Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde"

Transkript

1 Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde Den sociale diplomuddannelse børn og unge, modul 4, Hold maj 2014 Phd. studerende på CBS / Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Titel Side 1 Afdelning 10 august 2009

2 Dagens program 1. Hvorfor beskæftige sig med økonomi, når man arbejder med udsatte børn og unge? 2. Definition af økonomistyring og budgetstyring 3. Kompetencegrænser som redskab til at styre sagsbehandlernes beslutninger 4. Fælles refleksion: Giv et eksempel på, at økonomiske overvejelser hhv. kvalificerede og forringede din beslutning om valg af leverandør. Hvad gjorde forskellen? 5. Kort evaluering af undervisningen Side 2

3 Hvorfor er det overhovedet relevant at beskæftige sig med økonomi Bl.a. fordi: En økonomisk problemstilling opstår, når ressourcerne er begrænsede SEL 1, stk 3.: Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. (LBK nr 810 af 19/07/2012) Kompetencemål 4 for Socialrådgivere: indstille og udmønte afgørelser om tildeling og udmåling af sociale ydelser og foranstaltninger på baggrund af en vurdering af løsningsforslagenes forventede effekt, kvalitet og pris, herunder sikre inddragelse af borgerens egne ressourcer (Bilag til BEK nr 766 af 24/06/2011) Socialrådgiverforeningens undersøgelser (2009, 2010, 2011) Markedsgørelse af socialt arbejde Side 3

4 Majbritt Berlau om økonomisk styring af socialrådgiveres beslutninger: Socialrådgivere oplever at blive præsenteret for eksempelvis, hvor mange procent af anbragte børn, der skal hjemtages for at opnå en besparelse, der lapper noget af hullet i kommunekassen (Altinget den 6. maj 2014, artikel uddeles) Hvor mange af jer oplever dette for tiden? Side 4

5 Egelund et al. 2010: Sammenbrud i anbringelser Der er sammenhæng mellem budgethensyn hos den udøvende myndighed og risikoen for sammenbrud i anbringelserne. Således var der en signifikant øget sandsynlighed for sammenbrud, når sagsbehandleren havde svaret, at det var vanskeligt at finde optimale anbringelsessteder på grund af økonomiske restriktioner i kommunen Hvilke økonomiske restriktioner har du oplevet? Kilde: Egelund, T., Jakobsen, T. B., Hammen, I., Olsson, M., & Høst, A. (2010). Sammenbrud i anbringelser af unge. Kan downloades Side 5

6 Budgetblikket i socialt arbejde med udsatte børn og unge (Schrøder 2014) Side 6 Praktikvejledertemadag

7 Styring af viden i socialt arbejde Økonomisk, rationel viden. Economic man. Sikker viden og én sandhed Styring Socialfaglig kontekstafhængig viden. Relationer og processer. Usikker viden og mange sandheder Økonomistyringsredskaber, aktiviteter, beslutninger m.m. Side 7

8 Regnskab 5.23 Budget 2011 og forventet regnskab 5.23 Forv. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sep. Oktober Nov. Dec. Døgninstitutioner regnskab Budget Diff. Nedsat funktionsevne Sociale adfærdsproblemer i alt Særlig dyre enkeltsager Mellemkommunale refusioner % refusion til flygtninge Refusion 5.23 i alt Budget 2011 og forventet regnskab 5.24 Sikrede Forv. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sep. Oktober Nov. Dec. døgninstitutioner regnskab Budget Diff. Udgifter pr. ung Objektive kriterier i alt Refusion 5.24 i alt Budgetstyring Budget +=merudgifter/mindre indtægter, -=mindre udgifter/merindtægter Afviger mindre end 5% Afviger mellem 5 og 10% Afviger mere end 10% Økonomistyring Side 8

9 Definition af økonomistyring Den økonomiske styring i offentlige organisationer og institutioner handler om at styre anvendelsen af de (begrænsede) ressourcer på en sådan måde, at man får den størst mulige målopfyldelse Hvilke mål er der sat for dit arbejde? Hvor og hvordan er de formuleret? Side 9 Kilde: Jensen 2011:87-88

10 Økonomistyring i kommunernes arbejde med udsatte børn og unge Mål: At optimere sammenhængen mellem sagsbehandlernes beslutninger og de politiske målsætninger indenfor de eksisterende økonomiske rammer (Westrup 2002 s. 23ff) Den centrale økonomistyringsopgave er at skabe interne processer, der gør det muligt at vurdere, hvorvidt afdelingens ressourcer bruges til at opnå de politiske målsætninger (Schrøder 2014) Hvordan vurderes det, om dine beslutninger lever op til de politiske målsætninger (eller andre målsætninger?) Side 10

11 Budgettet som redskab til økonomistyring Sætter kortsigtede finansielle mål Samlet informationer til at vurdere målopfyldelsen Sætter grænser for ansvar (fx mellem myndighed og leverandør) Synliggør ansvar Giver adgang til at varetage et tildelt ansvar Motiverer til at tage bestemte hensyn? Hvad har du ansvar for? Hvor går grænserne for dit ansvar? Hvad sker der, hvis du ikke lever op til dit ansvar? Side 11

12 Fordeling af beslutningsrettigheder i Kommune 1 Bevilling af Sagsbehandler Leder Hybrid Visitationsudvalg Forebyggende foranstaltninger, leveret af interne udførere Dagbehandlingstilbud Anbringelser Alle foranstaltninger leveret af eksterne Tillægsydelser, der kræver betaling til ekstern Side 12

13 Sammenhæng mellem beslutningsrettigheder og økonomisk ansvar ved top-down styring, hvor grænserne er sat med udgangspunkt i budgetgrænser + Beslutningsrettighed (kun interne) Beslutningsrettighed kortsigtet økonomisk ansvar + langsigtet økonomisk ansvar + kortsigtet økonomisk ansvar + langsigtet økonomisk ansvar Side 13

14 Fordeling af beslutningsrettigheder i Kommune 2 Bevilling af Sagsbehandler Leder Visitationsudvalg Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger over fastsatte pris- og enhedsgrænser Forebyggende foranstaltninger leveret af eksterne Anbringelser Efterværn Side 14

15 Sammenhæng mellem beslutningsrettigheder og økonomisk ansvar ved bottom-up styring, hvor socialrådgiverne har været involveret i at sætte grænserne + Beslutningsrettighed Beslutningsrettighed + kortsigtet økonomisk ansvar + langsigtet økonomisk ansvar + kortsigtet økonomisk ansvar + langsigtet økonomisk ansvar Side 15

16 Fordeling af beslutningsrettigheder i Kommune 3 Bevilling af Sagsbehandler Leder Visitationsudvalg Foranstaltninger, der koster op til kr. pr. barn pr. år Foranstaltninger, der koster op til kr. pr. barn pr. år Udvalgte forebyggende foranstaltninger leveret af interne udførere Foranstaltninger, der koster mere end kr. pr. barn pr. år Anbringelser Side 16

17 Sammenhæng mellem beslutningsrettigheder og økonomisk ansvar ved tildeling af beslutningsrettigheder gennem faste økonomiske grænser + Beslutningsrettighed Beslutningsrettighed kortsigtet økonomisk ansvar langsigtet økonomisk ansvar kortsigtet økonomisk ansvar langsigtet økonomisk ansvar Side 17

18 Sammenhæng mellem beslutningsrettigheder og socialrådgivernes økonomiske ansvar Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kortsigtet økonomisk ansvar Langsigtet økonomisk ansvar Kortsigtet økonomisk ansvar Langsigtet økonomisk ansvar Kortsigtet økonomisk ansvar Langsigtet økonomisk ansvar + Beslutningsrettigheder Beslutningsrettigheder Side 18

19 Kompetencegrænser som økonomistyringsredskab Kompetencegrænse v. intern/ekstern tilbud: Jamen det er jo det farlige ved at bruge interne tilbud, man har jo ikke et begreb om, hvad det koster, og tværtimod en gang imellem så bliver man jo tilskyndet til at bruge det det skal jo bruges, for hvis ikke man bruger det, så koster det endnu mere (Sagsbehandler) Kompetencegrænse v. pris kr. det jeg mener med dyr, er alt hvad der overgår [min teamleder] (Sagsbehandler) Side 19

20 Et snævert økonomibegreb Økonomi som kr. og øre i et husholdningsbudget. For sagsbehandlerne betyder det fx, at de skal udfylde ordresedler, registrere priser, arbejde i regneark (DUBU) og evt. sammenligne priser. Økonomi kan adskilles fra den socialfaglige vurdering vi tager det billigste tilbud Økonomistyring handler om, at få de forventede udgifter til at stemme med de realiserede udgifter og omvendt. Og målet er at vide, hvad pengene bruges til og at gå i nul. Side 20

21 Et bredt økonomibegreb Økonomi handler om at fordele de knappe ressourcer, så den størst mulige del af behovene dækkes For sagsbehandlerne betyder det, at også deres eget arbejde og effekten af indsatsen, skal tænkes ind i de økonomiske hensyn Økonomi og socialfaglighed er flettet sammen hvad betyder prisen for vores beslutning? Økonomistyring handler om at påvirke udviklingen i en bestemt retning dvs. fokus på processer og konsekvenser af beslutninger Målet er at udnytte alle former for ressourcer bedst muligt Side 21

22 Snævert økonomibegreb og kortsigtet perspektiv Så ryger deres punkter op på en liste, som man forholder sig til, så kan der godt være nogen gange, man siger ahh, nu må I lige kunne varetage denne her opgave og, så lige sikre at... Det må indgå i prisen, at I kører den unge på samvær eller, nu har den unge lige behov for fire timers psykolog, det synes vi også, er en del af prisen, fordi vi ved, I kan rumme det på stedet. Så kan vi godt prikke lidt til dem og sige, det forventer vi. (sagsbehandler) Side 22

23 Bredt økonomibegreb: illustration 1 jeg kan godt tænke økonomisk, men så begynder jeg at tænke kreativt i forhold til, hvad der så kan lade sig gøre (sagsbehandler) Side 23

24 Bredt økonomibegreb og langsigtet perspektiv: illustration 2 vi [har] haft nogle nyfødte, hvor vi har troet på, at der kunne blive skabt en ændring i familien med en ekstrem indsats, altså virkelig nogle indsatser som er meget meget omkostelige, men hvor vi tænker altså vi er oppe på en tredobling af, hvad det egentlig vil koste at have i plejefamilie men hvor vi tænker, at det her det vil kunne give en tilstrækkelig effekt i familien, så barnet vil kunne få et godt liv hos forældrene. Og så bliver der selvfølgelig investeret, men samtidig med det mål, at man tænker, at det både er bedst for barnet og også økonomisk vil være rentabelt. (Sagsbehandler) Side 24

25 Litteratur Banks, Sarah 2004: Ethics, Accountability and the Social Professions. Palgrave Macmillan, New York Jensen, Erling 2011: Offentlig driftsøkonomi og økonomistyring. Samfundslitteratur, Frederiksberg Egelund, T., Jakobsen, T. B., Hammen, I., Olsson, M., & Høst, A. (2010). Sammenbrud i anbringelser af unge. SFI rapport, Kan downloades. Schrøder 2014: Budgetblikket i socialt arbejde med udsatte børn og unge. Adgang til rapporten via phmetropol.dk og socialstyrelsens hjemmeside. Side 25

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere