!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes"

Transkript

1 !"#2 APRIL 2013 Vold i hjemmet kan stoppes

2 !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE TEENAGERE HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER HVAD KAN JEG GØRE HVIS JEG BLIVER MOBBET? Jeg glemmer aldrig det de kaldte mig, og det de sagde, siger Celine pa 20. De fik mig til at føle mig værdiløs, uønsket og uduelig. Jeg ville hellere have haft et blat øje. Denne artikel besvarer spørgsmal som:hvorformobberunge?hvem bliver oftest mobbet? Hvad kan du gøre hvis du bliver mobbet? (Se under BIBELENS LÆRE/TEENAGERE) 3 VI BETRAGTER VERDEN 4 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan man kan undgaatbruge sarende ord 6 INTERVIEW Jeg er overbevist om at livet er skabt af Gud 12 FOLK OG LANDE Et besøg i Indonesien 14 HVAD SIGER BIBELEN? Helbredet 16 En hurtig vej til vores hjemmeside! BØRN r Læs bibelske tegneserier. Brug aktivitetssiderne til at hjælpe dine børn til at lære mere om Bibelens personer og moralnormer. (Se under BIBELENS LÆRE/BØRN) Vol. 94, No. 4 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a98sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 VI BETRAGTER VERDEN USA I løbet af den sidste uge i oktober 2012 var der et dramatisk fald i antallet af mord, grove overfald og røverier i New York City sammenlignet med samme fem-dages periode i Hvad er forklaringen? Orkanen Sandy der hærgede USA s østkyst, var skyld i omfattende strømafbrydelser. Efter en naturkatastrofe eller en anden stor katastrofe som [terrorangrebet den 11. september 2001], plejer vi at se et fald i den almindelige kriminalitet, siger Paul Browne, talsmand for politiet i New York City. Der var dog en stigning i antallet af tyverier som følge af plyndringer, og det overrasker ikke Paul Browne. Der er mange omrader hvor der ikke er gadelys, siger han. HOLLAND En 83-arig kvinde var den første der fik en kunstig kæbe af titanium fremstillet ved hjælp af en 3D-printer. Patienten, der fik kæben ødelagt som følge af betændelse i knoglen, kan nu spise, trække vejret og tale normalt. Lag for lag smeltede laserprinteren titaniumpulver sammen for at genskabe hendes kæbeknogle, som hun derefter fik indsat ved en operation. ANTARKTIS Forskere er bekymrede for at økosystemerne i Antarktis er truet af ikke-hjemmehørende arter der spreder sig aggressivt. Det anslas at de titusinder der hvert ar besøger dette kontinent, uforvarende medbringer gennemsnitlig 9,5 frø hver. Disse frø sidder ofte pa deres støvler eller tasker. Man har allerede fundet bestande af fremmede plantearter pa den vestlige del af den Antarktiske Halvø. TYSKLAND Knap et ar efter at man delvis havde faet nedlagt forbud mod tobaksrygning pa visse offentlige steder i Tyskland, kunne man blandt en gruppe konstatere at hospitalsindlæggelse af personer med hjertekrampe var faldet med 13,3 procent,ogatindlæggelse af personer med hjerteanfald var faldet med 8,6 procent. Kunstig kæbe: Med tilladelse fra LayerWise; besøgende pa Antarktis: Joseph Sohm/age fotostock

4 HJÆLP TIL FAMILIEN ÆGTESKABET Hvordan man kan undga at bruge sarende ord UDFORDRINGEN Hver gang der opstar en konflikt, retter du og din ægtefælle en strøm af kritiske bemærkninger mod hinanden. Det er blevet sa almindeligtatbruges a- rende ord at det nu er den normale made I kommunikerer pa. Hvis det er sadan det foregar i dit ægteskab, skal du vide at du kan bryde det mønster. Først madu tænke over hvorfor det sker, og dernæst over hvorfor I kan have gavn af at foretage forandringer. HVORFOR DET SKER Opvækst. Mange ægtemænd og hustruer er vokset op i familier hvor det har været almindeligt at tale sarende til hinanden. Den ene eller begge ægtefæller efterligner maske den omgangstone de har hørt deres forældre bruge. Pavirkning fra underholdning. Film og tv-serier gør grovheder til noget man griner af, og efterlader seeren med det indtryk at det er harmløst eller endda sjovt. Kultur. I nogle kulturer forventes det at rigtige mænd er tyranniske og dominerende, og at kvinder bider fra sig for ikke at virke svage. Nar ægtefæller med sadanne holdninger har en uoverensstemmelse, er de maske tilbøjelige til at betragte hinanden som modstandere og ikke som partnere og bruge sarende ord frem for ord der heler. Uanset hvad der er arsagentildengrovetone,kanden være et tegn pa at en skilsmisse er under opsejling, eller den kan føre til helbredsproblemer. Nogle siger endda at ord kan ramme hardere end en knytnæve. En kvinde som blev udsat for bade verbale og fysiske overgreb af sin ægtemand, siger: Det var sværere for mig at udholde fornærmelserne end volden. Jeg ville have foretrukketathanhavdesl aet mig, frem for at sige noget der var sas arende. Hvadkandugørehvisduogdinægtefælleharladet nedbrydende tale underminere jeres forhold? r Find mere hjælp til familien p a

5 HVAD DU KAN GØRE Vis empati. Sæt dig i din ægtefælles sted, og prøv at forstahvordandineordvirkerp ahamellerhende. Tænk om muligt pa en særlig hændelse hvor din ægtefælle følte at du sagde noget sarende. Gaikkeopihvad du rent faktisk sagde; det handler mere om hvordan det du sagde, pavirkede ham eller hende, altsahvilkefø- lelser det vakte. Hvordan kunne du i stedet for sarende bemærkninger have brugt nogle venlige udtryk? Bibelen siger: Et mildt svar afvender forbitrelse, men et sa- rende ord vækker vrede. Ordsprogene 15:1. Iagttag par der viser hinanden respekt. Hvis din made at samtale paerblevetp avirket af darlige eksempler, kan du være pa udkig efter gode eksempler. Lyt til ægtepar der taler til hinanden paenm ade der er værd at efterligne. Princip fra Bibelen: Filipperne 3:17. S arende ord har ofte mere at gøre med hjertet end med munden Genkald dig de følelser I engang har haft. Sarende ord haroftemereatgøremedhjertetendmedmunden.bestræb dig derfor pa at nære positive tanker om din ægtefælle og at styrke dine kærlige følelser for ham eller hende. Tænk tilbage panogetafdetiføritidenkunne lide at foretage jer sammen. Kig pa gamle billeder. Hvad kunne fajertilatle?hvadvardetforegenskaber der gjorde at I blev tiltrukket af hinanden? Princip fra Bibelen: Lukas 6:45. Brug jeg -formen. I stedet for at angribe din ægtefælle verbalt kan du give udtryk for hvordan du følelsesmæssigt er berørt af situationen. Hvis du for eksempel siger: Jeg føler mig tilsidesat nar du lægger planer uden først at tale med mig, er det mere sandsynligt at den anden reagerer positivt end hvis du siger: Det er typisk dig du lægger altid planer uden at spørge mig! Princip fra Bibelen: Kolossenserne 4:6. Stop i tide. Hvis sindene er ved at komme i kog, og det ene ord tager det andet, kan det være bedst at udsætte samtalen. Der er som regel ikke noget forkert ved at forlade en ophedet diskussion og sa senere tage emnet op nar man kan tale mere stille og roligt om det. Princip fra Bibelen: Ordsprogene 17:14. VIGTIGE SKRIFTSTEDER Mændene bør elske deres hustruer som deres egne legemer. Efeserne 5:28. Hustruen skal have dyb respekt for sin mand. Efeserne 5:33. Ladal...skrigenogspotvære fjernet fra jer. Efeserne 4:31. HVAD ER SPOT? Bibelensiger: Ladal...skrigen og spot være fjernet fra jer. (Efeserne 4:31) Hvorfor skelnede Paulus mellem skrigen og spot? Det græske ord der er oversat med skrigen (græsk: krauge ), sigter til det at hæve stemmen. Som kontrast hertil betegner ordet spot (græsk: blasfemi a) indholdet af det man siger.detatspotteeralts aikke altid ensbetydende med at man raber og skriger ad hinanden. Hvis det man siger, er ondsindet, nedgørende eller fornærmende, er det i virkeligheden at spotte ogs aselvommansigerdet lavmælt. V agn op! April

6 INTERVIEW BRETT SCHENCK Jeg er overbevist om at livet er skabt af Gud Brett Schenck er pensioneret miljøkonsulent i USA. Han studerede samspillet mellem planter, dyr og deres omgivelser. Hvorfor tror han paenskaber?v agn op! har stillet ham nogle spørgsmal angaende den videnskabsgren han beskæftigede sig med, og hans tro. Hvad er din baggrund? Min far var maskiningeniør, og han talte ofte begejstret med mig om matematik og videnskab. Som dreng var jeg fascineret af de planter og dyr der levede i vandløb og vandhuller nær mit hjem i New Paris, Ohio, USA. Jeg valgte derfor at studere økologi papurdueuniver- sity. Var du interesseret i religion? Ja, det var jeg. Far tilskyndede mig til at undersøge den lutheranske tro, for vores familie var nemlig lutheranere. Jeg studerede koin egræsk (fællesgræsk), et af de sprog Bibelen blev skrevet pa, og jeg fik stor respekt for Bibelen. Hvilket syn havde du pa udviklingsteorien? Min kirke anerkendte denne teori. Mine kolleger troede pa den. Sa jeg satte aldrig spørgsmalstegn ved den. Men jeg troede ogsap aatderfandtesen Gud. Jeg havde en taget forestilling om at de to synspunkter var forenelige. Selvom jeg havde respekt for Bibelen, mente jeg ikke at den stammede fra Gud. Hvad fik dig til at ændre mening om Bibelen? To Jehovas Vidner, Steve og Sandy, besøgte min kone, Debbie og mig. De viste os at Bibelen, til trods for at den ikke er en videnskabelig lærebog, er videnskabeligt korrekt. For eksempel star der om Gud: Det er Ham der bor over jordens kreds. (Esajas 40:22) Der star ogsa: Han...hængerjorden paintet. (Job 26:7) Padettids- punkt anvendte jeg satellitfo- tos i mit studium af økologi. Sa disse skriftsteder gjorde indtryk pamig.devarskrevet længe før nogen kunne fotografere Jordens kreds, en Jord der

7 Nar jeg tænker pahvorrobuste Jordens økosystemer er, overbeviser det mig om at livet er skabt af Gud hænger paintet.identidmin kone og jeg studerede Bibelen sammen med Steve og Sandy, læste jeg om profetier der var gaet i opfyldelse, lærte virkningsfulde rad og fik forklaringer der lød fornuftige i mine ører. Lidt efter lidt blev jeg overbevist om at Bibelen er Guds ord. Hvornar ændrede du mening med hensyn til livets oprindelse? Engang viste Steve mig hvad Bibelen siger om det: Jehova Gud [dannede] mennesket af støv fra jorden. (1 Mosebog 2:7) Sadan beskriver Bibelen det første menneskes opstaen. Det affødte spørgsmalet: Stemmer Bibelen overens med de videnskabelige kendsgerninger? Steve opfordrede mig til at undersøge emnet nærmere, og det gjorde jeg. Hvad fandt du frem til om evolution? Mange ting. For blot at nævne en enkelt ting sasøger evolutionsteorien at forklare hvordan arterne er opstaet. Levende organismer har velfungerende organer, som for eksempel hjerte, lunger og øjne. Og padetmikroskopiskeplan serviatderindeicellerneer fantastisk udformede maskiner. Hvor stammer deres udformning fra? Evolutionisterne hævder at udvælgelsen af de bedste mekanismer foregar automatisk fordi de levende organismer der har de bedste mekanismer, er dem der bedst overlever. Men denne forestilling besvarer ikke spørgsmalet: Hvor kommer disse mekanismer fra? Jeg fandt ud af at mangeforskereikketrorp aat evolutionsteorien giver et fyldestgørende svar padet spørgsmal. En zoologiprofessor sagde til mig i fortrolighed at han ikke troede panogenaf evolutionsteorierne. Men det holdt han for sig selv af frygt for at miste sit arbejde. Har dit kendskab til økologi styrket din tro? Ja, det har det. Jeg studerede blandt andet hvordan levende organismer er afhængige af hinanden. Alt levende pajor- den er afhængigt af noget an- det. Tag nu for eksempel blomster og bier. Blomsternes farve, duft, nektar og opbygning er udformet paens adan made at de tiltrækker bier, og at bierne overdrysses med pollen. Bier er designet til at suge nektar og videreføre blomstens pollen til en anden blomst som derved bliver bestøvet. Det er tydeligt at blomster og bier er designet til at forsyne hinanden med det de hver især har brug for. I et økosystem ser man i høj grad dette samspil. Et økosystem er et samfund af maske tusindvis af forskellige dyr, planter, bakterier og svampe. Alle dyr er afhængige af planter for at fafødeogilt,ogdefle- ste blomstrende planter er af- hængige af dyr. Økosystemer er overordentligt komplekse, og organismerne i dem er skrøbelige, og dog kan de bestaitu- sindvis af ar. Selv efter at et kompliceret økosystem er blevetbeskadigetafforurening, kan det gendannes nar forureningskilden er forsvundet. Nar jeg tænker pahvorrobustejor- dens økosystemer er, overbevi- ser det mig om at livet er skabt af Gud. Hvorfor blev du et af Jehovas Vidner? Jeg var dybt bekymret over menneskenes ødelæggelse af miljøet. Jeg vidste at selvom økosystemer er robuste, kan de godt ga til grunde. Jehovas Vidner lærte mig at ifølge Bibelen vil Gud ødelægge dem der ødelægger jorden. ( Abenbaringen 11:18) De ord betød meget for mig. Efterhanden som jeg undersøgte Bibelen, gik det op for mig at det hab den indeholder, er palideligt. Jeg holder af at fortælle andre om min tro og har studeret Bibelen med flere forskere. Jeg var 55 da jeg gik papension, for jeg ville gerne bruge mere tid pa at hjælpe mennesker til at fastørrekundskabomlivets Skaber og hans hensigt med vores fantastiske Jord. V agn op! April

8 HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes Situation nr. 1: Isabels forældre er kommet pabesøg.dehar en dejlig aften med deres datter og hendes mand, og alle snakker hyggeligt med hinanden. Enhver far eller mor ville være stolt over at have en sadan svigersøn. Han er sasødoverforsinkone. Situation nr. 2: Frank er rasende. Ogsa denne gang vil han lade sin vrede komme til udtryk padensædvanligem ade. Det vil sige at han slar sin kone i ansigtet, sparker hende, river hende i haret og hamrer hendes hoved flere gange ind i væggen. Nogle af navnene i denne artikel er ændret. DET vil sikkert overraske dig at det er det samme par der optræder i begge situationer. Ligesom sa mange andre der begar vold i hjemmet, ved Frank hvordan han skal vise sig fra sin pæne side nar han er sammen med andre, for eksempel sine svigerforældre. Men nar han er alene med sin kone, er han grusom og brutal. Mange er ligesom Frank vokset op i et voldeligt hjem, og de har faet den opfattelse at det er acceptabelt, ja, endda nor- Det er som om de der bruger vold i hjemmet, har to personligheder

9 malt, at gribe til vold. Men der er intet normalt ved partnervold. Det er derfor at de fleste er chokerede nar de hører at en mand har banket sin kone. Alligevel er det foruroligende hvor ofte vold forekommer i hjemmet. I Danmark bliver kvinder hvert ar udsat for partnervold. Og en undersøgelse i USA har vist at der i hele landet pa et døgn i gennemsnit bliver besvaret 16 opkald i minuttet fra voldsramte som ringer til hjælpelinjer. Partnervold er en verdensomspændende epidemi, og den er udbredt i alle samfundslag. Eftersom mange hændelser ikke bliver anmeldt, er situationen uden tvivl endnu værre end statistikkerne viser. Den megen vold i hjemmene rejser flere spørgsmal: Hvordan kan en mand komme helt derud hvor han behandler nogen selvsinkone s afrygteligt?kanmænd der slar deres kone, fahjælptilatændre adfærd? Jehovas Vidner, der udgiver dette blad, mener at Bibelens praktiske rad kan hjælpe voldelige ægtefæller til at ændre adfærd.erdetletatforetageens adan ændring? Nej. Kan det lade sig gøre? Ja. Bibelundervisning har hjulpet mange til at erstatte en voldelig mentalitet med en venlig og respektfuld indstilling. (Kolossenserne 3:8-10) Her kan du læse hvordan det er gaet Troy og Valerie. Hvordan var jeres forhold til at begynde med? Valerie: Den aften vi blev forlovet, slog Troy mig sah ardt at jeg havde et blat mærke i en uge. Bagefter var han en stor undskyldning, og han lovede at han aldrig ville gøre det igen. De ord kom jeg til at høre mange gange i arenes løb. Der er ganske vist en hel del mænd der bliver slaet af kvinder. Men i de fleste anmeldte tilfælde af vold i hjemmet, er det mændene der begar volden. HVORFOR FORLADER DE IKKE DERES ÆGTEFÆLLE? Hvorfor vælger nogle kvinder at blive hos deres voldelige mand? En almindelig grund er at de frygter at situationen bliver værre hvis de forlader ham. Nogle ægtemænd har truet med at gøre deres kone fortræd eller dræbe hende hvis hun forsøgte at flygte. Og der er mænd der har gjort alvor af en sadan trussel. Andre har tøvet med at forlade deres mand af frygt for at venner og slægtninge ville vende sig imod dem fordi de maske ville nægte at tro at situationen derhjemme var sa alvorlig. Isabel, som er nævnt i begyndelsen af artiklen, forlod sin mand. Hun siger: Min søster var vred pa mig og opfordrede mig kraftigt til at vende tilbage til ham hun kunne ikke tro at en sa god mand kunne være sa grusom. Alle i kvarteret saskævttilmig, og jeg var tvunget til at flytte væk med børnene. Her er andre grunde til at nogle kvinder vælger at blive: De ønsker at deres børn skal vokse op med begge forældre. De er bekymret for om de kan forsørge sig selv og deres børn. De tror fejlagtigt at det er deres egen skyld at de bliver slaet. De skammer sig over at indrømme at de bliver mishandlet. De haber at situationen vil forbedre sig. Jehovas Vidner holder fast i den bibelske norm der siger at ægteskabsbrud er den eneste grund til skilsmisse. (Mattæus 5:32) Men der er ekstreme omstændigheder som kunne fanogletilatlade sig separere, som for eksempel hvis de er gift med en der udsætter dem for grove fysiske overgreb. V agn op! April

10 BIBELENS GAVNLIGE RAD TIL ÆGTEMÆND Troy: Hvad som helst kunne famigtil at fare op for eksempel nar maden ikke var færdig til tiden. Engang slog jeg Valerie medenpistol.vedenandenlejlighedgav jeg hende sa mange bank at jeg troede jeg havde slaet hende ihjel. Saforsøgtejegat skræmme hende ved at true med at dræbe Visdinkoneæreogrespekt. 1 Peter 3:7. Elsk din kone som dig selv. Efeserne 5:28, 29. Hold liv i kærligheden, og lad den vokse. Efeserne 5:25. Undg a spottende og nedgørende tale. Efeserne 4:29, 31. Bliv bedre til at beherske dig. Ordsprogene 29:11. Husk at selvrespekt ikke fas ved at kontrollere andre, men ved at kontrollere dig selv. Ordsprogene 16:32. Tænk pa konsekvenserne af dine handlinger. Galaterne 6:7. Hvis du føler at du ikke kan beherske dig, er det maske bedst at ga et øjeblik. Ordsprogene 17:14. Lær at hade en voldelig adfærd. Salme 11:5. Betragt ikke din kone som en der er dig underlegen, men som en kompetent partner. 1 Mosebog 1:31; 2:18. vores søn mens jeg holdt en kniv mod hans strube. Valerie: Jeg levede i konstant frygt. Nogle gange var jeg nødt til at flygte ud af huset indtil Troy var faldet til ro. Det var slemt nok at blive slaet, men det var endnu værre at skulle udholde hans verbale angreb. Troy, har du altid været voldelig? Troy: Ja, lige fra jeg var barn. Jeg voksede op med vold. Min far slog ofte min mormensminesøskendeogjegs ap adet. Da han forlod min mor, begyndte hun at leve sammen med en anden mand, som ogsa slog hende. Han voldtog endog min søster og mig. Det kom han i fængsel for. Jeg er selvfølgelig godt klar over at jeg ikke kan bruge noget af det som undskyldning for min opførsel. Du blev sammen med ham, Valerie. Hvorfor? Valerie: Jeg var bange og tænkte: Hvad nu hvis han finder mig og dræber mig eller mine forældre? Hvad nu hvis jeg melder ham, og det hele sabarebliverværre? Hvornar begyndte situationen at ændre sig? Troy: Minkonebegyndteatstudere Bibelen med Jehovas Vidner. I begyndelsen var jeg jaloux pa hendes nye venner, og jeg mente at jeg matte redde hende fra denne mærkelige sekt. Jeg blev derfor endnu mere voldelig, ikke bare over for Valerie, men ogsa over for Vidnerne. Men en dag fik vores firearige søn, Daniel, voldsomme krampeanfald og blev indlagt pa hospitalet i næsten tre uger. I den periode hjalpvidnerneosmeget.depassede endda vores seksarige datter, Desiree. Efter at et Vidne havde været panat- arbejde, tog han sig af Daniel en hel dag, sa Valerie kunne fanogetsøvn.jegblev sa rørt over den venlighed disse mennesker viste de selv samme mennesker jeg havde været sa uforskammet over for. Det r Find mere hjælp til familien p a

11 gik op for mig at jeg havde set den kristne lære komme til udtryk i handling. Jeg spurgte derfor Vidnerne om de ville studere Bibelen med mig. I løbet af mit studium lærte jeg hvordan en mand skal være over for sin kone, og hvordan han ikke skal være. Jeg holdt helt op med at være voldelig og brutal. Til sidst blev jeg et af Jehovas Vidner. Hvilke principper fra Bibelen hjalp dig til at gøre forandringer? Troy: Det var der mange der gjorde. I Første Petersbrev 3:7 siger Bibelen at manden skal vise sin kone ære. I Galaterbrevet 5:23 bliver man tilskyndet til at vise mildhed og selvbeherskelse. I Efeserbrevet 4:31 advares der mod at spotte. I Hebræerbrevet 4:13 star der at alle ting er... blottede for [Guds] øjne. Gud kan altsa se hvad jeg foretager mig, ogsan ar mine naboer ikke kan. Jeg lærte desuden at jeg matte fa mig nogle andre venner, for dar- ligt selskab ødelægger gode vaner. (1 Ko- rinther 15:33) Mine tidligere venner fik de voldelige tendenser op i mig. De mente at detvarrigtigtatsl aenkvindeforathave kontrol over hende. Hvordan har I det nu i jeres ægteskab? Valerie: Det er 25 ar siden at Troy blev et Jehovas Vidne. Og han har siden da været kærlig, venlig og hensynsfuld over for mig. Troy: Jeg kan ikke lave om paaltdet onde jeg har gjort mod min familie, og min kone har bestemt aldrig fortjent at jeg behandlede hende padenm ade. Men jeg ser frem til at ordene i Esajas 65:17 bliver til virkelighed, og at vi ikke længere vil huske denne dystre periode i vores ægteskab. Hvilket rad vil I give til familier der har de samme problemer som I har haft? Troy: Hvis en i familien anvender verbal eller fysisk vold, ma vedkommende indse at han eller hun har brug for hjælp, og sørge for at fa den. Og der er virkelig hjælp Et studium af Bibelen har hjulpet mange mænd til at foretage nødvendige forandringer at fa. I mit tilfælde gavnede det mig at studere Bibelen med Jehovas Vidner og komme til deres møder. Det gjorde det lettereatovervindemineindgroedevoldelige tendenser. Valerie: Man skal ikke være hurtig til at sammenligne sin situation med andres eller følge de rad man far fra nogle som tror de ved hvad der er bedst for en. Selvom det ikke gar alle som det er gaet os, er jeg glad for at jeg ikke forlod min mand, for nu har vi det rigtig dejligt sammen. VOLD I HJEMMET KAN STOPPES I Bibelen star der: Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering. (2 Timoteus 3:16) Mange voldelige ægtefæller har, ligesom Troy, fulgt Bibelens rad og har kunnet ændre deres tankegang og adfærd. Kunne du tænke dig at fa flere oplysninger om hvordan Bibelen kan gavne dig i dit ægteskab? Sa kan du kontakte de lokale Jehovas Vidner eller gaindp a hjemmesiden V agn op! April

12 FOLK OG LANDE INDONESIEN Et besøg i Indonesien INDONESIEN JAKARTA Vagn op! bliver udgivet pa98sprog,deriblandt indonesisk (ogsakaldet bahasa indonesia) I NDONESIEN bestar af omkring øer. Indbyggerne er kendt for at være ualmindelig venlige, tal- modige, høflige og gæstfri. I landet spiser man almindeligvis ris der serveres sammen med retter der ofte er krydret, og frugt. I nogle egne sidder familierne paenm atte pagulvet nar de spiser, og bruger fingrene til at dyppe mad ned i risen. Mange indonesere hævder at maden smager bedre nar den spises padenm ade. Befolkningen elsker kunst, dans og musik. Et typisk instrument i Indonesien er angklungen; den bestar af bambusrør der sidder løst i en ramme. Rørene er stemt sa de frembringer en bestemt tone eller akkord nar de rystes. For at spille en melodi maetvist antal musikere samarbejde ved at de hver især ryster deres angklung pa det rigtige tidspunkt. Frem til det 15. arhundrede var Indonesien i høj grad pavirket først af hinduismen og senere af buddhismen. Ved begyndelsen af det 16. arhundrede havde islam vundet fodfæste i den indonesiske kultur. Europæerne, der søgte efter krydderier, an-

13 Dorian-frugten er saftig og cremet og bliver nydt af mange til trods for dens stærke lugt En dreng der spiller pa suling, en kendt bambusfløjte i Indonesien Orangutangen, som er almindelig udbredt i regnskovene pasumatra og Borneo, er verdens største trælevende dyr! En voksen han kan veje cirka 90 kilo og har arme der spænder over 2,4 meter Orangutanger: Kjersti Jørgensen/ YAY Micro/age fotostock kom senere i det samme arhundrede, og med dem kristenhedens trossamfund. Jehovas Vidner, der er kendt i hele verden for at give bibelundervisning, har været aktive i Indonesien siden I dag er der her mere end Vidner, og de gør meget for at kontakte døve i landet. For nylig overværede mere end 500 et særligt møde pa tegnsprog som Jehovas Vidner afholdt for at mindes Jesu Kristi død. TEST DIN VIDEN Hvilket af følgende findes i Indonesien? (a) plantearter (b) verdens største variation af pattedyr (c) verdens største blomst (d) verdens højeste blomst KORTE FAKTA Indbyggertal: Hovedstad: Jakarta Klima: Tropisk Eksportvarer: Palmeolie, gummi, kul Sprog: Indonesisk, ogsa kaldet bahasa indonesia, samt hundredvis af lokale sprogogdialekter Religion: Befolkningen er overvejende muslimsk (88 procent) Svar: Alle fire. Verdens største blomst er cirka 90 centimeter i diameter, og den højeste blomst er 3 meter. V agn op! April

14 HVAD SIGER BIBELEN? HELBREDET HELBREDET Interesserer Gud sig for hvordan vi behandler vores krop? Vær ikke blandt dem der drikker sig fulde i vin, blandt dem der fradser i kød. Ordsprogene 23:20. HVORFOR DET HAR BETYDNING Bibelen er ikke en lægevidenskabelig lærebog; dens formal er heller ikke at styre alle omra- der af menneskets tilværelse. Men man kan have gavn af at sætte sig ind i hvad Bibelen siger om Guds syn pasundhed. HVAD BIBELEN SIGER Mange passager i Bibelen kaster lys over hvad Gud mener om den made vi behandler vores krop pa. Bibelen fordømmer for eksempel selvskadende adfærd, blandt andet umadeholdent drikkeri og fraseri. (Ordsprogene 23:20) Den lovsamling Gud gav israelitterne, indeholdt forholdsregler som var med til at kontrollere og i nogle tilfælde endda forebygge sygdomme. Loven udstak ogsa bestemte sikkerhedsforskrifter for at forebygge ulykker. (5 Mosebog 22:8) Tydeligvis tilskynder Bibelen os til at tage vare pa vores krop og træffe rimelige forholdsregler for at værne om helbredet. r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

15 Hvilken grund angiver Bibelen til at vi bliver syge? HVAD NOGLE SIGER Mange mener at sygdom blot er en af evolutionens luner. Andre tror at mystiske kræfter, som for eksempel onde ander, er skyld i at vi bliver syge. HVAD BIBELEN SIGER Ifølge Bibelen bliver vi syge fordi de første mennesker gjorde oprør mod Gud. (Romerne 5:12) Før deres oprør havde Adam og Eva, vores første forældre, et fuldkomment helbred. De vidste at de ville dø hvis de lod hant om Guds kærlige omsorg. (1 Mosebog 2:16, 17) Alligevel afbrød de med fuldt overlæg deres venskab med Gud og mistede deres fuldkommenhed. Efter at Adam og Eva havde mistet deres fuldkommenhed, gav de deres ufuldkommenhed i arv til os. Til trods for at der er blevet gjort store bestræbelser for at udrydde sygdomme, bliver vi altsastadigsyge. HVAD DU KAN GØRE Bibelen lærer at hvis du følger Guds vise principper, vil du faetgodtforholdtilham.detvilføretilat du paettidspunktvilf a et fuldkomment helbred i et paradis pa jorden. (Esajas 33:24) Gud lover at fjerne smerte, sygdom og død. Abenbaringen 21:3, 4. Synden kom ind i verden gennem et menneske, og døden gennem synden. Romerne5:12. I denne artikel benytter vi ordene fuldkomment og fuldkommenhed om det helbred Gud gav de første mennesker da han skabte dem, og før de blev berørt af sygdom og død. Frar ader Bibelen at man tager imod lægebehandling? HVAD NOGLE SIGER En del er fortalere for troshelbredelse frem for konventionel lægebehandling. HVAD BIBELEN SIGER Gud lod blandt andet jordemødre og læger udføre deres hverv blandt hans folk pa Bibelens tid. (1 Mosebog 38:28; Kolossenserne 4:14) Der er intet i Bibelen som viser at Gud misbilligede at de brugte lægeplanter, salver, diæter og andre sygdomsbehandlinger. Jesus erkendte at det ikke er de raske der trænger til læge, men de syge. Mattæus 9:12. Bibelen godkender dog ikke alle former for sygdomsbehandling. For eksempel godkender Bibelen ikke vore dages udøvelse af troshelbredelse. Og behandlinger der er forbundet med okkultisme, har heller ikke Guds behag. (Galaterne 5:19-21) Hvis man er syg, vil det i stedet for at ty til metoder som Bibelen fordømmer, være fornuftigt at søge passende behandling, nar det kan lade sig gøre. De raske trænger ikke til læge, men det gør de syge. Mattæus 9:12. V agn op! April

16 1 Download en app der kan læse QR-koder. En hurtig vej til vores hjemmeside! Fra og med dette nummer vil du i Vagn op! kunne finde QR-koder (QR star for quick response, hvilket betyder hurtigt svar ). Hvad er det for nogle koder? Det er matrix-koder som giver dig let adgang til vores hjemmeside. Alt hvad du behøver, er en tablet med et kamera og internet-adgang eller en smartphone. 2 Abn appen. 3Scan QR-koden. Du vil nu blive ført direkte til vores hjemmeside! s g13 04-D

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? 15. MARTS 2013 34567 29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, 32 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, 60 13.-19. maj Vi har lært Gud

Læs mere

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09 Seksuel mishandling Incest og voldtægt 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine Uge 4 d. 23/01-09 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering.. side 3 Produkt side 4 Incest & Voldtægt.. side 5-10

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II " * ...ir«, ' '*"" ',\, i

limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II  * ...ir«, ' '* ',\, i ...ir«, limndcmsåe i September 1981 130. Årgang Nummer 9 ém " * ' '*"" ',\, i Vr.J II OigLin Scpicmbcr 1981 for Jesu Krisii Kirke af Årgang 130 Sidsie Dages Hellige Nummer 9 Det overste Præsidentskab:

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere