INTRODUKTION TIL SPELL. Dorthe Bleses Justin Markussen-Brown Center for Børnesprog Syddansk Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION TIL SPELL. Dorthe Bleses Justin Markussen-Brown Center for Børnesprog Syddansk Universitet"

Transkript

1 INTRODUKTION TIL SPELL Dorthe Bleses Justin Markussen-Brown Center for Børnesprog Syddansk Universitet Skoleteknologisk netværk, d. 20 marts, 2012

2 Ny sproglig intervention der afprøves i dagtilbud Finansieret af Det Strategiske Forskningsråd med 16 mio Center for Børnesprog, Rambøll, Teknologisk institut + internationale forskere fra USA og Tyskland Gennemføres fra

3 PRÆSENTATION Baggrund Forskningsbaserede elementer i SPELL Design af effektstudie Hvad kommer der ud af SPELL? IT-understøttelse (Justin)

4 BAGGRUND

5 BAGGRUND Sprog i børnehaven forudsiger senere læse- og skrivefærdigheder i skolen Læse- og skriveforudsætninger tilegnes i dagtilbuddet, men ikke tradition for at arbejde med dette i danske dagtilbud Socialt udsathed kendt risikofaktor Behov for målrettede indsatser som opfølgning på sprogvurdering

6 Forskning viser at dialogisk oplæsning virker Talesprog Lydlig opmærksomhed Vurdering af effektivitet POSITIVE EFFEKT INGEN ENTYDIG EFFEKT Forbedringsindex Gennemsnit: +19 percentil point Interval: -6 til +48 percentil point Gennemsnit: +9 percentil point Interval: -7 til +40 percentil point Clearing House, What works, 2007

7 FORSKNINGSBASEREDE ELEMENTER I SPELL

8 Baseret på Read It Again, der har vist moderat til stor effekt (Justice et al., 2010) 40 aktivitetsforløb over 20 uger (25-30 min x 2 peruge) Aktivitetsforløb foregår i små grupper (1 pæd + 5 børn) Rettet mod alle børn, også socialt udsatte Udviklet til senere opskalering

9 FORSKNINGSBASEREDE ELEMENTER I SPELL Interaktiv læsning suppeleret med systematiske og målrettede aktiviteter Faste læringsmål Ordforråd Narrativer Lydlig opmærksomhed Skriftsprogskoncepter

10 UGE 1: AKTIVITETSFORLØB 1.1 Læringsområde: Skriftsprogskoncepter Læringsmål 1: At forstå at skrevne ord bærer betydning, og at forstå forskellen på billeder og ord

11 UGE 1: AKTIVITETSFORLØB 1.1 Læringsområde: Skriftsprogskoncepter Læringsmål 1: At forstå at skrevne ord bærer betydning, og at forstå forskellen på billeder og ord Aktiviteter før og under læsningen

12 UGE 1: AKTIVITETSFORLØB 1.1 Læringsområde: Skriftsprogskoncepter Læringsmål 1: At forstå at skrevne ord bærer betydning, og at forstå forskellen på billeder og ord Aktiviteter før og under læsningen Introducer titlen. Du kan sige: Titlen på bogen siger hvad historien hedder.

13 UGE 1: AKTIVITETSFORLØB 1.1 Læringsområde: Skriftsprogskoncepter Læringsmål 1: At forstå at skrevne ord bærer betydning, og at forstå forskellen på billeder og ord Aktiviteter før og under læsningen Introducer titlen. Du kan sige: Titlen på bogen siger hvad historien hedder. Læs bogens titel, og peg på hvert ord: Titlen på vores bog er Gyldendals store bog om familier. Peg på hvert ord som du læser. Læs titlen igen og få et eller to børn til at pege på hvert ord i titlen når det bliver læst.

14 UGE 1: AKTIVITETSFORLØB 1.1 Læringsområde: Skriftsprogskoncepter Læringsmål 1: At forstå at skrevne ord bærer betydning, og at forstå forskellen på billeder og ord Aktiviteter før og under læsningen På første side peger du på de skrevne ord og forklarer ordenes funktion, fx: Her er ordene som fortæller os hvad der sker. Lad os læse ordene og finde ud af hvad der sker.

15 UGE 1: AKTIVITETSFORLØB 1.1 Læringsområde: Skriftsprogskoncepter Læringsmål 1: At forstå at skrevne ord bærer betydning, og at forstå forskellen på billeder og ord Aktiviteter før og under læsningen På første side peger du på de skrevne ord og forklarer ordenes funktion, fx: Her er ordene som fortæller os hvad der sker. Lad os læse ordene og finde ud af hvad der sker. Når du læser bogen højt, så peg på hvert ord når du læser dem.

16 UGE 1: AKTIVITETSFORLØB 1.1 Læringsområde: Skriftsprogskoncepter Læringsmål 1: At forstå at skrevne ord bærer betydning, og at forstå forskellen på billeder og ord Aktiviteter før og under læsningen På første side peger du på de skrevne ord og forklarer ordenes funktion, fx: Her er ordene som fortæller os hvad der sker. Lad os læse ordene og finde ud af hvad der sker. Når du læser bogen højt, så peg på hvert ord når du læser dem. Når du kommer til sidste side, så bed et barn om at hjælpe: Kan du vise mig ordene?

17 FORSKNINGSBASEREDE ELEMENTER I SPELL Interaktiv læsning suppeleret med systematiske og målrettede aktiviteter Faste læringsmål Differentierede sprogstrategier

18 LÆRINGSSTIGEN Tilpasse strategier til barnets sproglige behov Målrettet til hvert læringsmål

19 UGE 1: AKTIVITETSFORLØB 1.1: LÆRINGSSTIGEN Læringsmål 1: At forstå at skrevne ord bærer betydning, og at forstå forskellen på billeder og ord GIVE SVARET Se, her er et ord, og her er et billede. Hvor er billedet? FOR SVÆRT HJÆLPES AD Vores bog hedder Gyldendals store bog om familier. Prøv at læse titlen sammen med mig, mens jeg peger på ordene. BEGRÆNSE VALG Her er et billede og her er et ord. Er dette et billede?

20 UGE 1: AKTIVITETSFORLØB 1.1: LÆRINGSSTIGEN Læringsmål 1: At forstå at skrevne ord bærer betydning, og at forstå forskellen på billeder og ord FOR NEMT FORUDSIGE Nu bladrer jeg om på denne side. Tror du der er flest ord eller flest billeder? GENERALISERE Er der nogen bogstaver i titlen på bogen som kan bruges når man skal skrive dit navn? ARGUMENTERE Hvorfor tror du vi bruger ord i stedet for kun at lave tegninger?

21 FORSKNINGSBASEREDE ELEMENTER I SPELL Interaktiv læsning suppeleret med systematiske og målrettede aktiviteter Faste læringsmål Differentierede sprogstrategier Tæt opfølgning på intervention

22 IMPLEMENTERINGSNOTER

23 FORSKNINGSBASEREDE ELEMENTER I SPELL Interaktiv læsning suppeleret med systematiske og målrettede aktiviteter Faste læringsmål Differentierede sprogstrategier Tæt opfølgning på intervention Tæt opfølgning på børnenes udvikling

24 SPROGUDVIKLINGSSKEMA

25 FORSKNINGSBASEREDE ELEMENTER I SPELL Interaktiv læsning suppeleret med systematiske og målrettede aktiviteter Faste læringsmål Differentierede sprogstrategier Tæt opfølgning på intervention Tæt opfølgning på børnenes udvikling Brug af teknologi som understøttelse

26 DESIGN AF EFFEKTSTUDIE

27 AFPRØVNING AF SPELL i 4 GRUPPER 4 grupper (konditioner) 1) Sædvanlig praksis 2) SPELL 3) SPELL + UE (individuel vurdering/differentieringsstrategier) 4) SPELL + HJEM (øget dosis /forældres øgede betydning) Placering i gruppe ved lodtrækning Introduktionskursus forskelligt ved sædvanlig praksis og ved udvidet ved UE 2 kohorter, 128 dagtilbud, 768 pædagoger, børn dvs børn i hver gruppe Før- og eftermåling (+ langtidseffekter)

28 VURDERING AF SPELL S EFFEKT HOVEDEFFEKTER Børns sproglige kompetencer (+sociale, +selvregulering) Kvaliteten i pædagogernes sprogindsats MODERATORER Anvendelse af SPELL gør man som foreskrevet (fidelitet). Børne-, forældre-, og pædagogkarakteristika Implementeringsmiljø (eksisterende sprogpraksis, holdninger og tilgang blandt pædagoger til at anvende nye metoder, opbakning fra dagtilbudslederen mv.)

29 HVAD KOMMER DER UD AF SPELL?

30 HVAD KOMMER DER UD AF SPELL-PROJEKTET? Effekt af systematisk og eksplicit intervention i en dansk pædagogisk kontekst med kort- og langtidseffekter Ny viden om eksisterende pædagogisk praksis Ny viden om socialt udsatte et- og tosprogede børn Ny valide måleinstrumenter Gratis webbaseret materiale Implementeringsplan for kommuner Anbefalinger til tværfagligt samarbejde

31 IT-UNDERSTØTTELSE (JUSTIN)

32 INTRO To perspektiver med tablets Perspektiv 1 Giv tablets til pædagogerne (SPELL) Perspektiv 2 Giv tablets til børnene (fremtidig projekt)

33 Perspektiv 1 Give tablets til pædagogerne

34 Tablets i SPELL Skal bruges til flere formål 1. Understøtte pædagogens adgang til SPELLs interaktive aktivitetsforløb med bl.a. soft scripting og prompting til differentierings-strategier. 2. Udfylde implementerings noter (automatisk informationer om implementerings fidelitet ) 3. Opfølgning på barnets sprogudvikling

35 Case studie: Texas School Ready! Landry et al. (2009) RCT; undersøgt virkningen af progress monitoring (opfølgning på barnets sprogudvikling) Ideen: pædagoger holder øje med børnenes fremskridt inden for vigtige sproglige områder såsom ordforråd, lydlig opmærksomhed og bogstavekendskab, og løbende anvender resultater fra sprogvurderinger for at målrette den pædagogiske praksis. To modeller af fremskridts monitorering sammenlignet. 1. Opfølgning med blyant og papir 2. Digital opfølgning på en Personal Digital Assistant

36 2x2 design Digital fremskridts monitorering Kondition 1 Blyant og papir fremskridts monitorering Intensiv coaching No coaching Kondition 2 Kondition 3 Kondition 4 Designet isolerer hver variables virkning

37 Resultater: Texas School Ready! Pædagoger der brugte digital opfølgning blev mere bevidst om deres pædagogik og brugte understøttende strategier hyppigere. Deres børn opnåede i gennemsnit højere scores for ordforråd, bogstavkendskab og lydlig opmærksomhed. Digital fremskridts monitorering havde en konsekvent positiv effekt i børnehaver Coachings effekt varierede meget.

38 Digital opfølgning på barnets sprogudvikling Fordele: Nemt for pædagogen Øjeblikkelige resultater Nøjagtig dataindsamling for forskeren (Programmet kan forslå grupperinger) (Programmet kan linkes to interventionsmaterialer)

39 Vil det virke? Det ved man aldrig implementering er vigtig Ifølge Landry & kollegaer, er det vigtigt at pædagogerne hurtigt bliver gode til at bruge tavlerne Hvis de ser værktøjets effekt og værdi, øges sandsynlighed for et højt implementeringsniveau

40 Hvorfor IT? Det her er banebrydende videnskabeligt arbejde. Vi mangler viden om IT i børnehaver, og derfor bliver undersøgelsens resultater vigtigt uanset hvad.

41 Perspektiv 2 Give tablets til børnene

42 Hvorfor giver IT til børn? Godt spørgsmål! For eksempel støtter fjernsyn IKKE sprogtilegnelse tværtimod N=329, 2-48 måneder gammel børn Christakis et al. (2009: 557)

43 Vi lærer gennem interaktion IT skal ikke erstatte interaktion mellem barn og voksen År: 1990 Petawawa, Ontario, Canada 4-årige Justins mor opdager at knægten ikke kan stave sit navn. Opdagelsen hændte, da lille Justin fik et nye sygesikringsbevis, som han ikke kunne underskrive. Resultat: moren lærer drengen at skrive hans navn i en fart.

44 IT skal inddrages aktivt Derimod kan IT indgå som et nyttigt værktøj i den pædagogiske praksis År: 1991 Petawawa, Ontario, Canada 5-årige Justin lærer alfabetet i kindergarten, og bliver samtidig afhængig af at spille the Alphabet Game på klassens computer.

45 Tablets hvad kan de? Let at anvende, både for pædagogen og barnet Ikke helt nyt til DK (Odder kommune købt 2580 ipads i 2011) Nu får børnehavebørn dem også. Store RCT i gang flere steder i USA

46 New Case Study: Auburn School District Maine, USA Giver ipads til halvdelen af børnehavebørn i september Resten fik dem i november. Formål: at øge læsning og matematik i 3. klasse (svarende til 2. klasse i DK) ipads udrustet med literacy apps Pædagogerne får grundig introduktion Interventionsperiode: 9 uger

47 ipad i børnehaven Bangor Daily News

48 Pilot resultater Eksperimentgruppen måler højere på alle målstok, men kun signifikant for lydlig opmærksomhed. Den korte interventionstid muligvis gør effekten til at virke mindre end den faktisk er. Follow-up kommer senere

49 Hvorfor virker ipads hvis fjernsyn ikke gør? Børnene interagere med ipads og niveauet af kognitiv udfordring kan tilpasses barnets niveau. Kort sagt: barnet skal bruge sin hjerne Barnets interaktion med fjernsyn er passivt

50 God arbejdslyst! Tak!

51 Christakis, D. A., J. Gilkerson, et al. (2009). "Audible television and decreased adult words, infant vocalizations, and conversational turns: A population-based study." Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine 163(6): 554. Landry, S. H., J. L. Anthony, et al. (2009). "Effectiveness of comprehensive professional development for teachers of at-risk preschoolers." Journal of Educational Psychology 101(2): Plan to give ipads to kindergartners met with approval and cost questions. Bangor Daily news. April

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Indholdsfortegnelse Forskningskortlægning / 1 1 Overordnet introduktion / 3 1.1 Baggrund / 3 1.2 Konceptet

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Ved treårsalderen er 80 % af alle de forbindelser i hjernen dannet (synapser. er forudsætningen for læring og intelligensmæssig udvikling.

Ved treårsalderen er 80 % af alle de forbindelser i hjernen dannet (synapser. er forudsætningen for læring og intelligensmæssig udvikling. Det er, hvad forældrene gør, og ikke hvem de er, der har betydning! Klara Korsgaard, projektkonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det er til at få ondt i maven af at tænke på, hvor stor betydning

Læs mere

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Kan Bogstart gøre en forskel? En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Side 1 af 62 Forskningsprojektet

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune

et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune 2 Giv sproget vokseværk Sprogtilegnelse og inklusion er i dag en naturlig del af det arbejde, der foregår i de danske børnehaver. Mange pædagoger

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 1. Indledning s. 2 2. Problemformulering s. 2 3. Opbygning, metode

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem

Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem Af Ingegerd Jenner Løth, lærer Dansk forskning har i 40 år igen og igen slået fast, at det især er hjemmets lærende miljø, som er afgørende for, hvordan man klarer

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog?

Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Tidspunkt 31. oktober og 1. november 2012 Konferencestedet Deltagere Kursusafgift

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

BAKSPEJLET MAD KAN VAND LØBE OPAD? LEG KAN LÆRES. EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere. Et måltid er mere end

BAKSPEJLET MAD KAN VAND LØBE OPAD? LEG KAN LÆRES. EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere. Et måltid er mere end EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere DEMOKRATI OG DIGITALE FOTOS Se fotoserien når børn tager billeder BAKSPEJLET FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD ÅRGANG 2013 13 Et måltid

Læs mere

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004 BØRNS SPROGTILEGNELSE: HVOR SKAL VI VÆRE OM 10 ÅR? - en forskers perspektiv Dorthe Bleses, Center for Sprogtilegnelse, Syddansk Universitet Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar,

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik Viden om inklusion af Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet København 2013 Titel Viden

Læs mere