Årsplan. 3. klasse. Kapitel 1: Pizzeria. Pizzeria Trafik Chance på spil Dyrehandlen Æsker Mejeriet På arbejde De Olympiske Lege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan. 3. klasse. Kapitel 1: Pizzeria. Pizzeria Trafik Chance på spil Dyrehandlen Æsker Mejeriet På arbejde De Olympiske Lege"

Transkript

1 Årsplan 3. klasse Pizzeria Trafik Chance på spil Dyrehandlen Æsker Mejeriet På arbejde De Olympiske Lege ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger Kapitel 1: Pizzeria

2 Delforløb Fælles mål Læringsmål Eleven Dele Regnestrategier!!!* Fase 3: Eleven kan udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal/ Eleven har viden om strategier til multiplikation og division kan fordele et antal genstande ligeligt kan regne mindre divisionsstykker på forskellige måder med forskellige hjælpemidler fordeler ved at tegne eller fordeler fx centikuber eller andet tællemateriale i et antal bunker og tæller antallet i hver bunke deler ved at knække centikubestænger deler en figur i mindre ens figurer tegner sig frem til deling ved måling af længder med lineal, deler ved spring på en tallinje Rest Algebra har viden om begrebet Fase 3: Eleven kan opdage rest regneregler og enkle kan regne mindre sammenhænge mellem divisionsstykker med rest Regnehistorier størrelser/ Eleven har viden om kan finde og løse mindre sammenhænge mellem de fire dele-regnehistorier regningsarter kan digte regnehistorier Problembehandling Fase 3: Eleven kan løse enkle matematiske problemer/ Eleven har viden om enkle strategier til matematisk problemløsning *opmærksomhedspunkt finder rest, som det der er til overs ved ligelig fordeling anvender tællemateriale eller tegner sig til løsningerne leder efter og parrer med et givent regnestykke på situationsbilleder lytter/læser sig til mening i regnehistorier trækker væsentlige oplysninger fra teksten og skriver/tegner dem tegner fx prikker svarende til bolsjer, der skal deles eller skriver delestykket eller bruger tællemateriale skriver talsvar med enheder formulerer regnehistorier Kapitel 2: Trafik

3 Delforløb Fælles mål Læringsmål Eleven Koordinats ystem Placeringer og flytninger Fase 3: Eleven kan beskrive positioner i et gitternet/ Eleven har viden om angivelse af placeringer i gitternet Vinkler Hjælpemidler kan kende forskel på rette, Fase 3: Eleven kan anvende spidse og stumpe vinkler digitale værktøjer til kan finde vinkler i omgivelser undersøgelser, enkle tegninger og på billeder og beregninger/ Eleven har viden om metoder til undersøgelser, tegning og beregning med digitale værktøjer kan skrive og finde positioner i koordinatsystem Repræsentation/symbolbeh andling Fase 1-3: Eleven kan anvende Flytninger konkrete, visuelle og enkle kan spejle figurer i symbolske repræsentationer/ koordinatsystem Eleven har viden om konkrete, kan forskyde figurer i visuelle og enkle symbolske koordinatsystem repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer skriver positioner (koordinatsæt) som (opgang, sal) i et hus finder symboler/billeder beskrevet og placeret i gitterpunkter tegner ruter og billeder ved at forbinde koordinatsæt finder bogstaver i gitterpunkter (og dermed beskeder) ved givne koordinatsæt afsætter, forbinder og frembringer punkter i koordinatsystem i geometriprogram spejler polygoner i vandrette/lodrette og skrå akser forskyder polygoner efter pile som retningsangivelser vandret/lodret for flytningen skriver koordinatsæt før og efter farver rette vinkler røde, spidse gule og stumpe blå viser med arme/ben en ret, spids eller stump vinkel efter kommando-leg kan anvende en foldet ret vinkel eller tegnetrekant for at afgøre om en vinkel er ret, mindre end en ret(spids) eller større end en ret (stump) kan pege eller på anden måde vise (farvelægge) de forskellige vinkeltyper i figurer, på billeder eller i omgivelserne

4 Kapitel 3: Chance på spil Delforløb Fælles mål Læringsmål Sandsynlighed Statistik Fase 2: Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med enkle data/ Eleven har viden om enkle metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data Fase 3: Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med forskellige typer data/ Eleven har viden om enkle metoder til at indsamle, ordne, beskrive og tolke forskellige typer data, herunder med regneark Sandsynlighed Fase 3: Eleven kan udtrykke chancestørrelse ud fra eksperimenter/ Eleven har viden om chanceeksperimenter Hjælpemidler Fase 3: Eleven kan anvende digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger/ Eleven har viden om metoder til undersøgelser, tegning og beregning med digitale værktøjer kan udføre chanceeksperimenter kan vurdere og udtrykke chancestørrelse n visuelt og i ord Modellering Statistik Fase 1/2: Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer kan indsamle, ved brug af matematik/ Eleven har viden om registrere og sammenhænge mellem matematik og enkle aflæse data i hverdagssituationer tabeller og Fase 3: Eleven kan tolke matematiske resultater i forhold diagrammer til enkle hverdagssituationer/ Eleven har viden om kan lave egne sammenhænge mellem matematiske resultater og enkle undersøgelser hverdagssituationer Kombinatorik kan bestemme antal kombinationer med forskellige optællingsmeto der udfører eksperimenter med møntkast, terningekast/korttrækning, sten/saks/papir registrerer resultater i tabeller finder ud af situationer på illustrationer (brøkdele) vurderer om der er lige stor chance eller ej ud fra visuelle (brøk) lykkehjul og ud af beskrivelser siger at chancen er umulig, lille, lige, stor eller sikker ud fra visuelle (brøk) lykkehjul siger fx at et spil er fair, hvis der ca. er lige mange af hvert udfald foretager fornuftige valg i spil efter opdagede chancestørrelser indsætter data i søjlediagrammer, hyppighedstabeller samt regneark aflæser færdige diagrammer fx hvor mange der spiller matador i 3.a undersøger spilvaner i egen klasse o. lign. opskriver antal kombinationer af fx dominobrikker tæller antal kombinationer på tælletræer undersøger ved afprøvning og optæller fx hvor mange par der kan dannes med 4 mennesker

5 Kapitel 4: Dyrehandlen Delforlø b Fælles mål Gange Regnestrategier!!!* Fase 3: Eleven kan udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal/ Eleven har viden om strategier til multiplikation og division Læringsmål Dele kan oversætte symbolet : Repræsentation/symbolbehandling til dele-situationer kan regne mindre Fase 1-3: Eleven kan anvende divisionsstykker med/uden konkrete, visuelle og enkle rest på forskellige måder symbolske repræsentationer/ med forskellige Eleven har viden om konkrete, hjælpemidler visuelle og enkle symbolske kan relatere multiplikation repræsentationer, herunder til division som to modsatte interaktive repræsentationer regningsarter Regnehistorier Algebra Fase 3: Eleven kan opdage regneregler og enkle sammenhænge mellem størrelser/ Eleven har viden om sammenhænge mellem de fire regningsarter *opmærksomhedspunkt kan en del af den lille tabel kan regne mindre multiplikationsstykker kan skelne mellem brug af regnearten multiplikation og division kan skelne mellem dele- og gange regnehistorier kan løse og digte regnehistorier kan sammenkæder historie, regneudtryk og illustration siger nogle af tabelremserne udenad kan hurtigt svare på uordnede tabelstykker fx 3*4 og 2*5 og har metoder til at finde frem til andre kan tegne sig frem til løsninger eller bruger tællemateriale finder gangehistorier på illustrationer eller i hverdagen skriver dele- og gangestykker ud fra billede og opgavetekst siger delt med ved oplæsning af fx 4:2 regner nogle stykker i hovedet og anvender til andre stykker tællemateriale eller tegning deler og tjekker med gange finder gangestykker og tjekker med dele løser delestykker ved at anvende gangetabeller leder efter et givent regnestykke på situationsbilleder lytter/læser sig til mening i regnehistorier skelner om det er en gange/dele-historie trækker væsentlige oplysninger fra teksten og fx skriver/tegner dem tegner fx 7 ringe med 3 i hver svarende til antal, svarende til et gangestykke, der repræsenterer gulerødder, der spises på en uge skriver talsvar (og nogle måske med enhed) forbinder tegning med regneudtryk og tekst formulerer regnehistorier

6 Kapitel 5: Æsker Delforløb Fælles mål Læringsmål Rumfang Geometriske egenskaber og sammenhænge Fase 3: Eleven kan opdage sammenhænge mellem plane og enkle rumlige figurer/ Eleven har viden om geometriske egenskaber ved enkle rumlige figurer Geometriske tegning Fase 3: Eleven kan bygge og tegne rumlige figurer/ Eleven har viden om metoder til at bygge og tegne rumlige figurer Placeringer og flytninger milliliter Fase 2: Eleven kan beskrive og fremstille figurer og kan omsætte mønstre med spejlingssymmetri/ Eleven har viden mellem cm 3 og ml Tegning om metoder til at fremstille figurer og mønstre med kan bygge og tegne spejlingssymmetri, herunder digitale værktøjer Modellering Fase 1/2: Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af matematik/ Eleven har viden om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer Fase 3: Eleven kan tolke matematiske resultater i forhold til enkle hverdagssituationer/ Eleven har viden om sammenhænge mellem matematiske resultater og enkle hverdagssituationer kan finde rumfang af kasser og kuber på forskellige måder kan gætte fornuftigt på rumfang af mindre æsker kan bruge begreber som længde, højde, bredde, kubikcentimeter og rumlige figurer (kasser/kuber) Mønstre kan opdage systemer i figurmønstre Kapitel 6: Mejeriet kan tegne spejlingsmønstre finder rumfang ved at optælle antal centikuber regner sig frem ved at finde antal kuber i bunden og gange op med antal lag centikuber /højden (forberedelse af formel) aflæser rumfang af fx væsker i måleglas målt i milliliter gætter fx på rumfang på 100 cm 3 af en rosinpakke, fylder sand/ris i og måler rumfanget 75 ml ved at hælde over i måleglas tegner arbejdstegning af kasser/kuber (forfra, fra oven og fra siden) bygger kasser/kuber ud fra en arbejdstegning tegner skitser af arbejdstegninger af genstande fra omgivelserne fx et skab bygger kasser/kuber ud fra udfoldningsmodeller bygger kasser/kuber ud fra isometriske tegninger tegner kasser/kuber isometrisk fortsætter påbegyndte figurmønstre fx i gavepapir anvender spejl og geometriprogram til at fremstille spejlingsmønstre tegner egne figur- og farvemønstre

7 Delforløb Fælles mål Læringsmål Brøker Tal!!!* Fase 3: Eleven kan genkende enkle decimaltal og brøker i hverdagssituationer/ Eleven har viden om enkle decimaltal og brøker Ræsonnement og tankegang: Fase 3: Eleven kan give og følge uformelle matematiske forklaringer/ Eleven har viden om enkle matematiske forklaringer kan læse, tegne og bygge brøker på mange måder kan sammenligne og vurderer brøkers størrelser Repræsentation/symbolbehandling Fase 1-3: Eleven kan anvende Decimaltal kan omskrive konkrete, visuelle og enkle symbolske simple brøker repræsentationer/ Eleven har viden til decimaltal om konkrete, visuelle og enkle og omvendt symbolske repræsentationer, herunder interaktive kan regne med repræsentationer simple decimaltal Regnehistorier Fase 3: Eleven kan anvende enkle løse og digte Kommunikation kan finder, fagord og begreber mundtligt og regnehistorier skriftligt/ Eleven har viden om enkle kan fagord og begreber sammenkæde historie, *opmærksomhedspunkt regneudtryk og illustration læser brøksteg som ud af bruger ord som halv, kvart, en hel, to tredjedele samt brøksteg, tæller og nævner farver brøker efter symbol fx farver 1/3 skriver brøker efter diktat bygger brøker med centikuber fx 2/5 er røde bygges ved to røde og 5 kuber i alt folder brøkdele af strimler fx folder 1/6 finder brøker i klassen fx 1 ud af 20 elever har kasket på farver brøkcirkler og kan visuelt afgøre, hvilken brøk er størst sætter brøker i rækkefølge finder lige store brøker ved sammenligne visuelle brøker med brøknavne omskriver fx ½, ¼ ¾ og 4/4 til decimaltal adderer og subtraherer med decimaltal af typen x,25 og x,50 og x,75 leder efter et givent regnestykke på situationsbilleder finder og formulerer brøkhistorier i illustrationer fx 1 ud af 3 eller en tredjedel af ostene er med kommen lytter/læser sig til mening i regnehistorier trækker væsentlige oplysninger fra teksten og fx skriver/tegner dem forbinder tegning med regneudtryk og tekst formulerer regnehistorier Kapitel 7: På arbejde

8 Delforløb Fælles mål Læringsmål Omskrivning Måling!!!* Fase 2: Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt/ Eleven har viden om standardiserede og ikkestandardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber kan med hjælpemidler omskrive mellem forskellige måleangivelser Kommunikation Fase 3: Eleven kan anvende Måling kan anslå og måle vægt, enkle fagord og begreber længde og rumfang mundtligt og skriftligt/ kan vælge rette Eleven har viden om enkle måleredskab til fagord og begreber situationen kan aflæse de fleste klokkeslæt analogt og digitalt Modellering Fase 3: Eleven kan tolke matematiske resultater i forhold til enkle hverdagssituationer/ Enheder Eleven har viden om kan vælge rigtig enhed til sammenhænge mellem situationen matematiske resultater og kan anvende både fagord enkle hverdagssituationer og forkortelser for enheder og kender *opmærksomhedspunkt overbegrebet, der hører til omskriver mellem uger, dage og måneder samt timer og minutter omskriver mellem ton, kilogram og gram omskriver mellem kilometer, meter, centimeter og millimeter omskriver mellem liter og deciliter aflæser oplysninger på årskalender og siger fx hvor mange uger der er på et år, hvor mange måneder der er på et kvartal, en årstid og et år finder frem til hvor mange dage der fx er i august ved at tælle på knoerne tegner/skriver klokkeslæt ved hele, halve og kvarte klokkeslæt gætter og undersøger vægt af ting med analog/digital vægt fx hvad vejer ca. et kilo? gætter fornuftigt og måler længder fra virkeligheden med lineal, snor, målebånd, meterstok og meterhjul fx er snoren længere eller kortere end meter, hvor mange skridt går du på en kilometer gætter fornuftigt på vandindhold i forskellige beholdere og efterprøver ved måling vælger fx målebånd, når krumme længder skal måles og meterhjul, når større længder skal opmåles vælger fx dl, hvis han/hun vil måle rumfang af en kande anvender fx ordet centimeter i stedet for cm, når enhederne siges mundtligt, men skriver cm, når et mål skal skrives ned nævner fx kg og g, hvis overbegrebet er vægtenhed og omvendt Kapitel 8: De olympiske lege

9 OBS Kapitlet repeterer i udpluk, hvad eleverne har lært fra 1.-3.klasse. Hvorfor der henvises til målene fra de enkelte kapitler med samme delforløb. Fokus er dog på de 3 opmærksomhedspunkter fra FFM som ses herunder med udråbstegn. Delforløb Fælles mål Læringsmål Tal Tal!!! * Fase 1: Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge/ Eleven har viden om enkle naturlige tal Fase 2: Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge/ Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet Fase 3: Eleven kan genkende enkle decimaltal og brøker i hverdagssituationer/ Eleven har viden om enkle decimaltal og brøker Regning Regnestrategier!!! * Fase 1: Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal/eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal Fase 2: Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal/ Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og digitale værktøjer Fase 3: Eleven kan udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal/ Eleven har viden om strategier til multiplikation og division Måling Måling!!! * Fase 1: Eleven kan beskrive længde, tid og vægt/ Eleven har viden om længde, tid og vægt Fase 2: Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt/ Eleven har viden om standardiserede og ikkestandardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber Fase 3: Eleven kan sammenligne enkle geometriske figurers omkreds og areal/ Eleven har viden om kan anvende flercifrede tal samt enkle decimaltal og brøker til at beskrive antal og rækkefølge kan vælge rigtig regningsart samt foretage beregninger med de fire regningsarter kan måle længde omkreds, areal og rumfang af simple figurer kan vælge måleredskab med rette enheder til situationen angiver tiere, enere, hundreder i et givent tal skriver og læser flercifrede beløb/tal afgør størrelsesforhold mellem tal skriver brøk ud fra en situation/illustration afgør brøkstørrelser ved at farve i brøkcirkler kan omskrive mellem enkle brøker og decimaltal fx ½, ¼ og ¾ regner stykker med addition og subtraktion ved brug af forskellige metoder med op til trecifrede tal regner multiplikationsstykker og divisionsstykker fortrinsvis med brug af den lille gangetabel kan vælge rigtig regneart og løse regnehistorier måler med nøjagtighed med lineal cm og mm. måler og beregner omkreds af rektangler optæller og beregner areal af rektangler og pæne polygoner optæller rumfang af kasseformede sammensatte figurer

10 måleenheder for areal Figurer Sandsynlighed og statistik Geometriske egenskaber og sammenhænge Fase 2: Eleven kan kategorisere plane figurer efter geometriske egenskaber/ Eleven har viden om geometriske egenskaber ved plane figurer Geometriske tegning Fase 3: Eleven kan bygge og tegne rumlige figurer/ Eleven har viden om metoder til at bygge og tegne rumlige figurer Placeringer og flytninger Fase 2: Eleven kan beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri/ Eleven har viden om metoder til at fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri, herunder digitale værktøjer Fase 3: Eleven kan beskrive positioner i et gitternet/ Eleven har viden om angivelse af placeringer i gitternet kan genkende de mest simple plane figurer, vinkeltyper og egenskaber kan se symmetri og hvordan mønstre er skabt kan tegne simple rumlige figurer kan aflæse og afsætte koordinatsæt kan udfylde og aflæse tabeller og diagrammer optæller trekanter, rektangler, kvadrater og cirkler vurderer sideforhold og farver ligedannede figurer samme farve optæller/farver rette, stumpe og spidse vinkler kan finde en figurs symmetriakser og fortsætte påbegyndte mønstre kan tegne arbejdstegning og isometrisk tegning af en kasse kan angive genstandes placeringer ved koordinatsæt og kan tegne angivne ruter i koordinatsystemets 1. kvadrant aflæser og indsætter oplysninger i celler i en tabel aflæser oplysninger i pindediagram og tegner søjler ind efter data Statistik Fase 1: Eleven kan anvende tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger/ Eleven har viden om tabeller og enkle diagrammer * opmærksomhedspunkt herudover projekter hvor anvendelse er i fokus

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3B Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Andre tal Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer (fase

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3A Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Decimaltal og store tal Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Årsplan. 2. klasse. Sommer i Danmark. Tivoli Træer Sørøvere Fødselsdag Vild med dyr Kolonihaven Gårdbutikken

Årsplan. 2. klasse. Sommer i Danmark. Tivoli Træer Sørøvere Fødselsdag Vild med dyr Kolonihaven Gårdbutikken Årsplan 2. klasse Sommer i Danmark Tivoli Træer Sørøvere Fødselsdag Vild med dyr Kolonihaven Gårdbutikken ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca.

Læs mere

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Årsplan 1. klasse Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Bageriet Loppearabere marked ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål Klasse: Jorden mat Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 4. og 5. klasse. Bøgerne er bygget op, så emnerne følger hinanden hele vejen, hvorfor årsplanen er opbygget efter disse.

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 4. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier!!!* Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering Uger Emne Materialer Evaluering 32-35 Addition og Subtraktion Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal Eleverne kan addere 4-cifrede tal med 4-cifrede tal Eleverne kan addere

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Årsplan Matematik klasse Færdigheds- og Læringsmål. opgaver i delemnerne: 38 Hvor mange er Eleven kan afrunde

Årsplan Matematik klasse Færdigheds- og Læringsmål. opgaver i delemnerne: 38 Hvor mange er Eleven kan afrunde 32 Introuge 33 Tegn fra prik til prik 34 Tal til 1000 tælle frem KonteXt 2a Lektier. 35 og tilbage fra vilkårlige anvende flercifrede bestemme et tal 0 og værksteder Samtale på tal mellem 10 og 1000. naturlige

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Matematik 3. klasse v. JEM

Matematik 3. klasse v. JEM Matematik 3. klasse 2017-2018 v. JEM Læringsmål er fortrinsvis taget fra: Undervisningsministeriets Fælles Mål Matematik 2014. Trinmål for faget matematik efter 3. klassetrin. Undervisningen vil indeholde

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet penge Periode Mål Eleverne skal: Lære at anvende simpel hovedregning gennem leg og praktiske anvende addition og

Læs mere

Årsplan for 3. klasse i matematik. Skoleåret Livets Skole

Årsplan for 3. klasse i matematik. Skoleåret Livets Skole Årsplan for 3. klasse i matematik Skoleåret 2016-2017 Livets Skole Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile. Der er en variation

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2016-2017 Ved denne plan skal der tage der tages højde for at ændringer kan forekomme i løbet af året. Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

Årsplan 5. Årgang

Årsplan 5. Årgang Årsplan 5. Årgang 2016-2017 Materialer til 5.årgang: - Matematrix grundbog 5.kl - Matematrix arbejdsbog 5.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 5.kl - Computer Vi skal i løbet af året arbejde

Læs mere

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin:

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin: MATEMATIK Basismål i matematik på 1. klassetrin: at kunne indgå i samtale om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik at kunne afkode og anvende tal og regnetegn og forbinde dem

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat3 Noter: Kompetencemål efter 3. klassetrin Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker og procent Negative

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik i marts 27. marts 2014 Læringskonsulenter klar med bistand Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt

Læs mere

Matematik 3. klasse Årsplan

Matematik 3. klasse Årsplan Matematik 3. klasse Årsplan Årets overordnede mål inddelt i faglige kategorier: Tal og algebra Kende positionssystemet. Kunne veksle mellem titusinder og hundredetusinder. Kunne gange med 10. Kunne gange

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Format FACITLISTE. 1 Navn: Dato: / Side 3. Facit, side 1-3. Format, Evalueringshæfte 3. Alinea. 3klasse. Kan. K a n. n æ s t e n. e n d n u. fx.

Format FACITLISTE. 1 Navn: Dato: / Side 3. Facit, side 1-3. Format, Evalueringshæfte 3. Alinea. 3klasse. Kan. K a n. n æ s t e n. e n d n u. fx. K a n K a n Kan n æ s t e n e n d n u klasse Format i k k e Side Pizzeria. Løs regnehistorierne. Pizzabager enito skal fordele tomatskiver ligeligt på pizzaer. Hvor mange tomatskiver er der på hver pizza?

Læs mere

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik Maj 2014 Matematiske kompetencer Tal og algebra Statistik og sandsynlighed Geometri og måling Skrivegruppen Annette Lilholt, lærer Hjørring Line Engsig, lærer Gentofte Bent

Læs mere

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer.

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer. Årsplan 5. LH. Matematik Lærer Pernille Holst Overgaard (PHO) Lærebogsmateriale. Format 5 Tid og fagligt Aktivitet område Uge 33-37 Tal Uge 38-41 (efterårsferie uge 42) Figurer Elevbog s. 1-13 Vi opsummerer

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering MULTI 7 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Læs og skriv matematik Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 2. KLASSE 2016/17 I

ÅRSPLAN MATEMATIK 2. KLASSE 2016/17 I ÅRSPLAN MATEMATIK 2. KLASSE 2016/17 I de enkelte undervisningsforløb indgår der mål fra både de matematiske kompetencer og fra de 3 stofområder: Matematiske kompetencer Eleven kan handle hensigtsmæssigt

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan i matematik for 1. klasse

Årsplan i matematik for 1. klasse Årsplan i matematik for 1. klasse Der arbejdes med bogsystemet Multi 1A og 1B Periode Emne/ Målet for forløbet er, at eleverne: Handleplan Evaluering fokuspunkt Uge 33-36 Tal bliver fortrolige med matematikbogens

Læs mere

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole Årsplan for i 5.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceområder/mål 32 Opstartsuge 33- Regn med store 36 tal Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Eleven kan gennemføre enkle

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Uger Emne Materialer Evaluering 32-34 Tal fra 0-10 Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal Eleverne kan aflæse et tal på en

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

2. Christian den Fjerde. Årsplan 2015 2016 (Matematik PHO) Elevbog s. 2-11

2. Christian den Fjerde. Årsplan 2015 2016 (Matematik PHO) Elevbog s. 2-11 Lærer. Pernille Holst Overgaard Lærebogsmateriale. Format 2 Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 33-36 Elevbog s. 2-11 Additions måder. Vi kende forskellige måder at Addition arbejder med addition

Læs mere

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence)

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence) Matematiske kompetencer indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence) løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere

Matematik. Odense 12. september 2014

Matematik. Odense 12. september 2014 Matematik Odense 12. september 2014 Fra undervisningsmål til læringsmål Fokus på elevernes læring Kompetencemål Målstyret undervisning Forenkling og præcisering klaus.fink@uvm.dk Side 2 Fagformål Fælles

Læs mere

Klasse: 3. årgang Fag: Matematik År: 2016/17. Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen?

Klasse: 3. årgang Fag: Matematik År: 2016/17. Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen? Årsplan Klasse: 3. årgang Fag: Matematik År: 2016/17 Periode Fælles Mål Hvilke kompetencemål og områder sigtes der mod? Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen? Tiltag Hvad skal eleverne

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling )

Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling ) Matematik Færdigheds- og vidensmål (Geometri og måling ) Kompetenceområde Klassetrin Faser 1 Eleven kan kategorisere Efter klassetrin Eleven kan anvende geometriske begreber og måle Eleven kan kategorisere

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik Målgruppe: 03A Periode: Oprettet af: BK Mål for undervisningen: Årsplan Matematik 3.klasse 2017/2018 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Trix 3A og 3B, som består af 2

Læs mere

LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING - MÅLPILEN SOM VÆRKTØJ

LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING - MÅLPILEN SOM VÆRKTØJ LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING - MÅLPILEN SOM VÆRKTØJ Oversigt Lovmæssige forandringer Indsigter fra didaktisk forskning vedrørende læringsmål i undervisningen Målpilen som værktøj Muligheder i lærerteamet

Læs mere

Årsplan Matematik 3.klasse 2016/2017

Årsplan Matematik 3.klasse 2016/2017 Årsplan Matematik 3.klasse 2016/2017 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Trix 3A og 3B, som består af 2 grundbøger og en. Der vil derudover suppleres med opgaver i Pirana 3 samt opgaver på

Læs mere

Matematik 2. klasse Årsplan. Årets emner med delmål

Matematik 2. klasse Årsplan. Årets emner med delmål Matematik 2. klasse Årsplan Årets emner med delmål Regn (side 1 14 + kopisider) opnå større fortrolighed med plus og minus anvende plus og minus til antalsbestemmelse anvende forskellige metoder til løsning

Læs mere

Matematik - Årsplan for 6.b

Matematik - Årsplan for 6.b Matematik - Årsplan for 6.b 2013-2014 Kolorit for 6. klasse består af en grundbog, en rød og en grøn arbejdsbog. Grundbogen er inddelt i 4 forskellige arbejdsformer: Fællessider, gruppesider, alenesider

Læs mere

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Årsplan for Matematik 3. årgang 2015-2016.

Årsplan for Matematik 3. årgang 2015-2016. Årsplan for Matematik 3. årgang 2015-2016. Lærer Minna M Aarup Jeg vil i år arbejde primært i Format 3, grundbog og arbejdsbøger, samt supl. hæfter. Derudover vil jeg tage brug af Format værksteds/spil-kassen

Læs mere

Årsplan for 2. kl. matematik

Årsplan for 2. kl. matematik Undervisningen i 2. kl. tager primært udgangspunkt i matematikbøgerne Kolorit 2A og 2B. Årets emner med delmål Gange (kopiark) ræsonnerer sig frem til multiplikationsalgoritmen i teams, ved hjælp af additionsalgoritmer.

Læs mere

Skolereformen 1 år e-er. Morten Misfeldt, Professor Aalborg Universitet, København, IT og læringsdesign UddannelsesdebaAen 2015

Skolereformen 1 år e-er. Morten Misfeldt, Professor Aalborg Universitet, København, IT og læringsdesign UddannelsesdebaAen 2015 Skolereformen 1 år e-er Morten Misfeldt, Professor Aalborg Universitet, København, IT og læringsdesign UddannelsesdebaAen 2015 Forord 1: hvordan deae oplæg Hvordan griber jeg det her an? Jeg er for stort

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter Årsplan Matematik 4.klasse 2016/2017 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Matematrix 4, som består af en grundbog og en arbejdsbog. Der vil derudover suppleres med opgaver i Pirana 4 samt opgaver

Læs mere

ÅRSPLAN M A T E M A T I K

ÅRSPLAN M A T E M A T I K ÅRSPLAN M A T E M A T I K 2013/2014 Klasse: 3.u Lærer: Bjørn Bech 3.u får 5 matematiktimer om ugen: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Matematik Matematik Lektion 4 Matematik

Læs mere

Læseplan for faget matematik

Læseplan for faget matematik Læseplan for faget matematik Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1.- 3. klassetrin 4 Matematiske kompetencer 4 Tal og algebra 6 Geometri og måling 7 Statistik og sandsynlighed 9 2. trinforløb for 4.-

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik Målgruppe: 04A Periode: Oprettet af: BK Mål for undervisningen: Årsplan Matematik 4.klasse 2017/2018 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Matematrix 4, som består af en

Læs mere

Fagplan for matematik

Fagplan for matematik Fagplan for matematik Formål Undervisningen i matematik skal give eleverne lyst til, forståelse for og teoretisk baggrund for at analysere, vurdere, kontrollere og argumentere, når de i deres dagligdag

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 BINDENDE/VEJLEDENDE BINDENDE MÅL OG TEKSTER: FAGETS FORMÅL KOMPETENCEMÅL (12 STK.) FÆRDIGHEDS-

Læs mere

LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING - MÅLPILEN SOM VÆRKTØJ

LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING - MÅLPILEN SOM VÆRKTØJ LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING - MÅLPILEN SOM VÆRKTØJ Oversigt Lovmæssige forandringer: Fælles Mål Indsigter fra pædagogisk forskning vedrørende læringsmål i undervisningen Målpilen som værktøj Muligheder

Læs mere

Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17

Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17 Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17 Undervisningen søger vi at tilrettelægge hensigt på at opfylde formålet for faget. Det overordnede formål lyder: Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

Årsplan matematik 5 kl 2015/16

Årsplan matematik 5 kl 2015/16 Årsplan matematik 5 kl 2015/16 I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale, og har matematikfessor som suplerende materiale, samt kopisider. I systemet er der,ud over grundbogen, også kopiark

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik 1 Faglig årsplan for 2. klasse Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv... Undervisningen tilrettelægges, så

Læs mere

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv. Undervisningen

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Reformen. Forenklede Fælles Mål

Reformen. Forenklede Fælles Mål Reformen Forenklede Fælles Mål Læringskonsulenter klar med bistand 17-03-2014 Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt ikke

Læs mere

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK)

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK) Matematikundervisningen vil i år ændre sig en del fra, hvad eleverne kender fra de tidligere år. vil få en fælles grundbog, hvor de ikke må skrive i, et kladdehæfte, som de skal skrive i, en arbejdsbog

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere