REBECCA ER EN AF DE UNGE, DER DELTOG I EGMONT RAPPORTEN 2014 ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBECCA ER EN AF DE UNGE, DER DELTOG I EGMONT RAPPORTEN 2014 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 REBECCA ER EN AF DE UNGE, DER DELTOG I EGMONT RAPPORTEN 2014 ÅRSBERETNING EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE 2014

2 2 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2014 LYT TIL OG LÆR AF BØRNENE I 2014 FYLDTE FN S BØRNEKONVENTION 25 ÅR. DET AKTUALISEREDE DEBATTEN OM BØRNS RET TIL ET GODT LIV SAMT BØRNS RET TIL AT TIL AT BLIVE SET, HØRT OG INDDRAGET. EGMONT FONDEN ARBEJDEDE I ÅRETS LØB IKKE BARE FOR MEN OGSÅ MED SÅRBARE BØRN OG UNGE INDEN FOR OMRÅDER SOM SKILSMISSE, LÆRING OG SYGDOM OG SORG. Børn er mennesker med rettigheder. De har ret til udvikling, beskyttelse og medbestemmelse. De har ret til blive hørt og inddraget i forhold, der vedrører deres eget liv og rammerne for det. Det fastslår FN s børnekonvention, der i år 2014 fyldte 25 år. FN s børnekonvention ligger helt i tråd med intentionen i Egmont Fondens almennyttige strategi. Vi arbejder for at sikre børn et godt liv, og det har vi gjort i snart 100 år. Vores målgruppe er alle børn. Men vi gør en særlig indsats for udsatte børn. For disse børn har ofte brug for hjælp til at råbe op og for et sæt ører, der kan lytte til, hvad de har behov for. Og de har brug for voksne, der tager ansvar for at agere på deres behov og gør det på et oplyst grundlag. Egmont Fonden støtter sårbare børn gennem initiativer, der handler om omsorg og læring. Det gælder børn, der rammes af livskriser som skilsmisse, anbringelse, fængsling af en forælder eller vold. Eller børn, der har brug for hjælp til selvhjælp for at kunne gennemføre en uddannelse og skabe sig et godt liv på trods af fx livskriser, læringsvanskeligheder eller fattigdom. hvor bruddet mellem forældrene er meget konfliktfyldt, og hvor samarbejdet mellem dem ikke fungerer. Derfor indgik vi i Egmont Fonden i 2014 vores hidtil største partnerskab med organisationen Børns Vilkår, der fik 25 mio. kroner til at skabe bedre trivsel for børn i skilsmisse gennem blandt andet fortalervirksomhed, udvidelse af bisidderordningen i Statsforvaltningen og et kvalitetsløft af Børns Vilkårs rådgivning til forældre. For der er et stort behov for at rette fokus mod barnets trivsel, når forældrene går fra hinanden. Det blev særlig tydeligt for den danske befolkning, da både TV2 og DR i bedste sendetid hen over året dokumenterede, hvordan skilte forældres krig mod hinanden går ud over børnene. Barnets tarv i forbindelse med skilsmisse var også på den politiske dagsorden, da regeringen i efteråret lancerede nye skilsmisse- og chikanepakker, som skal skabe bedre rammer for børnene. Egmont Fonden leverede i flere omgange viden til journalister og beslutningstagere og vores indsats på skilsmisseområdet er nu bredt forankret fra konkrete interventioner til forskning og udvikling af nye digitale redskaber til at håndtere de svære spørgsmål, forældre støder på i forbindelse med skilsmisse. HJÆLP TIL BØRN I KONFLIKTFYLDTE SKILSMISSER En livskrise, hvor børnenes behov ofte bliver overset, er skilsmisse. Omkring hvert tredje barn i Danmark oplever, at dets forældre går fra hinanden, og det anses derfor som værende ganske normalt. Men for det enkelte barn er skilsmissen en omvæltning, som kan gå hårdt ud over både trivsel og læring. Særligt i de skilsmisser, BØRN OG UNGE I EGMONT RAPPORTEN En anden stor mediedagsorden i det forgangne år var pårørendes ansvar i forbindelse med sygdom. Længere levetid, bedre behandlingsmuligheder og knappe offentlige ressourcer lægger et stigende ansvar for den syges velbefindende ud i den enkelte familie. Vi ved, at sygdom og sorg i familien kan have store psykosociale 77,3 MIO. KR. HAR EGMONT FONDEN INVESTERET I 2014

3 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING JEG VIL GODT HAVE, AT KLASSEN OG KLASSE- LÆREREN FIK ET KURSUS I, HVORDAN MAN SNAKKER MED ET ALVORLIGT SYGT BARN! SILAS, 15 ÅR, EGMONT RAPPORTEN ,6 MIA. KR. HAR EGMONT FONDEN INVESTERET SIDEN 1920

4 4 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2014 og læringsmæssige konsekvenser for børnene. Det, mener vi i Egmont Fonden, er så vigtig en problemstilling, at vi frem til 2016 har afsat 60 mio. kroner til at hjælpe med at løse den. At børnene har behov for støtte, blev tydeligt i Egmont Rapporten, der i november 2014 udkom for første gang. Egmont Rapporten er et nyt tiltag, der hvert år skal skabe og videreformidle viden om et vigtigt aspekt af sårbare børn og unges liv med børnene og de unge selv i centrum. DET ER EN STOR GLÆDE, AT KUNNE GØRE EN FORSKEL FOR FLERE. MEN DET STILLER SAMTIDIG STØRRE KRAV TIL VORES VIDEN OM, HVAD BØRN OG UNGE HAR BRUG FOR. I Egmont Rapporten 2014 fortæller 21 børn og unge, der har mistet en forælder eller selv er alvorligt syge, hvad der hjalp dem, da de havde det sværest, og hvad de kunne tænke sig mere af. Børnene samlede deres fortællinger og gode råd i et selvstændigt magasin og gav det overskriften Lyt til os og lær! Egmont Rapporten supplerede børnenes fortællinger med kvantitative data, interviews med eksperter og fagfolk, og en række konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan blive bedre til at give børn og unge både støtte og frirum, når de oplever sygdom eller død i nærmeste familie. Børnenes stemmer danner i den kommende tid afsæt for flere af Egmont Fondens investeringer inden for sygdom og sorg. BØRNESTEMMER UDVIKLER POLITIK Egmont Rapporten er et eksempel på, hvordan vi i det forgangne år har arbejdet ikke bare for, men også med børn og unge for at kunne støtte dem bedst muligt. Også på læringsområdet er børneinddragelse et centralt element i vores investeringer. Det gælder fx investeringen i norske ForandringsFabrikken, der involverer unge i at udvikle norsk skole med udgangspunkt i særligt de sårbare unges behov. Den norske skole er på mange måder lig den danske. Eleverne ligger lavt i PISA-undersøgelserne, og der er store udfordringer med inklusion. ForandringsFabrikken betragter eleverne som professionelle i at gå i skole og inviterer dem som såkaldte SkoleProffer til at være sparringspartnere i skoleudviklingen ved blandt andet at facilitere en dialog mellem de unge og relevante politikere og fagfolk. Den norske undervisningsminister har i år haft sit første møde med SkoleProffene. Flere møder med andre beslutningstagere følger. Egmont Fonden følger tæt de norske erfaringer og har netop igangsat en analyse, der skal kortlægge de norske metoder og erfaringer og gøre os klogere på, hvordan vi kan blive bedre til at lytte systematisk til og lære af børnene. Og hvordan vi kan koble deres input til kompetente voksne handlinger. RESSOURCESYN STYRKER ANBRAGTE BØRN ForandringsFabrikkens syn på børn og unge som ressourcestærke sparringspartnere kan vi lære af i Danmark. Ikke mindst når det gælder anbragte børn. Det er erfaringen fra Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet, der i år kunne give over 100 anbragte børn mulighed for at følge intensive læringsforløb i blandt andet sommer- og efterårsferie og få tilknyttet en personlig mentor. Børnene har flyttet sig personligt og fagligt. De har fået en ny tro på, at de kan skabe sig et liv, de drømmer om. En væsentlig kilde til den positive udvikling er netop, at børnene bliver set som kompetente og ressourcestærke. Læringsforløbene bliver ikke tilrettelagt ud fra, at børnene typisk har hårde livsvilkår og at de hører til samfundets mest sårbare grupper. Tværtimod er udgangspunktet for læringen, at børnene har en masse ressourcer, de skal lære at kende og udfolde. Og det gør de gennem kompetent voksenindsats fra lærere og frivillige. Lær for Livets målsætning er over ti år at ruste 1000 anbragte børn til at tage en ungdomsuddannelse, og programmet vil derfor bidrage til at opnå regeringens sociale 2020 mål om, at 50 procent af alle udsatte børn skal have en ungdomsuddannelse. Derfor er der også politisk interesse omkring programmets resultater således var to af Lær for Livets børn i september på besøg hos undervisningsminister Christine Antorini og fortælle om, hvad programmet betyder for deres lyst til læring og faglighed. STIGENDE STØTTENIVEAU STILLER KRAV TIL VIDEN Børn er mennesker med rettigheder. Børn skal ses og høres. I Egmont Fonden arbejder vi for at sikre børn og unge et godt liv og vores støtteniveau stiger støt. I 2012 investerede vi godt 56 mio. kroner til gavn for børn og unge, i det forgangne år investerede vi ca. 73 mio. kroner. Til næste år stiger beløbet yderligere. Det er en stor glæde at kunne gøre en forskel for flere. Men det stiller samtidig større krav til vores viden om, hvad børn og unge har brug for. Derfor stræber vi efter hele tiden at blive bedre til ikke alene at arbejde for, men også med børn og unge. Vi håber, at vores indsatser kan inspirere flere til at være med. Steen Riisgaard Formand for Egmont Fonden Henriette Christiansen Direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration

5 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING PROJEKTOVERSIGT VED UDGANGEN AF 2014 HAVDE EGMONT FONDEN 68 IGANGVÆRENDE BEVILLINGER. HERAF ER FØLGENDE GIVET I 2014: ANBRINGELSE UDEN FOR HJEMMET Videnscenter for Familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Et initiativ, der dels skal øge trivslen blandt familie plejeanbragte børn og unge med kronisk sygdom/handicap, dels medvirke til, at flere børn og unge med kronisk sygdom/handicap anbringes i familiepleje frem for på institution eller socialpædagogisk opholdssted DKK kr. Lær for Livet Omsorgsfuld læring til anbragte børn Egmont Fondens signaturprojekt, der skal sikre omsorgsfuld læring for anbragte børn og består af tre indsatser: Learning camps, en mentorordning og et videnscenter DKK kr. Baglandet København BoSelv app til tidligere anbragte børn og unge BoSelv app en skal støtte tidligere anbragte unge i overgangen til voksenlivet og være et skridt på vejen mod en mere selvstændig og kompetent voksentilværelse DKK kr.

6 6 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2014 I ALT 72,8 MIO. KR. TIL GAVN FOR BØRN OG UNGE I 2014 SYGDOM OG DØD Egmont Fonden Egmont Rapporten Formidlingsprodukt, der med barnet i centrum skaber og formidler viden om et særligt aspekt af sårbare børn og unges liv DKK kr. Børn, Unge og Sorg Rådgivning Støtte til Børn, Unge og Sorgs arbejde for at hjælpe børn og unge, som har oplevet sygdom eller død i den nærmeste familie, og som er i risiko for at udvikle eller allerede har udviklet en kompliceret sorgreaktion DKK kr. Ungdommens Røde Kors Plads til Livet partnerskab 2014 Initiativet skal støtte syge børn og unge i at opretholde et almindeligt børne- og ungdomsliv. Det samlede budget for partnerskabet er 16 mio. kr., som uddeles løbende i perioden DKK kr. Hjerteforeningen Talerum og frirum for hjertebørn og deres søskende Støtte, der skal øge livsdueligheden hos hjertebørn og deres søskende ved at give dem mulighed for at få talerum og frirum sammen med andre børn i lignende livssituationer, og ved at forbedre rammerne for børnenes hverdagsliv DKK kr. Egmont Fonden Programevaluering Mod på Livet Samlet evaluering af effekt og implementering af de initiativer, der modtager støtte under fondens strategi for støtte til børn og unge berørt af alvorlig sygdom og død DKK kr. Egmont Højskolen Alle kan Støtte til udvikling af formidlingsprojekt i forbindelse med Egmonthøjskolens 60 års jubilæum DKK kr. Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Bedre trivsel for børn og unge udsat for sygdom og død Forskningsprojektet skal undersøge trivslen blandt børn og unge, som er alvorligt syge, eller som rammes af voldsomme livsbelastninger i form af sygdom eller død i den nærmeste familie DKK kr.

7 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING VOLD I FAMILIEN Stine Sofie Sentret (Norge) Pilotkursus Stine Sofie Sentrets giver volds udsatte børn et tilbud, der kan støtte dem i et positivt børneog voksenliv. Pilotkurset danner afsæt for udvikling af centrets kursus- og aktivitetsplan DKK kr. SKILSMISSE SFI Review af forebyggende indsatser på skilsmisseområdet Review af interventioner målrettet samlevende forældre med henblik på at forebygge samlivsbrud DKK kr. Børns Vilkår Støtte til børn i skilsmisse partnerskab Indsatsen har til hensigt at øge børns trivsel, når deres forældre er midt i en skilsmisse og i årene efter. Det samlede budget for partnerskabet er mio. kr., som uddeles løbende i perioden DKK kr. C:NTACT Skilsmissefortællinger (Ik for børn) Teaterforestilling om og med unge, der har oplevet skilsmisse. De unges fortællinger formidles også via radio, tv og i et blogunivers på nettet DKK kr. Center for Familieudvikling Evaluering Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med evalueringen af projektet Fra delebørn til hele børn DKK kr. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT SELV OM DER ER GÅET ET ÅR, HAR MAN STADIGVÆK BRUG FOR AT TALE OM SIT TAB, OG MAN KAN HAVE BRUG FOR, AT FOLK VISER INTERESSE. ALBERTE, 15 ÅR, EGMONT RAPPORTEN 2014

8 8 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2014 FÆNGSLING AF EN FORÆLDER SFI Det Nationale Forskningscenter Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede Undersøgelse af støttebehovet hos barnet, når en forælder fængsles. Målet er at udarbejde konkrete anbefalinger og støttetiltag for at forbedre støtten til børn af fængslede DKK kr. LÆRING Undervisningsministeriet Skolens 200-års jubilæum Skole i 200 år 2014 DKK kr. Løkkefonden Drengeakademiet Intensivt læringsforløb, der skal give fagligt svage drenge et løft inden for læsning, stavning og matematik DKK kr. Læs for Livet Kapacitetsopbygning Kapacitetsopbygning af Læs for Livet for at skabe øget lyst til læsning og læring hos udsatte børn og unge DKK kr. Professionshøjskolen Metropol Tidlig Matematikindsats Tidlig matematikindsats til elever med matematikvanskeligheder. Effekten af indsatsen undersøges gennem kontrollerede forsøg DKK kr. Egmont Fonden Analyse af højt begavede børns læring og trivsel Analyse, der skal undersøge behovet for støtte til højt begavede børn i grundskolen og kortlægge danske og udenlandske indsatser med dokumenteret, positiv effekt rettet mod denne gruppes faglige udvikling og læring DKK kr. Egmont Fonden Børnestemmer på dagsordenen Analyse og afprøvning af metoder til børne- og ungeinddragelse i beslutningsprocesser 2014 DKK kr. ForandringsFabrikken (Norge) SkoleProffene Udvikling og udbredelse af metoder til inddragelse af sårbare børn og unge i udviklingen af norsk skole DKK kr. I ALT DKK KR.

9 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING MAN LÆRER NOGET AF DET, MAN FÅR MERE SELVTILLID OG DET ER SJOVT. DET ER HELT FANTASTISK. JASMIN, LEARNING KID I LÆR FOR LIVET, OM AT VÆRE PÅ LEARNING CAMP OVER 100 BØRN BLEV EN DEL AF LÆR FOR LIVET I 2014

10 EN HÅNDSRÆKNING LOKK Landsorganisationen af kvindekrisecentre Håndsrækning til familier efter ophold på krisecenter Direkte støtte til etablering efter ophold på krisecenter i form af fx fritidsaktiviteter, uddannelse, møbler eller feriestøtte til familier på krisecenter DKK kr. Mødrehjælpen Håndsrækning til sårbare børn, unge og familier Direkte støtte i form af fx akut hjælp i krisesituation, julehjælp eller feriestøtte til sårbare børn, unge og familier DKK kr. Dansk Røde Kors Håndsrækning til sårbare børn, unge og familier Direkte støtte i form af fx fritidsaktiviteter, ferieoplevelser eller julehjælp til sårbare børn, unge og familier DKK kr. Børnehjælpsdagen Håndsrækning til anbragte børn Direkte støtte i form af computer eller opfyldelse af en drøm til børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet DKK kr. Norske Kvinners Sanitetsforening (Norge) Håndsrækning til sårbare børn i Norge Direkte støtte i form af bl.a. oplevelser eller sociale aktiviteter til sårbare børn og unge DKK kr. I ALT DKK KR.

11 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING NORDISK FILM FONDEN 2014 NORDISK FILM FONDEN ER EN SELVSTÆNDIG DEL AF EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE VIRKSOMHED. I 2014 UDDELTE NORDISK FILM FONDEN 4,5 MIO. KR. TIL FREMME AF DEN GODE FILMFORTÆLLING OG AF FILMTALENTER. LEGATER OG HÆDERSPRISER SIGNATURPROJEKT FORFATTERCAMP PROJEKTSTØTTE I ALT KR KR KR KR. 47% PROJEKTSTØTTE I 2014 blev Nordisk Film Fondens projektstøtteordning lanceret. Formålet med ordningen er at øge innovationskraften i filmbranchen. Det primære fokus er på talentudvikling og initiativer, der bidrager til løsninger på fremtidige udfordringer. I alt modtog 11 projekter midler fra Nordisk Film Fondens projektstøtte, svarende til en samlet bevilling på kr. Heriblandt modtog Super16 en 3-årig særbevilling på kr. til at styrke sin position som en unik og uafhængig uddannelsesinstitution for talentudvikling. 31% LEGATER OG HÆDERSPRISER Der blev i alt uddelt kr. i hæderspriser i Nordisk Film Prisen gik til filminstruktøren Daniel Dencik, Erik Ballings Rejselegat blev uddelt til hovedforfatteren bag Arvingerne, Maya Ilsøe, og Ove Sprogø Prisen gik til skuespillerinden Danica Curcic. Desuden uddelte Buster børnejury Nordisk Film Fondens priser: Bedste Film til Børn og Bedste Børneskuespiller. Foruden hæderspriserne blev der i alt uddelt kr. i legater, 29 Store Isbjørn (à kr.) og 27 Lille Isbjørn (à kr.). Formålet med legatuddelingerne er at hjælpe talenter ud i verden, så de har mulighed for at dygtiggøre sig. 22% SIGNATURPROJEKT FORFATTERCAMP I 2014 blev Nordisk Film Fondens signaturprojekt Isbjørnens Forfatter Camp påbegyndt. Signaturprojektet skal være med til at styrke professionelle talenter, som arbejder med manuskripter i Danmark, Norge og Sverige. Det gøres gennem tre forløb, som hver især består af to forfattercamps og en mentorordning. Formålet med projektet er at øge kvaliteten af de historier, som har et globalt publikum. Der er afsat 3 mio. kr. over en tre-årig periode. Læs mere på

12 Foto: Christian Als, Anne Prytz Schaldemose Design: ESSENSEN Copyright Egmont Fonden 2015 ET GODT LIV FOR BØRN OG UNGE Egmont Fonden støtter børn og unge. Vi arbejder for alle børn og unge, men vi prioriterer støtte til sårbare børn og unge. Vi støtter indsatser på to områder: omsorg og læring. Indsatser, der er synlige, og som skaber mest mulig effekt for børn og unge. Siden 1920 har Egmont Fonden desuden givet en økonomisk håndsrækning direkte til sårbare børn og familier. Egmont Fonden støtter primært i Danmark, men vi støtter også i Norge på områder, hvor vi har en særlig kompetence, og hvor vi kan skabe synergi mellem indsatserne i de to lande. EN ERHVERVSDRIVENDE FOND Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden består af en kommerciel del, som driver medievirksomhed, og en almennyttig del, som støtter børn og unge. Fonden havde i 2014 en omsætning på 11,6 mia. kr. I 2014 gik 72,8 mio. af overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhed til indsatser for at øge trivslen blandt udsatte børn og unge. NORDISK FILM FONDEN Nordisk Film Fonden er en selvstændig del af Egmont Fonden. Den har sit eget formål og sine egne indsatsområder. Nordisk Film Fonden støtter dygtiggørelse af talenter og dermed fremme af den gode filmfortælling. EGMONT FONDEN STØTTE- OG BEVILLINGSADMINISTRATIONEN VOGNMAGERGADE 9, 5. SAL 1148 KØBENHAVN K

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 ELEMENTER I STRATEGIEN ELEMENTER I STRATEGIEN 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder

Læs mere

Årsberetning. Egmont Fondens

Årsberetning. Egmont Fondens Årsberetning Egmont Fondens ALMENNYTTIGE ARBEJDE 2012 et godt liv trods krise Et godt liv for børn og unge. Det er Egmont Fondens vision for det almennyttige arbejde. I 2012 har den været den enkle rettesnor,

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDGANGSPUNKT, UDFORDRINGER, STØTTEBEHOV HVEM? PRIORITEREDE MÅLGRUPPER HVAD? VISION, FOKUSOMRÅDER

Læs mere

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk Delebørn hele børn børnegruppen.dk Delebørn hele børn Center for Familieudvikling og Egmont Fonden er gået sammen med kommunerne Egedal, Kolding og Randers om at styrke indsatsen for børn og unge, der

Læs mere

Når man skal dele ansvaret for et barn

Når man skal dele ansvaret for et barn konference Når man skal dele ansvaret for et barn CHRISTIANSBORG TORSDAG DEN 31.03.11 Center for Familieudvikling indbyder igen til konference 2011 er året, hvor Forældreansvarsloven revideres. Det er

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Learning Camp i uge 27 + 28 2014. Glæd dig! Det har været utroligt dejligt

Læs mere

LÆR FOR LIVET ANBRAGTE BØRNS LÆRING SKOLEDIALOGMØDE

LÆR FOR LIVET ANBRAGTE BØRNS LÆRING SKOLEDIALOGMØDE LÆR FOR LIVET ANBRAGTE BØRNS LÆRING SKOLEDIALOGMØDE PRÆSENTATION AF PROGRAMMET LÆR FOR LIVET MÅLSÆTNING LFL skal styrke anbragte børns faglige kundskaber gennem omsorgsfuld læring, så de på sigt kan gennemføre

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom/handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom/handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom/handicap i familiepleje - uddrag af projektbeskrivelsen Videnscenter for Familiepleje vil med støtte fra Egmont Fonden i perioden 1. april 2014 til og med 31. marts 2016

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Far, mor og særlige børn - et forældreperspektiv. Jeanette Ringkøbing Rothenborg www.tankespin.dk & www.vejvidere.dk

Far, mor og særlige børn - et forældreperspektiv. Jeanette Ringkøbing Rothenborg www.tankespin.dk & www.vejvidere.dk Far, mor og særlige børn - et forældreperspektiv Jeanette Ringkøbing Rothenborg www.tankespin.dk & www.vejvidere.dk INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg M. Sc. (Interkulturel Kommunikation og Ledelse,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN Kommunikationschef, PREP-underviser Center for Familieudvikling (København)

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE Velfærdsteknologi på det sociale område Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi Antal borgere Visionen: Velfærdsteknologi skal give flere muligheder > Fra projekt til drift og fra

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Omsorg, læring og oplysning når børn og voksne oplever brud mellem vigtige relationer Center for Familieudvikling, 25/10.

Omsorg, læring og oplysning når børn og voksne oplever brud mellem vigtige relationer Center for Familieudvikling, 25/10. Omsorg, læring og oplysning når børn og voksne oplever brud mellem vigtige relationer Center for Familieudvikling, 25/10. Kan man overhovedet dele børn? Indledning af Annette Due Madsen: Kan man overhovedet

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Hvad er Boys on Track?

Hvad er Boys on Track? Støttet af Hvad er Boys on Track? Boys on Track er et 3 årigt drengeprojekt organiseret i Morsø Ungdomsskole. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN og løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Kommunernes velfærdsalliancer

Kommunernes velfærdsalliancer Kommunernes velfærdsalliancer KLs Ledertræf, 8. september 2011, Stine Carsten Kendal og Anne Kjær Skovgaard Sessionens program 10.30 Kommunernes velfærdsalliancer Social forebyggelse hvad er dit ansvar

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Skolestøtte til børn i familiepleje

Skolestøtte til børn i familiepleje Skolestøtte til børn i familiepleje - En effektundersøgelse Luna Kragh Andersen, Cand. Scient. Soc., videnskabelig assistent, SFI Projektleder: Misja Eibergs, Cand.Psych., Ph.d. studerende Dagens oplæg:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

NYHEDSBREV 10. marts 2014

NYHEDSBREV 10. marts 2014 NYHEDSBREV 10. marts 2014 Kære alle sammen Så er foråret på vej med hastige skridt og derfor skal vi jo have gang i nogle skønne forårsoplevelser. Derudover er der et tilbud, som ikke kommer fra os men

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Oplysnings- og omsorgsarbejde! - erfaringsopsamling på 10 års arbejde med en forældrekreds for forældre til anbragte børn og unge.

Oplysnings- og omsorgsarbejde! - erfaringsopsamling på 10 års arbejde med en forældrekreds for forældre til anbragte børn og unge. Oplysnings- og omsorgsarbejde! - erfaringsopsamling på 10 års arbejde med en forældrekreds for forældre til anbragte børn og unge. Artiklen er udarbejdet af Birgitte Schjær Jensen, Kirsten Kjær Traorè

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

En håndsrækning til den brudte familie

En håndsrækning til den brudte familie Fagkonference En håndsrækning til den brudte familie Aarhus Universitet den 17.03.10 Christiansborg den 18.03.10 Center for Familieudvikling indbyder igen til konference Hvert år oplever 25.000 børn, at

Læs mere