Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, ledige i ressourceforløb, sygedagpengemodtagere, ledige i jobafklaringsforløb, fleksjobbere og ledighedsydelsesmodtagere, førtidspensionister samt integrationsydelsesmodtagere. I flere af figurerne sammenlignes med klyngekommunerne. Klyngerne varierer i forhold til ydelserne. 1

2 Indhold 1. A-dagpenge...3 Figur 1.1 Andel a-dagpengemodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne... 3 Figur 1.2 Antal a-dagpengeforløb fordelt på varighed Kontanthjælp & Uddannelseshjælp...5 Figur 2.1 Andel kontanthjælpsmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne... 5 Figur 2.2 Antal fuldtidspersoner... 5 Figur 2.3 Antal kontanthjælpsforløb fordelt på varighed... 6 Figur 2.4 Andel uddannelseshjælpsmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Sygedagpenge & Jobafklaringsforløb...9 Figur 3.1 Andel sygedagpengemodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne... 9 Figur 3.2 Antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed... 9 Figur 3.3 Antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb Figur 3.4 Andel jobafklaringsforløb, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Fleksjob & Ledighedsydelse...12 Figur 4.1 Andel ledighedsydelsesmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Figur 4.2 Antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse Figur 4.3 Antal ledighedsydelsesforløb fordelt på varighed Førtidspension...15 Figur 5.1 Andel førtidspensionister, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Figur 5.2 Antal fuldtidspersoner Ressourceforløb...17 Figur 6.1 Andel ledige i ressourceforløb, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Figur 6.2 Antal fuldtidspersoner i ressourceforløb Integrationsydelse...19 Figur 7.1 Andel ledige på integrationsydelse, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne19 Figur 7.2 Antal fuldtidspersoner på integrationsydelse Tema: Den aktuelle beskæftigelsessituation...21 Figur 8.1 Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Tabel 8.1 Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, fordelt på brancher Figur 8.2 Fremskrivningen af beskæftigelsen i RAR Hovedstaden Tabel 8.2 Rekrutteringssituationen

3 1. A-dagpenge Figur 1.1 Andel a-dagpengemodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 25 Antal a-dagpengemodtagere pr borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 20 18,5 19,2 19,5 19,4 19,0 18,2 18,1 18,0 18,4 18,8 19,3 18,9 18, Jul Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngen Kilde: og Danmarks Statistik Klyngen for a-dagpenge: Egedal, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hillerød og Lejre. Figur 1.2 Antal a-dagpengeforløb fordelt på varighed Antal a-dagpengeforløb fordelt på samlet ledighedsvarighed Kun forløb der fortsat var aktive på de enkelte måneders sidste dag er medregnet i månedsopgørelsen Jul 0-4 uger uger uger 52+ uger Kilde: 3

4 Kommentarer til figur 1.1 & 1.2 Figur 1.1 viser andelen af a-dagpengemodtagere i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Fra december til december er andelen af a-dagpengemodtagere pr borgere (16-66 år) faldet marginalt. Der er således 0,1 færre a-dagpengemodtagere pr borgere (16-66 år) i Gladsaxe Kommune ved sammenligning af december med december. De seneste 13 måneder har Gladsaxe Kommune haft en højere andel a-dagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune har fra oktober til december nærmet sig niveauet i klyngekommunerne, men har fortsat en højere andel af a-dagpengemodtagere ved årets udgang. Figur 1.2 viser antallet af a-dagpengeforløb fordelt på den samlede ledighedsvarighed på tværs af ydelser. Den overordnede tendens følger opgørelsen over andelen af a-dagpengemodtagere (figur 1.1). Set over hele perioden har der været en stigning i antallet af forløb fra 825 forløb i november til 850 forløb i november. Dette dækker over en stigning i antallet af a-dagpengeforløb med en sammenlagt ledighedsvarighed på 0-4 uger, 5-26 uger og uger. Derimod har der været et fald i antallet af forløb med en varighed på over 1 år. 4

5 2. Kontanthjælp & Uddannelseshjælp Figur 2.1 Andel kontanthjælpsmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 40 Antal kontanthjælpsmodtagere pr borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne ,4 25,3 25,3 25,0 24,4 24,4 24,3 22,3 22,2 22,4 22,5 22,7 22,6 0 Jul Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngen Kilde: og Danmarks Statistik Klyngen for kontanthjælp: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Figur 2.2 Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Opdelt på jobparat og aktivitetsparat Jul Aktivitetsparat Jobparat Kilde: 5

6 Figur 2.3 Antal kontanthjælpsforløb fordelt på varighed Antal kontanthjælpsforløb fordelt på samlet ledighedsvarighed Kun forløb der fortsat var aktive på de enkelte måneders sidste dag er medregnet i månedsopgørelsen Jul 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger Kilde: Figur 2.4 Andel uddannelseshjælpsmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Kilde: og Danmarks Statistik Klyngen for uddannelseshjælp: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. 6

7 Kommentarer til figur 2.1, 2.2, 2.3 & 2.4 Figur 2.1 viser, at der har været en faldende tendens i andelen af kontanthjælpsmodtagere i de seneste 13 måneder. I december var der således 25,4 kontanthjælpsmodtagere pr borgere i Gladsaxe Kommune, mens det i december var reduceret til 22,6 kontanthjælpsmodtagere pr borgere (16-66 år). Gladsaxe Kommune har i hele perioden haft en lavere andel af kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngen, men forskellen er blevet mindre i perioden juli til december. Det store fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i juli skal ses i relation til, at en stor del af disse er overgået til integrationsydelse, jf. kapitel 7. Figur 2.2 viser antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp i Gladsaxe Kommune opdelt på jobparat og aktivitetsparat. Fra februar til august var der en faldende tendens i antallet af kontanthjælpsmodtagere, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere steg fra august til november. Samlet er der fra december til december sket en reduktion på 95 fuldtidspersoner. Dette fald skyldes en reduktion i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, mens antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er uændret i perioden. Faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere skal ses i relation til, at en del af disse er overgået til integrationsydelse (jf. kapitel 7). Den samlede ledighedsvarighed på tværs af ydelser for kontanthjælpsforløb fremgår af figur 2.3. De seneste 13 måneder er det samlede antal af forløb faldet, hvilket svarer til tendensen i figur 2.1 og 2.2. Der har således været en reduktion fra forløb i november til 969 forløb i november. Faldet skyldes især en nedgang i antallet af forløb med en samlet ledighedsvarighed på over et år. Af figur 2.1, 2.2 og 2.3 kan det aflæses, at der har været en stigning i andelen og antallet af kontanthjælpsmodtagere fra juni-juli til november-december. Denne stigning kan tilskrives sæsonudsving. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er således generelt lavest umiddelbart efter sommerferien, hvorefter der er en stigende tendens frem mod årets afslutning. Af figur 2.4 fremgår andelen af uddannelseshjælpsmodtagere fordelt på visitationskategori. Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune er samlet set faldet markant de seneste 13 måneder. Der har således været en reduktion på 8,2 uddannelseshjælpsmodtagere pr borgere (16-29 år) i perioden. I samme periode har klyngen reduceret andelen med 5,7 uddannelseshjælpsmodtagere. Gladsaxe Kommune har således haft en relativt bedre udvikling end klyngekommunerne de seneste 13 måneder. Gladsaxe Kommune har i hele perioden haft færre uddannelseshjælpsmodtagere end klyngekommunerne. Opdelt på visitationskategori fremgår det, at dette primært skyldes en lavere 7

8 andel aktivitetsparate unge, men Gladsaxe Kommune har i december også en lavere andel uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp. 8

9 3. Sygedagpenge & Jobafklaringsforløb Figur 3.1 Andel sygedagpengemodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne ,9 15,2 15,5 Antal sygedagpengemodtagere pr borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 14,7 13,9 13,0 13,2 12,5 12,5 12,6 12,7 12,7 12,4 Jul Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngen Kilde: og Danmarks Statistik Klyngen for sygedagpenge og jobafklaringsforløb: Ballerup, Fredensborg, Fuersø, Gladsaxe, Hillerød og Roskilde. Figur 3.2 Antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed Kilde: Kilde: 9

10 Figur 3.3 Antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb 250 Antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb Jul Kilde: Klyngen for sygedagpenge og jobafklaringsforløb: Ballerup, Fredensborg, Fuersø, Gladsaxe, Hillerød og Roskilde. Figur 3.4 Andel jobafklaringsforløb, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Antal jobafklaringsforløb pr borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 5 4 3,9 3,9 3,8 4,2 4,4 4,7 4,5 4,3 4,4 4,3 4,0 4,0 3, Jul -1 Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngen Kilde: og Danmarks Statistik Klyngen for sygedagpenge og jobafklaringsforløb: Ballerup, Fredensborg, Fuersø, Gladsaxe, Hillerød og Roskilde. 10

11 Kommentarer til figur 3.1, 3.2, 3.3 & 3.4 Figur 3.1 viser andelen af sygedagpengemodtagere i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Der har over de seneste 13 måneder været et fald fra 14,9 sygedagpengemodtagere pr borgere (16-66 år) i december til 12,4 sygedagpengemodtagere pr borgere (16-66 år) i december. Gladsaxe Kommune har generelt en lavere andel af sygedagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Faldet i andelen af fuldtidspersoner på sygedagpenge skal ses i relation til, at en del af disse er overgået til jobafklaringsforløb (jf. figur 3.3 og 3.4). Af figur 3.2 fremgår det, at der er sket et samlet fald i antallet forløb på alle varighedslængder fra november til november. Faldet i antallet af sygedagpengeforløb skal ses i relation til, at en del af sygedagpengemodtagere er overgået til jobafklaringsforløb (jf. figur 3.3 og 3.4). Figur 3.3 viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Fra februar til maj var der en tilvækst i antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Fra maj til december har der været en nedgang i antallet af ledige i jobafklaringsforløb på sammenlagt 37 fuldtidspersoner. Figur 3.4 viser andelen af jobafklaringsforløb i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. I lighed med udviklingen i figur 3.3 steg andelen af ledige i jobafklaringsforløb fra 3,8 ledig i jobafklaringsforløb pr borgere (16-66 år) i februar til 4,7 i maj. Fra maj til december er der derimod et fald i andelen af ledige i jobafklaringsforløb på 0,9 ledige i jobafklaringsforløb pr borgere. Gladsaxe Kommune havde i perioden december til august en højere andel af ledige i jobafklaringsforløb sammenlignet med klyngekommunerne. I perioden august til december havde Gladsaxe Kommune derimod en lavere andel af ledige i jobafklaringsforløb sammenlignet med klyngekommunerne. 11

12 4. Fleksjob & Ledighedsydelse Figur 4.1 Andel ledighedsydelsesmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 6,0 5,0 Antal ledighedsydelsemodtagere pr borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 5,0 4,7 4,6 4,5 4,5 4,7 4,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,2 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 2,0 1,0 0,0 Jul Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngen Kilde: og Danmarks Statistik Klyngen for ledelsesydelse: Dragør/Tårnby, Fredensborg, Gladsaxe, Hedensted, Hvidovre, Odder, Rebild, Ringsted, Skanderborg, og Aarhus. Figur 4.2 Antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse Antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse Jul Fleksjob Ledighedsydelse Kilde: 12

13 Figur 4.3 Antal ledighedsydelsesforløb fordelt på varighed Antal ledighedsydelsesforløb fordelt på varighed Jul 11 Gladsaxe: 0-4 uger Gladsaxe: 5-26 uger Gladsaxe: uger Gladsaxe: Over 52 uger Kilde: 13

14 Kommentarer til figur 4.1, 4.2 & 4.3 Figur 4.1 viser andelen af ledighedsydelsesmodtagere i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Set over hele perioden har der været en stigning i andelen af ledighedsydelsesmodtagere i både Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune har sammenlignet med klyngekommunerne en markant lavere andel af ledighedsydelsesmodtagere pr borgere (16-66 år). Forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne er blevet lidt mindre fra december til december. I december havde Gladsaxe Kommune 1,4 færre ledighedsydelsesmodtagere pr borgere i forhold til klyngekommunerne. Figur 4.2 viser, at antallet af personer på ledighedsydelse og i fleksjob samlet set er steget fra 603 i december til 671 i december. Dette skyldes en stigning i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob med 46 og en stigning i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse med 22 fra december til december. Figur 4.3 viser, at der samlet set har været en stigning i antallet af ledighedsydelsesforløb på alle varighedsintervaller. Dette hænger sammen med, at der er sket en stigning i antallet af personer på ledighedsydelse (jf. figur 4.1 og 4.2). 14

15 5. Førtidspension Figur 5.1 Andel førtidspensionister, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 70 Antal førtidspensionister pr borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne ,5 47,1 46,8 46,7 46,5 46,4 46,2 45,9 45,8 45,8 45,3 45,2 45, Jul Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngen Kilde: og Danmarks Statistik Klyngen for førtidspension: Dragør/Tårnby, Fredensborg, Gladsaxe, Hedensted, Hvidovre, Odder, Rebild, Ringsted, Skanderborg og Aarhus. Figur 5.2 Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner på førtidspension Jul Kilde: 15

16 Kommentarer til figur 5.1 & 5.2 Figur 5.1 viser, at Gladsaxes andel af førtidspensionister pr borgere (16-66 år) er faldet stabilt fra 47,5 i december til 45,1 i december. Gladsaxe Kommune har generelt en markant lavere andel af førtidspensionister sammenlignet med klyngekommunerne, og forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne er stort set uændret set over de seneste 13 måneder. Figur 5.2 viser, at antallet af fultidspersoner på førtidspension er faldet stabilt fra i december til i december, hvilket svarer til et fald på 78 fuldtidspersoner i perioden. 16

17 6. Ressourceforløb Figur 6.1 Andel ledige i ressourceforløb, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Antal personer i ressourceforløb pr borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 7,0 6,0 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,3 6,2 6,2 6,0 6,1 6,2 6,2 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jul Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngen Kilde: og Danmarks Statistik Klyngen for ressourceforløb: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Figur 6.2 Antal fuldtidspersoner i ressourceforløb Antal fuldtidspersoner i ressourceforløb Jul Kilde: 17

18 Kommentarer til figur 6.1 & 6.2 Figur 6.1 viser andelen af fuldtidspersoner i ressourceforløb i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Gladsaxe Kommunes andel af personer i ressourceforløb pr borgere (16-66 år) er faldet fra 6,4 i december til 6,2 i december. Gladsaxe Kommune har i de seneste 13 måneder haft en større andel ledige i ressourceforløb sammenlignet med klyngekommunerne. Denne forskel lå relativt stabilt mellem december til april, mens forskellen er blevet mindre fra april til december. Gladsaxe Kommune har således haft en mere gunstig udvikling relativt til klyngekommunerne set over de seneste 13 måneder. Figur 6.2 viser, at antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb samlet set er faldet med 6 fuldtidspersoner over de seneste 13 måneder, og er dermed lig ovenstående tendens fra figur 6.1. I december var der 284 fuldtidspersoner i ressourceforløb, hvilket var faldet til 278 fuldtidspersoner i december. 18

19 7. Integrationsydelse Figur 7.1 Andel ledige på integrationsydelse, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 8,0 7,0 6,0 5,0 Antal personer i integrationsydelse pr borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 4,0 3,0 2,7 2,8 2,7 3,0 3,0 3,0 2,0 1,0 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 0,0 Jul Kilde: og Danmarks Statistik Klyngen for ressourceforløb: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Figur 7.2 Antal fuldtidspersoner på integrationsydelse 160 Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngen Antal fuldtidspersoner på integrationsydelse Jul Kilde: 19

20 Kommentarer til figur 7.1 & 7.2 I kvartalsstatistikken for 3. kvartal indgik integrationsydelse som tema. Baggrunden var, at antallet af integrationsydelsesmodtagere var steget kraftigt. Den kraftige stigning var et resultat af indførelsen af kravet om 7 ud af 8 års ophold, der medfører, at man som ledig skal have haft ophold inden for rigets grænser (Danmark, Grønland og Færøerne) i 7 af de seneste 8 år for at være berettiget til kontant- og uddannelseshjælp. Lever man ikke op til dette krav, vil man i stedet blive tilkendt integrationsydelse, der i udgangspunktet er en ydelse på SU-niveau. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte, at integrationsydelse fremadrettet skulle indgå fast i kvartalsstatistikken (jf. BIU , punkt 55). Figur 7.1 viser andelen af fuldtidspersoner på integrationsydelse i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Gladsaxe Kommunes andel af personer på integrationsydelse pr borgere (16-66 år) er steget fra 0,3 i december til 3,0 i december i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune har i de seneste 13 måneder haft en markant lavere andel af integrationsydelsesmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Fra juli, hvor reglen om 7 ud og 8 års ophold trådte i kraft, til december er forskellen mellem Gladsaxe Kommunes andel af integrationsydelsesmodtagere og klyngekommunernes andel blevet mindre. Gladsaxe Kommune har dog fortsat markant færre integrationsydelsesmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Figur 7.2 viser, at antallet af integrationsydelsesmodtagere er steget fra 15 fuldtidspersoner i december til 133 fuldtidspersoner i december, og er dermed lig ovenstående tendens fra figur

21 8. Tema: Den aktuelle beskæftigelsessituation Temaet for nærværende kvartalsstatistik er den aktuelle beskæftigelsessituation. Af kvartalsstatistikkens øvrige kapitler fremgår det, at antallet af ledige på/i a-dagpenge, førtidspension, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, ressourceforløb, sygedagpenge og uddannelseshjælp er faldet, når december sammenlignes med december. Det vidner om, at beskæftigelsessituationen generelt er blevet forbedret, så de ledige har nemmere ved at finde arbejde. I det følgende gennemgås udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, fremskrivningen af beskæftigelsen samt rekrutteringssituationen. Der foretages i den sammenhæng sammenligninger på tværs af De Regionale Arbejdsmarkedsråd (herefter benævnt RAR områder). Gladsaxe Kommune er en del af RAR Hovedstaden. Figur 8.1 Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 3. kvartal til 3. kvartal 2,5% 2,0% 2,1% 1,7% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,7% 0,5% 0,3% 0,0% Kilde: RAR Hovedstaden Nøgletal for arbejdsmarkedet, uar 2017 Af figur 8.1 fremgår det, at der har været en positiv udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i samtlige RAR områder, når 3. kvartal sammenlignes med 3. kvartal. Figuren illustrerer samtidig, at der er store forskelle mellem udviklingen i RAR områderne. RAR Hovedstaden har oplevet den relativt mest gunstige udvikling med en stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere på 2,1 %. Dette er 0,7 procentpoint bedre end udviklingen i hele landet, hvor der er sket en stigning på 1,4 %. RAR Vestjylland har haft den relativt mindst gunstige udvikling med en stigning på 0,3 %, hvilket er 1,8 procentpoint dårligere end udviklingen i RAR Hovedstaden. 21

22 Tabel 8.1 Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, fordelt på brancher Udviklingen i fuldtidsbeskæftigelsen, fordelt på brancher, 3. kvartal - 3. kvartal Branche 3. kvartal 3. kvartal Udvikling i antal Udvikling i procent Bygge og anlæg ,1% Ejendomshandel m.m ,7% Erhvervsservice ,3% Finansiering og forsikring ,9% Handel og transport m.v ,3% Industri m.m ,7% Information og kommunikation ,7% Kultur og anden service ,7% Landbrug m.m ,0% Offentlige erhverv ,1% Uoplyst ,1% Alle erhverv ,1% Kilde: RAR Hovedstaden Nøgletal for arbejdsmarkedet, uar 2017 Tabel 8.1 ligger i forlængelse af figur 8.1. Af tabellen er det muligt at aflæse den absolutte og den procentuelle ændring i antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, fordelt på brancher. Af figuren fremgår det, at de største absolutte stigninger er sket inden for Erhvervsservice (4.649 fuldtidsbeskæftigede), Handel og transport m.v. (3.963 fuldtidsbeskæftigede) samt Information og kommunikation (2.465 fuldtidsbeskæftigede). De største procentuelle stigninger er forekommet inden for Bygge og anlæg (5,1 %), Information og kommunikation (4,7 %) samt Erhvervsservice (4,3 %). Det er kun inden for Landbrug m.m. og Offentlige erhverv, at der har været et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i perioden. Figur 8.2 Fremskrivningen af beskæftigelsen i RAR Hovedstaden 7,0% Fremskrivning af beskæftigelsen fordelt på sektorer Udvikling fra til ,0% 5,8% 5,0% 4,7% 4,0% 3,0% 2,0% 3,7% 3,1% 1,0% 0,0% Bygge og anlæg Privat service Industri I alt Offentlig service Landbrug m.m. 0,6% 0,3% Kilde: RAR Hovedstaden Nøgletal for arbejdsmarkedet, uar

23 Figur 8.2 viser en fremskrivning af beskæftigelsen i RAR Hovedstaden fordelt på sektorer. Der forventes samlet set en stigning i beskæftigelsen på 3,1 % fra til udgangen af 2017, hvilket svarer til flere beskæftigede. Hovedparten af denne stigning skyldes en stigning i beskæftigede inden for Privat service på 4,7 %, hvilket svarer til flere beskæftigede. Den største procentuelle stigning forventes inden for bygge- og anlægssektoren med en stigning på 5,8 %, svarende til flere beskæftigede. Yderligere forventes en stigning i beskæftigelsen inden for Industrien på 3,7 %, svarende til flere beskæftigede. Inden for Offentlig service og Landbrug m.m. forventes moderate stigninger i beskæftigelsen på henholdsvis 0,6 % og 0,3 %. Tabel 8.2 Rekrutteringssituationen Forgæves rekrutteringer* Nyopslåede stillinger** Arbejdskraftreserven*** Jobratio**** Arbejdskraftreserven*** RAR Hovedstaden RAR Hovedstaden RAR Hovedstaden RAR Hovedstaden Gladsaxe Kommune Erhvervsgruppe Antal stillinger Antal stillinger Antal personer Stillinger pr. ledig Antal personer Akademisk arbejde , Bygge og anlæg ,42 23 Design, formgivning og grafisk arbejde ,01 10 Elever ,40 66 Hotel, restauration, køkken, kantine ,09 17 Industriel produktion ,04 30 It og teleteknik ,17 20 Jern, metal og auto , Kontor, administration, regnskab og finans ,08 15 Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje ,05 22 Ledelse ,15 24 Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning ,03 2 Nærings- og nydelsesmiddel ,08 73 Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde ,21 74 Rengøring, ejendomsservice og renovation , Salg, indkøb og markedsføring ,13 60 Sundhed, omsorg og personlig pleje ,46 2 Tekstil og beklædning ,01 81 Transport, post, lager- og maskinførerarbejde ,10 25 Træ, møbel, glas og keramik ,06 10 Undervisning og vejledning ,21 8 Vagt, sikkerhed og overvågning ,62 3 I alt , Kilde: Arbejdsmarkedskontor Øst - Rekrutteringssituationen i Østdanmark, ember *Antallet af forgæves rekrutteringer i perioden juli-oktober. **Gennemsnitligt antal nyopslåede stillinger pr. måned i perioden september-november. ***Antal jobparate ledige (unikke personer) i november inden for den givne erhvervsgruppe. ****Nyopslåede stillinger pr. ledig i arbejdskraftsreserven. 23

24 Tabel 8.2 indeholder en række informationer om rekrutteringssituationen i RAR Hovedstaden samt arbejdskraftreserven i Gladsaxe Kommune, fordelt på de enkelte erhvervsgrupper. Det er vigtigt at bemærke, at erhvervsgrupperne er overordnede kategorier, der dækker over flere typer af stillinger og ledige. Det vil sige, at der inden for erhvervsgrupperne ikke nødvendigvis er et match mellem et givent stillingsopslag og de kompetencer, der er blandt de ledige. Jobrotation er udtryk for antallet af nyopslåede stillinger pr. ledig i arbejdskraftreserven. Hvis der er et relativt højt antal nyopslåede stillinger pr. ledig i arbejdskraftreserven, er det en indikator for, at der er ved at opstå flaskehalse. Hvis der derimod er relativt få nyopslåede stillinger pr. ledig i arbejdskraftreserven er det udtryk for, at der inden for den givne erhvervsgruppe er et relativt højt antal ledige i forhold til efterspørgslen. Den højeste jobratio er registeret inden for erhvervsgrupperne: Vagt sikkerhed og overvågning (0,62 job pr. jobklar ledig), Sundhed, omsorg og personlig pleje (0,46 job pr. jobklar ledig) samt Bygge og anlæg (0,42 job pr. jobklar ledig). Disse tre erhvervsgrupper tegner sig for 24,7 % af de nyopslåede stillinger samt 20,4 % af de forgæves rekrutteringer, hvilket underbygger, at der er en risiko for flaskehalse inden for disse erhvervsgrupper. Interessant er det yderligere, at antallet af ledige i Gladsaxe Kommune inden for disse tre erhvervsgrupper med højest jobratio kun udgør 3,1 % af arbejdskraftreserven. Sidstnævnte kan have konsekvens, at Jobcentret og Ungeenheden vil blive udfordret i forhold til imødekomme den efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, der er blandt virksomhederne. 24

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.4./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 06.08./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 11.2.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.5./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 11.05./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.7.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 216 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2018 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 16.02.2018/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Aktuel rekrutteringssituation RAR Sjælland. Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg Arbejdsmarkedskontor Øst

Aktuel rekrutteringssituation RAR Sjælland. Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg Arbejdsmarkedskontor Øst Aktuel rekrutteringssituation RAR Sjælland Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg Arbejdsmarkedskontor Øst Positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Østdanmark Arbejdsstyrken stiger Beskæftigelsen

Læs mere

Udvikling i perioden

Udvikling i perioden GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 24.11.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Udvikling i perioden 2014-2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I dette udvidede tema til kvartalsstatistikken for 3. kvartal

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Svar: I 3. kvartal 2018 var der knap bruttoledige dagpengemodtagere, jf. tabel 1 og 2.

Svar: I 3. kvartal 2018 var der knap bruttoledige dagpengemodtagere, jf. tabel 1 og 2. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 86 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Leif Lahn Jensen Leif.Jensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Rekrutteringssituationen og nøgletal for arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedskontor Syd

Rekrutteringssituationen og nøgletal for arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedskontor Syd Rekrutteringssituationen og nøgletal for arbejdsmarkedet Økonomisk Redegørelse, december 2016, Økonomi- og indenrigsministeriet 12. december 2016 Fremgangen i dansk økonomi er fortsat i 2016, og væksten

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.10.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status dec Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status dec Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftn i kommunerne i s område Status dec 2017 Aktuel status på mangel er stigende i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen, fordelt på erhvervsgrupper

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 17.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status dec Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status dec Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftn i kommunerne i s område Status dec 2017 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen, fordelt på erhvervsgrupper

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Direktør Peter Graversen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august 2016 Aktuel status på mangel er uændret i RAR Sydjylland men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune Center for Arbejdsmarked Kvartalsredegørelse for arbejdsmarkedet i Guldborgsund Kommune Juli 2015 Indledning Kvartalsopfølgningen tager udgangspunkt i de kvantitative mål i udvalgsstrategi 2015 og beskæftigelsesplan

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND. Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009.

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND. Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den aktuelle mangel- og flaskehalssituation i Østdanmark, ultimo 2009. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med N O T A T Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med 7. maj 2019 18/14839 AFA EHO Indledning I projektet Flere skal med deltager 88 kommuner, og bruttomålgruppen for projektet udgør ca. 24.000

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Vedrørende manglende med ledige

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde

Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde Beskæftigelsesplan 26 Bilag: Opfølgning på mål Nr. Mål Afrapportering: Unge a b Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Jobcentret vil fortsætte

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Styringsinformation. Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

Styringsinformation. Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme Juni 2018 Styringsinformation Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme Styringsinformationen til EBT udvalget baseres på tal fra Jobindsats.dk og Wokbase (WB). Da der er tale om data fra to IT systemer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Fleksjobbernes arbejdsmarked

Fleksjobbernes arbejdsmarked Fleksjobbernes arbejdsmarked Deskriptiv analyse Kvantitativ analyse af fleksjobbernes arbejdsmarked belyst ved sektorer, brancher, arbejdsfunktioner og virksomhedernes størrelse. 2. februar 2017 Viden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål 2017 Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål i strategien 0 Mål for indsatsen for de jobparate ledige Resultatmål for jobparate Der er pt. ca. 1.560 jobparate ledige i Næstved Kommune.

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 1 November 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til november 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Kommunenotat. Norddjurs Kommune

Kommunenotat. Norddjurs Kommune Kommunenotat Norddjurs Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Norddjurs Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

SEPTEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 8

SEPTEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 8 SEPTEMBER MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (delvist nye tal) Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (kun delvist nye tal)

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Kommunenotat. Aarhus Kommune

Kommunenotat. Aarhus Kommune Kommunenotat Aarhus Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Aarhus Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Ungeanalyse Midtjylland

Ungeanalyse Midtjylland Ungeanalyse Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord August 2018 Hovedkonklusioner Ca. 13% af de unge (16-29 årige) i Midtjylland er på en offentlig forsørgelsesydelse. Sammenlignet med hele landet har

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer Udfordringer på arbejdsmarkedet Region Hovedstaden 10. Maj 2016 Tre udfordringer Den klassiske: Ledighed på linie A og B Den nye: Mangel! Den store: På kanten af arbejdsmarkedet Og et nyt vilkår: Udenlandsk

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 3 Januar 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 3 Januar 2010 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 3 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 21 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene Udenlandsk

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Kommunenotat Rebild Kommune 2015

Kommunenotat Rebild Kommune 2015 Kommunenotat Rebild Kommune 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. April 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. April 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser April 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer

Læs mere