REBECCA ER EN AF DE UNGE, DER DELTOG I EGMONT RAPPORTEN 2014 ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBECCA ER EN AF DE UNGE, DER DELTOG I EGMONT RAPPORTEN 2014 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 REBECCA ER EN AF DE UNGE, DER DELTOG I EGMONT RAPPORTEN 2014 ÅRSBERETNING EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE 2014

2 2 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2014 LYT TIL OG LÆR AF BØRNENE I 2014 FYLDTE FN S BØRNEKONVENTION 25 ÅR. DET AKTUALISEREDE DEBATTEN OM BØRNS RET TIL ET GODT LIV SAMT BØRNS RET TIL AT TIL AT BLIVE SET, HØRT OG INDDRAGET. EGMONT FONDEN ARBEJDEDE I ÅRETS LØB IKKE BARE FOR MEN OGSÅ MED SÅRBARE BØRN OG UNGE INDEN FOR OMRÅDER SOM SKILSMISSE, LÆRING OG SYGDOM OG SORG. Børn er mennesker med rettigheder. De har ret til udvikling, beskyttelse og medbestemmelse. De har ret til blive hørt og inddraget i forhold, der vedrører deres eget liv og rammerne for det. Det fastslår FN s børnekonvention, der i år 2014 fyldte 25 år. FN s børnekonvention ligger helt i tråd med intentionen i Egmont Fondens almennyttige strategi. Vi arbejder for at sikre børn et godt liv, og det har vi gjort i snart 100 år. Vores målgruppe er alle børn. Men vi gør en særlig indsats for udsatte børn. For disse børn har ofte brug for hjælp til at råbe op og for et sæt ører, der kan lytte til, hvad de har behov for. Og de har brug for voksne, der tager ansvar for at agere på deres behov og gør det på et oplyst grundlag. Egmont Fonden støtter sårbare børn gennem initiativer, der handler om omsorg og læring. Det gælder børn, der rammes af livskriser som skilsmisse, anbringelse, fængsling af en forælder eller vold. Eller børn, der har brug for hjælp til selvhjælp for at kunne gennemføre en uddannelse og skabe sig et godt liv på trods af fx livskriser, læringsvanskeligheder eller fattigdom. hvor bruddet mellem forældrene er meget konfliktfyldt, og hvor samarbejdet mellem dem ikke fungerer. Derfor indgik vi i Egmont Fonden i 2014 vores hidtil største partnerskab med organisationen Børns Vilkår, der fik 25 mio. kroner til at skabe bedre trivsel for børn i skilsmisse gennem blandt andet fortalervirksomhed, udvidelse af bisidderordningen i Statsforvaltningen og et kvalitetsløft af Børns Vilkårs rådgivning til forældre. For der er et stort behov for at rette fokus mod barnets trivsel, når forældrene går fra hinanden. Det blev særlig tydeligt for den danske befolkning, da både TV2 og DR i bedste sendetid hen over året dokumenterede, hvordan skilte forældres krig mod hinanden går ud over børnene. Barnets tarv i forbindelse med skilsmisse var også på den politiske dagsorden, da regeringen i efteråret lancerede nye skilsmisse- og chikanepakker, som skal skabe bedre rammer for børnene. Egmont Fonden leverede i flere omgange viden til journalister og beslutningstagere og vores indsats på skilsmisseområdet er nu bredt forankret fra konkrete interventioner til forskning og udvikling af nye digitale redskaber til at håndtere de svære spørgsmål, forældre støder på i forbindelse med skilsmisse. HJÆLP TIL BØRN I KONFLIKTFYLDTE SKILSMISSER En livskrise, hvor børnenes behov ofte bliver overset, er skilsmisse. Omkring hvert tredje barn i Danmark oplever, at dets forældre går fra hinanden, og det anses derfor som værende ganske normalt. Men for det enkelte barn er skilsmissen en omvæltning, som kan gå hårdt ud over både trivsel og læring. Særligt i de skilsmisser, BØRN OG UNGE I EGMONT RAPPORTEN En anden stor mediedagsorden i det forgangne år var pårørendes ansvar i forbindelse med sygdom. Længere levetid, bedre behandlingsmuligheder og knappe offentlige ressourcer lægger et stigende ansvar for den syges velbefindende ud i den enkelte familie. Vi ved, at sygdom og sorg i familien kan have store psykosociale 77,3 MIO. KR. HAR EGMONT FONDEN INVESTERET I 2014

3 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING JEG VIL GODT HAVE, AT KLASSEN OG KLASSE- LÆREREN FIK ET KURSUS I, HVORDAN MAN SNAKKER MED ET ALVORLIGT SYGT BARN! SILAS, 15 ÅR, EGMONT RAPPORTEN ,6 MIA. KR. HAR EGMONT FONDEN INVESTERET SIDEN 1920

4 4 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2014 og læringsmæssige konsekvenser for børnene. Det, mener vi i Egmont Fonden, er så vigtig en problemstilling, at vi frem til 2016 har afsat 60 mio. kroner til at hjælpe med at løse den. At børnene har behov for støtte, blev tydeligt i Egmont Rapporten, der i november 2014 udkom for første gang. Egmont Rapporten er et nyt tiltag, der hvert år skal skabe og videreformidle viden om et vigtigt aspekt af sårbare børn og unges liv med børnene og de unge selv i centrum. DET ER EN STOR GLÆDE, AT KUNNE GØRE EN FORSKEL FOR FLERE. MEN DET STILLER SAMTIDIG STØRRE KRAV TIL VORES VIDEN OM, HVAD BØRN OG UNGE HAR BRUG FOR. I Egmont Rapporten 2014 fortæller 21 børn og unge, der har mistet en forælder eller selv er alvorligt syge, hvad der hjalp dem, da de havde det sværest, og hvad de kunne tænke sig mere af. Børnene samlede deres fortællinger og gode råd i et selvstændigt magasin og gav det overskriften Lyt til os og lær! Egmont Rapporten supplerede børnenes fortællinger med kvantitative data, interviews med eksperter og fagfolk, og en række konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan blive bedre til at give børn og unge både støtte og frirum, når de oplever sygdom eller død i nærmeste familie. Børnenes stemmer danner i den kommende tid afsæt for flere af Egmont Fondens investeringer inden for sygdom og sorg. BØRNESTEMMER UDVIKLER POLITIK Egmont Rapporten er et eksempel på, hvordan vi i det forgangne år har arbejdet ikke bare for, men også med børn og unge for at kunne støtte dem bedst muligt. Også på læringsområdet er børneinddragelse et centralt element i vores investeringer. Det gælder fx investeringen i norske ForandringsFabrikken, der involverer unge i at udvikle norsk skole med udgangspunkt i særligt de sårbare unges behov. Den norske skole er på mange måder lig den danske. Eleverne ligger lavt i PISA-undersøgelserne, og der er store udfordringer med inklusion. ForandringsFabrikken betragter eleverne som professionelle i at gå i skole og inviterer dem som såkaldte SkoleProffer til at være sparringspartnere i skoleudviklingen ved blandt andet at facilitere en dialog mellem de unge og relevante politikere og fagfolk. Den norske undervisningsminister har i år haft sit første møde med SkoleProffene. Flere møder med andre beslutningstagere følger. Egmont Fonden følger tæt de norske erfaringer og har netop igangsat en analyse, der skal kortlægge de norske metoder og erfaringer og gøre os klogere på, hvordan vi kan blive bedre til at lytte systematisk til og lære af børnene. Og hvordan vi kan koble deres input til kompetente voksne handlinger. RESSOURCESYN STYRKER ANBRAGTE BØRN ForandringsFabrikkens syn på børn og unge som ressourcestærke sparringspartnere kan vi lære af i Danmark. Ikke mindst når det gælder anbragte børn. Det er erfaringen fra Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet, der i år kunne give over 100 anbragte børn mulighed for at følge intensive læringsforløb i blandt andet sommer- og efterårsferie og få tilknyttet en personlig mentor. Børnene har flyttet sig personligt og fagligt. De har fået en ny tro på, at de kan skabe sig et liv, de drømmer om. En væsentlig kilde til den positive udvikling er netop, at børnene bliver set som kompetente og ressourcestærke. Læringsforløbene bliver ikke tilrettelagt ud fra, at børnene typisk har hårde livsvilkår og at de hører til samfundets mest sårbare grupper. Tværtimod er udgangspunktet for læringen, at børnene har en masse ressourcer, de skal lære at kende og udfolde. Og det gør de gennem kompetent voksenindsats fra lærere og frivillige. Lær for Livets målsætning er over ti år at ruste 1000 anbragte børn til at tage en ungdomsuddannelse, og programmet vil derfor bidrage til at opnå regeringens sociale 2020 mål om, at 50 procent af alle udsatte børn skal have en ungdomsuddannelse. Derfor er der også politisk interesse omkring programmets resultater således var to af Lær for Livets børn i september på besøg hos undervisningsminister Christine Antorini og fortælle om, hvad programmet betyder for deres lyst til læring og faglighed. STIGENDE STØTTENIVEAU STILLER KRAV TIL VIDEN Børn er mennesker med rettigheder. Børn skal ses og høres. I Egmont Fonden arbejder vi for at sikre børn og unge et godt liv og vores støtteniveau stiger støt. I 2012 investerede vi godt 56 mio. kroner til gavn for børn og unge, i det forgangne år investerede vi ca. 73 mio. kroner. Til næste år stiger beløbet yderligere. Det er en stor glæde at kunne gøre en forskel for flere. Men det stiller samtidig større krav til vores viden om, hvad børn og unge har brug for. Derfor stræber vi efter hele tiden at blive bedre til ikke alene at arbejde for, men også med børn og unge. Vi håber, at vores indsatser kan inspirere flere til at være med. Steen Riisgaard Formand for Egmont Fonden Henriette Christiansen Direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration

5 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING PROJEKTOVERSIGT VED UDGANGEN AF 2014 HAVDE EGMONT FONDEN 68 IGANGVÆRENDE BEVILLINGER. HERAF ER FØLGENDE GIVET I 2014: ANBRINGELSE UDEN FOR HJEMMET Videnscenter for Familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Et initiativ, der dels skal øge trivslen blandt familie plejeanbragte børn og unge med kronisk sygdom/handicap, dels medvirke til, at flere børn og unge med kronisk sygdom/handicap anbringes i familiepleje frem for på institution eller socialpædagogisk opholdssted DKK kr. Lær for Livet Omsorgsfuld læring til anbragte børn Egmont Fondens signaturprojekt, der skal sikre omsorgsfuld læring for anbragte børn og består af tre indsatser: Learning camps, en mentorordning og et videnscenter DKK kr. Baglandet København BoSelv app til tidligere anbragte børn og unge BoSelv app en skal støtte tidligere anbragte unge i overgangen til voksenlivet og være et skridt på vejen mod en mere selvstændig og kompetent voksentilværelse DKK kr.

6 6 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2014 I ALT 72,8 MIO. KR. TIL GAVN FOR BØRN OG UNGE I 2014 SYGDOM OG DØD Egmont Fonden Egmont Rapporten Formidlingsprodukt, der med barnet i centrum skaber og formidler viden om et særligt aspekt af sårbare børn og unges liv DKK kr. Børn, Unge og Sorg Rådgivning Støtte til Børn, Unge og Sorgs arbejde for at hjælpe børn og unge, som har oplevet sygdom eller død i den nærmeste familie, og som er i risiko for at udvikle eller allerede har udviklet en kompliceret sorgreaktion DKK kr. Ungdommens Røde Kors Plads til Livet partnerskab 2014 Initiativet skal støtte syge børn og unge i at opretholde et almindeligt børne- og ungdomsliv. Det samlede budget for partnerskabet er 16 mio. kr., som uddeles løbende i perioden DKK kr. Hjerteforeningen Talerum og frirum for hjertebørn og deres søskende Støtte, der skal øge livsdueligheden hos hjertebørn og deres søskende ved at give dem mulighed for at få talerum og frirum sammen med andre børn i lignende livssituationer, og ved at forbedre rammerne for børnenes hverdagsliv DKK kr. Egmont Fonden Programevaluering Mod på Livet Samlet evaluering af effekt og implementering af de initiativer, der modtager støtte under fondens strategi for støtte til børn og unge berørt af alvorlig sygdom og død DKK kr. Egmont Højskolen Alle kan Støtte til udvikling af formidlingsprojekt i forbindelse med Egmonthøjskolens 60 års jubilæum DKK kr. Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Bedre trivsel for børn og unge udsat for sygdom og død Forskningsprojektet skal undersøge trivslen blandt børn og unge, som er alvorligt syge, eller som rammes af voldsomme livsbelastninger i form af sygdom eller død i den nærmeste familie DKK kr.

7 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING VOLD I FAMILIEN Stine Sofie Sentret (Norge) Pilotkursus Stine Sofie Sentrets giver volds udsatte børn et tilbud, der kan støtte dem i et positivt børneog voksenliv. Pilotkurset danner afsæt for udvikling af centrets kursus- og aktivitetsplan DKK kr. SKILSMISSE SFI Review af forebyggende indsatser på skilsmisseområdet Review af interventioner målrettet samlevende forældre med henblik på at forebygge samlivsbrud DKK kr. Børns Vilkår Støtte til børn i skilsmisse partnerskab Indsatsen har til hensigt at øge børns trivsel, når deres forældre er midt i en skilsmisse og i årene efter. Det samlede budget for partnerskabet er mio. kr., som uddeles løbende i perioden DKK kr. C:NTACT Skilsmissefortællinger (Ik for børn) Teaterforestilling om og med unge, der har oplevet skilsmisse. De unges fortællinger formidles også via radio, tv og i et blogunivers på nettet DKK kr. Center for Familieudvikling Evaluering Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med evalueringen af projektet Fra delebørn til hele børn DKK kr. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT SELV OM DER ER GÅET ET ÅR, HAR MAN STADIGVÆK BRUG FOR AT TALE OM SIT TAB, OG MAN KAN HAVE BRUG FOR, AT FOLK VISER INTERESSE. ALBERTE, 15 ÅR, EGMONT RAPPORTEN 2014

8 8 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2014 FÆNGSLING AF EN FORÆLDER SFI Det Nationale Forskningscenter Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede Undersøgelse af støttebehovet hos barnet, når en forælder fængsles. Målet er at udarbejde konkrete anbefalinger og støttetiltag for at forbedre støtten til børn af fængslede DKK kr. LÆRING Undervisningsministeriet Skolens 200-års jubilæum Skole i 200 år 2014 DKK kr. Løkkefonden Drengeakademiet Intensivt læringsforløb, der skal give fagligt svage drenge et løft inden for læsning, stavning og matematik DKK kr. Læs for Livet Kapacitetsopbygning Kapacitetsopbygning af Læs for Livet for at skabe øget lyst til læsning og læring hos udsatte børn og unge DKK kr. Professionshøjskolen Metropol Tidlig Matematikindsats Tidlig matematikindsats til elever med matematikvanskeligheder. Effekten af indsatsen undersøges gennem kontrollerede forsøg DKK kr. Egmont Fonden Analyse af højt begavede børns læring og trivsel Analyse, der skal undersøge behovet for støtte til højt begavede børn i grundskolen og kortlægge danske og udenlandske indsatser med dokumenteret, positiv effekt rettet mod denne gruppes faglige udvikling og læring DKK kr. Egmont Fonden Børnestemmer på dagsordenen Analyse og afprøvning af metoder til børne- og ungeinddragelse i beslutningsprocesser 2014 DKK kr. ForandringsFabrikken (Norge) SkoleProffene Udvikling og udbredelse af metoder til inddragelse af sårbare børn og unge i udviklingen af norsk skole DKK kr. I ALT DKK KR.

9 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING MAN LÆRER NOGET AF DET, MAN FÅR MERE SELVTILLID OG DET ER SJOVT. DET ER HELT FANTASTISK. JASMIN, LEARNING KID I LÆR FOR LIVET, OM AT VÆRE PÅ LEARNING CAMP OVER 100 BØRN BLEV EN DEL AF LÆR FOR LIVET I 2014

10 EN HÅNDSRÆKNING LOKK Landsorganisationen af kvindekrisecentre Håndsrækning til familier efter ophold på krisecenter Direkte støtte til etablering efter ophold på krisecenter i form af fx fritidsaktiviteter, uddannelse, møbler eller feriestøtte til familier på krisecenter DKK kr. Mødrehjælpen Håndsrækning til sårbare børn, unge og familier Direkte støtte i form af fx akut hjælp i krisesituation, julehjælp eller feriestøtte til sårbare børn, unge og familier DKK kr. Dansk Røde Kors Håndsrækning til sårbare børn, unge og familier Direkte støtte i form af fx fritidsaktiviteter, ferieoplevelser eller julehjælp til sårbare børn, unge og familier DKK kr. Børnehjælpsdagen Håndsrækning til anbragte børn Direkte støtte i form af computer eller opfyldelse af en drøm til børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet DKK kr. Norske Kvinners Sanitetsforening (Norge) Håndsrækning til sårbare børn i Norge Direkte støtte i form af bl.a. oplevelser eller sociale aktiviteter til sårbare børn og unge DKK kr. I ALT DKK KR.

11 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING NORDISK FILM FONDEN 2014 NORDISK FILM FONDEN ER EN SELVSTÆNDIG DEL AF EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE VIRKSOMHED. I 2014 UDDELTE NORDISK FILM FONDEN 4,5 MIO. KR. TIL FREMME AF DEN GODE FILMFORTÆLLING OG AF FILMTALENTER. LEGATER OG HÆDERSPRISER SIGNATURPROJEKT FORFATTERCAMP PROJEKTSTØTTE I ALT KR KR KR KR. 47% PROJEKTSTØTTE I 2014 blev Nordisk Film Fondens projektstøtteordning lanceret. Formålet med ordningen er at øge innovationskraften i filmbranchen. Det primære fokus er på talentudvikling og initiativer, der bidrager til løsninger på fremtidige udfordringer. I alt modtog 11 projekter midler fra Nordisk Film Fondens projektstøtte, svarende til en samlet bevilling på kr. Heriblandt modtog Super16 en 3-årig særbevilling på kr. til at styrke sin position som en unik og uafhængig uddannelsesinstitution for talentudvikling. 31% LEGATER OG HÆDERSPRISER Der blev i alt uddelt kr. i hæderspriser i Nordisk Film Prisen gik til filminstruktøren Daniel Dencik, Erik Ballings Rejselegat blev uddelt til hovedforfatteren bag Arvingerne, Maya Ilsøe, og Ove Sprogø Prisen gik til skuespillerinden Danica Curcic. Desuden uddelte Buster børnejury Nordisk Film Fondens priser: Bedste Film til Børn og Bedste Børneskuespiller. Foruden hæderspriserne blev der i alt uddelt kr. i legater, 29 Store Isbjørn (à kr.) og 27 Lille Isbjørn (à kr.). Formålet med legatuddelingerne er at hjælpe talenter ud i verden, så de har mulighed for at dygtiggøre sig. 22% SIGNATURPROJEKT FORFATTERCAMP I 2014 blev Nordisk Film Fondens signaturprojekt Isbjørnens Forfatter Camp påbegyndt. Signaturprojektet skal være med til at styrke professionelle talenter, som arbejder med manuskripter i Danmark, Norge og Sverige. Det gøres gennem tre forløb, som hver især består af to forfattercamps og en mentorordning. Formålet med projektet er at øge kvaliteten af de historier, som har et globalt publikum. Der er afsat 3 mio. kr. over en tre-årig periode. Læs mere på

12 Foto: Christian Als, Anne Prytz Schaldemose Design: ESSENSEN Copyright Egmont Fonden 2015 ET GODT LIV FOR BØRN OG UNGE Egmont Fonden støtter børn og unge. Vi arbejder for alle børn og unge, men vi prioriterer støtte til sårbare børn og unge. Vi støtter indsatser på to områder: omsorg og læring. Indsatser, der er synlige, og som skaber mest mulig effekt for børn og unge. Siden 1920 har Egmont Fonden desuden givet en økonomisk håndsrækning direkte til sårbare børn og familier. Egmont Fonden støtter primært i Danmark, men vi støtter også i Norge på områder, hvor vi har en særlig kompetence, og hvor vi kan skabe synergi mellem indsatserne i de to lande. EN ERHVERVSDRIVENDE FOND Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden består af en kommerciel del, som driver medievirksomhed, og en almennyttig del, som støtter børn og unge. Fonden havde i 2014 en omsætning på 11,6 mia. kr. I 2014 gik 72,8 mio. af overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhed til indsatser for at øge trivslen blandt udsatte børn og unge. NORDISK FILM FONDEN Nordisk Film Fonden er en selvstændig del af Egmont Fonden. Den har sit eget formål og sine egne indsatsområder. Nordisk Film Fonden støtter dygtiggørelse af talenter og dermed fremme af den gode filmfortælling. EGMONT FONDEN STØTTE- OG BEVILLINGSADMINISTRATIONEN VOGNMAGERGADE 9, 5. SAL 1148 KØBENHAVN K

ÅRSBERETNING EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE 2013

ÅRSBERETNING EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE 2013 ÅRSBERETNING EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE 2013 BILLEDET STAMMER FRA EGMONT FONDENS SIGNATURPROJEKT, LÆR FOR LIVET, SOM SIKRER OMSORGSFULD LÆRING TIL ANBRAGTE BØRN BØRN OG UNGE PÅ DAGSORDENEN BØRN

Læs mere

SEBASTIAN MEDVIRKEDE I EGMONT RAPPORTEN 2015 OM INTENSIV LÆRING. ÅRSBERETNING

SEBASTIAN MEDVIRKEDE I EGMONT RAPPORTEN 2015 OM INTENSIV LÆRING. ÅRSBERETNING SEBASTIAN MEDVIRKEDE I EGMONT RAPPORTEN 2015 OM INTENSIV LÆRING. ÅRSBERETNING EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE 2015 2 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2015 LÆRING OG OMSORG TIL FLERE

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 ELEMENTER I STRATEGIEN ELEMENTER I STRATEGIEN 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Årsberetning. Egmont Fondens

Årsberetning. Egmont Fondens Årsberetning Egmont Fondens ALMENNYTTIGE ARBEJDE 2012 et godt liv trods krise Et godt liv for børn og unge. Det er Egmont Fondens vision for det almennyttige arbejde. I 2012 har den været den enkle rettesnor,

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

ALMENNYTTIG STRATEGI

ALMENNYTTIG STRATEGI ALMENNYTTIG STRATEGI 2017-21 1 ELEMENTER I STRATEGIEN 1. Det almennyttige arbejde 2. Almennyttig målsætning 3. Succeskriterium 4. Problemer i fokus 5. Målgruppe 6. Børnesyn 7. Geografisk fokus 8. Arbejdsform

Læs mere

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 Strategi 2011-16 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder 7. Succeskriterier for

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDGANGSPUNKT, UDFORDRINGER, STØTTEBEHOV HVEM? PRIORITEREDE MÅLGRUPPER HVAD? VISION, FOKUSOMRÅDER

Læs mere

LÆR FOR LIVET - ET LÆRINGSPROGRAM FOR ANBRAGTE BØRN

LÆR FOR LIVET - ET LÆRINGSPROGRAM FOR ANBRAGTE BØRN LÆR FOR LIVET - ET LÆRINGSPROGRAM FOR ANBRAGTE BØRN Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS VISION 5 ALLE BØRN

Læs mere

Barnets perspektiv EGMONT FONDENS STRATEGI FOR BØRNE- OG UNGEINDDRAGELSE

Barnets perspektiv EGMONT FONDENS STRATEGI FOR BØRNE- OG UNGEINDDRAGELSE Barnets perspektiv EGMONT FONDENS STRATEGI FOR BØRNE- OG UNGEINDDRAGELSE HVORFOR? BØRNEINDDRAGELSE: EN DEL AF EGMONT FONDENS DNA EGMONT FONDENS BØRNESYN: v Egmont Fonden ser børn som ligeværdige mennesker

Læs mere

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk Delebørn hele børn børnegruppen.dk Delebørn hele børn Center for Familieudvikling og Egmont Fonden er gået sammen med kommunerne Egedal, Kolding og Randers om at styrke indsatsen for børn og unge, der

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR

MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR 1 I DENNE PJECE FÅR DU VIDEN OM, AT VÆRE FRIVILLIG MENTOR FOR ET ANBRAGT BARN I LÆR FOR LIVETS LÆRINGSPROGRAM KORT OM LÆR FOR LIVET Lær for Livet er et seksårigt

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017

UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017 UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017 Del: Der skal tages en række forskellige midler i brug, hvis flere unge skal i gang med og fastholde

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Det er meget, meget sjovere her end i min almindelige skole. Man leger med dansk i stedet for bare at

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET ET UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSSPROJEKT UNDER TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE 2014-2017 BAGGRUND OG FORMÅL Dette projekt er et forsknings-

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Når man skal dele ansvaret for et barn

Når man skal dele ansvaret for et barn konference Når man skal dele ansvaret for et barn CHRISTIANSBORG TORSDAG DEN 31.03.11 Center for Familieudvikling indbyder igen til konference 2011 er året, hvor Forældreansvarsloven revideres. Det er

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Barnets perspektiv EGMONT FONDENS STRATEGI FOR BØRNEOG UNGEINDDRAGELSE

Barnets perspektiv EGMONT FONDENS STRATEGI FOR BØRNEOG UNGEINDDRAGELSE Barnets perspektiv EGMONT FONDENS STRATEGI FOR BØRNEOG UNGEINDDRAGELSE Godkendt af bestyrelsen den 5. november 2015 HVORFOR? BØRNE- OG UNGEINDDRAGELSE: EN DEL AF EGMONT FONDENS DNA EGMONT FONDENS BØRNESYN:

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag Hvordan hhv. understøtter og modarbejder styringsmodellen positiv praksis i forhold til anbragte børns mulighed for læring

Velfærdens Innovationsdag Hvordan hhv. understøtter og modarbejder styringsmodellen positiv praksis i forhold til anbragte børns mulighed for læring Velfærdens Innovationsdag Hvordan hhv. understøtter og modarbejder styringsmodellen positiv praksis i forhold til anbragte børns mulighed for læring 28. januar 2016 Sessionens format Introduktion til projekt

Læs mere

Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer

Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer Voksne møder generelt anbragte børn med lavere faglige forventninger end andre børn, påpeger forsker. Elliot Larsen (th) og leder af Børne-

Læs mere

Fra delebørn til hele børn

Fra delebørn til hele børn Fra delebørn til hele børn Når far og mor bliver skilt kan verden gå i stå. Et væld af nye følelser og tanker overtager barnets verden, og somme tider er de r ikke plads til så meget andet. Projektet Delebørn

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Pris pr. elev pr. dag: Antal elever igennem 1. år: år: 100 Model C Pris for forløb: kr. Pris pr. elev pr. forløb:

Pris pr. elev pr. dag: Antal elever igennem 1. år: år: 100 Model C Pris for forløb: kr. Pris pr. elev pr. forløb: Med støtte fra Egmont Fonden indleder Ungdomsskoleforeningen i august 2016 projektet Læringslokomotivet Turboforløb i Ungdomsskolen. Projektet, der har til formål at gøre op mod 600 unge uddannelsesparate

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

TILMELDING TIL FORSØG OM TURBOFORLØB

TILMELDING TIL FORSØG OM TURBOFORLØB TILMELDING TIL FORSØG OM TURBOFORLØB 1 KÆRE SKOLECHEFER, SKOLELEDERE, UU-VEJLEDERE Hver fjerde elev i 8. klasse er ikke uddannelsesparat. Disse elever har derfor dårligere forudsætninger for at afslutte

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

DIN VIRKSOMHED ELLER ORGANISATION KAN GØRE EN FORSKEL FOR ANBRAGTE BØRN

DIN VIRKSOMHED ELLER ORGANISATION KAN GØRE EN FORSKEL FOR ANBRAGTE BØRN DIN VIRKSOMHED ELLER ORGANISATION KAN GØRE EN FORSKEL FOR ANBRAGTE BØRN HJÆLP ANBRAGTE BØRN I LOKALSAMFUNDET Mangel på uddannelse er nutidens fattigdom. Kun 30 % af tidligere anbragte har som 25-årige

Læs mere

HVAD ER DE KOMMUNALE ERFARINGER MED INTENSIVE LÆRINGSFORLØB?

HVAD ER DE KOMMUNALE ERFARINGER MED INTENSIVE LÆRINGSFORLØB? HVAD ER DE KOMMUNALE ERFARINGER MED INTENSIVE LÆRINGSFORLØB? 1 FORMÅL Erfaringsopsamlingen skal bidrage med viden om: Hvordan intensive læringsforløb på grundskoleområdet og i kommunale ungdomsskoler i

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008 Ph.d 10 l ergoterapeuten l januar 2008 Giv tidlig social støtte Mennesker med mild Alzheimers sygdom (AD) har mange ressourcer, men de overses ofte, mener ergoterapeut Lisbeth Villemoes Sørensen, som har

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Skabelon 1: Forslag til forandringer

Skabelon 1: Forslag til forandringer Skanderborg - Forandring Kommune budget 207 - Ny ungdomspolitik Budget 207-2020 Skabelon : Forslag til forandringer Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Tværgående Ansvarligt fagsekretariat/stab:

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 10 2007 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Armelius B-Å, Andreassen TH: Cognitive-behavioral treatment for antisocial behavior

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling Gademægling Hvad er gademægling? Gademægling er et kriminalpræventivt projekt, som arbejder på at give unge i socialt udsatte boligområder redskaber til at løse og undgå konflikter. De unge er primært

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus En skoleunderstøttende metode fra England The Letterbox Club Socialstyrelsen Marie Luise Nørrelykke, fuldmægtig Kontoret for sårbare unge og integration mln@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

Sorg kan ødelægge børn og unges liv

Sorg kan ødelægge børn og unges liv Sorg kan ødelægge børn og unges liv Men du kan hjælpe dem. Bliv sponsor for Team Giv Håb og lad hele Danmark se, at din virksomhed er med til at hjælpe børn og unge, der rammes af ødelæggende sorg. Team

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere