Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik"

Transkript

1 Økonomiudvalget Punkt nr UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

2 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg Holst Indhold Byrådet vil styrke det frivillige engagement i Gladsaxe... 3 Vision og værdier... 3 Målgruppe... 4 Sådan udmønter vi frivilligpolitikken Vi værdsætter den frivillige indsats! Vi gør det nemt at involvere sig! Vi går nye veje!... 6 J. nr P22 2

3 Byrådet vil styrke det frivillige engagement i Gladsaxe Det frivillige arbejde skaber værdi - både for det enkelte menneske og for samfundet. Engagerede medborgere er fundamentet i det lokale fællesskab, og den frivillige indsats bidrager til øget livskvalitet for alle, som er involveret. Den frivillige indsats har nogle kvaliteter med plads til nærvær, dialog, fælles oplevelser, støtte og omsorg, der ligger uden for rammerne af den professionelle opgaveløsning i kommunen. Den frivillige verden er rummelig og Kittet i det lokale mangfoldig med plads til at fællesskab er aktive medborgere hjælpe hinanden og skabe glæde. Frivilligt arbejde favner bredt - lige fra kulturen, fritids- og idrætslivet, nærmiljøet, naturoplevelser til at række en hjælpende De Frivilliges Hus giver praktisk og administrativ hjælp til foreninger Definition på frivilligt arbejde: Den frivillige indsats er aktiviteter, der udføres frivilligt, for andre udover én selv og familien, og som ikke har til formål at opnå en økonomisk fortjeneste. hånd til dem, der har brug for noget andet end kommunens tilbud. Frivilligt arbejde udvikler tætte forbindelser og netværk for dem der er med, og det skaber fællesskab. Byrådet vil styrke det frivillige engagement i Gladsaxe og har derfor udarbejdet Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik. Frivilligpolitikken er rammen for kommunens støtte og opbakning til det frivillige arbejde i foreningerne og for at inddrage frivillige i løsningen af kommunens opgaver. 200 idræts- spejderog kulturelle foreninger i Gladsaxe, har hver uge aktiviteter for deres medlemmer Støtte og opbakning til det frivillige arbejde i foreningerne Gladsaxe Kommune samarbejder med de frivillige foreninger ved at administrere tilskudsmidler og ved at give økonomisk og praktisk støtte. Samarbejdet er kendetegnet ved en lav grad af involvering i den kommunale opgaveløsning ligesom i de fleste andre kommuner. Samarbejdet bidrager til et rigt foreningsliv og har fungeret godt i mange år. Vi vil styrke det gode samarbejde og fortsat sikre støtten til foreningerne. Men vi vil mere end det! Indsats for at inddrage frivillige i løsningen af kommunale opgaver I mange sammenhænge er det muligt at styrke velfærden, hvis frivillige kræfter tager del i opgaveløsningen. Derfor vil vi indgå partnerskaber med frivillige foreninger og inddrage frivillige i den kommunale opgaveløsning på de lokale arbejdssteder. Denne form for samarbejde bringer de frivillige tæt på kommunens kerneopgaver - uden at vi overlader myndighedsansvaret til andre. Kommunen er fortsat garant for en professionel opgaveløsning. Eksempel på inddragelse: En lokal fanklub tager en borger med handicap til fodboldkamp og hjem igen. Fanklubben, borgeren og bostedet aftaler, hvordan det skal foregå Vision og værdier Byrådets vision er: Gladsaxe vil være kendt for at være en kommune, der i særlig grad styrker og understøtter det frivillige engagement. Vi vil udvikle samarbejdet med de frivillige og engagere borgere i den kommunale opgaveløsning, så fællesskabet imellem borgerne styrkes, og flere borgere får en højere livskvalitet. Vores værdier i arbejdet med at styrke det frivillige engagement er: 1. Vi værdsætter den frivillige indsats! 2. Vi gør det nemt at involvere sig! 3. Vi går nye veje! J. nr P22 3

4 Værdierne er pejlemærker for, at: Understøtte frivillige foreninger og administrere den lovpligtige støtte til frivillige foreninger Spørge flere borgere, om de kunne tænke sig at gøre en frivillig indsats, og om hvad der skal til for at de vil byde ind med deres tid og ressourcer Styrke de frivillige kræfter på alle områder - uanset om det er i dagtilbud, i udviklingen af byområder, i forebyggelse af ensomhed blandt ældre borgere eller andre indsatser Udvikle nye måder at inddrage og samarbejde med frivillige Åbne kommunens tilbud endnu mere for at inddrage frivillige i den konkrete opgaveløsning Målgruppe Frivilligpolitikken omhandler alle former for frivillige indsatser, som involverer borgere i kommunen. Den henvender sig til alle frivillige foreninger, alle medborgere i Gladsaxe, brugere af kommunes tilbud og kommunalt ansatte. Frivilligpolitikken retter sig også mod de virksomheder, der ønsker at engagere sig i frivilligområdet. Alle er med! Også de skæve, dem der ikke vil binde sig og dem, der ikke er med i en forening Sådan udmønter vi frivilligpolitikken Hvordan skal politikken så fungere? Vi har ikke lyst til at sætte skranker op. Den frivillige indsats skal være frivillig i ordets egentlige betydning. Vi ser derfor politikken som en ramme, der skal understøtte det frie initiativ til at lade de gode idéer udfolde sig uanset om det er sportsklubben, kunstforeningen, sorggruppen, virksomheden, nødhjælpsorganisationen, en dedikeret borger, skolen eller seniorcentret, der får en god idé. Visionen og værdierne kan ikke stå alene. Der skal handling bag ordene. I Byrådet lægger vi kortene på bordet og viser, hvilke indsatser vi iværksætter for, at frivilligpolitikken bliver ført ud i livet! 1. Vi værdsætter den frivillige indsats! I Gladsaxe har vi mange aktive foreninger og borgere, som gør en stor indsats til glæde og gavn for andre og dem selv. Vi har en lang tradition for en god og frugtbar dialog mellem de frivillige kræfter og kommunen. Der er mere end 400 foreninger i Gladsaxe og ca medborgere, som arbejder frivilligt! De frivillige kræfter og Vi vil fortsat have særlig fokus på at understøtte de frivillige foreninger og Gladsaxe Kommune på at give tilskud til foreningerne. Det frivillige arbejde skal blomstre og finde nye udløbere, så bredden og mangfoldigheden styrkes. De frivilliges har brug for hinanden kompetencer skal værdsættes og inddrages i et gensidigt udbytterigt samspil med den kommunale indsats, så vi fastholder og styrker det gode samarbejde, vi har i dag. Vi ønsker, at Gladsaxe er en kommune, hvor borgere, foreninger og virksomheder gerne bidrager med et frivilligt stykke arbejde, og hvor de frivilliges indsats påskønnes. Borgere og foreninger, der engagerer sig i frivilligt arbejde skal opleve, at det er kræfterne værd at bruge tid på at være frivillig. Vi opretter et frivilligteam i kommunen Frivilligportalen én indgang til frivilligt arbejde i Gladsaxe Frivilligportal Der oprettes én indgang til frivilligt arbejde i Gladsaxe i form af en frivilligportal på internettet samt ét telefonnummer, hvor alle med interesse i frivilligt arbejde kan rette henvendelse. Kommunen opretter også et frivilligteam af medarbejdere, der bl.a. tager hånd om henvendelserne. Frivilligportalen samler information om det frivillige arbejde i Gladsaxe Kommune ét sted. Det gælder både støttemuligheder, nyheder, råd, vejledning, kurser og arrangementer m.m. På frivilligportalen kan alle tilbyde og efterspørge frivilligt arbejde eller samar- J. nr P22 4

5 bejdsparter til projekter. Der oplyses om frivilligportalen i lokalaviser, på hjemmesiden, på facebook, ved information til foreningerne i Gladsaxe o.a. Frivilligportalen er et redskab, som skal gøre det nemt at komme i gang og udbrede kendskabet til mulighederne ved frivilligt arbejde. Frivillig fredag Kommunen vil fortsat markere den nationale mærkedag Frivillig fredag sidste fredag i september med forskellige tiltag, som kommunen, borgere, frivillige foreninger og virksomheder sætter i værk. Formålet er at anerkende det frivillige arbejde. Frivillig Fredag i Gladsaxe én gang om året Dialogmøder Vi afholder dialogmøder mellem repræsentanter for de frivillige foreninger og for kommunen for at drøfte rammerne for den frivillige indsats, udvikle samarbejdet og sætte fokus på nye idéer. Dialogmøde mellem repræsentanter for de frivillige og for kommunen Retningslinjer for tilskud Hvert år godkender Folkeoplysningsudvalget, Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget og Seniorudvalget, at de lokale foreninger får tilskud til lokaler, transport, kurser m.m. samt støtte til en lang række aktiviteter. Der uddeles godt 11 mio. kr. årligt til frivillige indsatser, hvoraf en stor del er lovbundne midler. Tilskuddene gives efter retningslinjer vedtaget i hvert af de politiske udvalg. Vi ønsker at vurdere retningslinjerne og ændre, hvor der er behov, så de i højere grad understøtter frivilligpolitikken. Hensigten er, at flere tilskudsmidler gives til aktiviteter, som styrker det frivillige engagement altså aktiviteter, der inddrager flere og nye frivillige, når ud til flere borgere, som er med til at styrke fællesskabet og skabe en levende by og natur. Ændringer til retningslinjerne skal vedtages af de politiske udvalg i løbet af 2013, så ændringerne kan træde i kraft fra Tilpasning af retningslinjer for tilskud 2. Vi gør det nemt at involvere sig! Gladsaxe er godt med, hvad angår frivilligt arbejde. Men der er stadig mange medborgere, som egentligt gerne ville gøre en frivillig indsats, men ikke kommer i gang. Vi skal derfor ud at spørge borgerne: Kunne du tænke dig at gøre en frivillig indsats?, hvad kunne du tænke dig?, og hvad der skal til for, at du byder ind med din tid og dine kræfter? Vi vil spørge direkte: Fokus på frivilligt arbejde hvem vil være med? Vi vil sætte fokus på de steder, hvor en ekstra hånd kan gøre en forskel, eller Og hvem vil være med hvor der er nye muligheder for en frivillig indsats. Vi søger frivillige blandt de til lige denne opgave? borgere, der bruger eller er i kontakt med kommunens tilbud. Vi vil spørge og efterlyse frivillige til konkrete opgaver, og skabe meningsfulde frivillige jobs i kommunens tilbud, hvis behovet er der. Vi oplyser og bringer nyheder om frivilligt arbejde på den kommende frivilligportal, hjemmesiden, facebook, lokalaviser o.a.. Desuden går frivilligteamet i dialog med de frivillige foreninger, vi samarbejder med for at understøtte deres aktiviteter. J. nr P22 5 Undersøgelser viser, at op mod halvdelen af alle voksne mennesker kunne tænke sig at blive frivillig, hvis de blev spurgt. Vi vil gøre en indsats for, at flere får lyst til at blive frivillig og, at det bliver nemmere at blive frivillig. Samtidig vil vi prøve at inddrage flere frivillige i de kommunale tilbud og projekter. Her hjælper klar kommunikation om mulighederne i frivilligt arbejde og oplysning om kommunens tilbud om støtte til frivilligt arbejde. Alle, der gerne vil prøve kræfter med frivilligt arbejde, skal let kunne se, hvordan de kan komme i gang, og hvor de kan gøre en forskel. Og de, der allerede arbejder frivilligt, skal sikres gode rammer, der bidrager til, at den frivillige indsats er kræfterne værd. Spilleregler Der er udarbejdet et forslag til Spilleregler for samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige til at sikre et godt afsæt og gøre det nemmere at komme i gang med samarbejdet. Spillereglerne fastlægger roller, ansvar, rettigheder og forpligtelser for kommunens ledere og medarbejdere og for

6 Spilleregler giver klarhed om roller og ansvar de frivillige, og de giver svar på spørgsmål om, hvordan samarbejdet skal komme i gang, fx om tavshedspligt, forsikringer, kontaktperson og opgavebeskrivelse. Det enkelte arbejdssted aftaler med de frivillige, hvordan spillereglerne skal bruges i praksis og evt. suppleres af lokale aftaler. Frivillige i kommunens opgaveløsning Vi åbner døren og giver plads til frivillige på Kommunens arbejdssteder tænker frivillige ind i opgaveløsningen, så det frivillige engagement styrkes til gavn for de borgere, som benytter de de kommunale tilbud kommunale tilbud. Forvaltningerne og de lokale arbejdspladser tilrettelægger selv initiativer og samarbejder med de frivillige ud fra, hvad der bedst giver mening. Kommunens frivilligteam understøtter arbejdsstederne og indgår i enkelte projekter. Frivilligkoordinatorer På de lokale arbejdssteder, hvor der involveres frivillige i opgaveløsningen, udpeges der en lokal frivilligkoordinator blandt de ansatte. Frivilligkoordinatoren får ansvaret for det lokale arbejdssteds kontakt til de frivillige, der involveres på arbejdspladsen. Kommunale tilbud, som samarbejder med frivillige skal have en frivilligkoordinator Frivilligpolitik i ledernes kontrakter Udmøntningen af frivilligpolitikken indgår som et tema for udarbejdelsen af mål i alle lederkontrakter i en ét-årig forsøgsperiode i 2014 for at sikre iværksættelsen af projekter og involveringen af frivillige på de lokale arbejdssteder. ALLE myndighedsopgaver 3. Vi går nye veje! er kommunens Frivilligt arbejde kan og skal ikke erstatte kommunens lovbundne opgaver, men kan Samarbejdet kommer både den frivillige, borgeren og medarbejderen til gode! være en vigtig tilføjelse til kommunens indsatser. Vi har en åben tilgang til at finde nye veje i samarbejdet og afprøve gode idéer. Vi indbyder derfor til, at borgere, foreninger og virksomheder tager et medansvar for lokalsamfundet, og at vores kommunale tilbud inddrager frivillige i opgaveløsningen der, hvor det giver mening. Nye måder at gøre tingene på Vores lokale kommunale og private arbejdssteder opfordres til at iværksætte nye initiativer og indgå i forsøgsprojekter, som afprøver nye måder at samarbejde på samt nye måder at engagere og involvere flere frivillige. Vi er med på at prøve noget nyt! Styrket frivillige engagement i et udvalgt lokalområde Tværgående indsats i lokalområde Kommunen styrker det frivillige engagement i udvalgte lokalområder. Vi sætter ind i ét udvalgt lokalområde med en tværgående indsats tilrettelagt på områdets præmisser. Vi har fokus på at aktivere, inddrage og styrke det lokale engagement i fællesskab med de lokale kræfter og virksomheder, så vi sammen kan imødegå de lokale udfordringer. Byrum og naturen Et vigtigt indsatsområde i årene fremover er kommunens vækst, udvikling og omdannelse. Samtidig er Gladsaxe en grøn kommune, hvor vi lægger vægt på at samarbejde med borgere og brugere om at sikre og styrke naturen. Kommunen vil inddrage frivillige og virksomheder i at udvikle byrum, der skaber rammer for den levende by. Hensigten er at kvalificere de politiske beslutninger ved at engagere de lokale kræfter både i vores naturindsats og i indretningen og brugen af byen. Udvikling af byens rum og fokus på naturen! J. nr P22 6

7 Dialog med virksomhederne I Gladsaxe har vi et spændende erhvervsmiljø, som er en ressource for vores kommune. Virksomhederne kan også spille en rolle i at udføre frivillige indsatser. Vi vil invitere lokale virksomheder til samarbejde om at udvikle tiltag og projekter til gavn for både lokalsamfundet, den enkelte virksomhed og de ansatte. Vi vil gerne i dialog med virksomhederne! Inddrage ledige borgere Borgere, der yder en frivillig indsats, oplever ofte, at det øger deres livskvalitet, styrker deres færdigheder og sociale netværk. For arbejdsledige borgere kan et frivilligt arbejde være med til at bane vejen for, at borgeren kan søge lønarbejde. Derfor vil vi arbejde for at inddrage muligheden for frivilligt arbejde i kommunens beskæftigelsesindsats. Beskæftigelseslovgivningen afskærer dog borgere, der modtager offentlige ydelser og står uden for arbejdsmarkedet muligheden for at yde en frivillig indsats uden for foreningsregi. Vi har som frikommune derfor søgt om dispensation for de regler, der hindrer denne gruppe af borgere i at påtage sig frivilligt arbejde og hindrer, at kommunen kan bruge frivilligt arbejde i beskæftigelsesindsatsen. Frihed til frivillighed! Arbejdsløse skal kunne gøre en frivillig indsats Vi afsætter kr. af de samlede midler på frivilligområdet til nye projekter og andre tiltag, der bidrager til at udmønte frivilligpolitikken. Pulje til nye projekter, der er med til at udmønte politikken J. nr P22 7

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik Miljøudvalget 15.11.2012 Sag 99, bilag 1 02.10.2012 UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 16.01.2013.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune marts 2006 Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune Forord 2 1. Visionen 4 2. Værdierne 5 3. Frivillighedspolitikkens indsatsområder 6 3.1 Synlighed og tilgængelighed. 7 3.2 Samarbejde mellem de frivillige

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Forord I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement.

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

FÆLLES OM ALBERTSLUND

FÆLLES OM ALBERTSLUND FÆLLES OM ALBERTSLUND En politik for fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse 2. UDKAST 1 FORORD Fremtidens Albertslund er en by, hvor alle kan deltage i fællesskabet. En by, hvor mennesket kommer

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Medborgerskab En tværgående politik 2015

Medborgerskab En tværgående politik 2015 Medborgerskab En tværgående politik 2015 En politik for medborgerskab Sønderborg Byråd har en vision om, at kommunen skal være i vækst og et sted, hvor borgerne lever det gode liv. Vækst og arbejdspladser

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Frivilligpolitik for Social Omsorg. Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik for Social Omsorg. Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Social Omsorg i Hedensted Kommune 1 2 Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Social Omsorg i Hedensted Kommune Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Fritidspolitik (Folkeoplysningspolitik) Fritidspolitikken er blevet til gennem en sammenskrivning af den tidligere Folkeoplysningspolitik

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dat Vedtaget i Fanø Byråd den (dato) Udarbejdelsen af en ny politik Udarbejdelsen af den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

ET NYT VI. En politik for fællesskab, medborgerskab og mangfoldig deltagelse i Albertslund 1. UDKAST

ET NYT VI. En politik for fællesskab, medborgerskab og mangfoldig deltagelse i Albertslund 1. UDKAST ET NYT VI En politik for fællesskab, medborgerskab og mangfoldig deltagelse i Albertslund 1. UDKAST FORORD Fremtidens Albertslund er en by, hvor alle kan deltage i fællesskabet. En by, hvor mennesket kommer

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre,

Læs mere

Frivilligpolitik i Region Sjælland

Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Region Sjællands vision 3 Hvad er frivilligt arbejde i Region Sjælland? 4 Mål med inddragelse af frivillige 5 Fordele

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik SUND OPVÆKST Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik Forord Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik. Sund Opvækst opstiller en række ambitiøse politiske

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2016 2 Indhold Forord af Lars Ejby Pedersen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget Bedre fysiske faciliteter Det attraktive byliv Talentudvikling og kreative vækstmiljøer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP DANSK FOLKEHJÆLPS VÆRDIER Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp hviler på værdier som: fællesskab, demokrati og åbenhed troværdighed, engagement, loyalitet,

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Bornholms Frivillighedspolitik

Bornholms Frivillighedspolitik 1 Sekretariatet Bornholms Frivillighedspolitik Titel: Er det en politik eller et charter, vi ønsker/skal udarbejde? Definitioner: Hvem omfatter politikken, hvem mener vi er de frivillige, hvem er afsender

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE VISION Arbejdstitel: Allerød - det gode liv hele livet, med fællesskaber og bæredygtighed

ALLERØD KOMMUNE VISION Arbejdstitel: Allerød - det gode liv hele livet, med fællesskaber og bæredygtighed ALLERØD KOMMUNE VISION 2031 Arbejdstitel: Allerød - det gode liv hele livet, med fællesskaber og bæredygtighed 1 Indledning til visionen Allerød er en attraktiv kommune at bo i, at drive virksomhed i,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

INTERNATIONAL POLITIK. for Kolding Kommune 2012

INTERNATIONAL POLITIK. for Kolding Kommune 2012 INTERNATIONAL POLITIK for Kolding Kommune 2012 1. Forord Vi lever i globaliseringens tidsalder. Verden er åben og tilgængelig som aldrig før; folk i alle aldre rejser til og kommunikerer ubesværet med

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Politik for Frivillighed 2013 2017 10. Oktober 2013 Politik for frivillighed Udgivet af Vordingborg Kommune

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

F R B M Å L. S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d

F R B M Å L. S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d F R B M Å L S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d Forord I foråret 2010 udviklede Kultur- og Fritidsudvalget sammen med aktive borgere, foreninger og andre aktører 9 fælles mål for kultur-

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere