Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune."

Transkript

1 Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen, Mathilde??, Pernille Gldschadt, Charltte Mlter, Inga Halldrsdttir, Gitte Fischer, Drte Østergaard, Per Larsen(ref.) Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Udgangspunkt i læringsmål fr året prjekter 90 %, 10 % traditinel undervisning. FAMILIEN Anvendelse både i Indsklingsteam g årgangsteam - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Frskelligheden sm styrke Læringsstile, udviklingsstile Differentierede mål fr eleverne Hlddannelse Tydelig ledelse af hldene med pdelte mål Strukturer mkring grupper g hld Nyeste frskning inddrages Efter behv tilknyttes knsulenter (læringsknsulenter, psyklger etc) - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Oplevelse g erkendelse af, at familier er frskellige Respekten fr frskellighed Fremlæggelse af egen familie Inddragelse af it - Bkcreater Mundtligt Dagbg Fagmål: Dansk Eventyr Stamtræ g slægtsled Matematik Statistik psitinssystemet Familiekundskab

2 Natur/teknik Genetik Billedkunst Materialekendskab Prtrætbillede Histrie Materialekendskab Prtrætbillede - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Læringsmål skal være tydelige fr lærere/pædagger/elever/frældre Teamets fælles pgave at nå målene Opbrud i skemaet med hlddeling sm rganisatrisk mdrejningspunkt Didaktisk kmpetenceløft Cperative learning nødvendig sm metde - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere g pædagger deltager på lige vilkår i samarbejdet med rganiseret mulighed fr at mødes. Hvad samarbejdes der m? Ud fra fælles mål pstilles differentierede læringsmål fr den enkelte elev, frældresamarbejdet, de sciale læringsmål, faglig prgressin i målene, didaktiske drøftelser af hvrdan den understøttende undervisning netp kan understøtte læringsmålene. Hlde fkus på at bruge den viden g de erfaringer der virker g hele tiden hlde fr øje, hvad vi skal gøre anderledes fr at nå de nye mål. Hvrnår samarbejdes der? Samarbejdet planlægges fleksibelt kræver fleksibilitet fra både lærer, pædagg g ledelse samt på tværs af årgange/trin. Ugentlige møder af minimum 1½ times varighed - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Tydelig struktur fr børn g vksne sm nødvendig ramme fr det ønskede udbytte af den ønskede flekible skledag - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Organisering af dagen i frhld til målene Den åbne skle Bedstefrældrene på sklen Dramasklen Frældrene med i sklen Slægtsfrskerfreningen Lkalhistrisk arkiv Musiksklen Mtiverende læringsmiljøer

3 Det velfungerende team skaber det mtiverende læringsmiljø Sfagrupper Materialevalg Organisering i lkalerne Læringsledelse Tydelige rammer g strukturer Højtpræsterende team Rum fr evaluering g faste prcedurer g metder fr selvevaluering Idræt, mtin g bevægelse Systematiserede aktiviteter i perider Dramastykker m familien Sund mad g frskellig mad i de frskellige familier Lege fra gl. dage Evaluering af elevernes læring Selvevaluering elever g team Elevplan/udviklingsplan fr alle elever Mål g evaluering fr den enkelte elev Målskiven Dkumentatin filme fremlæggelse Selvevaluering Smiley Faglig frdybelse g lektiehjælp Faglig frdybelse sm fast del af arbejdet Faglig træning i lektiecafeer Brug træningspas Faglig læsning Kreativ værksted Frældresamarbejde g elevinddragelse Målsætning g prgressinen synlig fr frældre g lærere Nye frældreinddragelsesesmetder nødvendige - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Bemærkelsesvist meget str grad af knsensus m, at kerneydelsen er: Alle børn skal lære mere g trives, Ligeledes meget str knsensus m, hvrdan teamene gerne vil arbejde, nødvendigheden af at pstille, følge p på g evaluere læringsmål fr elever, inddragelse af nyeste viden, kmpetenceudvikling højtpræsterende team, støtte fra ledelsen (læringsledelse, pædaggisk ledelse, persnaleledelse), It inddrages fast i alle fag, prte flier, elevplan fr alle elever, frtsat kmpetenceløft i klasserumsledelse,

4 relatinskmptence, didaktiske kmpetence, it, inddragelse af eksterne kmpetencer frældre, bedstefrældre, freninger, erhvervsliv, psyklger g andre, der kan understøtte teamenes arbejde med at løfte kvaliteten i vres skler Scenarie fra gruppe: 2- Indskling Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Vikingetiden - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Hlddeling. Børnene inddeles på tværs af årgangene klasse. Der skal være fagligt stærke på alle hld g der tilstræbes en ligelig frdeling af drenge g piger. Jvf. franstående bliver hld størrelserne frskellige. - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Vi arbejder med "Frventet læringsudbytte", fr hvert (3) værksted: Lav, mellem g høj målpfyldelse. Lav: Scial: Blive i gruppen. Fagligt: Skrive/tegne (tegneserie/børnestavning) en bg m vikingetiden. Mellem: Fagligt: Skrive en histrie med understøttende sætninger.scial: Lære andre at kende. Høj: Scial: At kunne tage ansvar fr sig selv g hinanden. Fagligt: Skrive en fag tekst m en vikingetiden. - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Tur til Rskilde, Vikingeskibsmuseet. Praktiske værksteder. Lege vikingelege. Vi indbyder frældre med særligt vikingekendskab til at deltage i værkstederne g kmme med krte plæg. - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Pædagger, lærere g eksterne kmpetencepersner Hvad samarbejdes der m? Alle invlverede kmmer med ideer g sætter rammen. Medarbejderne i det enkelte værksted samarbejder m rganisering g indhld i dette. Hvrnår samarbejdes der? Skemalæggerne skal tage højde fr, at hvert team skal have mulighed fr, at mødes en time t dage m ugen, hvr et andet team har ansvaret fr læringen, evt. understøttende undervisning - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Vi starter hver dag i periden med vikingeleg (bevægelse), herefter et værkstedsmdul, en spisepause g et værkstedsmdul. -

5 - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Den åbne skle Mtiverende læringsmiljøer Læringsledelse Idræt, mtin g bevægelse Evaluering af elevernes læring Faglig frdybelse g lektiehjælp Frældresamarbejde g elevinddragelse - Andet væsentligt Det er en udfrdring at finde samarbejdstid, indenfr nrmal arbejdstid. Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Gd ide med Lav, mellem g høj i læringsmål, ikke kun i det fag - faglige, men gså det sciale eller andet. Det skal være knkret g målbart. Scenarie fra gruppe: Indskling 3 Ditte Hllufer, Rebekka Bærnhldt, Margaretha Rasmussen, Annika Hansen, Maibritt Nielsen, Tine Jensen, Pia Aarøe, (Bettina Andreasen), Jane Weise Mucha (referent) Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/2015 Find et relevant tema. Sørøver - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Temaet er valgt, frdi det rummer mange frskelligartede muligheder fr at arbejde med læringsmål indenfr de udvalgte fag. Med udgangspunkt i en børnegruppe med strt behv fr bevægelse frventer vi indenfr dette tema, at kunne skabe mtiverende læringsmiljøer. - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Dansk: Faglig læsning, Læse g skrive, Det talte sprg Histrie: Pirateri, bevægelsesmråder, søfart hvrfr var de,t at de var sørøvere? Hvem var sørøvere? Hvem er sørøvere i dag? Natur/teknik: Navigatin, krt

6 Sciale mål: Indgå i et gruppefællesskab Billedkunst: Billedskabende element - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? En gd frtæller inviteres ind fr at frtælle gde histrier indenfr emnet Bevægelseslege Dramatisere vendinger sm at gå planken ud. Fkus på det at turde g verskride grænser. I faglig frdybelse eksperimenteres videre med de kmpetencer man har fået fx indenfr billedkunst. - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? De, sm er ansvarlige fr den verrdnede planlægning g tilrettelæggelse Pædagger g lærere Aktører udefra - understøttende Hvad samarbejdes der m? Læringsmålene er det centrale fr samarbejdet mellem de invlverede i prcessen. Der samarbejdes m, at skabe mtiverende læringsmiljøer fr alle elever, sm inddeles med udgangspkt i individuelle kmpetencer g læringsstile. Hvrnår samarbejdes der? - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Hele indsklingen differentieret hlddeling. 2 spr Ca. 180 børn i alt (ca. 45 pr. årgang) Fra 8-10 er der A-skema med de fag, sm ikke er tilgdeset (fag-fagligt/klassedelt) Fra kl samarbejdes der på tværs under verskriften sørøver. Hld af frskellige størrelser Fra 13 er der mulighed fr faglig frdybelse med udgangspunkt i læringsmålene. Eleverne vælger selv, g henvises til disse frdybelsesmråder - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Fleksibel hlddeling g tværfagligt samarbejde Den åbne skle Det mkringliggende samfund indtænkes. Frtællere inviteres ind, frældre, bedstefrældre mv. Mtiverende læringsmiljøer Der skabes frskellige læringsmiljøer med udgangspunkt i temaet fx frtællerhjørne, dramahjørne, skriveværksted, kunstværksted etc. Læringsledelse De samarbejdende drøfter elevernes læring. Hlddeling, læringsmål, aktiviteter, evaluering tager afsæt heri. Idræt, mtin g bevægelse

7 Der inddrages bevægelsesaktiviteter hver dag. Evaluering af elevernes læring Evaluering af elevernes læring tager udgangspunkt i de pstillede mål både i undervisningsmål(fælles) g læringsmål (individuelt). Faglig frdybelse g lektiehjælp Hver dag gives der mulighed fr faglig frdybelse fra kl. 13 Frældresamarbejde g elevinddragelse Frældre g elever er medskabende i frløbet. Der afsluttes med et åbent hus arrangement, hvr elever præsenterer deres læring, prdukter g prcesser. Frældre støtter praktisk p. - Andet væsentligt Inddragelse af it..fx. lave små tegnefilm på GAnimate Lægge histrier p på blgs Nter fra præsentatin Nter fra tværsgruppe præsentatin 2: (nter hvilken) Scenarie fra gruppe: Indskling gr.4 Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Middelalderen. - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives.får lv til at afprøve bruge alle sanser laver klassen/sklen m til en middelalderby. Middelaldercenteret teaterprjekt fr hele indsklingen. Kunne starte i årgangen afsluttes fælles med et frældre engagement. Børnene skal vælge efter interesse g elevplaner Bruge de lidt ælder elever i indsklingen til undervisere. - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Histrie undervisning bruge vres lkal mråde til at gøre undervisningen mere levende. Gør børnene bevidste m levemstændighederne i middelalderen. Der er mulighed fr at favne alle fag. Hlde det p md det samfund vi har idag. Børneliv idag kntra børneliv i middelalderen. Feks. Lave sin egen bg på ipad, lave penge g bruge matematik, - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Leger gamle lege, fr at vise børnene,hvrdan det at være børn var den gang. Går i kirken g ser hvrdan den er indrettet g se kalkmalerierne. Prducere legetøj/ klæder fra den gang. Lave rllespil ver hvrdan et barns hverdag kunne se ud.

8 - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Der psættes fælles mål fr børnenes læring g rammer derefter i hele fasen, herefter detailplanlægges i de frskellige undergrupper/hld. Hvad samarbejdes der m? Om børnegruppen g dens frskelligheder fr indlæring,g mkring indhldet. Hvrnår samarbejdes der? Længen ville løbe ver 14 dage, hvr pædagger g lærer arbejder sammen m børnenes læring. Den enkelte dag planlægges ud fra fleksibelt skemalægning. Og indhldet af dagen Feks. Ved ekskusiner - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) De skal have bevægelse ind hverdag feks. Kl hvr færre vksen har alle elever i indsklingen. Børnene har et fast hld de følger, på den måde vil vi skabe tryghed fr dem g de vil have mulighed fr at gennemgå alle faser. - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle.. Skemaet er brudt p g der arbejdes i hld Den åbne skle. Besøg museum, kirker, inddrager præsten, lkalhistrier mv. Mtiverende læringsmiljøer vi skaber et tidsbillede til afslutningen, besøger kirker,leger g kmmer ud af sklen Læringsledelse fælles fastsatte mål g frberedelse. Idræt, mtin g bevægelse vi indtænker bevægelsestime, leger middelalderlege Evaluering af elevernes læring. Punktvis evaluering i frløbet. Faglig frdybelse g lektiehjælp Frældresamarbejde g elevinddragelse. Inddrage frældre kmpetencer, afsluttende frældreengagement. - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Tænker i det er hele skledagen i temauge? Der mange mål der skal nås. Vil i gerne have grundskemaer? Vi vil sætte læringsmål p g bag efter finder vi indhldet af temaet.

9 Det lægger meget p til tema undervisning der vil mangle trænings lektiner, det kan gøres udfra at lave lærings bånd fr de frskellige fag hen ver dagen. Hvad er jeres mål med at alle børn skal lære mere g trives, det vil vi gøre ved at dele børnene p i grupper g sørge fr at de er sammen med andre børn g vksne de er tryk Plakaten fra gruppe arbejdet i gruppe 4 indsklingen Tema middelalderen. - Starter med at sætte fælles mål fr læring. - Afsætte tid til detailplanlægning. - Et tids afgrænset frløb. - Fleksibelt skema - Bevægelse med få vksne, fr at frigive tid til planlægning g løbene evaluering. - Leg i SFO afspejler emnet, g understøtter læringen. - Åben skle hvr nær miljøet vil blive inviteret ind. - Frældre afslutning hvr børnene er frmidlere. Scenarie fra gruppe: indskling 5 Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Fkus på trivsel g at lære m det mkringliggende samfund, arbejdspladser, børnehaver, plejehjem. Andre på sklen. - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Lære - g væreregler. Skabe gde læringsmiljøer, hvr eleverne kan vurdere, hvrdan de skal agere i frskellige sammenhænge. Sciale spilleregler/samværsregler. Glade børn, sm ved, hvrdan man mgås andre. Faglig læsning kan være en del af dette, men matematik med statistik g leg g bevægelse er gså delemner. - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål?

10 Man inddrager det nære samfund ved at tage på besøg g få besøg. Der er tid til at tage ud af huset. - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere g pædagger /hele teamet, der afgrænser emnet. Og i grupper m delemner. Hvad samarbejdes der m? Samarbejder m læringsmålene, så man har en fælles frståelse af pgaven. Emnerne frdeles ud fra hvilke pgaver man står fr. Hvrnår samarbejdes der? Her er der udfrdringer g frskellige frudsætninger, sm skal løses i den struktur sklen har. Om der er årgangs- eller faseteam. Er der tider på dagen, hvr dette kan lade sig gøre. Der skal findes en løsning på dette, så det er løst inden skleårets start. - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur). Vi mødes i klassen g taler dagens prgram igennem g vi slutter i klassen. Eleverne tænkes at være inddelt i hld efter gruppens/individuelle læringsmål. Ngle dage er vi ude af huset, men der skal tages hensyn til de elever, der endnu ikke magter at kmme med, så de kan evt. være sammen med nye kammerater på sklen. - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdage den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) - Den fleksible skle. Hlddannelse g fleksibelt skema Den åbne skle. Vi er på besøg g har gæster Mtiverende læringsmiljøer. Vi inddrager deres nære miljø Læringsledelse. Målet er klasse/sklemiljø fr at skabe læringsmiljø Idræt, mtin g bevægelse. Lege g vi går på besøg Evaluering af elevernes læring. Klassens/fasens spilleregler udarbejdes sm evaluering Faglig frdybelse g lektiehjælp. Delemnerne bygges p så der kan være frdybelse Frældresamarbejde g elevinddragelse. Frældrene er besøgs g gæstebank/lærere. Elevernes ønsker g frslag inddrages - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie:

11 Scenarie fra gruppe: Mellemtrin 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen, Mathilde??, Pernille Gldschadt, Charltte Mlter, Inga Halldrsdttir, Gitte Fischer, Drte Østergaard, Per Larsen(ref.) Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Udgangspunkt i læringsmål fr året prjekter 90 %, 10 % traditinel undervisning. FAMILIEN Anvendelse både i Indsklingsteam g årgangsteam - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Frskelligheden sm styrke Læringsstile, udviklingsstile Differentierede mål fr eleverne Hlddannelse Tydelig ledelse af hldene med pdelte mål Strukturer mkring grupper g hld Nyeste frskning inddrages Efter behv tilknyttes knsulenter (læringsknsulenter, psyklger etc) - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Oplevelse g erkendelse af, at familier er frskellige Respekten fr frskellighed Fremlæggelse af egen familie Inddragelse af it - Bkcreater Mundtligt Dagbg Fagmål: Dansk Eventyr Stamtræ g slægtsled Matematik Statistik psitinssystemet Familiekundskab Natur/teknik Genetik Billedkunst Materialekendskab Prtrætbillede

12 Histrie Materialekendskab Prtrætbillede - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Læringsmål skal være tydelige fr lærere/pædagger/elever/frældre Teamets fælles pgave at nå målene Opbrud i skemaet med hlddeling sm rganisatrisk mdrejningspunkt Didaktisk kmpetenceløft Cperative learning nødvendig sm metde - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere g pædagger deltager på lige vilkår i samarbejdet med rganiseret mulighed fr at mødes. Hvad samarbejdes der m? Ud fra fælles mål pstilles differentierede læringsmål fr den enkelte elev, frældresamarbejdet, de sciale læringsmål, faglig prgressin i målene, didaktiske drøftelser af hvrdan den understøttende undervisning netp kan understøtte læringsmålene. Hlde fkus på at bruge den viden g de erfaringer der virker g hele tiden hlde fr øje, hvad vi skal gøre anderledes fr at nå de nye mål. Hvrnår samarbejdes der? Samarbejdet planlægges fleksibelt kræver fleksibilitet fra både lærer, pædagg g ledelse samt på tværs af årgange/trin. Ugentlige møder af minimum 1½ times varighed - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Tydelig struktur fr børn g vksne sm nødvendig ramme fr det ønskede udbytte af den ønskede flekible skledag - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Organisering af dagen i frhld til målene Den åbne skle Bedstefrældrene på sklen Dramasklen Frældrene med i sklen Slægtsfrskerfreningen Lkalhistrisk arkiv Musiksklen Mtiverende læringsmiljøer Det velfungerende team skaber det mtiverende læringsmiljø Sfagrupper Materialevalg Organisering i lkalerne Læringsledelse

13 Tydelige rammer g strukturer Højtpræsterende team Rum fr evaluering g faste prcedurer g metder fr selvevaluering Idræt, mtin g bevægelse Systematiserede aktiviteter i perider Dramastykker m familien Sund mad g frskellig mad i de frskellige familier Lege fra gl. dage Evaluering af elevernes læring Selvevaluering elever g team Elevplan/udviklingsplan fr alle elever Mål g evaluering fr den enkelte elev Målskiven Dkumentatin filme fremlæggelse Selvevaluering Smiley Faglig frdybelse g lektiehjælp Faglig frdybelse sm fast del af arbejdet Faglig træning i lektiecafeer Brug træningspas Faglig læsning Kreativ værksted Frældresamarbejde g elevinddragelse Målsætning g prgressinen synlig fr frældre g lærere Nye frældreinddragelsesesmetder nødvendige - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Bemærkelsesvist meget str grad af knsensus m, at kerneydelsen er: Alle børn skal lære mere g trives, Ligeledes meget str knsensus m, hvrdan teamene gerne vil arbejde, nødvendigheden af at pstille, følge p på g evaluere læringsmål fr elever, inddragelse af nyeste viden, kmpetenceudvikling højtpræsterende team, støtte fra ledelsen (læringsledelse, pædaggisk ledelse, persnaleledelse), It inddrages fast i alle fag, prte flier, elevplan fr alle elever, frtsat kmpetenceløft i klasserumsledelse, relatinskmptence, didaktiske kmpetence, it, inddragelse af eksterne kmpetencer frældre, bedstefrældre, freninger, erhvervsliv, psyklger g andre, der kan understøtte teamenes arbejde med at løfte kvaliteten i vres skler

14 Scenarie fra gruppe: 2 mellemtrin Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. - Fisk med ipads - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Differentiering ift funktiner eleverne skal løfte, udvikling i kmpetencer, rganisatinsfrmer vervejes, skarp på hlddeling, struktur, læringsstile, - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Læringsmål: ipads skal bruges i hele frløbet, sikre sikker indlæring, kendskab til fagbegreber inden fr ipad, dansk: faglig læsning, skrive en fagtekst, tegneserie, lytte til havet, kende g bruge fagudtryk, sansemtrisk: lugte have t- havnen, mærke vandet n/t: kystkartering, kulde g varme, indsamling, håndarb: syning, bæredygtighed matematik: grafisk afbildning, målestk design g håndværk: fiskeretter, fiskekasser, fiskestang, ge: kulturlandskaber, bæredygtighed, frurening, en havn sm arbejdsplads, musik: skabe musik med lyde fra havet, billedkunst: skagensmalerne Sciale mål: Hlddannelse - mtivatin, Være i instruktiner g kunne følge dem - Gruppearbejde - Makkerkmpetencer - Lære m nrmer g dannelse - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Virksmhedsbesøg, pakke traileren, færdsel (vi cykler derud), arbejdsmarkedsrientering, tegne skabelner til syning, lave net g ruser, fange fisk, flå fisk, svømning (bjærgeøvelser)g, lære at r, førstehjælp, Uu kan gså være: strandjægerfrening, lystfiskerfrening, fiskerifreningen, erhvervsfiskere, havnefged, transprt, Avnø, naturvejledere, bedstefrældre, Den gule Stald, vandværket, Evaluering: Selvevaluering ift hvilke pgaver man har taget, Prt fli evaluering Et fælles billede af stranden, havnen (sande målestkfrhld) skal være en fælles viden samling. Frmidling via billedet til fiskerifreningen etc. Hænges efterfølgende p i Brugsen Film på skletube, spnsering af fiskerifreningen. Vises sm frfilm i den lkale bigraf

15 Lørdag frmiddag arbejder børnene hs fiskehandleren g deler fiskehaps ud - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere, pædagger, understøttende uu-persner: bedstefrældre, freninger, lkal fisker, fiskehandler. Hvad samarbejdes der m? Læringsmålene, trivsel, scial læring, samarbejde generelt, frmidling Hvrnår samarbejdes der? Før under - efter - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Differentiering ift funktiner eleverne skal løfte, udvikling i kmpetencer, rganisatinsfrmer vervejes, skarp på hlddeling, struktur, læringsstile, skema/pictgram med synlige mål, hver elev pstiller individuelle 3 mål, mrgenmtin i & med havneløb-mrgenlæsning-mrgensang, læsebånd med faglig læsning, fagligt bånd, heldagsture, enkelte fag dækker hele dage, hver dag afsluttes ens med frmidling til den interne gruppe, lektietimer med træningsøvelser - - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Den åbne skle Mtiverende læringsmiljøer Læringsledelse Idræt, mtin g bevægelse Evaluering af elevernes læring Faglig frdybelse g lektiehjælp Frældresamarbejde g elevinddragelse - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Inden fr hvert læringsmål dannes tre niveaumål. Lav mellem høj Knkretiser læringsmålene (ex fra Hjertebjerg med pkaler) Vigtigt med mål fr alt: læringsmål g sciale mål ellers bliver det svært at indgå fr andre. Gdt at frmidle/afslutte med dem der har været en del af den uu. Pædagger skal arbejde sammen med udsklingen hvrdan strukturerer man det? Kan man være pædagg i flere team?

16 Scenarie fra gruppe: Mellemtrin gruppe 3 Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Avis - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Der laves læringsmål Der kmmer et prdukt Der er en mdtager til Avisen, knkurrence, lkal mråde, de andre mellemtrinselever, netavis - Hvilke læringsmål sættes fr periden? at kunne udtrykke sig skriftligt(udtryksfrmer, frberede spørgsmål, kildekritik) at kunne pstille en artikel at kunne samarbejde: at kunne kntakte en persn fr at fretage et interwiew. Kunne respektere frskellige rller på en avis, herunder at kunne mdtage kritik fra en anden, såvel psitivt sm negativt. At verhlde aftaler. individuelle læringsmål fr den enkelte elev/grupper af elever (vælger evt. selv læringsmål rød, gul, grøn) vælge de rigtige Aps fra Ipad. - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Pædaggers g læreres kmpetencer udnyttes g det mgivende samfund(erhvervsliv, frældre m.fl.) Teamet planlægger frløbet i fællesskab - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærer, pædagger g det mgivende samfund Hvad samarbejdes der m? At nå læringsmålene Hvrnår samarbejdes der? Hele tiden - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Dagens starter med læsning g mrgen mtin Redaktinsmøde, hvr der fastsættes deadlines m.m. ( suppleres med små kurser, der dukker p undervejs) Arbejde i frskellige grupper Faktiske pgaver til brug fr de elever, der sidder fast. Akutte tiltag (nyheder, ændret tidsplan, ud af huset) kan være alle eller ngen Samling alle - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet)

17 Den fleksible skle ændret skema g lærer/pædaggbesætning, variable hld, på tværs af alle fag. Den åbne skle - samarbejdet med mverdenen Mtiverende læringsmiljøer - indretning af klasserne sm kntrlandskaber/sklen sm redaktin (kntr, trykkeri m.m.) Læringsledelse - strukturen, indehldende meget tydelighed bl.a. via rammer g mål, der tages højde fr makkerpar.l. Idræt, mtin g bevægelse - mrgen mdulet g i udvalgte pause. Mtin sm persnale gde Evaluering af elevernes læring Avisen(knkurrence), elevsamtaler sm evaluering af individuelle læringsmål eller selvevaluering. Daglig evaluering på tavle. Faglig frdybelse g lektiehjælp - faglig frdybelse pnås via grundig undersøgelse af et emne(bl.a. kildekritik). Mtivatin g med inddragelse/ vælger eget emne. Ved en slut refleksin kan der vurderes, hvad der skal nås inden næste dag. Frældresamarbejde g elevinddragelse inddragelsen af det mgivende samfund - Andet væsentligt Elever, der får specialundervisning skal huskes/tilgdeses Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Gd fælles snak m frskellen på at undervise g turde give slip på fag fagligheden i de frskellige faser. Scenarie fra gruppe: Mellemtrin 4 Gruppe 4: Anne Sfie Brønnum, Arjan D. Gaauw, Gerd Rhde, Heidi lsen, Henrik G. Pedersen, Maria Vest. Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/2015 Find et relevant tema. Vi diskuterede hvad der lå i rdet tema g hvad betyder tema. Vi talte m følgende ideer til team: Sundhed, natur, højtider, demkrati, månedspgave, Natur/teknik prjekt - vand. Kunstner prjekt. Vi valgte temaet Vand Natur/teknik, Dansk, Matematik ( vi talte m at det er vigtigt at tage et valg g sætte en ramme m hviske fag der indgår g frtage en afgrænsning af Emnet/Temaet husk: Afgrænsning at tema.) Krav til prjektet fr s var at der arbejdes med temaer fr fasen mellemtrinnet. Lærerne i 4., 5., 6.klasse indgår i team. Skledagen fra 8 15

18 Fkus på: læringsstile - sanser - (timefrdelingsplanen hvrdan er den) At tænke ud af klassebksen, hvrdan sikre vi elevens mål. Tydelig Struktur - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Faglige mål i de valgte fag. Læringsmål: At kende til frskellen på vandfrbrug i I-lande (Danmark g) g U-Lande (vælg lande) Her følger eksempler på mråder: Ressurcer Rensningsanlæg EUA Kemi Liv i vand Sammenhlde frskellige dyrs g planters levesteder Oceaners dyreliv Naturkatastrfer - livssituatiner Læringsmål: At kunne: Naturfaglige mål, Dansk g Matematikmål. Se billedet nedenfr Bemærk at der på billedet står gr.5 det er en fejl, vi var gr. 4

19 Alle fag skal på den lange bane være med, men i ngle temaer kan fag udgå, fr at tildeles mere tid i andre temaer. Temaerne kunne være ens fr alle årgange på frskellige afdelinger at udnytte sklens ressurcer på tværs. Frdel: Hvis temaerne kørte på en afdeling før end en anden afdeling, kunne der ske vidensdeling g plagte fejl undgås, samt ekstra fkus på det der virker. At tilrettelægge udviklingen g evaluering- effekten af frløbet. Hvad lærte børnene.

20 Ulempe: Svært når vi alle skal krdinere. - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Værdifundament. - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Det lkale vandværk, svømmehallen, vandløb - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere g pædagger samarbejder g det mgivne samfund, den åbne skle. Øknmi? Hvis der skal kmme en ind fr at læse timer. Er der fuld tilstedeværelse af persnale i skletiden? Hvad samarbejdes der m? Der samarbejdes der m det største viden m emnet fr børnene. Prfessinelle flk ude fra. Der skal ikke arbejdes på samme måde fr alle børn. Håndværk, kunstnere, servicepersnale. Redskabsøvelser Det sciale arbejde sm en del af undervisningen eksempel fra cllege USA. Mere samspil mellem sklen g virksmhederne. (Flere buskrt.) Hvrnår samarbejdes der? Hvrnår gør der ikke? - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Er det rammerne eller målene der kmmer først vi tager begge ting ind g ved vi skal være fleksible det er usikkerhed med faldende børnetal. - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Den åbne skle Mtiverende læringsmiljøer Læringsledelse Idræt, mtin g bevægelse Evaluering af elevernes læring Faglig frdybelse g lektiehjælp Frældresamarbejde g elevinddragelse - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie:

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Tværministeriel arbejdsgruppe m sund livsstil g gd ernæring i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Indhld 1. Indledning...3

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere