Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv"

Transkript

1 Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv

2 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling start... 8 Betaling start (IB )... 8 Overførsel mellem egne konti... 9 IB Overførsel fra egen girokonto Indenlandsk overførsel IB Udenlandsk overførsel/check IB Swift-tegnsæt Overførsel fra konti i udlandet Lønoverførsel IB Indbetalingskort IB Betaling slut IB Reserverede data Reserverede data Kontoposteringer, Udgave 1, Enkeltposteringer, Fast format Kontoposteringer Kontoposteringer, Udgave 3, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Punktum Kontoposteringer Kontoposteringer, Udgave 5, Samleposteringer, decimaladskiller: Punktum Kontoposteringer Kontoposteringer, Udgave 6, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma Kontoposteringer Kontoposteringer, Udgave 7, Samleposteringer, decimaladskiller: Komma Kontoposteringer CSV-Udtræk, Kontoposteringer CSV-Udtræk FI-adviseringer Fast format FI-adviseringer FI-adviseringer, decimaltegn: Komma FI-adviseringer FI-adviseringer, decimaltegn: Punktum Inden- og udenlandske modtagere Nordjyske Banks format 2

3 Indledning Nordjyske Banks format Generelt I dette dokument beskrives Nordjyske Banks eget format over transaktioner, som kan udveksles mellem kunden og Nordjyske Bank. Udvekslingen kan enten ske via Nordbank Erhverv eller EDI-løsningen. I Nordbank Erhverv indlæses filen, og herfra sendes den som enkeltbetalinger til Nordjyske Bank. Eller oplysninger hentes fra Nordjyske Bank og ind i Nordbank Erhverv. Herfra kan de udlæses og behandles i eget økonomisystem. I Nordbank Erhverv indlæses filen og sendes til Nordjyske Bank i samme ekspedition. Eller oplysninger hentes fra Nordjyske Bank og ind i Nordbank Erhverv. Herfra kan de udlæses og behandles i eget økonomisystem. I EDI-løsningen sendes filen ubehandlet til Nordjyske Bank, der modtager og behandler filen. Eller der modtages en fil fra Nordjyske Bank, filen indlæses i eget økonomisystem. Følgende betalingstyper kan sendes til Nordjyske Bank / indlæses: Overførsel mellem egne konti Indenlandsk overførsel/check Overførsel fra egen girokonto Udenlandsk overførsel/check Overførsel fra konti i udlandet Lønoverførsel Indbetalingskort Følgende oplysninger kan hentes fra Nordjyske Bank / udlæses: Kontoposteringer Adviseringer af indbetalinger med indbetalingskort Filopbygning Filerne starter altid med en startrecord og slutter med en slutrecord. Alle felterne i en record er sat i anførselstegn og adskilles med et komma. Ved udlæsning af kontoposteringer eller FI-adviseringer kan brugeren vælge at bruge punktum som decimaladskillelsestegn i beløbsfelter. I EDIløsningen vil adskillelsestegnet altid være komma. Filer til indlæsning skal have recordskilletegn <CR><LF>. Betalingsfil Betalinger kan ikke ind-/udlæses i samme fil som kontoposteringer eller FIadviseringer. I betalingsfilerne har alle records fast længde på 896 bytes. Alle felter skal udfyldes, er der ikke data til et felt, udfyldes det med spaces. Udlæsning af betalinger kan ske fra Nordbank Erhverv Eksempelvis kan en fil med betalinger se således ud: Betaling start Overførsel mellem egne konti Indenlandsk overførsel/check Nordjyske Banks format 3

4 Overførsel fra egen girokonto Udenlandsk overførsel/check Overførsel mellem egne konti Betaling slut Som det ses i eksemplet behøver samme betalingstype ikke at komme efter hinanden. Ved betalinger, der kan bestå af flere records, skal disse efterfølge hinanden. Ellers er det normalt, at en betalingstype kun består af en record. Datafil fra udlæsning/modtagelse Kontoposteringer, FI-adviseringer og betalinger kan ikke udlæses i samme fil. I udlæsningsfilerne har recordene variabel længde. Alle felter med data udfyldes, resten er repræsenteret ved. Numeriske felter udfyldes uden foranstillede nuller og tekst felter udfyldes uden efterstillede blanke. En fil med kontoposteringer kan se således ud: Kontoposteringer start Kontopostering Kontopostering Kontopostering Kontoposteringer slut En fil med FI-adviseringer kan se således ud: FI-adviseringer start FI-advisering FI-advisering FI-advisering FI-adviseringer slut En fil med betalinger kan se således ud: Betaling start Betaling Betaling Betaling Betaling slut Tegnsæt Udvidet ASCII Eks. ø = 155 (dec) Nordjyske Banks format 4

5 Formatbeskrivelse af records med fast længde Recordene er udformet, så de både kan udveksles med Nordjyske Bank s EDI-løsning og Nordbank Erhverv. Eventuelle forskelle til EDI-løsningen er beskrevet ved de enkelte felter og feltforklaringer. Eksempel: Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Transbeløb 9(13)+ Ja Beløbet angives i øre eller cent 5 54 Mønt X(3) Ja Møntsort 6 60 Fra-type 9(1) Ja Angiver indhold af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto Felt Pos. Datanavn Format Angiver feltnummeret i recorden. Angiver første position efter anførselstegn start, dvs. første position med en betydende karakter. Angiver navnet på feltet. X(14) angiver at det er et tekstfelt på 14 karakterer. Indholdet i feltet venstrestilles med efterfølgende blanke (spaces). 9(4) angiver at det er et numerisk felt på 4 cifre. Indholdet højrestilles med foranstillede nuller. 9(13)+ angiver at feltet er et numerisk felt på 13 cifre og et fortegn. Fortegnet har fast placering til højre i feltet (position 14). Værdien af cifrene højrestilles med foranstillede nuller. Numeriske felter angives uden komma. Dvs. at f.eks. 12,50 kr. angives som Udfyldes Ja angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet. Nej angiver at feltet kan udfyldes, men ikke skal udfyldes. Se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet. Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter. Blank angiver at indholdet udfyldes med blanke. Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 6). af records med fast længde 5

6 Eksempel En record, der er vist ovenfor ser således ud: IB , 0001, , , DKK, 2 Bemærk: Når en betaling udlæses, ser betalingsrecorden ud som beskrevet, dog er felt 1 (Trans-type) ændret fra IB til EB Recorden ser herefter således ud: EB , 0001, , , DKK, 2 af records med variabel længde Eksempel: Felt Datanavn Format Udfyldes 1 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = ED Record-løbenr 9(5) Ja Fortløbende recordnummer 3 Bogf-dato 9(8) Ja Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 Post-beløb 9(15) Ja Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet -, hvis beløbet er negativt. 5 Konto-type 9(1) Ja Angiver indholdet af Konto-nr, felt 6 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 6 Konto-nr 9(15) Ja Kontonummer Felt Datanavn Format Angiver feltnummeret i recorden. Angiver navnet på feltet. X(14) angiver at det er et tekstfelt på maximalt 14 karakterer. 9(4) angiver at det er et numerisk felt på maximalt 4 cifre. 9(15) angiver at feltet er et numerisk felt på 15 cifre. Feltet indeholder et foranstillet -, hvis beløbet er negativt. I EDI-løsningen er decimalskilletegnet altid punktum. I Nordbank Erhverv vælges decimalskilletegnet til enten komma eller punktum. Dvs. at f.eks. 12,50 kr. angives som 12,50 eller Udfyldes Ja angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet. Se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet. Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter. Blank angiver at indholdet kan indeholde data. Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se felt 3) eller af records med variabel længde 6

7 valide data i et typefelt (se felt 5). Eksempel Den record, der er beskrevet ovenfor ser således ud ED , , 123,45, 2, af records med variabel længde 7

8 Betaling start Betaling start (IB ) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Dan-dato 9(8) Ja Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) 3 30 Blanke X(90) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 2 Felt 7 Dato for dannelse af filen med efterfølgende betalinger. Datoen skal stemme overens med datoen i Betaling slut - recorden. Kræves ikke af EDI-løsningen. Betaling start (IB ) 8

9 Overførsel mellem egne konti IB Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Trans-beløb 9(13)+ Ja Beløb angives i øre eller cent 5 54 Møntsort X(3) Ja Møntsort 6 60 Fra-type 9(1) Ja Angiver indhold af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 7 64 Fra-konto 9(15) Ja Kontonummer (afsender) 8 82 Til-regnr 9(4) Ja Registreringsnummer (modtager) 9 89 Til-konto-nr 9(10) Ja Kontonummer (modtager) Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation af betalingen Blanke X(20) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Reserveret X(215) Se afsnittet Reserverede data side Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. I EDI-løsningen må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden. I Nordbank Erhverv må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Beløb skal være positivt og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent. Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive. Felt 5 Felt 6 Felt 7 Møntsorten kan være enten DKK eller EUR. I EDI-løsningen skal feltet indeholde værdien 2, ellers afvises leverancen. Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 Fra-type. Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer Nordbank Erhverv om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes IB

10 som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto I filen formateres bankkontoen til Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Nordbank Erhverv om finanskontoen findes i systemet og konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: Felt 8-9 Felt 10 Felt 15 Ved modtagelse kontrollerer Nordbank Erhverv, om kontoen findes i systemet. Findes kontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Det kontrolleres, om kontoen tilhører samme kunde, som Fra-konto angivet i felt 7. Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERPsystemet (økonomisystemet)/betalingen i Nordbank Erhverv og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Feltet kræves ikke af EDI-løsningen. IB

11 Overførsel fra egen girokonto Fra maj måned 2009 er det ikke mere muligt at foretage en overførsel fra egen girokonto. 11

12 Indenlandsk overførsel IB Opbygning En indenlandsk overførsel består af op til 4 records kendetegnet ved et indexnummer 1-4. Index 1 skal altid være til stede. Ved overførselstype = 2 (felt 8 i index 1), kan index 2-4 tillige være til stede. En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i Danmark. En indenlandsk check kan alene udstedes i DKK. Overførselsoplysninger (Index 1) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Transbeløb 9(13)+ Ja Beløbet angives i øre eller cent 5 54 Mønt X(3) Ja Møntsort 6 60 Fra-type 9(1) Ja Angiver indhold af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 7 64 Fra-konto 9(15) Ja Kontonummer (afsender) 8 82 Overførselstype 9(1) Ja Angiver hvordan overførslen skal foretages: 1 = Send check 2 = Overfør til bankkonto 9 86 Til-regnr 9(4) Ja Registreringsnummer (modtager) Til-konto-nr 9(10) Ja Kontonummer (modtager) Adviseringstype 9(1) Se nedenfor Adviseringsmuligheder: 0 = Meddelelse på modtagers kontoudskrift 1 = Særskilt meddelelse til modtager 2 = Check (banken sender check til modtager) Posteringstekst X(35) Se nedenfor Posteringstekst, der udskrives på modtagerens kontoudskrift Navn X(32) Ja Navn på beløbsmodtager Adresse-1 X(32) Ja Adresse på beløbsmodtager Adresse-2 X(32) Adresse på beløbsmodtager Postnr 9(4) Ja Beløbsmodtagers postnummer Bynavn X(32) Beløbsmodtagers bynavn Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Adviseringstekst-1 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst-2 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst-3 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst-4 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst-5 X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation af betalingen Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst til modtager IB

13 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes Adviseringstekst-6 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst-7 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst-8 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst-9 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Blanke X(1) Fyld = Reserveret X(215) Se afsnittet Reserverede data side Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. I EDI-løsningen må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden. I Nordbank Erhverv må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent. Alle beløb uanset fortegn opfattes som positive. Møntsorten kan være enten DKK eller EUR. Hvis overførselstype (felt 8) er 1 = Send check, skal møntsorten være DKK. I EDI-løsningen må feltet kun udfyldes med 2 (bankkonto). Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 Fra-type. Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer Nordbank Erhverv, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto I filen formateres bankkontoen til Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Nordbank Erhverv, om finanskontoen findes i systemet og Nordbank Erhverv konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres fi- IB

14 nanskonto til: Felt 8 Overførselstype= 1 Send check Index 1 skal være til stede. Index 3 kan være til stede. Overførselstype= 2 Overfør til bankkonto Index 1 skal være til stede. Index 2-4 kan være til stede. Felt 9-10 Felt 11 Felterne skal udfyldes, når overførselstypen er 2 Overfør til bankkonto. Numrene højrestilles med foranstillede nuller. Adviseringstype = 0 Meddelelse på modtagers kontoudskrift Adviseringstype 0 kan kun anvendes ved overførselstype 2 Overførsel til bankkonto. Hvis adviseringstypen er sat til 0, kræves det at mindst et af følgende felter er udfyldt: 1. Felt 12 Posteringstekst på index 1 2. Minimum et af felterne (Adviseringstekst) på index 1 3. Minimum et af felterne 8-10 (referencefelter) på index 2 4. Minimum et af felterne 3-24 (adviseringstekster) på index 3 5. Minimum et af felterne 3-12 (adviseringstekster) på index 4 Adviseringstype = 1 Særskilt meddelelse til modtager Adviseringstype 1 kan kun vælges ved overførselstype 2 Overfør til bankkonto. Hvis adviseringstypen er sat til 1, kræves det at mindst et af følgende felter er udfyldt: 1. Felt 12 Posteringstekst på index 1 2. Minimum et af felterne (Adviseringstekst) på index 1 3. Minimum et af felterne 8-9 (referencefelter) på index 2 4. Minimum et af felterne 3-24 (adviseringstekster) på index 3 5. Minimum et af felterne 3-12 (adviseringstekster) på index 4 Adviseringstype = 2 Send check Adviseringstype 2 kan kun vælges ved overførselstype 1 Send check. Hvis adviseringstypen er sat til 2, kræves det at følgende felter er udfyldt: 1. Felt 14 (Adresse på beløbsmodtager) Felt 15 (Adresse på beløbsmodtager) kan udfyldes. 2. Felt 16 (Postnr) 3. Felt 17 (Bynavn) 4. Mindst et af felterne (Adviseringstekst) på index 1 eller felt 3 (Adviseringstekst) på index 3 Felt 12 Felt Feltet må kun udfyldes, når felt 8 (overførselstype) er sat til 2 Overfør til bankkonto og felt 11 (Adviseringstype) er sat til 0 Meddelelse på modtagers kontoudskrift. Felter skal/må kun udfyldes når felt 8 (overførselstype) er sat til 1 Send check og felt 11 (Adviseringstype) er sat til 2 Send check. Se tillige beskrivelsen til felt 11. En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i Danmark. IB

15 Ved modtagelse i pengeinstituttet oversættes feltet postnr til et bynavn. Derfor bestemmer feltet postnr hvilken by checken sendes til. Felt 18 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERPsystemet (økonomisystemet)/betalingen i Nordbank Erhverv og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Felt Se beskrivelse til felt 11. Felt 30 Feltet kræves ikke i EDI-løsningen. Afsenderoplysninger og referencefelter (Index 2) Dette index kan være til stede ved overførselstype 2 Overfør til bankkonto. Ved overførselstype 1 Send check må index 2 ikke være der. Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = Afsender 1 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linie Afsender 2 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linie Afsender 3 X(35) Nej Afsenderoplysning linie Afsender 4 X(35) Nej Afsenderoplysning linie Afsender 5 X(35) Nej Afsenderoplysning linie Kreditors identifikation af debitor X(35) Se nedenfor Reference til primært dokument X(35) Se nedenfor Debitors identifikation af betalingen X(35) Se nedenfor Blanke X(48) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 3-7 Felt 8-10 Såfremt afsender oplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linier altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra Frakonto blive sendt med til modtager. Såfremt felterne udfyldes fremsendes felt 8 og 9 til modtager. Felt 10 fremsendes til modtagers edbcentral til hjælp ved evt. fejlfinding. Såfremt overførslen er til en anden bank bemærkes, at kun de første 20 karakterer af feltet kan ses af beløbsmodtager/modtagende bank. Se tillige beskrivelse til felt 11 på index 1 (Adviseringstype). Felt 14 Feltet kræves ikke i EDI-løsningen. IB

16 Adviseringslinier (Index 3-4) Ved overførselstype 2 Overfør til bankkonto kan der sendes op til 41 adviseringslinier. De første 9 adviseringslinier indlæses fra index 1, de resterende fordeles på index 3 og 4. Index 3 og 4 vil kun være til stede, hvis der er behov for det. Ved overførselstype 1 Send check kan der sendes op til 10 adviseringslinier. De første 9 skal indlæses i index 1, den 10. linie skal være i index 3. Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = 3 eller 4 3- fra Adviseringstekst X(35) Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Blanke X(32) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 2 Index angiver de adviseringslinier, der er indeholdt i recorden. Ved index 3 er felterne 3-24 adviseringslinie 10 til og med 31. Ved index 4 er felterne 3-12 adviseringslinie 32 til og med 41. Indhold i felterne indlæses ikke. Felt 3-24 Felt 26 Se beskrivelse til felt 11 på index 1 (Adviseringstype). Feltet kræves ikke i EDI-løsningen. IB

17 Udenlandsk overførsel/check IB En udenlandsk overførsel består af 2 records index 1 og index 2. Index 1 indeholder oplysninger om overførslen. Index 2 indeholder oplysninger om afregning af overførslen. Overførselsoplysninger mv. (Index 1). Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index= Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Trans-beløb 9(13)+ Ja Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimalkomma 5 54 Fra-type 9(1) Ja Angiver indholdet af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 6 58 Fra-konto 9(15) Ja Kontonummer (afsender) 7 76 Valutakode X(3) Ja Møntkode, der skal afregnes 8 82 Overførselsmønt X(3) Nej Udfyldes, hvis betalingen sker i anden valuta end angivet i felt Overførselstype 9(2) Se nedenfor Overførselstype Betal-tekst-1 X(35) Se nedenfor af betaling (1. linie) Betal-tekst-2 X(35) Se nedenfor af betaling (2. linie) Betal-tekst-3 X(35) Se nedenfor af betaling (3. linie) Betal-tekst-4 X(35) Se nedenfor af betaling (4. linie) Modtager X(35) Ja Modtagers navn Adresse-1 X(35) Se nedenfor Modtagers adresse (1. linie) Adresse-2 X(35) Nej Modtagers adresse (2. linie) Land X(35) Nej Avendes ikke mere, Fyld = Anmeldformålskode X(4) Nej Avendes ikke mere, Fyld = Indf-år 9(6) Nej Avendes ikke mere, Fyld = Hjemland X(2) Nej Avendes ikke mere, Fyld = Andre-trans-1 X(75) Nej Avendes ikke mere, Fyld = Andre-trans-2 X(75) Nej Avendes ikke mere, Fyld = Andre-trans-3 X(75) Nej Avendes ikke mere, Fyld = Blanke X(24) Fyld = Reserveret X(215) Se afsnittet Reserverede data side Slut X(2) Ja <CR><LF> IB

18 Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. I EDI-løsningen må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden. I Nordbank Erhverv må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Beløbet skal være positivt og større end 1. Beløbet angives uden komma. F.eks. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive. For EU-Betalinger (felt 9 = 97) må beløbet ikke overstige EUR. Felt 5 Felt 6 I EDI-løsningen skal feltet indeholde værdien 2, ellers afvises leverancen. Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 Fra-type. Bankkonto: Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto I filen formateres bankkontoen til Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Nordbank Erhverv, at finanskontoen findes i systemet og Nordbank Erhverv konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: Felt 7-8 Felt 8 skal kun angives, hvis afregningsmønten (felt 7) er forskellig fra overførselsmønten. Eksempel: Der skal afregnes et beløb svarende til 1000,00 EUR, men beløbet (modværdien) skal overføres i USD. Indsæt EUR i felt 7 (Valutakode) og USD i felt 8 (Overførselsmønt). Hvis afregningsmønten og overførselsmønten er den samme, skal felt 8 ikke udfyldes. IB

19 For EU-Betalinger (felt 9 = 97) må feltet kun udfyldes med EUR. Hvis felt 7 ikke er udfyldt med EUR skal felt 8 være udfyldt med EUR. Hvis felt 8 ikke er udfyldt skal felt 7 være udfyldt med EUR. Felt 9 Angiver overførselstypen. Mulighederne fremgår af Nordbank Erhverv. Som minimum kan avendes følgende mulighed: Kode Betydning 21 Udenlandsk check Oplysning om andre typer kan fås ved henvendelse til banken. Ved overførselstype 21 udenlandsk check skal felt 4 på index 2 være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes. Ved øvrige overførselstyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes. Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2. For EU-Betalinger skal feltet være udfyldt med 97. Felt Felt Felt 26 Et af felterne skal være udfyldt, bortset fra for EU-Betalinger. Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og klik her for at se swift-tegnsættet. Feltet kræves ikke i EDI-løsningen. IB

20 Afregningsoplysninger (Index 2) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index = Omk-DK 9(1) Ja Indenlandske (danske) omkostninger betales af: 0 = Ordregiver 1 = Modtager 4 30 Tilsendes 9(1) Se nedenfor Behandling af check: 0 = Afhentes 1 = Sendes til ordregiver 2 = Sendes til modtager 5 34 Swift-adr X(11) Se nedenfor Swift-adresse på modtager 6 48 Banknavn X(35) Se nedenfor Navnet på bankforbindelsen 7 86 Bank-adresse1 X(35) Se nedenfor Adresse på bankforbindelsen Bank-adresse2 X(35) Nej Adresse på bankforbindelsen Bank-land X(35) Nej Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i Bankkode X(33) Nej Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse Udenlandsk-konto X(34) Se nedenfor Modtagers kontonummer IBAN X(35) Se nedenfor Modtagers IBAN-nummer Omk-udland 9(1) Ja Udenlandske omkostninger betales af: 0 = Ordregiver 1 = Modtager Gebyrkonto 9(15) Nej Registreringsnummer og kontonummer, hvor gebyr skal hæves Bemærk-1 X(35) Nej Bemærkning til banken Bemærk-2 X(35) Nej Bemærkning til banken Bemærk-3 X(35) Nej Bemærkning til banken Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation af betalingen Fra-konto1 9(15) Nej Registreringsnummer og kontonummer, som en del eller hele betalingsbeløbet skal hæves fra Beløb-1 9(13) Nej Beløb, der hæves fra Fra-konto Kurstype-1 9(1) Nej Kurstypen: 0 = Noteringskurs 1 = Spotkurs 2 = Terminskurs Terminsnr-1 9(7) Nej Angivelse af terminsnr. Kræves udfyldt, hvis Kurstype-1 (felt 19) er sat til 2 = Terminskurs Fra-konto2 9(15) Nej Registreringsnummer og kontonummer, som en del eller hele betalingsbeløbet skal hæves fra Beløb-2 9(13) Nej Beløb, der hæves fra Fra-konto2 IB

21 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes Kurstype-2 9(1) Nej Kurstypen: 0 = Noteringskurs 1 = Spotkurs 2 = Terminskurs Terminsnr-2 9(7) Nej Angivelse af terminsnr. Kræves udfyldt, hvis Kurstype-2 (felt 23) er sat til 2 = Terminskurs Fra-konto3 9(15) Nej Registreringsnummer og kontonummer, som en del eller hele betalingsbeløbet skal hæves fra Beløb-3 9(13) Nej Beløb, der hæves fra Fra-konto Kurstype-3 9(1) Nej Kurstypen: 0 = Noteringskurs 1 = Spotkurs 2 = Terminskurs Terminsnr-3 9(7) Nej Angivelse af terminsnr. Kræves udfyldt, hvis Kurstype-3 (felt 27) er sat til 2 = Terminskurs Fra-konto4 9(15) Nej Registreringsnummer og kontonummer, som en del eller hele betalingsbeløbet skal hæves fra Beløb-4 9(13) Nej Beløb, der hæves fra Fra-konto Kurstype-4 9(1) Nej Kurstypen: 0 = Noteringskurs 1 = Spotkurs 2 = Terminskurs Terminsnr-4 9(7) Nej Angivelse af terminsnr. Kræves udfyldt, hvis Kurstype-4 (felt 31) er sat til 2 = Terminskurs Fra-konto5 9(15) Nej Registreringsnummer og kontonummer, som en del eller hele betalingsbeløbet skal hæves fra Beløb-5 9(13) Nej Beløb, der hæves fra Fra-konto Kurstype-5 9(1) Nej Kurstypen: 0 = Noteringskurs 1 = Spotkurs 2 = Terminskurs Terminsnr-5 9(7) Nej Angivelse af terminsnr. Kræves udfyldt, hvis Kurstype-5 (felt 35) er sat til 2 = Terminskurs Blanke X(169) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 3 For EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 0. Felt 4 Felt 5 Felt 5-9 Feltet skal udfyldes, hvis felt 9 (Overførselstype) på index 1 er udfyldt med 21 Udenlandsk check. Felterne 5-13 udfyldes ikke. For EU-Betalinger, skal felt 5 (Swiftadresse) være udfyldt. Hvis feltet er udfyldt skal Swiftadressen være korrekt. Udfyld felt 5 (Swiftadresse) eller felterne 6-9 (Bankforbindelse). Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes: IB

22 Felt 6 (Banknavn) Felt 7 (Bank-adresse1) eller felt 8 (Bank-adresse2) Felt 9 (Bank-land) Felt 5-11 Felt 6-10 Felt 10 Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og klik her for at se swift-tegnsættet. Ved EU-Betalinger bruges felt 6-10 ikke. Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer) Eksempel: Bankkode til England: SC Bankkode til Tyskland: BL Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde: Felt 5 og felt 12 er udfyldt Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer Felt 11 Felt Felt 12 Ved EU-Betalinger må feltet ikke være udfyldt. Kun det ene af felterne må være udfyldt. Feltet må indeholde et validt IBAN nr. Eksempel på IBAN nr: DE De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer. Ved EU-Betalinger skal feltet være udfyldt. Felt 13 Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1. For EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 1. Felt Felt 18 Felt Felterne er valgfrie og kan udfyldes for alle overførselstyper, på nær EU- Betalinger (Overførselstype = 97). Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERPsystemet (økonomisystemet)/betalingen i Nordbank Erhverv og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Såfremt betalingsbeløbet skal deles over flere konti, kan disse felter bruges til specificering. Summen af beløbene skal stemme med overførslens beløb. Overførselsbeløbet kan deles på op til 5 konti. Det er et krav, at 1 af de 5 konti skal være identisk med felt 6 (Fra-konto) på index 1. Ellers vil betalingen blive afvist. Hvis Fra-konto -felterne anvendes, skal de tilhørende Beløb - og Kurstype -felter udfyldes. IB

23 For EU-Betalinger må felterne ikke være udfyldt. Felt 40 Feltet kræves ikke i EDI-løsningen. IB

24 Swift-tegnsæt Ved indlæsning kontrolleres visse felter mod swift-tegnsættet. Første tegn i en tekststreng skal kontrolleres specielt. Følgende karakterer er gyldige: A-Z Følgende karakterer indgår i swift-tegnsættet - dvs. følgende karakterer er gyldige: A-Z a-z a-z SPACE / / -?? : ( ( ) )..,, + + Swift-tegnsæt 24

25 Overførsel fra konti i udlandet IB En Overførsel fra konti i udlandet består af 2 records index 1 og index 2. Index 1 indeholder oplys-ninger om overførslen. Index 2 indeholder oplysninger om afregning af overførslen. Overførselsoplysninger mv. (Index 1). Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index= Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Trans-beløb 9(13)+ Ja Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimalkomma 5 54 Fra-type 9(1) Ja Angiver indholdet af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 6 58 Fra-konto 9(15) Ja Kontonummer (afsender) 7 76 Valutakode X(3) Ja Møntkode, der skal afregnes 8 82 Overførselsmønt X(3) Nej Anvendes ikke 9 88 Overførselstype 9(2) Se Overførselstype neden for Betal-tekst-1 X(35) Se af betaling (1. linie) neden for Betal-tekst-2 X(35) Se af betaling (2. linie) neden for Betal-tekst-3 X(35) Se af betaling (3. linie) neden for Betal-tekst-4 X(35) Se af betaling (4. linie) neden for Modtager X(35) Ja Modtagers navn Adresse-1 X(35) Se Modtagers adresse (1. linie) neden for Adresse-2 X(35) Se Modtagers adresse (2. linie) neden for Land X(35) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Se nedenfor Anmeldformålskode X(4) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Indf-år 9(6) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Hjemland X(2) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Andre-trans-1 X(75) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Andre-trans-2 X(75) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Andre-trans-3 X(75) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Blanke X(24) Fyld = Reserveret X(215) Se afsnittet Reserverede data side Slut X(2) Ja <CR><LF> 25

26 Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. I EDI-løsningen må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden. I Nordbank Erhverv må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Felt 6 Beløbet skal være positivt og større end 1. Beløbet angives uden komma. F.eks. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet in-deholder afgøres af felt 5 Fra-type. Bankkonto: Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = (10) = Spejlkontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført fra bankkonto (spejlkontonummer) I filen formateres bankkontoen til Spejlkontonummer på den udenlandske konto oplyses ved henvendelse til Nordjyske Banks Hotline Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Nordbank Erhverv, at finanskontoen findes i systemet og Nordbank Erhverv konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen formateres finans-konto til: Felt 9 Felt Felt Følgende overførselstyper kan anvendes for Overførsel fra konti i udlandet Kode Betydning 83 ICM almindelig overførsel 84 ICM ekspres overførsel 85 ICM hjemtagelse 86 ICM koncern overførsel 88 ICM udenlandsk girokort Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Klik her for at se swift-tegnsættet. Felterne anvendes ikke mere 26

27 Afregningsoplysninger (Index 2) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index = Omk-DK 9(1) Ja Indenlandske (danske) omkostninger betales af: 0 = Ordregiver 1 = Modtager 4 30 Tilsendes 9(1) Fyld = 5 34 Swift-adr X(11) Nej Swift-adresse på modtager 6 48 Banknavn X(35) Nej Navnet på bankforbindelsen 7 86 Bank-adresse1 X(35) Nej Adresse på bankforbindelsen Bank-adresse2 X(35) Nej Adresse på bankforbindelsen Bank-land X(35) Nej Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i Bankkode X(33) Nej Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse Udenlandsk-konto X(34) Se nedenfor Modtagers kontonummer IBAN X(35) Se nedenfor Modtagers IBAN-nummer Omk-udland 9(1) Ja Omkostninger i modtagers bank: 0 = Ordregiver 1 = Modtager Gebyrkonto 9(15) Nej Fyld = Bemærk-1 X(35) Nej Fyld = Bemærk-2 X(35) Nej Fyld = Bemærk-3 X(35) Nej Fyld = Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation af betalingen Fra-konto1 9(15) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Beløb-1 9(13) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Kurstype-1 9(1) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Terminsnr-1 9(7) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Fra-konto2 9(15) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Beløb-2 9(13) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Kurstype-2 9(1) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Terminsnr-2 9(7) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Fra-konto3 9(15) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Beløb-3 9(13) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Kurstype-3 9(1) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Terminsnr-3 9(7) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Fra-konto4 9(15) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Beløb-4 9(13) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Kurstype-4 9(1) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Terminsnr-4 9(7) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Fra-konto5 9(15) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Beløb-5 9(13) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Kurstype-5 9(1) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Terminsnr-5 9(7) Nej Anvendes ikke mere. Fyld = Blanke X(169) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> 27

28 Felt 5 Felt 5-6 Felt 5-11 Felt 10 Hvis feltet er udfyldt skal Swiftadressen være korrekt. Kun det ene af felterne må være udfyldt. Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og klik her for at se swift-tegnsættet. Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkodeindhold (3-11 karakterer). Der må ikke være mellemrum. Eksempel: Bankkode til England: SC Bankkode til Tyskland: BL Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde: Felt 5 og felt 12 er udfyldt Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer Felt Felt 12 Kun det ene af felterne må være udfyldt. Feltet må indeholde et validt IBAN nr. Eksempel på IBAN nr: DE De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolcif-fer og resten er det oprindelige kontonummer. Felt 13 Felt 18 Felt Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1. For Overførsel fra konti i udlandet gælder at der er tale om omkostningerne i mod-tagers bank. Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Nordbank Erhverv og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Det er kun muligt at benytte 1 fra-konto denne er anført i index 1 28

29 Lønoverførsel IB Arbejdsgiver oplysninger (index 0001) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index = 1 (header) 3 26 Disp-dato 9(8) Ja Dispositionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Beløb-afstemning 9(13)+ Se nedenfor Afstemningsbeløb angives i øre 5 54 Fra-type 9(1) Ja Angiver indholdet af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 6 58 Fra-konto 9(15) Ja Kontonummer (afsender) 7 76 Antal-modtagere 9(6) Se nedenfor Antal lønmodtagere i lønoverførslen 8 85 Medarbejder-nr 9(10) Nej Nummer på medarbejderen. Skal være nulstillet på index 1 (header) Medarbejder-reg-nr 9(4) Nej Medarbejderens registreringsnummer. Skal være nulstillet på index 1 (header) Medarbejder-konto 9(10) Nej Medarbejderens kontonummer. Skal være nulstillet på index 1 (header) Medarbejder-beløb 9(13)+ Nej Medarbejderens lønbeløb. Skal være nulstillet på index 1 (header) Gruppe X(2) Nej Medarbejderens gruppe. Skal være nulstillet på index 1 (header) Navn X(26) Nej Medarbejderens navn. Skal være nulstillet på index 1 (header) Beskriv X(7) Nej Konto beskrivelse. Skal være nulstillet på index 1 (header) Overførselstype 9(1) Ja 0 = Lønoverførsel 1 = Overførsel Posteringstekst X(35) Nej Posteringstekst Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation af betalingen Blanke X(159) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Reserveret X(215) Se afsnittet Reserverede data side Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 2 Felt 3 Index 0001 fortæller at det er en headerrecord. Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Dispositionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato + 1 bankdag. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato + IB

30 1 bankdag. I EDI-løsningen må dispositionsdatoen være dags dato + 1 bankdag og op til 90 dage frem i tiden. I Nordbank Erhverv må dispositionsdatoen være dags dato + 1 bankdag og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Felt 5 Felt 6 Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. at beløbet er angivet i øre. I EDI-løsningen skal feltet indeholde værdien 2, ellers afvises hele lønportionen. Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 Fra-type. Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer Nordbank Erhverv, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Kontoen skal være i DKK. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto I filen formateres bankkontoen til Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Nordbank Erhverv, om finanskontoen findes i systemet og Nordbank Erhverv konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: Felt 7 Felt 17 Felt 21 Angiver antallet af lønmodtagere i lønoverførsel. Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERPsystemet (økonomisystemet)/betalingen i Nordbank Erhverv og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Feltet kræves ikke i EDI-løsningen. Medarbejder oplysninger (index 0002) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index = 0002 (overførsel) 3 26 Disp-dato 9(8) Nej Anvendes ikke i index Beløb-afstemning 9(13)+ Nej Anvendes ikke i index Fra-type 9(1) Nej Anvendes ikke i index Fra-konto 9(15) Nej Anvendes ikke i index 0002 IB

31 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 7 76 Antal-modtagere 9(6) Nej Anvendes ikke i index Medarbejder-nr 9(10) Ja Nummer på medarbejderen Medarbejder-reg-nr 9(4) Ja Medarbejderens registreringsnummer Medarbejder-konto 9(10) Ja Medarbejderens kontonummer Medarbejder-beløb 9(13)+ Se nedenfor Medarbejderens lønbeløb Gruppe X(2) Ja Medarbejderens gruppe Navn X(26) Ja Medarbejderens navn Beskriv X(7) Ja Konto beskrivelse Overførselstype 9(1) Nej 0 = Lønoverførsel 1 = Overførsel Anvendes ikke i index Posteringstekst X(35) Se nedenfor Posteringstekst Eget-bilagsnr X(35) Nej Anvendes ikke i index Blanke X(159) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Reserveret X(215) Se afsnittet Reserverede data side Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 2 Felt 11 Index 0002 fortæller at det er en overførselsrecord. Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. at beløbet er angivet i øre. Felt 16 Feltet indlæses kun i lønmodtagerrecords (index = 0002 ) og kun når felt 15 (Overførselstype) i index 0001 er 1 Overførsel. Kun de første 20 karakterer indlæses. Felt 21 Feltet kræves ikke i EDI-løsningen. IB

32 Indbetalingskort IB Et indbetalingskort består af op til 3 records kendetegnet ved et indexnummer 1-3. Index 1 skal altid være til stede. Er der behov for mere end 6 adviseringslinier skal index 2 og eventuelt index 3 tillige være til stede. Betalingsrecord (Index 1) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Trans-beløb 9(13)+ Ja Beløb angives i øre 5 54 Fra-type 9(1) Ja Angiver indhold af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 6 58 Fra-konto 9(15) Ja Afsender kontonummer 7 76 Kortartskode X(2) Se nedenfor Kode for indbetalingskort typen 8 81 Betalingsid X(19) Se nedenfor Afsenders betalingsident Modtagers giro regnr 9(4) Se nedenfor Registreringsnummeret på modtagerens girokonto Modtagers gironr 9(10) Se nedenfor Modtagers girokontonummer Modtagers kreditorndenfor 9(8) Se ne- Modtagers kreditornummer Modtagernavn X(32) Ja Modtagers navn Kreditorregister X(32) Se nedenfor Modtagers navn fra kreditorregister navn Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation af betalingen Afsender-navn X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linie Afsender-adr1 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linie Afsender-adr2 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linie Afsender-adr3 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linie Afsender-adr4 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linie Advisering 1 X(35) Se nedenfor Adviseringslinie Advisering 2 X(35) Se nedenfor Adviseringslinie Advisering 3 X(35) Se nedenfor Adviseringslinie Advisering 4 X(35) Se nedenfor Adviseringslinie Advisering 5 X(35) Se ne- Adviseringslinie 5 IB

33 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes denfor Advisering 6 X(35) Se nedenfor Adviseringslinie Blanke X(16) Fyld = Reserveret X(215) Se afsnittet Reserverede data side Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. I EDI-løsningen må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden. I Nordbank Erhverv må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre. Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive. Felt 5 Felt 6 I EDI-løsningen må feltet kun udfyldes med 2 (bankkonto). Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 Fra-type. Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer Nordbank Erhverv, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Kontoen skal være i DKK. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto I filen formateres bankkontoen til Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Nordbank Erhverv, om finanskontoen findes i systemet og Nordbank Erhverv konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: Felt 7 Kortarten afgør opbygningen/indholdet af betalingsidenten samt hvorvidt adviseringstekst må indlæses. F.eks. tillader visse kortarter ikke udfyldelse IB

34 af betalingsident - til gengæld kan adviseringsteksten så udfyldes. Ved kortart 01, 73 og 75 kan der sendes en advisering til modtager. Ved kortart 01 og 73 medsendes automatisk navn og adresseoplysninger fra afsenderkonto til modtageren som afsenderoplysninger. Modtages en kortart, der ikke er kendt af bankens system, vil transaktionen blive afvist med fejl. At kortarten ikke er kendt i systemet kan skyldes følgende: Kortarten er fysisk. Indbetalingskortet skal betales i pengeinstituttet eller på posthuset. Fejlindtastning. I Nordbank Erhverv er det tillige muligt, at kortartsregisteret skal ajourføres. Felt 8 Betalingsidenten udfyldes afhængigt af kortarten f.eks.: Kortart 01 Betalingsidenten må ikke udfyldes Kortart 04 Betalingsidenten må være cifre (modulus 10 kontrol). Kortart 15 Betalingsidenten må være cifre (modulus 10 kontrol) Kortart 71 Betalingsidenten må være max. 15 cifre (modulus 10 kontrol) Kortart 73 Betalingsidenten må ikke udfyldes Kortart 75 Betalingsidenten må være max. 16 cifre (modulus 10 kontrol) Ved blank kortart (angives med 2 spaces) skal 1. ciffer i betalingsidenten være 2, 4 eller 8, + 17 cifre + moduluskontrolciffer, i alt bliver betalingsidenten på 19 cifre. Positioner ud over max cifre udfyldes med blanke. Eks. 4 blanke ved kortart 71 og 3 ved kortart 75. Felt 9 Felt Feltet er reserveret til giroregistreringsnummeret. Feltet anvendes ikke p.t. Kun et af felterne må udfyldes. Der foretages modulus kontrol på indholdet. I EDI-løsningen afvises leverancen, hvis begge felter er udfyldt, eller begge felter er 0. Felt 13 Felt 14 Feltet anvendes i Nordbank Erhverv ved udlæsning af betalinger. Feltet indeholder navnet fra PBS registeret. Ved indlæsning skal feltet ikke udfyldes. Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERPsystemet (økonomisystemet)/betalingen i Nordbank Erhverv og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Felt Afsenderoplysninger kan angives for kortart 01 og 73 (felt 7). Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra Frakonto blive sendt med til modtager. Felt Adviseringsoplysninger kan angives for kortart 01, 73 og 75 (felt 7). Felt 28 Feltet kræves ikke i EDI-løsningen. IB

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv Recordbeskrivelser kort Netbank Erhverv 30. juni 2016 30. juni 2016 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af records

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 14. april 2014 14. april 2014 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 4 Djurslands Banks format... 4 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv Recordbeskrivelser kort Netbank Erhverv Juni 2015 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 Nordjyske Banks format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af records med fast

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3... 4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort i Nordbank Erhverv

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort i Nordbank Erhverv Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort i Nordbank Erhverv Denne information er en guide til at lave udtræk af Fælles Indbetalingskort (FIK) til dit økonomisystem. Guiden giver et godt grundlag

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Forord Denne information er en guide til lave udtræk af Fælles Indbetalingskort (FIK) til dit økonomisystem. Guiden giver et godt grundlag til at vurdere,

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Emne Dit økonomisystem danner en betalingsfil i Jyske Netbank Formatet. Vigtigt! Der udvikles ikke længere på dette format. Nye betalingstyper som straks- og

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...1 2 BETALINGSFIL-FORMAT...2 DOCUMENT (N=1, mandatory)...4 HEADER...4 PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM...7

Læs mere

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 1. september 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere