Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte"

Transkript

1 Evalueringsgruppen bilag 1 Opsamling på konferencen Anerkendelse og støtte Juni 2013

2 OPSAMLING PÅ KONFERENCEN ANERKENDELSE OG STØTTE Konferencen Anerkendelse og Støtte blev afholdt den 6. december 2012 i Ridehuset på Hærens Officersskole. Med konferencen blev evalueringen af veteranpolitikken sat i gang. Konferencen blev gennemført af Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen. I konferencen deltog repræsentanter for forsvarets myndigheder og de ressortministerier, som har ansvaret for at drive veteranpolitikkens initiativer samt frivillige og faglige organisationer. Herudover deltog ca. 20 veteraner og pårørende. Konferencen blev indledt med et indlæg af forsvarsminister Nick Hækkerup efterfulgt af et indlæg af forsvarschef Peter Bartram. Konferencen var organiseret omkring tre paneldrøftelser. Hver paneldrøftelse blev indledt af korte oplæg af tre til fire oplægsholdere. Oplæggene blev efterfulgt af gruppediskussioner blandt konferencens deltagere, som mundede plenumdrøftelser med bidrag fra grupperne. Overskriften på de tre paneldrøftelser var: Veteranpolitikken fra videnproducenternes perspektiv. Veteranpolitikken fra veteranernes og de pårørendes perspektiv. Veteranpolitikken fra støtternes perspektiv. Dette dokument har til formål at samle op på oplægsholdernes hovedbudskaber samt de temaer, som drøftelserne og dialogen i konferencens tre paneldrøftelser, bragte frem. Indledningsvis bliver der samlet op på oplægsholdernes hovedbudskaber. Herefter følger en opsamling på de temaer, der kom frem i de efterfølgende gruppediskussioner og plenumdrøftelse. Temaerne er samlet op på tværs af de tre paneldrøftelser. Bagerst fremgår program for konferencen samt deltagerliste. OPLÆGSHOLDERNES HOVEDBUDSKABER Oplægsholderne fik forud for konferencen stillet to til tre spørgsmål, som de blev bedt om at forholde sig til i deres oplæg. Disse spørgsmål er brugt at strukturere opsamlingen af deres hovedbudskaber. Paneldrøftelse: Veteranpolitikken fra videnproducenternes perspektiv Paneldrøftelsen blev indledt med oplæg ved: Bo Andersen Ejdesgaard fra Center for Selvmordsforskning, Cecilie D. Weatherall og Anne Glad fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - SFI Mette Bertelsen fra Veterancenterets Videncenter. Oplæg ved Bo Andersen Ejdesgaard fra Center for Selvmordsforskning Oplægget blev holdt på baggrund af undersøgelsen Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt udsendte danske soldater, som Center for Selvmordsforskning har gennemført i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste. Side 2/15

3 Undersøgelsen består af en registerundersøgelse af ca soldater, en spørgeskemaundersøgelse af godt soldater samt to interviewundersøgelser af 100 veteraner. Veteranerne, der indgår i undersøgelsen, har været udsendt i perioden Undersøgelsen peger på følgende række fokusområder, som kan være særligt vigtige at være opmærksom på i evalueringen af veteranpolitikken: Veteranerne tilkendegiver, at noget af det vigtigste for dem er, at der bliver taget ordentligt vare på dem, når de kommer hjem fra en udsendelse og skal fungere i det danske samfund igen. De tilkendegiver, at det er svært at komme hjem og sidde alene i lejligheden uden soldaterkammeraterne eller nogen, der forstår og kan leve sig ind i det, de har oplevet. Mere livserfaring giver større modstandsdygtighed og bedre evne til at mestre belastende situationer under udsendelse. En højere alder på de soldater, der bliver udsendt, kan altså være med til at forebygge psykiske belastninger. De veteraner, der oplever at de får god støtte fra familie og venner hjemme, klarer sig bedre. Det er derfor vigtigt også at have fokus på veteranernes bagland. Veteranerne peger på, at meningsløse arbejdsopgaver og for store arbejdsbyrder er med til at belaste dem. Med udgangspunkt i undersøgelsen kan der peges på en række problemstillinger, som det kan anbefales at være opmærksom på i evalueringen af veteranpolitikken: Det skal undgås at sende soldater ud i internationale operationer, som ikke er psykisk parate til det. Der er behov for undersøgelse af den psykiske sårbarhed inden udsendelse. Der er behov for at minimere meningsløse arbejdsopgaver og store arbejdsbyrder. Der er behov for fokus på hjemkomstprogrammernes kvalitet og tilstrækkelighed. Også på de repatrierede og skæve rotanters hjemkomst, da de ikke indgår i større hjemkomstprogrammer i lighed med de holdudsendte. Der er behov for at skabe rammer, som giver veteranerne mulighed for at få bearbejdet deres oplevelser i tilstrækkelig grad. Der er behov for fokus på baglandet. Oplæg ved Cecilie D. Weatheall og Ane Glad fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Oplægget blev holdt på baggrund af SFI projekt Danske Hjemvendte Soldater. Projektet består af seks rapporter og beskriver den effekt, som udsendelsen har haft på de ca veteraner, der har været udsendt i perioden I projektet er de ca veteraner sammenlignet med en kontrolgruppe. De seks rapporter baserer sig på registerdata, spørgeskemaundersøgelse blandt ca veteraner, data fra forsvarets opfølgningsundersøgelse samt kvalitative interviews. Undersøgelsen peger på en række fokusområder, som kan være særligt vigtige at være opmærksom på i evalueringen af veteranpolitikken: Det varierer, hvor mange gange veteranerne har været udsendt, samt hvilke typer af udsendelser og hvilke missionsområder, de har været udsendt til. Veteranerne har derfor også meget forskellige erfaringer. Det kræver opmærksomhed, når en veteranpolitik, der er meget overordnet og generel, skal evalueres. Mange veteraner klarer sig godt, og stifter familie. Sammenlignet med mænd i befolkningen generelt, er der flere, der tager en længere uddannelse. De drikker mindre, men flere Side 3/15

4 ryger eller har eksperimenteret med illegale stoffer eller hash. Udsendelse øger ikke kriminalitet. Af de veteraner, der har forladt forsvaret, er 4 ud af 5 i arbejde, 9 % er under uddannelse, og 10 % er ledige eller uden for arbejdsstyrken. I løbet af de tre første år efter hjemkomst stiger udbredelsen af psykiske problemer markant blandt veteranerne og nærmer sig niveauet i kontrolgruppen. 8 år efter hjemkomst har 17 % fået en psykiatrisk diagnose, købt medicin mod psykiske sygdomme eller været i behandling for stofmisbrug uden at have været registreret for nogen af delene før udsendelsen. 2,4 % er diagnosticeret med PTSD. Der er desuden registreret flere arbejdsulykker og erhvervssygdomme blandt veteraner sammenlignet med kontrolgruppen. Dem, der hyppigst rammes af psykiske mén, er flergangsudsendte og dem, der har oplevet kamphandlinger. Det er hjemsendte fra missioner i Irak og Afghanistan i perioden og de som har været udsendt for mere end 15 år siden, herunder særligt til Eksjugoslavien i 1990 erne. Alle veteraner, der kommer hjem fra en udsendelse, modtager et spørgeskema fra forsvarets psykologer 6 måneder efter hjemkomsten med henblik på opfølgning på deres psykiske velbefindende. 40 % besvarer ikke spørgeskemaet. Blandt dem, der ikke svarer, er der forholdsmæssigt flere, som har fået en psykiatrisk diagnose eller købt medicin mod psykisk sygdomme, efter de kom hjem fra udsendelse, end der er blandt dem, der vælger at besvare skemaet. Dem, der hyppigst benytter sig af forsvarets samt de frivillige og faglige organisationers tilbud, har været udsendt de seneste 5 år. 1 ud af 2 har ikke brugt tilbuddene, og 1 ud af 4 med selvvurderede mén har ikke brugt tilbuddene. Dem, der ikke benytter sig af tilbuddene, er primært veteraner med mindre varige psykiske mén. Det er altså værd at være opmærksom på, at ikke alle veteraner har behov for støtte. Med udgangspunkt i undersøgelsen kan der peges på en række problemstillinger, som det kan anbefales at være opmærksom på i evalueringen af veteranpolitikken: Der er i projektet ikke belæg for at konkludere, at udsendelse splitter familien, men der kan være behov for fortsat fokus på udsendelsens påvirkning af mødre, partnere og børn. Veteraner klarer sig generelt godt, men der kan være behov for fortsat fokus på anerkendelse af veteranernes erfaringer og kompetencer i form af realkompetencevurdering og vejledning. 17 % af veteranerne har psykiske mén efter udsendelse i internationale operationer. Der er behov for fortsat fokus på anerkendelse og støtte til dem. Dem, der rammes af psykiske mén, har ofte forladt forsvaret. Projektet viser desuden, at dem, der rammes af psykiske lidelser i højere grad undlader at besvare det opfølgende spørgeskema fra forsvarets psykologer. Det peger på, at den opsøgende indsats over for tidligere ansatte veteraner er vigtig. Projektet viser, at der er menneskelige omkostninger for soldaterne forbundet med at gå i krig. Veteranpolitikken skal reducere omkostningerne. Oplæg ved Mette Bertelsen fra Veterancenterets Videncenter Oplægget blev holdt på baggrund af Undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPERPSYK), som er udarbejdet af Institut for Militærpsykologi. Data fra denne undersøgelse samt yderligere opfølgende data bygger Veterancentrets Videncenter nu videre på i et opfølgende studie. (Dette studie blev offentliggjort 18. marts 2013). Side 4/15

5 Den gruppe af soldater, som indgår i undersøgelsen består af 610 soldater, som var udsendt med Hold 7 til Afghanistan i perioden februar til august Soldaterne er undersøgt med en lang række validerede tests inden udsendelsen, under udsendelsen og efter hjemkomst. Undersøgelsen peger på en række fokusområder, som kan være særligt vigtige at være opmærksom på i evalueringen af veteranpolitikken: Langt de fleste veteraner vender trods voldsomme oplevelser i bagagen styrket og beriget hjem fra udsendelse % vender hjem med efterreaktioner, der kræver støtte. En gruppe af disse havde det godt, da de tog af sted. Det kræver forholdsvise korte og enkle behandlingsforløb, at få denne gruppe på ret køl igen. En anden gruppe, som også inden udsendelsen havde problemer, herunder også sociale problemer, kræver lange skræddersyede behandlingsforløb og tværfaglige indsatser. Det er vigtigt ikke kun at have fokus på PTSD. En lang række andre psykiske problemstillinger gør sig også gældende. Formlen på psykisk robusthed er kompleks. Der eksisterer ikke sikker viden om, hvilke faktorer, der er bestemmende for, om en soldat kan klare en udsendelse eller ej, og de redskaber, der findes til at undersøge dette forhold, er ikke optimale. Der er derfor risiko for, at det soldaterne svarer på, når der bliver spurgt ind til soldaternes psykiske robusthed, er præget af soldaternes motivation for en udsendelse 1. Med udgangspunkt i undersøgelsen kan der peges på en række problemstillinger, som det kan anbefales at være opmærksom på i evalueringen af veteranpolitikken: Hvordan anerkendes den enkelte veterans kompetencer og indsats og hvordan undgås det, at veteraner generelt bliver stigmatiseret som værende svært fysisk og/eller psykisk belastede af udsendelse i internationale operationer? Den mindre gruppe af veteraner, der har særlige behov for støtte, er ikke en homogen gruppe. Indsatser målrettet forskellige behov er nødvendige og kalder på tværfaglig og bred psykosocial støtte. Initiativet vedrørende styrket psykologisk vurdering af soldater inden udsendelse har muligvis ikke den ønskede effekt i praksis. Stadig udvikling af tværfagligheden både internt i forsvaret og i forhold til myndigheder i det omkringliggende samfund. Fortsat forskning og styrket samspil og samarbejde med øvrige forskningsinstitutioner nationalt og internationalt. Paneldrøftelse: Veteranpolitikken fra veteranerne og de pårørendes perspektiv Paneldrøftelsen blev indledt med oplæg ved: Katrine Hacke Østergaard, gift med veteran, Jesper Arendt Petersen, veteran, og Christian Steffen Richardson, veteran. Oplæg ved Katrine Hacke Østergaard, gift med veteran Katrine er gift med veteran, som har været udsendt tre gange. Sammen har de to børn. Det vigtigste og mest betydningsfulde, der er sket for at anerkende og støtte veteraner, ses at være: 1 Der henvises her til erfaringerne fra veteranpolitikkens initiativ vedrørende den styrkede udvælgelse. Side 5/15

6 Der er generelt sket en positiv udvikling i anerkendelsen af soldaterne. Hjemkomstparaderne er et eksempel på det. Særlige problemstillinger, temaer etc., som det kan anbefales at være opmærksom på i evalueringen af veteranpolitikken: Der er meget stille omkring de pårørende. Deres indsats foregår i det skjulte. Som pårørende til enkeltmandsudsendte får man ikke samme tilbud om informationer og kontakt, som pårørende til soldater udsendt som del af et større hold. Der er ikke altid overskud til at etablere kontakt til og møde andre pårørende i samme situation som en selv. Opmærksomhed fra den udsendtes kollegaer kan imidlertid være meget betydningsfuld. Udsendelse i internationale operationer kan resultere i en alvorlig social deroute for nogle soldater. Er forsvaret og samfundet klar til at håndtere disse veteraner? Oplæg ved Jesper Arendt Petersen, veteran. Jesper Arendt Petersen har været udsendt én gang - til Afghanistan med Hold 9. Det vigtigste og mest betydningsfulde, der er sket for at anerkende og støtte veteraner, ses at være: Flagdagen er et af de vigtigste anerkendende tiltag. Veterancenteret er et de vigtigste tiltag, når det handler om at støtte fysisk og psykisk sårede veteraner. Én indgang til støtte, gør det enkelt, og de muligheder, som centeret giver for samtænkning og mere viden, er meget positive. Særlige problemstillinger, temaer etc., som det kan anbefales at være opmærksom på i evalueringen af veteranpolitikken: Det er svært at se, hvad meningen med veterankortet er. Det har fået en svær start. Der er vigtigt at fastholde fokus og fortsætte udviklingen på området også selvom operationsmiljøet bliver mere blødt, og mediernes interesse måske daler. Udvælgelse til udsendelse i internationale operationer er også et lokalt anliggende, hvor chefer og førere skal spille en væsentlig rolle. Åbenhed om, hvad det vil sige at være udsendt, er vigtigt. Det må ikke blive rygte- og tabubelagt. Det er vigtigt, at den civile del af samfundet bliver mere bevidste om de kompetencer og erfaringer, som veteraner har med sig og kan bidrage med. Kapaciteten til at håndtere de veteraner, der kommer hjem med fysiske og/eller psykiske skader skal være tilstrækkelig. Oplæg ved Christian Steffen Richardson, veteran Under udsendelsens sidste patrulje rammes Christian Steffen Richardson sommeren 2009 af en vejsidebombe. Det sker i Afghanistan. Hændelsen medfører, at han mister begge ben og får utallige splinter i kroppen. Særlige problemstillinger, temaer etc., som det anbefales at være opmærksom på i evalueringen af veteranpolitikken: Ordet veteran kan være svært at identificere sig med, når man er en ung soldat, der som 23 årig har haft tre udsendelser bag sig. Ved alvorlige fysiske skader fungerer veteranpolitikken godt i den første fase, som er præget af behandling og genoptræning. Her er god støtte til både veteranen og veteranens Side 6/15

7 pårørende. Der er mere usikkerhed forbundet med den efterfølgende fase. Her opleves det som vanskeligt at få klare og entydige meldinger om, hvad fremtiden byder på Er der mulighed for fortsat ansættelse i forsvaret eller ej? Vil veteranen fortsat blive forsynet med proteser af forsvaret? m.m. Ildsjælene blandt kollegerne lokalt på tjenestestederne har stor betydning for de skadede veteraners psykiske overskud og vilkår i øvrigt. Paneldrøftelse: Veteranpolitikken fra støtternes perspektiv Paneldrøftelsen blev indledt med oplæg ved: Brian Villsen, kontaktofficer ved Jydske Dragonregiment, Signe Riktrup Jensen, tovholder på Veterancenterets rehabiliteringsforløb, Lars Boe Nielsen, bestyrelsesformand for veteranhjem København, og Peter Vinther Christensen, konsul og bankdirektør, der gerne ansætter veteraner med veteranbaggrund i sin virksomhed. Oplæg ved Brian Villsen, kontaktofficer ved Jydske Dragonregiment I forbindelse med udsendelse af soldater i internationale operationer har kontaktofficeren ansvaret for, at pårørende og soldater bliver orienteret og vejledt om forhold, der er relevante for samspillet mellem dem under og efter udsendelsen. Det sker på pårørendearrangementer før, under og efter udsendelsen. Repræsentanter fra Veterancenteret og de frivillige organisationer deltager også i disse arrangementer. Hvis en udsendt soldat kommer til skade under udsendelsen, er kontaktofficeren desuden omdrejningspunktet for kontakten mellem forsvaret og soldaten samt de pårørende. Kontaktofficeren har samme funktion i forhold til de pårørende i tilfælde af dødsfald. Det vigtigste og mest betydningsfulde, der er sket for at anerkende og støtte veteraner, ses at være: Veteranpolitikken har været med til at skabe respekt og fokus på den indsats soldaterne leverer og også omkring deres pårørende. Den er et vigtigt skridt i den rigtige retning. For veteranerne betyder anerkendelse meget. Flagdagen og indstiftelse af medaljer er eksempler på noget af det som bliver værdsat. Etableringen af Veterancenteret og én indgang til støtte er vigtig. Navnlig når den ene indgang bliver kombineret med en samtidig tilstedeværelse lokalt på tjenestestederne. De strukturerede akklimatiserings- og reintegrationsforløb, der bliver gennemført for veteranerne i umiddelbar forlængelse af deres hjemkomst fra missionen, sætter en ramme, som kombinerer veteranernes mulighed for at bruge hinanden med møder med faglige ressourcepersoner. Det er værdsat. For de pårørende er information, kommunikation og viden essentielt. Information om det der foregår i missionsområdet, mulighed for at kommunikere med andre pårørende og viden om støttemuligheder. Etableringen af Veteranportalen og pårørendearrangementerne understøtter dette. Særlige problemstillinger, temaer etc., som det anbefales at være opmærksom på i evalueringen af veteranpolitikken: Der er behov for, at der kontinuerligt bliver koordineret mellem forsvaret og det øvrige samfund, og det er vigtigt, at det politiske niveau støtter op omkring dette. Det skal undgås, at veteraner og pårørende bliver sendt rundt fra den ene til den anden sagsbehandler. Når de henvender sig til Veterancenteret, skal de opleve at blive guidet og ikke bare vist videre. Side 7/15

8 Børnene er en gruppe, som godt kan tåle mere opmærksomhed. Der er børn, som lider under, at deres far eller mor er udsendt, og tilbuddet til dem er ikke tilstrækkeligt. Veteraner i rehabiliteringsforløb skal have kontrakter, som er afpasset i forhold til den uddannelse, der indgår som en integreret del af deres rehabiliteringsforløb. Forsvaret som arbejdsgiver og samfundet mere generelt har et ansvar for, at veteraner med varige skader bliver tilbudt meningsfulde stillinger, hvor veteranerne kan ansættes på særlige vilkår. Den viden, der i disse år bliver produceret, skal omsættes til konkrete handlinger. Kommunikation fra Veterancenteret og ud til forsvarets myndigheder skal styrkes, så myndighederne altid er fuldt orienterede om den aktuelle indsats og nye tiltag. Oplæg ved Signe Riktrup Jensen, tovholder på Veterancenterets rehabiliteringsforløb Veterancenteret gennemfører samlede forløb for veteraner med varige fysiske og psykiske skader. Forløbene har til formål at støtte veteraner, så de opnår bedst mulige vilkår for at leve et fuldgyldigt liv og være aktive på arbejdsmarkedet i eller uden for forsvaret. Fokus er på veteranernes ressourcer og kompetencer. Veterancenteret arbejder for at professionalisere tilbuddet til veteranerne og få de rette faglige kompetencer i spil. I de konkrete individuelle forløb tager Veterancenteret initiativ til og indgår i samarbejde på tværs af den offentlige sektor, og navnlig med kommunerne, med henblik på at sikre koordination og helhedsorienterede løsninger. Det vigtigste og mest betydningsfulde, der er sket for at anerkende og støtte veteraner, ses at være: Særligt den støtte, som Veterancenteret tilbyder veteraner på sygedagpenge, vurderer centeret er en lettelse for veteranerne. Lovgivningen på området er kompliceret, og det kommunale system kan være vanskeligt at overskue for den borger, som befinder i en sårbar situation. Når det handler om at afdække fysisk og psykisk sårede veteraners forhold, har Veterancenteret muligheder, som kommunerne ikke har. Når kommunerne kommer ind i en sag efter Veterancenteret har afdækket og beskrevet sagen, kan kommunerne anvende dette arbejde som grundlag og afsæt for deres behandling af sagen. Det smidiggør processen for veteranerne. I kommunerne er der generelt sket en kvalificering af håndteringen af veteranerne. Kommunerne er desuden mere imødekommende og lydhøre overfor veteranerne og Veterancenteret. Det er en udvikling, der er sket igennem de seneste år, og kan ikke alene ses som en effekt af veteranpolitikken. Særlige problemstillinger, temaer etc., som det anbefales at være opmærksom på i evalueringen af veteranpolitikken: Der skal fortsat være fokus på at skabe vilkår for en tæt koordinering i rehabiliteringsarbejdet, hvor opmærksomheden er på veteranens ressourcer, kompetencer og fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet. Oplæg ved Lars Boe Nielsen, bestyrelsesformand for veteranhjem København Lars Boe Nielsen repræsenterer den store gruppe af frivillige, der driver initiativer, som har til formål at støtte og anerkende pårørende. Arbejdet på veteranhjemmene bliver drevet af frivillige. Side 8/15

9 Den hjælp, som veteranerne kan få på veteranhjemmene, består bl.a. i transport til diverse møder og behandlinger, møder med kommuner om boliger, indstillinger til legater og fonde, formidling af information om veteraners forhold til offentlige instanser og aktiv opsøgende kontakt til veteraner, der har isoleret sig. Erfaringen er, at når en veteran møder en veteran, så kan det åbne mulighed for kontakt. Formålet er at motivere og støtte veteranen til selv at tage kontakt til det offentlige system med henblik på at få den nødvendige og relevante hjælp. Det vigtigste og mest betydningsfulde, der er sket for at anerkende og støtte veteraner, ses at være: Veteranpolitikken og Veterancenteret. Særlige problemstillinger, temaer etc., som det anbefales at være opmærksom på i evalueringen af veteranpolitikken: Der er mange instanser i forsvaret samt frivillige initiativer, der støtter veteraner. Der er behov for, at der bliver udarbejdet et materiale, hvor det klart fremgår, hvad de forskellige tilbyder, så det bliver lettere for veteranerne og de pårørende at finde ud af, hvor de skal henvende sig for at få det, de efterspørger. Nogle veteraner vender hjem med en bred vifte af forskellige problemstillinger fx fysiske, psykiske, sociale, misbrug, økonomi, børn og partner. Der er behov for en mentorordning, der kan hjælpe denne gruppe af veteraner med at finde ud af, hvor de skal starte. Den frivillige indsats skal optimeres, ved at de frivillige organisationer samler kræfterne i en organisation. Samarbejdet mellem de frivillige organisationer og forsvaret skal udvikles, så de ressourcer, der er til rådighed, udnyttes optimalt til gavn for veteranerne og de pårørende. Samarbejdet skal have fokus på anerkendelse og påskyndelse af den store frivillige indsats, etablering af en operativ struktur omkring den opsøgende indsats, flagdagen og samtænkning af indsatsen i øvrigt. Oplæg ved Peter Vinther Christensen, konsul og bankdirektør, der gerne ansætter veteraner med veteranbaggrund i sin virksomhed Peter Vinther Christensens virksomhed Salling Bank ligger i en garnisonsby. Virksomheden er medlem af InterForce, som er et samarbejde mellem forsvaret og civile private og offentlige virksomheder. InterForce har primært til formål at forbedre forholdene for medarbejdere i erhvervslivet, der ved siden af deres civile job har en tilknytning til forsvaret i form af en rådigheds- eller korttidskontrakt eller som frivillig i hjemmeværnet. Organisationen har i særlig grad fokus på soldater, som bliver udsendt i internationale operationer. Det vigtigste og mest betydningsfulde, der er sket for at anerkende og støtte veteraner, ses at være: Veteranpolitikken, som skaber en fælles politisk platform at handle ud fra. Anerkendelse er vigtigt, og det er vigtigt, at der bliver støttet op om veteranerne, uanset hvor de tager hen. Særlige problemstillinger, temaer etc., som det anbefales at være opmærksom på i evalueringen af veteranpolitikken: Der er behov for klare meldinger til veteraner med varige skader, som ikke kan forblive ansat i forsvaret. Det er samtidig vigtigt, at denne gruppe får hjælp til at finde alternative Side 9/15

10 muligheder. I InterForce er man klar til netop at støtte veteranerne på dette område og hjælpe dem at finde nye alternative karrieremuligheder. Konkret sker det gennem etablering af særligt skræddersyede 2-årige uddannelsesstillinger til veteranerne i virksomhederne. Der er behov for mere kommunikation fra forsvarets side om denne mulighed og en bedre udnyttelse af det potentiale, som InterForce tilbud rummer. Behov for en fortsat styrkelse af samarbejdet mellem det offentlige og forsvaret. Veteranpolitikkens initiativ vedrørende veterankortet er problematisk. Det er ikke tydeligt, hvad veteranerne kan bruge veterankortet til. Det er et kort uden indhold. Veteranpolitikkens initiativ vedrørende kompetencekortet er vigtig, og der er behov for, at de tanker, der ligger bag initiativet, bliver foldet yderligere ud. Det er en opgave, som kun kan løses i samarbejde mellem forsvaret og det øvrige private og offentlige arbejdsmarked. TEMAER DRØFTET I PLENUM Oplæggene i panelerne og de efterfølgende gruppedrøftelser gav anledning til, at nedenstående temaer blev trukket frem i plenum. Skriftlige input, som blev afleveret under konferencen er indarbejdet i nedenstående. Anerkendelse Der blev givet udtryk for, at veteranerne ikke efterspørger en særstatus, som man fx finder det i USA, men en anerkendelse af at de bliver sendt ud på Danmarks vegne og som redskab til at operationalisere den politik, der er besluttet i Folketinget. Herudover er anerkendelse af veteranernes kompetencer et vigtigt aspekt. Veteranpolitikkens kompetencekort er et middel til at opnå dette. Kompetencekortet kan både bidrage til, at det civile arbejdsmarked bliver opmærksom på de ressourcer, veteranerne kommer med, og at veteranerne selv opdager, hvor mange kompetencer de har. Forebyggelse Fokus på fasen før en udsendelse er vigtig i forhold til at forebygge eventuelle senere psykiske efterreaktioner. Der er behov for metoder og mekanismer, der kan bidrage til, at soldater ikke bliver udsendt, medmindre de er psykisk parate til det. Der er desuden behov for at forberede soldaterne mentalt på at klare de udfordringer, de vil møde under en udsendelse bl.a. gennem mental træning. De fysisk og psykisk sårede veteraner Der ses, at der et behov for i højere grad at kunne tilpasse og fokusere tilbuddene til de fysisk og psykisk sårede veteraner, så de matcher den enkelte veterans behov. Det er forskelligt, hvad fysisk og psykisk sårede veteraner ønsker i forhold til fremtidig ansættelse i forsvaret. Uanset den enkeltes perspektiv og de faktiske muligheder for fremtidig ansættelse i forsvaret er det vigtigt, at veteranen får klare svar på, hvad fremtidsmulighederne er. Det er desuden vigtigt, at der er en løbende dialog med veteranerne om, hvordan muligheder og ønsker kommer til at gå bedst muligt i spænd med hinanden. Forsvaret har i den forbindelse ansvar for at sikre ro omkring veteranen, indtil han eller hun er afklaret om, hvad det er han eller hun vil med sit liv. Der er en gruppe af veteraner, der er hårdt belastede, og som har brug for hjælp, men som er vanskelige at få kontakt til. Her er det nødvendigt, at alle omkring den enkelte veteran kammeraterne, kollegerne, systemet (forsvaret/samfundet) samt de frivillige og faglige orga- Side 10/15

11 nisationer bidrager til at få veteranen ud af isolationen og motiveret til at modtage den relevante hjælp. Kendskabet til hinanden lokalt gør, at man også har mulighed for at opfange, når der er noget, der er ved at køre skævt, og så er det vigtigt som kammerat og kollega at være opsøgende. Støtten til fysisk og psykisk sårede veteraner skal ydes med respekt for den enkelte, så umyndiggørelse undgås. Enkeltmandsudsendte Indsatserne på veteranområdet skal være bredt ud, så alle relevante målgrupper er omfattet. Der ses at være en særlig udfordring i forhold til de enkeltmandsudsendte. Erfaringer tyder på, at de ikke i tilstrækkeligt omfang er omfattet af de tilbud, som øvrige udsendte og veteraner får. De pårørende Pårørende er forskellige. Det er deres behov for støtte også. Nogen har fx ikke behov for at mødes med andre pårørende til udsendte soldater, men foretrækker i stedet nærheden til det kendte netværk. Andre oplever mødet med ligestillede som givende. Det de pårørende får tilbudt er forskelligt, afhængig af om soldaten bliver udsendt som enkeltmand eller som del af et hold. Der blev givet udtryk for, at tilbuddene til de enkeltmandsudsendte ikke opfylder behovet. Pårørende til soldater, der bliver sendt ud i andre typer af udsendelser fx som del af hold eller på et af søværnets skibe - tilkendegiver at være tilfredse med de tilbud, de får. En af de store udfordringer melder sig, når soldaten kommer hjem fra udsendelse, og han eller hun og familien skal finde sammen igen. Det sker på et tidspunkt, hvor begge parter er trætte efter de forudgående måneders anstrengelser. Det kræver tid, og der er behov for information om udfordringerne og redskaber til at håndtere dem, inden man faktisk står i situationen. Det blev drøftet, hvor ansvaret for støtten til de pårørende ligger Hvad er forsvarets ansvar? Og hvad er de pårørendes eget ansvar? Hvordan bliver de netværk og relationer til, som kan støtte op? Og er der barrierer i den danske kultur, som skal overvindes - både af de pårørende og af omgivelserne - hvis omgivelserne uopfordret skal henvende sig og tilbyde støtte? Børnene blev nævnt som en særlig pårørendegruppe, det er vigtigt at være opmærksom på og gøre noget særligt for fx ved at tilbyde samtalegrupper. Koordination og samarbejde mellem forsvaret og den offentlige sektor og på tværs af den offentlige sektor Samarbejdet og koordinationen på tværs af den offentlige sektor er vigtig for kvaliteten i behandlingen af veteraner med komplekse problemstillinger. Der ses et behov for, at brobygningen mellem forsvaret og den øvrige offentlige sektor fortsat bliver udviklet og intensiveret. Det samme gælder koordinationen omkring den enkelte veterans sag på tværs af den offentlige sektor. Blandt udviklingsområderne blev nævnt øget viden om veteraners forhold i kommunerne. Side 11/15

12 Det er kendt, at det i dag er 5 10 % af de i alt ca veteraner, der har behov for støtte, og Veterancenteret er dimensioneret efter dette. Der blev rejst tvivl om, hvorvidt dette billede også vil holde i fremtiden, eftersom antallet af veteraner er stigende. Også i dette lys ses samarbejdet og koordineringen på tværs af den offentlige sektor at være tiltagende vigtigt, så det sikres, at ressourcerne bliver udnyttet så optimalt som muligt til gavn for veteranerne. Viden og kommunikation Kvaliteten i indsatsen er afhængig af, at den bliver udviklet på baggrund af viden og på ikke antagelser og myter. Opgør med antagelser og myter fordrer, at den opnåede viden bliver kommunikeret ud. Der ses at være behov for yderligere fokus på kommunikation på formidling af viden og formidling af tilbud m.m. Centrale budskaber skal ud til relevante målgrupper. Det var herudover indtrykket, at kendskabet til veteranpolitikken og politikkens initiativer ikke er udbredt tilstrækkeligt. Der blev derfor efterspurgt en kommunikationsindsats på området. Den frivillige indsats og samarbejdet mellem de frivillige og forsvaret Det er vigtigt, at det officielle Danmarks indsats bliver suppleret af indsatser, der bygger på en frivillighed både i form af mindre projekter drevet af enkeltpersoner eller mindre grupper af personer og større indsatser med egentlige organisationer bag. I den frivillige indsats er kammeratskabet ofte et vigtigt omdrejningspunkt. Det kan både være et frirum, hvor man ikke behøver at forklare noget, og det kan også være der, hvor man får et kammeratligt skub videre. De professionelle, som veteranerne møder i forsvaret og i den øvrige offentlige sektor, adskiller sig fra de frivillige ved, at det for de professionelle er et arbejde at støtte veteranerne, mens det for de frivillige er en mission. Både de professionelle og de frivillige har deres berettigelse, men der er behov for en tættere dialog. Hvor forsvarets støtte primært er rettet imod de veteraner, der fortsat er ansat i forsvaret, er det typisk de veteraner, som ikke længere er ansat i forsvaret, som de frivillige har kontakt til. Det blev tilkendegivet, at forsvarets støtte til denne gruppe ikke er tilstrækkelig. I forhold til den opsøgende indsats blev der gjort opmærksom på, at problemet er størst for de veteraner, der er afgået fra forsvaret. Dem har forsvaret ikke mulighed for at følge, endsige tage direkte kontakt til. Det blev nævnt, at de frivillige her står friere, og at dette i højere grad kunne udnyttes fremadrettet med det formål at motivere veteranerne til at søge hjælp ved forsvaret eller kommunen. Generelle bemærkninger Veteranpolitikken bør give samme vilkår for alle veteraner uanset om de fortsat er ansat eller er afgået fra forsvaret. Støtten til soldater og anerkendelse af deres arbejde bør også forankres lokalt, hvor også Veterancenterets medarbejdere bør indgå i en koordineret indsats. Ansvaret for den lokale indsats pålægges chefen for tjenestestedet, mens Veterancenteret bør varetage en mere overordnet koordinerende rolle. Side 12/15

13 Program for konferencen Anerkendelse og Støtte og deltagerliste Side 13/15

14 Deltagerliste konferencen Anerkendelse og støtte 6. december 2012 Veteraner & Pårørende Kaptajn Jesper Arendt Petersen, hæren (Paneldeltager) Kaptajn Lasse Galsgaard-Olsen, hæren Korporal Mark Ingemann Peters, hæren Sergent Stephen Ciaran Fagan, hæren Overkonstabel af 1. grad Christian Steffen Richardson, hæren (Paneldeltager) Overkonstabel af 1. grad Oliver Kim Kærlykke, hæren Overkonstabel af 1. grad Dan Pedersen Lading, hæren Premierløjtnant Peter Haack Revald, søværnet Marineoverkonstabel Peter Haack Revald, søværnet Oberstløjtnant Lars Hoffmann, flyvevåbnet (deltog desuden som repræsentant for Flyvertaktisk Kommando) Camilla Rostrup Jack Nielsen Karen Ingemann Peters Katrine Hacke Østergaard (Paneldeltager) Marianne Bonde Mikkel Winsløv Nette Winsløv Vibeke Marie Jensen Faglige Organisationer Bent Fabricius, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Carl Henning Johnsen, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Birger Kjer Hansen, Hovedorganisationen for Personel af Reserven Bjarne Ambjørn Kehr, Centralforeningen for Stampersonel Torben Bratved, Centralforeningen for Stampersonel Ole Kjær Poulsen, Centralforeningen for Stampersonel Flemming Vinther, Hærens Konstabel- og Korporalforening Michael T. Jensen, Hærens Konstabel- og Korporalforening og Familienetværket Åse Lindman, Hærens Konstabel- og Korporalforening Lisbeth Brixen Nielsen, Hærens Konstabel- og Korporalforening Frivillige Organisationer Bjarne Hesselberg, De Blå Baretter Peter Kragh Nielsen, De Blå Baretter Niels Bannergaard, De Blå Baretter Jan Brun Andersen, Fonden Danske Veteranhjem og Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd Carl Bratved, Fonden Danske Veteranhjem Lars Boe Nielsen, Fonden Danske Veteranhjem (Paneldeltager) Peter H. Lynard, Folk & Sikkerhed Jan S. Norgaard, InterForce Per Møller Henriksen, KFUM Soldatermission Bjarke Friis, KFUM Soldatermission Søren Andersen, KFUM Soldatermission Ann-Christina H. Salquist, Soldaterlegatet Thore Clausen, Soldaterlegatet Steen Vig Jørgensen, Støt Soldater & Pårørende Merete Kuhlmann, Støt Soldater & Pårørende Side 14/15

15 Paneldeltager og andre Bankdirektør og konsul Peter Vinther Christensen (Paneldeltager) Cand. mag. og statistiker Bo Andersen Ejdesgaard, Center for Selvmordsforskning (Paneldeltager) Ph.D. Cecilie Dohlmann Weatherall, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI (Paneldeltager) Videnskabelig assistent Ane Glad, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI (Paneldeltager) Antropolog og ekspertisechef Gertrud Øllgaard, NIRAS Ressortministerier Chefkonsulent Susanne Beck Petersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Chefkonsulent Anne Elkjær, Ministeriet for Børn og Undervisning Faglig chef Pernille Hershøj, Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet Specialkonsulent Annemette Juul Jørgensen, Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet Faglig leder Jens Mogensen, VISO, Social- og Integrationsministeriet Forsvarets Myndigheder Kontorchef Anders Jacobsen, Forsvarsministeriet Major Christian Lippert, Forsvarsministeriet Major Christian Enghusen Poulsen, Forsvarsministeriet Orlogskaptajn Martin Bastrup, Forsvarsministeriet Major Anne Britta Kolding, Hjemmeværnskommandoen Generalmajor Per Ludvigsen, Forsvarskommandoen Kommandør Henrik Ryberg, Forsvarskommandoen Oberstløjtnant Kristian Malver, Forsvarskommandoen Major Jesper Strøyer, Forsvarskommandoen Kaptajn Christian B. Aarhus, Forsvarskommandoen Kaptajn Mogens Vester, Forsvarskommandoen Chefkonsulent Karen Dons Blædel, Forsvarskommandoen Specialkonsulent Berit Christensen, Forsvarskommandoen Fuldmægtig Maria Bingen, Forsvarskommandoen Major Søren Østergaard, Hærens Operative Kommando, Livgarden Major Tommy Rasmussen, Hærens Operative Kommando, Gardehusarregimentet Kaptajn Brian Villsen, Hærens Operative Kommando, Jydske Dragonregiment (Paneldeltager) Kaptajn Lasse Kampmann, Hærens Operative Kommando Kaptajn Ole Tang, Hærens Operative Kommando Orlogskaptajn Anders Lønne Christiansen, Søværnets Operative Kommando Kaptajnløjtnant Christian Sandvei, Søværnets Operative Kommando Generallæge Erik Darre, Forsvarets Sundhedstjeneste Stabslæge af 1. grad Søren Worm-Petersen, Forsvarets Sundhedstjeneste Oberst Jens Kåre Byrnak, Veterancenteret Kommandørkaptajn John Boye Rasmussen, Veterancenteret Chefpsykolog Vibeke Schmidt, Veterancenteret Kontorchef Birgitte Rasmussen, Veterancenteret Chef for Videncenteret, Mette Bertelsen, Veterancenteret (Paneldeltager) Specialkonsulent Dorthe Martinussen, Veterancenteret Fuldmægtig Signe Rikstrup Jensen, Veterancenteret (Paneldeltager) Hærprovst, Thomas Hansen Beck, værnspræsterne Side 15/15

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING. Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse

VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING. Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse Forord Veteranområdet er et område med mange aktører. Politikere,

Læs mere

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater ET forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Redigeret af Trine Jørgensen Oplag: 2000

Læs mere

Frivilligt Veteranforum

Frivilligt Veteranforum Frivilligt Veteranforum Referat af møde afholdt d. 16/3 2015 på Veterancenteret i Ringsted Flg. Medlemsorganisationer var repræsenteret: Veterancenteret, Frivilligcenter Herlev, KFUM s soldatermission,

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Veteranrapport. 13. oktober 2010

Veteranrapport. 13. oktober 2010 Veteranrapport 13. oktober 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1. Indledning 4 Kapitel 2 2. Resumé 6 Kapitel 3 3. Baggrund 8 3.1. Baggrund for veteranpolitikken 8 3.2. Hvem omfatter veteranpolitikken 8

Læs mere

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98 Nyhedsbrev Februar 2010 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Hermed en orientering vedrørende dialogmøde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg d.22. januar, og videns deling med Arbejdstilsynet d.25.januar.

Læs mere

Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår

Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår Jyllands-Posten, 20.06.2010 Det begyndte for alvor med Balkan-veteranerne. Det er fortsat med de danske soldater fra Irak-krigen. Det fortsætter med de hjemvendte fra

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Danske hjemvendte soldater

Danske hjemvendte soldater Hjemvendte soldater Danske hjemvendte soldater SOLDATERNES PSYKISKE SUNDHEDSPROFIL FØR OG EFTER UDSENDELSE 12:24 Stéphanie Vincent Lyk-Jensen Julie Heidemann Ane Glad Cecilie Dohlmann Weatherall 12:24

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner DANISH VETERAN CENTRE Viden om veteraner 2 Indholdsfortegnelse Viden om veteraner...5 RESULTATER...6 PTSD-symptomer...6 Positive forandringer - Posttraumatisk vækst...9 Alkohol og hash...10 Indsats nu

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

SOLDATER EFTER UDSENDELSE

SOLDATER EFTER UDSENDELSE Hjemvendte soldater SOLDATER EFTER UDSENDELSE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 12:01 STÉPHANIE VINCENT LYK-JENSEN ANE GLAD JULIE HEIDEMANN MALENE DAMGAARD 12:01 SOLDATER EFTER UDSENDELSE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Camilla Blach Rossen Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. stud. Program Metodologiske udfordringer

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 - juni 2009

Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 - juni 2009 DELRAPPORT 3 Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 - juni 2009 Undersøgelsen er som en del af projekt USPER PSYK gennemført af Institut for Militærpsykologi (IMP).

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Danske hjemvendte soldater

Danske hjemvendte soldater Hjemvendte soldater Danske hjemvendte soldater SOLDATERNES PSYKISKE SUNDHEDSPROFIL FØR OG EFTER UDSENDELSE 12:24 Stéphanie Vincent Lyk-Jensen Julie Heidemann Ane Glad Cecilie Dohlmann Weatherall 12:24

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Hvordan hjælper du dine kollegaer?

Hvordan hjælper du dine kollegaer? Hvordan hjælper du dine kollegaer? Temasession TR-Forum 2014 Dagsorden Pia Kjær Øulee, MiljøTeam A/S Magnus Købke, TSU Projekt Nøglepersoner i MiljøTeam A/S Martin Koch Pedersen, PensionDanmark PensionDanmarks

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere