Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015"

Transkript

1 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk, medmindre andet er anført. Tallene i jobindsats.dk er levende, dvs. tallene bliver opdateret bagud, hvis der sker ændringer i indberetningerne. Derfor kan tallene ændre sig en smule fra afrapportering til afrapportering. Hvor tæt målene kan opdateres er afhængig af jobindsats.dk, og derfor bliver målene afrapporteret med de senest opdaterede og tilgængelige tal inden for det aktuelle kvartal. Hvis den senest tilgængelige opdatering er for en måned, der ligger uforholdsmæssigt lang tid før den aktuelle kvartal, udsættes afrapporteringen af målet. I denne afrapportering gælder dette for mål 4A. Det har for 2015 ikke været muligt at fastsætte mål 1A eller at udarbejde valide opgørelsesmetoder for mål 1B og 2D. De tre mål udgår derfor fra afrapporteringerne, men indsatsen over for målgrupperne (unge og handicappede) prioriteres stadig højt i jobcentret. I denne afrapportering gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. 1

2 Indholdsfortegnelse 1: Flere unge skal have en uddannelse : Færre på førtidspension : Langtidsledighed begrænses : Styrket samarbejde med virksomheder : En høj aktiveringsgrad : Brug af virksomhedsnære redskaber : Begrænse langvarige sygedagpengesager

3 MÅL 1: FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDAN- NELSE Jobcenter Hvidovre ønsker, at flere unge skal have en uddannelse, da en kompetencegivende uddannelse har stor betydning for de unges fremtidige muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse. Derfor har jobcentret stor opmærksomhed på at få de ledige unge afklaret, opkvalificeret og motiveret til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Ungeindsatsens målgruppe er unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse, og selvom gruppen både omfatter modtagere af uddannelseshjælp (uddannelses- og aktivitetsparate) og modtagere af a-dagpenge, begrænser målene sig til at omfatte modtagere af uddannelseshjælp. 1 Nulpunkt dec-13 Status Udgår 1A: Andelen af unge, der modtager uddannelseshjælp og har afsluttet forløb i jobcentret med afslutningsårsagen 'ordinær uddannelse, skal stige til x pct. i december 2015 Udgår Udgår Udgår 1B: Arbejde for, at mindst 85 pct. af alle unge, som modtager uddannelseshjælp, gennemfører en uddannelse Udgår Udgår 85% MÅLOPFYLDELSE Det har ikke været muligt konkret at fastsætte mål 1A, og målet udgår fra afrapporteringen. Det har ikke været muligt at udarbejde en valid opgørelsesmetode for mål 1B, og målet udgår fra afrapporteringen. VURDERING AF MÅLOPFYLDELSE Indsatsen over for unge har i mange år været prioriteret højt i Jobcenter Hvidovre og havde fortsat høj prioritet i Med fokus på tidligt at afdække den enkelte unges evner og kompetencer, og med en udvidelse af det eksisterende mentorkorps, så flere unge får tilbudt dette redskab, forventes det, at flere unge vil afslutte forløb i jobcentret med afslutningsårsagen ordinær uddannelse, og at flere vil gennemføre den uddannelse, de starter på. 3

4 MÅL 2: FÆRRE PÅ FØRTIDSPENSION Jobcenter Hvidovre har i mange år haft stort fokus på tilgangen til førtidspension. I Beskæftigelsesplan 2015 var det også et mål, at tilgangen til førtidspension skulle begrænses, og ydermere ønskede jobcentret at begrænse tilgangen til ledighedsydelse. Jobcentret ønskede også at prioritere den helhedsorienterede og tværfaglige indsats og derfor var der også et mål om minimum 100 nytilkendelser til ressourceforløb ved udgangen af Derudover var det et mål, at jobcentret arbejdede for, at mindst 75 pct. af alle arbejdsmarkedsparate handicappede i Hvidovre Kommune opnår tilknytning til arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse, men for dette mål har det desværre ikke været muligt at udarbejde en valid opgørelsesmetode. 2 Status Jobcentret vil begrænse tilgangen til målgrupper (2A og 2B) samt sikre et minimum for tilgangen til helhedsorienteret, tværfaglig indsats (2C og 2D) 2A: Førtidspension max. 80 nytilkendelser 35 pers. 80 2B: Ledighedsydelse max 110 forløb 114 pers C: Ressourceforløb minimum 100 nytilkendelser (påbegyndt forløb) 2D: Arbejdsmarkedsparate handicappede mindst 75 pct. får tilknytning til arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse 169 pers. (november) Udgår pct. Bemærk: Det har ikke været muligt at udarbejde en valid opgørelsesmetode for mål 2D, og målet udgår fra afrapporteringen. MÅLOPFYLDELSE I december 2015 lever Jobcenter Hvidovre op til to af de mål for begrænsning af tilgang til førtidspension og en helhedsorienteret indsats, hvor der foreligger en opgørelse. Det drejer sig om mål 2Aog 2C. 2B er ikke opfyldt i december Der foreligger ingen opgørelsesmetode for mål 2D. 4

5 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul 2014 Aug 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Dec 2014 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 okt-15 nov-15 UDDYBENDE FORKLARINGER 2A omhandler tilgangen til førtidspension. Jobcenter Hvidovre ønsker maximalt 80 nytilkendelser ved opgørelsen af perioden december 2014 til december 2015, mod 94 nytilkendelser ved opgørelsen af perioden december 2012 til december Figur 2.1: Tilgang til førtidspension (ministermål) Dec MÅL 2A TILGANGEN TIL FØRTIDSPENSION DET SENESTE ÅR (ministermål) Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep dec 2015 Hvidovre Figur 2.1 viser tilgangen til førtidspension fra december 2013 til december 2015 sammenholdt med målet. Tilgangen til førtidspension er en opgørelse af antal personer, der de seneste tolv måneder (inklusiv den valgte måned) for første gang fik bevilliget førtidspension. Generelt har tilgangen været faldende. Fra december 2013 til marts 2014 faldt antallet af nytilkendelser markant fra 94 til 45, hvilket må formodes at være en konsekvens af reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft 1. januar Herefter er antallet af nytilkendelser faldet til 31 i juni 2015, hvorefter antallet steg til 36 i september I december 2015 lå antallet på 35, hvilket er et godt stykke under det fastsatte mål på 80. Antal nytilkendelse og gennemsnittet for hele 2015 samt hhv. første og andet halvår kan ses i tabel 2.1. Tabel 2.1: Tilgang til førtidspension (ministermål) PERIODE ANTAL I GENNEMSNIT MÅL , og 2. kvartal (jan - jun) og 4. kvartal (jul - dec) 33,33 94 I hele 2015 har antallet været stabilt og under det fastsatte mål. 5

6 2B omhandler målgruppen for fleksjob og ledighedsydelse. Jobcenter Hvidovre ønsker at begrænse antallet af forløb på ledighedsydelse til maximalt 110 i december Figur 2.2: Ledighedsydelse Dec Mar Jun MÅL 2B LEDIGHEDSYDELSE Sep (antal forløb) Dec Mar Jun Sep Dec dec 2014 Hvidovre Anm.: Et forløb tæller med, blot det har været i gang én dag inden for den viste periode Figur 2.2 viser udviklingen i ledighedsydelsesforløbene fra december 2013 til december 2015 sammenholdt med målet. Antallet af forløb på ledighedsydelse har været svingende over hele perioden, men har generelt ligget mellem 100 til 120 forløb. I december 2013 startede 109 forløb, og efter et mindre fald steg det til 120 i april Måneden efter i maj 2014 var antallet faldet til 111, og herefter steg det igen til 120 i juli og august Fra august 2014 til november 2014 faldt antallet endnu engang, og landede på 106. Med undtagelse af et lille dyk fra januar 2015 til februar 2015 steg antallet fra november 2014 til april 2015 (131) og faldt derefter igen til 92 i november I december 2015 var der 114 forløb på ledighedsydelse, hvilket er fire forløb mere end målet på 110. Antal nytilkendelser og gennemsnittet for hele 2015 samt hhv. første og andet halvår kan ses i tabel 2.2. Tabel 2.2: Ledighedsydelse PERIODE ANTAL I GENNEMSNIT MÅL , og 2. kvartal (jan - jun) og 4. kvartal (jul - dec) 110,2 110 I gennemsnit har der været 116 forløb pr. måned i I otte af månederne var der mere end 110 forløb og fire af måneder færre end 110 forløb. De fire måneder med færre end 110 forløb er august til november. 6

7 I første halvår af 2015 var der i gennemsnit 122 forløb og i andet halvår var der i gennemsnit 110,2 forløb. 7

8 2C omhandler antallet af ressourceforløb. Jobcenter Hvidovre vil sikre en helhedsorienteret og tværfaglig indsats og ønsker minimum 100 nytilkendelser (påbegyndt forløb) til ressourceforløb ved udgangen af For at nå målet skal der hver måned i 2015 i gennemsnit påbegyndes 8,3 nye forløb. Tabel 2.1: Ressourceforløb MÅL 2C RESSOURCEFORLØB (nytilkendelser) Januar 6 10 Februar Marts 8 16 April 5 18 Maj 4 9 Juni Juli 10 6 August September Oktober November 5 21 December 7 I ALT Gns./ mdr. 8,83 15,36 Figur 2.3: Ressourceforløb MÅL 2 C RESSOURCEFORLØB (nytilkendelser) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tabel 2.1 viser, hvor mange nytilkendelser til ressourceforløb der har været hver måned fra januar 2014 til november Tallene for december 2015 er desværre ikke tilgængelige endnu. I 2014 var der i alt 106 nytilkendelser, svarende til 8,83 pr. måned. I de tre første kvartaler af 2015 har der været 137 nytilkendelser, svarende til 15,22 pr. måned, og målet om 100 nytilkendelser i 2015 var dermed allerede nået i august Til og med november 2015 er der tildelt 169 nye ressourceforløb, hvilket er 69 flere end målsætningen for Figur 2.3 illustrerer antallet af nytilkendelser til ressourceforløb for hver måned i 2014 og Af figuren fremgår det, at der allerede i august 2015 er tilkendt flere ressourceforløb end i hele Antal nytilkendelser og gennemsnittet for hele 2015 (minus december) samt hhv. første og andet halvår kan ses i tabel 2.2. Tabel 2.2: Ledighedsydelse PERIODE ANTAL I ALT ANTAL I GENNEMSNIT MÅL , og 2. kvartal (jan - jun) og 4. kvartal (jul - dec) I gennemsnit har der været 15,4 forløb pr. måned i 2015 (minus december). I 10 ud af de tilgængelige 11 måneder har der været tildelt flere end de 8,3 res- 8

9 sourceforløb, der var minimum for, at målet blev indfriet. I juli blev der tildelt 6 forløb. I første halvår af 2015 blev der i gennemsnit tildelt 14 forløb og i andet halvår i gennemsnit 17 forløb. VURDERING AF MÅLOPFYLDELSE 2A om max 80 nytilkendelser af førtidspension i perioden december 2014 til december 2015 er indfriet. I perioden blev der nytilkendt 35 førtidspensioner. 2B om max 110 ledighedsydelsesforløb i december 2015 er ikke indfriet. I december 2015 var der 114 ledighedsydelsesforløb i gang. Jobcentret har været tæt på at indfri målet, og der var således i de første to kvartaler af 2015 i gennemsnit 116 forløb pr. måned mod kun 110,2 forløb i gennemsnit pr. måned i de to sidste kvartaler. 2C om minimum 100 nytilkendelser af ressourceforløb i 2015 er indfriet. Der er endnu ikke tal fra december måned, men i november havde der været 169 nytilkendelser i et om minimum 100 nytilkendelser blev indfriet allerede i august. 2D er udgået, da det ikke har været muligt at udarbejde en valid opgørelsesmetode. 9

10 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jul-14 aug-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 MÅL 3: LANGTIDSLEDIGHED BEGRÆNSES Jobcentret har fokus på at nedbringe antallet af langtidsledige i kommunen. Dette sker via opkvalificering og vedligeholdelse af borgernes allerede erhvervede kvalifikationer. Jobcentret arbejder løbende med at udvikle og anvende aktiveringsforløb, der tilgodeser borgernes individuelle udfordringer for at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet samt arbejdsmarkedets behov. Der arbejdes i stort omfang med virksomhedsrettede tilbud til denne målgruppe. 3 Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langtidsledige - dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - til 338 personer (antal personer) i december 2015, svarende til et fald på 12,7 pct. fra december 2013 til december 2015 Nulpunkt dec-13 Status - Fald på 9,1 pct. 386 personer 351 personer (fald på -35 personer) fald på 12 pct. 338 personer MÅLOPFYLDELSE I december 2015 lever Jobcenter Hvidovre ikke op til målet om at begrænse antallet af langtidsledige til 338 personer. Antallet af langtidsledige personer er i december Figur 3.1: Langtidsledige dec mar ANTAL LANGTIDSLEDIGE PERSONER (ministermål) dec mar sep dec Hvidovre 50 0 Figur 3.1 viser udviklingen i antallet af langtidsledige fra december 2013 til december Set over hele perioden har antallet af langtidsledige personer ligget mellem 391 (juni 2014) og 317 (juli 2015). Der har i perioden været en lille nedadgående 10

11 tendens, således at der i en gennemsnitsmåned i 2014 var 370 antal langtidsledige og i en gennemsnitsmåned i 2015 var 342 antal langtidsledige. I december 2015 var der 351 antal langtidsledige, hvilket er flere end målsætningen på 338 personer. I tabel 3.1 står, hvor mange langtidsledige der i gennemsnit har været pr. måned i hele 2015 og hhv. første og andet halvår. Tabel 3.1: Langtidsledighed PERIODE ANTAL I GENNEMSNIT MÅL og 2. kvartal (jan - jun) 343, og 4. kvartal (jul - dec) 340,5 338 Gennemsnitligt har antallet af langtidsledige i 2015 været 342 pr. måned. I første halvår var der i gennemsnit 343,5 antal langtidsledige, og i andet halvår var der tre færre, nemlig 340,5. I fire af årets 12 måneder lå antallet af langtidsledige under målsætningen på 338 det var i april, juni, juli og oktober. VURDERING AF MÅLOPFYLDELSE Jobcentret har ikke nået målet om at begrænse antallet af langtidsledige i 2015 til 338 personer. 11

12 MÅL 4: STYRKET SAMARBEJDE MED VIRK- SOMHEDER Jobcentret prioriterer virksomhedsrettede forløb, hvilket kræver, at samarbejdet med de private og offentlige virksomheder løbende optimeres for at sikre et tilstrækkeligt antal aktiveringspladser i form af praktik og løntilskud. Jobcentret har som mål at have og videreudbygge et tæt og velfungerende samarbejde med lokale og regionale virksomheder. Derfor vil jobcentret fortsat have fokus på en efterspørgselsorienteret beskæftigelsesindsats og på at servicere virksomhederne i og uden for kommunen. 4 Nulpunkt dec-13 Status juni-15 Styrket samarbejde med virksomheder 4A Samarbejdsgraden med virksomhederne skal stige til 38,2 pct. i december 2015 (år til dato), svarende til en stigning på 3 procentpoint fra december 2013 til december ,2 pct. 29,8 pct. (juni) 38,2 pct. 4B Jobcenter Hvidovre vil gennemføre mindst 3 kampagner MÅLOPFYLDELSE Der er ikke tilgængelige, opdaterede tal på jobindsats.dk til at afrapportere på. Nedenstående afrapportering af mål 4A er for 2. kvartal. 12

13 I juni 2015 er Jobcenter Hvidovre godt på vej mod at indfri mål 4A, og i december er mål 4b blevet opfyldt. Figur 4.1: Virksomhedskontakt 40,0 Jan-dec 13 35,6 35,0 Jan-dec 13 30,0 35,2 25,0 20,0 15,0 Jan-Jan 14 21,0 MÅL 4A Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. Jan-mar 14 25,2 Jan-mar 14 23,8 Jan-Jan 14 19,5 Jan-jun 14 29,6 Jan-jun 14 28,0 (ministermål) Jan-sep 14 33,0 Jan-sep 14 31,6 Jan-dec 14 35,8 Jan-dec 14 34,5 Jan-Jan 15 20,8 Jan-mar 15 25,1 Jan-Jan 15 20,3 Jan-mar 15 25,3 38,2 Jan-jun 15 29,9 Jan-jun 15 29,8 Jandec 2015 Hvidovre Kommune r på Vestegnen Figur 4.1 viser hvor stor en andel af virksomheder i Hvidovre Kommune, der samarbejdes med fra år til dato i perioden december 2013 til juni 2015 sammenholdt med målet. I juni 2015 var der blevet samarbejdet med 29,9 pct. af virksomhederne i Hvidovre Kommune, hvilket er mere end samme tidspunkt året før. et på 38,2 pct. forventes at blive indfriet. Hvad angår mål 4B har jobcentret i december 2015 gennemført 3 kampagner og en igangværende kampagne der fortsætter ind i første kvartal af De 3 afsluttede kampagner er: 1. Fleksjob med Progression hvor jobcentret arbejder på mulighederne for at udvikle de fleksjobbere på få timer til at kunne tage flere timers arbejde. 2. En AC-kampagne med opfølgning på 15 virksomheder i forhold til AC-målgruppen. 3. En leverandørkampagne, hvor jobcentret har været i kontakt til ca. 25 virksomheder. Den igangværende kampagne går under navnet Jobservice Danmark, hvor der vil blive foretaget 52 besøg, med det formål at klarlægge hvilken service jobcentret kan tilbyde virksomhederne. VURDERING AF MÅLOPFYLDELSE 4A forventes opfyldt. 4B er opfyldt. 13

14 MÅL 5: EN HØJ AKTIVERINGSGRAD Jobcenter Hvidovre har opsat ambitiøse mål for aktiveringen af ledige borgere. Jobcentret mener, at en høj aktiveringsgrad har en stor indflydelse på de ledige og sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og de ambitiøse målsætninger for aktiveringsgraden understøtter således det af beskæftigelsesministeren udmeldte mål om at bekæmpe langtidsledigheden. 5 Jobcenter Hvidovre vil arbejde for, at de ledige bliver aktiveret Status 5A. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 35 pct 25,9 pct. 35 pct. 5B. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct. 33,9 pct. 30 pct. 5C. Kontanthjælp, jobparat: 30 pct. 22,2 pct. 30 pct. 5D. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 20 pct. 20,7 pct. 20 pct. 5E. A-dagpenge: 20 pct. 17,0 pct. 20 pct. 5F. Sygedagpenge: 8 pct. (inkl. delvis genoptaget arbejde). 7,8 pct. 8 pct. MÅLOPFYLDELSE I december 2015 er to af de seks mål for aktiveringsgraden nået. Det drejer sig om mål 5B om aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp og mål 5D om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 14

15 UDDYBENDE FORKLARINGER 5A og 5B omhandler aktiveringsgraden for hhv. uddannelsesparate og aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. sætningen i Beskæftigelsesplan 2015 var en aktiveringsgrad på 35 pct. for de uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp og en aktiveringsgrad på 30 pct. for de aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. Figur 5.1: Uddannelseshjælp 40,0 35,0 30,0 Mar 2014 Jun ,4 Sep ,9 25,0 Jan 2014 Sep 25, ,4 Jun ,7 20,0 Mar ,6 20,9 15,0 10,0 5,0 0,0 jan- MÅL 5A og 5B AKTIVERINGSGRAD FOR UDDANNELSESHJÆLP Dec ,9 Dec ,1 Mar ,8 Mar ,7 Jun ,9 Jun ,4 Sep ,1 Dec 2015 Dec 33, Sep ,9 29,0 35,0 30,0 Alle uddannel sesparat e uddannel sesparat e Aktivitet sparate aktivitets parate Figur 5.1 viser udviklingen af aktiveringsgraden for modtagere af uddannelseshjælp fra januar 2014 til december 2015 sammenholdt med målene. Udviklingstendensen for de to visitationsgrupper er gennem det meste af perioden sammenlignelig. Fra januar 2014 til maj 2014 stiger aktiveringsgraden for begge grupper og falder derefter igen. I sidste del af 2014 stiger aktiveringsgraden for begge grupper igen. I januar 2015 er aktiveringsgraden på 27,8 pct. for de uddannelsesparate og 23,4 pct. for aktivitetsparate. Aktiveringsgraden for de uddannelsesparate er svingende i I første halvdel stiger den til 35,7 pct. i maj og falder efterfølgende til 26,3 i august. Herefter stiger aktiveringsgraden lidt igen, men falder til 25,9 i december 2015, hvilket er under målsætningen på 35 pct. Aktiveringsgraden for de aktivitetsparate holder sig forholdsvist stabilt til juli 2015, hvorefter den stiger med små 19 procentpoint til 35,1 pct. i november, og falder derefter til 33,9 pct. i december 2015, hvilket er over målsætningen på 30 pct. I tabel 5.1 og 5.2 står aktiveringsgraden i en gennemsnitsmåned i hele 2015 og hhv. første og andet halvår. 15

16 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jul-14 aug-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 Tabel 5.1: Aktiveringsgrad uddannelseshjælp, uddannelsesparate PERIODE PROCENT I GENNEMSNIT MÅL ,8 pct. 35 pct. 1. og 2. kvartal (jan - jun) 33,6 pct. 35 pct. 3. og 4. kvartal (jul - dec) 28, 0 pct. 35 pct. For de uddannelsesparate var aktiveringsgraden i gennemsnit på 30,8 procent i Aktiveringsgraden var størst i det første halvår (33,6 pct.) og lavere i andet halvår (28,8 pct.). Tabel 5.2: Aktiveringsgrad uddannelseshjælp, aktivitetsparate PERIODE PROCENT I GENNEMSNIT MÅL ,0 pct. 30 pct. 1. og 2. kvartal (jan - jun) 25,0 pct. 30 pct. 3. og 4. kvartal (jul - dec) 31,0 pct. 30 pct. For de aktivitetsparate var aktiveringsgraden i gennemsnit 28,0 procent i Aktiveringsgraden var størst i det andet halvår (31,0 pct.) og lavere i andet halvår (25,0 pct.). 5C og 5D omhandler aktiveringsgraden for hhv. jobparate og aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp. et i Beskæftigelsesplan 2015 var en aktiveringsgrad på 30 pct. for de jobparate kontanthjælpsmodtagere og en aktiveringsgrad på 20 pct. for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Figur 5.2: Kontanthjælp 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 jan-14 24,6 jan-14 14,1 MÅL 5C og 5D AKTIVERINGSGRAD FOR KONTANTHJÆLP mar-14 23,0 mar-14 13,9 24,1 16,2 26,1 17,4 dec-14 25,9 dec-14 18,9 29,7 sep-15 27,4 mar-15 mar-15 22,5 20,9 21,7 sep-15 21,7 22,5 20, Jobparat jobparat Aktivitets parat aktivitets parat 16

17 Figur 5.2 viser udviklingen af aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere fra januar 2014 til december 2015 sammenholdt med målene. Aktiveringsgraden for jobparate har i 2014 svunget mellem 20,5 pct. (juli) og 27,5 pct. (november). Fra november 2014 til marts 2015 faldt aktiveringsgraden fra 27,5 pct. til 19,2 pct., hvorefter den steg til 28,8 pct. i juni 2015 og herefter faldt igen. I december 2015 var aktiveringsgraden for de jobparate 22,5 pct., hvilket er under målet på 30 pct. Aktiveringsgraden for aktivitetsparate har været stigende i hele 2014 og den første kvartal i Således steg aktiveringsgraden fra 13,9 pct. i marts 2014 til 22,4 pct. i marts Herefter er den faldet til 20,7 pct. i december 2015, hvilket er over jobcentrets målsætning om en aktiveringsgrad på 20 pct. for gruppen. I tabel 5.3 og 5.4 står aktiveringsgraden i en gennemsnitsmåned i hele 2015 og hhv. første og andet halvår. Tabel 5.3: Aktiveringsgrad kontanthjælp, jobparate PERIODE PROCENT I GENNEMSNIT MÅL ,1 pct. 30 pct. 1. og 2. kvartal (jan - jun) 24,8 pct. 30 pct. 3. og 4. kvartal (jul - dec) 25,4 pct. 30 pct. Tabel 5.4: Aktiveringsgrad kontanthjælp, aktivitetsparate PERIODE PROCENT I GENNEMSNIT MÅL ,6 pct. 20 pct. 1. og 2. kvartal (jan - jun) 21,7 pct. 20 pct. 3. og 4. kvartal (jul - dec) 21,5 pct. 20 pct. Aktiveringsgraden for begge grupper har i 2015 gennemsnitligt været relativ konstant på trods af udsving fra måned til måned. 17

18 jan-14 feb-14 mar- apr-14 maj-14 jul-14 aug-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar- apr-15 maj-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 5E og 5F omhandler aktiveringsgraden for hhv. a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. I Beskæftigelsesplanen 2015 var målet en aktiveringsgrad på 20 pct. for a- dagpengemodtagere og en aktiveringsgrad på 8 pct. for sygedagpengemodtagere. Figur 5.3: A-dagpenge og sygedagpenge 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 jan-14 10,7 jan-14 9,4 MÅL 5E og 5F AKTIVERINGSGRAD FOR A-DAGPENGE OG SYGEDAGPENGE mar-14 mar-14 13,8 11,6 16,9 12,7 14,2 dec-14 15,4 mar-15 11,0 15,4 10,0 dec-14 8,1 mar-15 6,5 7,4 sep-15 12,8 sep-15 8, ,0 8,0 7,8 A- dagpenge a- dagpenge Sygedagpe nge sygedagpe nge Figur 5.3 viser udviklingen af aktiveringsgraden for hhv. a-dagpenge- og sygedagpengemodtagere fra januar 2014 til december 2015 sammenholdt med målene. Aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere har været meget svingende i hele perioden. I december 2014 var aktiveringsgraden på 15,4 pct., og faldt til 9,5 pct. i januar Herefter steg den til 15,7 pct. i maj 2015, hvorefter den faldt til 10,4 i august og er siden steget til 17,0 pct. i december 2015, hvilket er 3 procentpoint lavere end målsætningen på 20 pct. Aktiveringsgraden for sygedagpengemodtagere steg fra januar 2014 (9,4 pct.) til maj 2014 (13,7 pct.), hvorefter den har været faldende til marts 2015 (6,5 pct.). Herefter steg aktiveringsgraden til 10,4 pct. i august 2015 og faldt derefter til 8,2 pct. i september Efter en stigning til 9,0 pct. i november faldt aktiveringsgraden igen til 7,8 pct. i december, hvilket er 0,2 procentpoint fra målsætningen på 8 pct. I tabel 5.5 og 5.6 står aktiveringsgraden i en gennemsnitsmåned i hele 2015 og hhv. første og andet halvår. Tabel 5.5: Aktiveringsgrad a-dagpenge PERIODE PROCENT I GENNEMSNIT MÅL ,9 pct. 20 pct. 18

19 1. og 2. kvartal (jan - jun) 12,6 pct. 20 pct. 3. og 4. kvartal (jul - dec) 13,2 pct. 20 pct. Aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere har i gennemsnit været 12,9 pct. i hele Aktiveringsgraden har været større i årets sidste to kvartaler (13,2 pct.) end i de første to (12,6 pct.). Tabel 5.6: Aktiveringsgrad sygedagpenge PERIODE PROCENT I GENNEMSNIT MÅL ,0 pct. 8 pct. 1. og 2. kvartal (jan - jun) 7,2 pct. 8 pct. 3. og 4. kvartal (jul - dec) 8,8 pct. 8 pct. For sygedagpengemodtagerne har aktiveringsgraden i gennemsnit været 8,0 pct. i hele Aktiveringsgraden har været større i årets sidste to kvartaler (8,8 pct.) end i de første to (7,2 pct.). VURDERING AF MÅLOPFYLDELSE 5A om en aktiveringsgrad på 35 pct. for uddannelsesparate modtager af uddannelseshjælp er ikke indfriet. I december 2015 var aktiveringsgraden på 25,9 pct. I gennemsnit har aktiveringsgraden været 30,8 pct. i 2015, med en gennemsnitlig højere aktiveringsgrad i første halvår (33,6 pct.) end i andet halvår (28,0 pct.). 5B om en aktiveringsgrad på 30 pct. for aktivitetsparate modtager af uddannelseshjælp er indfriet. I december 2015 var aktiveringsgraden på 33,9 pct. I gennemsnit har aktiveringsgraden været 28,0 pct. i 2015, med en gennemsnitlig lavere aktiveringsgrad i første halvår (25,0 pct.) end i andet halvår (31,0 pct.). 5C om en aktiveringsgrad på 30 pct. for jobparate modtager af kontanthjælp er ikke indfriet. I december 2015 var aktiveringsgraden på 22,2 pct. I gennemsnit har aktiveringsgraden været 25,1 pct. i 2015, med en gennemsnitlig relativt lige aktiveringsgrad i første halvår (24,8 pct.) og andet halvår (25,4 pct.). 5D om en aktiveringsgrad på 30 pct. for aktivitetsparate modtager af kontanthjælp er indfriet. I december 2015 var aktiveringsgraden på 20,7 pct. I gennemsnit har aktiveringsgraden været 21,6 pct. i 2015, med en gennemsnitlig relativt lige aktiveringsgrad i første halvår (21,7 pct.) og andet halvår (21,5 pct.). 5E om en aktiveringsgrad på 20 pct. for a-dagpengemodtagere er ikke indfriet. I december 2015 var aktiveringsgraden på 17,0 pct. I gennemsnit har ak- 19

20 tiveringsgraden været 12,9 pct. i 2015, med en gennemsnitlig lavere aktiveringsgrad i første halvår (12,6 pct.) end i andet halvår (13,2 pct.). 5F om en aktiveringsgrad på 20 pct. for sygedagpengemodtagere er ikke indfriet. I december 2015 var aktiveringsgraden på 7,8 pct. I gennemsnit har aktiveringsgraden været 8,0 pct. i 2015, med en gennemsnitlig lavere aktiveringsgrad i første halvår (7,2 pct.) end i andet halvår (8,8 pct.). 20

21 MÅL 6. VIRKSOMHEDSNÆRE REDSKABER SKAL ANVENDES Jobcenter Hvidovre vil i de tilfælde, hvor det er muligt og relevant, anvende de virksomhedsnære redskaber for at øge de lediges chancer for at komme i beskæftigelse. De virksomhedsnære redskaber er: virksomhedspraktik, herunder nyttejob, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed. 6 Status Jobcenter Hvidovre vil sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes. 6A. A-dagpenge: 80 pct. 65,6 80 pct. 6B. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 58 pct. 45,2 58 pct. 6C. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct. 17,4 30 pct. 6D. Kontanthjælp, jobparat: 80 pct. 88,5 80 pct. 6E. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 40 pct. 42,3 40 pct. 6F. Sygedagpenge: 30 pct. (delvis genoptaget arbejde) 17,1 30 pct. MÅLOPFYLDELSE I december 2015 er 2 af de 6 mål for brugen af virksomhedsnære redskaber nået. Det drejer sig om mål 6D om jobparate kontanthjælpsmodtagere og mål 6E om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 21

22 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jul-14 aug-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 UDDYBENDE FORKLARINGER 6A og 6F omhandler brugen af virksomhedsrettede tilbud for hhv. a- dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. I Beskæftigelsesplanen 2015 var det målet, at de virksomhedsrettede tilbud benyttes i 80 pct. af a-dagpengesagerne og i 30 pct. af sygedagpengesagerne. Figur 6.1: A-dagpenge og sygedagpenge 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 jan-14 58,3 jan-14 14,2 mar-14 61,9 mar-14 16,3 MÅL 6A og 6F A-DAGPENGE OG SYGEDAGPENGE 60,8 62,6 17,2 12,1 dec-14 64,3 dec-14 13,3 mar-15 60,4 mar-15 16,0 70,4 sep-15 80,0 71,3 65,6 30,0 17,9 sep-15 13,7 17,1 A- dagpenge A- dagpenge Sygedagpe nge sygedagpe nge Figur 6.1 viser, i hvilken grad de virksomhedsrettede tilbud blev benyttet hos hhv. sygedagpenge- og a-dagpengemodtagere i perioden januar 2014 til december For a-dagpengemodtagere har brugen af virksomhedsrettede tilbud svingende i perioden. Fra juli 2014 til november 2014 faldt brugen fra 67,9 pct. til 56,2 pct., hvorefter den steg til 67 pct. i februar Herefter faldt brugen til 58,1 pct. i april 2015, og steg derefter til 72,3 i september Herefter faldt brugen, og i december 2015 blev de virksomhedsrettede tilbud benyttet i 65,6 pct. af tilfældene, hvilket er 14,4 procentpoint under målet på 80 pct. Brugen af virksomhedsrettede tilbud til sygedagpengemodtagere steg i første halvdel af 2014 fra 14,0 pct. i januar til 17,2 pct. i juni, og faldt i anden halvdel til 13,3 pct. i december. I 2015 steg brugen igen til 17,7 pct. i juni 2015, og faldt derefter til 12,3 i september I december 2015 lå det på 17,1 pct., hvilket er 12,9 procentpoint under målet på 30 pct. I tabel 6.1 og 6.2 står aktiveringsgraden i en gennemsnitsmåned i hele 2015 og hhv. første og andet halvår. 22

23 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jul-14 aug-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 Tabel 6.1: andel af virksomhedsrettede tilbud a-dagpenge PERIODE PROCENT I GENNEMSNIT MÅL ,5 pct. 80 pct. 1. og 2. kvartal (jan - jun) 63,7 pct. 80 pct. 3. og 4. kvartal (jul - dec) 67,3 pct. 80 pct. Brugen af virksomhedsrettede tilbud hos a-dagpengemodtagere har i gennemsnit været 65,5 pct. i hele Aktiveringsgraden har været større i årets sidste to kvartaler (67,3 pct.) end i de første to (63,7 pct.). Tabel 6.2: andel af virksomhedsrettede tilbud sygedagpenge PERIODE PROCENT I GENNEMSNIT MÅL ,8 pct. 30 pct. 1. og 2. kvartal (jan - jun) 17,1 pct. 30 pct. 3. og 4. kvartal (jul - dec) 16,5 pct. 30 pct. For sygedagpengemodtagerne har brugen af virksomhedsrettede tilbud i gennemsnit været 16,8 pct. i hele Aktiveringsgraden har været større i årets første to kvartaler (17,1 pct.) end i de sidste to (16,5 pct.). 6B og 6C omhandler brugen af virksomhedsrettede tilbud for hhv. uddannelsesparate og aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. I Beskæftigelsesplanen 2015 var det et mål, at de virksomhedsrettede tilbud benyttes af 58 pct. af de uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp og af 30 pct. af de aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. Figur 6.2: Uddannelseshjælp 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 mar-14 41,1 50,0 MÅL 6B og 6C UDDANNELSESHJÆLP 50,0 dec-14 44,4 mar-15 36,8 42,7 sep-15 37,3 58,0 45,2 30,0 Alle uddannelses parate uddannelses parate Aktivitetspar at 20,0 10,0 0,0 mar-14 20,8 22,2 26,2 dec-14 20,9 mar-15 15,9 17,6 sep-15 15,6 17,4 aktivitetspar at Figur 6.2 viser, i hvilken grad de virksomhedsrettede tilbud er blevet brugt hos uddannelsesparate og aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp i perioden januar 2014 til december 2015 sammenholdt med målene. 23

24 I den første halvdel af 2014 steg brugen af virksomhedsrettede tilbud for både de uddannelsesparate (58,1 pct. juli 2014) og aktivitetsparate (26,5 pct. i juli 2014) modtagere af uddannelseshjælp. Herefter faldt brugen igen for begge grupper til marts 2015, hvorefter den steg til juni 2015 og faldt derefter igen. I december 2015 benyttedes de virksomhedsrettede tilbud i 45,2 pct. af tilfældende hos de uddannelsesparate (12,8 procentpoint under målsætning) og i 17,4 pct. af tilfældene hos de aktivitetsparate (12,6 procentpoint under målsætningen). I tabel 6.3 og 6.4 står aktiveringsgraden i en gennemsnitsmåned i hele 2015 og hhv. første og andet halvår. Tabel 6.3: andel af virksomhedsrettede tilbud uddannelsesparate PERIODE PROCENT I GENNEMSNIT MÅL ,3 pct. 58 pct. 1. og 2. kvartal (jan - jun) 38,2 pct. 58 pct. 3. og 4. kvartal (jul - dec) 40,5 pct. 58 pct. Brugen af virksomhedsrettede tilbud hos de uddannelsesparate har i gennemsnit været 39,3 pct. i hele Aktiveringsgraden har været større i årets sidste to kvartaler (40,5 pct.) end i de første to (38,2 pct.). Tabel 6.2: andel af virksomhedsrettede tilbud aktivitetsparate PERIODE PROCENT I GENNEMSNIT MÅL ,7 pct. 30 pct. 1. og 2. kvartal (jan - jun) 17,6 pct. 30 pct. 3. og 4. kvartal (jul - dec) 16,3 pct. 30 pct. For de aktivitetsparate har brugen af virksomhedsrettede tilbud i gennemsnit været 16,7 pct. i hele Aktiveringsgraden har været større i årets første to kvartaler (17,6 pct.) end i de sidste to (16,3 pct.). 24

25 6D og 6E omhandler brugen af virksomhedsrettede tilbud for hhv. jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. I Beskæftigelsesplanen 2015 var det et mål, at de virksomhedsrettede tilbud benyttes af 80 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere og af 40 pct. af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Figur 6.3: Kontanthjælp 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 jan-14 72,2 mar-14 82,1 80,8 76,4 MÅL 6D og 6E KONTANTHJÆLP dec-14 77,3 78,6 mar-15 68,6 sep-15 82,0 88,5 80,0 Jobparat jobparat 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 jan-14 35,4 mar-14 40,4 34,5 32,2 dec-14 29,5 mar-15 30,3 37,9 sep-15 37,8 40,0 42,3 Aktivitets parat aktivitets parat Figur 6.3 viser, i hvilken grad de virksomhedsrettede tilbud er blevet brugt hos jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i perioden januar 2014 til december 2015 sammenholdt med målene. For de jobparate steg brugen af virksomhedsrettede tilbud i første del af 2014 fra 72,2 pct. i januar til 85,7 pct. i juli, og derefter faldt brugen til 66,7 pct. i april Efterfølgende er brugen steget igen til 88,5 pct. i december 2015, hvilket er 8,5 procentpoint højere end målet for Brugen af virksomhedsrettede tilbud til de aktivitetsparate faldt fra 40,4 pct. i marts 2014 til 28,2 pct. i februar Herefter steg den til 42,9 pct. i juli 2015 og faldt til 37,8 i september I december 2015 blev de virksomhedsrettede tilbud brugt i 42,3 pct. af tilfældende, hvilket er 2,3 procentpoint over målet på 40 pct. I tabel 6.5 og 6.6 står aktiveringsgraden i en gennemsnitsmåned i hele 2015 og hhv. første og andet halvår. Tabel 6.5: andel af virksomhedsrettede tilbud jobparate PERIODE PROCENT I GENNEMSNIT MÅL ,1 pct. 80 pct. 1. og 2. kvartal (jan - jun) 73,2 pct. 80 pct. 3. og 4. kvartal (jul - dec) 83,1 pct. 80 pct. 25

26 Brugen af virksomhedsrettede tilbud hos de jobparate har i gennemsnit været 78,1 pct. i hele Aktiveringsgraden har været større i årets sidste to kvartaler (83,1 pct.) end i de første to (73,2 pct.). Tabel 6.6: andel af virksomhedsrettede tilbud aktivitetsparate PERIODE PROCENT I GENNEMSNIT MÅL ,1 pct. 40 pct. 1. og 2. kvartal (jan - jun) 31,4 pct. 40 pct. 3. og 4. kvartal (jul - dec) 40,9 pct. 40 pct. For de aktivitetsparate har brugen af virksomhedsrettede tilbud i gennemsnit været 36,1 pct. i hele Aktiveringsgraden har været større i årets første sidste kvartaler (40,9 pct.) end i de første to (31,4 pct.). VURDERING AF MÅLOPFYLDELSE 6A om at benytte virksomhedsnære redskaber i 80 pct. af tilfældene ved a- dagpengemodtagere er ikke indfriet. I december 2015 lå anvendelsen på 65,6 pct. I gennemsnit har anvendelsesgraden været 65,5 pct. i 2015, med en gennemsnitlig lavere anvendelsesgrad i første halvår (63,7 pct.) end i andet halvår (67,3 pct.). 6B om at benytte virksomhedsnære redskaber i 58 pct. af tilfældene ved uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp er ikke indfriet. I december 2015 lå anvendelsen på 45,2 pct. I gennemsnit har anvendelsesgraden været 16,7 pct. i 2015, med en gennemsnitlig lavere anvendelsesgrad i første halvår (38,2 pct.) end i andet halvår (40,5 pct.). 6C om at benytte virksomhedsnære redskaber i 30 pct. af tilfældene ved aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp er ikke indfriet. I december 2015 lå anvendelsen på 17,4 pct. I gennemsnit har anvendelsesgraden været 25,1 pct. i 2015, med en gennemsnitlig højere anvendelsesgrad i første halvår (17,6 pct.) end i andet halvår (16,3 pct.). 6D om at benytte virksomhedsnære redskaber i 80 pct. af tilfældene ved aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp er indfriet. I december 2015 lå anvendelsen på 88,5 pct. I gennemsnit har anvendelsesgraden været 78,1 pct. i 2015, med en gennemsnitlig lavere anvendelsesgrad i første halvår (73,2 pct.) end i andet halvår (83,1 pct.). 6E om at benytte virksomhedsnære redskaber i 40 pct. af tilfældene ved jobparate modtagere af kontanthjælp er indfriet. I december 2015 lå anvendelsen på 42,3 pct. I gennemsnit har anvendelsesgraden været 36,1 pct. i 2015, 26

27 med en gennemsnitlig lavere anvendelsesgrad i første halvår (31,4 pct.) end i andet halvår (40,9 pct.). 6F om at benytte virksomhedsnære redskaber i 30 pct. af tilfældene ved sygedagpengemodtagere er ikke indfriet. I december 2015 lå anvendelsen på 17,1 pct. I gennemsnit har anvendelsesgraden været 16,8 pct. i 2015, med en gennemsnitlig højere anvendelsesgrad i første halvår (17,1 pct.) end i andet halvår (16,5 pct.). 27

28 MÅL 7: BEGRÆNSE LANGVARIGE SYGEDAG- PENGESAGER 7 Nulpunkt dec-13 Status Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb. Uge Andelen af forløb over 26 uger må max udgøre 30 pct. af det samlede antal sager 34,6% 29,6 % 30 pct. MÅLOPFYLDELSE 7 er opfyldt. Andelen af forløb over 26 uger udgør i uge 52 i 2015 (svarende til december 2015) 29,6 pct. af det samlede antal sager mod et mål på 30 pct. UDDYBENDE FORKLARINGER Figur 7 viser udviklingen i andelen af sygedagpengesager over 26 uger fra uge 1 i 2013 til uge 52 i 2015 sammenholdt med målet. Figur 7: Langvarige sygedagpengesager 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% MÅL 7 LANGVARIGE SYGEDAGPENGESAGER 45% 43% 38% 39% 40% 41% 43% 45% 40% 39% 40% 40% 40% 40% 39% 40% 41% 43% 36% 36% 38% 39% 39% 40% 33% 35% 34% 36% 35% 37% 36% 38% 39% 37% 31% 31% 30% 0,0% Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge % Andel sager over 26 uger for sager over 26 uger Fra uge 1 til uge 22 i 2013 har andelen af sager over 26 uger været stigende fra 36 pct. i uge 1 til 45 pct. i uge 22 i Dernæst er den faldet en smule frem til uge 26 og siden steget til 45 pct. i uge 35. Herfra er den faldet støt, til at nå en andel på 33 pct. i uge Herefter er den steget frem til 2014, hvor den i uge 13 til 39 ligger jævnt omkring 40 pct. Herefter er andelen faldet til i uge at ligge på 34,8 pct. 28

29 I 2015 er andelen steget i starten og derefter faldet en del. I uge er andelen af sygedagpengesager over 26 uger 29,6 pct., hvilket er 0,4 procentpoint under målet på 30 pct. I tabel 7.1 står aktiveringsgraden i en gennemsnitsmåned i hele 2015 og hhv. første og andet halvår. Tabel 7.1: Andel af sygedagpengesager over 26 uger PERIODE PROCENT I GENNEMSNIT MÅL ,7 pct. 30 pct. 1. og 2. kvartal (jan - jun) 38,2 pct. 30 pct. 3. og 4. kvartal (jul - dec) 35,3 pct. 30 pct. Andelen af sygedagpengeforløb over 26 uger har i gennemsnit været 36,7 pct. i hele Andelen har været mindre i årets sidste to kvartaler (35,3 pct.) end i årets første to (38,2 pct.). VURDERING AF MÅLOPFYLDELSE Jobcenteret har i december 2015 indfriet målet om, at nedbringe andelen af sygedagpengesager over 26 uger til 30 pct. 29

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 2017

Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 23.11.217 Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 217 et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 november

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 november Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-214 november I beskæftigelsesplanen for 214 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017) Jobcenterstatus Frederikssund (November 217) Vækstudvalget den 5. december 217 Indeks / andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse Alle offentlige ydelser under ét Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere Dette notat vil vise udviklingen på ydelsesmodtagere i perioden fra 24 til 29. Den angivne periode er valgt fordi flere ydelser først blev implementeret efter år 24 heriblandt uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb,

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra januar 2015 til januar 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra marts 2015 til marts 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Ledelsesinformation September 2014

Ledelsesinformation September 2014 Borgere på overførselsindkomst Målgruppe aug- 13 sep- 13 2013 20 okt-13 nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- 13 13 jun- jul- aug- sep- A-dagpenge 1.866 1.845 1.797 1.768 1.946 1.924 1.882 1.779 1.728 1.631

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere