Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune."

Transkript

1 Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen, Mathilde??, Pernille Gldschadt, Charltte Mlter, Inga Halldrsdttir, Gitte Fischer, Drte Østergaard, Per Larsen(ref.) Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Udgangspunkt i læringsmål fr året prjekter 90 %, 10 % traditinel undervisning. FAMILIEN Anvendelse både i Indsklingsteam g årgangsteam - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Frskelligheden sm styrke Læringsstile, udviklingsstile Differentierede mål fr eleverne Hlddannelse Tydelig ledelse af hldene med pdelte mål Strukturer mkring grupper g hld Nyeste frskning inddrages Efter behv tilknyttes knsulenter (læringsknsulenter, psyklger etc) - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Oplevelse g erkendelse af, at familier er frskellige Respekten fr frskellighed Fremlæggelse af egen familie Inddragelse af it - Bkcreater Mundtligt Dagbg Fagmål: Dansk Eventyr Stamtræ g slægtsled Matematik Statistik psitinssystemet Familiekundskab

2 Natur/teknik Genetik Billedkunst Materialekendskab Prtrætbillede Histrie Materialekendskab Prtrætbillede - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Læringsmål skal være tydelige fr lærere/pædagger/elever/frældre Teamets fælles pgave at nå målene Opbrud i skemaet med hlddeling sm rganisatrisk mdrejningspunkt Didaktisk kmpetenceløft Cperative learning nødvendig sm metde - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere g pædagger deltager på lige vilkår i samarbejdet med rganiseret mulighed fr at mødes. Hvad samarbejdes der m? Ud fra fælles mål pstilles differentierede læringsmål fr den enkelte elev, frældresamarbejdet, de sciale læringsmål, faglig prgressin i målene, didaktiske drøftelser af hvrdan den understøttende undervisning netp kan understøtte læringsmålene. Hlde fkus på at bruge den viden g de erfaringer der virker g hele tiden hlde fr øje, hvad vi skal gøre anderledes fr at nå de nye mål. Hvrnår samarbejdes der? Samarbejdet planlægges fleksibelt kræver fleksibilitet fra både lærer, pædagg g ledelse samt på tværs af årgange/trin. Ugentlige møder af minimum 1½ times varighed - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Tydelig struktur fr børn g vksne sm nødvendig ramme fr det ønskede udbytte af den ønskede flekible skledag - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Organisering af dagen i frhld til målene Den åbne skle Bedstefrældrene på sklen Dramasklen Frældrene med i sklen Slægtsfrskerfreningen Lkalhistrisk arkiv Musiksklen Mtiverende læringsmiljøer

3 Det velfungerende team skaber det mtiverende læringsmiljø Sfagrupper Materialevalg Organisering i lkalerne Læringsledelse Tydelige rammer g strukturer Højtpræsterende team Rum fr evaluering g faste prcedurer g metder fr selvevaluering Idræt, mtin g bevægelse Systematiserede aktiviteter i perider Dramastykker m familien Sund mad g frskellig mad i de frskellige familier Lege fra gl. dage Evaluering af elevernes læring Selvevaluering elever g team Elevplan/udviklingsplan fr alle elever Mål g evaluering fr den enkelte elev Målskiven Dkumentatin filme fremlæggelse Selvevaluering Smiley Faglig frdybelse g lektiehjælp Faglig frdybelse sm fast del af arbejdet Faglig træning i lektiecafeer Brug træningspas Faglig læsning Kreativ værksted Frældresamarbejde g elevinddragelse Målsætning g prgressinen synlig fr frældre g lærere Nye frældreinddragelsesesmetder nødvendige - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Bemærkelsesvist meget str grad af knsensus m, at kerneydelsen er: Alle børn skal lære mere g trives, Ligeledes meget str knsensus m, hvrdan teamene gerne vil arbejde, nødvendigheden af at pstille, følge p på g evaluere læringsmål fr elever, inddragelse af nyeste viden, kmpetenceudvikling højtpræsterende team, støtte fra ledelsen (læringsledelse, pædaggisk ledelse, persnaleledelse), It inddrages fast i alle fag, prte flier, elevplan fr alle elever, frtsat kmpetenceløft i klasserumsledelse,

4 relatinskmptence, didaktiske kmpetence, it, inddragelse af eksterne kmpetencer frældre, bedstefrældre, freninger, erhvervsliv, psyklger g andre, der kan understøtte teamenes arbejde med at løfte kvaliteten i vres skler Scenarie fra gruppe: 2- Indskling Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Vikingetiden - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Hlddeling. Børnene inddeles på tværs af årgangene klasse. Der skal være fagligt stærke på alle hld g der tilstræbes en ligelig frdeling af drenge g piger. Jvf. franstående bliver hld størrelserne frskellige. - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Vi arbejder med "Frventet læringsudbytte", fr hvert (3) værksted: Lav, mellem g høj målpfyldelse. Lav: Scial: Blive i gruppen. Fagligt: Skrive/tegne (tegneserie/børnestavning) en bg m vikingetiden. Mellem: Fagligt: Skrive en histrie med understøttende sætninger.scial: Lære andre at kende. Høj: Scial: At kunne tage ansvar fr sig selv g hinanden. Fagligt: Skrive en fag tekst m en vikingetiden. - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Tur til Rskilde, Vikingeskibsmuseet. Praktiske værksteder. Lege vikingelege. Vi indbyder frældre med særligt vikingekendskab til at deltage i værkstederne g kmme med krte plæg. - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Pædagger, lærere g eksterne kmpetencepersner Hvad samarbejdes der m? Alle invlverede kmmer med ideer g sætter rammen. Medarbejderne i det enkelte værksted samarbejder m rganisering g indhld i dette. Hvrnår samarbejdes der? Skemalæggerne skal tage højde fr, at hvert team skal have mulighed fr, at mødes en time t dage m ugen, hvr et andet team har ansvaret fr læringen, evt. understøttende undervisning - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Vi starter hver dag i periden med vikingeleg (bevægelse), herefter et værkstedsmdul, en spisepause g et værkstedsmdul. -

5 - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Den åbne skle Mtiverende læringsmiljøer Læringsledelse Idræt, mtin g bevægelse Evaluering af elevernes læring Faglig frdybelse g lektiehjælp Frældresamarbejde g elevinddragelse - Andet væsentligt Det er en udfrdring at finde samarbejdstid, indenfr nrmal arbejdstid. Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Gd ide med Lav, mellem g høj i læringsmål, ikke kun i det fag - faglige, men gså det sciale eller andet. Det skal være knkret g målbart. Scenarie fra gruppe: Indskling 3 Ditte Hllufer, Rebekka Bærnhldt, Margaretha Rasmussen, Annika Hansen, Maibritt Nielsen, Tine Jensen, Pia Aarøe, (Bettina Andreasen), Jane Weise Mucha (referent) Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/2015 Find et relevant tema. Sørøver - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Temaet er valgt, frdi det rummer mange frskelligartede muligheder fr at arbejde med læringsmål indenfr de udvalgte fag. Med udgangspunkt i en børnegruppe med strt behv fr bevægelse frventer vi indenfr dette tema, at kunne skabe mtiverende læringsmiljøer. - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Dansk: Faglig læsning, Læse g skrive, Det talte sprg Histrie: Pirateri, bevægelsesmråder, søfart hvrfr var de,t at de var sørøvere? Hvem var sørøvere? Hvem er sørøvere i dag? Natur/teknik: Navigatin, krt

6 Sciale mål: Indgå i et gruppefællesskab Billedkunst: Billedskabende element - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? En gd frtæller inviteres ind fr at frtælle gde histrier indenfr emnet Bevægelseslege Dramatisere vendinger sm at gå planken ud. Fkus på det at turde g verskride grænser. I faglig frdybelse eksperimenteres videre med de kmpetencer man har fået fx indenfr billedkunst. - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? De, sm er ansvarlige fr den verrdnede planlægning g tilrettelæggelse Pædagger g lærere Aktører udefra - understøttende Hvad samarbejdes der m? Læringsmålene er det centrale fr samarbejdet mellem de invlverede i prcessen. Der samarbejdes m, at skabe mtiverende læringsmiljøer fr alle elever, sm inddeles med udgangspkt i individuelle kmpetencer g læringsstile. Hvrnår samarbejdes der? - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Hele indsklingen differentieret hlddeling. 2 spr Ca. 180 børn i alt (ca. 45 pr. årgang) Fra 8-10 er der A-skema med de fag, sm ikke er tilgdeset (fag-fagligt/klassedelt) Fra kl samarbejdes der på tværs under verskriften sørøver. Hld af frskellige størrelser Fra 13 er der mulighed fr faglig frdybelse med udgangspunkt i læringsmålene. Eleverne vælger selv, g henvises til disse frdybelsesmråder - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Fleksibel hlddeling g tværfagligt samarbejde Den åbne skle Det mkringliggende samfund indtænkes. Frtællere inviteres ind, frældre, bedstefrældre mv. Mtiverende læringsmiljøer Der skabes frskellige læringsmiljøer med udgangspunkt i temaet fx frtællerhjørne, dramahjørne, skriveværksted, kunstværksted etc. Læringsledelse De samarbejdende drøfter elevernes læring. Hlddeling, læringsmål, aktiviteter, evaluering tager afsæt heri. Idræt, mtin g bevægelse

7 Der inddrages bevægelsesaktiviteter hver dag. Evaluering af elevernes læring Evaluering af elevernes læring tager udgangspunkt i de pstillede mål både i undervisningsmål(fælles) g læringsmål (individuelt). Faglig frdybelse g lektiehjælp Hver dag gives der mulighed fr faglig frdybelse fra kl. 13 Frældresamarbejde g elevinddragelse Frældre g elever er medskabende i frløbet. Der afsluttes med et åbent hus arrangement, hvr elever præsenterer deres læring, prdukter g prcesser. Frældre støtter praktisk p. - Andet væsentligt Inddragelse af it..fx. lave små tegnefilm på GAnimate Lægge histrier p på blgs Nter fra præsentatin Nter fra tværsgruppe præsentatin 2: (nter hvilken) Scenarie fra gruppe: Indskling gr.4 Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Middelalderen. - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives.får lv til at afprøve bruge alle sanser laver klassen/sklen m til en middelalderby. Middelaldercenteret teaterprjekt fr hele indsklingen. Kunne starte i årgangen afsluttes fælles med et frældre engagement. Børnene skal vælge efter interesse g elevplaner Bruge de lidt ælder elever i indsklingen til undervisere. - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Histrie undervisning bruge vres lkal mråde til at gøre undervisningen mere levende. Gør børnene bevidste m levemstændighederne i middelalderen. Der er mulighed fr at favne alle fag. Hlde det p md det samfund vi har idag. Børneliv idag kntra børneliv i middelalderen. Feks. Lave sin egen bg på ipad, lave penge g bruge matematik, - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Leger gamle lege, fr at vise børnene,hvrdan det at være børn var den gang. Går i kirken g ser hvrdan den er indrettet g se kalkmalerierne. Prducere legetøj/ klæder fra den gang. Lave rllespil ver hvrdan et barns hverdag kunne se ud.

8 - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Der psættes fælles mål fr børnenes læring g rammer derefter i hele fasen, herefter detailplanlægges i de frskellige undergrupper/hld. Hvad samarbejdes der m? Om børnegruppen g dens frskelligheder fr indlæring,g mkring indhldet. Hvrnår samarbejdes der? Længen ville løbe ver 14 dage, hvr pædagger g lærer arbejder sammen m børnenes læring. Den enkelte dag planlægges ud fra fleksibelt skemalægning. Og indhldet af dagen Feks. Ved ekskusiner - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) De skal have bevægelse ind hverdag feks. Kl hvr færre vksen har alle elever i indsklingen. Børnene har et fast hld de følger, på den måde vil vi skabe tryghed fr dem g de vil have mulighed fr at gennemgå alle faser. - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle.. Skemaet er brudt p g der arbejdes i hld Den åbne skle. Besøg museum, kirker, inddrager præsten, lkalhistrier mv. Mtiverende læringsmiljøer vi skaber et tidsbillede til afslutningen, besøger kirker,leger g kmmer ud af sklen Læringsledelse fælles fastsatte mål g frberedelse. Idræt, mtin g bevægelse vi indtænker bevægelsestime, leger middelalderlege Evaluering af elevernes læring. Punktvis evaluering i frløbet. Faglig frdybelse g lektiehjælp Frældresamarbejde g elevinddragelse. Inddrage frældre kmpetencer, afsluttende frældreengagement. - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Tænker i det er hele skledagen i temauge? Der mange mål der skal nås. Vil i gerne have grundskemaer? Vi vil sætte læringsmål p g bag efter finder vi indhldet af temaet.

9 Det lægger meget p til tema undervisning der vil mangle trænings lektiner, det kan gøres udfra at lave lærings bånd fr de frskellige fag hen ver dagen. Hvad er jeres mål med at alle børn skal lære mere g trives, det vil vi gøre ved at dele børnene p i grupper g sørge fr at de er sammen med andre børn g vksne de er tryk Plakaten fra gruppe arbejdet i gruppe 4 indsklingen Tema middelalderen. - Starter med at sætte fælles mål fr læring. - Afsætte tid til detailplanlægning. - Et tids afgrænset frløb. - Fleksibelt skema - Bevægelse med få vksne, fr at frigive tid til planlægning g løbene evaluering. - Leg i SFO afspejler emnet, g understøtter læringen. - Åben skle hvr nær miljøet vil blive inviteret ind. - Frældre afslutning hvr børnene er frmidlere. Scenarie fra gruppe: indskling 5 Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Fkus på trivsel g at lære m det mkringliggende samfund, arbejdspladser, børnehaver, plejehjem. Andre på sklen. - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Lære - g væreregler. Skabe gde læringsmiljøer, hvr eleverne kan vurdere, hvrdan de skal agere i frskellige sammenhænge. Sciale spilleregler/samværsregler. Glade børn, sm ved, hvrdan man mgås andre. Faglig læsning kan være en del af dette, men matematik med statistik g leg g bevægelse er gså delemner. - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål?

10 Man inddrager det nære samfund ved at tage på besøg g få besøg. Der er tid til at tage ud af huset. - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere g pædagger /hele teamet, der afgrænser emnet. Og i grupper m delemner. Hvad samarbejdes der m? Samarbejder m læringsmålene, så man har en fælles frståelse af pgaven. Emnerne frdeles ud fra hvilke pgaver man står fr. Hvrnår samarbejdes der? Her er der udfrdringer g frskellige frudsætninger, sm skal løses i den struktur sklen har. Om der er årgangs- eller faseteam. Er der tider på dagen, hvr dette kan lade sig gøre. Der skal findes en løsning på dette, så det er løst inden skleårets start. - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur). Vi mødes i klassen g taler dagens prgram igennem g vi slutter i klassen. Eleverne tænkes at være inddelt i hld efter gruppens/individuelle læringsmål. Ngle dage er vi ude af huset, men der skal tages hensyn til de elever, der endnu ikke magter at kmme med, så de kan evt. være sammen med nye kammerater på sklen. - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdage den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) - Den fleksible skle. Hlddannelse g fleksibelt skema Den åbne skle. Vi er på besøg g har gæster Mtiverende læringsmiljøer. Vi inddrager deres nære miljø Læringsledelse. Målet er klasse/sklemiljø fr at skabe læringsmiljø Idræt, mtin g bevægelse. Lege g vi går på besøg Evaluering af elevernes læring. Klassens/fasens spilleregler udarbejdes sm evaluering Faglig frdybelse g lektiehjælp. Delemnerne bygges p så der kan være frdybelse Frældresamarbejde g elevinddragelse. Frældrene er besøgs g gæstebank/lærere. Elevernes ønsker g frslag inddrages - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie:

11 Scenarie fra gruppe: Mellemtrin 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen, Mathilde??, Pernille Gldschadt, Charltte Mlter, Inga Halldrsdttir, Gitte Fischer, Drte Østergaard, Per Larsen(ref.) Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Udgangspunkt i læringsmål fr året prjekter 90 %, 10 % traditinel undervisning. FAMILIEN Anvendelse både i Indsklingsteam g årgangsteam - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Frskelligheden sm styrke Læringsstile, udviklingsstile Differentierede mål fr eleverne Hlddannelse Tydelig ledelse af hldene med pdelte mål Strukturer mkring grupper g hld Nyeste frskning inddrages Efter behv tilknyttes knsulenter (læringsknsulenter, psyklger etc) - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Oplevelse g erkendelse af, at familier er frskellige Respekten fr frskellighed Fremlæggelse af egen familie Inddragelse af it - Bkcreater Mundtligt Dagbg Fagmål: Dansk Eventyr Stamtræ g slægtsled Matematik Statistik psitinssystemet Familiekundskab Natur/teknik Genetik Billedkunst Materialekendskab Prtrætbillede

12 Histrie Materialekendskab Prtrætbillede - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Læringsmål skal være tydelige fr lærere/pædagger/elever/frældre Teamets fælles pgave at nå målene Opbrud i skemaet med hlddeling sm rganisatrisk mdrejningspunkt Didaktisk kmpetenceløft Cperative learning nødvendig sm metde - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere g pædagger deltager på lige vilkår i samarbejdet med rganiseret mulighed fr at mødes. Hvad samarbejdes der m? Ud fra fælles mål pstilles differentierede læringsmål fr den enkelte elev, frældresamarbejdet, de sciale læringsmål, faglig prgressin i målene, didaktiske drøftelser af hvrdan den understøttende undervisning netp kan understøtte læringsmålene. Hlde fkus på at bruge den viden g de erfaringer der virker g hele tiden hlde fr øje, hvad vi skal gøre anderledes fr at nå de nye mål. Hvrnår samarbejdes der? Samarbejdet planlægges fleksibelt kræver fleksibilitet fra både lærer, pædagg g ledelse samt på tværs af årgange/trin. Ugentlige møder af minimum 1½ times varighed - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Tydelig struktur fr børn g vksne sm nødvendig ramme fr det ønskede udbytte af den ønskede flekible skledag - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Organisering af dagen i frhld til målene Den åbne skle Bedstefrældrene på sklen Dramasklen Frældrene med i sklen Slægtsfrskerfreningen Lkalhistrisk arkiv Musiksklen Mtiverende læringsmiljøer Det velfungerende team skaber det mtiverende læringsmiljø Sfagrupper Materialevalg Organisering i lkalerne Læringsledelse

13 Tydelige rammer g strukturer Højtpræsterende team Rum fr evaluering g faste prcedurer g metder fr selvevaluering Idræt, mtin g bevægelse Systematiserede aktiviteter i perider Dramastykker m familien Sund mad g frskellig mad i de frskellige familier Lege fra gl. dage Evaluering af elevernes læring Selvevaluering elever g team Elevplan/udviklingsplan fr alle elever Mål g evaluering fr den enkelte elev Målskiven Dkumentatin filme fremlæggelse Selvevaluering Smiley Faglig frdybelse g lektiehjælp Faglig frdybelse sm fast del af arbejdet Faglig træning i lektiecafeer Brug træningspas Faglig læsning Kreativ værksted Frældresamarbejde g elevinddragelse Målsætning g prgressinen synlig fr frældre g lærere Nye frældreinddragelsesesmetder nødvendige - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Bemærkelsesvist meget str grad af knsensus m, at kerneydelsen er: Alle børn skal lære mere g trives, Ligeledes meget str knsensus m, hvrdan teamene gerne vil arbejde, nødvendigheden af at pstille, følge p på g evaluere læringsmål fr elever, inddragelse af nyeste viden, kmpetenceudvikling højtpræsterende team, støtte fra ledelsen (læringsledelse, pædaggisk ledelse, persnaleledelse), It inddrages fast i alle fag, prte flier, elevplan fr alle elever, frtsat kmpetenceløft i klasserumsledelse, relatinskmptence, didaktiske kmpetence, it, inddragelse af eksterne kmpetencer frældre, bedstefrældre, freninger, erhvervsliv, psyklger g andre, der kan understøtte teamenes arbejde med at løfte kvaliteten i vres skler

14 Scenarie fra gruppe: 2 mellemtrin Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. - Fisk med ipads - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Differentiering ift funktiner eleverne skal løfte, udvikling i kmpetencer, rganisatinsfrmer vervejes, skarp på hlddeling, struktur, læringsstile, - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Læringsmål: ipads skal bruges i hele frløbet, sikre sikker indlæring, kendskab til fagbegreber inden fr ipad, dansk: faglig læsning, skrive en fagtekst, tegneserie, lytte til havet, kende g bruge fagudtryk, sansemtrisk: lugte have t- havnen, mærke vandet n/t: kystkartering, kulde g varme, indsamling, håndarb: syning, bæredygtighed matematik: grafisk afbildning, målestk design g håndværk: fiskeretter, fiskekasser, fiskestang, ge: kulturlandskaber, bæredygtighed, frurening, en havn sm arbejdsplads, musik: skabe musik med lyde fra havet, billedkunst: skagensmalerne Sciale mål: Hlddannelse - mtivatin, Være i instruktiner g kunne følge dem - Gruppearbejde - Makkerkmpetencer - Lære m nrmer g dannelse - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Virksmhedsbesøg, pakke traileren, færdsel (vi cykler derud), arbejdsmarkedsrientering, tegne skabelner til syning, lave net g ruser, fange fisk, flå fisk, svømning (bjærgeøvelser)g, lære at r, førstehjælp, Uu kan gså være: strandjægerfrening, lystfiskerfrening, fiskerifreningen, erhvervsfiskere, havnefged, transprt, Avnø, naturvejledere, bedstefrældre, Den gule Stald, vandværket, Evaluering: Selvevaluering ift hvilke pgaver man har taget, Prt fli evaluering Et fælles billede af stranden, havnen (sande målestkfrhld) skal være en fælles viden samling. Frmidling via billedet til fiskerifreningen etc. Hænges efterfølgende p i Brugsen Film på skletube, spnsering af fiskerifreningen. Vises sm frfilm i den lkale bigraf

15 Lørdag frmiddag arbejder børnene hs fiskehandleren g deler fiskehaps ud - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere, pædagger, understøttende uu-persner: bedstefrældre, freninger, lkal fisker, fiskehandler. Hvad samarbejdes der m? Læringsmålene, trivsel, scial læring, samarbejde generelt, frmidling Hvrnår samarbejdes der? Før under - efter - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Differentiering ift funktiner eleverne skal løfte, udvikling i kmpetencer, rganisatinsfrmer vervejes, skarp på hlddeling, struktur, læringsstile, skema/pictgram med synlige mål, hver elev pstiller individuelle 3 mål, mrgenmtin i & med havneløb-mrgenlæsning-mrgensang, læsebånd med faglig læsning, fagligt bånd, heldagsture, enkelte fag dækker hele dage, hver dag afsluttes ens med frmidling til den interne gruppe, lektietimer med træningsøvelser - - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Den åbne skle Mtiverende læringsmiljøer Læringsledelse Idræt, mtin g bevægelse Evaluering af elevernes læring Faglig frdybelse g lektiehjælp Frældresamarbejde g elevinddragelse - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Inden fr hvert læringsmål dannes tre niveaumål. Lav mellem høj Knkretiser læringsmålene (ex fra Hjertebjerg med pkaler) Vigtigt med mål fr alt: læringsmål g sciale mål ellers bliver det svært at indgå fr andre. Gdt at frmidle/afslutte med dem der har været en del af den uu. Pædagger skal arbejde sammen med udsklingen hvrdan strukturerer man det? Kan man være pædagg i flere team?

16 Scenarie fra gruppe: Mellemtrin gruppe 3 Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Avis - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Der laves læringsmål Der kmmer et prdukt Der er en mdtager til Avisen, knkurrence, lkal mråde, de andre mellemtrinselever, netavis - Hvilke læringsmål sættes fr periden? at kunne udtrykke sig skriftligt(udtryksfrmer, frberede spørgsmål, kildekritik) at kunne pstille en artikel at kunne samarbejde: at kunne kntakte en persn fr at fretage et interwiew. Kunne respektere frskellige rller på en avis, herunder at kunne mdtage kritik fra en anden, såvel psitivt sm negativt. At verhlde aftaler. individuelle læringsmål fr den enkelte elev/grupper af elever (vælger evt. selv læringsmål rød, gul, grøn) vælge de rigtige Aps fra Ipad. - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Pædaggers g læreres kmpetencer udnyttes g det mgivende samfund(erhvervsliv, frældre m.fl.) Teamet planlægger frløbet i fællesskab - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærer, pædagger g det mgivende samfund Hvad samarbejdes der m? At nå læringsmålene Hvrnår samarbejdes der? Hele tiden - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Dagens starter med læsning g mrgen mtin Redaktinsmøde, hvr der fastsættes deadlines m.m. ( suppleres med små kurser, der dukker p undervejs) Arbejde i frskellige grupper Faktiske pgaver til brug fr de elever, der sidder fast. Akutte tiltag (nyheder, ændret tidsplan, ud af huset) kan være alle eller ngen Samling alle - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet)

17 Den fleksible skle ændret skema g lærer/pædaggbesætning, variable hld, på tværs af alle fag. Den åbne skle - samarbejdet med mverdenen Mtiverende læringsmiljøer - indretning af klasserne sm kntrlandskaber/sklen sm redaktin (kntr, trykkeri m.m.) Læringsledelse - strukturen, indehldende meget tydelighed bl.a. via rammer g mål, der tages højde fr makkerpar.l. Idræt, mtin g bevægelse - mrgen mdulet g i udvalgte pause. Mtin sm persnale gde Evaluering af elevernes læring Avisen(knkurrence), elevsamtaler sm evaluering af individuelle læringsmål eller selvevaluering. Daglig evaluering på tavle. Faglig frdybelse g lektiehjælp - faglig frdybelse pnås via grundig undersøgelse af et emne(bl.a. kildekritik). Mtivatin g med inddragelse/ vælger eget emne. Ved en slut refleksin kan der vurderes, hvad der skal nås inden næste dag. Frældresamarbejde g elevinddragelse inddragelsen af det mgivende samfund - Andet væsentligt Elever, der får specialundervisning skal huskes/tilgdeses Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Gd fælles snak m frskellen på at undervise g turde give slip på fag fagligheden i de frskellige faser. Scenarie fra gruppe: Mellemtrin 4 Gruppe 4: Anne Sfie Brønnum, Arjan D. Gaauw, Gerd Rhde, Heidi lsen, Henrik G. Pedersen, Maria Vest. Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/2015 Find et relevant tema. Vi diskuterede hvad der lå i rdet tema g hvad betyder tema. Vi talte m følgende ideer til team: Sundhed, natur, højtider, demkrati, månedspgave, Natur/teknik prjekt - vand. Kunstner prjekt. Vi valgte temaet Vand Natur/teknik, Dansk, Matematik ( vi talte m at det er vigtigt at tage et valg g sætte en ramme m hviske fag der indgår g frtage en afgrænsning af Emnet/Temaet husk: Afgrænsning at tema.) Krav til prjektet fr s var at der arbejdes med temaer fr fasen mellemtrinnet. Lærerne i 4., 5., 6.klasse indgår i team. Skledagen fra 8 15

18 Fkus på: læringsstile - sanser - (timefrdelingsplanen hvrdan er den) At tænke ud af klassebksen, hvrdan sikre vi elevens mål. Tydelig Struktur - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Faglige mål i de valgte fag. Læringsmål: At kende til frskellen på vandfrbrug i I-lande (Danmark g) g U-Lande (vælg lande) Her følger eksempler på mråder: Ressurcer Rensningsanlæg EUA Kemi Liv i vand Sammenhlde frskellige dyrs g planters levesteder Oceaners dyreliv Naturkatastrfer - livssituatiner Læringsmål: At kunne: Naturfaglige mål, Dansk g Matematikmål. Se billedet nedenfr Bemærk at der på billedet står gr.5 det er en fejl, vi var gr. 4

19 Alle fag skal på den lange bane være med, men i ngle temaer kan fag udgå, fr at tildeles mere tid i andre temaer. Temaerne kunne være ens fr alle årgange på frskellige afdelinger at udnytte sklens ressurcer på tværs. Frdel: Hvis temaerne kørte på en afdeling før end en anden afdeling, kunne der ske vidensdeling g plagte fejl undgås, samt ekstra fkus på det der virker. At tilrettelægge udviklingen g evaluering- effekten af frløbet. Hvad lærte børnene.

20 Ulempe: Svært når vi alle skal krdinere. - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Værdifundament. - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Det lkale vandværk, svømmehallen, vandløb - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere g pædagger samarbejder g det mgivne samfund, den åbne skle. Øknmi? Hvis der skal kmme en ind fr at læse timer. Er der fuld tilstedeværelse af persnale i skletiden? Hvad samarbejdes der m? Der samarbejdes der m det største viden m emnet fr børnene. Prfessinelle flk ude fra. Der skal ikke arbejdes på samme måde fr alle børn. Håndværk, kunstnere, servicepersnale. Redskabsøvelser Det sciale arbejde sm en del af undervisningen eksempel fra cllege USA. Mere samspil mellem sklen g virksmhederne. (Flere buskrt.) Hvrnår samarbejdes der? Hvrnår gør der ikke? - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Er det rammerne eller målene der kmmer først vi tager begge ting ind g ved vi skal være fleksible det er usikkerhed med faldende børnetal. - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Den åbne skle Mtiverende læringsmiljøer Læringsledelse Idræt, mtin g bevægelse Evaluering af elevernes læring Faglig frdybelse g lektiehjælp Frældresamarbejde g elevinddragelse - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie:

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres!

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres! Mbbe-plitik på Næsby Skle g fritidsrdning. Mbning kan ikke tlereres! Definitin: Mbning er regelmæssige nde drillerier g frfølgelser, hvr fferet bliver ked af det. Mbning er gså, hvis man bevidst hlder

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Andet udkast til sammenskriv. Materiale fra arbejds- og inspirationsdagene 11. og 21. november 2013

Andet udkast til sammenskriv. Materiale fra arbejds- og inspirationsdagene 11. og 21. november 2013 1 Andet udkast til sammenskriv Materiale fra arbejds- og inspirationsdagene 11. og 21. november 2013 2 Teamet læringscentrifuge Teamets læringscentrifuge er et redskab til teamet, der er udviklet på baggrund

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Kort om: Eleverne afprøver på egen krop gamle lege, og idrættens værdier opleves og diskuteres i et historisk perspektiv

Kort om: Eleverne afprøver på egen krop gamle lege, og idrættens værdier opleves og diskuteres i et historisk perspektiv Frløb 10 Idræt histrie Titel: Idræt med g md idrættens værdier i et histrisk perspektiv Fag: Idræt - histrie Klassetrin: 7. 10. klasse Årstid: Frår, smmer, efterår, vinter Krt m: Eleverne afprøver på egen

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg Prjektbeskrivelse fr drengeprjektet, Læreruddannelsen Vrdingbrg Prjekttitel: Hld på mændene; Om mænds perspektiver på studie g fremtidigt arbejdsliv i frhld til læreruddannelsen: Arbejde, identitet, rekruttering

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet:

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet: Virksmhedsguiden Minihåndbg / guidelines til virksmheder der ansætter elever med anden etnisk baggrund, g til undervisere der arbejder med denne gruppes grundfrløb g vergang til praktik g hvedfrløb. 1

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune Kmpetenceudvikling af musiklærere g pædagger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på flkesklerne i Odense Kmmune Det følgende er uddrag af prjektbeskrivelsen g beskriver indhld g mdel: Indhld Kmpetenceudviklingsfrløbet

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune

Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune Rammer fr arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 28. maj 2015 Kære alle lærere, børnehaveklasseledere g ledere Dette brev udsendes til alle lærere g børnehaveklasseledere ansat

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Reformen og undervisning i fremmedsprog

Reformen og undervisning i fremmedsprog Refrm g undervisning i fremmedsprg Refrmen g undervisning i fremmedsprg Virum, den 22.04. Dkument udarbejdet af - Dea Jespersen, fagknsulent fr fremmedsprg i Lyngby-Taarbæk Kmmune g - Len Aktr, frmand

Læs mere

4 Folkeskolen. Figur 4.2 PISA-score i matematik, 2012

4 Folkeskolen. Figur 4.2 PISA-score i matematik, 2012 4 Flkesklen Viden er en frudsætning fr frtsat udvikling g vækst i samfundet. Uddannelse øger den enkeltes deltagelse på arbejdsmarkedet, prduktivitet g livsindkmst. Fr samfundet bidrager uddannelse til

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

LÆRERWORKSHOP om danseworkshops i Ishøj d. 27. sep. 2016

LÆRERWORKSHOP om danseworkshops i Ishøj d. 27. sep. 2016 LÆRERWORKSHOP m dansewrkshps i Ishøj d. 27. sep. 2016 Se små film m Sådan er jeg! g Dansematematik. Du kan evt. bruge filmene, når du frbereder eleverne på den dansewrkshp, de skal deltage i. Se filmene

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere