Program for konferencen Gal eller normal på arbejdsmarkedet? Mandag den 3. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for konferencen Gal eller normal på arbejdsmarkedet? Mandag den 3. november 2014"

Transkript

1 1 Program for konferencen Gal eller normal på arbejdsmarkedet? Mandag den 3. november 2014 i DGI-byen i København, Tietgensgade 65, 1704 Kbh. V Landskampagnen for afstigmatisering af psykisk sygdom. Se mere på

2 2 3 Baggrund for afholdelse af konferencen Landskampagnen EN AF OS har som overordnet vision at skabe et bedre liv for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser. Konferencen Gal eller normal på arbejdsmarkedet sætter derfor fokus på rammer og mulighederne for at komme sig fra en psykisk sygdom helt eller delvist og have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet er at synliggøre potentialer og udfordre myten om, at en gang psykisk syg altid psykisk syg, som stadig spænder ben for mange mennesker, som i perioder i deres liv bliver ramt af en psykisk lidelse. Programmet tager afsæt i den netop gennemførte arbejdsmarkedsreform og nogle af de mange initiativer, som denne udløser, og hvor både forebyggelse, fastholdelse og inklusion er vigtige signalord. Via oplæg, workshops og debatter formidles viden om, hvilke barrierer som skal overvindes, og hvilke metoder som fungerer i praksis, når det handler om jobskabelse for personer, der har eller har haft psykiske lidelser. På konferencen får både de berørte borgere, virksomheder, professionelle, kommunale medarbejdere og politikere mulighed for at bidrage med deres syn på udfordringer og muligheder, når det handler om at sikre tilknytningen til arbejdsmarkedet. Konferencen henvender sig til: Faglige organisationer, ledere og medarbejdere på arbejdspladserne, jobcentrene, politiske beslutningstagere, brugere og pårørende og medier. Konferencen afholdes i DGI-byen i København og vil omfatte 250 deltagere efter først til mølle princippet. Prisen for deltagelsen i konferencen: kr. 500,00. Tal og fakta om arbejdsmarkedet Risikoen for at blive udstødt af uddannelse og arbejdsmarkedet, som følge af en psykisk lidelse, er markant i Danmark og i lande, som vi traditionelt sammenligner os med. Beskæftigelsesfrekvensen for alle danskere ligger på ca. 77,5 procent og for personer med fysiske handicap 43,9 procent, men er helt nede på 24,2 procent, hvor psykisk sygdom er det dominerende handicap. Omfanget af danskere, der dagligt er berørt af psykisk sygdom, anslås at være ca , og der ses en markant stigning i antallet af personer som rammes af ikke-psykotiske lidelser, som bl.a. angst og depression. Hidtil har 50 procent af tilkendte førtidspensioner være begrundet i psykisk indikation, medens tallet er helt oppe på 82 procent, når det handler om de årige, og her har Danmark ligget i top i forhold til mange andre lande. En tendens som den nye førtidspensionsreform fra 2013 har til formål at ændre på. De samfundsøkonomiske omkostninger, når det handler om mennesker, der rammes af psykiske lidelser, anslås at udgøre ca. 55 milliarder kr. om året, hvoraf kun ca. 10 procent går til direkte til behandling. Øvrige udgifter omhandler sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspensioneringer, tabt arbejdsfortjeneste mm. For få er klædt på til at tale om deres problemer. Det første skridt er tit det sværeste. Ta fat i hinanden. Der er således samlet set mange gode grunde til, at der samfundsmæssigt arbejdes mere målrettet for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, der også både kan forebygge, fastholde og inkludere personer med psykiske lidelser, og dermed skabe bedre livskvalitet for den enkelte og fremme større åbenhed på arbejdspladserne i forhold til kolleger, som får eller har haft en psykisk lidelse.

3 4 5 Program for konferencen Gal eller normal på arbejdsmarkedet? i DGI-byen i København, Tietgensgade 65, 1704 Kbh. V Dato: Mandag den 3. november 2014 kl KL Workshops Igangværende initiativer Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Registrering og morgenkaffe Velkomst v/ formand for EN AF OS Martin Lund Åbningstale af sundhedsminister Nick Hækkerup Ligeværd for mennesker med psykiske lidelser Brugerens stemme, Christina Willadsen, pædagog og ambassadør i EN AF OS Rummelighed giver stolte og glade medarbejdere, Peter Nørgaard, direktør i Creativ Company og medstifter af Code of Care Overblik over nye reformer Nye vinde og ideologier? Hvad satser vi på? Hvad sætter vi i gang? Og hvor mange penge er afsat! vicedirektør Helle Rasmussen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Kaffepause og besøg på stande Kl WORKSHOPS - IGANGVÆRENDE INITIATIVER: 1. Øget empowerment af borgere på beskæftigelsesområdet v/ senior manager Andreas Nicolajsen og seniorkonsulent Mette Louise Pedersen, Deloitte Consulting 2. Kvalificering af jobcentermedarbejdere v/ psykologerne Rikke Plougsbæk og Ditte Charles, Psykiatrifonden 3. Sygedagpengeopfølgning v/ projektchef Per Knudsen, DISCUS Kl FROKOST NETVÆRK OG BESØG PÅ STANDE Kl WORKSHOPS KONKRETE ERFARINGER FRA PRAKSIS 5. I job via projekt IPS i Region 6. Sherpa - Brobygger på vejen tilbage Hovedstaden til arbejde eller uddannelse v/ teamleder Bea Ebersbach og en brugerrepræsentant, projekt IPS Balling, Sherpa, en karriererådgiver og bruger v/ hr- og forretningsudviklingschef Helle Mørk af Sherpa 4. Fleksjobreformen og initiativet virksomhedscentre generation 2 v/ direktør Hans Bach og projektchef Jens Hørby Jørgensen, DISCUS 7. PPclinic og samspillet med primærsektoren v/ direktør og speciallæge i psykiatri Jesper Karle, PPclinic samt en praktiserende læge 1. ØGET EMPOWERMENT AF BORGERNE PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET På beskæftigelsesområdet kan empowerment betragtes som et modsvar på den tendens til, at systemets regler og produktion bliver det centrale omdrejningspunkt for indsatsen, hvilket medfører risiko for, at borgerens ejerskab og engagement går tabt. Ved at skabe rammerne for en øget empowerment af borgerne understøttes en proces, hvor borgeren får indflydelse på indsatsen, og derigennem tager medejerskab til sin vej mod job eller uddannelse. Det langsigtede mål er, at flere modtagere af langvarig kontanthjælp og personer i ressourceforløb kommer helt eller delvist i job. Deloitte Consulting præsenterer på denne workshop de første erfaringer fra projekterne samt en række af de tilgange og metoder, som de 32 deltagende kommuner arbejder med. v/ senior manager Andreas Nikolajsen og seniorkonsulent Mette Louise Pedersen, Deloitte Consulting. Endvidere deltager 1-2 af de deltagende projektkommuner 3. SYGEDAGPENGEOPFØLGNING Den nye sygedagpengereform, som trådte i kraft 1. juli 2014, giver muligheder for at forbedre indsatsen for sygemeldte med psykiske lidelser. Workshoppen diskuterer intentionerne med den nye sygedagpengereform, og erfaringerne med en tidlig indsats og med at undgå stigmatisering af sygemeldte med psykiske lidelser. v/ projektchef Per Knudsen, DISCUS 2. KVALIFICERING AF JOBCENTERMEDARBEJDERE DEN RIGTIGE RÅDGIVNING PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT Når de professionelle, fx jobcentermedarbejdere, sagsbehandlere, fleksjobambassadører og virksomhedskonsulenter etc. har den relevante viden om psykisk sygdom og om psykisk sygdoms betydning i arbejdsmæssig sammenhæng, kan de bedre rådgive og hjælpe mennesker med psykisk sygdom tilbage til arbejdsmarkedet. Resultatet bliver en bedre oplevelse hos personen med psykisk sygdom som virksomheden og et mere vellykket forløb. Psykiatrifonden har derfor indgået et strategisk samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på at opkvalificere viden hos de professionelle, og de vil på workshoppen fortælle om deres erfaringer, herunder hvordan denne opkvalificering bidrager til at inkludere og fastholde mennesker med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet. v/ psykologerne Rikke Plougsbæk og Ditte Charles, Psykiatrifonden 4. FLEKSJOBREFORMEN OG INITIATIVET VIRKSOMHEDSCENTRE GENERATION 2 Fleksjobreformen fra 2003 blev ændret i 2013, så helt andre målgrupper kommer i spil til fleksjob. Reformen understøtter, at mennesker med psykiske lidelser kan få en rolig start på arbejdsmarkedet. Hør hvordan det går med reformen, herunder hvordan denne medvirker til at bekæmpe stigmatiseringen af mennesker med psykiske lidelser. Initiativet Virksomhedscentre generation 2 er ligeledes med til at prøve at rykke ved grænserne for, hvem der kan få plads på arbejdspladserne uden at opleve pres. Hør om, hvordan virksomhedscentrene indeholder en række redskaber til at sikre, at mennesker med psykiske lidelser får den støtte og tid der skal til, for at arbejdsmarkedet bliver inkluderende og ikke ekskluderende. v/ direktør Hans Bach og projektchef Jens Hørby Jørgensen, DISCUS 8. headspace et åbent tilbud til unge v/ vicedirektør og sekretariatschef Hallur G. Thorsteinsson, headspace 9. Cabi - Hvad skal der til i virksomheden? v/ seniorkonsulent Anette Hansen, Cabi og bestyrer Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise i Esbjerg 10. Nørremarken et kommunalt rehabiliteringstilbud v/ leder Sven Preisel fra Nørremarken i Viborg kommune Kl Kl Kl Kaffepause og besøg på stande Gal eller normal til jobsamtale hvad skal der til? Paneldebat med afsæt i TV-programmet Gal eller normal til jobsamtale der indgik i DR s kampagne Usynligt syg i foråret I panelet medvirker deltagere fra TV-udsendelsen, repræsentanter fra erhvervslivet, politiker fra KL og brugerorganisationerne LAP og SIND. Tak for i dag v/ formand for EN AF OS Martin Lund. Det koster 500,- kr. at deltage i konferencen, tilmeld dig via EN-AF-OS.dk under nyheder senest fredag den 24. oktober 2014

4 6 7 K Workshops Konkrete erfaringer fra praksis K Paneldebat Gal eller normal til jobsamtale - hvad skal der til? 5. I JOB VIA PROJEKT IPS I REGION HOVEDSTADEN IPS-projektet bygger metodisk på tilgangen Individual Placement and Support og har til formål at forbedre inklusionen af mennesker med psykiske lidelser. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Psykiatrien i Region Syddanmark og tre kommuner: København, Frederiksberg og Odense. De foreløbige resultater er gode: af de 277 deltagere i IPS, alle med svære sindslidelser såsom skizofreni og bipolar sindslidelse, er 158 (57%) kommet i arbejde eller uddannelse. På workshoppen præsenteres evidensbaseret viden om, hvad der virker metodisk og betydningen af organiseringen af indsatsen, herunder en række dilemmaer og udfordringer på vejen frem mod arbejdsmarkedet eller uddannelse, herunder deltagernes tilgang til åbenhed om egen psykiske lidelse. v/ teamleder Bea Ebersbach fra projekt IPS sammen med en brugerrepræsentant 6. SHERPA BROBYGGER PÅ VEJEN TILBAGE TIL ARBEJDE ELLER UDDANNELSE I Sherpa har alle brugere et ønske om at komme tilbage i job eller uddannelse. Sherpa samarbejder med brugeren om dels at afdække jobmål, og dels bistå med at skabe struktur og overskud til at påbegynde arbejde eller uddannelse. I den proces fylder den personlige historie meget for rigtig mange. For hvad og hvor meget skal man fortælle i forbindelse med en jobsamtale eller til sine kolleger? Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige valg? Kom og lyt til de mange tanker omkring sammenhængen mellem arbejdsevne, håbet og psykisk sygdom. Endelig reflekteres der over, hvilke instrumenter virksomhederne kan anvende for at fastholde sårbare medarbejdere. v/ hr- og forretningsudviklingschef Helle Mørk Balling, sammen med en karriererådgiver og brugere af Sherpa FRA TV-PROGRAMMET GAL ELLER NORMAL TIL JOBSAMTALE : Lari Osmane Dorrit Arnecke Daniel Lund Claus Kaaber Martin Mortensen ERHVERVSLIVET: Anette Damgaard, sundhedspolitisk chef, Dansk Erhverv Inger Kirk, direktør, og deltager som erhvervsleder i Gal eller Normal til jobsamtale 7. PPCLINIC OG SAMSPILLET MED PRIMÆRSEKTOREN PPclinic har mangeårig erfaring med individuelle beskæftigelsesrettede behandlingsforløb for borgere med psykiske helbredsproblemer. Workshoppen sætter fokus på primærsystemets udfordringer i forhold til at fastholde og inkludere personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. Særligt behandles vigtigheden af samspillet mellem borgeren, PPclinic, den praktiserende læge og arbejdspladsen, herunder betydningen af den praktiserende læges overvejelser, når patienten kommer i konsultationen og beder om en sygemelding, eller hvor lægen overvejer dette som en mulighed? Hvilke handlemuligheder har den praktiserende læge, og hvad er de største barrierer, når det handler om psykiske lidelser og fastholdelse af patienterne på arbejdsmarkedet? v/ direktør og speciallæge i psykiatri Jesper Karle samt en praktiserende læge 8. HEADSPACE ET ÅBENT TILBUD TIL UNGE Mange unge har trivselsproblemer og står i risiko for at miste fodfæstet i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet. Headspace er en ny frivilligbaseret ungdomsrådgivning, der i 2013 åbnede seks centre rundt i landet og med rådgivning og støtte på de unges præmisser. I hvert center er der lønnede samt en stor gruppe frivillige rådgivere, som kan tale med de unge om det, som de vil tale om. I hvert center er der også en fremskudt medarbejder fra kommunen, som kan sikre den gode brobygning til kommunens tilbud. I august 2014 åbnede det syvende center i Esbjerg (headspace +). Det unikke ved headspace er samarbejdet med en række lokale virksomheder, som stiller arbejdspladser til rådighed på ordinære vilkår for de unge i en joblæringsordning på fire måneder. Målet er at give dem selvtillid og troen på, at de kan bidrage på arbejdsmarkedet. Kom og hør om erfaringerne fra dette nytænkende initiativ. v/ vicedirektør og sekretariatschef Hallur Thorsteinsson, headspace BRUGERORGANISATIONER: Kristian Bennedsen, næstformand i Landsforeningen Sind Ole Nielsen, medlem af landsledelsen i LAP POLITIKER: Repræsentant for kommunal politiker, KL MODERATOR OG ORDSTYRER 9. CABI - HVAD SKAL DER TIL I VIRKSOMHEDEN? HVAD SKAL DER TIL FOR AT KUNNE FOREBYGGE MEN OGSÅ RUMME MEDARBEJDERE MED PSYKISKE LIDELSER? I workshoppen vil du få viden om og komme til at arbejde med, hvad der skal til for at skabe en åben og rummelig virksomhedskultur. En kultur, der forebygger, at medarbejderne får arbejdsbetingede psykiske lidelser som stress og depression. En kultur som kan rumme en mangfoldig medarbejderstab uden at stigmatisere og uden at tabuisere de udfordringer, som den enkelte kan have. Formen i workshoppen vil veksle mellem at præsentere generel viden og erfaringer og viden fra en konkret virksomhed. Der vil løbende blive lagt op til dialog og erfaringsudveksling blandt deltagerne og med workshopholderne. v/ seniorkonsulent Anette Hansen, Cabi og bestyrer Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise i Esbjerg 10. NØRREMARKEN ET KOMMUNALT REHABILITERINGSTILBUD Nørremarken er et kommunalt rehabiliteringstilbud, der rummer både enheden Den socialøkonomiske virksomhed og Nørremarken Produktion og Service. Målgruppen er både borgere i beskyttet beskæftigelse, i ressourceforløb, på langvarig kontanthjælp, på sygedagpenge og borgere, som stadig er tilknyttet en virksomhed. Det ideologiske udgangspunkt på Nørremarken er, at personer som rammes af en psykisk sygdom kan komme sig, og at personer som har været ramt af en psykisk sygdom kan være værdifulde medarbejdere. På Nørremarken er man optaget af at fremme recovery og ansvar for egen udvikling og eget liv, medborgerskab, et udviklende arbejdsliv, og hvordan man med en faglig effektiv indsats kan skabe de bedste resultater, og at fremme et konstruktivt samspil med kommunens forvaltninger til gavn for den enkelte. v/ leder Sven Preisel, Nørremarken i Viborg Kommune

5 8 Det er ikke alt, der sikrer mod sorte tanker. Det første skridt er tit det sværeste. Ta fat i hinanden. Psykisk sygdom rammer efterhånden hver femte dansker, mange er mænd. Og det gør ondt. På dem selv. På dem tæt på. De fleste kommer sig helt, men det kræver, at de får den rette hjælp. Især mænd ignorerer tegn på, at der er noget galt. Og søger ofte først hjælp, når sygdommen har skabt en ond spiral i deres liv. Ta fat i hinanden. SØG HJÆLP. Se mere på eller på

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

NOTAT 2010. Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Videnscenter for Socialpskykiatri

NOTAT 2010. Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Videnscenter for Socialpskykiatri Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen Nye metoder til kombineret rehabilitering og jobskabelse giver høj succesrate for en relativ beskeden investering NOTAT 2010 Videnscenter for

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere