Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune."

Transkript

1 Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen, Mathilde??, Pernille Gldschadt, Charltte Mlter, Inga Halldrsdttir, Gitte Fischer, Drte Østergaard, Per Larsen(ref.) Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Udgangspunkt i læringsmål fr året prjekter 90 %, 10 % traditinel undervisning. FAMILIEN Anvendelse både i Indsklingsteam g årgangsteam - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Frskelligheden sm styrke Læringsstile, udviklingsstile Differentierede mål fr eleverne Hlddannelse Tydelig ledelse af hldene med pdelte mål Strukturer mkring grupper g hld Nyeste frskning inddrages Efter behv tilknyttes knsulenter (læringsknsulenter, psyklger etc) - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Oplevelse g erkendelse af, at familier er frskellige Respekten fr frskellighed Fremlæggelse af egen familie Inddragelse af it - Bkcreater Mundtligt Dagbg Fagmål: Dansk Eventyr Stamtræ g slægtsled Matematik Statistik psitinssystemet Familiekundskab

2 Natur/teknik Genetik Billedkunst Materialekendskab Prtrætbillede Histrie Materialekendskab Prtrætbillede - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Læringsmål skal være tydelige fr lærere/pædagger/elever/frældre Teamets fælles pgave at nå målene Opbrud i skemaet med hlddeling sm rganisatrisk mdrejningspunkt Didaktisk kmpetenceløft Cperative learning nødvendig sm metde - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere g pædagger deltager på lige vilkår i samarbejdet med rganiseret mulighed fr at mødes. Hvad samarbejdes der m? Ud fra fælles mål pstilles differentierede læringsmål fr den enkelte elev, frældresamarbejdet, de sciale læringsmål, faglig prgressin i målene, didaktiske drøftelser af hvrdan den understøttende undervisning netp kan understøtte læringsmålene. Hlde fkus på at bruge den viden g de erfaringer der virker g hele tiden hlde fr øje, hvad vi skal gøre anderledes fr at nå de nye mål. Hvrnår samarbejdes der? Samarbejdet planlægges fleksibelt kræver fleksibilitet fra både lærer, pædagg g ledelse samt på tværs af årgange/trin. Ugentlige møder af minimum 1½ times varighed - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Tydelig struktur fr børn g vksne sm nødvendig ramme fr det ønskede udbytte af den ønskede flekible skledag - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Organisering af dagen i frhld til målene Den åbne skle Bedstefrældrene på sklen Dramasklen Frældrene med i sklen Slægtsfrskerfreningen Lkalhistrisk arkiv Musiksklen Mtiverende læringsmiljøer

3 Det velfungerende team skaber det mtiverende læringsmiljø Sfagrupper Materialevalg Organisering i lkalerne Læringsledelse Tydelige rammer g strukturer Højtpræsterende team Rum fr evaluering g faste prcedurer g metder fr selvevaluering Idræt, mtin g bevægelse Systematiserede aktiviteter i perider Dramastykker m familien Sund mad g frskellig mad i de frskellige familier Lege fra gl. dage Evaluering af elevernes læring Selvevaluering elever g team Elevplan/udviklingsplan fr alle elever Mål g evaluering fr den enkelte elev Målskiven Dkumentatin filme fremlæggelse Selvevaluering Smiley Faglig frdybelse g lektiehjælp Faglig frdybelse sm fast del af arbejdet Faglig træning i lektiecafeer Brug træningspas Faglig læsning Kreativ værksted Frældresamarbejde g elevinddragelse Målsætning g prgressinen synlig fr frældre g lærere Nye frældreinddragelsesesmetder nødvendige - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Bemærkelsesvist meget str grad af knsensus m, at kerneydelsen er: Alle børn skal lære mere g trives, Ligeledes meget str knsensus m, hvrdan teamene gerne vil arbejde, nødvendigheden af at pstille, følge p på g evaluere læringsmål fr elever, inddragelse af nyeste viden, kmpetenceudvikling højtpræsterende team, støtte fra ledelsen (læringsledelse, pædaggisk ledelse, persnaleledelse), It inddrages fast i alle fag, prte flier, elevplan fr alle elever, frtsat kmpetenceløft i klasserumsledelse,

4 relatinskmptence, didaktiske kmpetence, it, inddragelse af eksterne kmpetencer frældre, bedstefrældre, freninger, erhvervsliv, psyklger g andre, der kan understøtte teamenes arbejde med at løfte kvaliteten i vres skler Scenarie fra gruppe: 2- Indskling Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Vikingetiden - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Hlddeling. Børnene inddeles på tværs af årgangene klasse. Der skal være fagligt stærke på alle hld g der tilstræbes en ligelig frdeling af drenge g piger. Jvf. franstående bliver hld størrelserne frskellige. - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Vi arbejder med "Frventet læringsudbytte", fr hvert (3) værksted: Lav, mellem g høj målpfyldelse. Lav: Scial: Blive i gruppen. Fagligt: Skrive/tegne (tegneserie/børnestavning) en bg m vikingetiden. Mellem: Fagligt: Skrive en histrie med understøttende sætninger.scial: Lære andre at kende. Høj: Scial: At kunne tage ansvar fr sig selv g hinanden. Fagligt: Skrive en fag tekst m en vikingetiden. - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Tur til Rskilde, Vikingeskibsmuseet. Praktiske værksteder. Lege vikingelege. Vi indbyder frældre med særligt vikingekendskab til at deltage i værkstederne g kmme med krte plæg. - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Pædagger, lærere g eksterne kmpetencepersner Hvad samarbejdes der m? Alle invlverede kmmer med ideer g sætter rammen. Medarbejderne i det enkelte værksted samarbejder m rganisering g indhld i dette. Hvrnår samarbejdes der? Skemalæggerne skal tage højde fr, at hvert team skal have mulighed fr, at mødes en time t dage m ugen, hvr et andet team har ansvaret fr læringen, evt. understøttende undervisning - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Vi starter hver dag i periden med vikingeleg (bevægelse), herefter et værkstedsmdul, en spisepause g et værkstedsmdul. -

5 - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Den åbne skle Mtiverende læringsmiljøer Læringsledelse Idræt, mtin g bevægelse Evaluering af elevernes læring Faglig frdybelse g lektiehjælp Frældresamarbejde g elevinddragelse - Andet væsentligt Det er en udfrdring at finde samarbejdstid, indenfr nrmal arbejdstid. Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Gd ide med Lav, mellem g høj i læringsmål, ikke kun i det fag - faglige, men gså det sciale eller andet. Det skal være knkret g målbart. Scenarie fra gruppe: Indskling 3 Ditte Hllufer, Rebekka Bærnhldt, Margaretha Rasmussen, Annika Hansen, Maibritt Nielsen, Tine Jensen, Pia Aarøe, (Bettina Andreasen), Jane Weise Mucha (referent) Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/2015 Find et relevant tema. Sørøver - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Temaet er valgt, frdi det rummer mange frskelligartede muligheder fr at arbejde med læringsmål indenfr de udvalgte fag. Med udgangspunkt i en børnegruppe med strt behv fr bevægelse frventer vi indenfr dette tema, at kunne skabe mtiverende læringsmiljøer. - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Dansk: Faglig læsning, Læse g skrive, Det talte sprg Histrie: Pirateri, bevægelsesmråder, søfart hvrfr var de,t at de var sørøvere? Hvem var sørøvere? Hvem er sørøvere i dag? Natur/teknik: Navigatin, krt

6 Sciale mål: Indgå i et gruppefællesskab Billedkunst: Billedskabende element - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? En gd frtæller inviteres ind fr at frtælle gde histrier indenfr emnet Bevægelseslege Dramatisere vendinger sm at gå planken ud. Fkus på det at turde g verskride grænser. I faglig frdybelse eksperimenteres videre med de kmpetencer man har fået fx indenfr billedkunst. - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? De, sm er ansvarlige fr den verrdnede planlægning g tilrettelæggelse Pædagger g lærere Aktører udefra - understøttende Hvad samarbejdes der m? Læringsmålene er det centrale fr samarbejdet mellem de invlverede i prcessen. Der samarbejdes m, at skabe mtiverende læringsmiljøer fr alle elever, sm inddeles med udgangspkt i individuelle kmpetencer g læringsstile. Hvrnår samarbejdes der? - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Hele indsklingen differentieret hlddeling. 2 spr Ca. 180 børn i alt (ca. 45 pr. årgang) Fra 8-10 er der A-skema med de fag, sm ikke er tilgdeset (fag-fagligt/klassedelt) Fra kl samarbejdes der på tværs under verskriften sørøver. Hld af frskellige størrelser Fra 13 er der mulighed fr faglig frdybelse med udgangspunkt i læringsmålene. Eleverne vælger selv, g henvises til disse frdybelsesmråder - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Fleksibel hlddeling g tværfagligt samarbejde Den åbne skle Det mkringliggende samfund indtænkes. Frtællere inviteres ind, frældre, bedstefrældre mv. Mtiverende læringsmiljøer Der skabes frskellige læringsmiljøer med udgangspunkt i temaet fx frtællerhjørne, dramahjørne, skriveværksted, kunstværksted etc. Læringsledelse De samarbejdende drøfter elevernes læring. Hlddeling, læringsmål, aktiviteter, evaluering tager afsæt heri. Idræt, mtin g bevægelse

7 Der inddrages bevægelsesaktiviteter hver dag. Evaluering af elevernes læring Evaluering af elevernes læring tager udgangspunkt i de pstillede mål både i undervisningsmål(fælles) g læringsmål (individuelt). Faglig frdybelse g lektiehjælp Hver dag gives der mulighed fr faglig frdybelse fra kl. 13 Frældresamarbejde g elevinddragelse Frældre g elever er medskabende i frløbet. Der afsluttes med et åbent hus arrangement, hvr elever præsenterer deres læring, prdukter g prcesser. Frældre støtter praktisk p. - Andet væsentligt Inddragelse af it..fx. lave små tegnefilm på GAnimate Lægge histrier p på blgs Nter fra præsentatin Nter fra tværsgruppe præsentatin 2: (nter hvilken) Scenarie fra gruppe: Indskling gr.4 Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Middelalderen. - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives.får lv til at afprøve bruge alle sanser laver klassen/sklen m til en middelalderby. Middelaldercenteret teaterprjekt fr hele indsklingen. Kunne starte i årgangen afsluttes fælles med et frældre engagement. Børnene skal vælge efter interesse g elevplaner Bruge de lidt ælder elever i indsklingen til undervisere. - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Histrie undervisning bruge vres lkal mråde til at gøre undervisningen mere levende. Gør børnene bevidste m levemstændighederne i middelalderen. Der er mulighed fr at favne alle fag. Hlde det p md det samfund vi har idag. Børneliv idag kntra børneliv i middelalderen. Feks. Lave sin egen bg på ipad, lave penge g bruge matematik, - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Leger gamle lege, fr at vise børnene,hvrdan det at være børn var den gang. Går i kirken g ser hvrdan den er indrettet g se kalkmalerierne. Prducere legetøj/ klæder fra den gang. Lave rllespil ver hvrdan et barns hverdag kunne se ud.

8 - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Der psættes fælles mål fr børnenes læring g rammer derefter i hele fasen, herefter detailplanlægges i de frskellige undergrupper/hld. Hvad samarbejdes der m? Om børnegruppen g dens frskelligheder fr indlæring,g mkring indhldet. Hvrnår samarbejdes der? Længen ville løbe ver 14 dage, hvr pædagger g lærer arbejder sammen m børnenes læring. Den enkelte dag planlægges ud fra fleksibelt skemalægning. Og indhldet af dagen Feks. Ved ekskusiner - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) De skal have bevægelse ind hverdag feks. Kl hvr færre vksen har alle elever i indsklingen. Børnene har et fast hld de følger, på den måde vil vi skabe tryghed fr dem g de vil have mulighed fr at gennemgå alle faser. - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle.. Skemaet er brudt p g der arbejdes i hld Den åbne skle. Besøg museum, kirker, inddrager præsten, lkalhistrier mv. Mtiverende læringsmiljøer vi skaber et tidsbillede til afslutningen, besøger kirker,leger g kmmer ud af sklen Læringsledelse fælles fastsatte mål g frberedelse. Idræt, mtin g bevægelse vi indtænker bevægelsestime, leger middelalderlege Evaluering af elevernes læring. Punktvis evaluering i frløbet. Faglig frdybelse g lektiehjælp Frældresamarbejde g elevinddragelse. Inddrage frældre kmpetencer, afsluttende frældreengagement. - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Tænker i det er hele skledagen i temauge? Der mange mål der skal nås. Vil i gerne have grundskemaer? Vi vil sætte læringsmål p g bag efter finder vi indhldet af temaet.

9 Det lægger meget p til tema undervisning der vil mangle trænings lektiner, det kan gøres udfra at lave lærings bånd fr de frskellige fag hen ver dagen. Hvad er jeres mål med at alle børn skal lære mere g trives, det vil vi gøre ved at dele børnene p i grupper g sørge fr at de er sammen med andre børn g vksne de er tryk Plakaten fra gruppe arbejdet i gruppe 4 indsklingen Tema middelalderen. - Starter med at sætte fælles mål fr læring. - Afsætte tid til detailplanlægning. - Et tids afgrænset frløb. - Fleksibelt skema - Bevægelse med få vksne, fr at frigive tid til planlægning g løbene evaluering. - Leg i SFO afspejler emnet, g understøtter læringen. - Åben skle hvr nær miljøet vil blive inviteret ind. - Frældre afslutning hvr børnene er frmidlere. Scenarie fra gruppe: indskling 5 Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Fkus på trivsel g at lære m det mkringliggende samfund, arbejdspladser, børnehaver, plejehjem. Andre på sklen. - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Lære - g væreregler. Skabe gde læringsmiljøer, hvr eleverne kan vurdere, hvrdan de skal agere i frskellige sammenhænge. Sciale spilleregler/samværsregler. Glade børn, sm ved, hvrdan man mgås andre. Faglig læsning kan være en del af dette, men matematik med statistik g leg g bevægelse er gså delemner. - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål?

10 Man inddrager det nære samfund ved at tage på besøg g få besøg. Der er tid til at tage ud af huset. - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere g pædagger /hele teamet, der afgrænser emnet. Og i grupper m delemner. Hvad samarbejdes der m? Samarbejder m læringsmålene, så man har en fælles frståelse af pgaven. Emnerne frdeles ud fra hvilke pgaver man står fr. Hvrnår samarbejdes der? Her er der udfrdringer g frskellige frudsætninger, sm skal løses i den struktur sklen har. Om der er årgangs- eller faseteam. Er der tider på dagen, hvr dette kan lade sig gøre. Der skal findes en løsning på dette, så det er løst inden skleårets start. - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur). Vi mødes i klassen g taler dagens prgram igennem g vi slutter i klassen. Eleverne tænkes at være inddelt i hld efter gruppens/individuelle læringsmål. Ngle dage er vi ude af huset, men der skal tages hensyn til de elever, der endnu ikke magter at kmme med, så de kan evt. være sammen med nye kammerater på sklen. - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdage den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) - Den fleksible skle. Hlddannelse g fleksibelt skema Den åbne skle. Vi er på besøg g har gæster Mtiverende læringsmiljøer. Vi inddrager deres nære miljø Læringsledelse. Målet er klasse/sklemiljø fr at skabe læringsmiljø Idræt, mtin g bevægelse. Lege g vi går på besøg Evaluering af elevernes læring. Klassens/fasens spilleregler udarbejdes sm evaluering Faglig frdybelse g lektiehjælp. Delemnerne bygges p så der kan være frdybelse Frældresamarbejde g elevinddragelse. Frældrene er besøgs g gæstebank/lærere. Elevernes ønsker g frslag inddrages - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie:

11 Scenarie fra gruppe: Mellemtrin 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen, Mathilde??, Pernille Gldschadt, Charltte Mlter, Inga Halldrsdttir, Gitte Fischer, Drte Østergaard, Per Larsen(ref.) Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Udgangspunkt i læringsmål fr året prjekter 90 %, 10 % traditinel undervisning. FAMILIEN Anvendelse både i Indsklingsteam g årgangsteam - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Frskelligheden sm styrke Læringsstile, udviklingsstile Differentierede mål fr eleverne Hlddannelse Tydelig ledelse af hldene med pdelte mål Strukturer mkring grupper g hld Nyeste frskning inddrages Efter behv tilknyttes knsulenter (læringsknsulenter, psyklger etc) - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Oplevelse g erkendelse af, at familier er frskellige Respekten fr frskellighed Fremlæggelse af egen familie Inddragelse af it - Bkcreater Mundtligt Dagbg Fagmål: Dansk Eventyr Stamtræ g slægtsled Matematik Statistik psitinssystemet Familiekundskab Natur/teknik Genetik Billedkunst Materialekendskab Prtrætbillede

12 Histrie Materialekendskab Prtrætbillede - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Læringsmål skal være tydelige fr lærere/pædagger/elever/frældre Teamets fælles pgave at nå målene Opbrud i skemaet med hlddeling sm rganisatrisk mdrejningspunkt Didaktisk kmpetenceløft Cperative learning nødvendig sm metde - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere g pædagger deltager på lige vilkår i samarbejdet med rganiseret mulighed fr at mødes. Hvad samarbejdes der m? Ud fra fælles mål pstilles differentierede læringsmål fr den enkelte elev, frældresamarbejdet, de sciale læringsmål, faglig prgressin i målene, didaktiske drøftelser af hvrdan den understøttende undervisning netp kan understøtte læringsmålene. Hlde fkus på at bruge den viden g de erfaringer der virker g hele tiden hlde fr øje, hvad vi skal gøre anderledes fr at nå de nye mål. Hvrnår samarbejdes der? Samarbejdet planlægges fleksibelt kræver fleksibilitet fra både lærer, pædagg g ledelse samt på tværs af årgange/trin. Ugentlige møder af minimum 1½ times varighed - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Tydelig struktur fr børn g vksne sm nødvendig ramme fr det ønskede udbytte af den ønskede flekible skledag - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Organisering af dagen i frhld til målene Den åbne skle Bedstefrældrene på sklen Dramasklen Frældrene med i sklen Slægtsfrskerfreningen Lkalhistrisk arkiv Musiksklen Mtiverende læringsmiljøer Det velfungerende team skaber det mtiverende læringsmiljø Sfagrupper Materialevalg Organisering i lkalerne Læringsledelse

13 Tydelige rammer g strukturer Højtpræsterende team Rum fr evaluering g faste prcedurer g metder fr selvevaluering Idræt, mtin g bevægelse Systematiserede aktiviteter i perider Dramastykker m familien Sund mad g frskellig mad i de frskellige familier Lege fra gl. dage Evaluering af elevernes læring Selvevaluering elever g team Elevplan/udviklingsplan fr alle elever Mål g evaluering fr den enkelte elev Målskiven Dkumentatin filme fremlæggelse Selvevaluering Smiley Faglig frdybelse g lektiehjælp Faglig frdybelse sm fast del af arbejdet Faglig træning i lektiecafeer Brug træningspas Faglig læsning Kreativ værksted Frældresamarbejde g elevinddragelse Målsætning g prgressinen synlig fr frældre g lærere Nye frældreinddragelsesesmetder nødvendige - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Bemærkelsesvist meget str grad af knsensus m, at kerneydelsen er: Alle børn skal lære mere g trives, Ligeledes meget str knsensus m, hvrdan teamene gerne vil arbejde, nødvendigheden af at pstille, følge p på g evaluere læringsmål fr elever, inddragelse af nyeste viden, kmpetenceudvikling højtpræsterende team, støtte fra ledelsen (læringsledelse, pædaggisk ledelse, persnaleledelse), It inddrages fast i alle fag, prte flier, elevplan fr alle elever, frtsat kmpetenceløft i klasserumsledelse, relatinskmptence, didaktiske kmpetence, it, inddragelse af eksterne kmpetencer frældre, bedstefrældre, freninger, erhvervsliv, psyklger g andre, der kan understøtte teamenes arbejde med at løfte kvaliteten i vres skler

14 Scenarie fra gruppe: 2 mellemtrin Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. - Fisk med ipads - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Differentiering ift funktiner eleverne skal løfte, udvikling i kmpetencer, rganisatinsfrmer vervejes, skarp på hlddeling, struktur, læringsstile, - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Læringsmål: ipads skal bruges i hele frløbet, sikre sikker indlæring, kendskab til fagbegreber inden fr ipad, dansk: faglig læsning, skrive en fagtekst, tegneserie, lytte til havet, kende g bruge fagudtryk, sansemtrisk: lugte have t- havnen, mærke vandet n/t: kystkartering, kulde g varme, indsamling, håndarb: syning, bæredygtighed matematik: grafisk afbildning, målestk design g håndværk: fiskeretter, fiskekasser, fiskestang, ge: kulturlandskaber, bæredygtighed, frurening, en havn sm arbejdsplads, musik: skabe musik med lyde fra havet, billedkunst: skagensmalerne Sciale mål: Hlddannelse - mtivatin, Være i instruktiner g kunne følge dem - Gruppearbejde - Makkerkmpetencer - Lære m nrmer g dannelse - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Virksmhedsbesøg, pakke traileren, færdsel (vi cykler derud), arbejdsmarkedsrientering, tegne skabelner til syning, lave net g ruser, fange fisk, flå fisk, svømning (bjærgeøvelser)g, lære at r, førstehjælp, Uu kan gså være: strandjægerfrening, lystfiskerfrening, fiskerifreningen, erhvervsfiskere, havnefged, transprt, Avnø, naturvejledere, bedstefrældre, Den gule Stald, vandværket, Evaluering: Selvevaluering ift hvilke pgaver man har taget, Prt fli evaluering Et fælles billede af stranden, havnen (sande målestkfrhld) skal være en fælles viden samling. Frmidling via billedet til fiskerifreningen etc. Hænges efterfølgende p i Brugsen Film på skletube, spnsering af fiskerifreningen. Vises sm frfilm i den lkale bigraf

15 Lørdag frmiddag arbejder børnene hs fiskehandleren g deler fiskehaps ud - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere, pædagger, understøttende uu-persner: bedstefrældre, freninger, lkal fisker, fiskehandler. Hvad samarbejdes der m? Læringsmålene, trivsel, scial læring, samarbejde generelt, frmidling Hvrnår samarbejdes der? Før under - efter - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Differentiering ift funktiner eleverne skal løfte, udvikling i kmpetencer, rganisatinsfrmer vervejes, skarp på hlddeling, struktur, læringsstile, skema/pictgram med synlige mål, hver elev pstiller individuelle 3 mål, mrgenmtin i & med havneløb-mrgenlæsning-mrgensang, læsebånd med faglig læsning, fagligt bånd, heldagsture, enkelte fag dækker hele dage, hver dag afsluttes ens med frmidling til den interne gruppe, lektietimer med træningsøvelser - - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Den åbne skle Mtiverende læringsmiljøer Læringsledelse Idræt, mtin g bevægelse Evaluering af elevernes læring Faglig frdybelse g lektiehjælp Frældresamarbejde g elevinddragelse - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Inden fr hvert læringsmål dannes tre niveaumål. Lav mellem høj Knkretiser læringsmålene (ex fra Hjertebjerg med pkaler) Vigtigt med mål fr alt: læringsmål g sciale mål ellers bliver det svært at indgå fr andre. Gdt at frmidle/afslutte med dem der har været en del af den uu. Pædagger skal arbejde sammen med udsklingen hvrdan strukturerer man det? Kan man være pædagg i flere team?

16 Scenarie fra gruppe: Mellemtrin gruppe 3 Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/ Find et relevant tema. Avis - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Der laves læringsmål Der kmmer et prdukt Der er en mdtager til Avisen, knkurrence, lkal mråde, de andre mellemtrinselever, netavis - Hvilke læringsmål sættes fr periden? at kunne udtrykke sig skriftligt(udtryksfrmer, frberede spørgsmål, kildekritik) at kunne pstille en artikel at kunne samarbejde: at kunne kntakte en persn fr at fretage et interwiew. Kunne respektere frskellige rller på en avis, herunder at kunne mdtage kritik fra en anden, såvel psitivt sm negativt. At verhlde aftaler. individuelle læringsmål fr den enkelte elev/grupper af elever (vælger evt. selv læringsmål rød, gul, grøn) vælge de rigtige Aps fra Ipad. - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Pædaggers g læreres kmpetencer udnyttes g det mgivende samfund(erhvervsliv, frældre m.fl.) Teamet planlægger frløbet i fællesskab - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærer, pædagger g det mgivende samfund Hvad samarbejdes der m? At nå læringsmålene Hvrnår samarbejdes der? Hele tiden - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Dagens starter med læsning g mrgen mtin Redaktinsmøde, hvr der fastsættes deadlines m.m. ( suppleres med små kurser, der dukker p undervejs) Arbejde i frskellige grupper Faktiske pgaver til brug fr de elever, der sidder fast. Akutte tiltag (nyheder, ændret tidsplan, ud af huset) kan være alle eller ngen Samling alle - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet)

17 Den fleksible skle ændret skema g lærer/pædaggbesætning, variable hld, på tværs af alle fag. Den åbne skle - samarbejdet med mverdenen Mtiverende læringsmiljøer - indretning af klasserne sm kntrlandskaber/sklen sm redaktin (kntr, trykkeri m.m.) Læringsledelse - strukturen, indehldende meget tydelighed bl.a. via rammer g mål, der tages højde fr makkerpar.l. Idræt, mtin g bevægelse - mrgen mdulet g i udvalgte pause. Mtin sm persnale gde Evaluering af elevernes læring Avisen(knkurrence), elevsamtaler sm evaluering af individuelle læringsmål eller selvevaluering. Daglig evaluering på tavle. Faglig frdybelse g lektiehjælp - faglig frdybelse pnås via grundig undersøgelse af et emne(bl.a. kildekritik). Mtivatin g med inddragelse/ vælger eget emne. Ved en slut refleksin kan der vurderes, hvad der skal nås inden næste dag. Frældresamarbejde g elevinddragelse inddragelsen af det mgivende samfund - Andet væsentligt Elever, der får specialundervisning skal huskes/tilgdeses Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie: Gd fælles snak m frskellen på at undervise g turde give slip på fag fagligheden i de frskellige faser. Scenarie fra gruppe: Mellemtrin 4 Gruppe 4: Anne Sfie Brønnum, Arjan D. Gaauw, Gerd Rhde, Heidi lsen, Henrik G. Pedersen, Maria Vest. Hvrdan KAN en peride se ud i skleåret 2014/2015 Find et relevant tema. Vi diskuterede hvad der lå i rdet tema g hvad betyder tema. Vi talte m følgende ideer til team: Sundhed, natur, højtider, demkrati, månedspgave, Natur/teknik prjekt - vand. Kunstner prjekt. Vi valgte temaet Vand Natur/teknik, Dansk, Matematik ( vi talte m at det er vigtigt at tage et valg g sætte en ramme m hviske fag der indgår g frtage en afgrænsning af Emnet/Temaet husk: Afgrænsning at tema.) Krav til prjektet fr s var at der arbejdes med temaer fr fasen mellemtrinnet. Lærerne i 4., 5., 6.klasse indgår i team. Skledagen fra 8 15

18 Fkus på: læringsstile - sanser - (timefrdelingsplanen hvrdan er den) At tænke ud af klassebksen, hvrdan sikre vi elevens mål. Tydelig Struktur - Hvilke læringsmål sættes fr periden? Faglige mål i de valgte fag. Læringsmål: At kende til frskellen på vandfrbrug i I-lande (Danmark g) g U-Lande (vælg lande) Her følger eksempler på mråder: Ressurcer Rensningsanlæg EUA Kemi Liv i vand Sammenhlde frskellige dyrs g planters levesteder Oceaners dyreliv Naturkatastrfer - livssituatiner Læringsmål: At kunne: Naturfaglige mål, Dansk g Matematikmål. Se billedet nedenfr Bemærk at der på billedet står gr.5 det er en fejl, vi var gr. 4

19 Alle fag skal på den lange bane være med, men i ngle temaer kan fag udgå, fr at tildeles mere tid i andre temaer. Temaerne kunne være ens fr alle årgange på frskellige afdelinger at udnytte sklens ressurcer på tværs. Frdel: Hvis temaerne kørte på en afdeling før end en anden afdeling, kunne der ske vidensdeling g plagte fejl undgås, samt ekstra fkus på det der virker. At tilrettelægge udviklingen g evaluering- effekten af frløbet. Hvad lærte børnene.

20 Ulempe: Svært når vi alle skal krdinere. - Hvrdan løftes kernepgaven at alle børn lærer mere g trives. Værdifundament. - Hvrdan udnyttes den understøttende undervisning så den understøtter elevernes læringsmål? Det lkale vandværk, svømmehallen, vandløb - Skitser samarbejdsstrukturerne i periden: Hvem samarbejder med hvem? Lærere g pædagger samarbejder g det mgivne samfund, den åbne skle. Øknmi? Hvis der skal kmme en ind fr at læse timer. Er der fuld tilstedeværelse af persnale i skletiden? Hvad samarbejdes der m? Der samarbejdes der m det største viden m emnet fr børnene. Prfessinelle flk ude fra. Der skal ikke arbejdes på samme måde fr alle børn. Håndværk, kunstnere, servicepersnale. Redskabsøvelser Det sciale arbejde sm en del af undervisningen eksempel fra cllege USA. Mere samspil mellem sklen g virksmhederne. (Flere buskrt.) Hvrnår samarbejdes der? Hvrnår gør der ikke? - Hvilken struktur sættes der på skledagen fr eleverne i periden? (fleksibilitet kræver struktur) Er det rammerne eller målene der kmmer først vi tager begge ting ind g ved vi skal være fleksible det er usikkerhed med faldende børnetal. - Hvrdan indtænkes relevante emner fra Inspiratinsdagen den 11/11? (Se guides ne i kpi på brdet) Den fleksible skle Den åbne skle Mtiverende læringsmiljøer Læringsledelse Idræt, mtin g bevægelse Evaluering af elevernes læring Faglig frdybelse g lektiehjælp Frældresamarbejde g elevinddragelse - Andet væsentligt Nter fra præsentatin/ kvalificering af scenarie:

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere