autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra"

Transkript

1 Kursuskatalog AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften Uddannelsescenter Hilltop

2 Foran dig ligger det fælles kursuskatalog , Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er fjerde år i træk, at vi udgiver et fælles kursuskatalog i Midtjylland, og vores hidtidige erfaringer med dette kursusudbud er gode. Bent Vandborg Sørensen Skoleinspektør, Langagerskolen, Århus Ole Klinke Skoleinspektør, Firkløverskolen, Randers Vi håber naturligvis også, at deltagerne i hidtidige kurser har gode erfaringer. Antallet af tilmeldinger og tilbagemeldingerne fra deltagerne tyder på, at kursusudbuddet er blevet vel modtaget og at kurserne har haft en positiv betydning for de personer, der har deltaget. Da vi startede det fælles kursuskatalog, var det med den erklærede hensigt, at kurser med et højt fagligt niveau ville bidrage til den stadige udvikling af den indsats, der hver dag ydes overfor mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse eller ADHD. Vi troede også på, at et fællesskab mellem institutioner i den midtjyske region om udbud af kurser til professionelle og pårørende ville øge mulighederne for at fastholde et fagligt netværk på tværs af kommunegrænser og forvaltningsenheder. Kaj Kristiansen Skoleinspektør, Krabbeshus Heldagsskole, Skive Ruth Peters Lehm Forstander, Heimdal, Århus Bjørg Pugholm Leder, Specialbørnehaven Skovbrynet Hanne Frandsen Forstander, Spurvetoften Jeppe Østergaard Hansen Forstander, Uddannelsescenter Hilltop Det er vores oplevelse, at det fælles kursuskatalog understøtter begge dele. Vi håber også, at det er deltagernes oplevelse. Vi håber ligeledes, at det nye kursuskatalog indeholder et eller flere kurser, som falder i din smag, og som vil give dig et godt in-put til det daglige arbejde. God fornøjelse med læsningen.

3 Institutionsoversigt 3 Langagerskolen Århus Firkløverskolen Randers Krabbeshus Heldagsskole Skive Heimdal Højbjerg 38 specialbørnehaven Skovbrynet Højbjerg Spurvetoften Børkop Uddannelsescenter Hilltop Skive tilmeldingskuponer

4 Langagerskolen har siden 1989 fungeret som et specialpædagogisk skole- og fritidstilbud for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller svær ADHD. I dag fungerer skolen desuden som videns- og kompetencecenter på det specialpædagogiske område, både herhjemme og internationalt. Vi baserer vores gode resultater på et helhedssyn af barnets unikke behov, en individuelt tilpasset pædagogik, et godt forældresamarbejde og fagligt velkvalificerede medarbejdere. Den pædagogiske indsats på skolen er inspireret af filosofien i TEACCH. Skolen ligger i Århus Kommune, i Viby J., med en tilknyttet ungdomsafdeling i Højbjerg. Du kan tilmelde dig online på hjemmesiderne: Husk løbende at tjekke eller for ændringer eller nye kurser. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfris tens udløb. Langagerskolen Bøgeskov Høvej Viby J Telefon: Fax: Web:

5 Langagerskolen 5 langagerskolen Vi kommer gerne til jeres arbejdsplads 6 ADHD 6 Boardmaker 7 Lav selv opgaver på computeren 8 Faglige tests som pædagogisk redskab 8 Idrætsundervisning 10 Kognitive pædagogiske værktøjer til børn og unge med ADHD 10 Bliv klædt på til læsning og skrivning 11 Medbestemmelse og selvforvaltning 11 Medarbejder-uddannelse I 12 Medarbejder-uddannelse II 13 Medarbejder-uddannelse III 13 Kreative opgaver til undervisning 14 Udviklingspsykologi 14 Pubertet, seksualundervisning og udvikling 15 Samtaler om seksualitet 15 Forældresamarbejde 16 Udfordringer omkring søskende 16 Stress og stresshåndtering 19 UGEKURSUS Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) 19

6 6 Langagerskolen Vi kommer gerne til jeres arbejdsplads ADHD Hvordan kan vi forstå det, og hvad gør vi? Langagerskolen tilbyder at afvikle kurser på jeres arbejdsplads omhandlende problemstillinger vedrørende ADHD/ASF og eventuelle komorbide tilstande. Kursets afsæt kan være svarende til de emner og problemstillinger, som fremgår af vores kursusudbud. Det betyder, at vi kan komme ud til jer og afholde en eller flere kursusdage. Vores emneområde kan også have en anden udformning samt et andet indhold end det, som er beskrevet i vore egne udbud af kurser. Kurset vil i samarbejde med jer være tilrettelagt ud fra jeres behov og ønsker. Derudover kan vi rekvireres til rådgivning og vejledning, sags- og processupervision/konsultation tilpasset jeres faglige behov. PPT kan desuden tilbyde at indgå i udredningsopgaver, baseret på forskellige formelle og uformelle psykologiske og pædagogiske undersøgelses- og assessment redskaber. Målgruppe: Pædagoger, lærere og psykologer mm. Har ovenstående interesse, så ret henvendelse til kursusafdelingen på Langagerskolen Kurset er et 3 dages kursus og afholdes spredt over 3 måneder. Kurset vil alle 3 dage tage afsæt i kursisternes egne medbragte problemstillinger og vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde, diskussion og erfaringsudveksling. Indhold for de 3 dage: Dag 1: Kernesymptomer Gennemgang af opmærksomhed, arbejdshukommelse og eksekutive funktioner set i relation til udviklingspsykologien. Hjemmeopgave. Dag 2: Adfærd. Hvilken adfærd ser vi? Hvordan kan vi forstå den? Hvad har vi af handlemuligheder? Hjemmeopgave fremlægges med mulighed for faglig sparring. Ny hjemmeopgave. Dag 3: Specialpædagogiske metoder. Hjemmeopgave fremlægges med mulighed for faglig sparring. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-01 Tidsramme: Thue Sommer, pædagogisk vejleder, Birgit D.S. Isene, psykolog, Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuropsykolog. Dato for afvikling: , og Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 4.950,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

7 Langagerskolen 7 Boardmaker Udformning af kommunikationsmaterialer Boardmaker er en grafisk database med billedkommunikationssymboler, som kan bruges til udformningen af en lang række kommunikationsmaterialer. Det er også muligt at indhente billeder fra sit personlige fotoalbum og/eller fra internettet og indsætte disse i Boardmaker. På kurset vil blive vist en række eksempler på, hvordan Boardmaker kan bruges i hverdagen; fx ved arbejdspladser, forlæg til specifikke opgaver, sociale historier, skema/dagsplan, støttesystemer mv. Endvidere omhandler kurset en gennemgang af de forskellige funktioner i programmet, og det giver kursisterne mulighed for at afprøve disse i praksis. Der vil på kurset være et antal computere til rådighed. Kursisterne opfordres til på forhånd at overveje/medbringe en problemstilling, hvortil der kan udarbejdes konkret materiale i Boardmaker, samt at medbringe et memory stick (USB) til at gemme det, der bliver lavet i løbet af kurset. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-02a / la-02b Pædagogisk vejleder Thue Sommer Tidsramme: Dato for afvikling: la-02a: / la-02b: Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 20 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

8 8 Langagerskolen Lav selv opgaver på computeren Et kursus om at udarbejde undervisningsmateriale på computeren vha. Word og internettet Computeren er et godt arbejdsredskab i undervisningen. Ved at udarbejde undervisningsmateriale til eleverne på computeren kan man tage højde for de enkelte elevers vanskeligheder og samtidig inddrage deres motivation. Kurset vil omhandle udfærdigelse af undervisningsmateriale for alle fag, herunder social træning. Der vil blive arbejdet med programmet Word i kombination med internettet. Der veksles mellem teori og praksis med stor vægt på deltagernes aktive medvirken, og der vil på kurset være et antal computere til rådighed. Ønsker man også at arbejde med digital kamera, bedes man kontakte kursuslederne i god tid inden kursusafholdelse. Kurset er tilrettelagt for deltagere med både lidt og meget erfaring i brugen af PC. Faglige tests som pædagogisk redskab Vi vil arbejde med, hvilke faktorer man skal være særlig opmærksom på som tester. Det vedrører fagene dansk og matematik. At arbejde med faglige tests i forhold til vores målgruppe kræver særlige overvejelser - både før, under og efter testning. Dagen vil byde på konkrete eksempler på, hvordan standardiseret testmateriale kan anvendes ved beskrivelser af elevernes faglige niveau og tilrettelæggelse af undervisningen. Her tænker vi på, hvordan informationer om eleven via faglige tests for eksempel kan kvalificere de individuelle målsætninger for eleven, elevplaner og skole-hjemsamarbejdet. Der vil også være mulighed for erfaringsudveksling i forhold til brugen af de nationale tests. Målgruppe: Lærere der underviser i dansk og matematik i specialundervisningen Målgruppe: Pædagoger og lærere la-03 la-04 Tidsramme: Dato for afvikling: Lærer Martin Bering og pædagogisk vejleder Thue Sommer. Tidsramme: Dato for afvikling: Lærer Ellen Marie Tegllund og skolekonsulent Line Skovbjerg Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 20 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

9 Langagerskolen 9

10 10 Langagerskolen Idrætsundervisning Hvordan koordineres idrætsfaglig viden med viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og/eller svær ADHD? Kurset vil gennemgå nogle teoretiske overvejelser, hvor der tages udgangspunkt i en idrætsfaglig viden, som vil blive kombineret med viden om ASF og ADHD. Der vil blive lagt vægt på forskellige måder at strukturere og planlægge en idrætstime, og der vil præsenteres hvilke overvejelser, der kan være nødvendige at have øje for. Herefter vil kursisterne selv fysisk deltage i en afprøvning af de muligheder, redskaberne i en gymnastiksal åbner for. Efter gennemgang af teorien og den fysiske udfoldelse vil kursisterne selv få en mulighed for at planlægge og strukturere et idrætsforløb for en lille gruppe elever. Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussion, erfaringsudveksling og praktiske udfoldelser. Kursisterne skal forvente at deltage i de fysiske aktiviteter, så husk løstsiddende tøj. Kognitive pædagogiske værktøjer til børn og unge med ADHD Ofte oplever børn og unge med ADHD kun at være underlagt konsekvenserne af andres beslutninger. Det kan derfor være svært for disse børn og unge, at kunne udføre selvstændige funktioner i en social sammenhæng på en hensigtsmæssig måde, samt at kunne indgå i en dialog med omgivelserne. Kognitive metoder kan bruges i arbejdet med udviklingen af selvstændighed og social kompetence hos børn og unge med ADHD, således at der arbejdes med at udvikle selvregulerende kognitive strategier for det enkelte barn/unge. Dagen vil indeholde teori og praktiske eksempler på kognitive metoder til børn og unge med ADHD i deres hverdag, f.eks. selvregistrering, selvevaluering, motivationssystem og strukturerede samtaler. Målgruppe: Pædagoger og lærere Målgruppe: Pædagoger og lærere la-05 la-06 Idrætskoordinator Kristian S. Hansen Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Børneneuropsykolog Hanne Engelbrecht Jessen og pædagogisk vejleder Thue Sommer Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 15 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

11 Langagerskolen 11 Bliv klædt på til læsning og skrivning Kursets formål er at vise eksempler til inspiration i forbindelse med læse- og skriveundervisning i specialskolens yngste klasser. Vi vil fremlægge og underbygge vores teoretiske afsæt med konkrete undervisningsideer for at bygge bro mellem teori og praksis i læse- og skriveundervisningen. En del af kurset vil tage udgangspunkt i eksempler på praksiserfaringer fra specialskolen. Kurset er tilrettelagt som en inspirationsdag henvendt til pædagoger og lærere i indskolingen og evt. mellemtrinnet. Målgruppe: Pædagoger og lærere i indskolingen Medbestemmelse og selvforvaltning også for personer med social kognitive vanskeligheder Hvad menes, når der tales om begreber som empowerment og selfadvocacy? Danske ord kunne være medbestemmelse og selvforvaltning. Vi har alle brug for at kunne være herre i eget hus. Normalt ser vi et ønske om medbestemmelse og selvforvaltning hos typisk udviklede børn sammen med en stigende grad af kognitive kompetencer til at varetage dette ønske i praksis. Grundet de kognitive vanskeligheder vi ser hos børn eksempelvis med ASF og/eller ADHD, er dette tit et særligt sårbart område. Vi ser ofte, at børn, unge og voksne med kognitive vanskeligheder har svært ved at gøre deres egen stemme gældende på en effektiv måde. Vi ønsker at sætte fokus på de færdigheder, som har betydning for medbestemmelse og selvforvaltning samt hvilke pædagogiske metoder, vi kan bruge for at støtte muligheden for medbestemmelse og selvforvaltning hos de personer, vi arbejder med. Vi ønsker desuden at se på dette i et livsperspektiv med særligt fokus på, hvordan vi allerede tidligt bør og kan arbejde hen imod en større grad af selvforvaltning. Formen vil være inspirationsoplæg for grupperefleksioner og fælles diskussioner. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-07 la-08 Tidsramme: Dato for afvikling: Lærer Morten Lindelof og pædagogisk vejleder Line Skovbjerg Mette Elmose Tidsramme: Dato for afvikling: Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

12 12 Langagerskolen Medarbejder-uddannelse I Målrettet arbejdet med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Modul I: Grundniveau Dag 1-2: Handicapforståelse og pædagogisk praksis: Hvad er ADHD og ASF? Og hvordan griber man det pædagogiske arbejde an? Der vil blive arbejdet med en grundlæggende forståelse af, hvordan viden om funktionsforstyrrelserne omsættes til pædagogisk praksis. Dag 3: Forældresamarbejde: Dagen vil omhandle værdier og metoder i forældresamarbejdet set ud fra et medarbejdersynspunkt hvad er vigtigt, at vi husker og forstår, når vi indgår i et tæt og ligeværdigt samarbejde med forældrene om deres børn. Hvad siger forældrene selv om samarbejdet med de professionelle? Der vil blive givet et indlæg fra en forælder om, hvad et godt forældresamarbejde omfatter? Dag 4: Pædagogisk praksis-opfølgning ud fra egne problemstillinger Dag 5: Konfliktforebyggelse ud fra en low arousal tilgang (STUDIO III) hvordan kan vi med baggrund i vores faglige viden foregribe, at konflikterne opstår eller eskalerer? Målgruppe: Pædagoger og lærere la-9a / la-9b / la-9c / la-9d Tidsramme: Medarbejdere fra Langagerskolens Pædagogiske Psykologiske Team (PPT) Dato for afvikling: la-9a: og la-9b: og la-9c: og la-9d: og Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 5.250,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

13 Langagerskolen 13 Medarbejder-uddannelse II Medarbejder-uddannelse III Målrettet arbejdet med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Modul II: Mellemniveau Målrettet arbejdet med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Modul III: Højniveau Dag 1-2: Socialkognitive vanskeligheder og pædagogisk praksis: Det kommer ikke af sig selv! : Der sættes fokus på, hvordan man ud fra en kognitiv vinkel kan fremme sociale færdigheder hos personer med socialkognitive vanskeligheder. Der vil blive arbejdet i praksis med forskellige metoder og redskaber, som understøtter en konstruktiv udvikling. Dag 3: Hvilke formelle undersøgelsesmetoder kan inddrages i udredningen af ressourcer og udfordringer hos personer med socialkognitive vanskeligheder? Hvad er en psykologisk undersøgelse? Hvordan kan der suppleres med andre undersøgelses- og observationsværktøjer? Hvordan kan vores viden fra undersøgelser og observationer bruges i det daglige pædagogiske arbejde? Dag 4: Uformelle assessments hvad er det? Og hvordan gør man, når man her og nu har brug for at undersøge, hvad personen med ADHD/ASF kan/ikke kan? Dagen giver indblik i assessment som et praktisk analyseredskab, der hjælper med at afdække det individuelle udgangspunkt for undervisningen/læringen. Dag 5: Elevplanen/handleplanen hvad skal den indeholde, og hvilke områder og metoder skal der fokuseres på, når udvikling og livskvalitet er målet her og nu og set i et livsperspektiv? Dag 1-2: ADHD/ASF: Hvordan forklarer man disse tilstande ud fra en teoretisk forståelsesramme? Man har i de senere år haft øget fokus på, at ADHD og ASF ofte optræder i kombination med andre neuropsykiatriske tilstande. Hvilke tilstande drejer det sig om, og hvad betyder denne komorbiditet? Dag 3: Det gode samarbejde har stor betydning for kvaliteten i det arbejde, vi leverer som medarbejdere, og det påvirker vores arbejdsglæde. Der præsenteres og arbejdes med metoder, der kan fremme det gode tværfaglige teamsamarbejde (samtaleteknik/ den svære samtale /kollegial supervision/teamwork m.m.) Dag 4: Fra barn til voksen: Hvordan skabes der sammenhæng og kontinuitet i indsatsen fra småbarn til skolebarn ung/voksen? Hvilke forhold kan have betydning at inddrage i arbejdet allerede i småbarnsalderen, fordi det påvirker udviklingen senere hen? Indlæg ved medarbejder fra specialbørnehave. Dag 5: Livskvalitet hvad er det? Set ud fra et: Medarbejderens perspektiv indlæg ved medarbejder fra bo-institution / værksted Personligt perspektiv indlæg ved person med en udviklingsforstyrrelse Målgruppe: Pædagoger og lærere Målgruppe: Pædagoger og lærere la-10a / la-10b la-11 Tidsramme: Medarbejdere fra Langagerskolens Pædagogiske Psykologiske Team (PPT) Dato for afvikling: la-10a: / la-10b: Tidsramme: Dato for afvikling: Medarbejdere fra Langagerskolens Pædagogiske Psykologiske Team Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 5.250,- Pris, pr. person: 5.250,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

14 14 Langagerskolen Kreative opgaver til undervisning Børn med Autisme og ADHD har deres egen læringsstil og har brug for, at opgaverne bliver tilrettelagt, så de imødekommer deres individuelle behov. Ved at tage udgangspunkt i børnenes styrker og evner, kan man planlægge undervisning, som børnene er motiveret for at deltage i. Kurset vil præsentere forskellige måde at fremstille opgaver på. Vi vil blandt andet arbejde med, hvordan opgaver påbegyndes og afsluttes, samt hvordan vi kan motivere den enkelte elev. Kom og få ideer til, hvordan du kan udarbejde dine egne kreative opgaver. Hvordan kan man implementere dansk, matematik samt andre fag i praktisk arbejde, i køkken osv.? Få inspiration til at flytte undervisningen væk fra bordet. Split de traditionelle skoleopgaver op og lav helt specifikke forløb, hvor eleven undervises i konkrete og målbare mål. Udviklingspsykologi Hvordan kan vi forstå den særlige udvikling set i lyset af den neurotypiske? Kurset tager udgangspunkt i nyere viden indenfor udviklingspsykologi og neuropsykologi med udgangspunkt i kognitive, sociale og kommunikative aspekter. Her får du mulighed for at tilegne dig nyere teoretisk viden, samt drøfte og reflektere over implementeringen i den daglige praksis. Hvordan kan udviklingspsykologien bidrage til at forstå, hvad der er kvalitativt anderledes i udviklingen hos børn med ADHD/ASF? Ved tilmelding modtages litteraturliste til inspiration. Målgruppe: Kurset henvender sig til pædagogisk personale med motivation for fordybelse i teoretisk viden, og lyst til faglige drøftelser. Husk kamera, så du kan tage billeder af de opgaver, der bliver produceret på kurset. Målgruppe: Pædagoger og lærere la-12 la-13 Pædagog Kristian Søndergaard Hansen Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Birgit Isene & Malene Simonsen, psykologer, Langagerskolen Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 15 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

15 Langagerskolen 15 Pubertet, seksualundervisning og udvikling Seksualitet hos børn og unge med ASF og/eller ADHD Hvad er seksualitet egentlig? Hvordan forholder vi os som lærere og pædagoger til børn og unges seksuelle udvikling? Hvordan snakker man med børn og unge om deres og andres seksualitet? Hvad er tilladt, og hvad er ikke tilladt? Hvilken betydning har puberteten for børn og unge med ASF og/eller ADHD? og foregår det på en anden måde end hos andre børn og unge? Disse og andre spørgsmål vil blive forsøgt besvaret på kurset. Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg, diskussion, erfaringsudveksling og konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnerne pubertet og seksualitet. Der vil også blive præsenteret emner som lovgivning, seksualpolitik og overgreb. Samtaler om seksualitet Ideer og overvejelser til planlægning af samtaleforløb med unge og voksne med ASF. Kurset tager udgangspunkt i oplægsholderens egne samtaler med unge og voksne med ASF om deres seksualitet. Der vil blive vist uddrag af forskellige samtaleforløb med unge og voksne på forskelligt udviklingsniveau, og relevant lovgivning vil blive præsenteret. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling og selv at arbejde med planlægningen af et forløb. NB! Der vil på kurset blive vist filmklip, som nogle kan finde anstødelige! Målgruppe: Medarbejdere med både lille og stor erfaring inden for arbejdet med denne gruppe børn. NB! Der vil på kurset blive vist filmklip, som nogle kan finde anstødelige! Målgruppe: Pædagoger og lærere la-14 la-15 Seksualvejleder og pædagogisk vejleder Thue Sommer Seksualvejleder og pædagogisk vejleder Thue Sommer Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

16 16 Langagerskolen Forældresamarbejde Hvordan kan vi opbygge et forældresamarbejde, der inddrager forældrenes ressourcer og tager højde for deres livssituation og behov? Kurset tager afsæt i psykologiske aspekter ved forældresamarbejde; herunder forældrenes copingstrategier, erkendelse- og sorgproces, viden om ASF/ADHD samt mødet med forskellige forældretyper og forældreressourcer. Dette relateres til personalets funktion som formidler: Hvilken viden er nødvendig for dig som medarbejder, for at du kan etablere et hensigtsmæssigt og individualiseret samarbejde? Hvordan kan du opnå denne viden? Formen vil veksle mellem teoretiske oplæg, øvelser i dialog, casearbejde og drøftelser. Udfordringer omkring søskende Kursets indhold: Hvilke kognitive forudsætninger gør sig gældende, når børn har ADHD eller Autisme spektrum forstyrrelse. Hvilke familiedynamikker kan være i spil, og hvilken rolle kan forældre have i denne sammenhæng? Hvilke udfordringer støder man på som familie, og hvordan takler man dem? Konkrete værktøjer til brug for hele familien Kurset vil være en vekslen mellem oplæg, diskussion samt udveksling af egne erfaringer. Målgruppe: forældre med barn/børn med ASF og /eller ADHD og andre børn Det tilstræbes, at en forælder bidrager med eksempler på, hvad der er vigtigt i det daglige samarbejde omkring netop deres barn. Målgruppe: pædagogisk personale la-16 la-17 Birgit Isene, psykolog, Langagerskolen Tidsramme: Dato for afvikling: Tidsramme: Dato for afvikling: Birgit Isene, psykolog, og Birgit Willum Jensen, pædagogisk vejleder, Langagerskolen Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 1.650,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

17 Langagerskolen 17

18 18 Langagerskolen

19 Langagerskolen 19 Stress og stresshåndtering Stress kan forstås som en uoverensstemmelse mellem krav og forventninger på den ene side og på den anden side de muligheder, den enkelte person har for at imødekomme disse krav og forventninger. Den særlige kognitive stil hos personer med diagnoserne ADHD og/eller en Autisme Spektrum Forstyrrelse er en risikofaktor i forhold til stress og ofte erfarer vi, at de personer, vi arbejder med, befinder sig i en næsten konstant stresstilstand. Nogen gange giver de personer, vi arbejder med, selv udtryk for at være stresset. I andre tilfælde kan det være, at personen ikke selv kan registrere eller formidle den tilstand, de er i, og det er os, der bliver opmærksomme på det eksempelvis ud fra adfærd som uro, irritation, vrede, angst, nedtrykthed, manglende energi eller fravalg af aktiviteter. På denne dag sætter vi fokus på forståelsen af stress samt hvordan vi mere målrettet kan gå ind og arbejde med håndtering af stress. Her tænkes såvel på vores muligheder for at forebygge og håndtere stress som det at arbejde på at udvikle personens egne strategier. UGEKURSUS Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) en teoretisk og praktisk introduktion til arbejdet med personer med ASF Dag 1: ASF set ud fra et kulturhistorisk perspektiv - med fokus på de mest fremtrædende aktuelle teorier om ASF Dag 2: ASF og tilgrænsende / overlappende tilstande hvilke tilstande tænkes der på, og hvordan hænger de sammen med ASF? Dag 3: ASF set i relation til udviklingspsykologien med særligt fokus på interaktionelle, kognitive, sproglige og kommunikative aspekter Dag 4: ASF og velstruktureret specialpædagogik visuelle og kommunikative redskaber og metoder i arbejdet med ASF Målgruppe: Pædagoger og lærere Dag 5: Udfordrende adfærd - hvordan forebygger og håndterer man konflikter i det pædagogiske arbejde? Målgruppe: Pædagoger og lærere la-18 la-19 Tidsramme: Dato for afvikling: Mette Elmose, psykolog & Regnar Hintze Thisted, pædagogisk konsulent Tidsramme: Dato for afvikling: Medarbejdere fra Langagerskolens Pædagoske Psykologiske team (PPT) Placering: Langagerskolen, Århus Placering: Langagerskolen, Århus Maks. 25 deltagere Maks. 25 deltagere Pris, pr. person: 1.650,- Pris, pr. person: 5.250,- Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

20 Firkløverskolen er et specialiseret undervisnings- og kompetencecenter, der som del af Randers Kommunes skolevæsen, tilbyder elever med autismespektrumforstyrrelser og svær ADHD et fleksibelt specialpædagogisk helhedstilbud i overensstemmelse med folkeskoleloven. Med sin brede vifte af viden og kompetencer, løser Firkløverskolen ligeledes en række eksterne opgaver i kommuner og regioner for institutioner, forældre og professionelle omkring uddannelse, vejledning, testning og udredning. Skolen har 177 elever og placeret på 4 regionale afdelinger og modtager elever fra følgende kommuner: Favrskov, Mariager fjord, Norddjurs, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus. Firkløverskolen har egen uddannelses- og udviklingsafdeling bestående af psykologer, pædagogiske konsulenter og skolekonsulenter. Aftaler om evt. besøg, tilrettelæggelse af særlige uddannelses- og kursusforløb eller drøftelser omkring løsningen af andre opgaver kan rettes til skoleinspektør Ole Klinke på Firkløverskolen Apollovej Randers SØ Telefon: Web:

21 Firkløverskolen 21 Firkløverskolen Det systemiske i elevperspektiv 22 Dialogorienteret konflikthåndtering 22 Flow, trivsel, motivation og mening 23 Læsning i fagene 24 Her kommer jeg 26 Ud af skolen og hvad så? 27 Praksisrettet neuropsykologi og specialpædagogik for elever med autisme og ADHD 27 ADHD og specialpædagogik, niveau 1 28 ADHD og specialpædagogik, niveau 2 28 ASF og specialpædagogik, niveau 1 29 ASF og specialpædagogik, niveau 2 29 Socialfag 31 Trin for Trin for børn i alderen 4-12 år 31

22 22 Firkløverskolen Det systemiske i elevperspektiv På Firkløverskolen har man gennem flere år arbejdet ud fra en systemisk tilgang i forhold til udviklingen af organisationen, personalet og forældresamarbejdet. På dette kursus vil vi forholde os til, hvordan man kan arbejde med systemiske teorier forstået i forhold til eleverne. På kurset vil kursisterne komme til at forholde sig til følgende spørgsmål: Hvad vil det sige at arbejde anerkendende med elever, der har særlige forudsætninger? Hvilke systemiske redskaber kan man anvende, når man skal støtte eleverne i en positiv selvudvikling? Hvordan kan systemiske redskaber og en velstruktureret specialpædagogik komplementere hinanden? Arbejdsformen vil variere mellem: Teoretiske oplæg. Erfarings- og vidensdeling. Konkret arbejde med systemiske redskaber. Målgruppe: Pædagoger og lærere Dialogorienteret konflikthåndtering Når mødet mellem elever eller medarbejder og elev udvikler sig i en konfliktfyldt retning, er en forståelse af elevens personlige forudsætninger væsentlige. Kurset vil sætte fokus på, hvordan man kan foregribe konflikters opståen, håndtere udviklingen af en konflikt, samt sikre en professionel opfølgning for både elev og medarbejder. Kurset vil derfor omhandle både elevens og medarbejderens perspektiv, hvor konflikten kan betragtes som en konsekvens af en ikke meningsgivende sammenhæng mellem parterne. Desuden vil der blive fokuseret på, hvordan man som medarbejder kan benytte specialpædagogiske strategier og derigennem støtte eleven i, at konflikter undgås eller håndteres hensigtsmæssigt, herunder at eleven i videst mulig omfang tilegner sig personlige strategier. Når der tales konflikthåndtering, vil der på kurset blive argumenteret for, at mål og middel ofte vil være sammenfaldne, og at elevernes trivsel og udvikling er tæt forbundet med det samlede arbejdsmiljø. Målgruppe: Pædagoger og lærere Tidsramme: Dato for afvikling: Afholdelsessted: Pris, pr. person: fi-01 (husk dato ved bestilling) Inge Lorenzen, psykolog, og Annette Nielsen, pædagogisk konsulent, begge ansat ved Firkløverskolens Uddannelsesog Udviklingsafdeling Kurset er et 1-dags kursus, der afholdes på følgende datoer: og Firkløverskolen, Apollovej 62, 8960 Randers SØ Maks. 30 deltagere 1.200,- incl. forplejning Tilmeldingsfrist: og Bindende tilmelding til Tidsramme: Dato for afvikling: Afholdelsessted: Pris, pr. person: fi-02 (husk dato ved bestilling) Inge Lorenzen, psykolog, og Annette Nielsen, pædagogisk konsulent, begge ansat ved Firkløverskolens Uddannelsesog Udviklingsafdeling Firkløverskolen, Apollovej 62, 8960 Randers SØ Maks. 30 deltagere 1.200,- incl. forplejning Tilmeldingsfrist: Bindende tilmelding til

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole Evalueringsrapport 2013 Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer Havredal gl. Skole Udgiver: Havredal gl. Skole Ulvedalsvej 32-34, Havredal 7470 Karup J Tlf: 86 66 22 68 E-mail: kirsten@hgs.dk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere