Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015"

Transkript

1 Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Baggrund: Skolelederne blev spurgt om at give en hurtig og kort tilbagemelding pa brugen af I-pads i deres skoler ved at svare pa følgende spørgsmal: 1. Hvordan I-pads fungerer i indskolingen p jeres skole? 2. Hvilke effekter, opnrjeres skote, ved at børnene benytter I-pads I undervisningen? 3. Finderjeres skole det passende at anvende I-pads fra 0-3. klasse fremfor at bruge brbare computere? Brugen af I-pads og PCere I dette skoleàr og onske fremover Idag Ønske Parkskolen Thyhoim Humlum Bremdal LanghØj- Østre Skole Gimsing Hjerm Skole Skole Skole skolen Skole Skole i-pad 0 0t (kiassetrin) PC i-7 (klassetrin) I-pad (klassetrin) 1 klassest lbetpljn2s-ppp. PC (klassetrin) dag Parkskolen anvender kun I-pads i børnehaveklassen I-pads anvendes i dag pa 5 af skolerne i 0. til og med 2. kiasse. Humlum og Bremdal anvender I-pads ogsa i 3. kiasse. ønske fremover: Fremover ønsker skoleme en mere begrnset brug af I-pads. Parkskolen ønsker fremover kun at anvende I-pads som k1assest til anvendelse ved aktiviteter ud af huset 4 skoler ønsker fremover kun at anvende I-pads i børnehaveklasse. 2 skoler ønsker fremover at anvende I-pads i børnehaveklassen og i 1. kiasse. Humlum Skole ønsker fremover fortsat at anvende I-pads i ki. 1

2 Argumenter for og imod brug af I-pads Apps pa 1-pads er fine til sma opgaver eller aktiviteter ud afhuset Nernt og hurtigt at anvende i undervisningen. Der kommer ikke st meget snavs pa en I-pads og del er nernt at fjerne evt. snavs Rart at anvende 1-pads nar der skal fumes nw. 1-pads er nemme at hándtere 1-pad er god tidtager og fungerer godt sorn lektiebog Elever, der er udfordret i traditionel undervisning. finder ro ved at sidde for sig selv med en 1-pad I-pads fungerer fint til hjlp ved opisning Indfort at 1-pads er lrerstyret og at 1rerteamet bestemmer hviike apps der ligger pa en àrgangs i-pad. Dette er gjort for at clever og forldre skal se 1-pad som et heringsredskab fremfor en spillemaskine Dc yngste clever har stort udbytte i forhold lii bogstavindkering Eleveme kan lynhutigt søge infonriation via deres I-pads. Tablets giver ikke meget IT-erfaring og tnening i fierdigheder 1-pads er ikke Ct produktivt vrktøj (2 skoler) Mangler adgang til betalings apps (3 skoler) En skole har købt nogle apps. Dc heringsapps, der er gode, koster penge begransmng Det giver problemer at kore de nationale tests pa I-pads Mangler mulighed for at udskrive fra I-pads (2 skoler) Op1everjvn1igt at clever ikke kan logge pa diverse portaler, OneNote osv. Mange keringsprogrammer (EM U) er ikke beregnet til 1-pads I-pads buyer brugt meget privat og bevirker nogle gange at private koder sperrer for skoledelen. Har problemer med netvark og at portaler og internetsider ikke arbejder sammen med I-pads. Argumenter for brug af PC Med en brbar far eleverne skrevet mere og de trnes i at arbej de med de muligheder en brbar giver. I 1. og 2. kiasse er PC betydeligt mere velegnet som redskab i lringssituationer PC er mere velegnet til begynderskrivning 2

3 Bilag Parkskolen Hvordan I-pads fungerer i indskolingen p jeres skole? Vi har kun to klassest ipads, der er tnkt delt mellem børnehaveklasserne og elever, der skal p udflugt og har brug for et IT-vrktøj der. I realiteten bruger de største elever deres telefoner til den slags formal, sadan, at ipads kun buyer brugt I børnehaveklasserne. Vi er nok efterhanden af den overbevisning, at vi skulle have valgt rigtige PC ere til alle skolens børn, inkl. børnehaveklasserne + et kiassest af tablets til aktiviteter ud af huset ol. Hvilke effekter, opnr jeres skole, ved at børnene bentter I-pads i undervisningen? Vi har kun ipads i børnehaveklasserne. Apps er fine til sma opgaver og aktiviteter ud af huset. Vores mening er, at tablets ikke giver megen IT erfaring og trning I frdigheder. Finder jeres skole det passende at anvende I-pads fra 0-3. klasse fremfor at bruge brbare computere? Parkskolens skolebestyrelse, ledelse og samlede pdagogiske personale valgte, allerede i planlgningsfasen, at prioritere rigtige computere til 1., 2. og 3. klasserne. Den pdagogiske vurdering er/var, at bade børn og skolen har brug for et produktivt vrktøj, og ikke som ipad, der kun er en konsument. Denne prioritering har vist sig at vre helt rigtig. 3

4 Thyhoim Skole P Thyhoim har vi ipads i O.-2. árgang (og ikke 3. rgang som Gitte Schilkowski skriver) Udtalelserfra Susanne Schou: Det fungerer godt med ipads i de yngste kiasser. Nemt og hurtigt at anvende i undervisningen. Der kommer ikke sâ meget snavs p en ipad, og det er nemt at fjerne eventulle uhensigtsmssige ting. Udtalelse fra Ulla Pedersen: I Bhv.klassen fungerer det fint med ipads. Udtalelse fra Else Marie Mikkelsen: I hendes 1. klasse har hun ikke fet brugt ipads s meget.. Udtalelse fra Lisbeth Gotten borg: I forhold til 2. ârgang, er det mere relevant med en brbar. Med en brbar fr eleverne skrevet meget mere, og de er klar til at arbejde med de muligheder en brbar giver. Dog rart, hvis der er mulighed for enkelte ipads i huset, nr der skal fumes my.. 4

5 Humlum Skole 1. Hvordan I-pads fungerer I indskolingen p jeres skole? Vi mangler adgang til betalings apps Vi opleverjvnligt at eleverne ikke kan logge md p div. Portaler, OneNote osv. Vi mangler i høj grad mulighed for at kunne udskrive det eleverne skriver p ipad. Ipaden er nem at hndtere for de sm børn 2. Hvilke effekter, opnárjeres skole, ved at børnene benytter I-pads i undervisningen? Eleverne kan lynhurtigt søge informationer via deres ipad ipaden er en god tidtager og fungerer godt som Iektiebog 3. Finder jeres skole det passende at anvende I-pads fra 0-3. klasse fremfor at bruge brbare computere? Hvis vi kan fà adgang til betalings apps mener vi, at ipad er det bedste og mest hndterbare redskab for eleverne i indskolingen. 5

6 Bremdal Skole Efter et rs brug af I-pads er vores konklusion: 1. Mange af de Iringsprogrammer, der bi.a. findes p EMU, er ikke beregnet til I-pads. De Tringsapps, der findes og er gode, koster penge, hvilket stter en begrnsning. l-pad en buyer meget brugt privat, hvilket kan betyde, at der installeres programmer/koder, som bevirker, at Ireren ikke kan hjlpe eleven, nr de private koder sprrer for skoledelen. De nationale test giver ogs problemer p I-pads. 2. Elever, der er udfordret i traditionel undervisning, finder ro ved at sidde for sig selv med I-pad. Desuden fungerer I-pads fint til hjip ved opisning. 3. Nej bestemt ikke. Vi viii stedet foreslâ, at 1. og 2. klasse far pc er, da de er betydeligt mere velegnet som redskab i lringssituationer. Pc en er mere velegnet til begynderskrivning. Vi vii dog gerne behoide I-pads fra de to árgange som kiassest, der kun anvendes pa skolen og ikke hjem me. 6

7 La nghøjsko len LANGHOJSKOLEN : ;,77 Lanthjvej29,Asp 7600 Stner TeiJon nghojsko1en.sko1eitradk Eniai1: 1anhokoistru-.& Kre politikere! Jeg har undersagt brugen aflpads p skolen og 1arernes tilfrdshed p dette omrde. Lererne i indskolingen udtaler falgende, som IT vejiederen kan tilslutte ig Brag af IPads i indskolingen p Langhøjskolen 1. Hvordan fungerer IPads p jeres skote? Elever i 0-2idhar IPad. 3 Ida sses elever har enbrb ax. IPad erirexstyjet. Dette betyder, at det erirerteamet, derbestemmexhvilke App s, dcx skal ligge p rgangcns ipads. Dette har vi thdfcit eftex, at vi erfarede, at elevemes IPad blev fyldt op med private spil mm. Vi vile ogs. vende en opfattelse blandt clever og for1dre cm, at se IPad scm et lnngsredskab frem foren spillemaskine. IPa ds bruges scm supplerendematenale tilundervisningen. Skolen harkbt adgang til tie gode Iririgspoxtaler Den forste lsning, A Piece of cake og Det fortllende tppe. Dc App s, dcx cx gratis eller delvis gratis, har et begrnset indhold oghenvender sigmest til eleven 0.-i Id. Vi harprob1emermednetvrket, ogatportaler ogintemetsider ikke kanarbejde saninnmed IPad. Dette gox, at dcx er et begrnset udvalg afgode App s ogintemetpaztalertil undervisningen. Ifadsbmges ogs i nogen omfang scm undholdning. Del en et stort minus, at eleveme ikke kan udskriv e fra deres IPa d. ipad iraddrages i flexe fagbla. dansk, matematik,kristendom billedkunst. musik, engeisk, nt. 2. Hvilke effekter, opnkjeres skole ved, at bømene benytter IPds undervisnngen? Nàrteknikkenil±e duller, giver det i nogen omfangro og luff til, atireren kan fordybesig med enkelte clever. Den cx gode liings mulighedeni forholdtil billedbehand]ing ogvideo. Dc yngste clever hax stort udb tte i fotholdtil bogstavind1uing. 3. F hider jeres skoie del passende atanvende IPads fra O-3.kl fremforat bmge brbare corn putere? Det cx lint med IpadiO. kiasse og delvis ogsâ i lid. Det vile vre be&e med enbrbar fra 2 Id. 7

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Kære forældre Juleferien står for døren og det første halvdel af skoleåret 2014-2015 er ved at være bragt til ende, og igen er det tid for lidt informationer

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

hvorfor? Ind i skolebestyrelsen SKOLEBESTYRELSESVALG 2010

hvorfor? Ind i skolebestyrelsen SKOLEBESTYRELSESVALG 2010 Niels Flening arbejder som socialpædagog på et bosted for udviklingshæmmede. hvorfor Niels Flening har siden 2002 siddet i skolebestyrelsen på Glamsbjergskolen i Assens Kommune, den overbygningsskole hvor

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere