autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra"

Transkript

1 Kursuskatalog AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften Uddannelsescenter Hilltop

2 Foran dig ligger det fælles kursuskatalog , Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er fjerde år i træk, at vi udgiver et fælles kursuskatalog i Midtjylland, og vores hidtidige erfaringer med dette kursusudbud er gode. Bent Vandborg Sørensen Skoleinspektør, Langagerskolen, Århus Ole Klinke Skoleinspektør, Firkløverskolen, Randers Vi håber naturligvis også, at deltagerne i hidtidige kurser har gode erfaringer. Antallet af tilmeldinger og tilbagemeldingerne fra deltagerne tyder på, at kursusudbuddet er blevet vel modtaget og at kurserne har haft en positiv betydning for de personer, der har deltaget. Da vi startede det fælles kursuskatalog, var det med den erklærede hensigt, at kurser med et højt fagligt niveau ville bidrage til den stadige udvikling af den indsats, der hver dag ydes overfor mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse eller ADHD. Vi troede også på, at et fællesskab mellem institutioner i den midtjyske region om udbud af kurser til professionelle og pårørende ville øge mulighederne for at fastholde et fagligt netværk på tværs af kommunegrænser og forvaltningsenheder. Kaj Kristiansen Skoleinspektør, Krabbeshus Heldagsskole, Skive Ruth Peters Lehm Forstander, Heimdal, Århus Bjørg Pugholm Leder, Specialbørnehaven Skovbrynet Hanne Frandsen Forstander, Spurvetoften Jeppe Østergaard Hansen Forstander, Uddannelsescenter Hilltop Det er vores oplevelse, at det fælles kursuskatalog understøtter begge dele. Vi håber også, at det er deltagernes oplevelse. Vi håber ligeledes, at det nye kursuskatalog indeholder et eller flere kurser, som falder i din smag, og som vil give dig et godt in-put til det daglige arbejde. God fornøjelse med læsningen.

3 Institutionsoversigt 3 Langagerskolen Århus Firkløverskolen Randers Krabbeshus Heldagsskole Skive Heimdal Højbjerg 38 specialbørnehaven Skovbrynet Højbjerg Spurvetoften Børkop Uddannelsescenter Hilltop Skive tilmeldingskuponer

4 Langagerskolen har siden 1989 fungeret som et specialpædagogisk skole- og fritidstilbud for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller svær ADHD. I dag fungerer skolen desuden som videns- og kompetencecenter på det specialpædagogiske område, både herhjemme og internationalt. Vi baserer vores gode resultater på et helhedssyn af barnets unikke behov, en individuelt tilpasset pædagogik, et godt forældresamarbejde og fagligt velkvalificerede medarbejdere. Den pædagogiske indsats på skolen er inspireret af filosofien i TEACCH. Skolen ligger i Århus Kommune, i Viby J., med en tilknyttet ungdomsafdeling i Højbjerg. Du kan tilmelde dig online på hjemmesiderne: Husk løbende at tjekke eller for ændringer eller nye kurser. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfris tens udløb. Langagerskolen Bøgeskov Høvej Viby J Telefon: Fax: Web:

5 Langagerskolen 5 langagerskolen Vi kommer gerne til jeres arbejdsplads 6 ADHD 6 Boardmaker 7 Lav selv opgaver på computeren 8 Faglige tests som pædagogisk redskab 8 Idrætsundervisning 10 Kognitive pædagogiske værktøjer til børn og unge med ADHD 10 Bliv klædt på til læsning og skrivning 11 Medbestemmelse og selvforvaltning 11 Medarbejder-uddannelse I 12 Medarbejder-uddannelse II 13 Medarbejder-uddannelse III 13 Kreative opgaver til undervisning 14 Udviklingspsykologi 14 Pubertet, seksualundervisning og udvikling 15 Samtaler om seksualitet 15 Forældresamarbejde 16 Udfordringer omkring søskende 16 Stress og stresshåndtering 19 UGEKURSUS Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) 19

6 6 Langagerskolen Vi kommer gerne til jeres arbejdsplads ADHD Hvordan kan vi forstå det, og hvad gør vi? Langagerskolen tilbyder at afvikle kurser på jeres arbejdsplads omhandlende problemstillinger vedrørende ADHD/ASF og eventuelle komorbide tilstande. Kursets afsæt kan være svarende til de emner og problemstillinger, som fremgår af vores kursusudbud. Det betyder, at vi kan komme ud til jer og afholde en eller flere kursusdage. Vores emneområde kan også have en anden udformning samt et andet indhold end det, som er beskrevet i vore egne udbud af kurser. Kurset vil i samarbejde med jer være tilrettelagt ud fra jeres behov og ønsker. Derudover kan vi rekvireres til rådgivning og vejledning, sags- og processupervision/konsultation tilpasset jeres faglige behov. PPT kan desuden tilbyde at indgå i udredningsopgaver, baseret på forskellige formelle og uformelle psykologiske og pædagogiske undersøgelses- og assessment redskaber. Målgruppe: Pædagoger, lærere og psykologer mm. Har ovenstående interesse, så ret henvendelse til kursusafdelingen på Langagerskolen Kurset er et 3 dages kursus og afholdes spredt over 3 måneder. Kurset vil alle 3 dage tage afsæt i kursisternes egne medbragte problemstillinger og vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde, diskussion og erfaringsudveksling. Indhold for de 3 dage: Dag 1: Kernesymptomer Gennemgang af opmærksomhed, arbejdshukommelse og eksekutive funktioner set i relation til udviklingspsykologien. Hjemmeopgave. Dag 2: Adfærd. Hvilken adfærd ser vi? Hvordan kan vi forstå den? Hvad har vi af handlemuligheder? Hjemmeopgave fremlægges med mulighed for faglig sparring. Ny hjemmeopgave. Dag 3: Specialpædagogiske metoder. Hjemmeopgave fremlægges med mulighed for faglig sparring. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-01 Tidsramme: Thue Sommer, pædagogisk vejleder, Birgit D.S. Isene, psykolog, Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuropsykolog. Dato for afvikling: , og Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 4.950,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

7 Langagerskolen 7 Boardmaker Udformning af kommunikationsmaterialer Boardmaker er en grafisk database med billedkommunikationssymboler, som kan bruges til udformningen af en lang række kommunikationsmaterialer. Det er også muligt at indhente billeder fra sit personlige fotoalbum og/eller fra internettet og indsætte disse i Boardmaker. På kurset vil blive vist en række eksempler på, hvordan Boardmaker kan bruges i hverdagen; fx ved arbejdspladser, forlæg til specifikke opgaver, sociale historier, skema/dagsplan, støttesystemer mv. Endvidere omhandler kurset en gennemgang af de forskellige funktioner i programmet, og det giver kursisterne mulighed for at afprøve disse i praksis. Der vil på kurset være et antal computere til rådighed. Kursisterne opfordres til på forhånd at overveje/medbringe en problemstilling, hvortil der kan udarbejdes konkret materiale i Boardmaker, samt at medbringe et memory stick (USB) til at gemme det, der bliver lavet i løbet af kurset. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-02a / la-02b Pædagogisk vejleder Thue Sommer Tidsramme: Dato for afvikling: la-02a: / la-02b: Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 20 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

8 8 Langagerskolen Lav selv opgaver på computeren Et kursus om at udarbejde undervisningsmateriale på computeren vha. Word og internettet Computeren er et godt arbejdsredskab i undervisningen. Ved at udarbejde undervisningsmateriale til eleverne på computeren kan man tage højde for de enkelte elevers vanskeligheder og samtidig inddrage deres motivation. Kurset vil omhandle udfærdigelse af undervisningsmateriale for alle fag, herunder social træning. Der vil blive arbejdet med programmet Word i kombination med internettet. Der veksles mellem teori og praksis med stor vægt på deltagernes aktive medvirken, og der vil på kurset være et antal computere til rådighed. Ønsker man også at arbejde med digital kamera, bedes man kontakte kursuslederne i god tid inden kursusafholdelse. Kurset er tilrettelagt for deltagere med både lidt og meget erfaring i brugen af PC. Faglige tests som pædagogisk redskab Vi vil arbejde med, hvilke faktorer man skal være særlig opmærksom på som tester. Det vedrører fagene dansk og matematik. At arbejde med faglige tests i forhold til vores målgruppe kræver særlige overvejelser - både før, under og efter testning. Dagen vil byde på konkrete eksempler på, hvordan standardiseret testmateriale kan anvendes ved beskrivelser af elevernes faglige niveau og tilrettelæggelse af undervisningen. Her tænker vi på, hvordan informationer om eleven via faglige tests for eksempel kan kvalificere de individuelle målsætninger for eleven, elevplaner og skole-hjemsamarbejdet. Der vil også være mulighed for erfaringsudveksling i forhold til brugen af de nationale tests. Målgruppe: Lærere der underviser i dansk og matematik i specialundervisningen Målgruppe: Pædagoger og lærere la-03 la-04 Tidsramme: Dato for afvikling: Lærer Martin Bering og pædagogisk vejleder Thue Sommer. Tidsramme: Dato for afvikling: Lærer Ellen Marie Tegllund og skolekonsulent Line Skovbjerg Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 20 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

9 Langagerskolen 9

10 10 Langagerskolen Idrætsundervisning Hvordan koordineres idrætsfaglig viden med viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og/eller svær ADHD? Kurset vil gennemgå nogle teoretiske overvejelser, hvor der tages udgangspunkt i en idrætsfaglig viden, som vil blive kombineret med viden om ASF og ADHD. Der vil blive lagt vægt på forskellige måder at strukturere og planlægge en idrætstime, og der vil præsenteres hvilke overvejelser, der kan være nødvendige at have øje for. Herefter vil kursisterne selv fysisk deltage i en afprøvning af de muligheder, redskaberne i en gymnastiksal åbner for. Efter gennemgang af teorien og den fysiske udfoldelse vil kursisterne selv få en mulighed for at planlægge og strukturere et idrætsforløb for en lille gruppe elever. Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussion, erfaringsudveksling og praktiske udfoldelser. Kursisterne skal forvente at deltage i de fysiske aktiviteter, så husk løstsiddende tøj. Kognitive pædagogiske værktøjer til børn og unge med ADHD Ofte oplever børn og unge med ADHD kun at være underlagt konsekvenserne af andres beslutninger. Det kan derfor være svært for disse børn og unge, at kunne udføre selvstændige funktioner i en social sammenhæng på en hensigtsmæssig måde, samt at kunne indgå i en dialog med omgivelserne. Kognitive metoder kan bruges i arbejdet med udviklingen af selvstændighed og social kompetence hos børn og unge med ADHD, således at der arbejdes med at udvikle selvregulerende kognitive strategier for det enkelte barn/unge. Dagen vil indeholde teori og praktiske eksempler på kognitive metoder til børn og unge med ADHD i deres hverdag, f.eks. selvregistrering, selvevaluering, motivationssystem og strukturerede samtaler. Målgruppe: Pædagoger og lærere Målgruppe: Pædagoger og lærere la-05 la-06 Idrætskoordinator Kristian S. Hansen Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Børneneuropsykolog Hanne Engelbrecht Jessen og pædagogisk vejleder Thue Sommer Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 15 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

11 Langagerskolen 11 Bliv klædt på til læsning og skrivning Kursets formål er at vise eksempler til inspiration i forbindelse med læse- og skriveundervisning i specialskolens yngste klasser. Vi vil fremlægge og underbygge vores teoretiske afsæt med konkrete undervisningsideer for at bygge bro mellem teori og praksis i læse- og skriveundervisningen. En del af kurset vil tage udgangspunkt i eksempler på praksiserfaringer fra specialskolen. Kurset er tilrettelagt som en inspirationsdag henvendt til pædagoger og lærere i indskolingen og evt. mellemtrinnet. Målgruppe: Pædagoger og lærere i indskolingen Medbestemmelse og selvforvaltning også for personer med social kognitive vanskeligheder Hvad menes, når der tales om begreber som empowerment og selfadvocacy? Danske ord kunne være medbestemmelse og selvforvaltning. Vi har alle brug for at kunne være herre i eget hus. Normalt ser vi et ønske om medbestemmelse og selvforvaltning hos typisk udviklede børn sammen med en stigende grad af kognitive kompetencer til at varetage dette ønske i praksis. Grundet de kognitive vanskeligheder vi ser hos børn eksempelvis med ASF og/eller ADHD, er dette tit et særligt sårbart område. Vi ser ofte, at børn, unge og voksne med kognitive vanskeligheder har svært ved at gøre deres egen stemme gældende på en effektiv måde. Vi ønsker at sætte fokus på de færdigheder, som har betydning for medbestemmelse og selvforvaltning samt hvilke pædagogiske metoder, vi kan bruge for at støtte muligheden for medbestemmelse og selvforvaltning hos de personer, vi arbejder med. Vi ønsker desuden at se på dette i et livsperspektiv med særligt fokus på, hvordan vi allerede tidligt bør og kan arbejde hen imod en større grad af selvforvaltning. Formen vil være inspirationsoplæg for grupperefleksioner og fælles diskussioner. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-07 la-08 Tidsramme: Dato for afvikling: Lærer Morten Lindelof og pædagogisk vejleder Line Skovbjerg Mette Elmose Tidsramme: Dato for afvikling: Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

12 12 Langagerskolen Medarbejder-uddannelse I Målrettet arbejdet med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Modul I: Grundniveau Dag 1-2: Handicapforståelse og pædagogisk praksis: Hvad er ADHD og ASF? Og hvordan griber man det pædagogiske arbejde an? Der vil blive arbejdet med en grundlæggende forståelse af, hvordan viden om funktionsforstyrrelserne omsættes til pædagogisk praksis. Dag 3: Forældresamarbejde: Dagen vil omhandle værdier og metoder i forældresamarbejdet set ud fra et medarbejdersynspunkt hvad er vigtigt, at vi husker og forstår, når vi indgår i et tæt og ligeværdigt samarbejde med forældrene om deres børn. Hvad siger forældrene selv om samarbejdet med de professionelle? Der vil blive givet et indlæg fra en forælder om, hvad et godt forældresamarbejde omfatter? Dag 4: Pædagogisk praksis-opfølgning ud fra egne problemstillinger Dag 5: Konfliktforebyggelse ud fra en low arousal tilgang (STUDIO III) hvordan kan vi med baggrund i vores faglige viden foregribe, at konflikterne opstår eller eskalerer? Målgruppe: Pædagoger og lærere la-9a / la-9b / la-9c / la-9d Tidsramme: Medarbejdere fra Langagerskolens Pædagogiske Psykologiske Team (PPT) Dato for afvikling: la-9a: og la-9b: og la-9c: og la-9d: og Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 5.250,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

13 Langagerskolen 13 Medarbejder-uddannelse II Medarbejder-uddannelse III Målrettet arbejdet med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Modul II: Mellemniveau Målrettet arbejdet med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Modul III: Højniveau Dag 1-2: Socialkognitive vanskeligheder og pædagogisk praksis: Det kommer ikke af sig selv! : Der sættes fokus på, hvordan man ud fra en kognitiv vinkel kan fremme sociale færdigheder hos personer med socialkognitive vanskeligheder. Der vil blive arbejdet i praksis med forskellige metoder og redskaber, som understøtter en konstruktiv udvikling. Dag 3: Hvilke formelle undersøgelsesmetoder kan inddrages i udredningen af ressourcer og udfordringer hos personer med socialkognitive vanskeligheder? Hvad er en psykologisk undersøgelse? Hvordan kan der suppleres med andre undersøgelses- og observationsværktøjer? Hvordan kan vores viden fra undersøgelser og observationer bruges i det daglige pædagogiske arbejde? Dag 4: Uformelle assessments hvad er det? Og hvordan gør man, når man her og nu har brug for at undersøge, hvad personen med ADHD/ASF kan/ikke kan? Dagen giver indblik i assessment som et praktisk analyseredskab, der hjælper med at afdække det individuelle udgangspunkt for undervisningen/læringen. Dag 5: Elevplanen/handleplanen hvad skal den indeholde, og hvilke områder og metoder skal der fokuseres på, når udvikling og livskvalitet er målet her og nu og set i et livsperspektiv? Dag 1-2: ADHD/ASF: Hvordan forklarer man disse tilstande ud fra en teoretisk forståelsesramme? Man har i de senere år haft øget fokus på, at ADHD og ASF ofte optræder i kombination med andre neuropsykiatriske tilstande. Hvilke tilstande drejer det sig om, og hvad betyder denne komorbiditet? Dag 3: Det gode samarbejde har stor betydning for kvaliteten i det arbejde, vi leverer som medarbejdere, og det påvirker vores arbejdsglæde. Der præsenteres og arbejdes med metoder, der kan fremme det gode tværfaglige teamsamarbejde (samtaleteknik/ den svære samtale /kollegial supervision/teamwork m.m.) Dag 4: Fra barn til voksen: Hvordan skabes der sammenhæng og kontinuitet i indsatsen fra småbarn til skolebarn ung/voksen? Hvilke forhold kan have betydning at inddrage i arbejdet allerede i småbarnsalderen, fordi det påvirker udviklingen senere hen? Indlæg ved medarbejder fra specialbørnehave. Dag 5: Livskvalitet hvad er det? Set ud fra et: Medarbejderens perspektiv indlæg ved medarbejder fra bo-institution / værksted Personligt perspektiv indlæg ved person med en udviklingsforstyrrelse Målgruppe: Pædagoger og lærere Målgruppe: Pædagoger og lærere la-10a / la-10b la-11 Tidsramme: Medarbejdere fra Langagerskolens Pædagogiske Psykologiske Team (PPT) Dato for afvikling: la-10a: / la-10b: Tidsramme: Dato for afvikling: Medarbejdere fra Langagerskolens Pædagogiske Psykologiske Team Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 5.250,- Pris, pr. person: 5.250,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

14 14 Langagerskolen Kreative opgaver til undervisning Børn med Autisme og ADHD har deres egen læringsstil og har brug for, at opgaverne bliver tilrettelagt, så de imødekommer deres individuelle behov. Ved at tage udgangspunkt i børnenes styrker og evner, kan man planlægge undervisning, som børnene er motiveret for at deltage i. Kurset vil præsentere forskellige måde at fremstille opgaver på. Vi vil blandt andet arbejde med, hvordan opgaver påbegyndes og afsluttes, samt hvordan vi kan motivere den enkelte elev. Kom og få ideer til, hvordan du kan udarbejde dine egne kreative opgaver. Hvordan kan man implementere dansk, matematik samt andre fag i praktisk arbejde, i køkken osv.? Få inspiration til at flytte undervisningen væk fra bordet. Split de traditionelle skoleopgaver op og lav helt specifikke forløb, hvor eleven undervises i konkrete og målbare mål. Udviklingspsykologi Hvordan kan vi forstå den særlige udvikling set i lyset af den neurotypiske? Kurset tager udgangspunkt i nyere viden indenfor udviklingspsykologi og neuropsykologi med udgangspunkt i kognitive, sociale og kommunikative aspekter. Her får du mulighed for at tilegne dig nyere teoretisk viden, samt drøfte og reflektere over implementeringen i den daglige praksis. Hvordan kan udviklingspsykologien bidrage til at forstå, hvad der er kvalitativt anderledes i udviklingen hos børn med ADHD/ASF? Ved tilmelding modtages litteraturliste til inspiration. Målgruppe: Kurset henvender sig til pædagogisk personale med motivation for fordybelse i teoretisk viden, og lyst til faglige drøftelser. Husk kamera, så du kan tage billeder af de opgaver, der bliver produceret på kurset. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-12 la-13 Pædagog Kristian Søndergaard Hansen Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Birgit Isene & Malene Simonsen, psykologer, Langagerskolen Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 15 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

15 Langagerskolen 15 Pubertet, seksualundervisning og udvikling Seksualitet hos børn og unge med ASF og/eller ADHD Hvad er seksualitet egentlig? Hvordan forholder vi os som lærere og pædagoger til børn og unges seksuelle udvikling? Hvordan snakker man med børn og unge om deres og andres seksualitet? Hvad er tilladt, og hvad er ikke tilladt? Hvilken betydning har puberteten for børn og unge med ASF og/eller ADHD? og foregår det på en anden måde end hos andre børn og unge? Disse og andre spørgsmål vil blive forsøgt besvaret på kurset. Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg, diskussion, erfaringsudveksling og konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnerne pubertet og seksualitet. Der vil også blive præsenteret emner som lovgivning, seksualpolitik og overgreb. Samtaler om seksualitet Ideer og overvejelser til planlægning af samtaleforløb med unge og voksne med ASF. Kurset tager udgangspunkt i oplægsholderens egne samtaler med unge og voksne med ASF om deres seksualitet. Der vil blive vist uddrag af forskellige samtaleforløb med unge og voksne på forskelligt udviklingsniveau, og relevant lovgivning vil blive præsenteret. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling og selv at arbejde med planlægningen af et forløb. NB! Der vil på kurset blive vist filmklip, som nogle kan finde anstødelige! Målgruppe: Medarbejdere med både lille og stor erfaring inden for arbejdet med denne gruppe børn. NB! Der vil på kurset blive vist filmklip, som nogle kan finde anstødelige! Målgruppe: Pædagoger og lærere la-14 la-15 Seksualvejleder og pædagogisk vejleder Thue Sommer Seksualvejleder og pædagogisk vejleder Thue Sommer Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

16 16 Langagerskolen Forældresamarbejde Hvordan kan vi opbygge et forældresamarbejde, der inddrager forældrenes ressourcer og tager højde for deres livssituation og behov? Kurset tager afsæt i psykologiske aspekter ved forældresamarbejde; herunder forældrenes copingstrategier, erkendelse- og sorgproces, viden om ASF/ADHD samt mødet med forskellige forældretyper og forældreressourcer. Dette relateres til personalets funktion som formidler: Hvilken viden er nødvendig for dig som medarbejder, for at du kan etablere et hensigtsmæssigt og individualiseret samarbejde? Hvordan kan du opnå denne viden? Formen vil veksle mellem teoretiske oplæg, øvelser i dialog, casearbejde og drøftelser. Udfordringer omkring søskende Kursets indhold: Hvilke kognitive forudsætninger gør sig gældende, når børn har ADHD eller Autisme spektrum forstyrrelse. Hvilke familiedynamikker kan være i spil, og hvilken rolle kan forældre have i denne sammenhæng? Hvilke udfordringer støder man på som familie, og hvordan takler man dem? Konkrete værktøjer til brug for hele familien Kurset vil være en vekslen mellem oplæg, diskussion samt udveksling af egne erfaringer. Målgruppe: forældre med barn/børn med ASF og /eller ADHD og andre børn Det tilstræbes, at en forælder bidrager med eksempler på, hvad der er vigtigt i det daglige samarbejde omkring netop deres barn. Målgruppe: pædagogisk personale la-16 la-17 Birgit Isene, psykolog, Langagerskolen Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Birgit Isene, psykolog, og Birgit Willum Jensen, pædagogisk vejleder, Langagerskolen Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

17 Langagerskolen 17

18 18 Langagerskolen

19 Langagerskolen 19 Stress og stresshåndtering Stress kan forstås som en uoverensstemmelse mellem krav og forventninger på den ene side og på den anden side de muligheder, den enkelte person har for at imødekomme disse krav og forventninger. Den særlige kognitive stil hos personer med diagnoserne ADHD og/eller en Autisme Spektrum Forstyrrelse er en risikofaktor i forhold til stress og ofte erfarer vi, at de personer, vi arbejder med, befinder sig i en næsten konstant stresstilstand. Nogen gange giver de personer, vi arbejder med, selv udtryk for at være stresset. I andre tilfælde kan det være, at personen ikke selv kan registrere eller formidle den tilstand, de er i, og det er os, der bliver opmærksomme på det eksempelvis ud fra adfærd som uro, irritation, vrede, angst, nedtrykthed, manglende energi eller fravalg af aktiviteter. På denne dag sætter vi fokus på forståelsen af stress samt hvordan vi mere målrettet kan gå ind og arbejde med håndtering af stress. Her tænkes såvel på vores muligheder for at forebygge og håndtere stress som det at arbejde på at udvikle personens egne strategier. UGEKURSUS Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) en teoretisk og praktisk introduktion til arbejdet med personer med ASF Dag 1: ASF set ud fra et kulturhistorisk perspektiv - med fokus på de mest fremtrædende aktuelle teorier om ASF Dag 2: ASF og tilgrænsende / overlappende tilstande hvilke tilstande tænkes der på, og hvordan hænger de sammen med ASF? Dag 3: ASF set i relation til udviklingspsykologien med særligt fokus på interaktionelle, kognitive, sproglige og kommunikative aspekter Dag 4: ASF og velstruktureret specialpædagogik visuelle og kommunikative redskaber og metoder i arbejdet med ASF Målgruppe: Pædagoger og lærere Dag 5: Udfordrende adfærd - hvordan forebygger og håndterer man konflikter i det pædagogiske arbejde? Målgruppe: Pædagoger og lærere la-18 la-19 Tidsramme: Dato for afvikling: Mette Elmose, psykolog & Regnar Hintze Thisted, pædagogisk konsulent Tidsramme: Dato for afvikling: Medarbejdere fra Langagerskolens Pædagoske Psykologiske team (PPT) Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 5.250,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

20 Firkløverskolen er et specialiseret undervisnings- og kompetencecenter, der som del af Randers Kommunes skolevæsen, tilbyder elever med autismespektrumforstyrrelser og svær ADHD et fleksibelt specialpædagogisk helhedstilbud i overensstemmelse med folkeskoleloven. Med sin brede vifte af viden og kompetencer, løser Firkløverskolen ligeledes en række eksterne opgaver i kommuner og regioner for institutioner, forældre og professionelle omkring uddannelse, vejledning, testning og udredning. Skolen har 177 elever og placeret på 4 regionale afdelinger og modtager elever fra følgende kommuner: Favrskov, Mariager fjord, Norddjurs, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus. Firkløverskolen har egen uddannelses- og udviklingsafdeling bestående af psykologer, pædagogiske konsulenter og skolekonsulenter. Aftaler om evt. besøg, tilrettelæggelse af særlige uddannelses- og kursusforløb eller drøftelser omkring løsningen af andre opgaver kan rettes til skoleinspektør Ole Klinke på Firkløverskolen Apollovej Randers SØ Telefon: Web:

21 Firkløverskolen 21 Firkløverskolen Det systemiske i elevperspektiv 22 Dialogorienteret konflikthåndtering 22 Flow, trivsel, motivation og mening 23 Læsning i fagene 24 Her kommer jeg 26 Ud af skolen og hvad så? 27 Praksisrettet neuropsykologi og specialpædagogik for elever med autisme og ADHD 27 ADHD og specialpædagogik, niveau 1 28 ADHD og specialpædagogik, niveau 2 28 ASF og specialpædagogik, niveau 1 29 ASF og specialpædagogik, niveau 2 29 Socialfag 31 Trin for Trin for børn i alderen 4-12 år 31

22 22 Firkløverskolen Det systemiske i elevperspektiv På Firkløverskolen har man gennem flere år arbejdet ud fra en systemisk tilgang i forhold til udviklingen af organisationen, personalet og forældresamarbejdet. På dette kursus vil vi forholde os til, hvordan man kan arbejde med systemiske teorier forstået i forhold til eleverne. På kurset vil kursisterne komme til at forholde sig til følgende spørgsmål: Hvad vil det sige at arbejde anerkendende med elever, der har særlige forudsætninger? Hvilke systemiske redskaber kan man anvende, når man skal støtte eleverne i en positiv selvudvikling? Hvordan kan systemiske redskaber og en velstruktureret specialpædagogik komplementere hinanden? Arbejdsformen vil variere mellem: Teoretiske oplæg. Erfarings- og vidensdeling. Konkret arbejde med systemiske redskaber. Målgruppe: Pædagoger og lærere Dialogorienteret konflikthåndtering Når mødet mellem elever eller medarbejder og elev udvikler sig i en konfliktfyldt retning, er en forståelse af elevens personlige forudsætninger væsentlige. Kurset vil sætte fokus på, hvordan man kan foregribe konflikters opståen, håndtere udviklingen af en konflikt, samt sikre en professionel opfølgning for både elev og medarbejder. Kurset vil derfor omhandle både elevens og medarbejderens perspektiv, hvor konflikten kan betragtes som en konsekvens af en ikke meningsgivende sammenhæng mellem parterne. Desuden vil der blive fokuseret på, hvordan man som medarbejder kan benytte specialpædagogiske strategier og derigennem støtte eleven i, at konflikter undgås eller håndteres hensigtsmæssigt, herunder at eleven i videst mulig omfang tilegner sig personlige strategier. Når der tales konflikthåndtering, vil der på kurset blive argumenteret for, at mål og middel ofte vil være sammenfaldne, og at elevernes trivsel og udvikling er tæt forbundet med det samlede arbejdsmiljø. Målgruppe: Pædagoger og lærere Tidsramme: Dato for afvikling: Afholdelsessted: Pris, pr. person: fi-01 (husk dato ved bestilling) Inge Lorenzen, psykolog, og Annette Nielsen, pædagogisk konsulent, begge ansat ved Firkløverskolens Uddannelsesog Udviklingsafdeling Kurset er et 1-dags kursus, der afholdes på følgende datoer: og Firkløverskolen, Apollovej 62, 8960 Randers SØ Maks. 30 deltagere 1.200,- incl. forplejning Tilmeldingsfrist: og Bindende tilmelding til Tidsramme: Dato for afvikling: Afholdelsessted: Pris, pr. person: fi-02 (husk dato ved bestilling) Inge Lorenzen, psykolog, og Annette Nielsen, pædagogisk konsulent, begge ansat ved Firkløverskolens Uddannelsesog Udviklingsafdeling Firkløverskolen, Apollovej 62, 8960 Randers SØ Maks. 30 deltagere 1.200,- incl. forplejning Tilmeldingsfrist: Bindende tilmelding til

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P 2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P Sådan fi nder du Kasperskolen: Ballerup station P Gangsti til skolen Kasperskolen

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk

Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk forårs Kurser efterår 2006 Kommunikation Udvikling Indsigt 2 GENEREL INFO: Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk Spørgsmål? Kontakt Johnny

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: ATLASS Stressreduktion og specialpædagogik 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ruth Lehm E-mail: Rpl@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Uddannelseskatalog Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Indhold Indledning... 3 Priseksempler... Error! Bookmark not defined. Grundkursus

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere