Science og digital læring Indsatsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015"

Transkript

1 Science og digital læring Indsatsområde Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er det målet; - at styrke barnets kompetencer inden for læreplanstemaerne - at styrke barnets digitale kompetencer - at fremme inklusion af børn med særlige behov Dagtilbuddets ønskede læringsmål for børnene inden for indsatsområdet: Læringsmål for de 0-2 årige børn hos Spirerne: Vuggestuen: Vi har fokus på de store vuggestuebørn. Der er 6 børn, der alle er 2 år. Vi ønsker at barnet har begyndende opmærksomhed på at udforske og undersøge naturfænomenet Vand. Vi ønsker at barnet udvider ordforrådet og begrebsforståelse med udgangspunkt i Vand. Vores mål er også, at barnet får kendskab til digitale medier i forløbet. Læringsmål for de 3-4 årige børn hos Rødderne. De 3 årige støttes i at lære tallene fra 1 til 5, formerne cirkel, firkant og trekant, samt primær farverne at kende. De 4 årige støttes i at lære tallene fra 1 til 10, formerne cirkel, firkant og trekant, samt primær farverne at kende. Læringsmål for de 4-5 årige skolegruppe børn i Egeknoppen. Vi ønsker at have fokus på Science i form af tal, former og mængder. Vores ønskede mål er at alle børn i skolegruppen kan tælle til 30, kan tælle baglæns fra 10, kan skrive tallene fra 1-10, kender de 3 mest elementære former, samt får kendskab til mængder. Vores mål er ligeledes at børnene bruger de digitale medier i læringsprocessen. Med afsæt i ovennævnte, generelle mål formulerer dagtilbuddet deres konkrete læringsmål. Evt. læringsmål ift. aldersgrupper. Hvilke tegn kan I se hos barnet, når I har nået jeres læringsmål? Tegn hos de 0-2 årige børn hos Spirerne: - Vi ser at barnet er nysgerrig, undersøgende og modig. - Barnet får styrket sit ordforråd og kan bruge centrale begreber som tør/våd eller kold/varm.

2 Tegn for de 3-4 årige børn hos Rødderne: - At vi hører børnene bruge tallene i det daglige ved leg eller aktiviteter. - At vi hører børnene benævne formerne, cirkel, firkant og trekant ved eks. leg eller aktiviteter. - At vi hører børnene benævne farverne i det daglige ved leg eller aktivitet. Tegn for de 4-5 årige børn i Egeknoppen: - At børnene tæller på eget initiativ. - At tal og matematik indgår i børnenes leg. - At børnene skriver tal på mange forskellige måder som feks. med sten, kogler eller andre naturmaterialer. - At børnene på eget initiativ sætter sig med Ipad og laver tal og mængde opgaver. - At børnene begynder at kategorisere og sortere feks former. - At børnene selv beder om talopgaver - At geometri indgår i børnenes leg i hverdagen. Tegnene bør udarbejdes ift. aldersgrupper. Hvilke konkrete tiltag/handlinger skal I udføre for at opnå tegn og læringsmål? Tiltag/ handlinger for de 0-2 årige børn hos Spirerne: - Vi skal lege med vand. Børnene skal mærke koldt og lunkent vand. - De skal mærke frosset vand og se det smelte. - Vi skal lave eksperimenter med flyde og synke. - Vandpytter i glas med hjemmefra. - Lege med mudder. - Vi skal mærke vand på hele kroppen også gå i vandpytter med bare tæer. - Vi skal høre vand regn på en paraply. - Vi skal blande saftevand mere og mere farve og smag. - Flytte vand og se det bevæge sig på jorden. - Sæbebobler og vandfarver.

3 Tiltag/ handlinger for de 3-4 årige børn hos Rødderne: - Højtlæsning/dialogisk læsning omhandlende tal, former og farver. - Klippe/klistre figurer, hvor formerne indgår. - Tegne/male med primær farverne. - Lave motoriske lege, hvor der tælles. - Tælle genstande i det daglige. - Give børnene små opgaver, hvor de skal hente antal genstande. - Visualisere overfor børnene, hvordan det tal vi taler om, ser ud. - Synge sange hvor farver, tal og former indgår eksempelvis bruge fagter og figurer. - Spille lærende spil på Ipad. - Lade børnene fotografere/filme deres viden om emnet. - Ture ud af huset ( skoven Byen ) Tiltag/ handlinger for de 4-5årige børn i Egeknoppen: - Vi vil skabe et hus der er indrettet således at det fremmer børnenes udforskning af tal, former og mængder. - Vi har sat alle materialer synligt på hylderne for børnene, hvor de frit kan eksperimentere. - Vi arbejder hver dag med tal remsen op til Vi leger hver dag Rumraket hvor vi tæller ned fra 10-0 samt leger Badebassin hvor vi tæller osv. - Vi arbejder med tal, former og mængder i skolegruppen, i form af opgaveark. - Vi arbejder med naturmaterialer, hvor vi bygger tal, firkanter, trekanter og cirkler. - Vi arbejder med klokken på Ipad. - Vi arbejder med en tal og matematik app som hedder zoo. - Vi laver film på Ipad med Stopmotion, hvor vi filmer tilblivelsen af alle tal fra Vi skal selv skabe former og mønstre. - Vi vil opdele børnene i visse aktiviteter, for at tilgodese børn med særlige behov. For at tilgodese børn med særlige behov arbejdes der i alle husene med små grupper, og opgaver særlig tilrettelagt for de børn, der syntes det er svært. Der arbejdes ligeledes i grupperum med lukkede døre for at børnene kan koncentrere sig. Vær opmærksom på børnemiljøet og børn med særlige behov.

4 Hvilken dokumentation vil I bruge til at indfange tegnene og hvorfor? Dokumentation for de 0-2 årige børn hos Spirerne: - Bruge foto. - Lave dagssedler. - Lave små videoklip. - Udstille vandpytter. - Vi tester forståelsen af centrale begreber før og efter, og vi spørger forældrene. Dokumentation for de 3-4 årige børn hos Rødderne: - Vi vil udstille kreative ting. - Vi laver billede dokumentation og plancher. - Skrive oplevelser på tavle og Tabulex. Dokumentation for de 4-5 årige børn i Egeknoppen: - Vi bruger tavle og Tabulex i dokumentationen hver dag. - Vi arbejder med skulpturer der udstilles i institutionen. - Vi dokumenterer formerne som kunst udenfor, ophængt på vore ydermure. Angiv perioden for arbejdet med læringsmålene. For alle tre grupper af børn arbejdes der med emnet i september, oktober og november 2014, hvorefter der evalueres og det skriftlige arbejde afsluttes. Ovenstående punkter beskrives før arbejdet med læringsmålene igangsættes. Nedenstående punkter beskrives efter arbejdet med læringsmålene er afsluttet.

5 Hvilket resultat viser dokumentationen, at I nåede i forhold til børnenes tegn på læring? (ift. afgrænset børnegruppe) Samlet antal børn, der har deltaget i resultatmåling: Børnenes alder: år Antal børn der: Antal I procent Kan/gør Kan/gør i nogen grad Viser initiativ til, men kan ikke selv Kan/gør ikke endnu (jfr. Kompetencehjulets svarkategorier) Det er tilstrækkeligt og anbefales, at der kun foretages resultatmåling på en afgrænset børnegruppe i samme alder i institutionen. Refleksion beskriv, hvilken refleksion resultatet og arbejdet med målene gav jer. Evaluering hvad betyder den viden I fik i refleksionen, for jeres fremtidige pædagogiske praksis?

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Inspirationsmaterialet er udviklet af: Marianne Svanholt, UCC msvc@ucc.dk, tlf. 27 12 97 39 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde FBK

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere