Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!"

Transkript

1 Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Find Sundt Sjovt Smukt vej!

2 Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Motions- og formidlingskoncept udviklet af: Dansk Orienterings-Forbund Kontakt: Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Støttet af: Nordea-fonden Friluftsrådet Danmarks Idrætsforbund Naturstyrelsen Denne version er opdateret september 2014

3 Find vej i Danmark Find vej i Danmark er et tilbud om en anderledes tur i det fri en skattejagt, hvor gevinsten er sund og sjov motion, dejlige naturoplevelser og en masse ny viden Tilgængelig og sjov motion Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved hjælp af et kort ligesom en skattejagt. Banerne kan laves i forskellig længde og sværhedsgrad, så alle, fra stavgængeren til hurtigløberen, kan være med. Find vej i Danmark findes omtrent 200 steder i landet - i skove, i parker, i byer, og ved skoler. Posterne står ude året rundt, og kortene ligger til fri download på Det gør det let for familien når de skal på tur, for motionisten som vil have en ekstra udfordring, eller for læreren som skal have klassen med ud. Senere i denne vejledning gives inspiration og retningslinjer til hvordan I kan vinkle jeres Find vej i og tilpasse det tilbud I ønsker at skabe til forskellige målgrupper. Baggrund Konceptet er udviklet af Dansk Orienterings-Forbund (DOF), med støtte fra Nordea-fonden, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Idræts-Forbund. De lokale projekter er forankret i de lokale orienteringsklubber, oftest i samarbejde med kommunale forvaltninger og selvfølgelig lodsejeren. For at sikre genkendelighed landet over er der udviklet et logo og en grafisk linje samt et sæt overordnede retningslinjer som beskrives i denne vejledning. Alle rettigheder til konceptet inkl. logo mv. er ejet af DOF og må ikke anvendes i kommercielt øjemed, uden forudgående aftale med forbundet. Guidet tur på egen hånd Posterne og kortet kan også gemme på fortællinger om de særligt interessante steder på ruten. Skoven og dens kulturspor eller den gamle bymidtes historie kan formidles i en folder eller på mobiltelefonen. Find vej i Danmark har ca poster rundt om i landet. Hver post har en unik bogstavkode som man kan samle ind og registere på og på den måde konkurrere om at komme til tops i vores Hall of Fame. Hver post kan også gemme på en quizopgave som skal løses på mobiltelefonen. Du kan også selv få adgang til at oprette din egen rute og selv uploade opgaver til brug i klubtræninger, i udeundervisningen eller til børnefødselsdage osv. Posterne kan selvfølgelig også findes med GPS og på kan du få flere ideer til aktiviteter med kort og faste poster. 1

4 Målsætning Det overordnede mål med Find vej i Danmark er at give tilbud om sjov og sund motion i naturen og byens grønne områder. Samtidig er det et mål at formidle viden om naturen eller området og dets seværdigheder. Endelig er det et mål at få udbygget det positive samarbejde, der allerede findes, imellem det frivillige organiserede frilufts- og idrætsliv, de lokale myndigheder, naturvejledere og lokale lodsejere. Et samarbejde alle parter kan have stor nytte af: Orienteringsklubberne får nye til at prøve de særlige orienteringskort i en overskuelig og tryg ramme, og får dermed fremvist ideen med deres idræt for mange. De lokale myndigheder får, for meget begrænsede midler, et nyt tilbud om sund motion til egne borgere, skoler, institutioner og for turister. Skovens eller områdets ejere får etableret og vedligeholdt en ny aktivitet, der er placeret i et afgrænset og robust område og får mulighed for at formidle information om eksempelvis skovens drift, områdets historie eller seværdigheder. Om denne vejledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at få etableret et Find vej projekt i jeres lokalområde skov, park, omkring skoler, historiske bymidte. Vejledningen er skrevet til den kommunale forvalter, orienteringsklubben, naturvejlederen, lodsejeren eller andre der gerne vil vide mere om, eller være med til at lave et Find vej projekt. For at sikre genkendelighed landet over og for at fastholde en ensartethed i konceptet beder vi jer følge retningslinjerne som de er beskrevet i denne vejledning. Kom godt i gang! Initiativet til at få etableret et lokalt projekt kan komme fra områdets lodsejere, en orienteringsklub, en skole, eller skolelærer, naturvejlederen, den lokale turistforening eller andre lokale grupper af borgere og myndigheder. Der bør være en tovholder der står som kontaktperson mellem de forskellige partnere som vil blive involveret undervejs. Kontakt gerne DOF med hvad I måtte have af spørgsmål, efter I har læst vejledningen her. Tilladelser og aftaler Tal først med skov- eller lodsejeren og indgå en mundtlig aftale med denne før det videre arbejde sættes i gang. Er der andre som kan tænkes at blive berørt direkte eller indirekte bør de også høres. Det kan være en fordel at understrege, at de faste poster ikke behøver at have noget med konkurrenceidræt at gøre. Brugerne vil færdes enkeltvis eller i små grupper og primært på sti eller vej. Er det et kommunalt eller statsligt areal vil det oftest være muligt at finde et område som er velegnet til et Find vej projekt. Naturstyrelsen har, som partner i pilotprojektet for Find vej i Danmark direkte tilkendegivet at de gerne lægger areal til. Der kan selvfølgelig være skovområder der ikke er relevante, men kontakt det lokale skovdistrikt og tag en snak med dem. Der er efterhånden også flere kommunale skovområder som kan være relevante, men også private skovejere har vist interesse for konceptet. Det anbefales, at der laves en tidsbestemt aftale med lodsejeren/arealforvalteren, samt aftales en dato for genforhandling. Aftaleperioden kan eksempelvis køre fem år ad gangen. Herefter kan man også overveje at flytte posterne lidt rundt, hvor det er muligt. Det kan også være en god ide at formulere eventuelle nærmere regler for, eller ønsker til, brugen. Oplæg til aftale kan hentes på Udgangspunktet er her, at brugerne skal overholde adgangsreglerne i naturbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelse. Det kan dog være praktisk, hvis der gives en permanent tilladelse til brug af de faste poster også for organiserede grupper. Herved undgår man, at der skal søges og administreres tilladelser, hver gang en skole eller en flok ulveunger finder på at benytte tilbuddet. En skov kan naturligvis være lukket ved jagt og ved intensive skovarbejder. Her gælder de almindelige regler om skiltning altså, det som står på skiltene gælder. Endelig skal det understreges, at lodsejeren altid kan ophæve aftalen uden varsel, hvis der sker misbrug og i øvrigt kan opsige aftalen til et kalenderårs udløb med 30 dages varsel. Når de overordnede aftaler og tilladelser er på plads, er det tid til det mere praktiske. I det følgende gives vejledning og ideer til udformningen af projektet. 2

5 Hvor? Find vej i Danmark kan etableres alle steder. Skove, parker, byer, ved havnen, omkring skoler eller virksomheder kun fantasien sætter grænser. Også små områder kan have relevans, eller i tilknytning til andre sti-koncepter så som Sundhedsspor, Kløverstier eller Spor i Landskabet eller Hjertestier. Posterne markeres oftest med kodeskilt på en træpæl, og her kan pæle fint anvendes til at markere flere forskellige typer ruter. Men posterne kan også erstattes af fotografier af særegne elementer i bybilledet, eller landskabet. Det kaldes foto-orientering eller nogle gange mere populært for foto-safari. Modellen beskrives mere indgående nedenfor efter en gennemgang af de klassiske faste poster. Startsteder, poster og postskilt Typisk opsættes mellem 20 og 30 poster på et areal ca. 2 x 3 km. Det svarer til det areal som kan gengives på et kort i 1: i A4 størrelse. Det er velegnet til print og derfor en god størrelse. Der udpeges i øvrigt 2-3 naturlige startsteder. Startstederne vælges, så der er gode muligheder for parkering i nærheden og gerne i tilknytning til et af områdets seværdigheder. På startposten monteres et startskilt og en aflang plade i plexiglas med en kort vejledning påtrykt. På dette lille infoskilt kan man vælge at sætte en QR kode der linker til projektets underside på så man kan hente kort og folder direkte ned på mobilen. Læs mere om QR koder på Find vej i Pamhule - er en simpel og sjov orienterings-skattejagt. Find posterne som er tegnet ind på kortet i folderen, og oplev skoven fra en ny vinkel. Print et kort Kortet med alle poster kan gratis printes fra: På kortets bagside findes ruteforslag med forskellig længde og sværhedsgrad. Du kan også finde kort og folder ved at scanne QR-koden her: Kortet kan også købes hos orienteringsklubben OK HTF, som du er velkommen til at kontakte: / Orienteringsklubben OK HTF Vi håber, at såvel familier, som motionister og skoleklasser vil få glæde af dette tilbud, som giver god motion for både hjerne og hjerte. Rigtig god fornøjelse! På startposten er det også oplagt at montere en korteller folderkasse, så det er muligt at prøve en tur uden at have gjort sig nogle forberedelser. Husk at aftale, hvem der fylder folderkassen op, og skru folderkassen af igen, hvis I går bort fra at ville udlevere foldere i skoven. Skiltet For at give konceptet et ensartet præg anvendes det særlige postskilt på alle poster. Skiltene kan bestilles via DOF. På skiltet, som måler 9 x 11 cm, er projektets logo, som gør det ud for den orange-hvide skærm. Desuden er der angivet et nummer, en unik bogstavkombination Post nr.: 25 Kode: UTX af tre bogstaver, samt projektets hjemmeside www. findveji.dk. Skiltene, og dermed posterne, nummereres fortløbende, ex. fra Skiltene har hver et nummer, som på de tidlige skilte er angivet som postnr. og på de nyere blot er angivet som to cifre. Skiltets bogstavkode er unik og kan bruges som kontrol og noteres så man kan bevise at man fandt posten. På kan man, efter sin tur, tjekke om man nu fandt de rigtige poster, og registrere dem i findveji.dk s Hall of Fame. Man kan bruge sin mobiltelefon til at notere posternes koder undervejs. Efter endt tur får man en status over hvor lang tid man var undervejs samt en oversigt over koderne man har noteret. Samme status tilsendes også som mail. Man kan vælge at dele sit vejvalg og sine oplevelser på Find vej s facebookside facebook.com/findveji Man kan også vælge at montere en stiftklemme på posten. Det koster lidt ekstra, men er meget populært, især hos børnene. På billedet her er den fræset ind i pælen som hærværkssikring. Andre vælger at montere Emitenheder, som fræses ind bag på stolpen og muliggør elektronisk tidtagning. Dette giver en helt nøjagtigt tidslinie for løbet, og man kan printe mellemtider og løbstid samt se løbesresultatet grafisk. Til skolebrug giver dette nogle muligheder for tværfaglig brug af projektet, mellem eksempelvis matematik og idræt. Find vej i Danmarks eget system giver mulighed at lægge opgaver på posterne som skal løses på mobiletelefonen, hvilket uddybes i et senere afsnit. Der er mange muligheder for tværfaglig brug af poster og kort, og på ligger diverse inspirationsmaterialer. 3

6 Placering af posterne Posterne skal placeres, så de har lidt forskellig sværhedsgrad. Her er orienteringsklubberne eksperter, og det vil typisk være dem, der kommer med forslag til postplacering. Det er vigtigt at huske, at brugerne oftest er begyndere. Sværhedsgraden må derfor aldrig blive for stor. Poster må f.eks. ikke placeres nede i huller eller i bunden af grøfter. 25 UTX Stolper For at der skal være plads til skiltet, skal træstolperne være mindst 10 x 10 cm. Og for at den kan komme langt nok ned i jorden, skal den være ca 1,5 meter lang. Stolperne graves ned, så de rager ca cm op over jorden. De skal altså cm ned i jorden, og man kan evt. give den et anker i form af en tværpind nederst. Så kan den ikke trækkes op uden videre og er rigtig godt sikret mod hærværk. Når man skal montere skiltet, er det nemmest hvis stolperne er kvadratiske. Det kan dog godt lykkes med runde stolper. Enten kan man fræse et fladt område til skiltet, eller stolpen kan skæres, så den får en skrå flade i toppen, hvorpå skiltet kan monteres. Farve, form og træsort tilpasses områdets øvrige afmærkninger. I lighed med posternes placering er det noget der aftales med ejeren. Der opfordres kraftigt til at vælge en bestandig træsort som eg eller rubinia, og ikke trykimprægneret træ. Mindst halvdelen af posterne skal være begynder (farvekode grøn) eller lette poster (farvekode hvid). Det betyder, at de skal placeres på tydelige terrængenstande og skal kunne ses fra sti eller vej. Husk, at der er forskel på begynder- og lette poster. Begynderposter kan nåes fra vej og sti. Og det er vigtigt fordi: for en begynder kan det ikke blive for let! Man kan også målrette sit projekt til mountainbikere, som MTB-Orientering. Her skal man lige huske at MTB-O foregår på dedikerede ruter, kun langs vej og sti. DOFs aftale med NST er, at MTB-O udelukkende foregår på sti og vej, og poster til MTB-O skal derfor ikke placeres inde i terrænet. Ved placering af posterne er det også relevant at overveje, hvordan de kan vise vej til interessante lokaliteter i området, som en smuk udsigt eller noget særligt natur- eller kulturmæssigt interessant. Man kan også gøre brug af områdets eksisterende faciliteter, så banen eksempelvis fører brugeren forbi en bålplads, et madpakkehus eller bord/bænke-sæt. Der opfordres derfor til, at man udarbejder banen i samarbejde med den lokale naturvejleder, skolen, den kommunale idrætskonsulent, eller andre med kendskab til områdets formidlingsmæssige og rekreative værdi. Ofte vil lodsejer ønske at godkende posternes placering inden de sættes op. Sponsorers logoer kan ikke fremtræde på hverken skilt eller stolpe. Har den lokale lodsejer særlige retningslinier for skiltning, som fx Naturstyrelsen, må disse dog respekteres. Find vej skiltet er i øvrigt godkendt af Naturstyrelsen. Stolperne kan fint bruges til andre afmærkninger, af eksempelvis en ride- eller vandresti, hvor der derfor også kan være andre ikoner på dem. En ide kan være at montere en refleks på de enkelte poster, så de er synlige, også når det er mørkt i vinterhalvåret, og ved eventuelle natløb. 4

7 Forskellige baneforslag Der vil kunne foreslås flere forskellige ruter eller baner ud af de poster. For at sikre at nybegyndere får en god oplevelse, er det er vigtigt, at det er let at gå til. Derfor skal der kunne laves én begynderbane og to lette baner i hvert projekt, sidstnævnte gerne med forskellig længde i km. Det er også en god ide at sikre at der er et ruteforslag hvor banen er fremkommelig med klapvogn og om muligt også rollator. Men det er også sjovt at tilbyde noget lidt sværere, så der er ufordringer til dem der vil mere. Så meget gerne flere baner i forskellige sværhedsgrader og længder. På den måde kan man give brugeren mulighed for at udvikle sine færdigheder i flere trin. De forskellige baner sættes op på hver sit kort, hvor kun de relevante poster er indtegnet. Det gør det meget lettere at gå til for nybegyndere eller familier, som vil ud også med lidt mindre børn. Kun de allermest dedikerede vil kende til, at man selv kan tegne sin bane ind på et kort med alle poster. Husk at angive banens længde og sværhedsgrad. I kontrolfelterne angives postnummer såvel som kodeskiltets egentlige nummer (kontrolnummeret). Man kan gøre det endnu mere forståeligt ved at kalde banerne ruter eller ture og give dem navne a lá Barnevognsturen, Motionsruten, Den hårdføre, osv. Foto-orientering I en foto-orientering bruger man eksisterende elementer i bybilledet eller landskabet som poster. det kan være en statue, en vejrhane, et udsnit af et særegent vindue el.lign. Elementerne fotograferes og billederne sættes ind i folderen sammen med kortet eller trykkes på bagsiden af kortet. Øvelsen går så ud på at knytte de enkelte fotos til de givne lokaliteter, som er angivet på kortet med den vanlige postcirkel. For at de ikke skal blive for nemt, især for lokale, kan man vælge at tage nærbilleder af de elementer man udvælger. Bliver det for nemt vil man kunne sidde hjemme i sofaen og bestemme de forskellige fotos placering på kortet. Og det er jo meningen at man skal ud og bevæge sig og opleve noget! Foto-orienteringen kan laves som tema-ruter over temaer som ex arkitektur eller kunst i bybilledet. Det er også meget oplagt at knytte noget formidling til fotoorienteringen. En række byer har på denne måde lavet en historisk byvandring med små fortællinger om hver post. Ideer til forskellige formidlingsmodeller uddybes senere. Find vej for børn For at gøre det ekstra let at gå til for børnefamilier foreslår vi, at der laves en dedikeret Børnebane. Dvs. en bane med 8-12 begynder/lette poster (fortrinsvis begynder) med tilhørende klippefelter osv, som kan printes direkte. Det kan være en god måde for jeres klub at komme i kontakt med interesserede børnefamilier. Kortet Det er kortet der viser vej til posterne. Kortet er en stærk del af koblingen til orienterings-sporten og skal derfor som sådan bevares i det format som kendes herfra. Igen er det orienteringsklubben som er ekspert og kan bidrage med denne ekspertise til projektet. Der kan laves forsimplinger af kortet, fx udelade skovens forskellige farvernuancer eller slettte kurvebilledet, men ikke ændringer i symbolbrug osv. Til Mountainbike-orientering bruges dennes kortnorm. Man kan også vælge at bruge elementer af MTB-O kortnormen til fod-orientering, så man undgår at det bliver alt for detaljeret. Til foto-orientering i bymiljøer er det oplagt at bruge sprintnorm. Det afgørende er at kortet er letlæseligt og forståeligt for brugeren, der ikke nødvendigvis er orienteringsløber. 5

8 Målforhold Målestokken skal ikke være mindre end 1:10.000, men gerne fx 1:5000 og der skal altid laves en målestoks- linie (f.eks. 1 cm på kortet = 50 m i virkeligheden). Det gør det meget lettere at følge med på kortet, og gennemskue afstande når man kan sammenligne med en målestokslinie. GPS Bruger man COWIs grundkort skal koordinatmarkeringer noteres (UTM VGS 84) i kortets margin. Dette er standard information på COWI s grundkort. GPS koordinater for posternes placering kan også angives på bagsiden af kortet, eller lægges på enside for sig, så man kan lokalisere posterne med en GPS Signaturforklaring Det er vigtigt, at kortet har en tydelig signaturforklaring, der forklarer de vigtigste symboler. Et sort kryds kan bruges, hvis man ønsker at gøre opmærksom på noget særligt, f.eks. en shelter- eller bålplads Hvis man lægger GPS koordinaterne på nettet i fx filformatet.gpx kan de hentes direkte ind i en håndholdt GPS er eller i en mobiltelefon med GPS. Kontrolark eller klippefelter Endelig skal der (helst nederst på kortet, alternativt på bagsiden) være et kontrolark en rubrik for hver post, hvor bogstavkoderne kan noteres ud for hver posts nummer. Det er sjovt og kan tilføre oplevelsen en konkurrence-dimension. Klubben kan bruge dette kontrolark til at komme i kontakt med brugerne ved at tilbyde at tjekke de udfyldte ark og eventuelt udlodde præmier. Signaturforklaringen kan skrives ud som tekst eller suppleres med symboler: Violet trekant er et startsted Violet cirkel er posterne Grønt/hvidt er skov - jo grønnere, des sværere at komme igennem. Gult er græs (marker og åbne områder). Blåt er vand (grøfter, moser - og havet). Brunt er højdekurver - der er 2,5 meters højdeforskel imellem hver kurve. Sort er veje og stier - jo tykkere stiplet streg, des breddere sti. Olivengrøn er private områder Violet eller sort skravering er områder hvor adgang er forbudt Postbeskrivelser Posterne er oftest så lette, at det er unødvendigt med postbeskrivelser. Så man kan vælge at spare pladsen, for det fylder meget på kortet. Vælger man at angive postbeskrivelser, skal det være i tekstform og ikke IOF-symbolerne, som for nye brugere vil fremstå som hieroglyffer. Nord er altid opad på kortet. (indsæt en nordpil på kortet) 6

9 Ensartethed Det er vigtigt at kortmaterialet præsenterer sig godt. På ligger et korteksempel der svarer til de beskrevne retningslinier. Her kan man også se hvor Find vej logoet bør sættes og at vi bl.a. gerne ser en grøn ramme om kortet i stedet for den klassiske blå, for at skabe lidt ensartethed og styrke sammenhængen mellem projekterne landet over. Følgende baggrundspartnere skal have deres logo med på både kort og i folder: Dansk Orienterings-Forbund, Nordeafonden, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund. COWI, hvis deres kortdata bruges som udgangspunkt. Alle de nævnte organisationers logoer kan rekvireres via under introduktion/ vi-skal-lave-en-find-vej-i-rute. Tilgængelighed En grundsten i Find vej i Danmark er ønsket om at gøre orientering mere tilgængelig for flere. Derfor skal kortet også være frit tilgængeligt og kunne downloades og printes direkte. For at sikre sig at alle er enige kan man lave en skriftlig aftale om brug af kortet. Et særligt skema hertil kan hentes på Kortet og baneforslag lægges på klubbens hjemmeside som pdf-filer som vi linker til på projektets underside på findveji.dk. Sørg for at kortet er let at finde på klubbens hjemmeside, ved at lave en underside med en forklarende titel. En udenforstående ved måske ikke engang hvad en post er, så overskriften Faste poster er ikke altid den mest sigende. Kald det gerne Find vej i. Det gør vi i DOF en stor indsats for at markedsføre, så den vil ligge på lystavlen hos mange efterhånden. Man kan også vælge en overskrift som Prøv orientering. Send linket til så får jeres projekt en underside og en prik på Danmarkskortet på hvorfra der linkes til kort mv. hos klubben. Vælger klubben at bekoste off-set tryk af kortet kan dette kort sælges, men det må ikke erstatte muligheden for selv at printe et kort gratis. Afhentnings- eller salgssteder Det kan være en god ide at træffe aftaler med eventuelle distributions-steder. Det kan være biblioteker, turistbureauer, campingpladser, kiosker etc., hvor folderen og/eller kortet kan hentes gratis, og hvor der kan udleveres eller sælges turpakker, hvis man vælger den løsning (læs mere om forskellige natur/kulturformidlingsløsninger senere i vejledningen). Man kan også med fordel opsætte folderkasser på startposterne, eller ved indgangen til området. 7

10 Turfolder som appetitvækker Folderen er tænkt som en appetitvækker og som markedsføringsmateriale for projektet. Et scenarie kan være, at den tilfældige skovgæst opdager folderen i folderkassen og inspireres til at prøve den begynder- eller lette bane som fremgår af kortudsnittet. Skovgæsten, eller måske er det en hel familie, får en god og spændende oplevelse med orientering og tager folderen med hjem. Næste gang de skal på tur i det fri, går de først ind på og printer en ny bane, de kan prøve. Den er måske lidt sværere og hvem ved, måske bliver de så grebet af det, at de kontakter klubben for at få endnu flere udfordringer som medlemmer. Det er der i løbet af de senere år set en del eksempler på. Folderen kan på den måde betragtes som brugerens første lektion i orientering. For at sikre, at en bred brugerskare kan få glæde af folderen gælder de samme anbefalinger som for kortet husk lidt kortforklaring/signaturforklaring, lav en målestoksline, angiv banelængden og fremkommeligheden og sæt så gerne kortet i 1:5000. Kortudsnit og klippefelter i turfolder Kortudsnittet her på siden viser, hvordan kortudsnitttet i folderen kan se ud. Ingen forbindelsesstreger. Blot startstederne og posternes placering i det valgte baneforslag. Uanset posternes egentlige numre er de angivet, så første post på ruten har nummer 1 og så fremdeles. Det gør det overskueligt og angiver den oplagte rækkefølge at finde posterne i. Posternes egentlige nummer (kontrolnummeret, det som er trykt på kodeskiltet) kan angives i parantes ved siden af og SKAL angives i en parentes i klippefelterne, eller som vanligt, sammen med postbeskrivelserne. Denne forskel på postnummer og kontrolnummer kan være grundigt forvirrende for en uindviet, så det er en god ide at gøre noget ud af at forklare, hvorfor der kan stå ét nummer på kortet/baneforslaget og et andet på skiltet. Nedenfor er et forslag til hvordan det kan anskueliggøres med klippefelter under kortet. Første række angiver i hvilken rækkefølge man opfordres til at følge posterne, og svarer til kortudsnittets nummerering. I anden række er der plads til at notere postens unikke bogstavkode og/eller klippe med klippetangen. Giv en introduktion i turfolderen I folderen gives gerne en lille vejledning i brug af posterne. Er projektet rettet mod MTB-O beskrives hvordan færdsel kun kan ske ad vej og sti, ligesom en hensynsfuld og naturvenlig adfærd beskrives. Er der særlige restriktioner for hvornår posterne må benyttes, skal disse også fremgå af folderen. Der er lavet en skabelon i hhv. Adobe Indesign og Publisher med en standard tekst som man kan bruge som den er eller blot lade sig inspirere af. Folderne er i det format der hedder M65 3-fløjet. Dvs. tilsvarende en A4 med print på begge sider, foldet med 3 fløje. Disse skabeloner kan rekvireres ved at kontakte DOF. I det omfang der er plads i folderen kan der suppleres med en beskrivelse af områdets seværdigheder. Dette og mere kan også uddybes i en større folder eller guide, også ved hjælp af mobiltelefonen. Mere om dette i næste afsnit. Post 1 (7) 2 (8) 3 (16) 4 (15) 5 (11) 6 (23) 7 (30) Bogstavkode AKV STU HKI PLK QWI RT Y UIO 8

11 Formidling af natur eller kultur Vi opfordrer til at der i forbindelse med projektet tænkes i hvad der kan være interessant at fortælle fra netop jeres område. Det kan oplagt være naturbeskri-velser eller kulturhistorie. Det kan også være om skovdrift og skovpleje eller om hvordan man bedst passer på naturen i området. Det kan gøres på mange forskellige måder, men fælles er at formidlingen tager afsæt i posten og dens place-ring. Nogle vælger at lave en lidt større folder i A3 hvor der er bedre plads til både kortudsnit og introduktion til projektet samt den valgte natur- eller kulturformidling. Folderen kan også gøres til en flersidet turguide med plads til mere uddybende tekst, fotografier osv. Hvis jeres projekt ønsker at udgive mere specifikke turpakker familiepakker, skolepakker eller måske en firmapakke er dette også en mulighed. I bestemmer selv lokalt om de større turpakker skal sælges, eller om der kan skabes økonomi, så pak-kerne kan blive gratis eller bare billige. Bare det ikke erstatter muligheden for at printe et kort eller baneforslag gratis. Ønsker man at indarbejde formidling i sit projekt opfordres man til at tage kontakt til eksempelvis den lokale naturvejleder. Naturvejlederen vil sandsynligvis kunne bistå med viden om området og måske også ideer til formidlingsmodel. Frem til 2016 kan DIFs naturvejleder Anne Marie V. Kamilles bidrage, kontakt Find vej i Skolen - Udeskole Der er efterhånden oprettet Find vej i... omkring en del skoler i landet og DOF arbejder også løbende på at udarbejde under-visningsmateriale som ligger tilgængeligt på Materialet kan bruges som inspiration og vejledning for skolelærere i idræt, natur-teknik, geografi osv - og også tværfagligt. Find vej Mobil-Quiz DOF har, med støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådet, udviklet en mobil-quiz som er specielt tilpasset til brug for Find vej i Danmark. Quizzen løses på mobiltelefonen, enten flere mod hinanden på samme telefon eller i hold som dyster mod hinanden med hver sin telefon. Ved posten indtastes dens unikke bogstavkode, og derefter vises quizopgaven på skærmen, som for eksempel: Det kan være svært at kende de forskellige hjortearter fra hinanden. Modsat hvad mange tror, er det ikke geviret, der er den bedste markør, men rumpen, også kaldet spejlet. Hvilket af disse tre arter har en hale, der er så kort, at spejlet fremstår helt hvidt? - Rådyr, kronhjort eller dådyr? Systemet holder styr på pointene og kårer til sidst en vinder. Det er gratis for brugeren at tage en quizrute, bortset fra en smule datatrafik. Det er også gratis at oprette quizruterne. Du kan blive oprettet i systemet og få dit eget log-in, hvis du gerne selv vil lægge opgaver på poster i dit nærområde. Er du fx skolelærer, kan du bruge det til at lave temaruter til brug i undervisningen, som kobler bevægelse og læring. Kontakt for at få et log-in og find en stepby-step vejledning i at oprette quizruter på Find vej Tur app - usynlige poster med Travel Tales Man kan også lave et Find vej projekt med usynlige poster ved hjælp af mobilapplikationen Travel Tales. Det fungerer således, at når man passerer en bestemt lokalitet, afgiver ens mobiltelefon et lydsignal og et indtalt lydklip afspilles. Det kan være helt enkelt. Post1, Post 2 osv. fx til brug i et træningsløb. Men det kan også være lille beretning som fx Du har nu fundet post 7, og du står på skovens højeste punkt, hvorfra du kan se ned over søen. Søen er en tidligere karpedam, hvor man på Christian d. 4. s tid opdrættede karper, som var kongens yndlingsspise... 9

12 App en er uafhængig af netværksdækning, da den hentes ned på telefonen hjemmefra fra Appstore eller Google Play. Den kræver blot at der er hul igennem til satelitterne så telefonens GPS virker. Frem til 2016 tilbydes økonomisk støtte til at oprette lokale Tur-apps. Man kan således få en licens til brug af app en samt få professionelt indtalte og bearbejdede lydfiler. Kontakt for vejledning. QR koder En billig formidlingsmodel er brug af de såkaldte Quick Respons eller QR koder. Koden er gratis at generere og kan linke direkte til en side, et lyd- eller filmklip på en hjemmeside eller fx YouTube. Koden kan trykkes på et skilt, der monteres på startpælen eller postpælen og kan sættes i folderen. Læs mere på GPS koordinater Mange synes, at det er sjovt at bruge GPS, og de fleste har GPS i deres egen mobiltelefon. Man kan give projektet en ekstra dimension ved at angive posternes GPS-koordinater i folderen og på kortet eller på nettet. En god anledning til indvielse eller markedsføring er den årligt tilbagevendende Find vej Dagen, som i 2015 er lørdag d. 25. april. Skovens Dag i maj eller Naturens Dag i september er også gode. En anden god mulighed er, at få den lokale skole inddraget i indvielsen ved en officiel overrækkelse af en gratis skolepakke med klassesæt til projektet. Så kan man med fordel lægge sit event i tilknytning til skolernes motionsuge i uge 41, op til efterårsferien. Også på startstedet, ved områdets parkeringspladser eller ved indgange til skoven vil der være muligheder for at gøre projektet synligt. Små skilte med logoet kan bestilles ekstra. Der henvises selvfølgelig til som bl.a. indeholder en oversigt over alle landets projekter og hvorfra der er links til kortene. Hvis man i klubberne gerne vil udnytte det rekrutteringspotentiale Find vej i Danmark har, er det vigtigt at sørge for at klubben har tilbud der imødekommer nye medlemmer. Hold åbent hus i klubhuset i et fast tidsrum på ugen, og lav forløb for nye efter indvielsen af jeres Find vej i..., eller efter andre events. Udviklingskonsulenten i DOF vejleder gerne med ideer i denne sammenhæng. Åbning og synliggørelse Navnet giver plads til, at I kan opkalde jeres projekt efter det lokale stednavn, derfor de tre prikker... Markedsføringsmæssigt er det smart, at I giver jeres del af projektet Find vej i... et godt retvisende navn. Det kan være navnet på skoven eller et stednavn, der knytter sig til det logiske startsted. F.eks. hedder Gribskovs faste poster Find vej i Gribskov. En vigtig del af projektet er synliggørelse. Det sker bedst via omtale i de lokale medier, som ugeaviser og ved opslag ved idrætsfaciliteter, campingpladser etc. Vedligeholdelse Konceptet er noget nær driftsneutralt. Vedligeholdelsen af pælen påhviler dog projekt-ejeren. Det er oftest klubben, men kan også være lodsejeren/kommunen. Sørg for at afklare dette forhold partnerne i mellem. Vær forberedt på, at der kan opstå skader og nedslidning. Hvis postmarkeringerne begynder at se kedelige ud, indbyder de blot til hærværk. Hold dem derfor rene og pæne, det gør oplevelsen bedre. Rydning omkring pælen foretages af lodsejer/driftsansvarlige i området. Dansk Orienterings-Forbund vedligeholder hjemmesiden og rådgiver klubberne løbende vedr. etablering. Der arbejdes fortsat på at markedsføre konceptet og gøre det tilgængeligt for mange forskellige brugergrupper. Opdatering af kortet Vedligeholdelse af kortmateriale og folderen er vigtigt. Her sker der hele tiden noget, som vil kræve opmærksomhed og arbejde, hvilket ligger i klubbens regi. Det forventes at kortet opdateres når der sker væsentlige ændringer i banegrundlaget og som minimum senest 2½ år efter projektets start. 10

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration, vejledning og retningslinier. Find. Sjovt. vej! Sund.

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration, vejledning og retningslinier. Find. Sjovt. vej! Sund. Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration, vejledning og retningslinier Find Sjovt t Sund vej! Smukt Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Læs mere

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Find Sundt Sjovt Smukt vej! Find

Læs mere

Find vej puljerne Vejledning til ansøgere

Find vej puljerne Vejledning til ansøgere Find vej puljerne Vejledning til ansøgere - Vær med til at bygge videre på Find vej i Danmark! Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster

Læs mere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere Find vej PLUS Vejledning til ansøgere - Vær med til at bygge videre på Find vej i Danmark! Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved

Læs mere

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Introduktion Før du kan komme i gang skal du have et log ind til systemet. Det får du ved at sende en mail til amk@do-f.dk Hvad er

Læs mere

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Før du kan komme i gang skal du have et log-in til systemet. Det får du ved at sende en mail til findveji@do-f.dk Hvad er Find vej

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Klubledermøder November 2013

Klubledermøder November 2013 Klubledermøder November 2013 Vision 2015 4 visionspunkter i fokus Medlemstal Repræsentantskabsmøde 2014 Find vej Plus Find vej Dagen DOF Akademi 25/1-14 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner Naturløbet

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

FOTO S: JAN HAUE RSLEV

FOTO S: JAN HAUE RSLEV j e v e d n i f t a L ær også tværfagligt Orientering i undervisningen - FOTO S: JAN HAUE RSLEV! EJ V E D N FI AT R LÆ ED M G N A G I KOM GODT Lær at finde vej består af et skoleundervisningsforløb, der

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Næstved. Find vej og mærk. Find vej i Næstved. Find vej i Danmark. Find vej i hele Danmark på

Næstved. Find vej og mærk. Find vej i Næstved. Find vej i Danmark. Find vej i hele Danmark på Find vej og mærk Næstved Find vej i Næstved Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i... er i skove og parker. Nogle

Læs mere

OBS: Dette dokument giver blot et overblik over spørgsmålene. Skemaet udfyldes på: https://survey.enalyzer.com/?pid=b8fdib7p

OBS: Dette dokument giver blot et overblik over spørgsmålene. Skemaet udfyldes på: https://survey.enalyzer.com/?pid=b8fdib7p OBS: Dette dokument giver blot et overblik over spørgsmålene. Skemaet udfyldes på: https://survey.enalyzer.com/?pid=b8fdib7p Koordinerings- og tilmeldingsskema til Find vej Dagen 2015 (DEN LILLE PAKKE)

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1 Vi ses i skoven sundt sjovt sejt - 16 Orientering sundt sjovt sejt - 1 Begynderinstruktion Indhold Indhold 2 Kortet 4 Målestok 4 Signaturer 5 Højdekurver 6 Nord er altid opad 7 Kompasset 8 Afstande 8 Skridttælling

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016

Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016 Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016 Find vej i Danmark Strategi DIF s ny økonomiske støttestruktur Budget 2017 DOF s politiske organisation status Spørgsmål Find vej Orientering, for sjov, for alle

Læs mere

Find vej i Næstved By

Find vej i Næstved By Find vej i Næstved By Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe.

Læs mere

OBS: Dette dokument giver blot et overblik over spørgsmålene. Skemaet udfyldes på: https://survey.enalyzer.com/?pid=pat2kibd

OBS: Dette dokument giver blot et overblik over spørgsmålene. Skemaet udfyldes på: https://survey.enalyzer.com/?pid=pat2kibd OBS: Dette dokument giver blot et overblik over spørgsmålene. Skemaet udfyldes på: https://survey.enalyzer.com/?pid=pat2kibd Koordinerings- og tilmeldingsskema til Find vej Dagen 2015 (DEN FULDE PAKKE)

Læs mere

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor:

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor: ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT Forplejningssponsor: Herning100 Herning Orienteringsklub Find vej i I 1913 blev Herning købstad. Det var en tid, hvor udviklingen tog fart med mange nye tekstilvirksomheder

Læs mere

Nyt fra DOF. klubledermøder oktober-november 2016

Nyt fra DOF. klubledermøder oktober-november 2016 Nyt fra DOF klubledermøder oktober-november 2016 Find vej i Danmark Strategi DIF s ny økonomiske støttestruktur Budget 2017 DOF s politiske organisation - status Spørgsmål Find vej Orientering, for sjov,

Læs mere

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen I Herning Orienteringsklub løber vi orienteringsløb. Vi arrangerer træningsløb, deltager i andre klubbers løb rundt omkring i landet, arrangerer kurser

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Velkommen i Herning Orienteringsklub

Velkommen i Herning Orienteringsklub Velkommen i Herning Orienteringsklub Side 1 af 8 Velkommen I Herning Orienteringsklub løber vi orienteringsløb. Vi arrangerer træningsløb, deltager i andre klubbers løb rundt omkring i landet, arrangerer

Læs mere

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Beskrivelserne af forløbene er vejledninger, for I bestemmer selv indholdet af forløbsmærkerne for jeres egen afdeling. Det er dog en god idé at gruppens ledere

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lillerød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Kløverstierne. - et frugtbart samarbejde mellem ildsjæle, organisationer og kommuner. Projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Kløverstierne. - et frugtbart samarbejde mellem ildsjæle, organisationer og kommuner. Projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet Kløverstierne - et frugtbart samarbejde mellem ildsjæle, organisationer og kommuner Projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Hvad er Kløverstierne (I)?

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Orienteringsklubben - en enkel og (gratis) mulighed for at stille kort til rådighed på iphone/ipad Brugerne - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende kort offline

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Naturløbskoncept 2016

Naturløbskoncept 2016 Dansk Orienterings-Forbund Naturløbskoncept 2016 Baggrund Naturløbet er blevet udviklet og arrangeret i samarbejde med Aktiv Rundt i Danmark siden 2009. Aktiv Rundt i Danmark havde til og med 2012 Arla

Læs mere

VUMB 2014. 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk. Baneinstruktion

VUMB 2014. 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk. Baneinstruktion VUMB 2014 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk Baneinstruktion Kortet: Dag 1 og Dag 2 løbes på 1:25.000 topografisk kort med 5 m ækvidistance. (se kort udsnit). De topografiske kort er af nyere dato, men der

Læs mere

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Handleplan for indsatsområdet Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Handleplan (2-årig, 2017-2018).

Læs mere

Skolespor. Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri. Projekt til udskolingen

Skolespor. Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri. Projekt til udskolingen Skolespor Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri Projekt til udskolingen Et Skolespor er en trampesti, som skolen etablerer med henblik på at bruge naturen i undervisningen.

Læs mere

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet Velkommen til Miniseminar om Kløverstier Tirsdag den 20.09.11 Friluftsrådet 1 Kløverstierne skal skabe gode muligheder for at lokale borgere og turister let kan forene motion, frisk luft og oplevelser.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Værd at lære.. Forside Orientering. - en vejledning i fremstilling af skolekort. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at lære.. Forside Orientering. - en vejledning i fremstilling af skolekort. Dansk Orienterings-Forbund Værd at lære.. Forside Orientering - en vejledning i fremstilling af skolekort Dansk Orienterings-Forbund Hvorfor tegne skolekort? - Vi laver ikke så meget orienteringsløb i skolen af to grunde. For det

Læs mere

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder DN s fredningsskilte i fredede områder - Arbejdsplan Som led i projektet Fredninger i Danmark arbejder DN med formidlingsprojekter i en række af vores fredede

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Rudolph Tegners Museum og Statuepark

Hvad er Find vej i Danmark? Rudolph Tegners Museum og Statuepark Find vej i Rusland Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i... er i skove og parker.

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort som fremstilles af klubber

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort

Læs mere

Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009. Praktisk information

Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009. Praktisk information Åbenrå Orienteringsklub Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009 Praktisk information Hvornår? Lørdag den 18. juli 2009 kl. 14-17 Tirsdag den 21. juli 2009 kl. 9-12 Tirsdag den 21. juli 2009 kl. 14-17

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Højdekurver set fra to sider

Højdekurver set fra to sider Højdekurver set fra to sider Hvis ækvidistancen er 5 meter, er der 5 meters højdeforskel mellem hver stiplet linje på tegningen nedenfor. De steder, hvor højdekurverne ligger tæt på hinanden, er der meget

Læs mere

Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G.

Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G. Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G. 1 DEN STORE BAGEDYST- APP Mobil- app til TV- program 1) Idé, indholdselementer, primære funktioner Den Store Bagedyst-

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter

Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter Forfatter: Merete Spangsberg Nielsen Orientering i Skolen Naturløbet Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse naturløbet Forord Dette træningsprogram

Læs mere

Orientering. i skolen. Orientering Sundt, sjovt og sejt. Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk. Dansk Orienterings-Forbund www.do-f.

Orientering. i skolen. Orientering Sundt, sjovt og sejt. Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk. Dansk Orienterings-Forbund www.do-f. Orientering i skolen Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk Dansk Orienterings-Forbund www.do-f.dk Hvorfor Orienteringsidræt Motivation til aktivitet Fysisk udvikling Psykisk udvikling Naturoplevelser

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab. Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til at byde velkommen i Munkebjerg

Læs mere

Skolegården er lavet om til et o-løbskort

Skolegården er lavet om til et o-løbskort Skolegården er lavet om til et o-løbskort På Frederiksberg har man fået en god ide! Kommunens skolegårde er blevet indtegnet på et o-løbskort, og der er blevet udlagt poster i skolegårdene. Når posterne

Læs mere

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen RudersdalRutens Univers Aktiviteter og inspiration til motion i naturen Naturen som platform for aktivitet og oplevelser for alle Friluftsliv er mange ting for mange forskellige brugere: Naturoplevelser

Læs mere

Idékonkurrencen 2009 til inspiration

Idékonkurrencen 2009 til inspiration Dansk Orienterings-Forbund Breddeudvalget Idékonkurrencen 2009 til inspiration Uddrag af ansøgningen fra Veterankredsmatchgruppen: Hvad vil vi gerne opnå med Veterankredsmatchen? Alle skal komme Vi vil

Læs mere

side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den 20.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 11. Status Sybergland... 3 12. Til Grønt Råd 20. november 2012... 3 13. Vand og

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Instruktion for SPRINT STAFET SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde Sprint stafet, 4 stjernet C stævne Børnehuset Reden, Eriksvej, 4000 Roskilde

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Indbydelse. OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde.

Indbydelse. OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde. OK Vendelboerne Indbydelse inviterer til Nordjysk 2Dages 2016 på Skagens Odde. Fredag den 11. marts, Natsprint i Bunken Plantage Lørdag den 12. marts i Kirkemilen Syd og Søndag den 13. marts i Kirkemilen

Læs mere

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131 Min Kirke - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet Min Kirke. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. App en findes

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Holbæk ruten Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Gislinge Ruterne Oversigtskort Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016

Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016 Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016 1) o-fange gælder om at få klippet alle 18 poster først... Rekvisitter: 18 store kegler, 18 klippetænger, numrene 1-18, o-fange-kort Forberedelse:

Læs mere

SÅDAN TEGNER DU DIT BUDSKAB - Skil dig ud og få flere kunder WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS

SÅDAN TEGNER DU DIT BUDSKAB - Skil dig ud og få flere kunder WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS VELKOMMEN ER DU KLAR TIL AT LÆRE AT TEGNE DIT BUDSKAB? HUSK mine 5 gode råd START I DET SMÅ SNYD NU LIDT TRO PÅ DINE EVNER SÆT EKSTRA TID AF FIND 3 FAVORITTER

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

RudersdalRutens Univers. Få inspiration til at benytte Universet

RudersdalRutens Univers. Få inspiration til at benytte Universet RudersdalRutens Univers Få inspiration til at benytte Universet RudersdalRutens Univers - Motion, natur og oplevelser RudersdalRutens Univers er et unikt motions- natur- og oplevelsesunivers, som består

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Det Grønne Motionsrum. - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse

Det Grønne Motionsrum. - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse 2014/2015 Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Post 4: De tørstige børn. Post 3: Reden. Post 12: Herakles og vildsvinet. Post 11: Afrodites Bælte

Post 4: De tørstige børn. Post 3: Reden. Post 12: Herakles og vildsvinet. Post 11: Afrodites Bælte A B C D E F G H I J K L M N O Rusland Signaturforklaring: Grønt/hvidt er skov (jo grønnere, jo tættere) Gult er græs (marker og åbne områder) Blåt er vand (grøfter, moser og søer) Brune streger er højdekurver

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere