Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev"

Transkript

1 NYHEDSBREV UGE Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: JOURNALISTIK OG REDAKTION Pressenævnet pålægger avis at bringe kendelse på forsiden Ny praksis fra Pressenævnet i forbindelse med genmæle Dagbladet Roskilde bragte onsdag over fire spalter på forsiden en kendelse fra Pressenævnet i forbindelse med en fejl af en omtale af en generalforsamling i et forsikringsselskab. Det menes at være første gang, at nævnet pålægger et medie at bringe en kendelse på forsiden. I tidligere sager har der alene været tale om en forsidehenvisning til en kendelse. Forsideplaceringen af kendelsen var et pålæg fra Pressenævnet, som ikke var tilfreds med Dagbladets tidligere placering af genmælet. Dagbladet og selskabet var blevet enige om at bringe et genmæle. Dagbladet valgte den 13. september at bringe genmælet i 2. sektion på side 8 og da den oprindelige artikel var bragt på forsiden og 2. sektions side 2 fandt Pressenævnet ikke, at genmælet var placeret på en så fremtrædende måde, som det efter omstændighederne med rimelighed kan forlanges. På baggrund heraf bragte Dagbladet på ny genmælet men nu på side 3 i 2. sektion men det vurderede Pressenævnet heller ikke levede op til Medieansvarslovens krav til rettelser og genmæle. Pressenævnet stillede derfor krav om, at en af nævnet forfattet artikel om nævnets kendelse skulle bringes på forsiden af Dagbladet. Læs nævnets kendelse på Nyheder.aspx?M=News&PID=127&NewsID=7642

2 Rettelser på nettet skal være synlige Pressenævnet kritiserer B.dk og BT.dk for utilstrækkelig rettelse Det er ikke nok at rette en fejl af betydning i en artikel på nettet ved at korrigere den oprindelige artikel, fastslår Pressenævnet i en sag fra B.dk og BT.dk Rettelsen skal også bringes særskilt på websitet som en nyhed i den løbende nyhedsstrøm med samme placering som den oprindelige artikel. Fejlen opstod i en artikel, som bt.dk offentliggjorde i september i forbindelse med omtale af en forældremyndighedssag. Efter offentliggørelsen af artiklen valgte Berlingske og BT at slette en kommentar i artiklen og skrev i stedet nederst, at kommentaren var fjernet, fordi kilden ikke var troværdig. Dette blev senere rettet til ikke relevant. Dette mente Pressenævnet ikke var tilstrækkeligt. Der burde være bragt en særskilt artikel, så de personer, der havde læst beskyldningen, også havde haft mulighed for at læse rettelsen. De forventes ikke på ny at kigge på den oprindelige artikel for at læse eventuelle rettelser. Læs kendelsen på Pressenævnet/Nyheder.aspx?M=News&PID=79&NewsID=7643 Formen mere end indholdet bestemte dækningen af dansk EU-formandskab Analyse af mediernes dækning af formandskabet Det var ikke det danske formandskabs program, der dominerede mediernes dækning af det halve år, Danmark havde EU-formandskabet. Medierne valgte i stedet at sætte deres egen dagsorden, viser en analyse foretaget af lektor i journalistik ved Roskilde Universitet Mark Blach-Ørsten. Under formandskabet i første halvår i år flyttede dækningen af EU-stoffet fra ellers at være placeret under Udland og Erhverv frem i medierne under Indland, og fokus for dækningen er rettet mod de danske politikeres præstationer og budskaber og ikke på det større europæiske perspektiv. Analysen viser også, at mødernes placering er vigtigere end indholdet. Den største del af dækningen forekommer i ugen, da Danmark overtaget formandskabet, og da der var rådsmøde i København mens mødet i Europæiske råd i Bruxelles med finanspagten på dagsordenen modtager mindst dækning selv om det var et realpolitisk vigtigere møde end Københavns-mødet. - Avisernes læsere bliver i høj grad kloge på, hvad formandskabet og danske politikere må mene om en problemstilling, men kun i begrænset grad oplyst om, hvordan andre af EU s politiske aktører må forholde sig til samme, skriver Mark Blach-Ørsten. 2

3 MARKED OG ØKONOMI Borgerlige går fra forhandlinger om mediestøtte Kulturministeren tager tænkepause De borgerlige partier forlod torsdag aften forhandlingerne om fremtidens mediestøtte, da de er uenige i det økonomiske grundlag for forhandlingerne, skriver Berlingske.dk Kulturminister Uffe Elbæk siger til Berlingske.dk, at han ikke oplever afslutningen på torsdagens forhandlinger som et ultimativt exit fra blå blok, og at han nu har brug for en tænkepause. Uenigheden mellem regeringen og de borgerlige partier handler om de 40 millioner kr., som regeringen har fjernet fra mediestøtten ved i finanslovsforliget at hæve lønsumsafgiften på momsfrie dagblade med 1,04 procentpoint. - Jeg er ikke overbevist om, at regeringens model vil sikre et pluralistisk mediebillede. Jeg tror konsekvensen bliver, at nogle regionale dagblade kommer til at dreje nøglen om, og der kan også være andre medier, der må lade livet, siger Venstres ordfører Ellen Trane Nørby. Den konservative Lars Barfoed siger, at hvis regeringen gennemfører sit forslag med Enhedslisten, vil der blive arbejdet på en anden ordning, så snart de borgerlige partier har flertal. Kulturminister Uffe Elbæk siger, at det fortsat er hans mål at nå et så bredt forlig som muligt, og jeg vil ikke udelukke, at kredsen kan blive bredere end dem, der lige nu har lyst til at diskutere videre. Ny betalingsmodel på Jyllands-Posten fra næste uge Premium-univers leverer kvalitetsjournalistik forbeholdt abonnenter Jyllands-Posten testede i denne deres nye Premium-univers på nettet. Premium skal levere unik kvalitetsjournalistik til de abonnenter, der vil mere end blot det hurtige nyhedsoverblik, skriver epn.dk De generelle nyhedsartikler vil fortsat være gratis tilgængelige for alle på bladets website men når der er tale artikler med et særligt kvalitetsindhold, vil læseren møde et A-logo, der fortæller, at der kræves et personligt login for at læse artiklen. 3

4 Nordjyske klar til nye opkøb Vi kan ikke spare os ud af alt, siger Per Lyngby Nordjyske Medier vil i den kommende tid se på, om der er flere digitale medier, der med fornuft kan blive en del af virksomhedens portefølje, siger Nordjyske Mediers administrerende direktør Per Lyngby til Børsen. Den nordjyske medievirksomhed har inden for den seneste måned købt virksomheden Industri Supply, der driver ti kommercielle brancheportaler, og afgivet et bud på ca. 16 millioner kr. på Morsø Folkeblad. Opkøbene sker samtidig med, at Nordjyske Medier ligesom de fleste andre medievirksomheder har været gennem en sparerunde. - Vi ved, at vi skal spare, men vi kan ikke spare os ud af alt, siger Per Lyngby. Han er tilbageholdende med at kommentere planerne om salg af Berlingske Media herunder dagbladene i nabolaget til Nordjyskes udgivelsesområde. - Vi har noteret os det. Vi er jo nabo til Midtjyske Medier, så vi er nysgerrige efter at se, hvad der sker, siger den nordjyske mediechef til Børsen. Lønsumsafgift for dagblade op med 1,04 procentpoint og ikke 0,98 Flertal støttede forslaget ved førstebehandlingen i Folketinget Da regeringen i august fremsatte finanslovsforslaget for 2013, foreslog den, at dagbladenes lønsumsafgift blev forhøjet fra 2,5 procent til 3,48 procent en stigning på 0,98 procentpoint. Stigningen er imidlertid større, idet regeringen i lovforslaget om lønsumsafgiften havde hævet afgiftsprocenten til 3,54. Afgiftsforhøjelsen både den oprindelige foreslåede og den ekstra får hårde ord med i et høringssvar fra Danske Dagblades Forening. Foreningen ser forslaget som en skat på borgernes mulighed for at få dyberegående information om samfundsudviklingen og skriver, at det er første gang i nyere historie, at Folketinget pålægger skat på borgernes mulighed for information. DDF kritiserer samtidig, at foreningen ikke var på Skatteministeriets høringsliste og derfor kun havde en dag til at skrive høringssvar. Forslaget var til førstebehandling i Folketinget tirsdag, og det støttes af et flertal bestående af partierne bag Finansloven d.v.s. regeringspartierne og Enhedslisten. 4

5 Tvangsauktioner skal ikke annonceres i aviser Forslag herom møder modstand fra Danske Dagblades Forening En arbejdsgruppe foreslår, at det mere end 30 år gamle krav om annoncering i dagblade af tvangsauktioner, skal ophæves. Det fremgår af et forslag, som Justitsministeriet har sendt i høring. Udkastet til lovforslag lægger op til, at det vil være tilstrækkeligt, at en tvangsauktion udover i Statstidende bekendtgøres på nettet i forbindelse med en portal for ejendomssalg. Det kan for eksempel ske på en eller flere ejendomsmægleres hjemmesider. Ved tvangsauktioner over særlige ejendomme kan der dog være tale om, at annonceringen skal ske i flere medier. Danske Dagblades Forening er ikke enige i forslaget. I et høringssvar henviser foreningen til, at dagblade, ikke mindst lokale og regionale aviser, har både nu og i fremtiden en vigtig funktion som medie til at formidle salg af boliger, idet de ikke kun henvender sig til folk, der er i markedet for at købe en bolig, men også henvender sig til personer, hvis interesse for en bolig bliver vakt gennem annoncen. DDF henviser til, at de lokale og regionale dagblade ugentligt har et samlet læsertal på 1,9 millioner og de landsdækkende på over tre millioner. Derfor opfordrer foreningen til, at annoncering på internettet bliver et supplement til annonceringen i aviser. Annonceringen for tvangsauktioner er på ca. 50 millioner kr. om året Kraftig stigning i ledigheden blandt journalister 7,0 procent af Journalistforbundets aktive medlemmer uden job i september Arbejdsløsheden blandt Journalistforbundets aktive medlemmer er i løbet af et år steget fra 5,9 procent til 7,0 procent i september. Derved er mediernes anstrengte økonomi også slået igennem på ledigheden blandt fagets udøvere og efter i en lang periode at have været under gennemsnittet for arbejdsmarkedet generelt, er journalisternes ledighed nu højere. I september var ledigheden på det samlede arbejdsmarked på 6,3 procent. - Det nye er, at ledigheden nu er oppe på syv procent efter at have været nogenlunde konstant på seks en halv de seneste år,«siger Per Nielsen, udviklingschef i DJ, til journalisten.dk. 5

6 Han tror ikke, at der er tale om et kortvarigt udsving i ledigheden.»vi må jo se i øjnene, at ledigheden har bidt sig godt og grundigt fast. Lavkonjunkturen for beskæftigelse ser ud til at være lidt langvarig denne gang. Jeg forventer, at tallene for oktober fortsat er lavere end samme periode sidste år,«siger Per Nielsen. TÆT PÅ Præcision, substans og dokumentation Detaljen er liv og død for Ingeniørens læsere, som er kernen i Mediehuset Ingeniørens udvikling Af Anders Krarup Kravet findes på enhver redaktion: Præcision, substans og dokumentation. Men uden at fornærme nogen findes det i stærkt varierende omfang. Sådan er det ikke i Mediehuset Ingeniøren. Det er redaktionens mantra, der udtrykkes i de tre ord. - Der er pegefingre i efterkritikken, hvis man dumper på en af de tre, siger Arne R. Steinmark, 47 og ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør for det hele. Det skyldes ikke kun journalistisk selvrespekt. Læserne kræver det. - Læserne er meget grundige og meget detaljeorienterede. Vi kan lave det fineste journalistiske håndværk, men hvis der er fejl i en detalje, så melder de sig. For ingeniører er detaljen det, som afgør liv og død om broen bærer eller brister. De er meget selvbevidste, og de har holdninger. De ved meget de er bare ikke altid helt opmærksomme på det, de ikke ved. Derfor er det både et privilegium og en belastning. Læserne er også kernen i løsningen for Mediehuset Ingeniøren. Slankningen Mediehuset udspringer af bladet, der i år udkommer i sin 121. årgang. I alle årene har Ingeniørforeningen stået bag, først som udgiver senere som ejer af et selvstændigt, professionelt mediehus. I mange år med stillingsannoncer i et omfang, som sikrede både foreningen og bladet en fin økonomi. I 1994 var Ingeniøren med ing.dk det første danske medie på nettet. Det gik kort sagt fantastisk lige indtil 2003, da det hele var ved at ramle med ændret distributionsstøtte og et dyk i annoncemarkedet. Arne R. Steinmark kom til i 2006 og op gik det igen til 2008, hvor omsætningen toppede, og medarbejderantallet var tæt på 130. Siden er mediehuset blevet slankere. 6

7 I 2011 lagde ejeren en ny strategi og reducerede samhandelen med 10 mio. kr. Nu er der ansat omkring 80 i mediehuset. Mediestøtten Ejerskabet har været godt for Mediehuset og godt for ejeren. Den situation er truet. I debatten om mediestøtte tales om et ejerskabskriterium, hvor medier, der ejes af partier, fagforeninger eller interesseorganisationer, på forhånd er udelukket fra støtte. - Det vil skabe en vanskeligere situation for os. Udfordringen lige nu er jo, at der ikke ligger noget konkret. Det gør det vanskeligt at manøvrere, men i øvrigt er det jo ejerens anliggende at forholde sig til sit eget ejerskab, siger Steinmark. Mediestøtten er altså en ubekendt, som en ingeniør kunne sige. Ingeniør-læseren er det modsatte. Han (71 procent er mænd) er i høj grad bekendt og dertil interesseret, loyal og vidende. Derfor flytter Mediehuset Ingeniøren. Fra Skelbækgade på Vesterbro til Trekroner Bryggeri i Valby. Løsningen - Vi vil ud af krisen ved at række længere ud mod vores læsere. De er jo fagfolk med dybe kompetencer på fx energi, klima, infrastruktur og teknologiudvikling. Vi vil bringe deres kompetencer i spil sammen med beslutningstagere. Fysisk betyder det noget, at der er en sal til 150 mennesker i det nye hus. Den skal bruges. Den skal bringe ny viden og teknologi i spil ikke bare med klassisk journalistik, men ved at udrette noget i fællesskab, siger Arne R. Steinmark med entusiasme i stemmen og nævner 3D-print som eksempel, der kan ændre verden. Og infrastruktur på supersygehusene og meget andet. Af bl.a. pladshensyn henviser vi her gerne til ing.dk. Steinmark er ikke kun entusiast. Han er også forretningsmand. De nye lokaler er både bedre og billigere: De understøtter de redaktionelle processer bedre. Privat er adressen Slangerup, siger officielle data. - Ja, egentlig er det Jørlunde. Kendt for en af landets ældste middelalderkirker. Ca. 300 indbyggere. I den tidlige middelalder måske centrum for Hvide-slægten. Et stykke af Nordsjælland, som er lidt upåagtet. Vi har en perlerække af historiske attraktioner, beretter Steinmark nævner Bastrup Tårnruin, morænelandskaber og meget andet og erkender, at upåagtet betyder, at der ikke engang er skilte til herlighederne. Interessen for historien skinner tydeligt igennem. Ligesom i 2006, da Steinmark som sin første gerning sikrede Ingeniørens arvegods, aviserne fra 1892, ved at købe et brandskab. At der allerede 7

8 var et andet sæt gemt i kælderen havde nogen nok glemt at fortælle, men købet gav respekt. I Jørlunde møder han efter arbejdstid fruen, der er management konsulent, og den yngste datter på 17. Den ældste på 20 er flyttet til Glasgow for at læse matematik, kemi og psykologi. Noget med hjernen. Æbler falder ikke så langt. MEDIEVERDENEN MetroXpress A/S solgt til schweizisk mediegruppe Købsprisen er et lavt tocifret millionbeløb i EURO MetroXpress A/S, der udgiver gratisaviserne metroxpress og 24 timer med tilhørende nyhedsportaler, er blevet solgt til 20 Minuten AG, der er en del af den schweiziske mediegruppe Tamedia AG, oplyser selskaberne. 1. januar 2013 overtager 20 Minuten AG alle aktierne i MetroXpress Danmark A/S fra Metro International SA med 51 procent og fra henholdsvis A-Pressen og JP/Politikens Hus hver med 24,5 procent. 20 Minuten AG har stor erfaring med at opbygge gratis dagblade og nyhedssites. En erfaring, der skal være med til at udvikle Metroxpress A/S og derved også være med til at sikre udviklingen af mediemarkedet i Danmark, hedder det i en pressemeddelelse. Købsprisen for MetroXpress A/S er et lavt tocifret millionbeløb i EURO. Købet i Danmark er Tamedias andet udenlandske engagement. I 2007 stod Tamedia bag en lancering af det gratis dagblad L Essentiel sammen med det luxembourgske mediehus Editpress. Tamedia AG blev grundlagt i 1893, og har været noteret på den schweiziske børs siden Tandlægebladet bliver månedsblad Baggrunden er færre stillingsannoncer Dansk Tandlægeforenings blad Tandlægebladet bliver fra 2013 et månedsblad. Baggrunden er faldende indtægter og ønsket om bedre muligheder for at tilrettelægge det videnskabelige stof, skriver adm. redaktør Trine Ganer i bladet. Tandlægebladet har de seneste år haft en markant nedgang i stillingsannoncer. Jobformidlingen er flyttet over på nettet. 8

9 Desuden er tilgangen af videnskabelige artikler svingende, og 12 årlige udgaver giver bedre mulighed for, at den enkelte blad har det ønskede indhold og den rette videnskabelige tyngde, skriver redaktøren. UNGE OG MEDIER Pixeline, Silke og Magnus & Myggen til Egmont Egmont Kid Media satser på leg og læring Egmont Kids Media, som står bag brands og universer til børn i over 30 lande, har sikret sig rettighederne til nogle af Danmarks stærkeste og mest kendte børnefigurer og universer, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse. Fremover vil Egmont udgive apps, bøger, aktivitetsprodukter, spil og merchandize med Pixeline, Silke, Magnus & Myggen i Danmark. Aftalen omfatter også Pixeline og Silkes pendanter i Norge og Sverige. Aktiviteterne repræsenterer en omsætning på et tocifret millionbeløb. - Salget til Egmont er bl.a. begrundet i Egmonts kompetencer inden for digitale ydelser til børn. Egmont har en meget spændende digital strategi, og jeg føler mig overbevist om, at Egmont kommer til at sætte en helt ny digital standard for, hvor langt man kan nå med vores nordiske børnekarakterer, siger Henrik Kølle, adm. direktør i Krea Medie A/S. - Ejerskabet af Krea Medie er det afgørende skridt for Egmont mod en ledende nordisk position indenfor leg & læring, og det sikrer os nogle stærke karakterer med stort udviklingspotentiale. Opkøbet er drevet af de digitale produkter, og de store muligheder vi ser i universerne i Norden, siger Peter Schrøder, digital direktør i Egmont Kids Media TENDENSER OG VIDEN Danskernes brug af internettet 2012 Danske Medier kortlægger, hvad danske internetbrugere bruger tiden på Kvinder er mere på sociale medier end mænd og kigger i flere opskrifter. Mænd ser, hvad kvinderne foretager sig på Facebook, men bruger mindre tid her og mere tid på sport og nyheder. De unge bruger mere internet og mobil end de ældre generationer, der dog også i stigende grad tager de digitale medier til sig. Tv falder for første gang. Danske Medier fortsætter den årlige kortlægning af befolkningens brug af internettet, der tidligere blev udgivet af Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM). Undersøgelsen viser en høj grad af stabilitet i tendenser fra de foregående år. 9

10 Udviklingen peger mod en lille stigning i det samlede medieforbrug med stor vækst på de digitale platforme inden for internet og mobil, mens print og radio aftager. Tv-platformen har for første gang vist en svag nedgang, hvilket kan ses som de første tegn på en overgang mod mere digital distribution af levende billeder. Inden for de digitale medier fortsætter de store udenlandske giganter i form af Facebook og Google med at dominere medieforbruget. Det positive i den henseende er, at størrelsesforholdet i tidsforbrug har stabiliseret sig på 40 procent dansk og 60 procent udenlandsk efter flere års nedgang i dansk produceret indhold. Aldersmæssigt findes de store forskelle i, hvilke typer af digital indhold, som danskerne bruger deres tid på inden for de sociale medier, som er massivt udbredt jo yngre målgrupper, der betragtes, mens det omvendte er gældende for søgemaskiner og nyhedsmedier. Samlet set er det især disse tre grupper, der udgør størstedelen af befolkningens tidsforbrug på internettet (64 procent). Sociale medier og øvrige medier er gået lidt frem på bekostning af sites om fritidsaktiviteter. Alle andre kategorier forholder sig stabile. Rapporten kan hentes her: Se alle rapporter om Danskernes brug af internettet her: Netmedier vigtigste nyhedskilde for unge Betalingsvilje og accept af reklamer falder med alderen Netmedierne er nu den vigtigste nyhedskilde for unge under 30 år. 60 procent af de unge siger i en analyse lavet af Greens Analyseinstitut for Børsen, at nettet er den vigtigste nyhedskilde. Det er dobbelt så mange som for fem år siden. Analysen viser, at tv er blevet en stadig mindre væsentlig nyhedskilde for de unge og for de under 50-årige siger mindre end ti procent, at aviserne er den vigtigste nyhedskilde. For de over 60-årige er tv den vigtigste nyhedskilde for godt halvdelen og aviserne for en fjerdedel. Kun 13 procent af den ældre del af befolkningen får primært deres nyheder fra nettet. Der er også forskel mellem generationer, når det gælder villigheden til at betale for indhold på nettet og for accept af reklamer procent af de spurgte under 40 år er villige til at betale for digitalt indhold mens det kun gælder 10 procent af de ældre over 60 år, og over 80 procent af de unge har det fint med reklamer på nettet. Accepten af reklamer findes kun hos ca. halvdelen af de ældre. Tilliden til indholdet på nettet vokser også. Ca. 25 procent af de unge under 30 opfatter i dag nettet som den mest troværdige nyhedskilde. Det er dobbelt så mange som for fire år siden, skriver Børsen onsdag. 10

11 Den lokale ugeavis som kulturarv Bog om den familieejede Hvidovre Avis Bogen På sporet af ugens avis rejser spørgsmålet, om Hvidovre Avis åndeligt talt gennem tre generationer har påvirket borgernes sindelag i retning af noget, som er nedfældet i en speciel Hvidovrementalitet. I så fald er der tale om kulturarv af ikke materiel-karakter på et højt kulturarvniveau. Bogen, der netop er udkommet, er et portræt af en af landets selvstændige lokalaviser Hvidovre Avis og familien Madsen, der i foreløbig tre generationer har drevet avisen. Den belyser, hvilken betydning en lokal ugeavis har for udviklingen i et lokalt samfund. På sporet af ugens avis beskriver bl.a. gennem interview med den nuværende og tidligere borgmestre og politikere, hvordan lokalavisen ofte er gået meget tæt på de lokale politikere, og hvordan avisen samtidig opfattes som byens talerør. Hvidovre Avis har spillet en så væsentlig rolle i kommunen, at bogen også er et portræt af udviklingen i Hvidovre gennem de seneste 87 år, og af familien Madsen, som udover at udgive lokalavisen har været engageret i udviklingen i forstadskommunen bl.a. gennem et engagement indenfor idrætten. Avisen ejes i dag af Niels Erik Madsen, der er søn af grundlæggeren Niels Madsen, og af Niels Erik Madsens datter Maibritt Garde og sønnen Kim Madsen. På spørgsmålet om avisens fremtid i en tid, hvor det lokale erhvervsliv i Hvidovre halter, svarer Maibritt Garde og Kim Madsen: Avisen har en historie, vi gerne vil løfte og føre videre. Men pyt nu med det. Sådan er livet. Der er heller ingen bødkere mere! Selvfølgelig er der ting, der dør ud. Vi vil kæmpe så godt, vi kan. Bogen er udgivet af Forstadsmuseet. NYT FRA DANSKE MEDIER Fremtidens onlineannonce-handel sat på dagsordenen Danske Medier samlede flere end 100 brancheaktører til debat om Real Time Bidding og Ad Exchanges Real Time Bidding (RTB) og Ad Exchanges er nogle af de meget brugte begreber i den digitale medieverden i øjeblikket. Det handler om at købe annonceplads via en central automatiseret tjeneste efter auktionsmodellen. Men det rejser en række spørgsmål om, hvordan det stiller de danske medievirksomheder og herunder, hvor stor en andel af onlineomsætningen der kan 11

12 forventes at foregå via Ad Exchages fremover. De spørgsmål blev vendt på Danske Mediers seminar. Simon Halstead, der er ansvarlig for Microsofts ad exchange forretning, vurderede, at 10 til 15 procent af bannerannoncerne i Danmark bliver handlet via Ad Exchanges ved udgangen af Det er særligt lande som Storbritannien og Holland, der er langt fremme, når det gælder brugen af ad exchanges, men modellen vinder indpas i de fleste vestlige lande i disse år, sagde Simon Halstead, der sammenligner ad exchanges med robotter. Men der er ingen grund til at være bange for, at robotterne tager vores arbejde. Vi skal derimod se dem som vores bedste venner, som vi skal samarbejde med i fremtiden, lød buddet fra Simon Halstead. De store inden for RTB og Ad Exchanges er virksomheder som Microsoft og ikke mindst Google, der regnes som den største globale aktør på området. Men hvad får man egentlig som annoncør, når man handler via en global Ad Exchange, og presser det priserne ned? Det gav Peter Loell fra Omnicom Media Group et bud på. - Når du handler via en Ad Exchange, kan du købe visninger helt ned til CPM 2, men så vil der til gengæld være en stor del af de sites, du får din annonce på, som ikke er synlige på den liste, du køber. Derved er der ikke garanti for, at annoncer vises i den kontekst, som man ønsker, sagde Peter Loell. Han mente derfor, at der er brug for en mere intelligent styring af ad exchanges, og at medierne skal arbejde med dokumentation, der kan øge værdien af visninger på de danske mediesites. Ellers risikerer man som annoncør at få noget fra det, Peter Loell kalder mediernes skraldespand sites og visninger, der ikke har værdi. I Frankrig er medierne gået sammen om en fælles RTB ad exchange løsning med navnet La Place Media, som udfordrer til de globale aktører. Spørgsmålet er om en lignende dansk løsning kan lade sig gøre. Det blev blandt andet diskuteret i et panel med repræsentanter fra medier, mediebureauer og ad exchanges. Her fortalte internetchef Peter Strøhemann fra Ekstra Bladet, at de allerede for fire år siden havde forsøgt sig med en løsning til automatiseret salg. Men dengang var der ikke megen interesse. Nu tyder alt på, at interessen er kommet. Panelet diskuterede muligheden for at følge den franske model med en Ad Exchange løsning for danske medievirksomheder. En model der mødte bred opbakning i panelet. Danske Medier har i øjeblikket en høring i gang blandt en lang række medlemmer for at afdække interessen og vidensniveauet i medievirksomhederne. Når høringen er overstået, tages der stilling til, hvilke øvrige tiltag foreningen skal gøre på området. 12

13 JOB OG KARRIERE Michael Ehrenreich stopper på Kristeligt Dagblad Ønsker mulighed for at prøve noget andet Michael Ehrenreich forlader stillingen som medredaktør for Kristeligt Dagblad med udgangen af november, oplyser bladet. Han har efter ni år som medredaktør ønsket mulighed for at prøve noget andet. - Jeg har forståelse for Michael Ehrenreichs beslutning om at stoppe på avisen. Han har ydet en stor indsats siden sin ansættelse i 2003 og bidraget til avisens fremgang på et svært avismarked, siger ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør Erik Bjerager. Michael Ehrenreich siger, at det har været et privilegium at være med til at lede en avis, der er gået imod strømmen. - Jeg har beskæftiget mig med avisledelse i næsten tyve år, og da jeg nærmer mig 59 år, vil jeg gerne have mulighed for at prøve noget andet, mens tid er. Jeg tror, at der kommer til at ske store ændringer i avisbranchen i de kommende år, og derfor er tidspunktet det rigtige, siger han. Michael Ehrenreich er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har arbejdet som politisk reporter først for Fyens Stiftstidende og derefter for Berlingske. Han var i en længere periode Berlingskes korrespondent i først London og siden Washington. Fra 1997 og indtil han i 2003 kom til Kristeligt Dagblad, var han medlem af chefredaktionen på Berlingske Tidende Han anvendes ofte som udenrigspolitisk kommentator i medierne. Ny redaktør hos First Purple Bent Sørensen redaktør for forlagets magasiner Den tidligere redaktionschef på dagbladet Børsen, Bent Sørensen, er blevet tilknyttet forlaget First Purple som redaktør. First Purple udgiver magasiner for bl.a. brancheorganisationer og styrelser og satser på printmedier, oplyser Kasper Karstensen, co-founder på First Purple. Bent Sørensen har, efter at han forlod Børsen drevet egen virksomhed, der har specialiseret sig i journalistiske videoproduktioner og udvikling af ipad.magasiner. Det er et arbejde, han vil fortsætte med sideløbende med arbejdet for First Purple. 13

14 KALENDER 23/1/2013 App Day 2013 Palads Biograferne, København 17/4/2013 DIA 2013 Cirkusbygningen, København KOLOFON Tilmeld dig Nyhedsbrevet Danske Medier, som opdaterer dig med nyheder fra medieverdenen i ind- og udland på: Se tidligere nyhedsbreve på: Skriv til redaktionen: Ansvarshavende redaktør, journalistisk direktør Christian Kierkegaard, Pressemeddelelser bedes sendt til Ved annoncering i Nyhedsbrevet Danske Medier kontaktes: Markedschef Henrik Thøgersen på tlf eller Danske Medier Pressens Hus Skindergade København K 14

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget ª medieinfo 2015 medieinfo 2015 Introduktion ª Arena Annoncer Jeg forventer, at 2015 er et nyt år med kraftig vækst i vores annoncer. ª kalder vi gerne arenaen for den professionelt politisk interesserede.

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Tre medier 150.000 læsere dk-medier er en fællesbetegnelse for en gruppe af medier og fagportaler, som alle stiller skarpt på politik og offentlig forvaltning

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

SKE BERLING PRISLISTE

SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2014 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

AL DIGIT 015 SKE BERLING PRISLISTE

AL DIGIT 015 SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2015 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med omkring 40.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT etableret

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 46 2012 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYT FRA REDAKTIONEN Næste nyhedsbrev udkommer mandag 26. november. danskemedier.dk opdateres

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med flere end 47.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Flere og flere lever af at kommunikere, men hvordan kommunikerer du direkte til netop kommunikatørerne? Svaret finder du på nettet: Kommunikationsforum.

Læs mere

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage.

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage. NYHEDSBREV NR. 11, 6. juni 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Fascinerende indblik i en meget speciel virksomhed side 2 Vi blev 268 færre i 2011 side 3 Boligmarkedet stadig tungt

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 www.pejgruppen.dk Vision 365DESIGN er et bredt favnende brancheunivers med alt lige fra trendinspiration, nyheder og seminarer til helt nye medieplatforme både på print og online.

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE VELKOMMEN MEDIEINFORMATION 2014 DET NYE ANNONCEMEDIE I KLASSEN: BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE Altinget.dk er med 14 år på bagen og hen ved 20 netaviser i luften et etableret annoncemedium i krydsfeltet politik,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005 Jobmarkedet - Offentlig. halvår 00 Læsertal - erhvervsaktive Geografisk fordeling af læsertal Læsertal Jyllands-Posten dækker hele Danmark Nordjylland Jyllands-Posten 7.000 Politiken 9.000 FOA.000 Kom.

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Content marketing. - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus

Content marketing. - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus Content marketing - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus Program Intro Hvad må man? Hvad er content marketing egentlig? Hvad kan man? I FORM, Anne Skov Public Impact, Berlingske Media,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder, virksomheder og erhvervslivets

Læs mere

75 års oplysning om forsikring

75 års oplysning om forsikring 75 års oplysning NFT om 3/2007 forsikring 75 års oplysning om forsikring af Simon Tolstrup Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11.

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11. Introduktion til NetPosten.dk NetPosten.dk er et førende dansk finansmedie og en oplagt samarbejdspartner, for enhver virksomhed der ønsker kontakt med brugere, der har mere end almindelig Interesse for

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Fynske Medier 18% Alle annoncer 18% Kun Fyns Stifttidende og Fyns Amts Avis-samt Fynske mediers ugeaviser. Side 2 af 11

Fynske Medier 18% Alle annoncer 18% Kun Fyns Stifttidende og Fyns Amts Avis-samt Fynske mediers ugeaviser. Side 2 af 11 Side 1 af 11 Berlingske Nyhedsmagasin 20,12% Alle annoncer, undtaget job 20,12% 15% rabat på sort/hvid annoncer Berlingske Tidende 20,12% Alle annoncer, undtaget job 20,12% 15% rabat på sort/hvid annoncer

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed!

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! Synlighed på sociale medier: B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! En analyse af GN Netcoms Jabra, Libratone og B&O Plays globale synlighed afslører en enkel vej til vækst og global digital

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014 MEDIE KIT Sidst opdateret 15. august 2014 2014 Creative Group Aps Smedeholm 13C 2730 Herlev Tlf. 3137 3077 annoncering@creativegroup.dk CVR nr. 25614178 CreativeGroup.dk FotoTVlive.dk StilTV.dk Medie Kit

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL M E D I E I N F O R M AT I O N 2 LANDETS BEDSTE HÅNDBOLDSITE HBOLD.dk er Danmarks bedste og største håndboldsite. I løbet af de sidste tre år, har HBOLD.dk manifesteret

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Jyllands-Posten præsenterer..

Jyllands-Posten præsenterer.. præsenterer.. Tour holder læserne up-to-date med det vigtigste inden for bil, båd og camping. Et miks af nyheder, tests, råd og oplevelseshistorier er hovedingredienserne i Tour, ligesom fantastiske biler

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 274.000 246.000 208.000 Berlingske 292.000 247.000 232.000 Ekstra

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2013/2014 Side 3: Annoncering på print Side 4: Annoncer i nyhedsbreve Side 5 og 6: Annoncer på hjemmeside Side 7: Massiv eksponering i kortere perioder

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 M E B D B Pr All um fa da Så læ Me ikk R Medieinfo 2011 Lederne København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Re DG an sti fra me ov Den typiske læser af Lederne er Lederne er et eksklusivt magasin, som

Læs mere

af u-no.org (konklusion)

af u-no.org (konklusion) 2008 Vores energiforbrug, og dermed drivhusgasudslip, hænger nøje sammen med vores generelle forbrug af alt lige fra mad, tøj, elektronik, elektricitet og naturligvis olie, kul og gas. I vores hverdag

Læs mere

En del af din markedsføringsstrategi

En del af din markedsføringsstrategi Hvem er mxi? Hos MXi er vi specialister i business-to-business kommunikation på mange forskellige platforme, hvor vi præsenterer vores kunders vigtigste budskaber. I en moderne virksomheds marketing spiller

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere