LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?"

Transkript

1 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser efterår 2014 Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?

2 Kolofon Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? Side 6 CFU kurser, efterår oplag 6. udgave 2014 University College Lillebælt Center for Undervisningsmidler Lucernemarken 1, 5260 Odense S Damhaven 13A, 7100 Vejle Ny adresse i Vejle fra august 2014: Willy Sørensens Plads 7, 7100 Vejle Redaktion Birgitte Mikkelsen Charlotte Rasmussen Hanne Reinhold Dinesen Lisbeth Griberg Nørredam Foto Colourbox Helge Blom Design OPENING A/S Tryk ReklameTryk Oplag stk.

3 Tilmelding Tilmeld dig online på cfu.ucl.dk Tilmeldingsfrist den 5. marts 2014 Dansk 8 Den internationale dimension 13 Indskoling 14 Innovation 15 Fremmedsprog 16 Kulturfag 18 Sundhed 20 Læringsteknologi 21 Matematik 24 Samarbejde og kommunikation 27 Læringscentret 28 Naturfag 30 Specialpædagogik 32 Praktisk-musiske fag 34 Pædagogik 37

4 Mens vi venter på Nye Fælles Mål Birgitte Mikkelsen CFU-chef Center for Undervisningsmidler i 75 år Center for Undervisningsmidler (CFU) havde 75 års jubilæum i december Af regnskabet for Odense Skolecentral, det daværende CFU, fremgår det, at den første indtægt på 100 kr. fra Odense Amts Skolebiblioteksafdeling er bogført 1. december Andre bidragydere var Odense Kommune og Assens Amt. Driften i skoleåret 1938/1939 løb op i 129,06 kr. I begyndelsen var der tale om en institution, der udstillede læremidler. Den første udstilling, som åbnede 3. december 1938, var en tegneudstilling med tegninger fra Danmark, England, Tjekkoslovakiet og Wien udlånt af Statens Pædagogiske Studiesamling. Vi har ikke fundet en præcis dato for starten på CFU i Vejle, men af et avisudklip fra Vejle Amts Folkeblad dateret 20. april 1939 ses det, at der på Vejle Skolecentral var udstillet en samling elevtegninger ved P. J. Petersen fra Hornstrup Skole. Af et andet avisudklip fra 1939 fremgår det, at CFU allerede dengang var optaget af læringsteknologi, da der bl.a. blev udstillet Filmapparater og Lysbilledapparater til undervisningsbrug. Vi håber med dette kursuskatalog at kunne friste mange til at komme på kursus i afdelingerne i Vejle og Odense, for det gælder nu som dengang, at der er rigtig meget inspiration at hente til undervisningen i vores Informationsafdelinger, både når det gælder den daglige undervisning, og når det gælder inspiration til at gå nye veje, ikke mindst de digitale. Helt nyt CFU i Vejle CFU i Vejle flytter i august 2014 til helt nybyggede rammer i forbindelse med UCL s nye Campus på Willy Sørensens Plads. Der er ingen tvivl om, at vi i vores nye flotte omgivelser får mulighed for at vise, hvordan CFU også i fremtiden vil være et sted, hvor lærere kan inspireres til deres undervisning. Vær derfor opmærksom på, at når du melder dig til kursus i Vejle i efteråret 2014, har vi fået en ny adresse! Vel mødt til efterårets kursussæson! Venlig hilsen Birgitte Mikkelsen Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

5 Sådan takler din skole nye pædagogiske udfordringer! Skal I have en pædagogisk dag på skolen, eller skal teamet klædes på til de faglige og pædagogiske udfordringer? Med den nye skolereform understreges flere vigtige områder. Center for Undervisningsmidler har fingeren på pulsen og følger udviklingen i grundskolen. Derfor udvikler vi løbende tilbud til, hvordan nye behov/krav kan integreres på din skole. Dette kunne fx være: - tidlig sprogstart - it i undervisningen - aktivitetstimer - teamsamarbejde - klasseledelse - internationalisering i undervisningen - inklusion i undervisningen - innovation i undervisningen - undervisningsdifferentiering - vurdering af læremidler - styrkelse af fagdidaktikken i grundfagene - sætte faglige mål Pædagogisk dag på din skole? Center for Undervisningsmidlers pædagogiske konsulenter har stor erfaring med arbejdet med skoleudvikling, både på den enkelte skole og i kommunernes skoleafdelinger. Derudover tilbyder vi dygtige fagkonsulenter, som i tæt forbindelse med ministeriets fagkonsulenter kan skabe sammenhæng mellem fag, læring, læremiddel, elev og lærer. Ring og få et tilbud! Henvendelse: CFU-chef Birgitte Mikkelsen Mail: Tlf: Velkommen CFU-ydelser 5

6 Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? Mange skoler efterspørger praksisforankring og stærkt fokus på anvendelsesorienteret teori ifm. skoleudvikling, herunder også udvikling af skolens pædagogiske læringscenter. Samtidig ses en stadigt større efterspørgsel efter kompetencegivende forløb. Hos University College Lillebælt er der mulighed for at kombinere disse ting. CFU tilbyder i samarbejde med Videreuddannelse & Praksisudvikling et koncept, som netop tænker disse to ting sammen. Konceptet består af 5 modulers undervisning af 1 til 2 dages varighed. Modulerne afvikles med ca. 1 måneds mellemrum over et halvt år. Undervisningen foregår enten hos CFU eller i kommunens egne lokaler. Modulerne består af Modul 1 Didaktik med vejlederbriller Intro af forløbet Forventningsafstemning i forhold til forløbet At være vejleder begrebsafklaring Vejledning som en vej til at skabe rum for læring Voksnes læring kendetegn og motivation Almen didaktisk vejledning begrebsafklaring og planlægningsværktøjer It-didaktik Intro af den afsluttende opgave Modul 2 Vejlederrollen i teori og praksis Vejledningssamtalen som en professionel samtale Vejledningens rum Vejlederens opgave og ansvar Vejlederens kommunikative kompetencer teori og øvelser At give feed-back Modul 3 Vejlederrolle i teori og praksis Vejlederens kommunikative kompetencer i teori og øvelser Teamvejledning afprøvning af gruppevejledningsmetode At arbejde med modstand Egne vejlederkompetencer styrker og udviklingspotentialer Modul 4 Læringscentret som et team Hvorfor arbejde som et læringscenterteam? fælles forståelse og værdier At arbejde som et professionelt team fundamentet og forudsætningerne Hvordan bringer vi vore forskellige kompetencer i spil i vores arbejde som vejledere? Organisering af vores teamsamarbejde med fokus på teammødernes indhold og form Læringscenterteamets arbejde som et lærende team Modul 5 Hvad gør vi, når vi kommer hjem? At være ressourceperson i egen organisation intern konsulentfunktion og organisationskulturens betydning for anerkendelsen af funktionen Hvordan sikrer vi os, at det, vi har lært, bliver bragt i spil på egen skole? (transfer) Skoleledelsens rolle/opgave ift. læringscenterteamet med fokus på udarbejdelse eller revidering af funktionsbeskrivelsen for læringscenterteamet Videre aftaler mellem ledelsen og læringscenterteamet hvad er næste skridt? (videndeling med de andre skoler) Evaluering af forløbet Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

7 Det er tænkt således, at skolens læringscenterteam sendes af sted sammen med andre skolers læringscenterteam. Formålet er dels at styrke det interne teamsamarbejde, dels at højne videndelingen på tværs af skoler. I praksis betyder det, at der er nogle opgaver, som løses af teamet på skolen, hvor det også forventes, at skoleledelsen indgår. I de mellemværende perioder er der opgaver, der lægger op til, at læringscentermedarbejderne diskuterer og videndeler i et online læringsfællesskab som fx Google+. Dette kan kommunen enten selv vælge at facilitere, eller CFU kan understøtte denne del. Gennem Google+ - det online læringsfællesskab - er der således skabt grobund for det videre samarbejde og videndeling på tværs af skolernes matrikler - også efter udviklingsprojektet er slut. En anden hensigt med konceptet er at bringe indholdet og teorien på modulerne i anvendelse. Det er af stor betydning for deltagere i udviklingsprojekter at kunne se mulighed for direkte anvendelse i forhold til egen praksis som vejledere. Ifølge Bjarne Wahlgren er 85 % af efteruddannelse spildt, fordi det lærte ikke kommer i anvendelse. (Kilde Bjarne Wahlgren) Målgruppe Deltagelse som læringscenterteam 2 til 3 læringscenterteams pr. forløb (max. 30 deltagere). Deltagerne forventes at være en del af skolens ressourcepersoner, dvs. de har en vejledende funktion i læringscenterteamet. Læringscenterteams fra flere skoler sendes af sted som teams. Facilitering af et online læringsfællesskab, som understøtter udviklingsprocesser undervejs og sørger for fortsat dialog og videndeling efterfølgende fx i form af Google+. Konceptet kan naturligvis skræddersys til jeres behov, hvad enten I ønsker et anvendelsesorienteret forløb eller et kompetencegivende forløb eller både og! Sidder din kommune eller skole og har brug for sparring eller tilbud, som kan være med til at udvikle skolens pædagogiske læringscenter, kan I altid rette henvendelse til CFU. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? 7

8 Dansk At skrive sig til læsning på pc og ipad Kom og få præsenteret funktionelle og meningsfulde skriftsprogsaktiviteter til den første skriveog læseundervisning... v/janus Madsen , kl Vejle , kl Odense Hvordan bliver dine elever bedre læsere? Forskning peger på, at lærere, der er opdateret med den seneste viden på området, er de bedste til at løfte elevernes læseniveau. Det er dokumenteret, at lærere, der prioriterer deres elever og forholder sig til spørgsmål og opgaver før, under og efter læsningen, har klasser med større læseforståelse og læseudvikling. Samme effekt har fokus på faglig læsning. Herudover skal læsningen gøres interessant og levende gennem brug af gode tekster i et inspirerende undervisningsmiljø, der er præget af struktur, systematik og variation, så alle elever bliver udfordret på de rigtige måder og på eget niveau. I kataloget finder du flere kurser, der har læsning som omdrejningspunkt og klæder dig bedst muligt på til de mangeartede udfordringer på området. Kurserne tager afsæt i din hverdag og praksis og giver dig mulighed for at møde kolleger fra andre skoler. Sammen med dem vil du opdage og diskutere nye muligheder og udfordringer samt få inspiration til din undervisning. Bevægelse i danskundervisningen i klasse Se, hør, rør og gør med fokus på stavning i danskundervisningen... v/merete Løvgreen , kl Vejle Bevægelse i danskundervisningen i klasse Se, hør, rør og gør med fokus på stavning i danskundervisningen... v/merete Løvgreen , kl Odense Bliv klar til dialog om både billeder og bøger Få redskaber og inspiration til at understøtte elevernes udvikling af sproglige kompetencer gennem dialogisk læsning... v/anne Waage Petersen , kl Odense , kl Vejle Venlig hilsen Pædagogisk konsulent i dansk Gitte Stamp Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

9 Børnenes U-landskalender 2014 Få introduceret det nye materiale til Børnenes U- landskalender 2014 og bliv inspireret til at bruge det i undervisningen... v/michael Larsen , kl Odense , kl Odense , kl Vejle De store læser op Nu kommer Tue igen på CFU, så du kan få en solid faglig baggrund for din undervisning i oplæsning og et væld af idéer til isbrydere og øvelser, der slipper oplæsningslysten løs... v/tue Fabricius , kl Odense , kl Vejle CL i dansk Få inspiration til at arbejde med Cooperative Learning i danskundervisningen... v/anja Qvist , kl Vejle , kl Odense dr.dk/skole i undervisningen Bliv præsenteret for de mange muligheder, der ligger i at arbejde med dr.dk/skole... v/katrine Holst , kl Vejle , kl Odense Dansk for drenge computerspillet på banen som danskfaglig genre Et konkret undervisningsforløb med computerspillet som danskfaglig genre præsenteres med erfaringer hentet fra Løkkefondens drengeakademi v/lisbet Nørgaard , kl Odense Dansklærerens Dag 2014 Et blik på de journalistiske genrer Kom og få inspiration til arbejdet med journalistiske genrer i undervisningen fra begynderniveau til de ældste klassetrin... v/charlotte Rytter m.fl , kl Odense Fra Irene Holm til computerfigur entreprenørskab i danskfaget Lær, hvordan arbejdet med tekster og tekstanalytiske begreber kan omdannes til innovative produkter i danskundervisningen... v/julie Püschl , kl Vejle , kl Odense Henover bjerget Få inspiration til at sætte fokus på elevernes afkodning og læseforståelse og oplev, at udbyttet og glæden ved at læse bliver større... v/annette L. Christiansen , kl Odense , kl Vejle Dansk 9

10 Dansk ipad i dansk med de ældste Du præsenteres for en håndfuld særligt udvalgte ipadapps, som kan underbygge et godt og didaktisk velbegrundet læringsforløb i dansk i udskolingen... v/finn Roholt Pedersen m.fl , kl Odense , kl Vejle Kortfilm i indskolingen Bliv præsenteret for undervisningsegnede kortfilm og få indsigt i filmanalyse, med udgangspunkt i Fælles Mål, samt konkrete forslag til at arbejde med film i indskolingen... v/liselotte Michelsen , kl Odense , kl Vejle iskriv.dk i dansk på mellemtrinnet Bliv præsenteret for iskriv.dk til mellemtrinnet Alineas nye online undervisningsmateriale i genreskrivning for klasse... v/anja Qvist , kl Odense , kl Vejle Italesæt teksten med den kognitive litteraturanalytiske metode Få redskaber og inspiration til at understøtte de ældste elevers kompetencer i at italesætte deres analyse af tekster gennem den kognitive litteraturanalytiske metode... v/anne Waage Petersen Litteratur der dur på mellemtrinnet Idéer til, hvordan elever bevarer læselysten, og hvilke tekster der er gode at bruge... v/kenneth Jakobsen Boye , kl Vejle , kl Odense Litteratur og begejstring Bliv inspireret til at gøre eleverne mere aktive i danskundervisningen... v/ann-kathrin Aulkær Bentzen , kl Vejle , kl Odense , kl Odense Kognitiv litteraturdidaktik i praksis Få viden om den kognitive tilgang til litterære tekster og dermed et grundlag for at udvikle færdigheder i arbejdet med litteratur i danskundervisningen på et kognitivt grundlag... v/carsten Dilling , kl Vejle , kl Odense Litteratur og nye medier i dansk på mellemtrinnet Vi lever ikke længere i en tekstkultur, men i en mediekultur. Derfor må vi åbne døren for nye medier i undervisningen... v/trine May , kl Vejle , kl Odense Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

11 Litteratur og nye medier i indskolingen Få indblik i nye gode billedbøger for de 6-8-årige og få konkrete idéer til, hvordan vi kan arbejde med litterær analyse i den allerførste danskundervisning... v/trine May , kl Odense , kl Vejle Læsebånd 2.0 Få inspiration til, hvordan man kan udvikle og vedligeholde elevernes udbytte af læsebånd... v/anette Høj Madsen , kl Odense , kl Vejle Ny mundtlighed i dansk Ind i teksten ud til publikum Procesorienteret mundtlighed med mobil og webcam... v/anette Fonnesbæk Skyt , kl Vejle , kl Odense Prøveform B Fordybelse, differentiering og danskfaglig indsigt Mundtlig prøve i dansk i 9. og 10. klasse. Få hold på prøvekravene, eksempler på fordybelsesområder og idéer til tilrettelæggelse af undervisningen... v/birgitte Therkildsen , kl Vejle , kl Odense Netværk for læsevejledere skoleåret 2014/2015 Nu skal folkeskolereformen gennemføres, og målsætninger skal omsættes til praksis. Det er en kompliceret proces med læsevejlederen som en vigtig aktør... v/hanne Brixtofte m.fl OBS! Tre årlige netværksmøder Prøven i læsning og retskrivning og den daglige undervisning På kurset får du via oplæg, debat og øvelser nogle solide håndtag i forhold til prøverne... v/søren Aksel Sørensen , kl Odense , kl Vejle , kl Vejle , kl Vejle , kl Vejle , kl Odense , kl Odense , kl Odense Skriv året rundt faglig skrivning Kursus i faglig skrivning, hvor eleverne bliver bevidste om forskellige genrer med ordforråd og tegning som støttestrategi... v/yvonne Lund m.fl , kl Odense Dansk 11

12 Skriveundervisning i dansk med de ældste hvad virker? Fra international forskning ved man, hvad der virker i skriveundervisningen. Bliv inspireret til, hvordan du kan omsætte denne viden til en ny undervisningspraksis... v/hanne Brixtofte m.fl , kl Odense , kl Vejle Staveundervisning i indskolingen Få inspiration til at arbejde med din staveundervisning i meningsfyldte sammenhænge... v/dorthe Mølgaard Mathiasen m.fl , kl Odense , kl Vejle Tekst og billed hånd i hånd Lær at arbejde med nye genrer som graphic novels, billedbøger og billedromaner i dansk på mellemtrinnet... v/anne Waage Petersen , kl Vejle , kl Odense The flipped classroom i dansk med de store The Flipped Classroom handler om at bytte rundt på forholdet mellem lektier og de aktiviteter, der foregår i undervisningstiden. Et hands on-kursus!... v/kirsten Færing m.fl , kl Odense , kl Vejle Stedbaseret læsning en ny litteraturdidaktik i danskfaget Stedbaseret læsning er en ny undervisningsform, hvor sprog- og litteraturarbejdet foregår på bestemte steder. Få viden og inspiration til metoden... v/dorte Vang Eggersen , kl Vejle , kl Odense Ud med slaveordene Få ny viden om staveundervisning og bliv inspireret til at gå andre veje i din danskundervisning end via de traditionelle engangsmaterialer og diktathæfter... v/dorthe Mølgaard Mathiasen , kl Vejle , kl Odense Sæt skolen i bevægelse aktive dansktimer for de ældste elever Teenagehjerner og -kroppe har brug for at komme i bevægelse, fordi det skaber bedre forudsætninger for at lære, koncentrere sig og bevare motivationen... v/lene Stenger , kl Odense Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

13 Den internationale dimension etwinning en genvej til Europa Kom og lær, hvordan du gennem brug af ikt kan komme i gang med at arbejde med den internationale dimension. Dette kursus er for den, der ikke kender etwinning... v/john Kraaer m.fl , kl Odense , kl Vejle Kom i gang med internationalt arbejde i din daglige undervisning Kom i gang med internationalt arbejde i din daglige undervisning og få ideér til kulturforståelse, gratis materialer fra EU og partnersøgning... v/john Kraaer m.fl , kl Odense Dansk Den internationale dimension 13

14 Indskoling Få styr på timen Få inspiration og redskaber til at skabe en god struktur og organisering af timen og derved øge kvaliteten af din undervisning... v/gitte Stamp , kl Vejle , kl Odense Ud med indskolingen Udeskole for indskolingsbørn Flyt dansk, matematik, natur/teknik, idræt ud og arbejd med faglige aktiviteter i naturen og kulturen omkring skolen... v/malene Bendix , kl Vejle , kl Odense Mange måder at lære på og 100 dages høflighed med Thomas Skov i børnehaveklassen Vi sætter blandt andet fokus på reformens betydning for børnehaveklassen, bevægelse og musik, opdagende skrivning, praksisnær natur og teknik i børnehøjde og meget andet... v/ulla Koch Sørensen m , kl Odense Netværk for børnehaveklasseledere 2014/2015 Deltag i en eftermiddag med faglig inspiration og kollegial sparring... v/mai-britt Nielsen m.fl. OBS! To kursusdage , kl Vejle , kl Vejle , kl Odense , kl Odense Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

15 Innovation Den innovative underviser Kom og deltag i et kursus, hvor du oplever, hvorledes kreativitet, innovation og entreprenørskab kan anvendes i såvel egen planlægningspraksis som i undervisningen... v/jette Horsted , kl Vejle Matematik og Innovation er da 4, og derfor kan jeg kan ikke arbejde med innovation i matematikundervisningen. Jo, det kan du! På kurset vil du se hvordan... v/anita Ousen , kl Odense Eleverne som didaktiske meddesignere Innovation på dagsordenen i danskundervisningen! Computerspillet rummer store potentialer som et appetitvækkende innovationselement i danskundervisningen... v/lisbet Nørgaard , kl Vejle Step by Step design i undervisningen Er du optaget af at designe og tilrettelægge et undervisningsforløb, der giver dine elever mulighed for at udvikle innovationskompetence?... v/anita Ousen , kl Vejle Innovation i danskundervisningen Få viden om, hvordan innovationstankegangen kan være med til at kvalificere danskundervisningen... v/anette Bjerregaard , kl Vejle Innovation i undervisningen På kurset vil du arbejde med innovationsmodeller og -metoder, som sætter mange kompetencer i spil og engagerer elever, der ellers ofte holder sig tilbage... v/kirsten Danielsen , kl Odense Indskoling Innovation 15

16 Fremmedsprog Creative writing not just right or wrong, but fun and exciting This course will give you and your students active and stimulating activities to develop the writing skills, and at the same time create a love for writing... v/sarah Nakel , kl Odense Skolereformen Skoleåret 2014/15 er året, hvor der gennem den nye skolereform igangsættes mange nye tiltag i folkeskolen. I sprogfagene betyder det bl.a. tidligere sprogstart samt øget fokus på bevægelse, differentiering og læringsmål. Det bør ses som en klar styrkelse af sprogfagene. Det kommer nemlig unægteligt til at betyde noget for undervisningen og læringen, når man starter tidligere, inddrager mere bevægelse og har øget fokus på differentiering og læringsmål. Det bliver selvsagt vigtigt, at man gør sig didaktiske, pædagogiske og teoretiske tanker om læringen og undervisningen. Bevægelse i engelskundervisningen Let s get moving! Kom og få inspiration til, hvordan du kan implementere masser af bevægelse og fremme elevernes motivation i din engelskundervisning... v/marianne Vincent Ancker m.fl , kl Odense Bevægelse i tyskundervisningen Kom og få inspiration til, hvordan du kan implementere bevægelse og fremme elevernes motivation i din tyskundervisning... v/troels Gannerup Christensen , kl Vejle , kl Odense Hvordan kan it evt. understøtte læringsmål og hjælpe elever med faglige udfordringer? Hvilke muligheder ligger der i inddragelsen af it på de forskellige alderstrin? Hvordan og hvorfor bør bevægelse inddrages i undervisningen? Hvordan arbejder man med et fremmedsprog, når eleverne ikke har et skriftsprog? Sproglærernes dag afholdes den 25. september og sætter denne gang fokus på tidlig sprogstart og bevægelse i sprogundervisningen. Differentiering i engelskundervisningen Kurset byder på idéer og inspiration til, hvordan vi kan arbejde med differentiering i engelskundervisningen, så flest mulige elever får støtte og bliver fagligt udfordret... v/signe Schmidt Rye , kl Odense , kl Vejle Venlig hilsen Pædagogisk konsulent i tysk Troels Gannerup Christensen Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

17 ipads i tysk- og engelskundervisningen Få inspiration til anvendelse af ipads i fremmedsprogsundervisningen... v/christa Martin , kl Vejle It i engelskundervisningen ( kl.) På dette kursus vil vi undersøge nogle af de muligheder, hvormed it og digitale medier kan øge autenticiteten i engelskundervisningen... v/dorte Halberg Jakobsen , kl Vejle , kl Odense Sproglærernes Dag 2014 Sproglærernes Dag 2014 sætter fokus på de to vigtige emner fra skolereformen: bevægelse i undervisningen og tidlig sprogstart... v/vibeke Jahn Haaning m.fl , kl Middelfart Sådan takler du den nye skolereform i sprogundervisningen Dette kursus giver en up-date på, hvordan vigtige elementer fra den nye skolereform får indflydelse på din daglige sprogundervisning... v/signe Schmidt Rye m.fl , kl Odense , kl Vejle Tidlig sprogstart i tysk Med indførelsen af den nye skolereform er der bl.a. fokus på tidlig sprogstart i tysk. Dette er en styrkelse af faget, men hvordan griber man det an?... v/troels Gannerup Christensen , kl Vejle , kl Odense Write, Write, Write Hvordan kan vi hjælpe eleverne med at udvikle deres intersprog? Hvordan gives den gode feedback i forhold til skriftlige opgaver? Gennem hands-on aktiviteter diskuterer vi bl.a. disse spørgsmål... v/ulla Krogsgaard , kl Odense Fremmedsprog 17

18 Kulturfag Eleverne som didaktiske meddesignere Didaktik og læringsudbytte kan sagtens bringes i spil, selvom dansklæreren ikke selv er en haj... v/lisbet Nørgaard , kl Vejle Hip hip hurra Efterårets kurser i kulturfagene har fokus på to store begivenheder i I år er det 200 år siden, Frederik den 6. underskrev loven om, at alle danske børn har ret og pligt til undervisning. Dermed var grundstenen for den skole, vi kender i dag, lagt. Vi markerer begivenheden ved at sætte ekstra spot på skolen. Hvordan så skolen ud før i tiden? Hvor skal skolen bevæge sig hen? Hvad bringer fremtiden? Der tilbydes derfor mulighed for at deltage i inspirationseftermiddage på CFU, hvor man kan få idéer og konkrete materialer til at arbejde med skolen som tema. 200-året er desuden præget af en omfattende skolereform og nye fælles mål. Hvilke krav stilles der i de nye mål, og hvordan kan vi bruge dem i den daglige undervisning? Det kan man blive meget klogere på til efteråret. Historiefaget har i skolereformen fået et særligt løft med Det Historiske Videncenter i Jelling, der skal sætte mere fokus på historieformidling. Vi tilbyder derfor også en historiedag i Jelling, hvor historiedidaktikken kommer i fokus med oplæg og diskussion med de to store historikere Jens Aage Poulsen og Bernard Eric Jensen. Alt sammen krydret med et besøg på centeret og Kongernes Jelling. CL i kulturfagsundervisningen Hvordan kan CL være med til at højne elevernes faglige udbytte af undervisningen i historie, samfundsfag og kristendomskundskab med udgangspunkt i det materiale, man anvender i forvejen?... v/thomas Lynge Madsen , kl Vejle Få verden ind i undervisningen med masser af aktiviteter Gør undervisningen levende. Lad eleverne opleve verden ved at prøve, røre og arbejde med et stort udvalg af genstande fra UNESCO... v/thomas Fibiger , kl Odense Historielærerens dag Nationalt Videncenter for historie og kulturarv En fantastisk dag med to af dansk historiedidaktiks hovedpersoner. Hør om det Nationale Videncenter, den aktuelle fagdidaktik, og om hvordan historiebevidsthed ses i v/jens Aage Poulsen og Bernard Eric Jensen , kl Jelling Venlig hilsen Pædagogisk konsulent i kulturfagene Astrid Danielsen Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

19 Nye bestemmelser for undervisning i Kristendomskundskab Kurset gennemgår de væsentligste ændringer i faghæftet og deres betydning for undervisningens indhold og form. Undervejs inddrages konkrete undervisningsidéer til alle klassetrin... v/john Rydahl , kl Odense Nye Fælles Mål i Historie og Samfundsfag I skoleåret 2014/2015 træder nye Fælles Mål i kraft. Få indblik i, hvad det betyder, og hvordan de kan anvendes i praksis... v/marianne Dietz , kl Odense Skolen 200 år hvad nu? Skolen fylder 200 år og er under stor forandring. Få inspiration til, hvordan du i udskolingen kan arbejde med skolens historie og samfundsbetydning... v/bo Hansen m.fl , kl Odense Skolen i 200 år Kom til fest på Center for Undervisningsmidler og få inspiration til at arbejde med skolens fødselsdag. Hvordan så skolen ud for 200 år siden, og hvor er den på vej hen?... v/astrid Danielsen m.fl , kl Odense , kl Vejle Kulturfag 19

20 Sundhed STUNT - en dramatisk mulighed Hej Moster. Luk lige sylten, efterfulgt af et slag, kroppen ruller ned ad trapperne, rejser sig op og hovedet knaldes ind i væggen - det er slåskamp, det er for sjov, det er STUNT... v/knud Aage Bærenholdt , kl Vejle Tilmeld dig på cfu.ucl.dk

21 Læringsteknologi Elektronisk portfolio et redskab til undervisningsdifferentiering og øget elevinddragelse/-ansvar Kurset skaber en solid sammenhæng mellem årsplanen, differentieringen, portfoliomappen, elevplanen og skole/ hjem-samtalerne... v/anders Thorup , kl Vejle Google Apps: Fortsætterkursus Apps, kreativ brug af google dokumenter, produktion af websteder, multimodale produktformer, apps på smartphones, e-porteføljer, videoredigering og interaktive kort... v/ture Reimer-Mattesen , kl Odense Flipped Classroom? brug din ipad Lær at fremstille multimedieprodukter på ipad, der integrerer tekst, billede, video og lyd. Inspirationen til dette er hentet fra det, der kaldes The Flipped Classroom... v/finn Roholt Pedersen , kl Odense ipad og Googles univers ipad arbejder fint sammen med Google-universet. Kom og lær, hvordan du får struktur på din ipad, og hvordan du kan dele ressourcer med andre... v/john Kraaer , kl Vejle , kl Odense Fotoredigering på ipad Rediger og færdiggør dine fotos på ipad... v/finn Roholt Pedersen , kl Odense , kl Vejle Videoredigering på ipads Rediger og færdiggør dine videooptagelser på ipad... v/finn Roholt Pedersen m.fl , kl Odense , kl Vejle Google Apps: Grundkursus Sådan gør du! Organiser eleverne smart på Google Drev, og få styr på dit eget. Udnyt mulighederne for deling, produktion og samarbejde med Google dokumenter og mapper... v/ture Reimer-Mattesen , kl Odense Værktøjer til Flipped Classroom didaktik Vend klasseværelset på hovedet! Lad i stedet eleverne se læreroplæg hjemme som lektie, indhent feedback og brug timerne til i højere grad at støtte elevernes læreproces... v/ture Reimer-Mattesen , kl Odense , kl Vejle Sundhed Læringsteknologi 21

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 Den nye skolereform set gennem Danmarks Sproglærerforenings briller Om materialevalg til udlånssamlingerne ved Center

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Kurser og uddannelser Skolen forår 2015

Kurser og uddannelser Skolen forår 2015 VIDEN KOMPETENCER LÆRINGSRESSOURCER Kurser og uddannelser Skolen forår 2015 Center for Undervisningsmidler LedelsesAkademiet Videreuddannelsen Læringsuger - ramme om praksisnær kompetenceudvikling Side

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Workshops i Learning Lab

Workshops i Learning Lab Workshops i Learning Lab Foråret 2012 It på din skole Kom og prøv! Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus,

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere