!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes"

Transkript

1 !"#2 APRIL 2013 Vold i hjemmet kan stoppes

2 !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE TEENAGERE HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER HVAD KAN JEG GØRE HVIS JEG BLIVER MOBBET? Jeg glemmer aldrig det de kaldte mig, og det de sagde, siger Celine pa 20. De fik mig til at føle mig værdiløs, uønsket og uduelig. Jeg ville hellere have haft et blat øje. Denne artikel besvarer spørgsmal som:hvorformobberunge?hvem bliver oftest mobbet? Hvad kan du gøre hvis du bliver mobbet? (Se under BIBELENS LÆRE/TEENAGERE) 3 VI BETRAGTER VERDEN 4 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan man kan undgaatbruge sarende ord 6 INTERVIEW Jeg er overbevist om at livet er skabt af Gud 12 FOLK OG LANDE Et besøg i Indonesien 14 HVAD SIGER BIBELEN? Helbredet 16 En hurtig vej til vores hjemmeside! BØRN r Læs bibelske tegneserier. Brug aktivitetssiderne til at hjælpe dine børn til at lære mere om Bibelens personer og moralnormer. (Se under BIBELENS LÆRE/BØRN) Vol. 94, No. 4 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a98sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 VI BETRAGTER VERDEN USA I løbet af den sidste uge i oktober 2012 var der et dramatisk fald i antallet af mord, grove overfald og røverier i New York City sammenlignet med samme fem-dages periode i Hvad er forklaringen? Orkanen Sandy der hærgede USA s østkyst, var skyld i omfattende strømafbrydelser. Efter en naturkatastrofe eller en anden stor katastrofe som [terrorangrebet den 11. september 2001], plejer vi at se et fald i den almindelige kriminalitet, siger Paul Browne, talsmand for politiet i New York City. Der var dog en stigning i antallet af tyverier som følge af plyndringer, og det overrasker ikke Paul Browne. Der er mange omrader hvor der ikke er gadelys, siger han. HOLLAND En 83-arig kvinde var den første der fik en kunstig kæbe af titanium fremstillet ved hjælp af en 3D-printer. Patienten, der fik kæben ødelagt som følge af betændelse i knoglen, kan nu spise, trække vejret og tale normalt. Lag for lag smeltede laserprinteren titaniumpulver sammen for at genskabe hendes kæbeknogle, som hun derefter fik indsat ved en operation. ANTARKTIS Forskere er bekymrede for at økosystemerne i Antarktis er truet af ikke-hjemmehørende arter der spreder sig aggressivt. Det anslas at de titusinder der hvert ar besøger dette kontinent, uforvarende medbringer gennemsnitlig 9,5 frø hver. Disse frø sidder ofte pa deres støvler eller tasker. Man har allerede fundet bestande af fremmede plantearter pa den vestlige del af den Antarktiske Halvø. TYSKLAND Knap et ar efter at man delvis havde faet nedlagt forbud mod tobaksrygning pa visse offentlige steder i Tyskland, kunne man blandt en gruppe konstatere at hospitalsindlæggelse af personer med hjertekrampe var faldet med 13,3 procent,ogatindlæggelse af personer med hjerteanfald var faldet med 8,6 procent. Kunstig kæbe: Med tilladelse fra LayerWise; besøgende pa Antarktis: Joseph Sohm/age fotostock

4 HJÆLP TIL FAMILIEN ÆGTESKABET Hvordan man kan undga at bruge sarende ord UDFORDRINGEN Hver gang der opstar en konflikt, retter du og din ægtefælle en strøm af kritiske bemærkninger mod hinanden. Det er blevet sa almindeligtatbruges a- rende ord at det nu er den normale made I kommunikerer pa. Hvis det er sadan det foregar i dit ægteskab, skal du vide at du kan bryde det mønster. Først madu tænke over hvorfor det sker, og dernæst over hvorfor I kan have gavn af at foretage forandringer. HVORFOR DET SKER Opvækst. Mange ægtemænd og hustruer er vokset op i familier hvor det har været almindeligt at tale sarende til hinanden. Den ene eller begge ægtefæller efterligner maske den omgangstone de har hørt deres forældre bruge. Pavirkning fra underholdning. Film og tv-serier gør grovheder til noget man griner af, og efterlader seeren med det indtryk at det er harmløst eller endda sjovt. Kultur. I nogle kulturer forventes det at rigtige mænd er tyranniske og dominerende, og at kvinder bider fra sig for ikke at virke svage. Nar ægtefæller med sadanne holdninger har en uoverensstemmelse, er de maske tilbøjelige til at betragte hinanden som modstandere og ikke som partnere og bruge sarende ord frem for ord der heler. Uanset hvad der er arsagentildengrovetone,kanden være et tegn pa at en skilsmisse er under opsejling, eller den kan føre til helbredsproblemer. Nogle siger endda at ord kan ramme hardere end en knytnæve. En kvinde som blev udsat for bade verbale og fysiske overgreb af sin ægtemand, siger: Det var sværere for mig at udholde fornærmelserne end volden. Jeg ville have foretrukketathanhavdesl aet mig, frem for at sige noget der var sas arende. Hvadkandugørehvisduogdinægtefælleharladet nedbrydende tale underminere jeres forhold? r Find mere hjælp til familien p a

5 HVAD DU KAN GØRE Vis empati. Sæt dig i din ægtefælles sted, og prøv at forstahvordandineordvirkerp ahamellerhende. Tænk om muligt pa en særlig hændelse hvor din ægtefælle følte at du sagde noget sarende. Gaikkeopihvad du rent faktisk sagde; det handler mere om hvordan det du sagde, pavirkede ham eller hende, altsahvilkefø- lelser det vakte. Hvordan kunne du i stedet for sarende bemærkninger have brugt nogle venlige udtryk? Bibelen siger: Et mildt svar afvender forbitrelse, men et sa- rende ord vækker vrede. Ordsprogene 15:1. Iagttag par der viser hinanden respekt. Hvis din made at samtale paerblevetp avirket af darlige eksempler, kan du være pa udkig efter gode eksempler. Lyt til ægtepar der taler til hinanden paenm ade der er værd at efterligne. Princip fra Bibelen: Filipperne 3:17. S arende ord har ofte mere at gøre med hjertet end med munden Genkald dig de følelser I engang har haft. Sarende ord haroftemereatgøremedhjertetendmedmunden.bestræb dig derfor pa at nære positive tanker om din ægtefælle og at styrke dine kærlige følelser for ham eller hende. Tænk tilbage panogetafdetiføritidenkunne lide at foretage jer sammen. Kig pa gamle billeder. Hvad kunne fajertilatle?hvadvardetforegenskaber der gjorde at I blev tiltrukket af hinanden? Princip fra Bibelen: Lukas 6:45. Brug jeg -formen. I stedet for at angribe din ægtefælle verbalt kan du give udtryk for hvordan du følelsesmæssigt er berørt af situationen. Hvis du for eksempel siger: Jeg føler mig tilsidesat nar du lægger planer uden først at tale med mig, er det mere sandsynligt at den anden reagerer positivt end hvis du siger: Det er typisk dig du lægger altid planer uden at spørge mig! Princip fra Bibelen: Kolossenserne 4:6. Stop i tide. Hvis sindene er ved at komme i kog, og det ene ord tager det andet, kan det være bedst at udsætte samtalen. Der er som regel ikke noget forkert ved at forlade en ophedet diskussion og sa senere tage emnet op nar man kan tale mere stille og roligt om det. Princip fra Bibelen: Ordsprogene 17:14. VIGTIGE SKRIFTSTEDER Mændene bør elske deres hustruer som deres egne legemer. Efeserne 5:28. Hustruen skal have dyb respekt for sin mand. Efeserne 5:33. Ladal...skrigenogspotvære fjernet fra jer. Efeserne 4:31. HVAD ER SPOT? Bibelensiger: Ladal...skrigen og spot være fjernet fra jer. (Efeserne 4:31) Hvorfor skelnede Paulus mellem skrigen og spot? Det græske ord der er oversat med skrigen (græsk: krauge ), sigter til det at hæve stemmen. Som kontrast hertil betegner ordet spot (græsk: blasfemi a) indholdet af det man siger.detatspotteeralts aikke altid ensbetydende med at man raber og skriger ad hinanden. Hvis det man siger, er ondsindet, nedgørende eller fornærmende, er det i virkeligheden at spotte ogs aselvommansigerdet lavmælt. V agn op! April

6 INTERVIEW BRETT SCHENCK Jeg er overbevist om at livet er skabt af Gud Brett Schenck er pensioneret miljøkonsulent i USA. Han studerede samspillet mellem planter, dyr og deres omgivelser. Hvorfor tror han paenskaber?v agn op! har stillet ham nogle spørgsmal angaende den videnskabsgren han beskæftigede sig med, og hans tro. Hvad er din baggrund? Min far var maskiningeniør, og han talte ofte begejstret med mig om matematik og videnskab. Som dreng var jeg fascineret af de planter og dyr der levede i vandløb og vandhuller nær mit hjem i New Paris, Ohio, USA. Jeg valgte derfor at studere økologi papurdueuniver- sity. Var du interesseret i religion? Ja, det var jeg. Far tilskyndede mig til at undersøge den lutheranske tro, for vores familie var nemlig lutheranere. Jeg studerede koin egræsk (fællesgræsk), et af de sprog Bibelen blev skrevet pa, og jeg fik stor respekt for Bibelen. Hvilket syn havde du pa udviklingsteorien? Min kirke anerkendte denne teori. Mine kolleger troede pa den. Sa jeg satte aldrig spørgsmalstegn ved den. Men jeg troede ogsap aatderfandtesen Gud. Jeg havde en taget forestilling om at de to synspunkter var forenelige. Selvom jeg havde respekt for Bibelen, mente jeg ikke at den stammede fra Gud. Hvad fik dig til at ændre mening om Bibelen? To Jehovas Vidner, Steve og Sandy, besøgte min kone, Debbie og mig. De viste os at Bibelen, til trods for at den ikke er en videnskabelig lærebog, er videnskabeligt korrekt. For eksempel star der om Gud: Det er Ham der bor over jordens kreds. (Esajas 40:22) Der star ogsa: Han...hængerjorden paintet. (Job 26:7) Padettids- punkt anvendte jeg satellitfo- tos i mit studium af økologi. Sa disse skriftsteder gjorde indtryk pamig.devarskrevet længe før nogen kunne fotografere Jordens kreds, en Jord der

7 Nar jeg tænker pahvorrobuste Jordens økosystemer er, overbeviser det mig om at livet er skabt af Gud hænger paintet.identidmin kone og jeg studerede Bibelen sammen med Steve og Sandy, læste jeg om profetier der var gaet i opfyldelse, lærte virkningsfulde rad og fik forklaringer der lød fornuftige i mine ører. Lidt efter lidt blev jeg overbevist om at Bibelen er Guds ord. Hvornar ændrede du mening med hensyn til livets oprindelse? Engang viste Steve mig hvad Bibelen siger om det: Jehova Gud [dannede] mennesket af støv fra jorden. (1 Mosebog 2:7) Sadan beskriver Bibelen det første menneskes opstaen. Det affødte spørgsmalet: Stemmer Bibelen overens med de videnskabelige kendsgerninger? Steve opfordrede mig til at undersøge emnet nærmere, og det gjorde jeg. Hvad fandt du frem til om evolution? Mange ting. For blot at nævne en enkelt ting sasøger evolutionsteorien at forklare hvordan arterne er opstaet. Levende organismer har velfungerende organer, som for eksempel hjerte, lunger og øjne. Og padetmikroskopiskeplan serviatderindeicellerneer fantastisk udformede maskiner. Hvor stammer deres udformning fra? Evolutionisterne hævder at udvælgelsen af de bedste mekanismer foregar automatisk fordi de levende organismer der har de bedste mekanismer, er dem der bedst overlever. Men denne forestilling besvarer ikke spørgsmalet: Hvor kommer disse mekanismer fra? Jeg fandt ud af at mangeforskereikketrorp aat evolutionsteorien giver et fyldestgørende svar padet spørgsmal. En zoologiprofessor sagde til mig i fortrolighed at han ikke troede panogenaf evolutionsteorierne. Men det holdt han for sig selv af frygt for at miste sit arbejde. Har dit kendskab til økologi styrket din tro? Ja, det har det. Jeg studerede blandt andet hvordan levende organismer er afhængige af hinanden. Alt levende pajor- den er afhængigt af noget an- det. Tag nu for eksempel blomster og bier. Blomsternes farve, duft, nektar og opbygning er udformet paens adan made at de tiltrækker bier, og at bierne overdrysses med pollen. Bier er designet til at suge nektar og videreføre blomstens pollen til en anden blomst som derved bliver bestøvet. Det er tydeligt at blomster og bier er designet til at forsyne hinanden med det de hver især har brug for. I et økosystem ser man i høj grad dette samspil. Et økosystem er et samfund af maske tusindvis af forskellige dyr, planter, bakterier og svampe. Alle dyr er afhængige af planter for at fafødeogilt,ogdefle- ste blomstrende planter er af- hængige af dyr. Økosystemer er overordentligt komplekse, og organismerne i dem er skrøbelige, og dog kan de bestaitu- sindvis af ar. Selv efter at et kompliceret økosystem er blevetbeskadigetafforurening, kan det gendannes nar forureningskilden er forsvundet. Nar jeg tænker pahvorrobustejor- dens økosystemer er, overbevi- ser det mig om at livet er skabt af Gud. Hvorfor blev du et af Jehovas Vidner? Jeg var dybt bekymret over menneskenes ødelæggelse af miljøet. Jeg vidste at selvom økosystemer er robuste, kan de godt ga til grunde. Jehovas Vidner lærte mig at ifølge Bibelen vil Gud ødelægge dem der ødelægger jorden. ( Abenbaringen 11:18) De ord betød meget for mig. Efterhanden som jeg undersøgte Bibelen, gik det op for mig at det hab den indeholder, er palideligt. Jeg holder af at fortælle andre om min tro og har studeret Bibelen med flere forskere. Jeg var 55 da jeg gik papension, for jeg ville gerne bruge mere tid pa at hjælpe mennesker til at fastørrekundskabomlivets Skaber og hans hensigt med vores fantastiske Jord. V agn op! April

8 HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes Situation nr. 1: Isabels forældre er kommet pabesøg.dehar en dejlig aften med deres datter og hendes mand, og alle snakker hyggeligt med hinanden. Enhver far eller mor ville være stolt over at have en sadan svigersøn. Han er sasødoverforsinkone. Situation nr. 2: Frank er rasende. Ogsa denne gang vil han lade sin vrede komme til udtryk padensædvanligem ade. Det vil sige at han slar sin kone i ansigtet, sparker hende, river hende i haret og hamrer hendes hoved flere gange ind i væggen. Nogle af navnene i denne artikel er ændret. DET vil sikkert overraske dig at det er det samme par der optræder i begge situationer. Ligesom sa mange andre der begar vold i hjemmet, ved Frank hvordan han skal vise sig fra sin pæne side nar han er sammen med andre, for eksempel sine svigerforældre. Men nar han er alene med sin kone, er han grusom og brutal. Mange er ligesom Frank vokset op i et voldeligt hjem, og de har faet den opfattelse at det er acceptabelt, ja, endda nor- Det er som om de der bruger vold i hjemmet, har to personligheder

9 malt, at gribe til vold. Men der er intet normalt ved partnervold. Det er derfor at de fleste er chokerede nar de hører at en mand har banket sin kone. Alligevel er det foruroligende hvor ofte vold forekommer i hjemmet. I Danmark bliver kvinder hvert ar udsat for partnervold. Og en undersøgelse i USA har vist at der i hele landet pa et døgn i gennemsnit bliver besvaret 16 opkald i minuttet fra voldsramte som ringer til hjælpelinjer. Partnervold er en verdensomspændende epidemi, og den er udbredt i alle samfundslag. Eftersom mange hændelser ikke bliver anmeldt, er situationen uden tvivl endnu værre end statistikkerne viser. Den megen vold i hjemmene rejser flere spørgsmal: Hvordan kan en mand komme helt derud hvor han behandler nogen selvsinkone s afrygteligt?kanmænd der slar deres kone, fahjælptilatændre adfærd? Jehovas Vidner, der udgiver dette blad, mener at Bibelens praktiske rad kan hjælpe voldelige ægtefæller til at ændre adfærd.erdetletatforetageens adan ændring? Nej. Kan det lade sig gøre? Ja. Bibelundervisning har hjulpet mange til at erstatte en voldelig mentalitet med en venlig og respektfuld indstilling. (Kolossenserne 3:8-10) Her kan du læse hvordan det er gaet Troy og Valerie. Hvordan var jeres forhold til at begynde med? Valerie: Den aften vi blev forlovet, slog Troy mig sah ardt at jeg havde et blat mærke i en uge. Bagefter var han en stor undskyldning, og han lovede at han aldrig ville gøre det igen. De ord kom jeg til at høre mange gange i arenes løb. Der er ganske vist en hel del mænd der bliver slaet af kvinder. Men i de fleste anmeldte tilfælde af vold i hjemmet, er det mændene der begar volden. HVORFOR FORLADER DE IKKE DERES ÆGTEFÆLLE? Hvorfor vælger nogle kvinder at blive hos deres voldelige mand? En almindelig grund er at de frygter at situationen bliver værre hvis de forlader ham. Nogle ægtemænd har truet med at gøre deres kone fortræd eller dræbe hende hvis hun forsøgte at flygte. Og der er mænd der har gjort alvor af en sadan trussel. Andre har tøvet med at forlade deres mand af frygt for at venner og slægtninge ville vende sig imod dem fordi de maske ville nægte at tro at situationen derhjemme var sa alvorlig. Isabel, som er nævnt i begyndelsen af artiklen, forlod sin mand. Hun siger: Min søster var vred pa mig og opfordrede mig kraftigt til at vende tilbage til ham hun kunne ikke tro at en sa god mand kunne være sa grusom. Alle i kvarteret saskævttilmig, og jeg var tvunget til at flytte væk med børnene. Her er andre grunde til at nogle kvinder vælger at blive: De ønsker at deres børn skal vokse op med begge forældre. De er bekymret for om de kan forsørge sig selv og deres børn. De tror fejlagtigt at det er deres egen skyld at de bliver slaet. De skammer sig over at indrømme at de bliver mishandlet. De haber at situationen vil forbedre sig. Jehovas Vidner holder fast i den bibelske norm der siger at ægteskabsbrud er den eneste grund til skilsmisse. (Mattæus 5:32) Men der er ekstreme omstændigheder som kunne fanogletilatlade sig separere, som for eksempel hvis de er gift med en der udsætter dem for grove fysiske overgreb. V agn op! April

10 BIBELENS GAVNLIGE RAD TIL ÆGTEMÆND Troy: Hvad som helst kunne famigtil at fare op for eksempel nar maden ikke var færdig til tiden. Engang slog jeg Valerie medenpistol.vedenandenlejlighedgav jeg hende sa mange bank at jeg troede jeg havde slaet hende ihjel. Saforsøgtejegat skræmme hende ved at true med at dræbe Visdinkoneæreogrespekt. 1 Peter 3:7. Elsk din kone som dig selv. Efeserne 5:28, 29. Hold liv i kærligheden, og lad den vokse. Efeserne 5:25. Undg a spottende og nedgørende tale. Efeserne 4:29, 31. Bliv bedre til at beherske dig. Ordsprogene 29:11. Husk at selvrespekt ikke fas ved at kontrollere andre, men ved at kontrollere dig selv. Ordsprogene 16:32. Tænk pa konsekvenserne af dine handlinger. Galaterne 6:7. Hvis du føler at du ikke kan beherske dig, er det maske bedst at ga et øjeblik. Ordsprogene 17:14. Lær at hade en voldelig adfærd. Salme 11:5. Betragt ikke din kone som en der er dig underlegen, men som en kompetent partner. 1 Mosebog 1:31; 2:18. vores søn mens jeg holdt en kniv mod hans strube. Valerie: Jeg levede i konstant frygt. Nogle gange var jeg nødt til at flygte ud af huset indtil Troy var faldet til ro. Det var slemt nok at blive slaet, men det var endnu værre at skulle udholde hans verbale angreb. Troy, har du altid været voldelig? Troy: Ja, lige fra jeg var barn. Jeg voksede op med vold. Min far slog ofte min mormensminesøskendeogjegs ap adet. Da han forlod min mor, begyndte hun at leve sammen med en anden mand, som ogsa slog hende. Han voldtog endog min søster og mig. Det kom han i fængsel for. Jeg er selvfølgelig godt klar over at jeg ikke kan bruge noget af det som undskyldning for min opførsel. Du blev sammen med ham, Valerie. Hvorfor? Valerie: Jeg var bange og tænkte: Hvad nu hvis han finder mig og dræber mig eller mine forældre? Hvad nu hvis jeg melder ham, og det hele sabarebliverværre? Hvornar begyndte situationen at ændre sig? Troy: Minkonebegyndteatstudere Bibelen med Jehovas Vidner. I begyndelsen var jeg jaloux pa hendes nye venner, og jeg mente at jeg matte redde hende fra denne mærkelige sekt. Jeg blev derfor endnu mere voldelig, ikke bare over for Valerie, men ogsa over for Vidnerne. Men en dag fik vores firearige søn, Daniel, voldsomme krampeanfald og blev indlagt pa hospitalet i næsten tre uger. I den periode hjalpvidnerneosmeget.depassede endda vores seksarige datter, Desiree. Efter at et Vidne havde været panat- arbejde, tog han sig af Daniel en hel dag, sa Valerie kunne fanogetsøvn.jegblev sa rørt over den venlighed disse mennesker viste de selv samme mennesker jeg havde været sa uforskammet over for. Det r Find mere hjælp til familien p a

11 gik op for mig at jeg havde set den kristne lære komme til udtryk i handling. Jeg spurgte derfor Vidnerne om de ville studere Bibelen med mig. I løbet af mit studium lærte jeg hvordan en mand skal være over for sin kone, og hvordan han ikke skal være. Jeg holdt helt op med at være voldelig og brutal. Til sidst blev jeg et af Jehovas Vidner. Hvilke principper fra Bibelen hjalp dig til at gøre forandringer? Troy: Det var der mange der gjorde. I Første Petersbrev 3:7 siger Bibelen at manden skal vise sin kone ære. I Galaterbrevet 5:23 bliver man tilskyndet til at vise mildhed og selvbeherskelse. I Efeserbrevet 4:31 advares der mod at spotte. I Hebræerbrevet 4:13 star der at alle ting er... blottede for [Guds] øjne. Gud kan altsa se hvad jeg foretager mig, ogsan ar mine naboer ikke kan. Jeg lærte desuden at jeg matte fa mig nogle andre venner, for dar- ligt selskab ødelægger gode vaner. (1 Ko- rinther 15:33) Mine tidligere venner fik de voldelige tendenser op i mig. De mente at detvarrigtigtatsl aenkvindeforathave kontrol over hende. Hvordan har I det nu i jeres ægteskab? Valerie: Det er 25 ar siden at Troy blev et Jehovas Vidne. Og han har siden da været kærlig, venlig og hensynsfuld over for mig. Troy: Jeg kan ikke lave om paaltdet onde jeg har gjort mod min familie, og min kone har bestemt aldrig fortjent at jeg behandlede hende padenm ade. Men jeg ser frem til at ordene i Esajas 65:17 bliver til virkelighed, og at vi ikke længere vil huske denne dystre periode i vores ægteskab. Hvilket rad vil I give til familier der har de samme problemer som I har haft? Troy: Hvis en i familien anvender verbal eller fysisk vold, ma vedkommende indse at han eller hun har brug for hjælp, og sørge for at fa den. Og der er virkelig hjælp Et studium af Bibelen har hjulpet mange mænd til at foretage nødvendige forandringer at fa. I mit tilfælde gavnede det mig at studere Bibelen med Jehovas Vidner og komme til deres møder. Det gjorde det lettereatovervindemineindgroedevoldelige tendenser. Valerie: Man skal ikke være hurtig til at sammenligne sin situation med andres eller følge de rad man far fra nogle som tror de ved hvad der er bedst for en. Selvom det ikke gar alle som det er gaet os, er jeg glad for at jeg ikke forlod min mand, for nu har vi det rigtig dejligt sammen. VOLD I HJEMMET KAN STOPPES I Bibelen star der: Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering. (2 Timoteus 3:16) Mange voldelige ægtefæller har, ligesom Troy, fulgt Bibelens rad og har kunnet ændre deres tankegang og adfærd. Kunne du tænke dig at fa flere oplysninger om hvordan Bibelen kan gavne dig i dit ægteskab? Sa kan du kontakte de lokale Jehovas Vidner eller gaindp a hjemmesiden V agn op! April

12 FOLK OG LANDE INDONESIEN Et besøg i Indonesien INDONESIEN JAKARTA Vagn op! bliver udgivet pa98sprog,deriblandt indonesisk (ogsakaldet bahasa indonesia) I NDONESIEN bestar af omkring øer. Indbyggerne er kendt for at være ualmindelig venlige, tal- modige, høflige og gæstfri. I landet spiser man almindeligvis ris der serveres sammen med retter der ofte er krydret, og frugt. I nogle egne sidder familierne paenm atte pagulvet nar de spiser, og bruger fingrene til at dyppe mad ned i risen. Mange indonesere hævder at maden smager bedre nar den spises padenm ade. Befolkningen elsker kunst, dans og musik. Et typisk instrument i Indonesien er angklungen; den bestar af bambusrør der sidder løst i en ramme. Rørene er stemt sa de frembringer en bestemt tone eller akkord nar de rystes. For at spille en melodi maetvist antal musikere samarbejde ved at de hver især ryster deres angklung pa det rigtige tidspunkt. Frem til det 15. arhundrede var Indonesien i høj grad pavirket først af hinduismen og senere af buddhismen. Ved begyndelsen af det 16. arhundrede havde islam vundet fodfæste i den indonesiske kultur. Europæerne, der søgte efter krydderier, an-

13 Dorian-frugten er saftig og cremet og bliver nydt af mange til trods for dens stærke lugt En dreng der spiller pa suling, en kendt bambusfløjte i Indonesien Orangutangen, som er almindelig udbredt i regnskovene pasumatra og Borneo, er verdens største trælevende dyr! En voksen han kan veje cirka 90 kilo og har arme der spænder over 2,4 meter Orangutanger: Kjersti Jørgensen/ YAY Micro/age fotostock kom senere i det samme arhundrede, og med dem kristenhedens trossamfund. Jehovas Vidner, der er kendt i hele verden for at give bibelundervisning, har været aktive i Indonesien siden I dag er der her mere end Vidner, og de gør meget for at kontakte døve i landet. For nylig overværede mere end 500 et særligt møde pa tegnsprog som Jehovas Vidner afholdt for at mindes Jesu Kristi død. TEST DIN VIDEN Hvilket af følgende findes i Indonesien? (a) plantearter (b) verdens største variation af pattedyr (c) verdens største blomst (d) verdens højeste blomst KORTE FAKTA Indbyggertal: Hovedstad: Jakarta Klima: Tropisk Eksportvarer: Palmeolie, gummi, kul Sprog: Indonesisk, ogsa kaldet bahasa indonesia, samt hundredvis af lokale sprogogdialekter Religion: Befolkningen er overvejende muslimsk (88 procent) Svar: Alle fire. Verdens største blomst er cirka 90 centimeter i diameter, og den højeste blomst er 3 meter. V agn op! April

14 HVAD SIGER BIBELEN? HELBREDET HELBREDET Interesserer Gud sig for hvordan vi behandler vores krop? Vær ikke blandt dem der drikker sig fulde i vin, blandt dem der fradser i kød. Ordsprogene 23:20. HVORFOR DET HAR BETYDNING Bibelen er ikke en lægevidenskabelig lærebog; dens formal er heller ikke at styre alle omra- der af menneskets tilværelse. Men man kan have gavn af at sætte sig ind i hvad Bibelen siger om Guds syn pasundhed. HVAD BIBELEN SIGER Mange passager i Bibelen kaster lys over hvad Gud mener om den made vi behandler vores krop pa. Bibelen fordømmer for eksempel selvskadende adfærd, blandt andet umadeholdent drikkeri og fraseri. (Ordsprogene 23:20) Den lovsamling Gud gav israelitterne, indeholdt forholdsregler som var med til at kontrollere og i nogle tilfælde endda forebygge sygdomme. Loven udstak ogsa bestemte sikkerhedsforskrifter for at forebygge ulykker. (5 Mosebog 22:8) Tydeligvis tilskynder Bibelen os til at tage vare pa vores krop og træffe rimelige forholdsregler for at værne om helbredet. r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

15 Hvilken grund angiver Bibelen til at vi bliver syge? HVAD NOGLE SIGER Mange mener at sygdom blot er en af evolutionens luner. Andre tror at mystiske kræfter, som for eksempel onde ander, er skyld i at vi bliver syge. HVAD BIBELEN SIGER Ifølge Bibelen bliver vi syge fordi de første mennesker gjorde oprør mod Gud. (Romerne 5:12) Før deres oprør havde Adam og Eva, vores første forældre, et fuldkomment helbred. De vidste at de ville dø hvis de lod hant om Guds kærlige omsorg. (1 Mosebog 2:16, 17) Alligevel afbrød de med fuldt overlæg deres venskab med Gud og mistede deres fuldkommenhed. Efter at Adam og Eva havde mistet deres fuldkommenhed, gav de deres ufuldkommenhed i arv til os. Til trods for at der er blevet gjort store bestræbelser for at udrydde sygdomme, bliver vi altsastadigsyge. HVAD DU KAN GØRE Bibelen lærer at hvis du følger Guds vise principper, vil du faetgodtforholdtilham.detvilføretilat du paettidspunktvilf a et fuldkomment helbred i et paradis pa jorden. (Esajas 33:24) Gud lover at fjerne smerte, sygdom og død. Abenbaringen 21:3, 4. Synden kom ind i verden gennem et menneske, og døden gennem synden. Romerne5:12. I denne artikel benytter vi ordene fuldkomment og fuldkommenhed om det helbred Gud gav de første mennesker da han skabte dem, og før de blev berørt af sygdom og død. Frar ader Bibelen at man tager imod lægebehandling? HVAD NOGLE SIGER En del er fortalere for troshelbredelse frem for konventionel lægebehandling. HVAD BIBELEN SIGER Gud lod blandt andet jordemødre og læger udføre deres hverv blandt hans folk pa Bibelens tid. (1 Mosebog 38:28; Kolossenserne 4:14) Der er intet i Bibelen som viser at Gud misbilligede at de brugte lægeplanter, salver, diæter og andre sygdomsbehandlinger. Jesus erkendte at det ikke er de raske der trænger til læge, men de syge. Mattæus 9:12. Bibelen godkender dog ikke alle former for sygdomsbehandling. For eksempel godkender Bibelen ikke vore dages udøvelse af troshelbredelse. Og behandlinger der er forbundet med okkultisme, har heller ikke Guds behag. (Galaterne 5:19-21) Hvis man er syg, vil det i stedet for at ty til metoder som Bibelen fordømmer, være fornuftigt at søge passende behandling, nar det kan lade sig gøre. De raske trænger ikke til læge, men det gør de syge. Mattæus 9:12. V agn op! April

16 1 Download en app der kan læse QR-koder. En hurtig vej til vores hjemmeside! Fra og med dette nummer vil du i Vagn op! kunne finde QR-koder (QR star for quick response, hvilket betyder hurtigt svar ). Hvad er det for nogle koder? Det er matrix-koder som giver dig let adgang til vores hjemmeside. Alt hvad du behøver, er en tablet med et kamera og internet-adgang eller en smartphone. 2 Abn appen. 3Scan QR-koden. Du vil nu blive ført direkte til vores hjemmeside! s g13 04-D

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

!"#2 EN UNIK HJEMMESIDE

!#2 EN UNIK HJEMMESIDE !"#2 JANUAR 2014 EN UNIK HJEMMESIDE HOVEDARTIKEL EN UNIK HJEMMESIDE!"#2 I DETTE NUMMER 7 VI BETRAGTER VERDEN 8 INTERVIEW En mikrobiolog fortæller hvorfor hun tror pa Gud 10 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan du

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

!"#2. Hvor længe kan vi leve?

!#2. Hvor længe kan vi leve? !"#2 AUGUST 2013 Hvor længe kan vi leve? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Hvor længe kan vi leve? SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVORFORSKÆRERJEGIMIGSELV? Hver gang jeg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

!"#2. Beskyt dig mod kriminalitet!

!#2. Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 MAJ 2013 Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Beskyt dig mod kriminalitet! SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVAD NU HVIS JEG HAR ET HELBREDSPROBLEM?

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

!"#2. Køber vi for meget?

!#2. Køber vi for meget? !"#2 JUNI 2013 Køber vi for meget? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Køber vi for meget? SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER ER JEG BESAT AF MIT UDSEENDE? Hver gang jeg ser i

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

!"#2. Hvad er. en god far?

!#2. Hvad er. en god far? !"#2 MARTS 2013 Hvad er en god far? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Hvad er en god far? SIDE 4-7 r UNGE SPØRGER HVORDAN KAN JEG HOLDE OP MED AT UDSKYDE TINGENE?

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 15. september 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. Salmer. DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley at vågne af forhekselsen Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med traf jeg første gang, da hun var i Danmark for et par år siden for at holde foredrag om afhængighed. Det gjorde mig nysgerrig,

Læs mere

Dobbelt forhold: Familie og pornografi

Dobbelt forhold: Familie og pornografi Fra Church News, 24. marts 2007, af Sarah Jane Weaver Dobbelt forhold: Familie og pornografi Oprettet: 31. marts 2007 De fleste kvinder kan hjælpe deres ægtefælle med at hæve sig over pornografi - og bevarer

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere