SOCIALE KONFERENCE EKSPERIMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALE KONFERENCE 01.12.2014 EKSPERIMENTER"

Transkript

1 SOCIALE KONFERENCE EKSPERIMENTER

2 #SocialPlus14

3 Velkommen til Social+ konference om sociale eksperimenter Hvad er sociale eksperimenter? Ifølge Den Danske Ordbog er et eksperiment et: videnskabeligt forsøg som skal vise noget, be- eller afkræfte en bestemt antagelse eller føre til en opdagelse. Et godt socialt eksperiment er en veltilrettelagt og systematisk afprøvning af en ny løsning på en social udfordring. Et godt socialt eksperiment gør os klogere på, hvordan og om en ny løsning virker efter hensigten. Gode sociale eksperimenter frembringer praksisorienteret viden, tager etiske hensyn til eksperimentets deltagere og balancerer mellem risikominimering og nytænkning. Hvorfor sociale eksperimenter? Social innovation i Danmark har længe været præget af en projektkultur med afgrænsede og kortvarige udviklingsprojekter uden nævneværdig effekt og en evidensbølge, der har levnet alt for lidt plads til nytænkning og innovation. Men hvis vi vil skabe nye løsninger på de komplekse sociale samfundsudfordringer, vi står overfor, bliver vi nødt til at dedikere længere tid og flere kræfter til den eksperimenterende sociale opfindelsesfase, hvor vi kvalificerer, konkretiserer og afprøver nye ideer og opfindelser, inden de realiseres som sociale innovationer. Gode sociale eksperimenter kræver, at vi tilrettelægger social innovation på en ny måde spørgsmålet er hvordan? Hvem er vi? Social+ er en platform for sociale opfindelser og eksperimenter. Social+ baner vejen for sociale opfindelser med potentiale til at løse eller forebygge sociale problemer i Danmark. Vi co-creater med organisationer, slutbrugere, fonde og myndigheder for at skabe Danmarks nye sociale opfindelser og innovationer. Clement Kjersgaard, Konferencier Clement er kendt som tv-vært på Danmarks Radio i programmer som Deadline, Debatten og det aktuelle Vi ses hos Clement. Clement er desuden udgiver af nyhedsmagasinet RÆSON (www.raeson.dk) og en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere og ordstyrere.

4 Den første del af dagen Ankomst & morgenmad, Velkomst og debat, Andreas Hjorth Frederiksen, Leder af Social+ Andreas har været involveret i en lang række af sociale eksperimenter og innovationer som idémand, innovatør og sparringspartner. Han er fx medstifter af FrivilligJob.dk og medskaber af den århusianske beskæftigelsessucces Mikrolån fra arbejdsledig til selvstændig. Hans uddannelsesbaggrund er cand.mag i minoritetshistorie samt uddannelser i multimediedesign og ledelse. Andreas har bl.a. arbejdet i Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Socialt Udviklingscenter SUS og senest været direktør for KPH et arbejdsfælleskab for innovative start-ups og små virksomheder i vækst, der arbejder med sociale, kulturelle og miljømæssige initiativer. Ved at eksperimentere først, kan vi hurtigere lære, hvad der virker, og øge sandsynligheden for at opnå den effekt, vi politisk ønsker at opnå ( ) 2014 bliver eksperimenternes år. Christian Bason, MindLab. Sociale eksperimenter i offentlig innovation Christian Bason, Adm. Direktør i Dansk Design Center Christian er direktør i Dansk Design Center (DDC), som arbejder for at styrke værdien af alle former for design i samfundet. Før hans nuværende stilling i DDC har Christian været leder af MindLab, en tværministeriel udviklingsenhed, og Business Manager i Rambøll Management med ansvar for Organisation & Ledelse. Christian er også ekstern lektor, og har holdt oplæg for og rådgivet en lang række regeringer i hele verden. Christian er en hyppig skribent og forfatter til fem bøger om ledelse, innovation og design. Hans nyeste bog Design for Policy er lige udkommet.

5 Paneldebat: Sociale eksperimenter i fonde, organisationer og kommuner Hvordan kan danske fonde, NGO er og kommuner tilrettelægge gennemtænkte og velorganiserede eksperimenter i det sociale innovations- og udviklingsarbejde? Og hvordan kan sociale eksperimenter forenes med høje krav til økonomisk bæredygtighed og evidens? Dorthe Lysgaard, Projektchef, Tryg Fonden Dorthe er medlem af Social+ Advisory Board og af Den Sociale Kapitalfonds bestyrelse. Dorthe har tidligere været direktør i Børns Vilkår, Danmarks Bløderforening og Sjældne Diagnoser. Dorthe har derudover været ansat i Sundhedsministeriet og Dansk Sygeplejeråd. Dorthes hovedinteresse ligger inden for social- og sundhedsområdet med fokus på mennesker, som er sårbare eller udsatte. Området mental sundhed/ trivsel og social eksklusion har hendes særlige interesse. Jesper Thyrring Møller, Kommunaldirektør, Hedensted Kommune Jesper har de sidste 14 år arbejdet som kommunaldirektør i forskellige kommuner. Der er ingen tvivl om, at fokus har ændret sig voldsomt i den periode. Nu handler det om nye politiske arbejdsformer, samskabelse, borgerbudgettering, villighed til eksperimenter og nye medarbejderroller. Alt sammen noget der skal bringe os i retning af Bæredygtig Velfærd. Vibeke Jensen, Beskæftigelseschef, Aarhus Kommune Vibeke er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og Ph. D. fra Handelshøjskolen i Aarhus. Hun er tidligere medlem af Arbejdsmarkedskommissionen og sidder nu i Koch-udvalget. Vibeke har gået foran og bidraget til nytænkning og fornyelse af beskæftigelsesområdet, og har desuden i fokus, at de udsatte grupper også får mulighed for et liv med arbejde. Anders Folmer Buhelt, Sekretariatschef, Ungdommens Røde Kors Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation, som med frivillige når ud til ca udsatte børn og unge i Danmark og internationalt. Anders er jurist med en fortid på Institut for Menneskerettigheder og indgår i en række forskellige projekter og netværk om samskabelse og social innovation. Mads Roke Clausen, Direktør, Mødrehjælpen Mads har gennem 12 år arbejdet med at udvikle sociale indsatser for udsatte børnefamilier. Dette med fokus på læring og resultatbaseret ledelse og gerne i partnerskaber. Mads er uddannet økonom og han har læst social policy ved The University of Edinburgh.

6 Den anden del af dagen Parallelsessions, Spor 1: Labs How do we set up and run social experiments for societal challenges? Social innovation labs are the latest vehicles for systemic change for transforming the way our welfare programs, social initiatives, and even our economic systems run. How do they run social experiments in practice? How do lab practitioners learn - from each other, from their failures and from the history of practice in our field? What kind of framework for theory, tools and methods are applied? And what kind of role does research play? - This session will be in English The solutions to these large, complex issues are not yet known. So philanthropy needs to experiment and find new approaches to create breakthrough change Gabriel Kasper & Justin Marcoux, Stanford. Social Innovation Review. Chris Sigaloff, Chair, Kennisland (the Netherlands) Chris specialises in social innovation and works with organisational transformation, collaboration processes and internal (bottom-up) innovation. Chris leads Kennisland projects across education and the public sector. Chris expertise is in the design and facilitation of programmes through which people jointly create new knowledge - knowledge about the ability to create more public value, to collaborate more effectively, and to strengthen your position as a professional. Marlieke Kieboom, Kennisland (the Netherlands) How can we make knowledge useful to support people s innovative practices? That s Marlieke s encompassing question. In practice she designs new research methodologies and learning infrastructures with/ for citizens, professionals and policy makers in the fields of education & well-being. Marlieke has an MSc in Anthropology (Utrecht University) and an MA in Conflict and Governance (Simon Fraser University). Fredrik Björk, Lecturer, Malmö Universty (Sweden) Fredrik is a lecturer in Environmental Science at the Department of Urban Studies, and a PhD Student in History. Between he was programme coordinator for the Leadership For Sustainability master s programme at Malmö University, and between responsible for research coordination at the Forum for Social Innovation Sweden. He is a board member of the Center for Public Entrepreneurship; the Swedish SROI Network and the social enterprise Yalla Trappan. Jesper Christiansen, Progamme Manager, MindLab (Denmark) Jesper is Programme Manager at the Danish public human-centred design unit MindLab. He is currently directing research and learning across the innovation projects of MindLab and is managing MindLab s collaboration with the Danish Ministry of Employment. Jesper holds a Ph.D. in Anthropology focusing on the policy and practice of public innovation processes. Anne Bergvith Sørensen, Social+, Moderator

7 Spor 2 : Etik Hvordan involverer vi (udsatte) borgere i eksperimenter? For at skabe nye effektfulde og bæredygtige sociale indsatser er det nødvendigt, at vi afprøver de nye initiativer sammen med slutbrugerne. Men er det forsvarligt at involvere (udsatte) borgere, når vi endnu ikke kender effekterne og konsekvenserne af eksperimentet? Hvilke etiske spilleregler bør sociale eksperimenter følge? Kan vi lade os inspirere af etiske retningslinjer på andre områder, fx sundhedsområdet? Else Smith, Adm. Direktør, Sundhedsstyrelsen Else er speciallæge i samfundsmedicin og ph.d. Efter flere år med kliniske ansættelser var hun ansat på Statens Serum Institut i næsten 15 år, senest som chef for epidemiologisk afdeling. I 2004 blev hun ansat som overlæge og centerchef i Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse og hermed ansvarlig for den nationale indsats inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Else har siden 1. januar 2011 været administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen. Ask Svejstrup, Sekr. Leder, SAND - de hjemløses landsorganisation Ask er uddannet cand.scient.soc og har arbejdet med brugerinddragelse på hjemløseområdet siden Ask arbejder med at udvikle og afprøve nye metoder til at involvere brugere i demokratiet på alle niveauer, samtidig med at han benytter sig af klassiske græsrodsmetoder. Niels Christian Barkholt, Næstfmd. Dansk Socialrådgiverforening Niels har været næstformand i Dansk Socialrådgiverforening siden Han er politisk ansvarlig for området for udsatte børn og unge, psykiatri, handicap, uddannelse og forskning. Som socialrådgiver har han i mere end 10 år specialiseret sig inden for det myndighedsudøvende arbejde med udsatte børnefamilier i kommunerne. Niels Christian Barkholt er uddannet socialrådgiver (1999) og cand. scient.soc. fra Aalborg Universitet (2007). Bernhard Jensen, Social+, Moderator

8 Spor 3 : Rammer og barrierer på socialområdet Hvilke rammer og barrierer præger eksperimenter på socialområdet? Kommuner og frontmedarbejdere er helt centrale aktører, hvis vi vil skabe nye løsninger på sociale udfordringer. Det sociale område er præget af korte politiske tidshorisonter, lave lønninger, trængte budgetter, stærke ideologier, fagforeningskrav og lignende. Spørgsmålet er derfor, hvordan vi tilrettelægger kvalificerede og videnskabende sociale eksperimenter på socialområdet? Anders Lynge Madsen tidl. Direktør i Socialministeriet Anders har gennem mange år været ansat i Socialministeriet, de senere år som direktør for det sociale område, indtil han gik på pension i foråret. Han har især beskæftiget sig med børneområdet samt det frivillige sociale arbejde. Særlig fokus har været rettet mod at skabe viden om effekter af sociale indsatser som forudsætning for at sikre en højere grad af vidensbaseret socialpolitik. Elsebeth Kirk Muff, Vicedirektør, Socialt Udviklingscenter SUS Elsebeth har, gennem en karriere i både den private konsulentbranche og den offentlige sektor, solid erfaring med ledelse af innovationsprojekter og komplekse samarbejdsprocesser med resultater for øje. Som hhv. vicedirektør i SUS og centerchef for en kommunal stabsenhed for strategi og udvikling har Elsebeth opereret i krydsfeltet mellem politiske beslutningsprocesser, borgernes forventninger og kommunens ressourcer i form af økonomi og medarbejdere. John Rene Keller Lauritzen, Konsulent, Teknologisk Institut og TEPSIE John arbejder med at skabe nye og bedre velfærdsløsninger i den offentlige sektor. Han hjælper bl.a. kommuner, regioner og ministerier med at fremme, facilitere og drage nytte af social innovation. John er projektleder for et stort internationalt forskningsprojekt om social innovation og koordinator af Det kommunale netværk for social innovation. Han er desuden forfatter til bogen Sammen om velfærd: Bedre løsninger med social innovation. Mathias Bruhn Lohmann, Social+, Moderator

9 Spor 4 : Finansiering Hvordan finansieres sociale eksperimenter bedst muligt? Velorganiserede sociale eksperimenter er nødvendige for at frembringe ny viden og nye løsninger på fremtidens udfordringer. Men hvordan finansieres sociale eksperimenter bedst muligt? Hvad er de bedste økonomiske rammer for sociale eksperimenter? Hvordan balancerer vi mellem ønsker om nytænkning og forventninger om synlig effekt for slutbrugerne indenfor en afgrænset projektperiode? Dorte Justesen, Projektchef, Glad Fonden Dorte har været projektchef i Glad Fonden siden januar Dorte arbejder bl.a. med strategi- og forretningsudvikling, udvikling af nye partnerskaber, overordnet projektstyring og funding. Dorte indgår herudover i den overordnede ledelse i fonden. Hun har, som tidligere partner i konsulentfirma, bred erfaring fra forskellige typer af udviklingsprojekter. Anker Brink Lund, Professor, CBS Professor, dr.phil. Anker Brink Lund er uddannet i statskundskab og strategisk kommunikation. Før han blev forskningskoordinator ved CBS Center for Civil Society Studies ved Copenhagen Business School, har han bl.a. været ansat som forsker og underviser ved Danmarks Journalisthøjskole, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet. Andreas Hjorth Frederiksen, Social+, Taler/moderator Andreas har været involveret i en lang række af sociale eksperimenter og innovationer som idémand, innovatør og sparringspartner. Han er fx medstifter af FrivilligJob.dk og medskaber af den århusianske beskæftigelsessucces Mikrolån fra arbejdsledig til selvstændig. Hans uddannelsesbaggrund er cand.mag i minoritetshistorie samt uddannelser i multimediedesign og ledelse. Andreas har bl.a. arbejdet i Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Socialt Udviklingscenter SUS og senest været direktør for KPH et arbejdsfælleskab for innovative start-ups og små virksomheder i vækst, der arbejder med sociale, kulturelle og miljømæssige initiativer.

10 Den tredje del af dagen Social experiments on a global scale, Geoff Mulgan, CEO Nesta, on video Geoff is Chief Executive of Nesta, the UK s National Endowment for Science Technology and the Arts, a major investor and funder of innovations. From he was the first CEO of the Young Foundation, which became a leading centre for social innovation. Between 1997 and 2004 Geoff had various roles in the UK government including director of the Government s Strategy Unit and head of policy in the Prime Minister s office. Geoff is an adviser to many governments around the world and has played a major role in spreading the notion and practice of social innovation on a global scale. If goverments want to know what works, they will have to be willing to invest in finding out. That will require them to experiment. Geoff Mulgan, Nesta. Jonathan Breckon, Head of the Alliance for Useful Evidence, Nesta Jonathan has 15 years experience in policy, research and public affairs. His expertise lies particularly in brokering relationships between decision-makers and researchers from across disciplines - social sciences, engineering, science and the humanities. Jonathan joined Nesta from Arts and Humanities Research Council (AHRC) where he was Director of Policy and Public Affairs. He has also worked at the Royal Geographical Society, the British Academy, Universities UK and as a consultant working on a government-funded project developing quantitative skills in the social sciences. Afslutning, networking & tak for i dag,

11 #SocialPlus14

12 #SocialPlus14 Social+ er finansielt støttet af VELUX FONDEN i samfinansering med VILLUM FONDEN

NYE PARTNER - SKABER MAGASIN

NYE PARTNER - SKABER MAGASIN 14 NYE PARTNER - SKABER MAGASIN MARTS 2014 1 Inspiration er første skridt på vejen til positiv forandring Kære Læser DANSIC er sat i verden for at inspirere til social innovation nye bæredygtige løsninger

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006 Nye styringsformer og evaluering Evalueringskonference 2006 Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d. 14.-16. september

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

NY DANSK LEDELSE DYDER & UNODER 50 ÅRS JUBILÆUM

NY DANSK LEDELSE DYDER & UNODER 50 ÅRS JUBILÆUM NY DANSK LEDELSE DYDER & UNODER 50 ÅRS JUBILÆUM P E R S O N L I G I N V I TAT I O N DYDER &UNODER 06/05 2015 Dette års VL Døgn vil, som noget helt nyt, udnævne de dyder, vi skal dyrke - og de unoder, vi

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Business Speakers om...

Business Speakers om... Business Speakers om... Business Speakers Balanced Scorecard Branding Business Process Reengineering Customer Relation Management Design Detailhandel Forandringsledelse Global økonomi Innovation og kreativitet

Læs mere

Den sociale opfinder (Anne Sørensen Social+) Den relationelle innovatør (Anni Stavnskær Pedersen - UCN) Den unge iværksætter (Andreas Fabricius)

Den sociale opfinder (Anne Sørensen Social+) Den relationelle innovatør (Anni Stavnskær Pedersen - UCN) Den unge iværksætter (Andreas Fabricius) Innovationsboostere I regi af Innovationskaravanen har alle de nordjyske ungdomsuddannelsesinstitutioner mulighed for gratis at få en innovationsbooster til at holde oplæg for enten hele skolen eller for

Læs mere

Det skal komme fra dig selv

Det skal komme fra dig selv Det skal komme fra dig selv Kompetencebureauet og resocialiseringsfeltet barrierer og muligheder Komplekse sociale problemstillinger og socialøkonomisk virksomhed som løsningsmodel Mia von Qualen, Marie-Louise

Læs mere

COOP rider nu på en ledelsesbølge

COOP rider nu på en ledelsesbølge tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 62013 Ledelsesmodel for næste generations ledere side 18 Lederudvikling hvad er det, og hvornår har det effekt? side 22 Bestyrelser i små virksomheder

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

- anbefalinger der fremmer toppræstationer. Elitesport med høj intensitet

- anbefalinger der fremmer toppræstationer. Elitesport med høj intensitet - anbefalinger der fremmer toppræstationer Elitesport med høj intensitet 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Præsentation af bidragydere 4 Anbefalinger Højintensitetssportsgrene i et psykologisk perspektiv

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET

SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING IVÆRKSÆTTER AKTIVITETER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER INNOVATIONSSAMARBEJDE VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI MISSION MÅL INCITAMENTER

Læs mere

Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser

Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser En socio-kulturel-politisk analyse af natur/teknik-læreres professionelle udvikling i uddannelsesreformer Martin Krabbe Sillasen Institut

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT ANNO 2008

FACILITIES MANAGEMENT ANNO 2008 Konference på Hotel Scandic Eremitage den 25.-26. november 2008 KONFERENCE: FACILITIES MANAGEMENT ANNO 2008 Hvordan skaber FM værdi? CASE: Fra manglende økonomistyring til succes Værktøjer Strategi og

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH. Copenhagen Fintech Innovation and Research

COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH. Copenhagen Fintech Innovation and Research COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH Copenhagen Fintech Innovation and Research Om CFIR Copenhagen Fintech Innovation and Research (CFIR) er en forening for alle med interesse for finans-it-området.

Læs mere

Speed Mentoring 8. oktober 2012 www.hypatia.dk

Speed Mentoring 8. oktober 2012 www.hypatia.dk Speed Mentoring 8. oktober 202 www.hypatia.dk Speed Mentoring - den 8. oktober 202 Hypatia har indbudt 2 seje kvinder fra erhvervslivet velkommen som mentorer for en aften. Du har muligheden for at få

Læs mere

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 DANSK EVALUERINGSSELSKAB DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 E F F E K T M Å L I N G METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER EVALUERINGSKONFERENCE 2009 Side 1 METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER Dansk EvalueringsSelskab

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship Masterafhandling Lise Bisballe, Esben Hulgård & Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 KARRIEREMESSEN 2013 For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 Indholdsfortegnelse 1 Velkomst ved Science JobLink, arrangør af Karrieremessen

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere