Mediedidaktik i Ny Skriftlighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mediedidaktik i Ny Skriftlighed"

Transkript

1 Mediedidaktik i Ny Skriftlighed Nikolaj Frydensbjerg Elf Adjunkt, ph.d., IFPR, Syddansk Universitet

2 Spørgsmål i fokus Hvorfor er mediedidaktik relevant i denne sammenhæng? Mediedidaktik er en kritisk refleksion over hvordan og hvorfor medier kan bruges som læringsredskab muligheder og umuligheder? Mediedidaktik og ny skriftlighed: Vi antager en sammenhæng mellem (nye) medier og (udvidet) skriftlighed men hvad går den mere præcist ud på, og hvordan kan der fokuseres mere på det? Før mediedidaktikken, før det normative: Hvad véd vi egentlig om sammenhængen mellem faglighed, skriftlighed og medier?

3 Projekt Faglighed og skriftlighed Undersøger eksplorativt hvordan elever lærer fag gennem skrivning og skrivning gennem fag udvikler skrivekompetencer og skriveridentiteter gennem deres gymnasieuddannelse Pilotstudie , i egen forskningstid: 9. klasse, 3 forskere ledet af Ellen Krogh Projekt i fuld skala , finansieret af Det Frie Forskningsråd: gymnasiet ( skoleår), 10 forskere, tværfaglig forskergruppe Konference på torsdag (se

4 Analysemodel for studiet

5 Analysemodel brugt på UVM-forsøg Skrivning i fag Skrivning i flerfaglige forløb Nye faglige evalueringsformer Udvikling af fælles sprog / kultur Udvikling af skrivekompetence faglige eller generelle Rammer Helskoleprojekt eller mindre projekt Skrivegruppen Firtrinsmodel Interne evalueringer Lokale progressionsplaner % % % Hvad har eleverne oplevet? Elevreaktion på biologilærers famøse respons (Skriveblokering) (Digital dannelse) Tegn på læring gennem skrivning

6 Fund fra pilotstudie: Elevskriftkultur Kun 57% fandt det meget vigtigt for dem at kunne udtrykke sig på skrift, 35% fandt det kun lidt vigtigt eller ikke vigtigt 97% angav at de tror det er vigtigt eller kan være vigtigt at kunne udtrykke sig skriftligt i uddannelse og erhverv 40% af eleverne skriver i gennemsnit 1-3 timer om dagen i elektroniske medier. 13% mere end 6 timer om dagen 48% angiver at de skriver mere end 30 sms er om dagen 53% af eleverne ser skoleskrivning og fritidsskrivning som to helt forskellige verdener

7 En elev-/ungdomsvinkel på spørgsmålet: Hvorfor fokus på ikt og udvidet skriftlighed? Elevernes opvækst gennemsyres af kommunikationsteknologier, fx gennem brug af mobil og bærbar computer Mange undersøgelser viser at for børn og unge bruges nye medier i høj grad til at socialisere med Det er mindre undersøgt om og hvordan elever bruger nye medier til at producere viden Svar: Heterogen kultur med alt lige fra fagligt orienterede superbrugere til svage brugere?

8 En skolevinkel på spørgsmålet: Hvorfor fokus på ikt og udvidet skriftlighed? Der er sket en voldsom fremvækst af nye især digitale kommunikationsteknologier i samfundet Nye digitale kommunikationsteknologier har gjort det lettere, men også nødvendigt at kunne udtrykke sig i mange medier på mange måder Medier må tænkes ind som del af digital (almen)dannelse og kompetenceudvikling Svar: Anskaffelse af hardware, men også didaktisk software?

9 En fagvinkel på spørgsmålet: Hvorfor fokus på ikt og udvidet skriftlighed? Undervisningsfagenes repræsentations- og kommunikationsformer præges i stadig stigende grad af skriftlighed i udvidet forstand hvilket afspejler en videnskabelig udvikling Man er ikke fagligt kompetent hvis man ikke kan udtrykke sig i udvidet skriftlig forstand i fag Svar: Individuelle og lokale forsøg med fokus på medie- og skrivedidaktik?

10 Vejen til videre udvikling: mediedidaktisk metasprog Kendt skrivedidaktisk metasprog (jf. Krogh): Tekst, diskurs, genrer og skrivehandlinger Mediedidaktisk metasprog: Medier, modaliteter og teknologier Udvidet skriftlighed betyder at man skal lære eleverne at det er legitimt og nødvendigt at producere faglig mening i og med medier, modaliteter og teknologier som er relevante i situationen = design literacy.

11 Definition: Medie Mediet forstås som det fysiske materiale man bruger til at udtrykke betydning med Eksempel: Papir det typiske i pilotstudiet Eksempel: En anvendt skærm

12 Definition: Modalitet Modaliteter forstås som repræsentations-og kommunikationsformer (eller mærker ) på eller i mediet, på flere niveauer Eksempel: Visuelle billeder Eksempel: Verbal skrift Eksempel: Farve og størrelse

13 Definition: Multimodalitet Der er altid tale om flere modaliteter i ét og samme medie, og man kan differentiere mellem modaliteter på mange niveauer. Samspillet mellem modaliteter kaldes multimodalitet Eksempel: En elevbesvarelse i fysik/kemi i 8. kl. Eksempel: Fagligt spil

14 Definition: Teknologi Artefakt til at frembringe og distribuere medier og modaliteter IKT forstås typisk digitalt, men er jo også analogt Teknologityper Redskaber våben opfangelsesapparat Undervisningsteknologi læringsteknologi Teknologiers (u)muligheder (affordances) (jf. Elf & Paulsen, Brug af it i gymnasiet, gymnasiedage.dk)

15 Twitters og wikis affordances Oplagt mediefunktion Oplagt vidensform Oplagt tidsforbrug Oplagt læringssamarbejde Oplagt integration i undervisningen Brug af Twitter Interaktionsmedie Opbygge sociale relationer Sprede viden Hjælpe, oplyse, udveksle, kommentere, stille og svare på spørgsmål, pege på, ideer Kortvarigt og hurtigt Man kan hurtig skifte tema Kooperation Individuelle meddelelser af informationer til hinanden Ekstra kommunikationskanal Mediet bruges som en baggrundskanal, hvor hver enkelt kan opsøge og give hjælp, lave forståelseskontrol og komme med ideer, links, bidrag etc. Kan ske (a) løbende og elevstyret eller (b) gennem kortvarige lærerinstruerede sekvenser, hvor eleverne får faste roller og opgaver og skal sprede viden i klassen vha. tweets. Brug af Wiki Lagringsmedie Opbygge fælles referenceramme Samle viden Opsummere, gemme, forædle begrebsafklare, kondensere, relatere, få overblik, vurdere, repetere Langvarigt og tidskrævende Man arbejder på det samme længe Kollaboration Fælles produktion af fælles viden på hele klassen eller i en gruppe Fælles note- og begrebsapparat Mediet bruges som et samlingssted, hvor den vigtigste viden noteres, gemmes, udbygges, diskuteres, repeteres, evalueres, kildekritiseres og forædles. Det kan ske på hele klassen (fx samling af viden om en bestemt historisk periode), og det kan ske inden for en gruppe, der arbejder med et særligt projekt eller emnestudie.

16 Tre tendenser i udvidet skriftlighed i gymnasieundervisning 1. Udvidet skriftlighed med brug af it og nye multimodale medier findes allerede i mange fag hvis ikke alle? 2. Mange fag arbejder en del receptivt med multimodale medier 3. Færre fag arbejder produktivt med at lade elever udforme multimodale medier Eksempler fra mange fag, fx dansk, matematik, samfundsfag og fysik

17 H.C. Andersen i dansk Nye multimodale ressourcer og elevprodukter

18 Screen shots fra film i Karens case

19 Fra ikke-verbale repræsentationer af matematiske objekter til verbale Forskrift tabel Koordinater graf 19

20 At filme naturfag Project outline Intro til forløb: Naturfag på fjernsyn Forberedelse af forsøg Optagelse/produktion Post-produktion Præsentation og evaluering Udstilling / offentliggørelse, fx YouTube Eksempel: Filmen Spiral Fra Media Literacy in Schools af Burn og Durran (2007)

21 Mobilens (u)muligheder Matematik: Matematik for oven. Flashcard brugt til kollaborativ udvikling af formelsamling Engelsk: Business Communication med Podcasts, Flashcard og Updates. Samfundsfag: Velfærdsstaten. Flashcard brugt til begrebstræning kombineret med lærerproducerede diskussionsskabende podcasts og produktkrav: video lavet på iphone Virksomhedsøkonomi: Flashcard erstattet med Google docs-app.

22 Web 2.0-skrivning Web 2.0-genrer: Blogs Wikier Social software Web 2.0-skrivning hvad er det? "Set fra en kommunikations- og læringsteoretisk vinkel er web 2.0 først og fremmest nye former for praksis, kendetegnet ved i udpræget grad at være baseret på brugerdeltagelse, peer-evaluering og kollaborativ meningsproduktion. (Dohn og Johnsen 2010, s. 19f)

23 23 Opsamling: En ny it- og mediepåvirket undervisnings- og skrivesituation

24 Gang i ny skriftlighed! Nogle få henvisninger Mediedidaktiske tilgange til skriftlighed Elf m.fl.: At tegne en tanke (Skriftserien Gymnasiepædagogik) Elf og Paulsen: Brug af it i gymnasiet, på gymnasiedage.dk, udkommer i Gymnasiepædagogik, 2. udg. (Hans Reitzels Forlag) Elf: Mobilens (u)muligheder (Skriftserien Gymnasiepædagogik) Andet Krogh m.fl.: Ny skriftlighed? (Skriftserien Gymnasiepædagogik) Krogh (red.): Videnskabsretorik og skrivedidaktik (Skriftserien Gymnasiepædagogik) Formidlingstidsskriftet GymPæd 2.0, fx nr. 7 med artiklen: Tværfagligt samarbejde om elevernes almene skrivekompetencer potentiale og barrierer af Signe M. Leipold, Master i gymnasiepædagogik Forskningsprojektet Faglighed og Skriftlighed (FoS)

Brug af it i gymnasiet muligheder og umuligheder

Brug af it i gymnasiet muligheder og umuligheder Brug af it i gymnasiet muligheder og umuligheder Af Nikolaj Frydensbjerg Elf og Michael Paulsen I begyndelsen af 2000-tallet i forberedelsesarbejdet til gymnasiereformen 2005 udkom en rapport med titlen

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK.

KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK. HVAD HANDLER DEBATTEN OM GYMNASIEREFORMEN EGENTLIG OM? TO AF VORES SKRIBENTER GIVER ET BUD SIDE 4 KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK. SIDE 6 JØRGEN

Læs mere

Ny skriftlighed på tværs af fag og i danskfaget 1

Ny skriftlighed på tværs af fag og i danskfaget 1 Ny skriftlighed på tværs af fag og i danskfaget 1 Ellen Krogh, professor i danskfagets didaktik ved Syddansk Universitet Artiklen konstaterer at samfundet i de seneste årtier er blevet skriftliggjort i

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Sociale medier i skolen Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Tema: Sociale medier i skolen Udgiver: VIA Efter- og videreuddannelse Hedeager

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning 1 Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Aarhus University 2011

Læs mere

At tegne en tanke. Første rapport om Visuel hf i Viborg. Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard

At tegne en tanke. Første rapport om Visuel hf i Viborg. Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard Indhold 1 At tegne en tanke Første rapport om Visuel hf i Viborg Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

Naturfaglig praksis og spillignende

Naturfaglig praksis og spillignende MONA 2006 2 7 Naturfaglig praksis og spillignende læring Rikke Magnussen Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet Carsten Jessen Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Udvikling af literacy

Udvikling af literacy Udvikling af literacy i scenariebaserede undervisningsforløb Jeppe Bundsgaard, ph.d. og lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Morten Misfeldt, ph.d. og lektor, Institut for

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag.

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. Lise Schrøder Nanna Westergård-Nielsen Rapport til Dialogforum, September 2011 Fig. 1. Hanne Petersen og Birgit Sanderman øver animation

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Evaluering af net-portalen Bog & Sprog. http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S

Evaluering af net-portalen Bog & Sprog. http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S Evaluering af net-portalen Bog & Sprog http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S Nationalt Videncenter for Læremidler University College Lillebælt udarbejdet af Marie

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Hvordan kan vi evaluere det?

Hvordan kan vi evaluere det? Hvordan kan vi evaluere det? En guide til, hvordan man selv kan evaluere projekter, undervisningsforløb og læremidler Af Dorthe Carlsen, lektor, Videncenter for almen pædagogik og formidling, UC Syddanmark

Læs mere