekommenhed og det samarbejde, der udvises i forhold til det uanmeldte tilsyn på de videredelegerede sygeplejeindsatser, der foretages af Kolding Kommunes Tilsynsafdeling. 3.1 Samlet vurdering: Tilsynsafdelingen har gennemført et uanmeldt tilsyn med de videredelegerede sygeplejefaglige indsatser (Sundhedslovsydelser) ved Sydhjørnet. På baggrund af det indsamlede datamateriale og de kvalitative/kvantitative analyser, har Tilsynsafdelingen vurderet Sydhjørnet til at være godkendt med mangler ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor: Samlet vurdering X Godkendt: Dette betyder, at den leverede sygepleje og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens indsatskatalog og gældende retningslinjer, øvrige interne beslutninger og værdier. Forholdene vedrørende sygepleje på bostedet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Godkendt med mangler: Dette betyder, at dele af den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens indsatskatalog og gældende retningslinjer, øvrige interne beslutninger og værdier. Alvorlige fejl og mangler: Dette betyder, at dele af den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens indsatskatalog og gældende retningslinjer, øvrige interne beslutninger og værdier. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 5

7 procent procent Samlet vurdering Her beskrives i diagramform den samlede vurdering af alle de kvalitative vurderinger af tilsynet. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vurdering af de samlede fokusområder. Samlet vurdering af Sydhjørnet Godkendt Godkendt med mangler Ikke godkendt Vurdering af de enkelte fokusområder Her beskrives i diagramform et overblik over den kvalitative vurdering at tilsynet ud fra: interviews med borgere, leder og medarbejdere og kontrol af dokumentation. Samlet vurdering af de enkelte fokusområder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Interview af borger Interview af medarbejdere og leder Fokusområder Stikprøvekontrol Godkendt Godkendt med mangler Ikke godkendt 6

8 Procent 4. Tilsynsresultater, bemærkninger og anbefalinger 4.1 Tilsynsresultater, bemærkninger og anbefalinger i forhold til spørgeskemainterview af 3 borgere: Fokusområder Kvaliteten af videredelegerede Tilsynets vurdering Godkendt sygeplejeindsatser Retningslinjer for medicinadministration Retningslinjer for øredrypning Godkendt Godkendt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvaliteten af videredelegerede sygeplejeindsatser Interview med borgere Retningslinjer for medicinadministration Fokusområder Retningslinjer for øredrypning Ja Delvis Ved ikke Nej Bemærkninger i fht til borgerinterview Bemærkninger - 1 borger udtaler at det er forvirrende for ham, at der ikke er en klar aftale om det er medarbejderne eller han selv der har ansvaret for medicinadministration. Anbefalinger - Sikre sig at der er klare og dokumenterede aftaler vedr. medicinadministration. Specielle aftaler skal drøftes med læge og dokumenteres i plejeplan/handleplan. Når de nogle gange har glemt at give ham medicinen, så siger han, at de mener han selv skal huske på det. 7

9 Procent 4.2. Tilsynsresultater, bemærkninger og anbefalinger i forhold til spørgeskemainterview af 1 leder og 3 medarbejdere Tilsynsresultater interview af leder Fokusområder Kvaliteten af videredelegerede sygeplejeindsatser Hygiejniske retningslinjer og den hygiejniske standard Retningslinjer for medicinadministration Retningslinjer for øredrypning Retningslinjer for indberetning af UTH Tilsynets vurdering Godkendt med mangler Godkendt med mangler Godkendt med mangler Godkendt med mangler Godkendt med mangler Interview af leder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fokusområder Ja Delvis Ved ikke Nej 8

10 Procent Tilsynsresultat interview af medarbejdere Fokusområder Kvaliteten af videredelegerede sygeplejeindsatser Hygiejniske retningslinjer og den hygiejniske standard Retningslinjer for medicinadministration Retningslinje for øredrypning Retningslinjer for indberetning af UTH Tilsynets vurdering Godkendt med mangler Godkendt med mangler Godkendt med mangler Godkendt Godkendt interview af medarbejdere 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvaliteten af videredelegerede sygeplejeindsatser Hygiejniske retningslinjer og den hygiejniske standard Retningslinjer for medicinadministration Fokusområder Retningslinjer for øredrypning Retningslinjer for indberetning af UTH Ja Delvis Ved ikke Nej Bemærkninger og anbefalinger i forhold til interview af leder og medarbejdere Bemærkninger Der vurderes at Sydhjørnet har et vis metodekendskab til den videredelegerede sygeplejeindsats. Der er tilsyneladende ikke taget fuldt ud udgangspunkt i KK s kommunes retningslinjer for Anbefalinger At det sikres, der findes en metode, således at den videredelegerede sygeplejeindsats udføres jf. Retningslinje for delegering af sygeplejefaglige indsatser til private leverandører, jf. kontrakt samt bilag (1+2+ 9

11 medicinadministration/delegation. Disse ikke var tilgængelige for medarbejdere på Sydhjørnet. Leder har dog fået dem udleveret ved opstart. Leder fortæller, at opgaven vedr. medicinadministration er delegeret til de to medicinansvarlige medarbejdere: en lærer og en SSA, som begge har et Medicinhåndteringskursus for pædagogisk personale. 3) og jf. KK s sygeplejefaglige retningslinjer for medicinadministration og øredrypning. Medarbejder fortæller at alle medarbejdere på bostedet er oplæres/ er oplært i medicinadministration af medicinansvarlig lærer og SSA, som har et Medicinhåndteringskursus for pædagogisk personale. Vedr. hvilken medicin der kan videredelegeres til Sydhjørnet: - Øjendrypning var en ydelse som bostedet havde haft, videredelegeret fra sygeplejen, men er en godkendt opgave jf. kontrakten. - Sikre sig at kun ydelser, der er godkendt af KK s kommune jf. kontrakt, varetages af Sydhjørnet. Medarbejdere fortæller at KK s sygeplejerske dispenserer til 14 dage af gangen, og afleverer medicinen på Sydhjørnet, hvor der tages en snak om borgerne og deres medicin. Sydhjørnet har ingen plejeplaner i forbindelse med den videredelegerede indsats. 10

12 - Sydhjørnet henvender sig til KK s sygeplejerske ved uregelmæssigheder omkring borgers medicin og reaktioner og ved borgers behov for pn medicin. - Sikre sig at der foreligger en plejeplan vedr. den sygeplejefaglige indsats inklusiv hvad der skal observeres, hvornår der skal evalueres mm. Sydhjørnet har den rutine, at tage borgernes æsker ud til hver vagt og placere i en bakke med adskilte rum, hvor borgerens navn og CPR-nr. var på klistermærke i hvert rum. Denne bakke placerer de korrekt i aflåst rum i køkkenet. Her ligger også en mappe med gældende medicinskemaer. - Det var bla. ikke klart for alle medarbejdere, at medicinen skulle tælles og sammenlignes med medicinskema lige før den blev givet til borger, samt at medicin først var givet, når medarbejder har set borger indtage medicinen. - Sikre sig at alle medarbejdere følger retningslinjer for medicinadministration jf. KK s retningslinjer, Bla. sikres det, at alle medarbejdere tjekker antal piller i borgers medicinæske med antal piller på borgers medicinskema lige inden de gives til borgeren, og at medarbejder ser borger indtage medicinen. Fra aflåst rum udleverer medarbejder medicinen til borgeren, hvorefter de som korrekt signerer for borgerens medicin på et opsat skema inde i det aflåste rum. - På dette skemaer figurerede dog forskellige oplysninger, såsom 11

13 klokkeslæt men også bare middag, aften, hvilket er en inkonsekvens og unøjagtig måde at give medicin efter, idet den så ikke stemte overens med medicinskemaets tidspunkter for medicinadministration. - Sikre sig at dokumentation for givet medicin på skema er nøjagtig angivet med tidspunkt jf. medicinskema - Sikre sig at skemaet gemmes, som dokumentation i mindst 5 mdr. Bostedet opbevarer opdaterede medicinskemaer i en mappe. - Der var medicinskemaer som ikke var de korrekte udskrevet af sygeplejen, men et lignede skema. - Sikre sig at alle medicinskemaer er de af KK s sygeplejerskers opdaterede medicinskemaer. Det observeres, at der var åbent ind til kontor med åbne computere og mapper med adgang til personhenførbare/personfølsomme data. I interview med medarbejdere og leder aflåste man ikke til kontor, hvor disse kunne forefindes. Denne observation er taget til følge af leder med det samme, hvor alle medarbejdere introduceres til at låse døren. - Det sikres at personhenførbare eller personfølsomme oplysninger opbevares i aflåst skab eller kontor, når der ikke forefindes et personale til stede ved oplysningerne. 12

14 4.3 Tilsynsresultater, bemærkninger og anbefalinger i forhold til stikprøvekontrol: Fokusområder Videredelegeringsskema på borgere i journaler Tilsynets vurdering Forefindes ikke i sygeplejejournal. Har ikke været et krav at det er tilgængelig for Bostedet. Godkendt Ajourførte plejeplaner på de videredelegerede sygeplejeindsatser Der forefindes plejeplaner i KK s omsorgssystem. Bostedet skal i dialog med KK s sygepleje sikre sig at der er tilgængelige plejeplaner Ikke godkendt Sygeplejeindsatser beskrevet tilfredsstillende i plejeplaner Der forefindes plejeplaner i KK s omsorgssystem. Bostedet skal i dialog med KK s sygepleje sikre sig at der er tilgængelige og tilfredsstillende plejeplaner. Ikke godkendt Sammenhæng mellem sygeplejeindsatsens kompleksitet og medarbejderens kompetencer Bostedet har to medicinansvarlige medarbejdere, som varetager samarbejdet med KK s sygeplejersker ad hoc, og er oplært ved opstart af overdragelse af videredelegerede sygeplejeindsatser. De har kontakt til sygeplejerske hver 14.dag, og videreoplærer bostedets medarbejdere. Der er dog ikke tilgængelige retningslinjer fra KK vedr. indsatsen. Godkendt med mangler 13

15 Procent Stikprøvekontrol 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Videredelegeringsskema på borgere i journaler Ajourførte plejeplaner på de videredelegerede sygeplejeindsatser Sygeplejeindsatser beskrevet tilfredsstillende i plejeplaner Fokusområder Sammenhæng mellem sygeplejeindsatsens kompleksitet og medarbejderens kompetencer Ja Delvis Ved ikke Nej Bemærkninger i fht. stikprøvekontrol Bemærkninger Der vurderes et vis metodekendskab til den videredelegerede sygeplejeindsats Anbefalinger At det sikres, der findes en metode, således at den videredelegerede sygeplejeindsats udføres jf. Retningslinje for delegering af sygeplejefaglige indsatser til private leverandører, jf. kontrakt samt bilag (1+2+ 3) og jf. KK s sygeplejefaglige retningslinjer for medicinadministration og øredrypning. Medicinadministration KK s sygeplejersker har ansvaret for medicindispensering og videredelegering af opgaven medicinadministration til Bostedet Sydhjørnet I følge personalet foregået meget opmærksomt fra sygeplejen side, der har været mange møder herom, inden man er gået i gang. 14

16 - Dog er opgaven ikke delegeret korrekt jf. videredelegering af sygeplejefaglige indsatser til private leverandører, idet der ikke forefindes et videredelegeringsskema i journalen eller hos bostedet. - Sikre sig i dialog og samarbejde med KK s sygepleje at Sydhjørnet på korrekt vis modtager og varetager den videredelegerede indsats inklusiv udfyldt videredelegeringsskema. Plejeplan er udfærdiget i KK s omsorgssystem, - den er sparsom og er ikke tilgængelig for bostedet at arbejde ud fra. Der var ikke nogen konkret planlægning vedr. opfølgning af medicinadministration. - Sikre sig at plejeplan for den sygeplejefaglige indsats inkl. konkret og relevant tidspunkt for opfølgning, foreligger. Opgaven er videredelegeret til personalegruppe bestående af lærere, pædagoger og en SSA, som kan varetage opgaven, når KK s sygepleje har instrueret og om nødvendigt oplært personalet i opgaven. - Opgaven synes ikke at være helt klar og tydelig for alle medarbejdere og jf. KK s retningslinjer. - Sikre sig via dialog og samarbejde med KK s sygeplejersker, at alle medarbejderne er oplært i sygeplejeindsatsen jf. retningslinjer (Bilag ). - Sikre sig at der forefindes et klart introduktionsprogram for medarbejdere vedr. den sygeplejefaglige indsats, blandt andet en arbejdsgangsbeskrivelse for medicinadministration/opbevaring. 15

17 Kontrol af medicin. - Dispenseret medicin opbevares i korrekt aflåst skab. - Borgerens dispenserede medicin var i flere tilfælde ikke afmærket på æsker og opbevaringsboks med navn og cpr.nr. Medicinskema skal være vedlagt medicinboks. - Borgerens medicin var ikke adskilt fra andre borgers medicin, således at sammenblanding af borgernes medicin var en risiko. - Administration af medicin se interview med medarbejdere. - Sikre sig via dialog og samarbejde med KK s sygepleje at medicinadministration og -opbevaring foretages jf. KK s kommunens retningslinjer herfor, herunder sikres afmærkning af bokse, æsker og opbevaring i adskilte bokse. 5. Dato for færdig rapport og aftaler: Dato for drøftelse af rapport med leverandør: d. 22.december 2016 kl Dato for færdig rapport: 23. december 2016 Handleplan: Der vurderes et vis metodekendskab til den videredelegerede sygeplejeindsats - Overordnet skal Sydhjørnet sikre, at der findes en metode, således at den videredelegerede sygeplejeindsats udføres jf. Retningslinje for delegering af sygeplejefaglige indsatser til private leverandører, jf. kontrakt samt bilag (1+2+ 3) og jf. KK s sygeplejefaglige retningslinjer for medicinadministration og øredrypning. Herunder skal Sydhjørnet i dialog og samarbejde med KK s sygepleje: 16

18 - Sikre sig at kun indsatser, der er godkendt af KK s kommune jf. kontrakt varetages af Sydhjørnet. - Sikre sig at skema for videredelegeret indsats, plejeplan for den sygeplejefaglige indsats inkl. konkret og relevant tidspunkt for opfølgning foreligger. - Det anbefales, at der Sydhjørnet forefindes et klart introduktionsprogram for medarbejdere vedr. den sygeplejefaglige indsats, blandt andet en arbejdsgangsbeskrivelse for medicinadministration/opbevaring. - Sikre sig at alle medarbejderne er oplært i sygeplejeindsatsen jf. retningslinjer (Bilag ). Specifikt vedr. medicinadministration skal Sydhjørnet sikre sig, at alle medarbejdere følger retningslinjer for medicinadministration og medicinopbevaring jf. KK s retningslinjer, bla.: - Sikres at der foreligger en plejeplan vedr. medicinadministration hvad foreligger der af aftaler og handlinger, hvad der skal observeres, hvornår evalueres etc. - Sikres at alle medicinskemaer der foreligger på borger, er de af KK s sygeplejerskers opdaterede medicinskemaer. - Sikres, via dialog og samarbejde med KK s sygepleje, at medicinadministration og - opbevaring udføres jf. KK s kommunens retningslinjer herfor, herunder sikres afmærkning af bokse, æsker og opbevaring i adskilte bokse. - Sikres at dokumentation med initialer, for givet medicin på skema, er nøjagtig angivet med tidspunkt jf. medicinskema, og af dette dokumentationsredskab gemmes i 5 mdr. - Sikres at alle medarbejdere tjekker antal piller i borgers medicinæske med antal piller på borgers medicinskema lige, inden de gives til borgeren, og at medicinen ses taget. Vedrørende borgeres bemærkninger - Sikres at der er klare og dokumenterede aftaler vedr. medicinadministration. Specielle aftaler skal drøftes med læge og dokumenteres i plejeplan/handleplan. 17

19 Vedrørende personhenførbare/personfølsomme oplysninger - Det sikres at personhenførbare eller personfølsomme oplysninger på Sydhjørnet opbevares i aflåst skab eller kontor, når der ikke forefindes et personale til stede ved oplysningerne, jf. Persondatalovgivningen. Med udgangspunkt i ovenstående handleplan har Sydhjørnet udarbejdet handleplansskema, som er sendt til Tilsynsafdelingen d. 23. februar

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Svane Service vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Svane Service vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn ved Svane Service vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Tilsynets formål og indhold:...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Attendo Kolding Hjemmepleje vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Attendo Kolding Hjemmepleje vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn ved Attendo Kolding Hjemmepleje vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Tilsynets formål

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Kære Pleje vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Kære Pleje vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn ved Kære Pleje vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Tilsynets formål og indhold:...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Vest Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på KK plejecenter

Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på KK plejecenter Fiktiv Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på KK plejecenter Tilsynsafdelingen Indhold 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Tilsynets formål og indhold:... 3 3.Tilsynets vurdering:... 6 3.1 Samlet vurdering:...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Bertram Knudsens Have. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Bertram Knudsens Have. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Bertram Knudsens Have Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Elim. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Elim. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Elim Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold... 3 4. Vurderingskriterier...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn 27. oktober 2014 Tilsynskoncept 2015 Uanmeldte kommunale tilsyn For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUFs ydelser gennemføres der løbende uanmeldte kommunale tilsyn med SUFs leverandører indenfor

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Kongsbjerghjemmet. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Kongsbjerghjemmet. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Kongsbjerghjemmet Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Kongebrocentret. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Kongebrocentret. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Kongebrocentret Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Munkensdam. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Munkensdam. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Munkensdam Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Syvogtyve Tyve ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Toftegården. Tilsynsafdelingen

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Toftegården. Tilsynsafdelingen Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Toftegården Tilsynsafdelingen 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold... 3 4. Vurderingskriterier...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Frederiksværk Uanmeldt tilsyn november 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 I

Læs mere

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter. Attendo Vonsildhave Kvarteret - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Vesterled. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Vesterled. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Vesterled Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold... 3 4.

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre Tilsynspolitik 2017 Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2017 Acadre I det

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Kommunal leverandør Hjemmesygeplejen

Tilsynsrapport Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Kommunal leverandør Hjemmesygeplejen Tilsynsrapport Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Kommunal leverandør Hjemmesygeplejen Opfølgende tilsyn på medicinområdet November 2017 INDHOLD 1.0 Formalia 2 2.0 Samlet Tilsynsresultat 3 2.1

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Olivenhaven. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Olivenhaven. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Olivenhaven Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2011...

Læs mere

Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport for Kuben 2011

Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport for Kuben 2011 Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport for Kuben 2011 Tilbuddets navn: Bostedet Kuben Drifts- og udviklingskontoret for Handicap og psykiatri Dato for handleplan: 18. november 2011 Baggrund for handleplan

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Ældre og pension Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Herluf Trolle Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Herluf Trolle Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 I

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Melby Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Melby Oktober 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Vonsild Have kvarteret. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Vonsild Have kvarteret. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Vonsild Have kvarteret Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Dreyershus. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Dreyershus. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Dreyershus Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Kirsebærhaven. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Kirsebærhaven. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Kirsebærhaven Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold...

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Uanmeldt tilsyn hos Sommersted plejecenter, Fakta om tilsynet Plejecentrets navn og adresse Leder

Tilsynsrapport Plejecenter Uanmeldt tilsyn hos Sommersted plejecenter, Fakta om tilsynet Plejecentrets navn og adresse Leder Tilsynsrapport Plejecenter Uanmeldt tilsyn hos Sommersted plejecenter, 2017 1. Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Plejecentrets navn og adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Birkebo. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Birkebo. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Birkebo Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold... 3 4.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Østermarken Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken og Højmarken. 2. Samlet tilsynsresultat for Plejecenter Engparken og Højmarken

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken og Højmarken. 2. Samlet tilsynsresultat for Plejecenter Engparken og Højmarken Tilsynsrapport Plejecenter Engpar Højmar Plejecentrets navn adresse Plejecenter Engpar Højmar Kirkealle 22 6510 Gram. Leder Plejecenterleder Bettina Kønig Dato tidspunkt for tilsynsbesøg Den 14. juli 2016

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 Tilsyn på ældrecentret: Sydvestvej Dato for tilsynsbesøg: 08.05.17 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

MEDICINTILSYN SKIVE KOMMUNE

MEDICINTILSYN SKIVE KOMMUNE MEDICINTILSYN BOTILBUDDET NORDBANEVEJ 22 Uanmeldt medicintilsyn December 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt medicintilsyn på Botilbuddet

Læs mere

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter.

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken

Tilsynsrapport Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn.

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 4.4.2014 Børnehøjen Sønderparken 3 6973 Ørnhøj Leder: Birgit Fastrup Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere