Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger"

Transkript

1 Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter og UU Magistraten for Børn og Unge - og hvordan arbejder de sammen om de udsatte unge? UU Århus

2 I skal nu høre historien om Hatice. Hun har på vej til sit uddannelsesmål været gennem det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune med flere aktører på banen. Her er Hatice 18 ½ år Det handler bl.a. om Netværk at kende hinanden Samarbejde Overlevere oplysninger

3 Organisationsdiagram for UU Århus Leder af UU Århus Sekretariat Kvalitetsudvikling og dokumentation Afd. leder af Grundskolen Afd. leder af Ungedelen Koordinator Koordinator Koordinator Koordinator Specialvejledere Midt vejledere 8. kl. 18 år år Nord vejledere 8. kl. 18 år år Syd vejledere 8. kl. 18 år år Vest vejledere 8. kl. 18 år år Jobinfo Jobcenter Århus UU Århus og Samsø læs mere på

4 Familiekontor - Nord Familiekontor - Vest Familiekontor - Midt Familiekontor - syd

5 Magistraten for Børn og Unge

6 Magistraten for Børn og Unge de 13 områder Nord Område 2, 3, 4 og 5 5 områdechefer 5 Fritids- og ungdomsskoleledere 16 skoler Vest Område 11, 12, og 13 3 områdechefer 3 Fritids- og ungdomsskoleledere 14 skoler Midt Område 1. og 2. 2 områdechefer 3 Fritids- og ungdomsskoleledere 6 skoler + privatskoler Syd Område 7, 8, 9, og 10 4 områdechefer 4 Fritids- og ungdomsskoleledere 17 skoler

7 Hatice UU bliver kontaktet af et 10. klasse center. Hatice er ikke begyndt i 10. klasse, hun ellers var tilmeldt. I UV vej står, at der en familiesag UU kontakter Socialforvaltningen for at få et samarbejde med familierådgiveren om en koordineret indsats. Familierådgiveren har indhentet oplysninger fra afgangsskolen uden familiens samtykke, da familien ikke ønsker at samarbejde. (via retssikkerhedslovens 11) Hatice er blevet en sag på socialcenteret på baggrund af en underretning fra afgangsskolen om meget fravær.

8 Ressourceprofil - UJP

9 Hatices ressourceprofil UJP Afsluttet 9. klasse uden at gennemføre alle prøver. Karakterer mellem 02-4 i de fleste fag. Ikke udredt af PPR normalbegavet Har haft tysk Har modtaget sprogstøtteundervisning. Hatices lærere i 9. klasse vurderer, at hun vil kunne gennemføre en gymnasial uddannelse, hvis hun bliver fagligt opkvalificeret og stabil. Hendes udvikling vurderes til at være aldersvarende. Omsorgsfuld. Har tidligere selv opsøgt og passet lektiecafé Hatices far har fast arbejde, og ønsker ikke at samarbejder med skole og socialcenter. Moren er alvorlig psykisk syg (angst) og Hatice bruger sin tid på at passe hende. Hatice er ældst af en søskendeflok på 5 og blev sammenført med sin mor, da hun var 8 år. Hatice har ikke haft nære venskaber i skoletiden Hatice eget uddannelsesønske: STX / HF Indadvendt Isoleret Fysisk ok

10 Det tværfaglige områdesamarbejde for udsatte børn og unge DTO Overordnet Strategisk styregruppe DTO UU leder, Direktør Socialforvaltningen, Direktør for Beskæftigelsesforvaltning, Børn og Unge chef 4 Distrikts Styregrupper DTO UU koordinator, distriktskoordinator og afdelingsledere fra Socialforvaltning, områdechefer fra Børn og Unge 13 Områder Skole distrikts grupper 115 møder 16 + INDU YOT

11 Det tværfaglige områdesamarbejde for udsatte børn og unge DTO 16 + Overordnet Strategisk styregruppe DTO Distrikts Styregruppe DTO område Midt Distrikts Styregruppe DTO område Syd Distrikts Styregruppe DTO område Vest Distrikts Styregruppe DTO område Nord Område 7 Område 8 Område 9 Område 10 Fagligt netværk 16 + Fagligt netværk 16 + Fagligt netværk 16 + Fagligt netværk 16 +

12 Kommissorium for 16+ samarbejdet i Århus Kommune Netværkets deltager kan være: medarbejdere fra Ungdomsskolen medarbejdere fra Ungdomsklubberne opsøgende medarbejdere ungeteam medarbejdere og familierådgivere medarbejdere fra arbejdspraktikken ungevejledere fra UU medarbejdere fra socialpædagogiske opholdssteder boligsociale medarbejdere

13 16+ samarbejdet -en del af det tværfaglige områdesamarbejde for udsatte børn og unge - DTO Uddrag af byrådsbeslutning vedr. DTO - Tidlig koordineret indsats Organisering Områdecheferne har formandskabet i hvert af de 13 områder for undervisningspligtige unge UU har formandskabet for de årige (16+) Der skal samarbejdes om centrale problemstillinger vedr. udsatte børn og unge Strukturen for samarbejdet fastsættes i hvert af de 13 områder med inddragelse af de decentrale ledere fra socialforvaltning, UU, FU - herunder dannelse af de faglige netværk i 16+ Individniveau Hovedprincippet er, at den der ser problemet har et (med) ansvar for at problemet løses. Den primære kommunale aktør har hovedansvaret. Netværksmødemetoden er obligatorisk. Der skal således først være afholdt et netværksmøde inden, der evt. laves en underretning.

14 Kommissorium for 16+ samarbejdet i Århus Kommune Samarbejdets formål er: At flere udsatte unge gennemfører en ungdomsuddannelse At skabe systematik i samarbejdet om de udsatte unge i forlængelse af skolepligtens ophør At medvirke til, at sikre en helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse for den enkelte unge. At sikre der sættes målrettet og koordineret ind i forhold til de problemer, der udgør en barriere for de unge i forhold til at få en ungdomsuddannelse eller et arbejde.

15 Kommissorium for 16+ samarbejdet i Århus Kommune Netværkets deltageres opgave er: Deltagerne er forpligtet til aktivt at deltage i netværkets vidensdeling med specifik viden og indsigt, herunder at holde sig ajour med netværkets arbejde. Deltagere skal gennemgå kursus i netværksmødet. Deltage i de netværksmøder man indbydes til samt deltage ved årsmødet i området. Deltage i eventuelle beredskabsmøder i netværket. Deltage i dokumentation og evaluering samt i eventuel udvikling og beskrivelse af metoder og indsatser. Forpligtet til at leve op til de krav netværksmødet har; indgriben, handling, inddragelse af netværket, underretning.

16 Netværksmødet I Århus Kommune prioriterer vi det tværfaglige samarbejde højt, da vi har erfaring ved, at vi med en fælles indsats og i samarbejde får belyst barnets eller den unges udviklingsmuligheder fra flere sider, og vi styrker koordineringen af indsatsen Netværksmødet skal sikre en tidlig og sammenhængende indsats overfor den enkelte, og det er her fagfolkene omkring barnet eller den unge mødes sammen med forældrene for at gå i dialog om, hvad der skal sættes i gang og som ikke kan løses indenfor et enkelt fagområde Alle der arbejder med børn og unge, har ansvar for at gribe rettidigt ind og forpligter sig til det tværfaglige samarbejde. Alle inviterede til et netværksmøde har pligt til at møde

17 Etablering af netværksmøde under 16+ for Hatice Hverken UU eller Socialforvaltning kunne komme i kontakt med Hatice eller forældre efter at Hatice ikke var startet i 10. klasse. En medarbejder fra ungdomsklubben fik dog Hatice med til en samtale med UU vejleder. Det blev aftalt at medarbejderen fra ungdomsskolen skulle forsøge at etablere kontakt til familien og overbevise familien om det fornuftigt i at afholde et netværksmøde.

18 Netværksmøde under 16+ for Hatice Deltagere: Forældre og Hatice. Familierådgiver fra Socialforvaltning, medarbejder fra ungdomsklubben, UU vejleder. Hatice ville gerne have en HF på et tidspunkt, men havde stadig meget svært ved at møde, da hun skulle passe moderen. Handleplan. Hatice blev henvist til arbejdspraktik, som skulle startes op i meget små mængder (2 timer dagligt). Hun skulle langsomt sættes op i tid Medarbejderen fra Ungdomsklubben blev ansat som kontaktperson for Hatice Familien fik hjælp fra familiebehandlingen (MST), så Hatice ikke skulle føle sig forpligtet til at være hjemme. Når Hatice var stabiliseret i fremmøde skulle hun opkvalificere sig fagligt på enten VUC eller 10. klasse enkeltfag.

19 Må vi tale sammen? Altid netværksmøde før en underretning Hvis bekymringen går på noget med uddannelse kan UU Århus / UU vejlederen med fordel kontaktes inden en evt. indkaldelse til netværksmøde, for at drøfte problematikken. Hvis bekymringen går på andet end uddannelse kan Socialforvaltningen kontaktes. Medarbejdere i Børn og Unge skal huske, at bede forældrene om samtykke inden UU / Socialforvaltning kontaktes. I den efterfølgende dialog kan det vurderes, om der skal indkaldes til et netværksmøde. Langt de fleste forældre giver samtykke, når der bedes om samtykke til at kunne tale med personer i andre forvaltninger eller indkalde til et netværksmøde. Hvis der ikke gives samtykke fra forældre kan der overvejes at lave en underretning til Socialforvaltningen. Man kan også henvende sig til hinanden på tværs af Børn og Unge, UU Århus og Socialforvaltningen og tale om problemstillingen i generelle vendinger. Herefter kan der tages stilling til en evt. underretning.

20 17 ½ års møder Samarbejdsaftale mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen (UU og Jobcenter) Formål: 1. At udarbejde en plan for den unge 17½ årige for det videre uddannelses- og/eller erhvervsmæssige forløb 2. At få konkretiseret arbejdsgangen mellem Socialforvaltning og Beskæftigelsesforvaltningen Målgruppen 1. Unge der, når de fylder 17½ år, har en sag i Socialforvaltningen Procedure, generelt 1. Der afholdes 17½ års møder hvert kvartal på de 4 decentrale centre. 2. Repræsentanter er: UU koordinator, Afdelingsledere fra familiekontoret, det decentrale jobcenter og Ungecenteret i Jobcenter Århus 3. På mødet drøftes og besluttes hvilken afdeling i beskæftigelsesforvaltningen den unge skal henvises til ved det 18. år

21 17 ½ års møder Samarbejdsaftale mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen (UU og Jobcenter) 17½ års møde Decentral Jobcenter syd Decentral Jobcenter midt Decentral Jobcenter vest Decentral Jobcenter nord

22 17 ½ års møde Indstillingsskema UU koordinator medbringer udskrift fra UV-Vej

23 17 ½ års møde Hatice status ved mødet Arbejdspraktikken i børnehaven fungerer tilfredsstillende og Hatice har fået flere timer. Hun er blevet mere stabil, men har stadig brug for særlig støtte Hatice har fortsat en plan om en gymnasial uddannelse, og er realistisk om egne manglende faglige kompetencer. Familien støtter i højere grad op om Hatices uddannelsesplan, og forventer ikke i samme grad at Hatice er hjemme ved moderen

24 17 ½ års møde Hatice beslutning på 17½ års-mødet Hatice skal fortsætte i arbejdspraktikken, som er en kommunal foranstaltning. Kontaktpersonsordningen skal desuden fortsætte ud over det 18. år Sagen bliver placeret på det decentrale Jobcenter, da der skal foregå et tæt koordineret samarbejde mellem Jobcenter og Socialforvaltning. Jobcenter Århus Som et led i aktiveringsplanen på Jobcenteret foreslås det, at Hatice skal på College Århus, hvor hun skal opkvalificere sig fagligt i dansk, matematik og Engelsk.

25 Hatice er nu i gang på College Århus og hun arbejder målrettet mod at blive optaget på HF til sommer UU Århus og Samsø læs mere på

26 Hvordan havde forløbet for Hatice været, hvis hun havde boet i jeres Kommune? 1. Hvordan havde I samarbejdet med andre Forvaltninger 2. Hvad var det sket, når Hatice blev 18 år? 3. Hvordan var Hatice blevet klar til HF?

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Struktur, organisering og arbejdsgange Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere