DAFFs Konkurrenceregulativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAFFs Konkurrenceregulativ"

Transkript

1 DAFFs Konkurrenceregulativ for Cheerleading Konkurrenceregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 1. september 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby mail:

2 Indholdsfortegnelse 1 UDØVERLICENSER M.V UDØVERNES SIKKERHED ALDERSGRUPPER OG LICENSKATEGORIER DOMMERE TURNERINGER SANKTIONER OVER FOR FORENINGER SANKTIONER OVER FOR ENKELTPERSONER KARANTÆNE- OG SUSPENSIONSREGLER IKRAFTTRÆDEN ÆNDRINGER AF REGULATIVET Gældende fra 1. september 2015 Side 2 af 10

3 1 Udøverlicenser m.v. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 DAFFs bestyrelse fastsætter nærmere regler om proceduren ved oprettelse af licens. 1.2 En udøver kan kun være medlem af én forening under DAFF eller andet nationalt forbund, der tilbyder cheerleading. For at en udøver kan deltage i enhver form for stævner, konkurrencer, camps mv. nationalt som internationalt skal udøveren være i besiddelse af en licens, der er tilknyttet en forening der kan gives dispensation for kravet om licenser ifm. DAFFs landshold. 2.2 Licensregistrering kan kun ske gennem foreningen i DAFFs system. Det er til enhver tid både foreningens og udøverens ansvar, at udøveren har en gyldig licens. Udøveren er licensmæssigt bundet til foreningen i licensperioden. 2.3 Licensoprettelse kan ske løbende, og der kan løses licens frem til 31. juli. 2.4 Licenser er gældende fra det tidspunkt, hvor licensen er registreret i Klubportalen og indtil 31. juli. 2.5 Efter 31. juli er udøveren ikke licensmæssigt bundet til foreningen, og kan tegne licens i en ny forening (j.fr. dog stk. 3.). Licensoprettelse til udøvere, der i DAFF er registreret som skyldnere i en anden DAFF forening, tillades ikke. 3.2 Spærring af en udøver kan kun ske efter fremsendelse af behørig dokumentation (kopi af underskrevet indmeldelse eller anden dokumentation for medlemskab, den ubetalte opkrævning samt dokumentation for, at forening har rykket spilleren løbende, hvis gælden ligger langt tilbage). Foreningsskifte nationalt og internationalt kan kun findes sted ved dispensation udstedt af DAFFs bestyrelse. 4.2 Ved foreningsskifte skal udøverens nye klub oprette en ny licens. Oprettelse af licens til en ikke-dansk udøver eller en dansk udøver, der har været medlem i en udenlandsk klub, skal ske i henhold til ECU og ICU regler. 5.2 Der kan ikke oprettes licens til en ikke-dansk udøver eller en dansk udøver, der har været medlem i en udenlandsk klub, efter 1. januar, såfremt udøveren i indeværende sæson har haft licens i et andet land eller har deltaget i stævne/ konkurrence for en udenlandsk klub. 5.3 Såfremt en udøver har haft en længerevarende tilknytning eller ungdomstilknytning til dansk cheerleading, vil DAFFs bestyrelse kunne dispensere fra fristen 15. februar. Dispensationsansøgning skal være indsendt senest 15. februar. Udenlandsk udøver defineres som alle udøvere, der ikke har pas fra et EU- eller EØSland. Statsborgere fra EU- eller EØS-land, der har opholds og arbejdstilladelse i Danmark er ikke at betragte som udenlandske udøvere nationalt. 6.2 Statsborgere fra ikke EU- eller EØS-lande, der sammenhængende har haft opholds og arbejdstilladelse i Danmark i minimum seks (6) måneder, og hvis primære opholdsgrundlag IKKE er cheerleading, er ikke at betragte som udenlandske udøvere nationalt. 6.3 Der skal søges ny licens, såfremt man ønsker at skifte nationalitet. Oprettelse af licens til en udenlandsk udøver, hvis opholds- og arbejdstilladelse i Danmark er givet på baggrund af et ansættelsesforhold i en DAFF-forening, kræver fremsendelse af dokumentation (opholds- og arbejdstilladelse) for lovligt ophold i Danmark. Licens må først oprettes, når foreningen derefter har modtaget skriftlig godkendelse fra DAFF. Gældende fra 1. september 2015 Side 3 af 10

4 7.2 Der kan ikke oprettes licens til udenlandske udøvere, hvis opholds- og arbejdstilladelse i Danmark er givet på baggrund af et ansættelsesforhold i en DAFF-forening, efter 1. januar. 7.3 Til nationale stævner, konkurrencer mv. af enhver art tillades det kun at benytte 2 udenlandske udøvere pr. hold, hvis opholds- og arbejdstilladelse i Danmark er givet på baggrund af et ansættelsesforhold i en DAFF-forening. Stk. 8 Stk. 9 Klubberne skal i forbindelse med oprettelse af licens til en udenlandsk udøver, der opholder sig i landet med lovligt grundlag og ikke på baggrund af et ansættelsesforhold i en DAFF-forening, indsende navn og fødselsdata til DAFF, der kan forlange at se dokumentation for lovligt ophold i Danmark. 8.2 Der kan ikke oprettes licens på turistvisum. 8.3 For udenlandske udøvere, hvis primære opholdsgrundlag ikke er på baggrund af et ansættelsesforhold i en DAFF-forening, gælder de almindelige tidsrammer for udstedelse af licens (j.fr. stk. 14). DAFF kan inddrage eller tilbageholde udøverlicenser på udøvere i foreninger, der er i restance til DAFF. 0 En udøver skal for at kunne benyttes i en konkurrence/ stævne have en gyldig udøverlicens og være opført på det/ de korrekte hold og markeret som AKTIV på den officielle holdrapport (UDØVERE TIL KONKURRENCE) Alle holdrapporter låses for AKTIVE udøvere 8 dage før konkurrence/ stævnestart, herefter kan der ikke uden dispensation fra DAFF foretages ændringer. 1 Det er til enhver tid klubbens og udøverens ansvar at sikre, at han/ hun er opført til konkurrencen/ stævnet med korrekt navn og fødselsdag, samt at udøveren har gyldig licens til den pågældende konkurrence/ stævne Udøvere skal til enhver konkurrence/ stævne kunne identificere sig, som minimum ved sygesikringsbevis eller anden officiel dokumentation, hvor navn og fødselsdag fremgår. DAFF kan til enhver konkurrence/ stævne foretage licenskontrol anmeldt eller uanmeldt. 2 Udøvernes sikkerhed Udøverne sikkerhed skal varetages i henhold til ECU og ICU-reglerne. 3 Aldersgrupper og licenskategorier DAFF har følgende aldersgrupper og licenskategorier for cheerleading: 1. PEEWEE MINORS 3-8 år - Udøvere skal være fyldt 3 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 9 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. 2. PEEWEE 8-12 år - Udøvere skal være fyldt 8 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 13 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. 3. JUNIOR Gældende fra 1. september 2015 Side 4 af 10

5 12-16 år - Udøvere skal være fyldt 12 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 17 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. 4. SENIOR 15+ år - Udøvere skal være fyldt 15 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel Konkurrenceåret løber fra 1. august til 31. juli og inddeles i to halvdele. 1. halvdel er perioden fra 1. august til 31. december, mens 2. halvdel er perioden fra 1. januar til 31. juli Der tages altid udgangspunkt i konkurrenceårets 2. halvdel i forbindelse med aldersgrupper og licenser, det vil sige, at en udøver er i samme aldersgruppe i hele konkurrenceåret DAFF kan dispensere for aldersgrupperne se nærmere i Konkurrencereglerne. Stk. 3 Udøvere, der aldersmæssigt kan deltage i to aldersgrupper, vælger selv, hvilken aldersgruppe, de ønsker at deltage i stævner og konkurrencer. Der skal i DAFFs licenssystem oprettes licens i den pågældende aldersgruppe En udøver kan ved samme konkurrence/ stævne kun deltage indenfor én aldersgruppe. En udøver kan derfor f. eks ikke stille op i senior cheerleading og junior group stunt, men skal være f.eks. junior eller senior gennem hele konkurrencen. DAFF kan dispensere for dette se nærmere i Konkurrencereglerne En udøver kan ligeledes ikke stille op i forskellige levels i samme stævne/ konkurrence. DAFF kan dispensere for dette se nærmere i Konkurrencereglerne. DAFFs bestyrelse nedsætter en komité med ekspertise i udøveres sikkerhed til at træffe afgørelse, når en forening ansøger om dispensation i konkrete sager fra alderskravene i stk. 1 og 2 samt 1, stk Komiteens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 4 Dommere stk. 1 Til ethvert stævne, konkurrence mv. under DAFF er det DAFF har ansvaret for at udpege/ godkende dommerne. Det er dommerne opgave at udlevere resultatet til DAFF og stævnearrangør før medalje/ pokaloverrækkelse, samt at udlevere score sheets til klubberne. 2.2 Stævnearrangør er ansvarlig for, at resultaterne hænges op i konkurrencehallen efter medalje/ pokaloverrækkelse. 2.3 DAFF er ansvarlig for at resultaterne hurtigst muligt er tilgængelige på hjemmeside, Facebook mv. Stk. 3 Det er dommerne opgave at indsende Incidentrapporter på mail til DAFF senest 72 timer efter konkurrencen/ stævnet, hvis der har været overtrædelser eller mistanke over overtrædelser ifm. konkurrencen/ stævnet. 3.2 Andre (foreninger, privatpersoner mv.), der ønsker at indbringe en overtrædelse eller mistanke om overtrædelse, skal ligeledes indsende Incidentrapporter på mail til DAFF senest 72 timer efter konkurrencen/ stævnet, eller senest 72 timer efter man er blevet bekendt med overtrædelsen/ mistanken. Stk. 4 Dommerne skal så vidt muligt vælge det billigste transportmiddel, der er til rådighed Transport skal kordineres/ godkendes af DAFF. Gældende fra 1. september 2015 Side 5 af 10

6 5 Konkurrence Stk. 3 DAFF kan udskrive stævner, konkurrencer mv. i cheerleading. 1.2 DAFF udarbejder konkurrenceregler for stævner og konkurrencer under DAFF på baggrund af de internationale konkurrenceregler. 1.3 DAFF udarbejder ligeledes Konkurrenceregler for stævner og konkurrencer under DAFF. 1.4 Alkohol og tobak er forbudt før og under stævne, konkurrence mv. under DAFF for alle aktive (udøvere, trænere ledere, dommere mv.). Det er ligeledes på intet tidspunkt tilladt at nyde alkohol og tobak i konkurrencehal, opvarmningshal mv. for alle aktive (udøvere, trænere ledere, dommere mv.). For at et hold kan deltage i en stævner, konkurrencer mv., skal foreningen være godkendt af DAFFs bestyrelse. 2.2 For at et hold kan deltage i en turnering, skal klubben overholde DAFFs regler. 2.3 DAFF vil kunne give dispensation til holdsamarbejder mellem to eller flere klubber. Det er en forudsætning for dispensation, at samarbejdet: o skal vare mindst en sæson, o skal være forankret i klubbernes bestyrelse, o o skal indgår udviklingsaftale med DAFF, hvor udviklingskonsulent involveres, oprettede licenser til samarbejdet kan ikke flyttes til andre klubber i perioden. Tilmelding til stævner, konkurrencer mv. under DAFF skal ske i henhold de frister, som DAFF fastsætter. DAFF skal senest 30 dage før fristens udløb sende information til foreningerne vedr. tilmelding Stævner, konkurrencer mv. skal annonceres med minimum 60 dages varsel. Stk. 4 Tilmelding til udenlandsk turnering foregår efter reglerne for disse. Når turneringsreglerne kræver, at DAFF skal bekræfte udøveres tilhørsforhold til Danmark eller en bestemt klub, vil dette foregå ud fra tegnede licenser. 4.2 DAFF fastsætter regler for tilmelding af hold til NCC, EM og VM samt andre udenlandske konkurrencer, stævner og turneringer, hvor der kræves kvalifikation ved et Dansk Mesterskab eller anden konkurrence afholdt af DAFF. I forbindelse hermed kan DAFF kræve tilbagemelding fra kvalificerede klubber med kortere varsel end konkurrencens tilmeldingsfrist med henblik på at give mulighed for deltagelse videre til andre hold i en eventuel kvalificerings rækkefølge. 4.3 Ved turneringer der kræver kvalifikation ved Dansk Mesterskab eller anden konkurrence afholdt af DAFF er kvalifikationen gældende i samme aldersgruppe og kategori, som holdet deltog i den kvalificerende konkurrence Klubber/ hold skal altid indhente tilladelse hos DAFF ved deltagelse i udenlandske turneringer, stævner, konkurrencer mv Klubber/ hold skal altid indhente tilladelse hos DAFF ved deltagelse i turneringer, stævner, konkurrencer mv. i Danmark arrangeret af andre end DAFF. 4.6 DAFF kan vælge at offentliggøre en liste over forhåndsgodkendte turneringer, stævner, konkurrencer mv., hvortil klubber/ hold ikke skal ansøges om tilladelse til deltagelse. Stk. 5 Den arrangerende klub bærer det overordnede ansvar for, at stævner, konkurrencer mv. kan gennemføres, og at dette sker i overensstemmelse med de specifikke krav til konkurrencegulv, musik, dommere mv. i Turneringskatalog, ECU/ ICU regler og andre givne regler samt regler, anvisninger mv. udstedt i henhold hertil. 5.2 I tilfælde, hvor et stævne, konkurrence mv. ikke kan gennemføres som følge af forhold, som den arrangerende klub kunne eller burde have undgået, kan klubben sanktioneres efter 6. Klubben kan herudover tilpligtes at erstatte alle eller dele af de omkostninger, herunder rejseomkostninger, deltagende klubber, dommere mv. har afholdt i forbindelse med kampen. Gældende fra 1. september 2015 Side 6 af 10

7 5.3 Hvis omstændighederne særligt taler derfor, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor et stævne, konkurrence mv. ikke kan gennemføres som følge af forhold hos tredjemand, som den arrangerende klub med rimelighed kunne eller burde have opdaget eller forudset. 5.4 Til ethvert stævne, konkurrence mv. under DAFF skal de deltagende hold have lige vilkår, så stævnet, konkurrencen mv. afvikles fair og lige. Det er arrangørens ansvar at sikre, at hold ikke stilles væsentligt dårligere end andre hold mht. omklædningsrum, opvarmning mv. 5.5 Klubberne selv er ansvarlig for eget udstyr uniformer, musik mv. Stk. 6 DAFF ejer lyd- og billedrettighederne til samtlige stævner, konkurrencer mv., der afvikles under DAFF. 6 Sanktioner over for foreninger Følgende sanktioner er gældende over for foreninger (hold mv.) under DAFF, der deltager i stævner, konkurrencer mv. i DAFF-regi eller arrangeret på vegne af DAFF: FORSEELSE SANKTION (force majeure undtaget) 1. Deltagelse i uautoriseret stævner, konkurrencer mv.: Advarsel, bøde op til kr. eller suspension i op til 2 år. 2. Udeblivelse uden afbud fra tilmeldt stævner, konkurrencer mv.: 3. Brug af udøver mv., der ikke opfylder regulativet: Advarsel eller bøde op til holdtilmeldingsgebyret. Klubben fratages ligeledes muligheden for at tilmelde hold i den pågældende kategori ved det næste stævne af samme kategori. Bøde op til kr., og holdet udelukkes fra stævne/ konkurrencen. 4. Brug af diskvalificeret udøver: Bøde op til kr., og holdet udelukkes fra stævne/ konkurrencen. 5. Usportslig opførsel af særlig skærpende karakter før, under eller efter stævne/ konkurrence: 6. Opførsel, der er egnet til at bringe sporten i miskredit før, under eller efter stævne/ konkurrence: 7. Alvorlige fornærmelser eller trusler fremsat mod stævnets officials: Bøde op til kr., udelukkelse eller suspension i op til 2 år. Bøde op til kr., udelukkelse eller suspension i op til 2 år. Bøde op til kr., udelukkelse eller suspension i op til 2 år. 8. Indgåelse af afdragsordning som følge af, at klubben er kommet på rykkerniveau 3: Samtlige klubbens hold nedrykkes én placering i rangeringen til kvalifikation til NCC, EM, WM og andre stævner, der kræver DAFF kvalifikation. Gældende fra 1. september 2015 Side 7 af 10

8 9. Manglende efterlevelse af indgået afdragsordning: Samtlige klubbens hold rykkes til sidstepladsen i rangeringen til kvalifikation til NCC, EM, WM og andre stævner, der kræver DAFF kvalifikation. Ved gentagelsestilfælde kan klubben fratages mulighed for at tilmelde hold til enhver turnering, også selvom turneringen er godkendt af DAFF 10. Konkurs Klubbens hold trækkes fra stævner, konkurrencer mv. 11. Manglende opfyldelse af kravene i Vedtægter, Konkurrencegulativ og katalog eller regler, anvisninger mv. udstedt i henhold hertil: 12. Manglende efterlevelse af afgørelse fra Disciplinær- eller Appeludvalg Advarsel eller bøde på op til kr. Bøde på op til kr, udelukkelse af ét eller flere af klubbens hold eller suspension. Hvis en forening begår den samme forseelse flere gange i sæsonen, kan sanktionen forhøjes med op til det dobbelte. Under særligt skærpende omstændigheder kan foreningen suspenderes i en nærmere fastsat periode, dog ikke ud over den igangværende sæson og den efterfølgende sæson. I suspensionsperioden er enhver form for deltagelse i aktiviteter i DAFF og i foreninger under DAFF forbudt. Forhold, der omhandler/ knytter sig til ét bestemt hold, kan udover sanktioner pålagt klubben - kun sanktioneres over for dette hold. 7 Sanktioner over for enkeltpersoner Følgende sanktioner er gældende for enkeltpersoner under DAFF, der deltager i stævner, konkurrencer mv. i DAFF-regi eller arrangeret på vegne af DAFF: FORSEELSE SANKTION 1. Opførsel, der er egnet til at bringe sporten i miskredit: Advarsel, karantæne eller suspension i op til 1 år 2. Overfald på udøvere eller tilskuere: Advarsel, karantæne eller suspension i op til 5 år 3. Overfald på officials eller dommer: Advarsel, karantæne eller suspension i op til 10 år 4. Fornærmelse eller trusler mod udøver, Officials, dommer mv., uanset tidspunkt: Advarsel, karantæne eller suspension i op til 5 år 5. Undlade at adlyde dommere eller officials: Advarsel eller karantæne i op til 2 udøverunder eller suspension i op til 1 år Gældende fra 1. september 2015 Side 8 af 10

9 6. Deltage i stævne, konkurrence mv., mens diskvalificeret: 7. Deltage i stævne, konkurrence mv. under anden udøvers navn eller uden licens: 8. Deltage i anden række end ens licens og alder tillader: 9. Påføre eller medvirke til, at en udøver deltager under andet navn eller uden licens: Karantæne eller suspension i op til 1 år Karantæne eller suspension i op til 1 år Karantæne eller suspension i op til 1 år Suspension i op til 2 år. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Ved behandling af sager vil partshøring af involverede personer altid ske gennem personens forening. Personens foreningstilhørsforhold bestemmes ud fra udøverlicens mv. i forhold til DAFFs licenssystem mv. 2.2 Alle sanktioner pålagt en person vil blive meddelt til foreningen. Når en person straffes i form af karantæne er enhver form for deltagelse i stævner, konkurrencer og camps mv. ikke tilladt. Når en person straffes i form af suspension er enhver form for deltagelse i aktiviteter under DAFF og i foreninger under DAFF - herunder deltagelse i træninger, stævner, konkurrencer, møder mv. - ikke tilladt. 3.2 I suspensionsperioden må personen under stævner, konkurrencer mv. ikke opholde sig i konkurrencehal, opvisningshal mv. eller være i kontakt med personer, der deltager i stævner, konkurrencer mv. Overskrider en suspension 2 år kan en anmodning om eftergivelse af den resterende straf indgives til DAFFs Bestyrelse, når halvdelen af den pålagte straf dog minimum 1½ år - er udstået. 8 Karantæne- og suspensionsregler Det er den pågældende persons/ forenings ansvar, at karantænen, suspension mv. bliver overholdt. Karantæne, suspension mv. følger personer, der rykker op som følge af alder, klubskifte mv. Stk. 3 Personer med karantæne kan ikke deltage på andre hold. Karantæne, der ikke kan afvikles i den igangværende sæson overføres til efterfølgende sæson, såfremt en udøver rykker en aldersgruppe op, skal karantænen afvikles i udøverens nye aldersgruppe. Disciplinærudvalget kan bestemme, at karantænen kun er gældende for den funktion (udøver, træner, medic mv.), hvor personen er pålagt karantænen. Stk. 4 Ved suspension finder bestemmelsen i 7, stk. 3 tilsvarende anvendelse. Suspension er gældende for al aktivitet under forbundet. 9 Ikrafttræden Dette turneringsregulativ træder i kraft d. 1. september Gældende fra 1. september 2015 Side 9 af 10

10 10 Ændringer af regulativet Ændringer i dette regulativ kan besluttes af DAFFs bestyrelse. Ændringer af dette regulativ kan først træde i kraft efter offentliggørelse af de vedtagne ændringer på DAFFs hjemmeside og ved meddelelse til foreningerne med passende varsel. Gældende fra 1. september 2015 Side 10 af 10

DAFFs TURNERINGSREGULATIV

DAFFs TURNERINGSREGULATIV DAFFs TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 17. maj 2013 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby www.daff.dk email: sekretariat@daff.dk

Læs mere

DAFFs TURNERINGSREGULATIV

DAFFs TURNERINGSREGULATIV DAFFs TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 18. maj 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.daff.dk

Læs mere

DAFFs TURNERINGSREGULATIV

DAFFs TURNERINGSREGULATIV DAFFs TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 2. april 2014 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.daff.dk

Læs mere

DAFFs TURNERINGSREGULATIV

DAFFs TURNERINGSREGULATIV DAFFs TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 1. marts 2011 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby www.daff.dk email: sekretariat@daff.dk

Læs mere

Dispensationsprocedure vedr. brug af udøver i over-/ underliggende aldersgruppe

Dispensationsprocedure vedr. brug af udøver i over-/ underliggende aldersgruppe Dispensationsprocedure vedr. brug af udøver i over-/ underliggende aldersgruppe Formål Det primære formål med aldersdispensationsreglerne er sikre, at udøvere kan fastholdes i sporten, hvis en klub ikke

Læs mere

DAFFs TURNERINGSREGULATIV

DAFFs TURNERINGSREGULATIV DAFFs TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 7. april 2017. Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.daff.dk

Læs mere

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING Kære medlemmer DAFF og Foxy Cheerleaders vil hermed gerne invitere til dette års Sommer Cup 2015 i cheerleading, der bliver afholdt: Lørdag d. 6. juni 2015 i Gladsaxe sportshaller.

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2016 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2015 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Bilag til punkt 6 Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2010 Bestyrelsen har besluttet at afsnit 5 udgår og har etableret et afsnit om konkursregler se afsnit 6. AFSNIT 1 - REGLER

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

DAFFs Turneringskatalog 2014. Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2014.

DAFFs Turneringskatalog 2014. Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2014. DAFFs Turneringskatalog 2014 Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2014. Version 1.3 Revideret 4. juli 2014 INDHOLD ADMINISTRATION: 1. Kampdatoer, tider,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: 1. Klubbens navn: Bornholms Sportsdykkerklub Calypso 2. Klubben er hjemmehørende i Rønne Kommune Klubbens formål:

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U).

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U). TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM DANSK RUGBY UNION Formål: Generelt: 1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning af turnering i henhold til rugbyspillet

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2014

Bestyrelsesmøde 3-2014 Bestyrelsesmøde 3-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 23.10 DAN BUNKERING, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2002 April 2002 1 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE, DELTAGELSE I ARRANGEMENTER I UDLANDET OG FORPLIGTIGELSER I HENHOLD

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 19 Forbundsmappe Startpengesatser og gebyrer Sæson 2018 Generelle kommentarer Licens, startpenge og gebyrer fastsættes af bestyrelsen, jf. DAF s love 20 For gebyrer der opkræves

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND Indhold Dansk Svømmeunions mesterskaber i åbent vand... 2 Generelle bestemmelser... 3 Regler... 3 Arrangement... 3 Deltagelse... 3 Tilmelding, efteranmeldelse og gebyr... 3 Afmelding, udeblivelse og bøde...

Læs mere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 5. januar 2018 Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: TAASTRUP TAEKWONDO TTKD.DK Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 17. maj 2013 Sidste tilmelding: Dato: 20. maj 2013 8. juni 2013 Info mail sendes

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold KENDELSE Afsagt den 1. august 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Disciplinærinstansens undersøgelse af Odder IGF Fodbold I januar

Læs mere

BOWLING. Indholdsfortegnelse. 1. Turneringsregler. 2. Deltagerregler. 3. Klasseinddeling. 4. Officials/Ansvarshavende. 5. Licens

BOWLING. Indholdsfortegnelse. 1. Turneringsregler. 2. Deltagerregler. 3. Klasseinddeling. 4. Officials/Ansvarshavende. 5. Licens Indholdsfortegnelse 1. Turneringsregler 2. Deltagerregler 3. Klasseinddeling 4. Officials/Ansvarshavende 5. Licens 6. Protest og sanktioner 1 1. TURNERINGSREGLER 1.0 Turneringen er delt op i 3 regioner.

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 19 Forbundsmappe Startpengesatser og gebyrer Sæson 2016-2017 Dato Ændringer 01-01-2011 Bestyrelsesmøde 24-10-2010 06-02-2011 Tilsat nr. til lov tekst 09-10-2011 Rettet forkert

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Forbundsmesterskaberne Senior -1.runde

Forbundsmesterskaberne Senior -1.runde byder velkommen til Forbundsmesterskaberne Senior -1.runde Den 23. april 2016 Stævnet arrangeres i samarbejde med GIF-GYMNASTIK Gladsaxe Velkommen til Gladsaxe Vi glæder os til at byde jer velkommen til

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

GLADSAXE IDRÆTS FORENING GYMNASTIKAFDELINGEN byder velkommen til

GLADSAXE IDRÆTS FORENING GYMNASTIKAFDELINGEN byder velkommen til GLADSAXE IDRÆTS FORENING GYMNASTIKAFDELINGEN byder velkommen til Sjællandsmesterskaberne For YNGLINGE og SENIOR 2013 26. april 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund S i d

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III 2016 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Tårnby Skøjte

Læs mere

U14 regler for sæsonen 2015

U14 regler for sæsonen 2015 U14 regler for sæsonen 2015 De gældende regler for tackle football (i skrivende stund IFAF) anvendes i DAFF U14 tackle football. Dog med følgende undtagelser og tilføjelser. Udstyr Alle spillere skal bære

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 Lovene Forslag 1-4: Ændring af det disciplinære system Forslag 5: Hvem kan indgive protest/anke Fællesturnering Forslag 6: Forlængelse af prøveperiode på fælles

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Ændringsforslag REGLEMENT FOR ERGOMETERRONING Forslag til ændringer er mærket med rød

Ændringsforslag REGLEMENT FOR ERGOMETERRONING Forslag til ændringer er mærket med rød Bilag 4 Forslag til ændring af reglement for ergometerroning Nuværende ordlyd REGLEMENT FOR ERGOMETERRONING Ændringsforslag REGLEMENT FOR ERGOMETERRONING Forslag til ændringer er mærket med rød Motivation

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Eliteidrætsklasse Vitaskolen

Esbjerg Ishockey Klub. Eliteidrætsklasse Vitaskolen Esbjerg Ishockey Klub Eliteidrætsklasse Vitaskolen Rev. 1 November 2014 Optagelse Eliteidrætsklasse Esbjerg Ishockey Klub (EIK) indgår i et samarbejde med Danmarks Ishockey Union (DIU), Team Danmark, Esbjerg

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 19 Forbundsmappe Startpengesatser og gebyrer Sæson 2015 Dato Ændringer 01-01-2011 Bestyrelsesmøde 24-10-2010 06-02-2011 Tilsat nr. til lov tekst 09-10-2011 Rettet forkert tekst

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer, seniormix...

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015 for DJSF. Indhold af reglement og bestemmelser. 1. Regler for vedligeholdelse af Gradueringsreglementet, DJSFs pensum og Retningslinjer til gradueringer til 3. 4. og 5. dan. 2. Regler for tilmeldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Stævneregler for DSF s mesterskaber og officielle stævner godkendt af DSF

Stævneregler for DSF s mesterskaber og officielle stævner godkendt af DSF Stævneregler for DSF s mesterskaber og officielle stævner godkendt af DSF Opdateret den 22.5.2016. På de områder, hvor IPF har fastsat regler, skal disse følges af DSF. Følgende gælder i øvrigt: 1. Generelle

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 23. september 2015 i Sag nr. 14/2015 [A] mod Dansk Dart Union Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere