REBECCA ER EN AF DE UNGE, DER DELTOG I EGMONT RAPPORTEN 2014 ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBECCA ER EN AF DE UNGE, DER DELTOG I EGMONT RAPPORTEN 2014 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 REBECCA ER EN AF DE UNGE, DER DELTOG I EGMONT RAPPORTEN 2014 ÅRSBERETNING EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE 2014

2 2 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2014 LYT TIL OG LÆR AF BØRNENE I 2014 FYLDTE FN S BØRNEKONVENTION 25 ÅR. DET AKTUALISEREDE DEBATTEN OM BØRNS RET TIL ET GODT LIV SAMT BØRNS RET TIL AT TIL AT BLIVE SET, HØRT OG INDDRAGET. EGMONT FONDEN ARBEJDEDE I ÅRETS LØB IKKE BARE FOR MEN OGSÅ MED SÅRBARE BØRN OG UNGE INDEN FOR OMRÅDER SOM SKILSMISSE, LÆRING OG SYGDOM OG SORG. Børn er mennesker med rettigheder. De har ret til udvikling, beskyttelse og medbestemmelse. De har ret til blive hørt og inddraget i forhold, der vedrører deres eget liv og rammerne for det. Det fastslår FN s børnekonvention, der i år 2014 fyldte 25 år. FN s børnekonvention ligger helt i tråd med intentionen i Egmont Fondens almennyttige strategi. Vi arbejder for at sikre børn et godt liv, og det har vi gjort i snart 100 år. Vores målgruppe er alle børn. Men vi gør en særlig indsats for udsatte børn. For disse børn har ofte brug for hjælp til at råbe op og for et sæt ører, der kan lytte til, hvad de har behov for. Og de har brug for voksne, der tager ansvar for at agere på deres behov og gør det på et oplyst grundlag. Egmont Fonden støtter sårbare børn gennem initiativer, der handler om omsorg og læring. Det gælder børn, der rammes af livskriser som skilsmisse, anbringelse, fængsling af en forælder eller vold. Eller børn, der har brug for hjælp til selvhjælp for at kunne gennemføre en uddannelse og skabe sig et godt liv på trods af fx livskriser, læringsvanskeligheder eller fattigdom. hvor bruddet mellem forældrene er meget konfliktfyldt, og hvor samarbejdet mellem dem ikke fungerer. Derfor indgik vi i Egmont Fonden i 2014 vores hidtil største partnerskab med organisationen Børns Vilkår, der fik 25 mio. kroner til at skabe bedre trivsel for børn i skilsmisse gennem blandt andet fortalervirksomhed, udvidelse af bisidderordningen i Statsforvaltningen og et kvalitetsløft af Børns Vilkårs rådgivning til forældre. For der er et stort behov for at rette fokus mod barnets trivsel, når forældrene går fra hinanden. Det blev særlig tydeligt for den danske befolkning, da både TV2 og DR i bedste sendetid hen over året dokumenterede, hvordan skilte forældres krig mod hinanden går ud over børnene. Barnets tarv i forbindelse med skilsmisse var også på den politiske dagsorden, da regeringen i efteråret lancerede nye skilsmisse- og chikanepakker, som skal skabe bedre rammer for børnene. Egmont Fonden leverede i flere omgange viden til journalister og beslutningstagere og vores indsats på skilsmisseområdet er nu bredt forankret fra konkrete interventioner til forskning og udvikling af nye digitale redskaber til at håndtere de svære spørgsmål, forældre støder på i forbindelse med skilsmisse. HJÆLP TIL BØRN I KONFLIKTFYLDTE SKILSMISSER En livskrise, hvor børnenes behov ofte bliver overset, er skilsmisse. Omkring hvert tredje barn i Danmark oplever, at dets forældre går fra hinanden, og det anses derfor som værende ganske normalt. Men for det enkelte barn er skilsmissen en omvæltning, som kan gå hårdt ud over både trivsel og læring. Særligt i de skilsmisser, BØRN OG UNGE I EGMONT RAPPORTEN En anden stor mediedagsorden i det forgangne år var pårørendes ansvar i forbindelse med sygdom. Længere levetid, bedre behandlingsmuligheder og knappe offentlige ressourcer lægger et stigende ansvar for den syges velbefindende ud i den enkelte familie. Vi ved, at sygdom og sorg i familien kan have store psykosociale 77,3 MIO. KR. HAR EGMONT FONDEN INVESTERET I 2014

3 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING JEG VIL GODT HAVE, AT KLASSEN OG KLASSE- LÆREREN FIK ET KURSUS I, HVORDAN MAN SNAKKER MED ET ALVORLIGT SYGT BARN! SILAS, 15 ÅR, EGMONT RAPPORTEN ,6 MIA. KR. HAR EGMONT FONDEN INVESTERET SIDEN 1920

4 4 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2014 og læringsmæssige konsekvenser for børnene. Det, mener vi i Egmont Fonden, er så vigtig en problemstilling, at vi frem til 2016 har afsat 60 mio. kroner til at hjælpe med at løse den. At børnene har behov for støtte, blev tydeligt i Egmont Rapporten, der i november 2014 udkom for første gang. Egmont Rapporten er et nyt tiltag, der hvert år skal skabe og videreformidle viden om et vigtigt aspekt af sårbare børn og unges liv med børnene og de unge selv i centrum. DET ER EN STOR GLÆDE, AT KUNNE GØRE EN FORSKEL FOR FLERE. MEN DET STILLER SAMTIDIG STØRRE KRAV TIL VORES VIDEN OM, HVAD BØRN OG UNGE HAR BRUG FOR. I Egmont Rapporten 2014 fortæller 21 børn og unge, der har mistet en forælder eller selv er alvorligt syge, hvad der hjalp dem, da de havde det sværest, og hvad de kunne tænke sig mere af. Børnene samlede deres fortællinger og gode råd i et selvstændigt magasin og gav det overskriften Lyt til os og lær! Egmont Rapporten supplerede børnenes fortællinger med kvantitative data, interviews med eksperter og fagfolk, og en række konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan blive bedre til at give børn og unge både støtte og frirum, når de oplever sygdom eller død i nærmeste familie. Børnenes stemmer danner i den kommende tid afsæt for flere af Egmont Fondens investeringer inden for sygdom og sorg. BØRNESTEMMER UDVIKLER POLITIK Egmont Rapporten er et eksempel på, hvordan vi i det forgangne år har arbejdet ikke bare for, men også med børn og unge for at kunne støtte dem bedst muligt. Også på læringsområdet er børneinddragelse et centralt element i vores investeringer. Det gælder fx investeringen i norske ForandringsFabrikken, der involverer unge i at udvikle norsk skole med udgangspunkt i særligt de sårbare unges behov. Den norske skole er på mange måder lig den danske. Eleverne ligger lavt i PISA-undersøgelserne, og der er store udfordringer med inklusion. ForandringsFabrikken betragter eleverne som professionelle i at gå i skole og inviterer dem som såkaldte SkoleProffer til at være sparringspartnere i skoleudviklingen ved blandt andet at facilitere en dialog mellem de unge og relevante politikere og fagfolk. Den norske undervisningsminister har i år haft sit første møde med SkoleProffene. Flere møder med andre beslutningstagere følger. Egmont Fonden følger tæt de norske erfaringer og har netop igangsat en analyse, der skal kortlægge de norske metoder og erfaringer og gøre os klogere på, hvordan vi kan blive bedre til at lytte systematisk til og lære af børnene. Og hvordan vi kan koble deres input til kompetente voksne handlinger. RESSOURCESYN STYRKER ANBRAGTE BØRN ForandringsFabrikkens syn på børn og unge som ressourcestærke sparringspartnere kan vi lære af i Danmark. Ikke mindst når det gælder anbragte børn. Det er erfaringen fra Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet, der i år kunne give over 100 anbragte børn mulighed for at følge intensive læringsforløb i blandt andet sommer- og efterårsferie og få tilknyttet en personlig mentor. Børnene har flyttet sig personligt og fagligt. De har fået en ny tro på, at de kan skabe sig et liv, de drømmer om. En væsentlig kilde til den positive udvikling er netop, at børnene bliver set som kompetente og ressourcestærke. Læringsforløbene bliver ikke tilrettelagt ud fra, at børnene typisk har hårde livsvilkår og at de hører til samfundets mest sårbare grupper. Tværtimod er udgangspunktet for læringen, at børnene har en masse ressourcer, de skal lære at kende og udfolde. Og det gør de gennem kompetent voksenindsats fra lærere og frivillige. Lær for Livets målsætning er over ti år at ruste 1000 anbragte børn til at tage en ungdomsuddannelse, og programmet vil derfor bidrage til at opnå regeringens sociale 2020 mål om, at 50 procent af alle udsatte børn skal have en ungdomsuddannelse. Derfor er der også politisk interesse omkring programmets resultater således var to af Lær for Livets børn i september på besøg hos undervisningsminister Christine Antorini og fortælle om, hvad programmet betyder for deres lyst til læring og faglighed. STIGENDE STØTTENIVEAU STILLER KRAV TIL VIDEN Børn er mennesker med rettigheder. Børn skal ses og høres. I Egmont Fonden arbejder vi for at sikre børn og unge et godt liv og vores støtteniveau stiger støt. I 2012 investerede vi godt 56 mio. kroner til gavn for børn og unge, i det forgangne år investerede vi ca. 73 mio. kroner. Til næste år stiger beløbet yderligere. Det er en stor glæde at kunne gøre en forskel for flere. Men det stiller samtidig større krav til vores viden om, hvad børn og unge har brug for. Derfor stræber vi efter hele tiden at blive bedre til ikke alene at arbejde for, men også med børn og unge. Vi håber, at vores indsatser kan inspirere flere til at være med. Steen Riisgaard Formand for Egmont Fonden Henriette Christiansen Direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration

5 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING PROJEKTOVERSIGT VED UDGANGEN AF 2014 HAVDE EGMONT FONDEN 68 IGANGVÆRENDE BEVILLINGER. HERAF ER FØLGENDE GIVET I 2014: ANBRINGELSE UDEN FOR HJEMMET Videnscenter for Familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Et initiativ, der dels skal øge trivslen blandt familie plejeanbragte børn og unge med kronisk sygdom/handicap, dels medvirke til, at flere børn og unge med kronisk sygdom/handicap anbringes i familiepleje frem for på institution eller socialpædagogisk opholdssted DKK kr. Lær for Livet Omsorgsfuld læring til anbragte børn Egmont Fondens signaturprojekt, der skal sikre omsorgsfuld læring for anbragte børn og består af tre indsatser: Learning camps, en mentorordning og et videnscenter DKK kr. Baglandet København BoSelv app til tidligere anbragte børn og unge BoSelv app en skal støtte tidligere anbragte unge i overgangen til voksenlivet og være et skridt på vejen mod en mere selvstændig og kompetent voksentilværelse DKK kr.

6 6 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2014 I ALT 72,8 MIO. KR. TIL GAVN FOR BØRN OG UNGE I 2014 SYGDOM OG DØD Egmont Fonden Egmont Rapporten Formidlingsprodukt, der med barnet i centrum skaber og formidler viden om et særligt aspekt af sårbare børn og unges liv DKK kr. Børn, Unge og Sorg Rådgivning Støtte til Børn, Unge og Sorgs arbejde for at hjælpe børn og unge, som har oplevet sygdom eller død i den nærmeste familie, og som er i risiko for at udvikle eller allerede har udviklet en kompliceret sorgreaktion DKK kr. Ungdommens Røde Kors Plads til Livet partnerskab 2014 Initiativet skal støtte syge børn og unge i at opretholde et almindeligt børne- og ungdomsliv. Det samlede budget for partnerskabet er 16 mio. kr., som uddeles løbende i perioden DKK kr. Hjerteforeningen Talerum og frirum for hjertebørn og deres søskende Støtte, der skal øge livsdueligheden hos hjertebørn og deres søskende ved at give dem mulighed for at få talerum og frirum sammen med andre børn i lignende livssituationer, og ved at forbedre rammerne for børnenes hverdagsliv DKK kr. Egmont Fonden Programevaluering Mod på Livet Samlet evaluering af effekt og implementering af de initiativer, der modtager støtte under fondens strategi for støtte til børn og unge berørt af alvorlig sygdom og død DKK kr. Egmont Højskolen Alle kan Støtte til udvikling af formidlingsprojekt i forbindelse med Egmonthøjskolens 60 års jubilæum DKK kr. Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Bedre trivsel for børn og unge udsat for sygdom og død Forskningsprojektet skal undersøge trivslen blandt børn og unge, som er alvorligt syge, eller som rammes af voldsomme livsbelastninger i form af sygdom eller død i den nærmeste familie DKK kr.

7 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING VOLD I FAMILIEN Stine Sofie Sentret (Norge) Pilotkursus Stine Sofie Sentrets giver volds udsatte børn et tilbud, der kan støtte dem i et positivt børneog voksenliv. Pilotkurset danner afsæt for udvikling af centrets kursus- og aktivitetsplan DKK kr. SKILSMISSE SFI Review af forebyggende indsatser på skilsmisseområdet Review af interventioner målrettet samlevende forældre med henblik på at forebygge samlivsbrud DKK kr. Børns Vilkår Støtte til børn i skilsmisse partnerskab Indsatsen har til hensigt at øge børns trivsel, når deres forældre er midt i en skilsmisse og i årene efter. Det samlede budget for partnerskabet er mio. kr., som uddeles løbende i perioden DKK kr. C:NTACT Skilsmissefortællinger (Ik for børn) Teaterforestilling om og med unge, der har oplevet skilsmisse. De unges fortællinger formidles også via radio, tv og i et blogunivers på nettet DKK kr. Center for Familieudvikling Evaluering Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med evalueringen af projektet Fra delebørn til hele børn DKK kr. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT SELV OM DER ER GÅET ET ÅR, HAR MAN STADIGVÆK BRUG FOR AT TALE OM SIT TAB, OG MAN KAN HAVE BRUG FOR, AT FOLK VISER INTERESSE. ALBERTE, 15 ÅR, EGMONT RAPPORTEN 2014

8 8 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING 2014 FÆNGSLING AF EN FORÆLDER SFI Det Nationale Forskningscenter Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede Undersøgelse af støttebehovet hos barnet, når en forælder fængsles. Målet er at udarbejde konkrete anbefalinger og støttetiltag for at forbedre støtten til børn af fængslede DKK kr. LÆRING Undervisningsministeriet Skolens 200-års jubilæum Skole i 200 år 2014 DKK kr. Løkkefonden Drengeakademiet Intensivt læringsforløb, der skal give fagligt svage drenge et løft inden for læsning, stavning og matematik DKK kr. Læs for Livet Kapacitetsopbygning Kapacitetsopbygning af Læs for Livet for at skabe øget lyst til læsning og læring hos udsatte børn og unge DKK kr. Professionshøjskolen Metropol Tidlig Matematikindsats Tidlig matematikindsats til elever med matematikvanskeligheder. Effekten af indsatsen undersøges gennem kontrollerede forsøg DKK kr. Egmont Fonden Analyse af højt begavede børns læring og trivsel Analyse, der skal undersøge behovet for støtte til højt begavede børn i grundskolen og kortlægge danske og udenlandske indsatser med dokumenteret, positiv effekt rettet mod denne gruppes faglige udvikling og læring DKK kr. Egmont Fonden Børnestemmer på dagsordenen Analyse og afprøvning af metoder til børne- og ungeinddragelse i beslutningsprocesser 2014 DKK kr. ForandringsFabrikken (Norge) SkoleProffene Udvikling og udbredelse af metoder til inddragelse af sårbare børn og unge i udviklingen af norsk skole DKK kr. I ALT DKK KR.

9 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING MAN LÆRER NOGET AF DET, MAN FÅR MERE SELVTILLID OG DET ER SJOVT. DET ER HELT FANTASTISK. JASMIN, LEARNING KID I LÆR FOR LIVET, OM AT VÆRE PÅ LEARNING CAMP OVER 100 BØRN BLEV EN DEL AF LÆR FOR LIVET I 2014

10 EN HÅNDSRÆKNING LOKK Landsorganisationen af kvindekrisecentre Håndsrækning til familier efter ophold på krisecenter Direkte støtte til etablering efter ophold på krisecenter i form af fx fritidsaktiviteter, uddannelse, møbler eller feriestøtte til familier på krisecenter DKK kr. Mødrehjælpen Håndsrækning til sårbare børn, unge og familier Direkte støtte i form af fx akut hjælp i krisesituation, julehjælp eller feriestøtte til sårbare børn, unge og familier DKK kr. Dansk Røde Kors Håndsrækning til sårbare børn, unge og familier Direkte støtte i form af fx fritidsaktiviteter, ferieoplevelser eller julehjælp til sårbare børn, unge og familier DKK kr. Børnehjælpsdagen Håndsrækning til anbragte børn Direkte støtte i form af computer eller opfyldelse af en drøm til børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet DKK kr. Norske Kvinners Sanitetsforening (Norge) Håndsrækning til sårbare børn i Norge Direkte støtte i form af bl.a. oplevelser eller sociale aktiviteter til sårbare børn og unge DKK kr. I ALT DKK KR.

11 EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE ARBEJDE ÅRSBERETNING NORDISK FILM FONDEN 2014 NORDISK FILM FONDEN ER EN SELVSTÆNDIG DEL AF EGMONT FONDENS ALMENNYTTIGE VIRKSOMHED. I 2014 UDDELTE NORDISK FILM FONDEN 4,5 MIO. KR. TIL FREMME AF DEN GODE FILMFORTÆLLING OG AF FILMTALENTER. LEGATER OG HÆDERSPRISER SIGNATURPROJEKT FORFATTERCAMP PROJEKTSTØTTE I ALT KR KR KR KR. 47% PROJEKTSTØTTE I 2014 blev Nordisk Film Fondens projektstøtteordning lanceret. Formålet med ordningen er at øge innovationskraften i filmbranchen. Det primære fokus er på talentudvikling og initiativer, der bidrager til løsninger på fremtidige udfordringer. I alt modtog 11 projekter midler fra Nordisk Film Fondens projektstøtte, svarende til en samlet bevilling på kr. Heriblandt modtog Super16 en 3-årig særbevilling på kr. til at styrke sin position som en unik og uafhængig uddannelsesinstitution for talentudvikling. 31% LEGATER OG HÆDERSPRISER Der blev i alt uddelt kr. i hæderspriser i Nordisk Film Prisen gik til filminstruktøren Daniel Dencik, Erik Ballings Rejselegat blev uddelt til hovedforfatteren bag Arvingerne, Maya Ilsøe, og Ove Sprogø Prisen gik til skuespillerinden Danica Curcic. Desuden uddelte Buster børnejury Nordisk Film Fondens priser: Bedste Film til Børn og Bedste Børneskuespiller. Foruden hæderspriserne blev der i alt uddelt kr. i legater, 29 Store Isbjørn (à kr.) og 27 Lille Isbjørn (à kr.). Formålet med legatuddelingerne er at hjælpe talenter ud i verden, så de har mulighed for at dygtiggøre sig. 22% SIGNATURPROJEKT FORFATTERCAMP I 2014 blev Nordisk Film Fondens signaturprojekt Isbjørnens Forfatter Camp påbegyndt. Signaturprojektet skal være med til at styrke professionelle talenter, som arbejder med manuskripter i Danmark, Norge og Sverige. Det gøres gennem tre forløb, som hver især består af to forfattercamps og en mentorordning. Formålet med projektet er at øge kvaliteten af de historier, som har et globalt publikum. Der er afsat 3 mio. kr. over en tre-årig periode. Læs mere på

12 Foto: Christian Als, Anne Prytz Schaldemose Design: ESSENSEN Copyright Egmont Fonden 2015 ET GODT LIV FOR BØRN OG UNGE Egmont Fonden støtter børn og unge. Vi arbejder for alle børn og unge, men vi prioriterer støtte til sårbare børn og unge. Vi støtter indsatser på to områder: omsorg og læring. Indsatser, der er synlige, og som skaber mest mulig effekt for børn og unge. Siden 1920 har Egmont Fonden desuden givet en økonomisk håndsrækning direkte til sårbare børn og familier. Egmont Fonden støtter primært i Danmark, men vi støtter også i Norge på områder, hvor vi har en særlig kompetence, og hvor vi kan skabe synergi mellem indsatserne i de to lande. EN ERHVERVSDRIVENDE FOND Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden består af en kommerciel del, som driver medievirksomhed, og en almennyttig del, som støtter børn og unge. Fonden havde i 2014 en omsætning på 11,6 mia. kr. I 2014 gik 72,8 mio. af overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhed til indsatser for at øge trivslen blandt udsatte børn og unge. NORDISK FILM FONDEN Nordisk Film Fonden er en selvstændig del af Egmont Fonden. Den har sit eget formål og sine egne indsatsområder. Nordisk Film Fonden støtter dygtiggørelse af talenter og dermed fremme af den gode filmfortælling. EGMONT FONDEN STØTTE- OG BEVILLINGSADMINISTRATIONEN VOGNMAGERGADE 9, 5. SAL 1148 KØBENHAVN K

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien Sorg med børn og unges øjne Sådan føles sorg Omsorgsmålingen NÅR SOR GEN RAM MER En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien FORSIDE Illustrationen er

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk Delebørn hele børn børnegruppen.dk Delebørn hele børn Center for Familieudvikling og Egmont Fonden er gået sammen med kommunerne Egedal, Kolding og Randers om at styrke indsatsen for børn og unge, der

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Partnervold mod mænd i Danmark

Partnervold mod mænd i Danmark Partnervold mod mænd i Danmark... det er ikke noget, man skilter med, at man som mand får bank hjemme. Det er noget, man holder for sig selv, men det er i hvert fald godt, at jeg har fået et langt bedre

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere