ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Aktivitetscenter Kirkedal Ingeborg Jørgensen, formand Adresse: Kirkedalsvej 49, Rårup, 7130 Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt for udbetaling) Ansøgningsår: Hvilke(t) kriterier hører din ansøgning under (sæt gerne flere krydser): 1. Aktiviteten som et fælles projekt blandt flere foreninger eller organisationer 2. Aktiviteten styrker de sociale netværk og fællesskaber indenfor målgruppen 3. Aktiviteten har et socialt eller sundhedsfremmende sigte. Aktiviteten henvender sig til eller inddrager borgere i kommunen 4. Aktivitetens menneskelige værdier prioriteres højest. (Før materielle goder) 5. Aktiviteten styrker, motiverer og udvikler den frivillige indsats Kort beskrivelse af den frivillige aktivitet der søges tilskud til: 1) Forplejning til frivillige, i forbindelse med mødeaktivitet, samt arrangementer og aktiviteter hvor frivillige deltager på plejehjemmet 2) Leje af sommerhus, så beboerne kan komme ud og opleve natur og hav sammen med de frivillige Hvor foregår den frivillige aktivitet: På Kirkedal plejehjem Hvem er målgruppen: Beboerne på plejehjemmet. Frivilligt socialt arbejde i Hedensted Kommune side 1

2 Hvori består det frivillige arbejde: De frivillige planlægger, forbereder og deltager aktivt i aktiviteterne Hvor mange aktive frivillige deltager i aktiviteten: Der vil i gennemsnit være 6-7 frivillige Hvor mange brugere deltager i aktiviteten: Ca. 28 plejehjemsbeboere Evt. yderligere oplysninger: Foreningen har valgt ikke at kræve medlemskontingent, for at alle kan deltage i aktiviteterne uanset indkomst. Vi søger derfor løbende tilskud til nye aktiviteter og tiltag fra fonde m.m. Budget (indtast tallene i tabellen herunder eller vedlæg budgettet som bilag): Indtægts- og udgiftsposter Forventede udgifter Forventede indtægter Forplejning til frivillige 5000 Sommerhus leje 4000 Nuværende formue: Indtast foreningens formue på ansøgningstidspunktet (indeståender i banken) Frivilligt socialt arbejde i Hedensted Kommune side 2

3 Hvilken type støtte ansøges der om og hvilket beløb (sæt kun ét kryds og anfør kun ét beløb): Sæt kryds Støtte/tilskud 9000 Sæt kryds Underskudsgaranti Børneattester: Når en organisation, forening eller anden frivillig aktør modtager støtte efter servicelovens 18, er der krav om at indhente børneattester fra frivillige og ansatte, når de i forbindelse med den frivillige indsats eller arbejde: vil få direkte kontakt med børn under 15 år, eller færdes fast blandt børn og unge under 15 år og har mulighed for at være i direkte kontakt med dem Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt Er ikke relevant for foreningen, da den ikke har med børn og unge under 15 år at gøre jf. ovenstående passus Ja (sæt kryds) Nej (sæt kryds) Hvis I tidligere har modtaget tilskud fra 18-puljen, vedlægges kopi af revideret regnskab for anvendelsen af det tidligere bevilgede tilskud samt årsrapport: Revideret regnskab er vedlagt Revideret regnskab foreligger ikke endnu, men fremsendes senere Årsrapport vedlagt (Sæt kryds) 24/10-18 Ingeborg Jørgensen Dato Underskrift Ansøgningsskema og evt. bilag sendes pr. post eller mail til: Hedensted Kommune Kultur & Fritid Att. Berit Schmidt Hansen Tjørnevej Uldum Frivilligt socialt arbejde i Hedensted Kommune side 3

4 Frivilligt socialt arbejde i Hedensted Kommune side 4

5 Oplysninger om Hedensted Kommunes behandling af dine data Hedensted Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du kan kontakte os her: Hedensted Kommune Kultur & Fritid Tjørnevej Uldum Tlf Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens Databeskyttelsesrådgiver på en eller via Digital Post: Lovgrundlag for behandlingen Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området. Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke jf. bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 102 af 29. januar 2018, 18. Formålet med behandlingen Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at de indgår som en del af den ansøgning, som du har indsendt til 18-puljen på vegne af en social forening. Kategorier af personoplysninger Hedensted Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig: Adresse Telefonnr. Behandlingens varighed Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. Frivilligt socialt arbejde i Hedensted Kommune side 5

6 Registrering og videregivelse Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Dine rettigheder Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger: Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger) Ret til sletning (kun i særtilfælde) Ret til begrænsning af behandling Ret til indsigelse Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret) Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke bortfalder automatisk, når sagen er færdigbehandlet. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: Ønsker du at klage? Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger. På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle. Frivilligt socialt arbejde i Hedensted Kommune side 6

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) Kontaktperson: Charlotte Olesen Adresse: Dæmningen 58, 7100 Vejle Telefon: 75724688

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt for udbetaling) Ansøgningsår: Lokalforeningen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Bikub1 - Familieklub Kontaktperson: Freddy Maagaard & Jørgen Bærenholdt Adresse: Vestergade 19A 8723 Løsning Telefon: 6120 1838 &

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Bofællesskaberne Uldums Venner Sanne Wilhardt Frederiksøvej 27, 6000 Kolding Telefon: 40539526

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Juelsminde Frivilligcenter Odelsgade 25 B, 7130 Juelsminde Karen Andersen Adresse: Kejsdalen 209 7130 Juelsminde

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Nebsager-Bjerre-Stenderup Pensionistforening Inge Ditlevsen (kasserer) Dybdalsvej 11, Bjerre, 8783

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: DET GODE LIV PÅ KILDEVÆLDET Kirsten Madsen Adresse: Birkevej 13, 8783 Hornsyld Telefon: 29682290 Mailadresse:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Løsning centerråd v/ løsning dagcenter Kontaktperson: Ann-Marie Hansen Adresse: Per Ryttersvej 3 8723 Løsning Telefon:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt for udbetaling) Ansøgningsår: Ældre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Birkelunds Venner + Kontaktperson: Lissie Baymler Adresse: Bjerrevej 459, 7130 Juelsminde Telefon: 75693187 og 21697587

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / Dansk Præmatur Forening organisation: Kontaktperson: Ansøgning: Fundraiser Winnie Motzfeldt Thomsen,, Karetmagervej 14, 9300 Sæby Afholdelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Kirkens Korshær Kirstine Madsen Adresse: Administration: Borgergade 8, 8700 Horsens Butik: Apotekerbakken

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: BROEN Hedensted Dorthe Bloch Rosenvinge, næstformand Tjørnevej 6, 7171 Uldum Telefon: 3045 6436

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Demenscafeen, Cafe Lyset Kontaktperson: Solveig Petersen Adresse: Roust højs Alle 32 7130 Juelsminde Telefon: 5128 3440

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Aften for enlige i Løsning og Korning sogne Sognemedhjælper Randi Hummelmose Løsning Kirkecenter,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Aktivitetscenter Kirkedal Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt for udbetaling) Ansøgningsår:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Børns Vilkår Hans Christian Niebuhr Trekronergade 26, 2500 Valby Telefon: 51 36 04 88 Mailadresse:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Flygtningevennerne i Tørring Uldum Kontaktperson: Helga Foldager Adresse: Kirkevej 7, 7160 Tørring Telefon: 75801367/ mobil 40455257 Mailadresse:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN HEDENSTED KOMMUNE ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Frivillig Cafe i Hedensted Kommune Kontaktperson: Bente Sørensen / Bente Krag Arp Adresse: Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN HEDENSTED INDGÅET 10 NOV. 2016 fl#3 ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt for udbetaling) Ansøgningsår:

Læs mere

, n7qi(-, le d -e,dre / -37 / 3.5-3 6. 7r-Q /a/(6441i--qdc/e/- 4/7i'di/ ie.k e?'/7& - 9 NOV. 2015 INDGÅET

, n7qi(-, le d -e,dre / -37 / 3.5-3 6. 7r-Q /a/(6441i--qdc/e/- 4/7i'di/ ie.k e?'/7& - 9 NOV. 2015 INDGÅET HEDENSTED KOMMUNE I? INDGÅET - 9 NOV. 2015 Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 1.8-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Sct. Maria Hospice. Gunvor Dons. Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø. gunvor.dons@hospice.rsyd.dk

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Sct. Maria Hospice. Gunvor Dons. Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø. gunvor.dons@hospice.rsyd.dk I? HEDENSTED ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN INDGÅET Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Sct. Maria Hospice Gunvor Dons Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø 9944 0957 Hedensted

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Børns Vilkår Hans Christian Niebuhr Trekronergade 26, 2500 Valby Telefon: 51 36 04 88 Mailadresse: hc@bornsvilkar.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN ... I? HEDENSTED INDGÅET 30 OKT, 2015 Hedensted Kommune WaSeltIle,. ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015. Sidst revideret marts 2018 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges

Læs mere

Teaterskolen Lille Stjerne. Nanne Sif Rasmussen. Nørregade Uldum.

Teaterskolen Lille Stjerne. Nanne Sif Rasmussen. Nørregade Uldum. 1?! HEDENSTED ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Teaterskolen Lille Stjerne Nanne Sif Rasmussen Nørregade 7. 7171 Uldum 28268881

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PUUEN. Juelsminde Frivilligcenter Odelsgade 25 B, 7130 Juelsminde. Karen Andersen. karenanker@iafnet.dk

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PUUEN. Juelsminde Frivilligcenter Odelsgade 25 B, 7130 Juelsminde. Karen Andersen. karenanker@iafnet.dk IW HEDENSTED 9 ff)- i 93~4eat. ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PUUEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Juelsminde Frivilligcenter Odelsgade 25 B, 7130 Juelsminde Karen Andersen Adresse: Kejsdalen

Læs mere

Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Solveig Petersen. Rousthøjs Alle 32, 7130 Juelsminde. Solveig.rousthoej@gmail.com

Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Solveig Petersen. Rousthøjs Alle 32, 7130 Juelsminde. Solveig.rousthoej@gmail.com I? HEDENSTED INDGÅET 26 OKT, 2015 Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Onsdagscafeen, en cafe for personer med demenssygdom, deres pårørende

Læs mere

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej:

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej: Diabeteserklæring for jernbanepersonale Cpr. nr.: Navn: Adresse: Husk at underskrive og medsende side 2. Edvard Thomsens Vej 14 Telefon 7221 8800 Fax 3338 1439 helbred@tbst.dk www.tbst.dk Højde og vægt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Astma-Allergi Foreningen Ine Møller Hansen, formand. Fædresmindevej 4, 5250 Odense SV Telefon: 66174429 / 40633552

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Anmeldelse af ikke-godkendelsespligtigt erhvervsmæssigt dyrehold.

Anmeldelse af ikke-godkendelsespligtigt erhvervsmæssigt dyrehold. Anmeldelse af ikke-godkendelsespligtigt erhvervsmæssigt dyrehold. Skemaet kan anvendes ved anmeldelse af maksimalt 100 m 2 produktionsareal*, dog op til: 175 m² produktionsareal, hvis der alene er tale

Læs mere

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Dato 26.07.2018 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 35302093 Evt. P-nummer Navn Vejnavn Støtteforeningen Dragskilde Rønnebærvænget Husnummer 1

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand 1 på husdyrbrug

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand 1 på husdyrbrug Ansøgning om tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand 1 på husdyrbrug I henhold til 30 i Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Dato 21.02.2019 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 38199277 Evt. P-nummer Navn Vejnavn De frie pensionister i Klitmøller Ørhagevej Husnummer 45

Læs mere

Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018

Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018 Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 3 Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes

Læs mere

j? HEDENSTED 2.3-89.ui 3 V -' 1/ 3(7.51/ 9 '732 40.1 1_, 6,e-,51/ re hitsi,4 2/0 / /3,),- /2å' h/einirn&/c4-?1,d1,,e7(/e2), e115012

j? HEDENSTED 2.3-89.ui 3 V -' 1/ 3(7.51/ 9 '732 40.1 1_, 6,e-,51/ re hitsi,4 2/0 / /3,),- /2å' h/einirn&/c4-?1,d1,,e7(/e2), e115012 j? HEDENSTED KOMMUNE INDGÅET 2015 Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt for udbetaling)

Læs mere

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kom m une Asylgade Thist ed. CVR-nummer Evt.

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kom m une Asylgade Thist ed. CVR-nummer Evt. Thisted Kom m une Asylgade 30 7700 Thist ed Dato 10.04.2019 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 37138878 Evt. P-nummer Navn Vejnavn Solstrålen Thy Østerbakken Husnummer 19 Etage Side/Dør

Læs mere

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Dato 25.06.2018 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 37293687 Evt. P-nummer Navn Vejnavn THY FONDEN (Enggårdens venner) Enggårdsvej Husnummer 2

Læs mere

Som DIASTOLISK blodtryk bedes opgivet det tryk, ved hvilket lydene ophører. Behandles undersøgte med blodtrykssænkende medicin?

Som DIASTOLISK blodtryk bedes opgivet det tryk, ved hvilket lydene ophører. Behandles undersøgte med blodtrykssænkende medicin? Blodtryksskema for jernbanepersonale Cpr. nr.: Navn: Adresse: Husk at underskrive og medsende side 2. Edvard Thomsens Vej 14 Telefon 7221 8800 Fax 3338 1439 helbred@tbst.dk www.tbst.dk Til den undersøgende

Læs mere

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Dato 27.02.2019 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 35308318 Evt. P-nummer Navn Vejnavn Traant Aktiv-center Bredgade Husnummer 158 Etage Side/Dør

Læs mere

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Dato 07.11.2018 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 35308318 Evt. P-nummer Navn Vejnavn Traant Aktiv-center Bredgade Husnummer 158 Etage Side/Dør

Læs mere

til FRØKNERNE HAAS LEGAT

til FRØKNERNE HAAS LEGAT til FRØKNERNE HAAS LEGAT Legatet kan uddeles til: A. I første række enligt stillede kvinder (ugifte, enker, fraseparerede eller fraskilte) over 35 år, for hvem hjælp kan være af betydning. B. Derpå unge

Læs mere

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Dato 26.02.2019 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 33991223 Evt. P-nummer Navn Vejnavn LungeSagen Thy Mors Klitvejen Husnummer 62 Etage Side/Dør

Læs mere

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18)

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Dette dokument indeholder både informations- og formularfelter. For at læse oplysninger skal du bruge pil ned fra et formularfelt. Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup

Læs mere

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning?

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning? Synsattest for jernbanepersonale Navn: CPR-nr: Adresse: Postnr: By: Stilling: Arbejdsgiver: A: Har du tidligere været undersøgt hos øjenlæge, oplyses årsag samt hvornår: B: Anvender du briller eller kontaktlinser?

Læs mere

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Dato 07.11.2018 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 30788869 Evt. P-nummer Navn Vejnavn DK Psoriases Forening Thy-Mors Søndergade Husnummer 12

Læs mere

Version 1, august Privatlivspolitikken er baseret på skabelon udarbejdet af CFSA, maj

Version 1, august Privatlivspolitikken er baseret på skabelon udarbejdet af CFSA, maj Version 1, august 2018 ken er baseret på skabelon udarbejdet af CFSA, maj 2018 www.frivillighed.dk ken hos BROEN omfatter følgende grupper: Børn og unge i forhold til støtte fra BROENs lokalforeninger

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til din konkrete sag, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du har spørgsmål til din konkrete sag, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor. 1. Behandling af personoplysninger Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig, fra dig selv og/eller fra andre. Hvis

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg INDSEND BLANKETTEN VIA E-BOKS ELLER PR. POST. Vejledning til at sende post via E-boks, se på side 2 FELTER MED * SKAL UDFYLDES - BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ

Læs mere

Til elever og forældre: Underretning om indsamling af personoplysninger

Til elever og forældre: Underretning om indsamling af personoplysninger Til elever og forældre: sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal give dig en række oplysninger, når vi modtager

Læs mere

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Dato 08.11.2018 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 39966433 Evt. P-nummer Navn Vejnavn Thy Veteraner Teglgårdsvej Husnummer 5 Etage Side/Dør Postnummer

Læs mere

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kom m une Asylgade Thist ed. CVR-nummer Evt.

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kom m une Asylgade Thist ed. CVR-nummer Evt. Thisted Kom m une Asylgade 30 7700 Thist ed Dato 18.06.2019 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 39028069 Evt. P-nummer Navn Vejnavn Hopla Vestervigvej Husnummer 112 Etage Side/Dør Postnummer

Læs mere

Anmodning om oplysninger i henhold til forordning 376/ Navn: 2. Hvilke oplysninger anmodes der om? 3. Begrundelse for anmodningen:

Anmodning om oplysninger i henhold til forordning 376/ Navn: 2. Hvilke oplysninger anmodes der om? 3. Begrundelse for anmodningen: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk [Sagsnr.] [Brevdato] Anmodning om oplysninger i henhold til forordning 376/2014 1. Navn: Funktion/stilling: Virksomhedens

Læs mere

Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019

Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019 Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 3 Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes

Læs mere

GDPR og borgerne og arkiverne og arkivloven

GDPR og borgerne og arkiverne og arkivloven GDPR og borgerne og arkiverne og arkivloven GDPR og databeskyttelsesloven trådte i kraft den 25. maj 2018. Samme dato ændredes arkivloven, men kun redaktionelt. Vi venter stadig på de materielle ændringer,

Læs mere

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kom m une Asylgade Thist ed

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kom m une Asylgade Thist ed Thisted Kom m une Asylgade 30 7700 Thist ed Dato 30.07.2019 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 37138878 Evt. P-nummer Navn Vejnavn Solstrålen Thy Østerbakken Husnummer 19 Etage kl Side/Dør

Læs mere

Orientering om udskudt pension

Orientering om udskudt pension Orientering om udskudt pension Udskudt pension betyder, at du udskyder udbetalingen af din folkepension til et senere tidspunkt, fordi du fortsat arbejder. I denne periode bliver din pension forhøjet med

Læs mere

Ansøgning om plejevederlag efter servicelovens 119

Ansøgning om plejevederlag efter servicelovens 119 Ringsted Kommune Social- og Sundhedscenter Amtsstue Alle 71 4100 Ringsted Kontaktperson Telefon 57627900 E-mail MYNDIGHEDSENHEDEN@RINGS TED.DK Sagsidentifikation - 5 708410 042898 Ansøgning om plejevederlag

Læs mere

Standard Document. Persondataforordningen og Privatpolitikker (eller på engelsk, The general data protection regulation)

Standard Document. Persondataforordningen og Privatpolitikker (eller på engelsk, The general data protection regulation) Indhold 1. Indhold... 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2 Kontaktoplysninger... 2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger... 2 Kategorier af personoplysninger...

Læs mere

Erklæring om etablering af olietank under l

Erklæring om etablering af olietank under l INDSENDES TIL Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 89 15 17 75 Telefax +45 89 15 16 60 Nguyet.le@randers.dk

Læs mere

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke, at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke, at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret Ansøgning om udbetaling om pristillæg til elektricitet fremstillet forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) 35 c i lov om fremme af vedvarende energi, jf.

Læs mere

Privatlivspolitik for Mødrehjælpen Horsens lokalforening

Privatlivspolitik for Mødrehjælpen Horsens lokalforening Privatlivspolitik for Mødrehjælpen Horsens lokalforening Opdateret den 15. august 2018 Når du er frivillig, medlem eller deltager i aktiviteter hos Mødrehjælpen Horsens lokalforening, betror du dine personoplysninger

Læs mere

CVR-nummer Evt. P-nummer Unge for Ligeværd Thy/Mors. ( Cafe Ligeværd)

CVR-nummer Evt. P-nummer Unge for Ligeværd Thy/Mors. ( Cafe Ligeværd) Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Dato 06.11.2018 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 30382722 Evt. P-nummer Navn Vejnavn Unge for Ligeværd Thy/Mors. ( Cafe Ligeværd) Ribesvej Husnummer

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år børnehaveklassen er blevet obligatorisk.

Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år børnehaveklassen er blevet obligatorisk. Til forældrene Vejledning - ansøgning om udsættelse af skolestart Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år børnehaveklassen er blevet obligatorisk. Forældremyndighedsindehaverne

Læs mere

7pct c)114_cr Vt Ra4/4. '76-6 g 17 1/3. dralv-e- L Å CILU - caite cfr~c'iclei. 1/12/ -(A -.e/y c- Navn på forening / organisation:.

7pct c)114_cr Vt Ra4/4. '76-6 g 17 1/3. dralv-e- L Å CILU - caite cfr~c'iclei. 1/12/ -(A -.e/y c- Navn på forening / organisation:. HEDENSTED jr -' KOMMUNE INflGAF I KrIrrirriune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation:. ) ' Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: 1/12/ -(A -.e/y c- '76-6 g 17 1/3 Foreningens

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskemaet for Hovedpuljen for frivilligt socialt arbejde ( 18-midler)

Vejledning til ansøgningsskemaet for Hovedpuljen for frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) Vejledning til ansøgningsskemaet for Hovedpuljen for frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) I kan bruge dette dokument til at forberede jeres ansøgning til Hovedpuljen for frivilligt socialt arbejde inden

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet

Ansøgning om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet Ansøgning om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet I henhold til bekendtgørelse 1213 af 20. november 2017 om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet,

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1.

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1. PRIVATLIVSPOLITIK Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S Version 1.0 april 2018 Som dataansvarlig virksomhed gør vi opmærksom på, at vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi

Læs mere

Beboerklagenævnet Vesthimmerlands Kommune

Beboerklagenævnet Vesthimmerlands Kommune Beboerklagenævnet Vesthimmerlands Kommune Tvister vedr. almennyttig udlejning Beboerklagenævnet Afgør tvister vedrørende almennyttig udlejninger Beboerklagenævnets adresse Sekretariatet er beliggende på

Læs mere

Privatlivspolitik Version 1, juni 2018

Privatlivspolitik Version 1, juni 2018 HOME-START Familiekontakt Støtte til småbørnsfamilier under pres Privatlivspolitik Version 1, juni 2018 I Home-Start Familiekontakt behandler vi personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som uddannelsescenter for lokomotivførere

Ansøgning om godkendelse som uddannelsescenter for lokomotivførere Ansøgning om godkendelse som uddannelsescenter for lokomotivførere i henhold til bekendtgørelse 1029.af 5. november 2012 som gennemfører Kommissionens afgørelse 2011/765/EU af 22. november 2011 om kriterier

Læs mere

Privatlivspolitik for Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn

Privatlivspolitik for Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn Privatlivspolitik for Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn Senest ændret den 24. maj 2018 Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyns dataansvar Vi behandler personoplysninger og skal overholde

Læs mere

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning?

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning? Synsattest for jernbanepersonale Navn: CPR-nr: Adresse: Postnr: By: Stilling: Arbejdsgiver: A: Har du tidligere været undersøgt hos øjenlæge, oplyses årsag samt hvornår: B: Anvender du briller eller kontaktlinser?

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som den sikkerhedsansvarlige ved veteranbanerne

Ansøgning om godkendelse som den sikkerhedsansvarlige ved veteranbanerne Ansøgning om godkendelse som den sikkerhedsansvarlige ved veteranbanerne 1. Generelle oplysninger 1.1 Oplysninger om navn, kontaktinformation m.v. Navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: E-mail: Telefon nr.:

Læs mere

De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen

De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen Version Dato Ændret af Godkendt af 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 4 2. Kontaktansvarlig...

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 13. september 2010 J. nr.: 2002-5061-42 Ansøgning om principgodkendelse af partikelfiltersystem På Teknologisk Instituts hjemmeside www.teknologisk.dk/8079?cms.query=partikelfiltre

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Socialstyrelsen Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens

Læs mere

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv.

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. I PenSam passer vi godt på de personlige oplysninger, vi får i forbindelse med, at du søger en stilling hos os. Det gælder også, selvom

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder. Nuværende og tidligere gæster hos Royal Scandinavian Casino I/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer

Læs mere

PERSONDATA I ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE SAMT BORGERSERVICE

PERSONDATA I ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE SAMT BORGERSERVICE PERSONDATA I ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE SAMT BORGERSERVICE Syddjurs Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i Erhverv og beskæftigelse samt Borgerservice. For at varetage denne opgave

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning?

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning? Synsattest for jernbanepersonale Navn: CPR-nr: Adresse: Postnr: By: Stilling: Arbejdsgiver: A: Har du tidligere været undersøgt hos øjenlæge, oplyses årsag samt hvornår: B: Anvender du briller eller kontaktlinser?

Læs mere

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret Ansøgning om udbetaling om pristillæg til elektricitet produceret på forsøgsvindmøller uden for de nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) 35 d i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgningsskema til ældrechecken 2019 (den supplerende pensionsydelse)

Ansøgningsskema til ældrechecken 2019 (den supplerende pensionsydelse) Ansøgningsskema til ældrechecken 2019 (den supplerende pensionsydelse) for folkepensionister (alderspensionister), der havde ret til folkepension den 31. december 2018 og som ikke fik ældrechecken udbetalt

Læs mere

Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger

Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Dato 01.03.2019 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 30341171 Evt. P-nummer Navn Vejnavn BEDRE PSYKIATRI - Thisted/Morsø Kjeldgårdsvej Husnummer

Læs mere

Såfremt certifikatet senere skulle komme til veje, vil jeg straks indsende det til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Såfremt certifikatet senere skulle komme til veje, vil jeg straks indsende det til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. ERKLÆRING Ved bortkomst/tyveri af certifikat Undertegnede erklærer hermed under strafansvar efter straffelovens 163 (optrykt neden for), at jeg har mistet mit certifikat, og at certifikatet ikke siden

Læs mere

HFK s Understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for København Ansøgningsblanket

HFK s Understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for København Ansøgningsblanket HFK s Understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for København Ansøgningsblanket Vi opfordrer dig til, at du alene angiver personoplysninger, der er relevante for ansøgningen. Fonden gør opmærksom

Læs mere

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted

Ansøgningsskema 18. Oplysninger om ansøger. Oplysninger om aktivitet. Thisted Kommune Asylgade Thisted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Dato 29.06.2018 Ansøgningsskema 18 Oplysninger om ansøger CVR-nummer 39303469 Evt. P-nummer 1023313819 Navn Vejnavn Støtteforening til Elsk Thisteddgaard Kronborgvej

Læs mere

Overdragelseserklæring

Overdragelseserklæring Overdragelseserklæring AUG 2010 Undertegnede erklærer herved, at jeg pr.... har overdraget mit luftfartøj OY- Type Fabrikationsnummer til (Ved flere ejere (købere) benyttes bagsiden) Luftfartøjs værdi

Læs mere

Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt

Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi modtager oplysninger om dit barn. Efter databeskyttelsesforordningens artikel

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.2: Underretning om indsamling af personoplysninger i Løn- og personaleadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

Billede, navn, tlf. nr. og maiadresse for bestyrelsens medlemmer offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Billede, navn, tlf. nr. og maiadresse for bestyrelsens medlemmer offentliggøres på foreningens hjemmeside. Privatlivspolitik for Seniornet Nordfyn Vi behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller,

Læs mere

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S Version 1.0 Maj 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

JORTON A/S Korsvej Kolding / G

JORTON A/S Korsvej Kolding / G JORTON A/S Korsvej 13 6000 Kolding Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte Morten.Fischer.Jorgensen@randers.dk www.randers.dk 01-07-2019

Læs mere

Privatlivspolitik for medlemmer af Grundejerforeningen Naurvej

Privatlivspolitik for medlemmer af Grundejerforeningen Naurvej Privatlivspolitik for medlemmer af Grundejerforeningen Naurvej Naurvej maj 2018 Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Grundejerforeningen Naurvej, herefter Foreningen behandler personoplysninger om

Læs mere