Matematisk Formelsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematisk Formelsamling"

Transkript

1 Duborg-Skolen Duborg-Skolen Duborg-Skolen Duborg-Skolen Matematisk Formelsamling Indholdsfortegnelse Emne side Vektorer i planen... 1 og 2 Linje... 3 Cirkel, ellipse, hyperbel og parabel... 4 Trekant... 5 og 20 Funktioner... 6 Differentialregning... 7 og 9 Integralregning... 8 og 9 Areal og rumfang bestemt ved integration... 8 Stamfunktioner og afledte funktioner... 9 Potensregneregler Logaritmefunktioner Eksponentialfunktioner Potensfunktioner Rentesregning Trigonometriske funktioner RÄkker Kombinatorik Sandsynlighedsregning Binomialfordeling og normalfordeling Vektorer i rummet og 18 Linjer i rummet Planer i rummet Kugle Areal og rumfang (volumen) Matematiske standardsymboler Å 24 De gräske bogstaver og 29 Instruktioner til TI-83 og TI Romerske tal, Dekadiske präfikser, Det gräske alfabet Stamfunktioner og afledte funktioner... bagsiden

2 Matematisk Formelsamling vers. aug Gratis download af Lærebøger og kompendier til studerende: financieret ved reklamer. På dansk især: Formelsamling til matematik på Gymnasiet niveau B og A. ( til formlerne er der vist eksempler. ) Matematik kompendium til niveau B på Gymnasiet. På tysk især: Einfach lernen! Mathematik - Aufgabenbuch. Til formelskrivning i Word er makrosamlingen SciMacros rigtig godt. SciMacros kan hentes på og fungerer også sammen med dansk Word. Vejledningerne er fantastisk gode. Især en PowerPoint Tutorial. Hvis du finder fejl i denne formelsamling, eller har nogle forslag til ændringer, så send mig en . M.v.h. Klaus Blitger -Adr:

3 Vektorer i planen (2) j i a a 2 i a 1 j (1) (1) a = a 1 i + a 2 j = a 1 = a i a 2 = a j a 1 a 2 Længden af a (2) a = a a 2 2 e enhedsvektor ensrettet med a (3) e = a a sum a + b a b (4a) a + b = a 1 + b 1 a 2 + b 2 differens a - b a -b (4b) a b = a + ( b ) = a 1 b 1 a 2 b 2 t a 1 multiplikation med et tal (5) t a =, hvor t er et reelt tal. t a 2 Skalarprodukt af a og b (6) a b = a 1 b 1 + a 2 b 2 = a b cos(v) (7) cos(v) = a b a b for egentlige vektorer a og b : (8) a b = 0 a b (9) a a = a 2 (9) a a = a 2 a a b b a b er projektionen af a på b. (10) a b = a b b 2 b = a e e, hvor e = b b 1

4 a 2 (11) a =, hvor a 1 a = a 1 a 2 Tværvektor a til a fremkommer ved en drejning af a 90 i positiv omløbsretning Determinant det ( a, b ) for vektorparret a, b. (12) det ( a, b ) = a b a 1 b 1 = = a 2 b 2 a 1 b 2 a 2 b 1 = a b sin(ν ) (13) det ( a, b ) = 0 a b = 0 a b Areal A af det af a og b udspændte parallelogram (14) A = det( a, b ) = a b (15a) AB = x 2 x 1 y 2 y 1 Afstanden mellem punkterne A(x 1, y 1 ) og B(x 2, y 2 ). (15b) AB = (x 2 - x 1 ) 2 + (y 2 - y 1 ) 2 Parallelforskydning med vektoren af grafen for f (16) g(x) = f(x - a) + b 2

5 3

6 4

7 5

8 6

9 Differentialregning (61) (62) (63) Regneregler for differentiation: 7

10 8

11 ( n 1) = x 1 Bemærk at i mange matematikbøger bruges f.eks. sin 2 x i betydningen (sin(x)) 2 9

12 Potensregneregler Logaritmefunktioner Logaritmefunktionen med grundtal 10, log Viser grafen for logaritmefunktionen log(x) og dens inverse funktion 10 x 10 log(x) = x log(10 x ) = x Den naturlige logaritmefunktion, ln Viser grafen for logaritmefunktionen ln(x) og dens inverse funktion e x, eksponentialfunktionen med grundtallet e. e ln(x) = x ln(e x ) = x i alle formlerne på denne side er a og b positive. 10

13 Eksponentialfunktioner Eksponentialfunktion med grundtal a : Eksponentialfunktion med grundtal e : Bestemmelse af fremskrivningsfaktor a a = x 2 x 1 y2 y 1 Aflæsning af fordoblingskonstant T 2 Aflæsning af halveringskonstant T 1 2 i alle formlerne på denne side er a og b positive. 11

14 Potensfunktioner, x a Potensfunktion Funktion, der er proportional med potensfunktion - Rentesregning Startkapital k Rentefod r Kapital efter n terminer k n i alle formlerne på denne side er a og b positive. 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 Vektorer i rummet (195) Længde af a (196) a = a a a 3 2 e er enhedsvektoren ensrettet med a (197) e = a a Skalarprodukt af a og b. (198a) a b = a 1 b 1 + a 2 b 2 + a 3 b 3 = a b cos (v) (198b) cos(v) = a b a b For egentlige vektorer (199) a b = 0 Ê a b (200) a a = a 2 For egentlige vektorer (201) a b = 0 Ê a b a b se nedenfor a a b b a b er projektionen af a på b. (202) a b = a b b 2 b = a e e, hvor e = (203) a b = a b b = ß a b b b b a b v a b Vektorprodukt a b (204) a b = a 2 b 2 a 3 b 3 a 3 b 3 a 1 b 1 a 1 b 1 a 2 b 2 17

20 Længde af a b er også Areal A af det af a og b udspændte parallelogram (205) a b = a b sin(v) (206) A = a b b a Idet en trekant er et halvt parallelogram kan arealet af en trekant beregnes med A = ½ a b Ç a c b Volumen af Parallelepipedum (207) V = a ( b c ) a c b (208) V = 1 6 a ( b c ) Volumen af Tetraeder (z) x 2 B y 2 z 2 (,, ) M A ( x, y, z 1 ) 1 1 O (y) (x) Koordinatsæt for AB (209) AB = x 2 x 1 y 2 y 1 z 2 z 1 Afstanden AB mellem to punkter A(x 1, y 1, z 1 ) og B(x 2, y 2, z 2 ) AB = (x 2 x 1 ) 2 + ( y 2 y 1 ) 2 + (z 2 z 1 ) 2 Midtpunkt M af liniestykke AB x 1 +x 2 (210) M 2, y 1 +y 2 2, z 1 +z

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 Tillæg til formelsamlingen for TI-83 og TI-84. Funktion eller instruktion / argumenter binomcdf(antforsøg,p[,x]) binompdf(antforsøg,p[,x]) fnint(udtryk,variabel,nedre,øvre[,tolerance]) nderiv(udtryk,variabel, værdi[,e]) normalcdf(nedregrænse,øvregrænse[,m,s]) normalpdf(x[,m,s]) invnorm(område[,m,s]) Resultat Beregner en kumulativ sandsynlighed ved x for den diskrete binomial-fordeling med det angivne antforsøg og sandsynlighed p for succes for hvert forsøg. Beregner sandsynligheden for x for den diskrete binomial-fordeling med det angivne antforsøg og sandsynligheden p for succes ved hvert forsøg. Giver funktionens integral af udtryk med hensyn til variabel, mellem nedre og øvre med en angiven tolerance. Giver den omtrentlige numeriske afledede af udtryk med hensyn til variabel ved værdi, med angivet e. Beregner normalfordelingssandsynligheden mellem nedregrænse og øvregrænse for de angivne m og s. Beregner sandsynlighedstætheden for normalfordelingen ved en angiven x-værdi. Beregner den inverse kumulerede normalfordelingsfunktion for et givent område under normalfordelingskurven angivet af m og s. poissoncdf(m, x) poissonpdf(m,x) rreff(matrix) ref(matrix) solve(udtryk,variabel, gæt,{nedre,øvre}) LinReg(ax+b) X listenavn, Y listenavn [, frekvensliste, reglig] Beregner en kumuleret sandsynlighed ved x for den diskrete Poisson-fordeling med den angivne middelværdi m. Beregner sandsynligheden ved x for den diskrete Poisson-fordeling med den angivne middelværdi m. Giver den reducerede række-echelon-form af en matrix. Giver den række-echelon-form for en matrix. Løser udtryk for variabel, hvor start-gæt er givet, og nedre og øvre er grænserne, inden for hvilke løsningen søges. Tilpasser en lineær regressionsmodel til X listenavn og Y listenavn med hyppigheden frekvensliste, og lagrer regressionsligningen i reglig. 1-Var Stats [ X listenavn, frekvensliste ] 2-Var Stats [X listenavn, Y listenavn, frekvensliste ] Udfører analyse med én variabel på data i X listenavn med hyppigheden frekvensliste. Udfører analyse med to variable på data i X listenavn og Y listenavn med hyppigheden frekvensliste. 26

29 Til egne notater. 27

30 28

31 Romerske talbetegnelser Dekadiske præfikser 1) i USA: billion 2) i USA: trillion 3) i USA: quadrillion 4) i USA: quintillion Det græske alfabet 29

32 ( n 1) = x 1 Bemærk at i mange matematikbøger bruges f.eks. sin 2 x i betydningen (sin(x)) 2

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Gym-pakken vil automatisk være installeret på din pc eller mac, hvis du benyttet cd'en 'Maple 15 - Til danske Gymnasier' eller en af de tilsvarende installere.

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller 1 Ligninger a. Fortæl om algebraisk og grafisk løsning af ligninger ud fra ét eller flere eksempler. b. Gør rede for algebraisk løsning af andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0. 2 Ligninger a. Fortæl om

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner

Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner A Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner FORmler FORudsiger Algebra Geometri y = 0 y = b AB = ( x y ) B y = a y = b + a*x r^2 = x^2 + y^2 x r y y/y y = a = a y = b * a^x A sin A

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

MM01 (Mat A) Ugeseddel 1

MM01 (Mat A) Ugeseddel 1 Institut for Matematik og Datalogi 2. august 200 Syddansk Universitet, Odense HJM/LL MM0 (Mat A) Ugeseddel Velkommen til kurset MM0 (Matematik A). Forelæsninger: afholdes i to ugentlige timer, onsdag kl.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: Dorthe Jørstad/Folmer Laursen 2. år: Folmer Laursen HH213MATB3

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK Redaktion og tilrettelæggelse af indhold for Skolestyrelsen: Lektor Hans Jørgen Beck,

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere