Forslag(til(konference:(( ( Vedrørende:((! Ny!Øvelse!ved!store!DM!for!seniorer( ( ((

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag(til(konference:(( ( Vedrørende:((! Ny!Øvelse!ved!store!DM!for!seniorer( ( (("

Transkript

1 (X)(Senior( ( Vedrørende:(( NyØvelsevedstoreDMforseniorer( ( (( Forslagnr.: S1 Forslagsstiller: KøbenhavnsIdrætsForening,FormandSørenChristofferBrasen /Bestemmelseidag: 13.2 TilføjelsetiløvelsetilStoreDM NytForslag: KøbenhavnsIdrætsForening(KIF)foreslåratderfra2014ermixHstafetpåøvelseslistentilStoreDM.MixH stafeterblandtandetkendtfrasverige,hvorklubbernestilleropmodhinandenidennedisciplin.der konkurreresi4x100meterhvorrækkefølgenerkvinde kvinde herrehherre. Motivering: Forslagsstillerskalværetilstedepåkonferencen DisciplinenhariSverigeværetmedtilatskabespændingogsammenholdiklubberne,somenspændende sidsteøvelse. DaderiDanmarker4x400herreogdamesomsidstedisciplinomsøndagen,foreslårviatmixstafet4x100 meterbliverplaceretsomsidstedisciplinpåførstedagen Evt.bemærkningerfraLUudvalg: Lørdagenafsluttesidagmed4x100mstafetforhenholdsviskvinderogherrer. Følgendeblevvedtaget: 1

2 (X)(Senior( ( Vedrørende:(( Flytning(af(400m(for(herrer(ved(DM( (( Forslagnr.: S2 Forslagsstiller: KøbenhavnsIdrætsForening,FormandSørenChristofferBrasen /Bestemmelseidag: Tidsskemalørdagforherrer,hvorderer400meterpåøvelseslisten NytForslag: KøbenhavnsIdrætsForeningforeslårat400meterherrerflyttesfralørdagtilsøndagimesterskabet2014. Motivering: Forslagsstillerskalværetilstedepåkonferencen Dettemedbaggrundi,atderogsåafviklessvenskemesterskaberisammeweekendsomdedanske,i2014. Danmarksmåskefortidenbedsteatlet,NickEkelundHArenander,ønskeratdeltageibeggemesterskaber, ogvihåberderforpåenpositivbehandlingafansøgningen. Evt.bemærkningerfraLUudvalg: Følgendeblevvedtaget: 2

3 ( ((X()(Senior(( ( Vedrørende:((Danmarksturneringen( ( (( Forslagnr.: S3 Forslagsstiller: DTudvalget /Bestemmelseidag: Afsnit6,Danmarksturneringsreglement Heleafsnit6,DTReglement NytForslag: Nystrukturfordanmarksturneringen. Indledenderunde/r: H Indledenderunde/rbliveropdeltiØstH/Vestogudenendivisionsinddeling H Hverforeningmåstillemedubegrænsetantaldeltagere H Dergivespointtilholdkonkurrencenforxxantalpointgivendedeltagere.(sebilag) Finalerunde/r: H Debedste3H4holdfrahenholdsvisØstogVestgårtilfinalensomafholdessomhidtilaltefterom finalenafholdespået6eller8banersstadion.(offentliggøresindenindledenderundeafholdes). Motivering: Forslagsstillerskalværetilstedepåkonferencen Økonomiskerdetlangtbilligereforklubberne. Færrearrangører.Deterekstremtsværtatfindearrangørertilholdkampene. Debedsteklubberstillermedsvageholdiindledenderunde,meningenmedatdebedsteskullemøde hinandenfleregangeomåreterderikke. Øgetdeltagerantal.Detkangivedeltagerefra små klubbermulighedforatdeltage. Evt.bemærkningerfraLUudvalg: Skalikketilafstemning,daderstemmesomforslagS3aHd. Følgendeblevvedtaget: 3

4 ((X()(Senior(( ( Vedrørende:((Danmarksturneringen( ( (( Forslagnr.: S3a Forslagsstiller: DTudvalget /Bestemmelseidag: Afsnit6,Danmarksturneringsreglement Heleafsnit6,DTReglementet NytForslag: Nystrukturfordanmarksturneringen. Indledenderunde/r: H Indledenderunde/rbliverØstH/VestHopdelt. Motivering: Forslagsstillerskalværetilstedepåkonferencen Økonomiskerdetlangtbilligereforklubberne. Færrearrangører.Deterekstremtsværtatfindearrangørertilholdkampene. Debedsteklubberstillermedsvageholdiindledenderunde,meningenmedatdebedsteskullemøde hinandenfleregangeomåreterderikke. Øgetdeltagerantal.Detkangivedeltagerefra små klubbermulighedforatdeltage. Evt.bemærkningerfraLUudvalg: Følgendeblevvedtaget: 4

5 ((X()(Senior(( ( Vedrørende:((Danmarksturneringen( ( (( Forslagnr.: S3b Forslagsstiller: DTudvalget /Bestemmelseidag: Afsnit6,Danmarksturneringsreglement Heleafsnit6,DTReglementet NytForslag: FalderborthvisS3aikkevedtages Nystrukturfordanmarksturneringen. Indledenderunde/r: H Indledenderunde/riØstogVestafholdessomeetstævneudendivisionsinddeling,hvoralle landsdelensdeltagendeholddeltager. Motivering: Forslagsstillerskalværetilstedepåkonferencen Økonomiskerdetlangtbilligereforklubberne. Færrearrangører.Deterekstremtsværtatfindearrangørertilholdkampene. Debedsteklubberstillermedsvageholdiindledenderunde,meningenmedatdebedsteskullemøde hinandenfleregangeomåreterderikke. Øgetdeltagerantal.Detkangivedeltagerefra små klubbermulighedforatdeltage. Evt.bemærkningerfraLUudvalg: Følgendeblevvedtaget: 5

6 ((X()(Senior(( ( Vedrørende:((Danmarksturneringen( ( (( Forslagnr.: S3c Forslagsstiller: DTudvalget /Bestemmelseidag: Afsnit6,Danmarksturneringsreglement Heleafsnit6,DTReglementet NytForslag: FalderborthvisS3aogS3bikkevedtages Nystrukturfordanmarksturneringen. Indledenderunder: H DerafholdestoIndledendestævnerihenholdsvisØstogVest. H I1.indledendestævnedeltageralletilmeldteholdpånårdetrebedstplaceredefraåretfør. H I2.indledendestævnedeltagerdetrebedstplaceredefraåretførsamtde7bedstplaceredei stævne1. H Vedfærreend10tilmeldteholdudgår1.runde. Motivering: Forslagsstillerskalværetilstedepåkonferencen Økonomiskerdetlangtbilligereforklubberne. Færrearrangører.Deterekstremtsværtatfindearrangørertilholdkampene. Debedsteklubberstillermedsvageholdiindledenderunde,meningenmedatdebedsteskullemøde hinandenfleregangeomåreterderikke. Øgetdeltagerantal.Detkangivedeltagerefra små klubbermulighedforatdeltage. Evt.bemærkningerfraLUudvalg: HvisforslagS3aogS3bvedtagessamtforslagS3cikkevedtagesbetyderdetteatderafholdeseet indledendestævneihenholdsvisøstogvestmeddeltagelseafalletilmeldteholdidennelandsdel. Følgendeblevvedtaget: 6

7 ((X()(Senior(( ( Vedrørende:((Danmarksturneringen( ( (( Forslagnr.: S3d Forslagsstiller: DTudvalget /Bestemmelseidag: Afsnit6,Danmarksturneringsreglement Heleafsnit6,DTReglementet NytForslag: ForslagetbortfalderhvisforslagS3aogS3bikkevedtages Nystrukturfordanmarksturneringen. Indledenderunde/r: H Iindledenderunde/rbliverdergivetpointtilholdkonkurrencenforxxantalpointgivendedeltagere. (sebilag) Motivering: Forslagsstillerskalværetilstedepåkonferencen Økonomiskerdetlangtbilligereforklubberne. Færrearrangører.Deterekstremtsværtatfindearrangørertilholdkampene. Debedsteklubberstillermedsvageholdiindledenderunde,meningenmedatdebedsteskullemøde hinandenfleregangeomåreterderikke. Øgetdeltagerantal.Detkangivedeltagerefra små klubbermulighedforatdeltage. Evt.bemærkningerfraLUudvalg: Følgendeblevvedtaget: 7

8 8 ((X()(Senior( ( Vedrørende:((DM(Hold(B(Forbundsmappens(afsnit(5( Forslagnr.: S4 Forslagsstiller: DAFbestyrelsen /Bestemmelseidag: Forbundsmappensafsnit5 DMHold Forslag1) BestyrelsenstillerforslagommesterskabetDMHoldnedlægges. Forslag2) BestyrelsenstillerforslagomatstævnekonceptetafviklessammenmedEMHHoldudtagelsesstævnet,men atdetikkeharstatusafofficieltdanskmesterskab. NytForslag: Motivering: Forslagsstillerskalværetilstedepåkonferencen DMHoldstævneterblevetafvikletgennemenprøveperiodeogvikonstatererattilslutningenfrade danskeklubberikkeerstor.vikonstatereratstævnearrangørerneerutilfredsemeddetteogsamtidig menerviikkeatstævnetberettigertilendmtitel,nårdeltagelsenersålav. Alternativettilatnedlæggestævneformeneratafvikleenalternativudgaveafholdstævnetiforbindelse medemholdudtagelsesstævnet,dogudendmtitel.derskalskeennytænkning,dadennuværendeform ikkekanafviklesiforbindelsemedemholdudtagelsesstævnet,daeksempelvis100og200mskalafvikles påmodsattedage. Evt.bemærkningerfraLUudvalg: Følgendeblevvedtaget:

9 ((X()(Senior( ( Vedrørende:((Aldersgrænser(ved(Danske(Mesterskaber( ( Forslagnr.: S5 Forslagsstiller: DAFbestyrelsen /Bestemmelseidag: TilDMerderfritilmeldingideflesteøvelser.Dererenkelteøvelsermedbegrænsningertil. StoreDM,seseedning( til ). NytForslag: TilDMerderfritilmeldingideflesteøvelser.Dererenkelteøvelsermedbegrænsningertil StoreDM,seseedning( til ). FordeltagelseiDMskalenatletmindstfyldedetangivneantalåriindeværendesæson: Marathonog50kmkapgang:20årellerældre Kastedisciplinerformænd,tikampog10.000m:18årellerældre Øvrigediscipliner:16årellerældre Motivering: Forslagsstillerskalværetilstedepåkonferencen DererinuværendebestemmelseringenaldersbegrænsningerpådeltagelseiseniorernesDM. DetermedandreordmuligtforselvdeyngstebørnatstilletilstartisamtligeDMHdiscipliner. DetteforslaganvenderdeafIAAFanvendtealdersgrænsertilVMogOL. Evt.bemærkningerfraLUudvalg: SærregelgældendeforDanmarksturneringensomeråbenforatleterfradetfyldte14.år. Følgendeblevvedtaget: 9

10 10 ( ((X()(Senior( ( Vedrørende:((Nyt(afsnit(16( ( Klub:(Hvidovre(AM( ( Forslagnr.: S6 Forslagsstiller: HvidovreAM /Bestemmelseidag: 16UdenlandskStatsborgeriDM 16.1ReglerforudlændingesdeltagelseikonkurrenceromDM Enudenlandskstatsborgerkandeltageikonkurrencenomdanskemesterskaberindividuelt, såfremtvedkommendeermedlemafenklubunderdafogharhaftfastbopælidanmarkde forudgående24måneder(harværettilmeldtfolkeregisteretellertilsvarendeoffentligmyndighed)oggivet afkaldpåatdeltageisithjemlandsmesterskaber,samtstilleopforsithjemlandinternationaltsammeår DAF sbestyrelsekangivedispensationfordisseregler. VejledningtildispensationsreglerskalindskriveshersamtoffentliggørespåDAF shjemmeside Udenlandskestatsborgerekanfritdeltageiveteranmesterskaber,såfremtdeermedlemafen foreningunderdafogharhaftfastbopælidanmarkideforudgående6måneder. (HarværettilmeldtFolkeregisteretellertilsvarendeoffentligmyndighed) UdenlandskestatsborgerekanfritdeltageiungseniorH,juniorHogungdomsHmesterskaber,såH fremtdeharhaftfastbopælidanmarkdeforudgående6månederogermedlemmerafenforeningunder DAF VedDMi7Hkampog10Hkampforjuniorogungseniorkanudenlandskestatsborgeredeltage,dog udenatdekanblivedanskemestre.antalletafudenlandskedeltagereaftalesmellemdetansvarligeudvalg ogarrangørenafmesterskabet. 16.2Udenlandskdeltagelseveddanskemesterskaber DAFkaninvitereudenlandskedeltageretilStoreDMsomgæster,mendekanikkeopnåplacering vedstoredm.baggrundenforeninvitationvilberopådenenkelteudøversniveausamtden idrætsligerelevansidenkonkreteøvelse Navngivneatleterkanindstillestilinvitation,somigivetfaldudsendesfraDAF'skontormed Idrætsudvalgetsomafsender Udgifterneiforbindelsemeddeltagelsenafholdesafenellerflereafdeimpliceredeparterefter nærmereaftaleidetenkeltetilfælde DMIndeeråbenfordeltagerefraudenlandskeforeninger,samtudenlandskedeltageresom repræsentererendanskklubogsomikkekanopfyldedei(16.1.1)anførteregler Deltagelseefter(16.2.4)kanikkeblivedanskmesterogmodtageDMHmedaljer Udlændingeudendansklicens,deltagerudenforkonkurrence Udenlandskedeltagereskalopfyldesammekvalifikationskravsomderstillestildanskeaktivefor atkunnedeltage.antalletafudenlandskedeltagereimangekampeaftalesmellemlandstrænereni mangekamp,iusamtarrangøren Udenlandskeatleter,derikkeopfylderbetingelsernei(16.1.3)omdeltagelseved veteranmesterskaber,kandeltagesomgæsterudenmulighedforatplaceresigveddmvogvindedm medaljer.gæsternevilikkekunneoptagepladsisemifinalerogfinaler,hvisdetsamtidigbetyder,atde regulæredeltagerehervedudelukkesfrasamme.

11 Udenlandskdeltagelseistafetogholdmesterskaber ForstafetHogholdmesterskabermedminimum3deltagerekanenudenlandskstatsborgerdeltagei holdkonkurrencen,såfremtvedkommendeermedlemafenklubunderdafogharhaftfast bopælidanmarkdeforudgåendeseksmåneder.(harværettilmeldtfolkeregisteretellertilsvarende offentligmyndighed). 16.4Danmarksturneringen Danmarksturneringen(16.3.1). 16.5DMholdturnering DMholdturnering(16.3.1). 16.6DMisyvkampforkvinder,tikampforherrersamt10.000m VedDMi7kampforkvinder,10kampformændsamt10.000mkanudenlandskestatsborgere somikkeopfylderovenståendebestemmelser,deltage,dogudenatopnåplaceringveddm Udenlandskedeltagereskalopfyldesammekvalifikationskravsomderstillestildanskeaktivefor atkunnedeltage.antalletafudenlandskedeltagereimangekampeaftalesmellemlandstrænereni mangekamp,iusamtarrangøren VedDMi7kampog10kampforjuniorogungseniorkanudenlandskestatsborgere,somikke opfylderbetingelsernefordeltagelsei(16.1.4),dogudenatopnåplaceringveddm.antalletaf udenlandskedeltagereimangekampeaftalesmellemdetansvarligeudvalgogarrangørenaf mesterskabet NytForslag: 16.1ReglerforudlændingesdeltagelsevedDanskeMesterskaber UdenlandskestatsborgerekanfritdeltageialleDanskeMesterskaber,såfremtdeermedlemafen foreningunderdafogharhaftfastbopælidanmarkdeforudgående6måneder DAF sbestyrelsekan(efterindstillingfrahhv.idrætsudvalgetogveteranudvalget)invitere udenlandskestatsborgere(derikkeopfylder16.1.1)tilatdeltageveddanskeseniorhogveteran mesterskaber(ikkeungdom),hvisdetvurderes,atdereridrætsligrelevansfordeltagelseniden pågældendeøvelse. 16.2Seedningogvidereavancement Alleudenlandskestatsborgerevilbliveseedetpåligefodmeddanskedeltagere Max.33%afdeltagereneiensemifinaleellerfinalevedetseniormesterskabkanværeudenlandske statsborgere.vedveteranmesterskaberkanenudenlandskstatsborgerikkeoptageenplads,hvisdet samtidigbetyder,atdanskedeltagerehermedudelukkes.dererdogingenbegrænsningved ungdomsmesterskaber. 16.3OpnåelseafDMTmedaljer Udenlandskestatsborgerederopfylder16.1.1kanopnådanskemesterskabogDMHmedaljerved samtligeungdomsmesterskaber UdenlandskestatsborgerekanikkebliveDanskMesterogkanhellerikkemodtageDMHmedaljeri individuelleøvelservedalledanskeseniorhogveteranmesterskaber ForstafetHogholdmesterskabermedminimum3deltagerekanenudenlandskstatsborger(der opfylder16.1.1)deltageiholdkonkurrencen,oghervindebådemesterskabogdmhmedaljerpåligefod meddanskedeltagerevedalledanskeseniorhogveteranmesterskaber.dermådogmax.være33% udenlandskestatsborgerepåderespektivehold IDanmarksturneringensElitedivisionogtilDMHoldmåmax.33%afdepointscorendedeltagere væreudenlandskestatsborgere(deropfylder16.1.1) Udenlandskestatsborgere,derikkeopfylder16.1.1kanikkeværeendelafethold,dermodtager DMHmedaljer. Motivering: ForslagsstillerskalværetilstedepåKonferencen

12 12 Førstogfremmestensimplificeringafregelsættet,deridagerkompliceretogufuldstændigt,daDAF s bestyrelseendnuikkeerkommetmedetudspiltildispensationsreglernei hvilketgavenheldeluro ligeoptilstartenafstoredmiår. Detgiverrigtiggodmeningatudenlandskestatsborgereikkekanvindeindividuellemedaljervedetsenior DM,menivoresoptikgiverdemegetrestriktiveregleromkravombopæli24månederogforsagelseaf deltagelseisitegetlandsnationalemesterskaberoglandskampe/internationalemesterskaberabsolut ingenmening. Vimenerderimodatudenlandskestatsborgere,dertildagligtstudererellerarbejderiDanmark(oghar boetherfastimin.6måneder),ogsamtidigdagligttrænerivoresforeningerogdeltageriallevores almindeligestævner,herunderdt,ogsåskalhavemulighedforatdeltagevedindividuelledm,ogvære medtilatskabenoglegodeogseværdigekonkurrencertilgavnforalle. LigesomdetgivergodmeningatudenlandskestatsborgereikkekanvindeindividuelleDMHmedaljer,så giverdetogsårigtiggodmening,atdererenbegrænsningpå,hvormangederkandeltageiensemifinale ogenfinale.medforslagetbetyderdetmax.2udenlandskestatsborgereifinalerpåinddeltebanerogide tekniskefinaler. Vimenerogså,atderskalfastlæggesenøvregrænseforantalletafudenlandskestatsborgerevedstafetog holdmesterskaber(inkl.dtogdmhold),hvorvisynesatdeterrimeligtatsætteengrænsepåmax.33%. Evt.bemærkningerfraLUudvalg: Detmesteafteksteneromformuleringerellertekstrettelserafnuværendebestemmelser. Dogerderforseniorerfølgendevæsentligeændringer: Udenlandskestatsborgerekanfritdeltageialledanskemesterskaber,såfremtdeer medlemafenforeningunderdafogharhaftfastbopælidanmarkdeforudgående6måneder modnuværende24måneder,samtkravetomatdehargivetafkaldpåatdeltageisithjemlands mesterskaberm.v.fjerneshelt Tilgengældkaningenudenlandskestatsborgereindividueltlængereblivedanskmester ellermodtagedmhmedaljer,uagtetomdeharværetbosatidanmarki6eller24måneder VedDMHindeophævesdeltagelsenafudenlandskedeltagereforudenlandskeforeninger, daudlændingeskalhavehaftfastbopælidanmarkdeseneste6månederogrepræsentereren danskklub.altsådmhindeerikkelængereetåbentmesterskab /16.3.3Forstafetløbogholdmesterskaberbegrænsesantalletafudenlandskedeltagere medbopælidanmarkdeseneste6månedertilmax.33%,hvilketerenkraftigbegrænsningi forholdtilidag. 16.4Danmarksturneringen.: Antalletafherboendeudenlandskedeltagerebegrænsestil33%afdepointscorendedeltagere. 16.6VedDMisyvkamp,Tikampsamt10.000mkanudenlandskedeltagereikkelængeredeltage, udenatdeopfylderbetingelsenomatrepræsentererendanskklubsamthavegaftfastbopæli Danmarkdeseneste6måneder. Tilsidstindføresderheriafsnit16nyeseedningsreglerforudlændinge(nye16.2). Følgendeblevvedtaget:

13 13

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Forbundsmappe Afsnit 12 Børne- og ungdomsbestemmelser Sæson 2015 Dato Ændringer 08/28-02-2012 Efter konference og ny opsætning 28-03-2012 12.10 og 12.11 tilrettet 11-04-2012 12.11.13

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 14 Forbundsmappe Veteranbestemmelser Sæson 2015 Dato Changes / Ændringer 12.marts 2009 10.oktober 2009 Veterankonference 1.maj 2010 Veterankonference 2009 Fejl i nummerering

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Aalborg Atletik & Motion

Aalborg Atletik & Motion Aalborg Atletik & Motion www.aalborgatletik.dk 1 Team AAM præsentation Konceptet Med etableringen af Team AAM og formuleringen af støttekonceptet ønsker vi i klubben at tilbyde de bedste muligheder for

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

AAIG atletik, tri & motion organisation

AAIG atletik, tri & motion organisation AAIG atletik, tri & motion organisation Klubbladsredaktør Kirsten E. Møller, Møllevej 50, Felstedskov, 6200 Aabenraa 74 68 58 73 eskildsen-moeller@stutteri-hesselholt.dk I redaktionen Bodil Nielsen, bniel@aabenraa.dk

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

DAF 1999 i tal. Erik Laursen (EL) Walther Gasbjerg. Arden Bogtrykkeri AJS FORSIDE: RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: REDIGERING & LAY-OUT: TRYK:

DAF 1999 i tal. Erik Laursen (EL) Walther Gasbjerg. Arden Bogtrykkeri AJS FORSIDE: RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: REDIGERING & LAY-OUT: TRYK: DAF 1999 i tal FORSIDE: Wilson Kipketer, SPARTA var igen i 1999 tilbage i den rolle, han havde i 1997. Kun 1 nederlag i 13 "finaler'' blev det til. Det blev også til jackpot i "IAAF's Golden League Meetings",

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere Beslutningsforslag nr. B 160 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Brian Mikkelsen (KF) og Mike Legarth (KF) Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

31 mm fint fortandet med induktiv hærdede tænder Anvendes til træ, kunstof og gipsplader. Art. nr Forpakning Dkr Lager MM133 1 SB.

31 mm fint fortandet med induktiv hærdede tænder Anvendes til træ, kunstof og gipsplader. Art. nr Forpakning Dkr Lager MM133 1 SB. 31 mm fint fortandet med induktiv hærdede tænder Anvendes til træ, kunstof og gipsplader. Præcise snit op til 67 mm. MM133 1 SB. 83,00 31 mm grov fortandet. Anvendes til træ, kunstof og gipsplader. Præcise

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER:

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: J E l Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Touran. Page 1 of Strømskema nr. 115 / 1. Udgave 04.2008. Informationer om

Touran. Page 1 of Strømskema nr. 115 / 1. Udgave 04.2008. Informationer om Udgave 04.2008 Page 1 of Strømskema nr. 115 / 1 Komfortsystem Sidespejl, kan opvarmes og indstilles Automatisk afblænding af bakspejl Tyverialarm Rudeoptræk foran og bagi Oplåsning af bagklap Bagagerumslys

Læs mere

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 12 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Generalforsamling 10. november 2010

Generalforsamling 10. november 2010 Generalforsamling 10. november 2010 Beretning fra Veteranudvalget: Veteranerne har i 2010 både haft tilgang og afgang. Tilgang af en hjemvendt atlet, en fra motionsafdelingen samt en ung har været med

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Transporter Strømskema nr. 143 / 1

Transporter Strømskema nr. 143 / 1 Side 1 af 15 Transporter Strømskema nr. 143 / 1 Komfortsystem, uden elektrisk rudeoptræk Sidespejl, kan opvarmes og indstilles elektrisk Tyverialarm med kabineovervågning Centrallås med fjernbetjening

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

KvartalsNyt. juni 2013. Hovedforening. Seniorfodbold. Gymnastik. Damefodbold. Ungdomsfodbold. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. Motion.

KvartalsNyt. juni 2013. Hovedforening. Seniorfodbold. Gymnastik. Damefodbold. Ungdomsfodbold. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. Motion. KvartalsNyt juni 2013 Gymnastik Håndbold Hovedforening Seniorfodbold Ungdomsfodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på golfen...

Læs mere