LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?"

Transkript

1 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser efterår 2014 Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?

2 Kolofon Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? Side 6 CFU kurser, efterår oplag 6. udgave 2014 University College Lillebælt Center for Undervisningsmidler Lucernemarken 1, 5260 Odense S Damhaven 13A, 7100 Vejle Ny adresse i Vejle fra august 2014: Willy Sørensens Plads 7, 7100 Vejle Redaktion Birgitte Mikkelsen Charlotte Rasmussen Hanne Reinhold Dinesen Lisbeth Griberg Nørredam Foto Colourbox Helge Blom Design OPENING A/S Tryk ReklameTryk Oplag stk.

3 Tilmelding Tilmeld dig online på cfu.ucl.dk Tilmeldingsfrist den 5. marts 2014 Dansk 8 Den internationale dimension 13 Indskoling 14 Innovation 15 Fremmedsprog 16 Kulturfag 18 Sundhed 20 Læringsteknologi 21 Matematik 24 Samarbejde og kommunikation 27 Læringscentret 28 Naturfag 30 Specialpædagogik 32 Praktisk-musiske fag 34 Pædagogik 37

4 Mens vi venter på Nye Fælles Mål Birgitte Mikkelsen CFU-chef Center for Undervisningsmidler i 75 år Center for Undervisningsmidler (CFU) havde 75 års jubilæum i december Af regnskabet for Odense Skolecentral, det daværende CFU, fremgår det, at den første indtægt på 100 kr. fra Odense Amts Skolebiblioteksafdeling er bogført 1. december Andre bidragydere var Odense Kommune og Assens Amt. Driften i skoleåret 1938/1939 løb op i 129,06 kr. I begyndelsen var der tale om en institution, der udstillede læremidler. Den første udstilling, som åbnede 3. december 1938, var en tegneudstilling med tegninger fra Danmark, England, Tjekkoslovakiet og Wien udlånt af Statens Pædagogiske Studiesamling. Vi har ikke fundet en præcis dato for starten på CFU i Vejle, men af et avisudklip fra Vejle Amts Folkeblad dateret 20. april 1939 ses det, at der på Vejle Skolecentral var udstillet en samling elevtegninger ved P. J. Petersen fra Hornstrup Skole. Af et andet avisudklip fra 1939 fremgår det, at CFU allerede dengang var optaget af læringsteknologi, da der bl.a. blev udstillet Filmapparater og Lysbilledapparater til undervisningsbrug. Vi håber med dette kursuskatalog at kunne friste mange til at komme på kursus i afdelingerne i Vejle og Odense, for det gælder nu som dengang, at der er rigtig meget inspiration at hente til undervisningen i vores Informationsafdelinger, både når det gælder den daglige undervisning, og når det gælder inspiration til at gå nye veje, ikke mindst de digitale. Helt nyt CFU i Vejle CFU i Vejle flytter i august 2014 til helt nybyggede rammer i forbindelse med UCL s nye Campus på Willy Sørensens Plads. Der er ingen tvivl om, at vi i vores nye flotte omgivelser får mulighed for at vise, hvordan CFU også i fremtiden vil være et sted, hvor lærere kan inspireres til deres undervisning. Vær derfor opmærksom på, at når du melder dig til kursus i Vejle i efteråret 2014, har vi fået en ny adresse! Vel mødt til efterårets kursussæson! Venlig hilsen Birgitte Mikkelsen Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

5 Sådan takler din skole nye pædagogiske udfordringer! Skal I have en pædagogisk dag på skolen, eller skal teamet klædes på til de faglige og pædagogiske udfordringer? Med den nye skolereform understreges flere vigtige områder. Center for Undervisningsmidler har fingeren på pulsen og følger udviklingen i grundskolen. Derfor udvikler vi løbende tilbud til, hvordan nye behov/krav kan integreres på din skole. Dette kunne fx være: - tidlig sprogstart - it i undervisningen - aktivitetstimer - teamsamarbejde - klasseledelse - internationalisering i undervisningen - inklusion i undervisningen - innovation i undervisningen - undervisningsdifferentiering - vurdering af læremidler - styrkelse af fagdidaktikken i grundfagene - sætte faglige mål Pædagogisk dag på din skole? Center for Undervisningsmidlers pædagogiske konsulenter har stor erfaring med arbejdet med skoleudvikling, både på den enkelte skole og i kommunernes skoleafdelinger. Derudover tilbyder vi dygtige fagkonsulenter, som i tæt forbindelse med ministeriets fagkonsulenter kan skabe sammenhæng mellem fag, læring, læremiddel, elev og lærer. Ring og få et tilbud! Henvendelse: CFU-chef Birgitte Mikkelsen Mail: Tlf: Velkommen CFU-ydelser 5

6 Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? Mange skoler efterspørger praksisforankring og stærkt fokus på anvendelsesorienteret teori ifm. skoleudvikling, herunder også udvikling af skolens pædagogiske læringscenter. Samtidig ses en stadigt større efterspørgsel efter kompetencegivende forløb. Hos University College Lillebælt er der mulighed for at kombinere disse ting. CFU tilbyder i samarbejde med Videreuddannelse & Praksisudvikling et koncept, som netop tænker disse to ting sammen. Konceptet består af 5 modulers undervisning af 1 til 2 dages varighed. Modulerne afvikles med ca. 1 måneds mellemrum over et halvt år. Undervisningen foregår enten hos CFU eller i kommunens egne lokaler. Modulerne består af Modul 1 Didaktik med vejlederbriller Intro af forløbet Forventningsafstemning i forhold til forløbet At være vejleder begrebsafklaring Vejledning som en vej til at skabe rum for læring Voksnes læring kendetegn og motivation Almen didaktisk vejledning begrebsafklaring og planlægningsværktøjer It-didaktik Intro af den afsluttende opgave Modul 2 Vejlederrollen i teori og praksis Vejledningssamtalen som en professionel samtale Vejledningens rum Vejlederens opgave og ansvar Vejlederens kommunikative kompetencer teori og øvelser At give feed-back Modul 3 Vejlederrolle i teori og praksis Vejlederens kommunikative kompetencer i teori og øvelser Teamvejledning afprøvning af gruppevejledningsmetode At arbejde med modstand Egne vejlederkompetencer styrker og udviklingspotentialer Modul 4 Læringscentret som et team Hvorfor arbejde som et læringscenterteam? fælles forståelse og værdier At arbejde som et professionelt team fundamentet og forudsætningerne Hvordan bringer vi vore forskellige kompetencer i spil i vores arbejde som vejledere? Organisering af vores teamsamarbejde med fokus på teammødernes indhold og form Læringscenterteamets arbejde som et lærende team Modul 5 Hvad gør vi, når vi kommer hjem? At være ressourceperson i egen organisation intern konsulentfunktion og organisationskulturens betydning for anerkendelsen af funktionen Hvordan sikrer vi os, at det, vi har lært, bliver bragt i spil på egen skole? (transfer) Skoleledelsens rolle/opgave ift. læringscenterteamet med fokus på udarbejdelse eller revidering af funktionsbeskrivelsen for læringscenterteamet Videre aftaler mellem ledelsen og læringscenterteamet hvad er næste skridt? (videndeling med de andre skoler) Evaluering af forløbet Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

7 Det er tænkt således, at skolens læringscenterteam sendes af sted sammen med andre skolers læringscenterteam. Formålet er dels at styrke det interne teamsamarbejde, dels at højne videndelingen på tværs af skoler. I praksis betyder det, at der er nogle opgaver, som løses af teamet på skolen, hvor det også forventes, at skoleledelsen indgår. I de mellemværende perioder er der opgaver, der lægger op til, at læringscentermedarbejderne diskuterer og videndeler i et online læringsfællesskab som fx Google+. Dette kan kommunen enten selv vælge at facilitere, eller CFU kan understøtte denne del. Gennem Google+ - det online læringsfællesskab - er der således skabt grobund for det videre samarbejde og videndeling på tværs af skolernes matrikler - også efter udviklingsprojektet er slut. En anden hensigt med konceptet er at bringe indholdet og teorien på modulerne i anvendelse. Det er af stor betydning for deltagere i udviklingsprojekter at kunne se mulighed for direkte anvendelse i forhold til egen praksis som vejledere. Ifølge Bjarne Wahlgren er 85 % af efteruddannelse spildt, fordi det lærte ikke kommer i anvendelse. (Kilde Bjarne Wahlgren) Målgruppe Deltagelse som læringscenterteam 2 til 3 læringscenterteams pr. forløb (max. 30 deltagere). Deltagerne forventes at være en del af skolens ressourcepersoner, dvs. de har en vejledende funktion i læringscenterteamet. Læringscenterteams fra flere skoler sendes af sted som teams. Facilitering af et online læringsfællesskab, som understøtter udviklingsprocesser undervejs og sørger for fortsat dialog og videndeling efterfølgende fx i form af Google+. Konceptet kan naturligvis skræddersys til jeres behov, hvad enten I ønsker et anvendelsesorienteret forløb eller et kompetencegivende forløb eller både og! Sidder din kommune eller skole og har brug for sparring eller tilbud, som kan være med til at udvikle skolens pædagogiske læringscenter, kan I altid rette henvendelse til CFU. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? 7

8 Dansk At skrive sig til læsning på pc og ipad Kom og få præsenteret funktionelle og meningsfulde skriftsprogsaktiviteter til den første skriveog læseundervisning... v/janus Madsen , kl Vejle , kl Odense Hvordan bliver dine elever bedre læsere? Forskning peger på, at lærere, der er opdateret med den seneste viden på området, er de bedste til at løfte elevernes læseniveau. Det er dokumenteret, at lærere, der prioriterer deres elever og forholder sig til spørgsmål og opgaver før, under og efter læsningen, har klasser med større læseforståelse og læseudvikling. Samme effekt har fokus på faglig læsning. Herudover skal læsningen gøres interessant og levende gennem brug af gode tekster i et inspirerende undervisningsmiljø, der er præget af struktur, systematik og variation, så alle elever bliver udfordret på de rigtige måder og på eget niveau. I kataloget finder du flere kurser, der har læsning som omdrejningspunkt og klæder dig bedst muligt på til de mangeartede udfordringer på området. Kurserne tager afsæt i din hverdag og praksis og giver dig mulighed for at møde kolleger fra andre skoler. Sammen med dem vil du opdage og diskutere nye muligheder og udfordringer samt få inspiration til din undervisning. Bevægelse i danskundervisningen i klasse Se, hør, rør og gør med fokus på stavning i danskundervisningen... v/merete Løvgreen , kl Vejle Bevægelse i danskundervisningen i klasse Se, hør, rør og gør med fokus på stavning i danskundervisningen... v/merete Løvgreen , kl Odense Bliv klar til dialog om både billeder og bøger Få redskaber og inspiration til at understøtte elevernes udvikling af sproglige kompetencer gennem dialogisk læsning... v/anne Waage Petersen , kl Odense , kl Vejle Venlig hilsen Pædagogisk konsulent i dansk Gitte Stamp Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

9 Børnenes U-landskalender 2014 Få introduceret det nye materiale til Børnenes U- landskalender 2014 og bliv inspireret til at bruge det i undervisningen... v/michael Larsen , kl Odense , kl Odense , kl Vejle De store læser op Nu kommer Tue igen på CFU, så du kan få en solid faglig baggrund for din undervisning i oplæsning og et væld af idéer til isbrydere og øvelser, der slipper oplæsningslysten løs... v/tue Fabricius , kl Odense , kl Vejle CL i dansk Få inspiration til at arbejde med Cooperative Learning i danskundervisningen... v/anja Qvist , kl Vejle , kl Odense dr.dk/skole i undervisningen Bliv præsenteret for de mange muligheder, der ligger i at arbejde med dr.dk/skole... v/katrine Holst , kl Vejle , kl Odense Dansk for drenge computerspillet på banen som danskfaglig genre Et konkret undervisningsforløb med computerspillet som danskfaglig genre præsenteres med erfaringer hentet fra Løkkefondens drengeakademi v/lisbet Nørgaard , kl Odense Dansklærerens Dag 2014 Et blik på de journalistiske genrer Kom og få inspiration til arbejdet med journalistiske genrer i undervisningen fra begynderniveau til de ældste klassetrin... v/charlotte Rytter m.fl , kl Odense Fra Irene Holm til computerfigur entreprenørskab i danskfaget Lær, hvordan arbejdet med tekster og tekstanalytiske begreber kan omdannes til innovative produkter i danskundervisningen... v/julie Püschl , kl Vejle , kl Odense Henover bjerget Få inspiration til at sætte fokus på elevernes afkodning og læseforståelse og oplev, at udbyttet og glæden ved at læse bliver større... v/annette L. Christiansen , kl Odense , kl Vejle Dansk 9

10 Dansk ipad i dansk med de ældste Du præsenteres for en håndfuld særligt udvalgte ipadapps, som kan underbygge et godt og didaktisk velbegrundet læringsforløb i dansk i udskolingen... v/finn Roholt Pedersen m.fl , kl Odense , kl Vejle Kortfilm i indskolingen Bliv præsenteret for undervisningsegnede kortfilm og få indsigt i filmanalyse, med udgangspunkt i Fælles Mål, samt konkrete forslag til at arbejde med film i indskolingen... v/liselotte Michelsen , kl Odense , kl Vejle iskriv.dk i dansk på mellemtrinnet Bliv præsenteret for iskriv.dk til mellemtrinnet Alineas nye online undervisningsmateriale i genreskrivning for klasse... v/anja Qvist , kl Odense , kl Vejle Italesæt teksten med den kognitive litteraturanalytiske metode Få redskaber og inspiration til at understøtte de ældste elevers kompetencer i at italesætte deres analyse af tekster gennem den kognitive litteraturanalytiske metode... v/anne Waage Petersen Litteratur der dur på mellemtrinnet Idéer til, hvordan elever bevarer læselysten, og hvilke tekster der er gode at bruge... v/kenneth Jakobsen Boye , kl Vejle , kl Odense Litteratur og begejstring Bliv inspireret til at gøre eleverne mere aktive i danskundervisningen... v/ann-kathrin Aulkær Bentzen , kl Vejle , kl Odense , kl Odense Kognitiv litteraturdidaktik i praksis Få viden om den kognitive tilgang til litterære tekster og dermed et grundlag for at udvikle færdigheder i arbejdet med litteratur i danskundervisningen på et kognitivt grundlag... v/carsten Dilling , kl Vejle , kl Odense Litteratur og nye medier i dansk på mellemtrinnet Vi lever ikke længere i en tekstkultur, men i en mediekultur. Derfor må vi åbne døren for nye medier i undervisningen... v/trine May , kl Vejle , kl Odense Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

11 Litteratur og nye medier i indskolingen Få indblik i nye gode billedbøger for de 6-8-årige og få konkrete idéer til, hvordan vi kan arbejde med litterær analyse i den allerførste danskundervisning... v/trine May , kl Odense , kl Vejle Læsebånd 2.0 Få inspiration til, hvordan man kan udvikle og vedligeholde elevernes udbytte af læsebånd... v/anette Høj Madsen , kl Odense , kl Vejle Ny mundtlighed i dansk Ind i teksten ud til publikum Procesorienteret mundtlighed med mobil og webcam... v/anette Fonnesbæk Skyt , kl Vejle , kl Odense Prøveform B Fordybelse, differentiering og danskfaglig indsigt Mundtlig prøve i dansk i 9. og 10. klasse. Få hold på prøvekravene, eksempler på fordybelsesområder og idéer til tilrettelæggelse af undervisningen... v/birgitte Therkildsen , kl Vejle , kl Odense Netværk for læsevejledere skoleåret 2014/2015 Nu skal folkeskolereformen gennemføres, og målsætninger skal omsættes til praksis. Det er en kompliceret proces med læsevejlederen som en vigtig aktør... v/hanne Brixtofte m.fl OBS! Tre årlige netværksmøder Prøven i læsning og retskrivning og den daglige undervisning På kurset får du via oplæg, debat og øvelser nogle solide håndtag i forhold til prøverne... v/søren Aksel Sørensen , kl Odense , kl Vejle , kl Vejle , kl Vejle , kl Vejle , kl Odense , kl Odense , kl Odense Skriv året rundt faglig skrivning Kursus i faglig skrivning, hvor eleverne bliver bevidste om forskellige genrer med ordforråd og tegning som støttestrategi... v/yvonne Lund m.fl , kl Odense Dansk 11

12 Skriveundervisning i dansk med de ældste hvad virker? Fra international forskning ved man, hvad der virker i skriveundervisningen. Bliv inspireret til, hvordan du kan omsætte denne viden til en ny undervisningspraksis... v/hanne Brixtofte m.fl , kl Odense , kl Vejle Staveundervisning i indskolingen Få inspiration til at arbejde med din staveundervisning i meningsfyldte sammenhænge... v/dorthe Mølgaard Mathiasen m.fl , kl Odense , kl Vejle Tekst og billed hånd i hånd Lær at arbejde med nye genrer som graphic novels, billedbøger og billedromaner i dansk på mellemtrinnet... v/anne Waage Petersen , kl Vejle , kl Odense The flipped classroom i dansk med de store The Flipped Classroom handler om at bytte rundt på forholdet mellem lektier og de aktiviteter, der foregår i undervisningstiden. Et hands on-kursus!... v/kirsten Færing m.fl , kl Odense , kl Vejle Stedbaseret læsning en ny litteraturdidaktik i danskfaget Stedbaseret læsning er en ny undervisningsform, hvor sprog- og litteraturarbejdet foregår på bestemte steder. Få viden og inspiration til metoden... v/dorte Vang Eggersen , kl Vejle , kl Odense Ud med slaveordene Få ny viden om staveundervisning og bliv inspireret til at gå andre veje i din danskundervisning end via de traditionelle engangsmaterialer og diktathæfter... v/dorthe Mølgaard Mathiasen , kl Vejle , kl Odense Sæt skolen i bevægelse aktive dansktimer for de ældste elever Teenagehjerner og -kroppe har brug for at komme i bevægelse, fordi det skaber bedre forudsætninger for at lære, koncentrere sig og bevare motivationen... v/lene Stenger , kl Odense Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

13 Den internationale dimension etwinning en genvej til Europa Kom og lær, hvordan du gennem brug af ikt kan komme i gang med at arbejde med den internationale dimension. Dette kursus er for den, der ikke kender etwinning... v/john Kraaer m.fl , kl Odense , kl Vejle Kom i gang med internationalt arbejde i din daglige undervisning Kom i gang med internationalt arbejde i din daglige undervisning og få ideér til kulturforståelse, gratis materialer fra EU og partnersøgning... v/john Kraaer m.fl , kl Odense Dansk Den internationale dimension 13

14 Indskoling Få styr på timen Få inspiration og redskaber til at skabe en god struktur og organisering af timen og derved øge kvaliteten af din undervisning... v/gitte Stamp , kl Vejle , kl Odense Ud med indskolingen Udeskole for indskolingsbørn Flyt dansk, matematik, natur/teknik, idræt ud og arbejd med faglige aktiviteter i naturen og kulturen omkring skolen... v/malene Bendix , kl Vejle , kl Odense Mange måder at lære på og 100 dages høflighed med Thomas Skov i børnehaveklassen Vi sætter blandt andet fokus på reformens betydning for børnehaveklassen, bevægelse og musik, opdagende skrivning, praksisnær natur og teknik i børnehøjde og meget andet... v/ulla Koch Sørensen m , kl Odense Netværk for børnehaveklasseledere 2014/2015 Deltag i en eftermiddag med faglig inspiration og kollegial sparring... v/mai-britt Nielsen m.fl. OBS! To kursusdage , kl Vejle , kl Vejle , kl Odense , kl Odense Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

15 Innovation Den innovative underviser Kom og deltag i et kursus, hvor du oplever, hvorledes kreativitet, innovation og entreprenørskab kan anvendes i såvel egen planlægningspraksis som i undervisningen... v/jette Horsted , kl Vejle Matematik og Innovation er da 4, og derfor kan jeg kan ikke arbejde med innovation i matematikundervisningen. Jo, det kan du! På kurset vil du se hvordan... v/anita Ousen , kl Odense Eleverne som didaktiske meddesignere Innovation på dagsordenen i danskundervisningen! Computerspillet rummer store potentialer som et appetitvækkende innovationselement i danskundervisningen... v/lisbet Nørgaard , kl Vejle Step by Step design i undervisningen Er du optaget af at designe og tilrettelægge et undervisningsforløb, der giver dine elever mulighed for at udvikle innovationskompetence?... v/anita Ousen , kl Vejle Innovation i danskundervisningen Få viden om, hvordan innovationstankegangen kan være med til at kvalificere danskundervisningen... v/anette Bjerregaard , kl Vejle Innovation i undervisningen På kurset vil du arbejde med innovationsmodeller og -metoder, som sætter mange kompetencer i spil og engagerer elever, der ellers ofte holder sig tilbage... v/kirsten Danielsen , kl Odense Indskoling Innovation 15

16 Fremmedsprog Creative writing not just right or wrong, but fun and exciting This course will give you and your students active and stimulating activities to develop the writing skills, and at the same time create a love for writing... v/sarah Nakel , kl Odense Skolereformen Skoleåret 2014/15 er året, hvor der gennem den nye skolereform igangsættes mange nye tiltag i folkeskolen. I sprogfagene betyder det bl.a. tidligere sprogstart samt øget fokus på bevægelse, differentiering og læringsmål. Det bør ses som en klar styrkelse af sprogfagene. Det kommer nemlig unægteligt til at betyde noget for undervisningen og læringen, når man starter tidligere, inddrager mere bevægelse og har øget fokus på differentiering og læringsmål. Det bliver selvsagt vigtigt, at man gør sig didaktiske, pædagogiske og teoretiske tanker om læringen og undervisningen. Bevægelse i engelskundervisningen Let s get moving! Kom og få inspiration til, hvordan du kan implementere masser af bevægelse og fremme elevernes motivation i din engelskundervisning... v/marianne Vincent Ancker m.fl , kl Odense Bevægelse i tyskundervisningen Kom og få inspiration til, hvordan du kan implementere bevægelse og fremme elevernes motivation i din tyskundervisning... v/troels Gannerup Christensen , kl Vejle , kl Odense Hvordan kan it evt. understøtte læringsmål og hjælpe elever med faglige udfordringer? Hvilke muligheder ligger der i inddragelsen af it på de forskellige alderstrin? Hvordan og hvorfor bør bevægelse inddrages i undervisningen? Hvordan arbejder man med et fremmedsprog, når eleverne ikke har et skriftsprog? Sproglærernes dag afholdes den 25. september og sætter denne gang fokus på tidlig sprogstart og bevægelse i sprogundervisningen. Differentiering i engelskundervisningen Kurset byder på idéer og inspiration til, hvordan vi kan arbejde med differentiering i engelskundervisningen, så flest mulige elever får støtte og bliver fagligt udfordret... v/signe Schmidt Rye , kl Odense , kl Vejle Venlig hilsen Pædagogisk konsulent i tysk Troels Gannerup Christensen Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

17 ipads i tysk- og engelskundervisningen Få inspiration til anvendelse af ipads i fremmedsprogsundervisningen... v/christa Martin , kl Vejle It i engelskundervisningen ( kl.) På dette kursus vil vi undersøge nogle af de muligheder, hvormed it og digitale medier kan øge autenticiteten i engelskundervisningen... v/dorte Halberg Jakobsen , kl Vejle , kl Odense Sproglærernes Dag 2014 Sproglærernes Dag 2014 sætter fokus på de to vigtige emner fra skolereformen: bevægelse i undervisningen og tidlig sprogstart... v/vibeke Jahn Haaning m.fl , kl Middelfart Sådan takler du den nye skolereform i sprogundervisningen Dette kursus giver en up-date på, hvordan vigtige elementer fra den nye skolereform får indflydelse på din daglige sprogundervisning... v/signe Schmidt Rye m.fl , kl Odense , kl Vejle Tidlig sprogstart i tysk Med indførelsen af den nye skolereform er der bl.a. fokus på tidlig sprogstart i tysk. Dette er en styrkelse af faget, men hvordan griber man det an?... v/troels Gannerup Christensen , kl Vejle , kl Odense Write, Write, Write Hvordan kan vi hjælpe eleverne med at udvikle deres intersprog? Hvordan gives den gode feedback i forhold til skriftlige opgaver? Gennem hands-on aktiviteter diskuterer vi bl.a. disse spørgsmål... v/ulla Krogsgaard , kl Odense Fremmedsprog 17

18 Kulturfag Eleverne som didaktiske meddesignere Didaktik og læringsudbytte kan sagtens bringes i spil, selvom dansklæreren ikke selv er en haj... v/lisbet Nørgaard , kl Vejle Hip hip hurra Efterårets kurser i kulturfagene har fokus på to store begivenheder i I år er det 200 år siden, Frederik den 6. underskrev loven om, at alle danske børn har ret og pligt til undervisning. Dermed var grundstenen for den skole, vi kender i dag, lagt. Vi markerer begivenheden ved at sætte ekstra spot på skolen. Hvordan så skolen ud før i tiden? Hvor skal skolen bevæge sig hen? Hvad bringer fremtiden? Der tilbydes derfor mulighed for at deltage i inspirationseftermiddage på CFU, hvor man kan få idéer og konkrete materialer til at arbejde med skolen som tema. 200-året er desuden præget af en omfattende skolereform og nye fælles mål. Hvilke krav stilles der i de nye mål, og hvordan kan vi bruge dem i den daglige undervisning? Det kan man blive meget klogere på til efteråret. Historiefaget har i skolereformen fået et særligt løft med Det Historiske Videncenter i Jelling, der skal sætte mere fokus på historieformidling. Vi tilbyder derfor også en historiedag i Jelling, hvor historiedidaktikken kommer i fokus med oplæg og diskussion med de to store historikere Jens Aage Poulsen og Bernard Eric Jensen. Alt sammen krydret med et besøg på centeret og Kongernes Jelling. CL i kulturfagsundervisningen Hvordan kan CL være med til at højne elevernes faglige udbytte af undervisningen i historie, samfundsfag og kristendomskundskab med udgangspunkt i det materiale, man anvender i forvejen?... v/thomas Lynge Madsen , kl Vejle Få verden ind i undervisningen med masser af aktiviteter Gør undervisningen levende. Lad eleverne opleve verden ved at prøve, røre og arbejde med et stort udvalg af genstande fra UNESCO... v/thomas Fibiger , kl Odense Historielærerens dag Nationalt Videncenter for historie og kulturarv En fantastisk dag med to af dansk historiedidaktiks hovedpersoner. Hør om det Nationale Videncenter, den aktuelle fagdidaktik, og om hvordan historiebevidsthed ses i v/jens Aage Poulsen og Bernard Eric Jensen , kl Jelling Venlig hilsen Pædagogisk konsulent i kulturfagene Astrid Danielsen Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

19 Nye bestemmelser for undervisning i Kristendomskundskab Kurset gennemgår de væsentligste ændringer i faghæftet og deres betydning for undervisningens indhold og form. Undervejs inddrages konkrete undervisningsidéer til alle klassetrin... v/john Rydahl , kl Odense Nye Fælles Mål i Historie og Samfundsfag I skoleåret 2014/2015 træder nye Fælles Mål i kraft. Få indblik i, hvad det betyder, og hvordan de kan anvendes i praksis... v/marianne Dietz , kl Odense Skolen 200 år hvad nu? Skolen fylder 200 år og er under stor forandring. Få inspiration til, hvordan du i udskolingen kan arbejde med skolens historie og samfundsbetydning... v/bo Hansen m.fl , kl Odense Skolen i 200 år Kom til fest på Center for Undervisningsmidler og få inspiration til at arbejde med skolens fødselsdag. Hvordan så skolen ud for 200 år siden, og hvor er den på vej hen?... v/astrid Danielsen m.fl , kl Odense , kl Vejle Kulturfag 19

20 Sundhed STUNT - en dramatisk mulighed Hej Moster. Luk lige sylten, efterfulgt af et slag, kroppen ruller ned ad trapperne, rejser sig op og hovedet knaldes ind i væggen - det er slåskamp, det er for sjov, det er STUNT... v/knud Aage Bærenholdt , kl Vejle Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

21 Læringsteknologi Elektronisk portfolio et redskab til undervisningsdifferentiering og øget elevinddragelse/-ansvar Kurset skaber en solid sammenhæng mellem årsplanen, differentieringen, portfoliomappen, elevplanen og skole/ hjem-samtalerne... v/anders Thorup , kl Vejle Google Apps: Fortsætterkursus Apps, kreativ brug af google dokumenter, produktion af websteder, multimodale produktformer, apps på smartphones, e-porteføljer, videoredigering og interaktive kort... v/ture Reimer-Mattesen , kl Odense Flipped Classroom? brug din ipad Lær at fremstille multimedieprodukter på ipad, der integrerer tekst, billede, video og lyd. Inspirationen til dette er hentet fra det, der kaldes The Flipped Classroom... v/finn Roholt Pedersen , kl Odense ipad og Googles univers ipad arbejder fint sammen med Google-universet. Kom og lær, hvordan du får struktur på din ipad, og hvordan du kan dele ressourcer med andre... v/john Kraaer , kl Vejle , kl Odense Fotoredigering på ipad Rediger og færdiggør dine fotos på ipad... v/finn Roholt Pedersen , kl Odense , kl Vejle Videoredigering på ipads Rediger og færdiggør dine videooptagelser på ipad... v/finn Roholt Pedersen m.fl , kl Odense , kl Vejle Google Apps: Grundkursus Sådan gør du! Organiser eleverne smart på Google Drev, og få styr på dit eget. Udnyt mulighederne for deling, produktion og samarbejde med Google dokumenter og mapper... v/ture Reimer-Mattesen , kl Odense Værktøjer til Flipped Classroom didaktik Vend klasseværelset på hovedet! Lad i stedet eleverne se læreroplæg hjemme som lektie, indhent feedback og brug timerne til i højere grad at støtte elevernes læreproces... v/ture Reimer-Mattesen , kl Odense , kl Vejle Sundhed Læringsteknologi 21

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 Den nye skolereform set gennem Danmarks Sproglærerforenings briller Om materialevalg til udlånssamlingerne ved Center

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 CFUKurser til lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 Udgivet af Professionshøjskolen UCC Centre for Undervisningsmidler

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen.

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Weihnachtsmärkte in Deutschland. Læs s. 26 Nr. 4 - December 2008 Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Interaktive whiteboards øger motivation og opmærksomhed Fremmedsprog er musiske fag En

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker IT & medier i undervisningen - inspiration til skoler og skolebiblioteker Kommunernes Skolebiblioteksforening 2009 Indholdsfortegnelse Tænd mobilen Af Martin Spenner, partner Lommefilm.dk side 3 Filmstriben

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen 25.-26. marts Bella Center Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin ndhold Del, del, del Del dine erfaringer før, under og efter dit besøg på Danmarks

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere