Ledelse for læring (LOU) Forskningsgruppen: Tina Thilo; Ane Kristine Brandt, Helle Bjerg og Anita Monnerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse for læring (LOU) Forskningsgruppen: Tina Thilo; Ane Kristine Brandt, Helle Bjerg og Anita Monnerup"

Transkript

1 Ledelse for læring (LOU) Forskningsgruppen: Tina Thilo; Ane Kristine Brandt, Helle Bjerg og Anita Monnerup Forskningsprojekt i UCC Februar 2015

2 Hvorfor er det interessant at arbejde med observation af undervisningen? - Ca. 25% af de danske lærere angiver at have modtaget feedback fra ledelsen som opfølgning på observation af undervisning Observation af undervisning - DK er det land hvor ledere sjældnest har overværet -er en relativt ny praksis i DK undervisning i klasserne - udøves i høj grad også som generel - Lærernes personaleledelse angiver at: feedback har størst betydning for opfattelsen - bør af at i højere være en grad professionel udøves som lærer, motivation, jobtilfredshed, undervisningsledelse anerkendelse fra leder og kolleger - Udbyttet af /læringscentreret feedback tæt på skoleledelse? undervisningspraksis (fagområder, klasseledelse og elevevaluering) vurderes lavt TALIS om danske læreres udbytte af feedback på undervisning

3 Overordnet problemstilling Vi har undersøgt, hvordan de professionelle og deres nærmeste ledere arbejder med udvikling af kerneopgaven gennem lederens observation af undervisningen. Forskningsgruppen: Tina Thilo; Ane Kristine Brandt, Helle Bjerg og Anita Monnerup

4 Forskningsspørgsmål Hvordan udfoldes ledelse for læring i praksis gennem brug af LOU som styringsredskab, og hvordan interagerer denne ledelsesform med de måder, hvorpå et fokus på læring og undervisning kommer til udtryk i skolen Dette konkretiseres i følgende spørgsmål: Hvordan rammesættes og organiseres ledelse gennem observation af undervisning og hvad tales der om? Hvilke relationer mellem leder og medarbejder skabes i ledelse gennem observation af undervisningen? Viden under udarbejdelse Hvad bliver læring til i samtalen mellem leder og medarbejder? Hvordan er sammenhængen mellem det formål lederen italesætter, at der er med observation og samtale, og det der sker i virkeligheden (exposed theori og teori in use)

5 Undersøgelsesmetode: Observation af undervisning METODE - Hvordan gøres observation af undervisning i praksis: 6 folkeskoler i Københavns kommune deltager Interview og observation af 6 ledere og 11 lærere - Analyse af samtaler mellem ledere og lærere 24. marts 2015

6 Sådan gøres observation af undervisningen på skolen Metode Før-samtale: Aftale om fokuspunkter under observationen Observation af én eller flere lektioner Eftersamtale: Samtale mellem leder og lærer Der findes forskellige varianter

7 Hvad tales der om - i feedback samtalerne? Undervisning: Fokus på klasseledelse som ro/uro, som struktur, som variation, som metoder og som flow Læring: Elevaktivitet og læringsmål Specifikke (fag)didaktiske områder: Genrepædagogik; faglige begreber i matematik; visuelt læringsmiljø Relationer: Lærer-klasse; lærer-enkelte elever; elev-elev Lærerrolle og lærerpersonlighed: Lærerens og lederens oplevelse og vurdering af egen (lærerens) praksis Organisatoriske udviklingsperspektiver: Læringsmålstyret undervisning, teamsamarbejde

8 Hvad ledes der på? UNDERVISNING med fokus på klasseledelse ( god undervisning /struktur/variation) LÆRERPERSONLIGHED og selvforhold (lærerrolle/relationer/selvvurdering) SKOLEN i organisatorisk perspektiv (læringsmål/lære af hinanden) (Elevers inklusion og aktivitet i undervisningen) Genvej til Viden 9. oktober 2014

9 Eksempel på klasseledelse/management: Citater fra Svaneskolen Lederen siger:" Nu kommer de i gang, og de har fundet deres opgaver og nu går de i gang og stadigvæk er der skidego ro inde i timen Pia, fordi de er jo mennesker og ikke robotter og der er jo uro, men det er ikke en forstyrrende uro (l ). Ro på den gode måde og uro på den fede måde (l 123.) Læreren siger: Altså jeg vil sige, at de to øh nogen gange er der altså ballede, det er sådan noget impuls halløj, så de snakker bare hele tiden konstant (l ) Lederen siger: Hvis man siger I har øh lige nøjagtigt, nu sætter vi i gang, I har 13 minutter eller I har 25 minutter til en opgave og man har måske uret til at køre oppe på smartboardet" (l ).

10 Makkerpar-øvelse Hvilke andre måder kunne lederen have koblet sig til læreren i sit sidste udsagn?

11 Hvilke subjektpositioner står åbne for leder og medarbejder i LOU-samtalerne? Lederen kan indtage alle tre positioner i den samme samtale Vejleder - Samskaberen Kollega - Praktikeren Bedømmer Den alvidende

12 Vejleder positioneringen den samskabende Mindre hyppig forekommende positionering i vores materiale Lederen i disse samtaler positionerer sig på forskellige måder som den vidende, og stiller som oftest undersøgende og åbnende spørgsmål Læreren positionere sig som den lærende/elev, den vejledte. Positioneringen åbner op for at læreren kan være uenig med lederen

13 Vejleder den samskabende Lederen positionerer sig som vejleder ved at træde ind i positionen som rådgiver, supervisor den vidende. Den rådgivende vejleder Men jeg tænker et sted, hvis jeg skal give dig sådan feedback på det, så tænker jeg at et sted, hvor du måske kunne bruge flere ord, det er omkring det med begreber. Der kan jeg godt sidde lidt med en fornemmelse af at: Gad vide om de fangede det, egentlig? Men du forklarer det, tænker jeg, måske med færre referencer, færre hverdagsbilleder, eller hvad man kan sige, end de måske kunne have behov for.

14 Kollega-relationen - praktikeren Dialogen i disse samtaler bærer præg af at lederen gennem bl.a. egne praksiserfaringer møder læreren i øjenhøjde. Lederen træder løbende ind i samtalen i positionen som kollega og læreren positioneres som kollega. De lange passager, som domineres af en kollegarelation, kendetegnes ved en form for symmetri. Den symmetriske relation opstår både ved at lederen anvender sin undervisningserfaring, og ved at lederen identificerer sig med lærerrollen.

15 Kollega - praktikeren Lærer: Men Dan, hvilke erfaringer har du fra den skole, du var på før, med netop det der med at arbejde mere sådan her? Leder: Vi var enormt tæt sammen, altså eleverne undrede sig ellers, nu havde vi også lige hm, vi havde kun to klasser på trinnene og jeg havde så matematik og natur/teknik og det havde jeg så en kollega, der også havde, og så var der to dansklærere ik, så vi var rigtigt vi lavede altid årsplaner sammen og så havde vi en masse fælles forløb undervejs. Og så havde vi parallellagte timer.

16 Bedømmer-relationen den alvidende Lederen anvender sine observationer i sin bedømmelse af læreren Lederens observationer bliver gyldig viden Læreren fastholdes som lærende/bedømt gennem lederens bedømmerposition

17 Bedømmer den alvidende Leder: Det jeg tænker, det er, at nu går vi over til den nye folkeskolereform, og en af de store ting er jo, at vi går fra at fokusere på undervisningen til at kigge på outputtet, altså på læringen hvad er forskellen på undervisningsmål og læringsmål? Læreren: Uha, nå ja.

18 Bedømmer den alvidende Leder: I forhold til feedbacken i dag [ ] Jeg ser dig som en klasseleder, der kan gå ind og tage lederskab på sig. Leder: [Det handler om] hvordan man får lukket en time ned. Fordi noget af det forskningen viser, det er, at hvis man bruger de sidste 5 min på at opsummere, hvad har vi lært i den her time Lærer: Det gør jeg nok ikke altid Leder: Det du vil undervise i, det er dit undervisningsprogram men jeg tænker at det kan oversættes til læringsmål. Hvad er det børnene skal lære efter de 45 minutter? Hvad er det for en træningsbane du har sat op? Lærer: Hvad skal vi lære? Leder: Ja hvad er det i virkeligheden vi skal lære Lærer: Det er to forskellige måder det kan jeg godt se

19 Makkerpar-øvelse Hvad tænker I om denne ledelses-intervention? Giv bud på hvad der kendertegner positionerne i dette tekstuddrag og hvad der karakteriserer indholdet i samtalen. Hvad bliver læring til her? Emnenavn 24. marts 2015

20 Brud på forventninger til leder- og lærerpositionen Hvad sker der når lederen fremstår som uvidende? Både leder og lærer tilstræber at genindtage sin egen position som henholdsvis bedømmer/bedømt, kollega/kollega eller vejleder/vejledt

21 Citat fra Svaneskolen Opretholdelse af positioner Lederen siger: "Ja. Ja. Og stillede du krav til at det var eventyrgenren, så der var nogle ting Læreren siger: Ja det skulle være eventyr men der løste jeg lidt op for nogen af dem og sagde bare skriv en lille historie fordi det var for svært for dem. Og nogle af dem der bare kører, de skrev jo fine eventyr ik. Lederen siger: Hvor måske dem der havde meget svært ved det, hvor hvis de får stukket nogle rammer ud; fx det skal starte med der var engang Læreren siger: Det måtte de ikke. Lederen siger: Det måtte det ikke? Læreren siger: Det måtte lige præcis ikke starte med det [griner] men Lederen siger: "Men der skal være de og de ting med, altså på en eller anden måde så de andre kunne få lov til at "

22 Sammenstilling af de tre positioner Bud på hvad læring bliver til hvad der karakteriserer relationen - og hvad der er legitim viden Kollega Vejleder Bedømmer Symmetri Praktisisme Singel loop learning Legitimitet gennem erfaringer Symmetri/asym metri Udvikling Double loop learning Legitimitet gennem viden Asymmetri Instruktion Single/double Legitimitet gennem formel magt Emnenavn 24. marts 2015

23 Forskellige former for lærings-samtaler Closed-to-learning Conv. Open-to-learning Conv.

24 Delkonklusion Leder og lærer positionerer sig som vejleder/vejledt, kollega/kollega og bedømmer/bedømt i samtalerne. Positionerne kan skifte i den samme samtale. Når leder og lærer positioneringer trues, biddrager begge til at opretholde positioneringerne, som henholdsvis lederen som den vidende - og læreren som den lærende. Dette har en betydning for den læring, der sker i samtalerne og begrænser det udviklingspotentiale, der kan opstå i samtalerne

25 Øvelse i trio grupper Maturanas domæneteori Refleksionen domæne - fremstil gerne spørgsmål Produktionens domæne - kom gerne med konkrete forslag Æstetikkens domæne - det personlige domæne - (værdier, moral, etik) - taler som privatperson med holdninger, meninger

26 Vivian Robinson om ledelse af udvikling af undervisning Den fejl mange Hvorvidt ledere og gør hvordan når de leder kan forandring er at de retter feedbacksamtaler sig mod de handlinger, udvikles som de gerne vil ændre uden samtaleform først at forstå lærerens begrundelser med fokus for på disse undervisning handlinger. og Kort læring og godt: De stiller som ikke markerer nok spørgsmål ledelsens til perspektiv læreren om, og hvorfor vurdering gør tydeligt hvad de [ledelsen] gerne vil have dem til på at en holde respektfuld op med og at åben gøre måde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører De tre domæner en guide for kontekstnavigatører Arbejdspapir af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S og Asbjørn Molly, ATTRACTOR A/S Humberto Maturana, chilensk biolog og systemisk stifinder, henkastede på

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: 1 Indholdsfortegnelse: Indledning. s. 2 Problemformulering. s. 3 Batesons teori om præmisser. CMM. s.5 De tre domæner. s.6 Konflikthåndteringsmodel 1. s. 10 Konflikthåndteringsmodel 2, s. 11 Konklusion

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen Dorte Marie Søndergaard Helle Plauborg Thomas Szulevicz Tine Basse Fisker Torben Mørup Lene Tetzlaff-Petersen Mette With Hagensen Agnete V. Hansen Gitte Øgendal Helle Saabye Pedersen Pia Werborg Ro og

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere