!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes"

Transkript

1 !"#2 APRIL 2013 Vold i hjemmet kan stoppes

2 !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE TEENAGERE HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER HVAD KAN JEG GØRE HVIS JEG BLIVER MOBBET? Jeg glemmer aldrig det de kaldte mig, og det de sagde, siger Celine pa 20. De fik mig til at føle mig værdiløs, uønsket og uduelig. Jeg ville hellere have haft et blat øje. Denne artikel besvarer spørgsmal som:hvorformobberunge?hvem bliver oftest mobbet? Hvad kan du gøre hvis du bliver mobbet? (Se under BIBELENS LÆRE/TEENAGERE) 3 VI BETRAGTER VERDEN 4 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan man kan undgaatbruge sarende ord 6 INTERVIEW Jeg er overbevist om at livet er skabt af Gud 12 FOLK OG LANDE Et besøg i Indonesien 14 HVAD SIGER BIBELEN? Helbredet 16 En hurtig vej til vores hjemmeside! BØRN r Læs bibelske tegneserier. Brug aktivitetssiderne til at hjælpe dine børn til at lære mere om Bibelens personer og moralnormer. (Se under BIBELENS LÆRE/BØRN) Vol. 94, No. 4 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a98sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 VI BETRAGTER VERDEN USA I løbet af den sidste uge i oktober 2012 var der et dramatisk fald i antallet af mord, grove overfald og røverier i New York City sammenlignet med samme fem-dages periode i Hvad er forklaringen? Orkanen Sandy der hærgede USA s østkyst, var skyld i omfattende strømafbrydelser. Efter en naturkatastrofe eller en anden stor katastrofe som [terrorangrebet den 11. september 2001], plejer vi at se et fald i den almindelige kriminalitet, siger Paul Browne, talsmand for politiet i New York City. Der var dog en stigning i antallet af tyverier som følge af plyndringer, og det overrasker ikke Paul Browne. Der er mange omrader hvor der ikke er gadelys, siger han. HOLLAND En 83-arig kvinde var den første der fik en kunstig kæbe af titanium fremstillet ved hjælp af en 3D-printer. Patienten, der fik kæben ødelagt som følge af betændelse i knoglen, kan nu spise, trække vejret og tale normalt. Lag for lag smeltede laserprinteren titaniumpulver sammen for at genskabe hendes kæbeknogle, som hun derefter fik indsat ved en operation. ANTARKTIS Forskere er bekymrede for at økosystemerne i Antarktis er truet af ikke-hjemmehørende arter der spreder sig aggressivt. Det anslas at de titusinder der hvert ar besøger dette kontinent, uforvarende medbringer gennemsnitlig 9,5 frø hver. Disse frø sidder ofte pa deres støvler eller tasker. Man har allerede fundet bestande af fremmede plantearter pa den vestlige del af den Antarktiske Halvø. TYSKLAND Knap et ar efter at man delvis havde faet nedlagt forbud mod tobaksrygning pa visse offentlige steder i Tyskland, kunne man blandt en gruppe konstatere at hospitalsindlæggelse af personer med hjertekrampe var faldet med 13,3 procent,ogatindlæggelse af personer med hjerteanfald var faldet med 8,6 procent. Kunstig kæbe: Med tilladelse fra LayerWise; besøgende pa Antarktis: Joseph Sohm/age fotostock

4 HJÆLP TIL FAMILIEN ÆGTESKABET Hvordan man kan undga at bruge sarende ord UDFORDRINGEN Hver gang der opstar en konflikt, retter du og din ægtefælle en strøm af kritiske bemærkninger mod hinanden. Det er blevet sa almindeligtatbruges a- rende ord at det nu er den normale made I kommunikerer pa. Hvis det er sadan det foregar i dit ægteskab, skal du vide at du kan bryde det mønster. Først madu tænke over hvorfor det sker, og dernæst over hvorfor I kan have gavn af at foretage forandringer. HVORFOR DET SKER Opvækst. Mange ægtemænd og hustruer er vokset op i familier hvor det har været almindeligt at tale sarende til hinanden. Den ene eller begge ægtefæller efterligner maske den omgangstone de har hørt deres forældre bruge. Pavirkning fra underholdning. Film og tv-serier gør grovheder til noget man griner af, og efterlader seeren med det indtryk at det er harmløst eller endda sjovt. Kultur. I nogle kulturer forventes det at rigtige mænd er tyranniske og dominerende, og at kvinder bider fra sig for ikke at virke svage. Nar ægtefæller med sadanne holdninger har en uoverensstemmelse, er de maske tilbøjelige til at betragte hinanden som modstandere og ikke som partnere og bruge sarende ord frem for ord der heler. Uanset hvad der er arsagentildengrovetone,kanden være et tegn pa at en skilsmisse er under opsejling, eller den kan føre til helbredsproblemer. Nogle siger endda at ord kan ramme hardere end en knytnæve. En kvinde som blev udsat for bade verbale og fysiske overgreb af sin ægtemand, siger: Det var sværere for mig at udholde fornærmelserne end volden. Jeg ville have foretrukketathanhavdesl aet mig, frem for at sige noget der var sas arende. Hvadkandugørehvisduogdinægtefælleharladet nedbrydende tale underminere jeres forhold? r Find mere hjælp til familien p a

5 HVAD DU KAN GØRE Vis empati. Sæt dig i din ægtefælles sted, og prøv at forstahvordandineordvirkerp ahamellerhende. Tænk om muligt pa en særlig hændelse hvor din ægtefælle følte at du sagde noget sarende. Gaikkeopihvad du rent faktisk sagde; det handler mere om hvordan det du sagde, pavirkede ham eller hende, altsahvilkefø- lelser det vakte. Hvordan kunne du i stedet for sarende bemærkninger have brugt nogle venlige udtryk? Bibelen siger: Et mildt svar afvender forbitrelse, men et sa- rende ord vækker vrede. Ordsprogene 15:1. Iagttag par der viser hinanden respekt. Hvis din made at samtale paerblevetp avirket af darlige eksempler, kan du være pa udkig efter gode eksempler. Lyt til ægtepar der taler til hinanden paenm ade der er værd at efterligne. Princip fra Bibelen: Filipperne 3:17. S arende ord har ofte mere at gøre med hjertet end med munden Genkald dig de følelser I engang har haft. Sarende ord haroftemereatgøremedhjertetendmedmunden.bestræb dig derfor pa at nære positive tanker om din ægtefælle og at styrke dine kærlige følelser for ham eller hende. Tænk tilbage panogetafdetiføritidenkunne lide at foretage jer sammen. Kig pa gamle billeder. Hvad kunne fajertilatle?hvadvardetforegenskaber der gjorde at I blev tiltrukket af hinanden? Princip fra Bibelen: Lukas 6:45. Brug jeg -formen. I stedet for at angribe din ægtefælle verbalt kan du give udtryk for hvordan du følelsesmæssigt er berørt af situationen. Hvis du for eksempel siger: Jeg føler mig tilsidesat nar du lægger planer uden først at tale med mig, er det mere sandsynligt at den anden reagerer positivt end hvis du siger: Det er typisk dig du lægger altid planer uden at spørge mig! Princip fra Bibelen: Kolossenserne 4:6. Stop i tide. Hvis sindene er ved at komme i kog, og det ene ord tager det andet, kan det være bedst at udsætte samtalen. Der er som regel ikke noget forkert ved at forlade en ophedet diskussion og sa senere tage emnet op nar man kan tale mere stille og roligt om det. Princip fra Bibelen: Ordsprogene 17:14. VIGTIGE SKRIFTSTEDER Mændene bør elske deres hustruer som deres egne legemer. Efeserne 5:28. Hustruen skal have dyb respekt for sin mand. Efeserne 5:33. Ladal...skrigenogspotvære fjernet fra jer. Efeserne 4:31. HVAD ER SPOT? Bibelensiger: Ladal...skrigen og spot være fjernet fra jer. (Efeserne 4:31) Hvorfor skelnede Paulus mellem skrigen og spot? Det græske ord der er oversat med skrigen (græsk: krauge ), sigter til det at hæve stemmen. Som kontrast hertil betegner ordet spot (græsk: blasfemi a) indholdet af det man siger.detatspotteeralts aikke altid ensbetydende med at man raber og skriger ad hinanden. Hvis det man siger, er ondsindet, nedgørende eller fornærmende, er det i virkeligheden at spotte ogs aselvommansigerdet lavmælt. V agn op! April

6 INTERVIEW BRETT SCHENCK Jeg er overbevist om at livet er skabt af Gud Brett Schenck er pensioneret miljøkonsulent i USA. Han studerede samspillet mellem planter, dyr og deres omgivelser. Hvorfor tror han paenskaber?v agn op! har stillet ham nogle spørgsmal angaende den videnskabsgren han beskæftigede sig med, og hans tro. Hvad er din baggrund? Min far var maskiningeniør, og han talte ofte begejstret med mig om matematik og videnskab. Som dreng var jeg fascineret af de planter og dyr der levede i vandløb og vandhuller nær mit hjem i New Paris, Ohio, USA. Jeg valgte derfor at studere økologi papurdueuniver- sity. Var du interesseret i religion? Ja, det var jeg. Far tilskyndede mig til at undersøge den lutheranske tro, for vores familie var nemlig lutheranere. Jeg studerede koin egræsk (fællesgræsk), et af de sprog Bibelen blev skrevet pa, og jeg fik stor respekt for Bibelen. Hvilket syn havde du pa udviklingsteorien? Min kirke anerkendte denne teori. Mine kolleger troede pa den. Sa jeg satte aldrig spørgsmalstegn ved den. Men jeg troede ogsap aatderfandtesen Gud. Jeg havde en taget forestilling om at de to synspunkter var forenelige. Selvom jeg havde respekt for Bibelen, mente jeg ikke at den stammede fra Gud. Hvad fik dig til at ændre mening om Bibelen? To Jehovas Vidner, Steve og Sandy, besøgte min kone, Debbie og mig. De viste os at Bibelen, til trods for at den ikke er en videnskabelig lærebog, er videnskabeligt korrekt. For eksempel star der om Gud: Det er Ham der bor over jordens kreds. (Esajas 40:22) Der star ogsa: Han...hængerjorden paintet. (Job 26:7) Padettids- punkt anvendte jeg satellitfo- tos i mit studium af økologi. Sa disse skriftsteder gjorde indtryk pamig.devarskrevet længe før nogen kunne fotografere Jordens kreds, en Jord der

7 Nar jeg tænker pahvorrobuste Jordens økosystemer er, overbeviser det mig om at livet er skabt af Gud hænger paintet.identidmin kone og jeg studerede Bibelen sammen med Steve og Sandy, læste jeg om profetier der var gaet i opfyldelse, lærte virkningsfulde rad og fik forklaringer der lød fornuftige i mine ører. Lidt efter lidt blev jeg overbevist om at Bibelen er Guds ord. Hvornar ændrede du mening med hensyn til livets oprindelse? Engang viste Steve mig hvad Bibelen siger om det: Jehova Gud [dannede] mennesket af støv fra jorden. (1 Mosebog 2:7) Sadan beskriver Bibelen det første menneskes opstaen. Det affødte spørgsmalet: Stemmer Bibelen overens med de videnskabelige kendsgerninger? Steve opfordrede mig til at undersøge emnet nærmere, og det gjorde jeg. Hvad fandt du frem til om evolution? Mange ting. For blot at nævne en enkelt ting sasøger evolutionsteorien at forklare hvordan arterne er opstaet. Levende organismer har velfungerende organer, som for eksempel hjerte, lunger og øjne. Og padetmikroskopiskeplan serviatderindeicellerneer fantastisk udformede maskiner. Hvor stammer deres udformning fra? Evolutionisterne hævder at udvælgelsen af de bedste mekanismer foregar automatisk fordi de levende organismer der har de bedste mekanismer, er dem der bedst overlever. Men denne forestilling besvarer ikke spørgsmalet: Hvor kommer disse mekanismer fra? Jeg fandt ud af at mangeforskereikketrorp aat evolutionsteorien giver et fyldestgørende svar padet spørgsmal. En zoologiprofessor sagde til mig i fortrolighed at han ikke troede panogenaf evolutionsteorierne. Men det holdt han for sig selv af frygt for at miste sit arbejde. Har dit kendskab til økologi styrket din tro? Ja, det har det. Jeg studerede blandt andet hvordan levende organismer er afhængige af hinanden. Alt levende pajor- den er afhængigt af noget an- det. Tag nu for eksempel blomster og bier. Blomsternes farve, duft, nektar og opbygning er udformet paens adan made at de tiltrækker bier, og at bierne overdrysses med pollen. Bier er designet til at suge nektar og videreføre blomstens pollen til en anden blomst som derved bliver bestøvet. Det er tydeligt at blomster og bier er designet til at forsyne hinanden med det de hver især har brug for. I et økosystem ser man i høj grad dette samspil. Et økosystem er et samfund af maske tusindvis af forskellige dyr, planter, bakterier og svampe. Alle dyr er afhængige af planter for at fafødeogilt,ogdefle- ste blomstrende planter er af- hængige af dyr. Økosystemer er overordentligt komplekse, og organismerne i dem er skrøbelige, og dog kan de bestaitu- sindvis af ar. Selv efter at et kompliceret økosystem er blevetbeskadigetafforurening, kan det gendannes nar forureningskilden er forsvundet. Nar jeg tænker pahvorrobustejor- dens økosystemer er, overbevi- ser det mig om at livet er skabt af Gud. Hvorfor blev du et af Jehovas Vidner? Jeg var dybt bekymret over menneskenes ødelæggelse af miljøet. Jeg vidste at selvom økosystemer er robuste, kan de godt ga til grunde. Jehovas Vidner lærte mig at ifølge Bibelen vil Gud ødelægge dem der ødelægger jorden. ( Abenbaringen 11:18) De ord betød meget for mig. Efterhanden som jeg undersøgte Bibelen, gik det op for mig at det hab den indeholder, er palideligt. Jeg holder af at fortælle andre om min tro og har studeret Bibelen med flere forskere. Jeg var 55 da jeg gik papension, for jeg ville gerne bruge mere tid pa at hjælpe mennesker til at fastørrekundskabomlivets Skaber og hans hensigt med vores fantastiske Jord. V agn op! April

8 HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes Situation nr. 1: Isabels forældre er kommet pabesøg.dehar en dejlig aften med deres datter og hendes mand, og alle snakker hyggeligt med hinanden. Enhver far eller mor ville være stolt over at have en sadan svigersøn. Han er sasødoverforsinkone. Situation nr. 2: Frank er rasende. Ogsa denne gang vil han lade sin vrede komme til udtryk padensædvanligem ade. Det vil sige at han slar sin kone i ansigtet, sparker hende, river hende i haret og hamrer hendes hoved flere gange ind i væggen. Nogle af navnene i denne artikel er ændret. DET vil sikkert overraske dig at det er det samme par der optræder i begge situationer. Ligesom sa mange andre der begar vold i hjemmet, ved Frank hvordan han skal vise sig fra sin pæne side nar han er sammen med andre, for eksempel sine svigerforældre. Men nar han er alene med sin kone, er han grusom og brutal. Mange er ligesom Frank vokset op i et voldeligt hjem, og de har faet den opfattelse at det er acceptabelt, ja, endda nor- Det er som om de der bruger vold i hjemmet, har to personligheder

9 malt, at gribe til vold. Men der er intet normalt ved partnervold. Det er derfor at de fleste er chokerede nar de hører at en mand har banket sin kone. Alligevel er det foruroligende hvor ofte vold forekommer i hjemmet. I Danmark bliver kvinder hvert ar udsat for partnervold. Og en undersøgelse i USA har vist at der i hele landet pa et døgn i gennemsnit bliver besvaret 16 opkald i minuttet fra voldsramte som ringer til hjælpelinjer. Partnervold er en verdensomspændende epidemi, og den er udbredt i alle samfundslag. Eftersom mange hændelser ikke bliver anmeldt, er situationen uden tvivl endnu værre end statistikkerne viser. Den megen vold i hjemmene rejser flere spørgsmal: Hvordan kan en mand komme helt derud hvor han behandler nogen selvsinkone s afrygteligt?kanmænd der slar deres kone, fahjælptilatændre adfærd? Jehovas Vidner, der udgiver dette blad, mener at Bibelens praktiske rad kan hjælpe voldelige ægtefæller til at ændre adfærd.erdetletatforetageens adan ændring? Nej. Kan det lade sig gøre? Ja. Bibelundervisning har hjulpet mange til at erstatte en voldelig mentalitet med en venlig og respektfuld indstilling. (Kolossenserne 3:8-10) Her kan du læse hvordan det er gaet Troy og Valerie. Hvordan var jeres forhold til at begynde med? Valerie: Den aften vi blev forlovet, slog Troy mig sah ardt at jeg havde et blat mærke i en uge. Bagefter var han en stor undskyldning, og han lovede at han aldrig ville gøre det igen. De ord kom jeg til at høre mange gange i arenes løb. Der er ganske vist en hel del mænd der bliver slaet af kvinder. Men i de fleste anmeldte tilfælde af vold i hjemmet, er det mændene der begar volden. HVORFOR FORLADER DE IKKE DERES ÆGTEFÆLLE? Hvorfor vælger nogle kvinder at blive hos deres voldelige mand? En almindelig grund er at de frygter at situationen bliver værre hvis de forlader ham. Nogle ægtemænd har truet med at gøre deres kone fortræd eller dræbe hende hvis hun forsøgte at flygte. Og der er mænd der har gjort alvor af en sadan trussel. Andre har tøvet med at forlade deres mand af frygt for at venner og slægtninge ville vende sig imod dem fordi de maske ville nægte at tro at situationen derhjemme var sa alvorlig. Isabel, som er nævnt i begyndelsen af artiklen, forlod sin mand. Hun siger: Min søster var vred pa mig og opfordrede mig kraftigt til at vende tilbage til ham hun kunne ikke tro at en sa god mand kunne være sa grusom. Alle i kvarteret saskævttilmig, og jeg var tvunget til at flytte væk med børnene. Her er andre grunde til at nogle kvinder vælger at blive: De ønsker at deres børn skal vokse op med begge forældre. De er bekymret for om de kan forsørge sig selv og deres børn. De tror fejlagtigt at det er deres egen skyld at de bliver slaet. De skammer sig over at indrømme at de bliver mishandlet. De haber at situationen vil forbedre sig. Jehovas Vidner holder fast i den bibelske norm der siger at ægteskabsbrud er den eneste grund til skilsmisse. (Mattæus 5:32) Men der er ekstreme omstændigheder som kunne fanogletilatlade sig separere, som for eksempel hvis de er gift med en der udsætter dem for grove fysiske overgreb. V agn op! April

10 BIBELENS GAVNLIGE RAD TIL ÆGTEMÆND Troy: Hvad som helst kunne famigtil at fare op for eksempel nar maden ikke var færdig til tiden. Engang slog jeg Valerie medenpistol.vedenandenlejlighedgav jeg hende sa mange bank at jeg troede jeg havde slaet hende ihjel. Saforsøgtejegat skræmme hende ved at true med at dræbe Visdinkoneæreogrespekt. 1 Peter 3:7. Elsk din kone som dig selv. Efeserne 5:28, 29. Hold liv i kærligheden, og lad den vokse. Efeserne 5:25. Undg a spottende og nedgørende tale. Efeserne 4:29, 31. Bliv bedre til at beherske dig. Ordsprogene 29:11. Husk at selvrespekt ikke fas ved at kontrollere andre, men ved at kontrollere dig selv. Ordsprogene 16:32. Tænk pa konsekvenserne af dine handlinger. Galaterne 6:7. Hvis du føler at du ikke kan beherske dig, er det maske bedst at ga et øjeblik. Ordsprogene 17:14. Lær at hade en voldelig adfærd. Salme 11:5. Betragt ikke din kone som en der er dig underlegen, men som en kompetent partner. 1 Mosebog 1:31; 2:18. vores søn mens jeg holdt en kniv mod hans strube. Valerie: Jeg levede i konstant frygt. Nogle gange var jeg nødt til at flygte ud af huset indtil Troy var faldet til ro. Det var slemt nok at blive slaet, men det var endnu værre at skulle udholde hans verbale angreb. Troy, har du altid været voldelig? Troy: Ja, lige fra jeg var barn. Jeg voksede op med vold. Min far slog ofte min mormensminesøskendeogjegs ap adet. Da han forlod min mor, begyndte hun at leve sammen med en anden mand, som ogsa slog hende. Han voldtog endog min søster og mig. Det kom han i fængsel for. Jeg er selvfølgelig godt klar over at jeg ikke kan bruge noget af det som undskyldning for min opførsel. Du blev sammen med ham, Valerie. Hvorfor? Valerie: Jeg var bange og tænkte: Hvad nu hvis han finder mig og dræber mig eller mine forældre? Hvad nu hvis jeg melder ham, og det hele sabarebliverværre? Hvornar begyndte situationen at ændre sig? Troy: Minkonebegyndteatstudere Bibelen med Jehovas Vidner. I begyndelsen var jeg jaloux pa hendes nye venner, og jeg mente at jeg matte redde hende fra denne mærkelige sekt. Jeg blev derfor endnu mere voldelig, ikke bare over for Valerie, men ogsa over for Vidnerne. Men en dag fik vores firearige søn, Daniel, voldsomme krampeanfald og blev indlagt pa hospitalet i næsten tre uger. I den periode hjalpvidnerneosmeget.depassede endda vores seksarige datter, Desiree. Efter at et Vidne havde været panat- arbejde, tog han sig af Daniel en hel dag, sa Valerie kunne fanogetsøvn.jegblev sa rørt over den venlighed disse mennesker viste de selv samme mennesker jeg havde været sa uforskammet over for. Det r Find mere hjælp til familien p a

11 gik op for mig at jeg havde set den kristne lære komme til udtryk i handling. Jeg spurgte derfor Vidnerne om de ville studere Bibelen med mig. I løbet af mit studium lærte jeg hvordan en mand skal være over for sin kone, og hvordan han ikke skal være. Jeg holdt helt op med at være voldelig og brutal. Til sidst blev jeg et af Jehovas Vidner. Hvilke principper fra Bibelen hjalp dig til at gøre forandringer? Troy: Det var der mange der gjorde. I Første Petersbrev 3:7 siger Bibelen at manden skal vise sin kone ære. I Galaterbrevet 5:23 bliver man tilskyndet til at vise mildhed og selvbeherskelse. I Efeserbrevet 4:31 advares der mod at spotte. I Hebræerbrevet 4:13 star der at alle ting er... blottede for [Guds] øjne. Gud kan altsa se hvad jeg foretager mig, ogsan ar mine naboer ikke kan. Jeg lærte desuden at jeg matte fa mig nogle andre venner, for dar- ligt selskab ødelægger gode vaner. (1 Ko- rinther 15:33) Mine tidligere venner fik de voldelige tendenser op i mig. De mente at detvarrigtigtatsl aenkvindeforathave kontrol over hende. Hvordan har I det nu i jeres ægteskab? Valerie: Det er 25 ar siden at Troy blev et Jehovas Vidne. Og han har siden da været kærlig, venlig og hensynsfuld over for mig. Troy: Jeg kan ikke lave om paaltdet onde jeg har gjort mod min familie, og min kone har bestemt aldrig fortjent at jeg behandlede hende padenm ade. Men jeg ser frem til at ordene i Esajas 65:17 bliver til virkelighed, og at vi ikke længere vil huske denne dystre periode i vores ægteskab. Hvilket rad vil I give til familier der har de samme problemer som I har haft? Troy: Hvis en i familien anvender verbal eller fysisk vold, ma vedkommende indse at han eller hun har brug for hjælp, og sørge for at fa den. Og der er virkelig hjælp Et studium af Bibelen har hjulpet mange mænd til at foretage nødvendige forandringer at fa. I mit tilfælde gavnede det mig at studere Bibelen med Jehovas Vidner og komme til deres møder. Det gjorde det lettereatovervindemineindgroedevoldelige tendenser. Valerie: Man skal ikke være hurtig til at sammenligne sin situation med andres eller følge de rad man far fra nogle som tror de ved hvad der er bedst for en. Selvom det ikke gar alle som det er gaet os, er jeg glad for at jeg ikke forlod min mand, for nu har vi det rigtig dejligt sammen. VOLD I HJEMMET KAN STOPPES I Bibelen star der: Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering. (2 Timoteus 3:16) Mange voldelige ægtefæller har, ligesom Troy, fulgt Bibelens rad og har kunnet ændre deres tankegang og adfærd. Kunne du tænke dig at fa flere oplysninger om hvordan Bibelen kan gavne dig i dit ægteskab? Sa kan du kontakte de lokale Jehovas Vidner eller gaindp a hjemmesiden V agn op! April

12 FOLK OG LANDE INDONESIEN Et besøg i Indonesien INDONESIEN JAKARTA Vagn op! bliver udgivet pa98sprog,deriblandt indonesisk (ogsakaldet bahasa indonesia) I NDONESIEN bestar af omkring øer. Indbyggerne er kendt for at være ualmindelig venlige, tal- modige, høflige og gæstfri. I landet spiser man almindeligvis ris der serveres sammen med retter der ofte er krydret, og frugt. I nogle egne sidder familierne paenm atte pagulvet nar de spiser, og bruger fingrene til at dyppe mad ned i risen. Mange indonesere hævder at maden smager bedre nar den spises padenm ade. Befolkningen elsker kunst, dans og musik. Et typisk instrument i Indonesien er angklungen; den bestar af bambusrør der sidder løst i en ramme. Rørene er stemt sa de frembringer en bestemt tone eller akkord nar de rystes. For at spille en melodi maetvist antal musikere samarbejde ved at de hver især ryster deres angklung pa det rigtige tidspunkt. Frem til det 15. arhundrede var Indonesien i høj grad pavirket først af hinduismen og senere af buddhismen. Ved begyndelsen af det 16. arhundrede havde islam vundet fodfæste i den indonesiske kultur. Europæerne, der søgte efter krydderier, an-

13 Dorian-frugten er saftig og cremet og bliver nydt af mange til trods for dens stærke lugt En dreng der spiller pa suling, en kendt bambusfløjte i Indonesien Orangutangen, som er almindelig udbredt i regnskovene pasumatra og Borneo, er verdens største trælevende dyr! En voksen han kan veje cirka 90 kilo og har arme der spænder over 2,4 meter Orangutanger: Kjersti Jørgensen/ YAY Micro/age fotostock kom senere i det samme arhundrede, og med dem kristenhedens trossamfund. Jehovas Vidner, der er kendt i hele verden for at give bibelundervisning, har været aktive i Indonesien siden I dag er der her mere end Vidner, og de gør meget for at kontakte døve i landet. For nylig overværede mere end 500 et særligt møde pa tegnsprog som Jehovas Vidner afholdt for at mindes Jesu Kristi død. TEST DIN VIDEN Hvilket af følgende findes i Indonesien? (a) plantearter (b) verdens største variation af pattedyr (c) verdens største blomst (d) verdens højeste blomst KORTE FAKTA Indbyggertal: Hovedstad: Jakarta Klima: Tropisk Eksportvarer: Palmeolie, gummi, kul Sprog: Indonesisk, ogsa kaldet bahasa indonesia, samt hundredvis af lokale sprogogdialekter Religion: Befolkningen er overvejende muslimsk (88 procent) Svar: Alle fire. Verdens største blomst er cirka 90 centimeter i diameter, og den højeste blomst er 3 meter. V agn op! April

14 HVAD SIGER BIBELEN? HELBREDET HELBREDET Interesserer Gud sig for hvordan vi behandler vores krop? Vær ikke blandt dem der drikker sig fulde i vin, blandt dem der fradser i kød. Ordsprogene 23:20. HVORFOR DET HAR BETYDNING Bibelen er ikke en lægevidenskabelig lærebog; dens formal er heller ikke at styre alle omra- der af menneskets tilværelse. Men man kan have gavn af at sætte sig ind i hvad Bibelen siger om Guds syn pasundhed. HVAD BIBELEN SIGER Mange passager i Bibelen kaster lys over hvad Gud mener om den made vi behandler vores krop pa. Bibelen fordømmer for eksempel selvskadende adfærd, blandt andet umadeholdent drikkeri og fraseri. (Ordsprogene 23:20) Den lovsamling Gud gav israelitterne, indeholdt forholdsregler som var med til at kontrollere og i nogle tilfælde endda forebygge sygdomme. Loven udstak ogsa bestemte sikkerhedsforskrifter for at forebygge ulykker. (5 Mosebog 22:8) Tydeligvis tilskynder Bibelen os til at tage vare pa vores krop og træffe rimelige forholdsregler for at værne om helbredet. r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

15 Hvilken grund angiver Bibelen til at vi bliver syge? HVAD NOGLE SIGER Mange mener at sygdom blot er en af evolutionens luner. Andre tror at mystiske kræfter, som for eksempel onde ander, er skyld i at vi bliver syge. HVAD BIBELEN SIGER Ifølge Bibelen bliver vi syge fordi de første mennesker gjorde oprør mod Gud. (Romerne 5:12) Før deres oprør havde Adam og Eva, vores første forældre, et fuldkomment helbred. De vidste at de ville dø hvis de lod hant om Guds kærlige omsorg. (1 Mosebog 2:16, 17) Alligevel afbrød de med fuldt overlæg deres venskab med Gud og mistede deres fuldkommenhed. Efter at Adam og Eva havde mistet deres fuldkommenhed, gav de deres ufuldkommenhed i arv til os. Til trods for at der er blevet gjort store bestræbelser for at udrydde sygdomme, bliver vi altsastadigsyge. HVAD DU KAN GØRE Bibelen lærer at hvis du følger Guds vise principper, vil du faetgodtforholdtilham.detvilføretilat du paettidspunktvilf a et fuldkomment helbred i et paradis pa jorden. (Esajas 33:24) Gud lover at fjerne smerte, sygdom og død. Abenbaringen 21:3, 4. Synden kom ind i verden gennem et menneske, og døden gennem synden. Romerne5:12. I denne artikel benytter vi ordene fuldkomment og fuldkommenhed om det helbred Gud gav de første mennesker da han skabte dem, og før de blev berørt af sygdom og død. Frar ader Bibelen at man tager imod lægebehandling? HVAD NOGLE SIGER En del er fortalere for troshelbredelse frem for konventionel lægebehandling. HVAD BIBELEN SIGER Gud lod blandt andet jordemødre og læger udføre deres hverv blandt hans folk pa Bibelens tid. (1 Mosebog 38:28; Kolossenserne 4:14) Der er intet i Bibelen som viser at Gud misbilligede at de brugte lægeplanter, salver, diæter og andre sygdomsbehandlinger. Jesus erkendte at det ikke er de raske der trænger til læge, men de syge. Mattæus 9:12. Bibelen godkender dog ikke alle former for sygdomsbehandling. For eksempel godkender Bibelen ikke vore dages udøvelse af troshelbredelse. Og behandlinger der er forbundet med okkultisme, har heller ikke Guds behag. (Galaterne 5:19-21) Hvis man er syg, vil det i stedet for at ty til metoder som Bibelen fordømmer, være fornuftigt at søge passende behandling, nar det kan lade sig gøre. De raske trænger ikke til læge, men det gør de syge. Mattæus 9:12. V agn op! April

16 1 Download en app der kan læse QR-koder. En hurtig vej til vores hjemmeside! Fra og med dette nummer vil du i Vagn op! kunne finde QR-koder (QR star for quick response, hvilket betyder hurtigt svar ). Hvad er det for nogle koder? Det er matrix-koder som giver dig let adgang til vores hjemmeside. Alt hvad du behøver, er en tablet med et kamera og internet-adgang eller en smartphone. 2 Abn appen. 3Scan QR-koden. Du vil nu blive ført direkte til vores hjemmeside! s g13 04-D

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt?

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? MARTS 2016 34567 2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? SIDE 3 9.-15. maj Hvordan kan du forberede dig til d åb? SIDE 18 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567 MARCH 2016 Vol. 137, No. 5 DANISH STUDIEARTIKLER

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV F AMILIEN siges at være samfundets ældste institution. Men i dag er den i vanskeligheder. Volden i hjemmene er i stigning,

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Studie. Den store strid

Studie. Den store strid Studie 3 Den store strid 20 Åbent spørgsmål Enten/eller Hvad er sandt af følgende udsagn: Min tro bestemmer mine handlinger eller Mine handlinger bestemmer min tro? Begrund dit svar. Kan du komme på eksempler

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vær ikke bange Tillæg til serien Det lover jeg dig ; om forfølgelse Mål: Børn hører, hvordan andre børn i verden lider pga. deres tro på Jesus. De opmuntres til ikke at være bange og ikke at give op, selvom

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 97 Åbningshistorie Spørgsmål, der skræmmer livet af mig: Hvilke film er det ok at se? Hvad er der galt med det tøj, jeg har på? Er der noget galt med min musik beskriver den ikke

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Emne: Global Gud Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Målgruppe: teenagers, ca. 150-200 stk. Tekster: Sl 139,1-18 + Jes 49,15 Sl 139,1-18 v1 For korlederen.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING! 1. Petersbrev 5:8-9! Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en! brølende løve og leder!efter nogen at sluge; tå ham

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

21.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod /

21.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod / Når man får børn, vil man gerne give noget godt videre til dem. Man kan drømme om at give dem selvværd, gåpåmod og et lyst sind. Man kan forestille sig hvordan man vil lære sit barn at spille fodbold eller

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere