For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer."

Transkript

1 LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1, Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin kr. i årligt grundbeløb, efter 4 år sker oprykning til trin kr. i årligt grundbeløb, efter yderligere 4 år sker oprykning til trin 42 og efter yderligere 4 år trin 42 samt et tillæg på kr i årligt grundbeløb. Eksempler på lønsammensætning på lønseddel kan ses på næste side. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket lønsystem, der følges, man er enten på Ny Løn eller Personlig Ordning. Dette vil afhænge af, hvor man var indplaceret 1. april Som hovedregel er man på Ny Løn, hvis man er ansat 1. april 1992 eller senere. Det er aftalt, at fra 1. januar 2012 stiger lønnen 0,3 % udover den aftalte stigning på reguleringsprocenten. De 0,3 % er ikke sgivende og der er aftalt fritvalgsordning på denne stigning. Det betyder at man kan vælge om man vil have en lønstigning på 0,3 % eller en tilsvarende stigning på sprocenten. Vælger man lønnen vil det fremgå af lønsedlens forside med teksten 'frit valg'. Fra 1. januar 2014 øges denne ordning til 0,6 %, og ATP går fra F-sats til A-sats, som betyder, at egetbidraget er på 90 kr., og arbejdsgiverdelen er på 180 kr. Sammensætningen af lønnen for de forskellige løntrin: Lærere med læreruddannelse Ny løn: 0-4 års erfaring trin kr. årligt gr.beløb grundløntrin ,50 rekruttering/fastholdelse (3 trin til 33) 1.127,67 I alt , års erfaring trin kr. årligt gr.beløb grundløntrin ,50 kvalifikationsløn (4 trin til 34) 1.516,08 rekruttering/fastholdelse (3 trin til 37) 1.201,00 I alt , års erfaring trin 42 grundløntrin ,50 kvalifikationsløn (9 trin kr.) 3.263,11 rekruttering/fastholdelse (3 trin til 42) 1.322,58 I alt ,42 fra 12 års erfaring trin kr. i årl. gr.beløb grundløntrin ,50 kvalifikationsløn (9 trin til 39) 3.584,33 kvalifikationsløn ,53 rekruttering/fastholdelse (3 trin til 42) 1.322,58 I alt ,17 For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. Lærere Personlig Ordning: trin 42 trin ,42 kvalifikationsløn årligt 1.391,98 I alt ,39 + kvalifikationsløn afh. af ansættelsestidspunkt 1

2 Lærere uden læreruddannelse 0-4 års erfaring trin kr. i årligt gr.beløb grundløntrin ,50 I alt , års erfaring trin kr. i årligt gr. beløb grundløntrin , kr. i årligt gr.beløb rekruttering/fastholdelse kr./år 963,68 I alt , års erfaring trin kr. i årligt gr.beløb grundløntrin , kr. i årligt gr.beløb rekruttering/fastholdelse kr./år 1.927,35 I alt ,08 Fra 12 års erfaring trin kr.i årligt gr.beløb grundløntrin , kr. i årligt gr.beløb rekruttering/fastholdelse kr./år 2.891,03 I alt ,75 Børnehaveklasse ledere Ny løn: 0-4 års erfaring trin kr. årligt gr.beløb grundløn trin ,67 kvalifikationsløn kr. årligt 963,68 I alt , års erfaring trin kr. årligt gr.beløb grundløn trin ,67 kvalifikationsløn (3 trin til 30) 1.073,83 kvalifikationsløn kr. årligt 963,68 I alt , års erfaring trin 32 grundløn trin ,67 kvalifikationsløn (5 trin kr.) 1.605,60 kvalifikationsløn 9000 kr. årligt 963,68 I alt ,09 fra 12 års erfaring trin kr. i årl. gr.beløb grundløn trin ,67 kvalifikationsløn (5 trin til 32) 1.819,75 kvalifikationsløn kr. 535,38 kvalifikationsløn 9000 kr. årligt 963,68 I alt ,62 For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som pædagog/børnehaveklasseleder. Børnehaveklasse ledere Personlig Ordning: trin 35 trin ,58 kvalifikationsløn kr. årligt 374,76 kvalifikationsløn kr. årligt 588,91 I alt ,26 2

3 For de overenstkomstansatte vil en fra 1. april 2006 blive beregnet med 17,3 % af den sgivende løn på det enkelte trin. Eller pr. 1. januar ,6 % eller 17,9 %, hvis man har valgt at få lagt lønstigningen på 0,3 % fra henholdsvis 1. januar 2012 og 1. januar 2014 til en. Pensionsbidraget vil fremstå særskilt på lønsedlen - 'eget'bidraget udgør 1/3 heraf. Trin månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 sgivende månedsløn 17,3 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 3

4 Folkeskolen Oversigt over funktions- og kvalifikationstillæg. Den fulde beskrivelse af kriterierne for de enkelte tillæg kan ses på foreningens hjemmeside under Løn og Ansættelse/Forhåndsaftaler. Foreningen har ud over de her anførte generelle tillæg indgået mere end 700 øvrige aftaler omfattende enkeltpersoner eller mindre grupper. Hvis du er omfattet af en sådan aftale, er du velkommen til at henvende dig til foreningens kontor for at få oplyst den korrekte sats. Satsen kan også beregnes ved at gange aftalens grundbeløb med 1, B&U-Forvaltningen Funktionsløn Regulering pr. 1. januar 2014 grundbeløb årligt pr. måned for 93ere 1, ,3 % 19,8 % Team kr ,00 kr. 107,43 122,96 Klasselærere (hvis ikke team) kr ,75 kr. 64,83 74,20 Skoleudvikling (kan deles) kr ,83 kr. 311,20 356,17 Lærere uden fast skema kr ,75 kr. 64,83 74,20 Kontaktlærer elevråd kr ,75 kr. 109,29 125,09 It vejledning kr ,83 kr. 127,82 146,29 Koordinator sociale funktioner kr ,75 kr. 64,83 74,20 Skolepatruljeinstruktører kr ,75 kr. 109,29 125,09 Skolebibliotekarer kr ,17 kr. 277,87 318,02 Koordinator 10. kl.-center kr ,25 kr. 207,47 237,45 Tillidsrepræsentanter kr ,33 kr. 74,10 84,81 TR-suppleanter kr ,17 kr. 37,05 42,41 TR og Sup lønsum lok. aft. anbefaling kr ,17 kr. 37,05 42,41 Arbejdsmiljørepræsentant kr ,75 kr. 64,83 74,20 Modersmålskonsulenter kr ,25 kr. 207,47 237,45 Flyverlærere kr ,92 kr. 285,26 326,49 Heldagsskoletillæg (Kirsebærhaven) kr ,92 kr. 481,62 551,22 SSP-kontaktperson kr ,75 kr. 64,83 74,20 Lærer: BUF rep. i SSP-sekretariatet kr ,75 kr. Funktionslærer i specialcenter kr ,25 kr. 207,47 237,45 Funktionslærer i sprogcenter kr ,25 kr. 207,47 237,45 Faglige fyrtårne: Læsevejleder kr ,75 kr. 185,24 212,01 Undervisnings/praktikvejleder kr ,75 kr. 185,24 212,01 AKT vejleder kr ,75 kr. 185,24 212,01 4. vejleder efter lokal prioritering kr ,75 kr. 185,24 212,01 Lærere ved Rigshospitalet kr ,83 kr. 308,43 353,00 Skiftende arbejdssteder 1 ugedag 500 kr ,50 kr. 9,26 10,59 2 ugedage kr ,08 kr. 18,53 21,20 3 ugedage kr ,58 kr. 27,78 31,80 4 ugedage kr ,17 kr. 37,05 42,41 5 ugedage kr ,67 kr. 46,31 53,00 4

5 grundbeløb årligt pr. måned for 93ere Center for Informatik Lederen af undervisningsafd kr ,00 kr. 981, ,65 Kursuskonsulent kr ,00 kr. 709,47 812,00 Multimedie og medieformidling kr ,00 kr. 709,47 812,00 Lærere i undervisningsafd kr ,42 kr. 307,49 351,93 it-satsning i folkeskolen kr ,83 kr. 248,23 284,10 Sankt Annæ Turneleder og tilsyn drengekor kr ,58 kr. 572,38 655,10 Turneleder og tilsyn pigekor kr ,92 kr. 285,26 326,49 Lærere ved skoletjenesten kr ,92 kr. 646,49 739,91 Pædagogstuderende i praktik kr ,42 kr. 111,14 127,20 Praktikant fra den pæd. assistentudd kr ,42 kr. 111,14 127,20 Konstitution Lærer til afdelingsleder kr ,00 kr. 392,71 449,46 Lærer til viceskoleinspektør kr ,00 kr. 392,71 449,46 Lærer til skoleinspektør kr ,92 kr , ,52 Fratrædelsesgodtgørelse lærere (engangstillæg) kr kr. Mobilitetstillæg (engangstillæg) kr kr. Arbejdstid 2008-tillæg kr ,33 kr. Arbejdstid 2008-tillæg - bh.kl.ledere kr ,33 kr. Lok. aftalte tillæg pr. lærer (gns. fuldtid) kr ,75 kr. 77,81 89,05 Timebaserede tillæg Undervisningsgodtgørelse Grundbeløb pr. time Pension 93ere Lærere: Personlig ordning Timeinterval ,32 14,55 2,52 2,88 Timeinterval fra 721 timer 85,41 109,74 18,99 21,73 Ny løndannelse: Timeinterval ,45 36,56 6,32 7,24 Timeinterval fra 721 timer 85,41 109,74 18,99 21,73 Børnehaveklasseledere: Personlig ordning Timeinterval ,32 14,55 2,52 2,88 Timeinterval ,49 37,89 6,55 7,50 Timeinterval fra ,41 109,74 18,99 21,73 Ny løndannelse: Timeinterval ,45 36,56 6,32 7,24 Timeinterval ,49 37,89 6,55 7,50 Timeinterval fra ,41 109,74 18,99 21,73 Flydende tillæg pr. time 25,84 33,20 5 stk.8 specialuv. i særlige klasser 32,43 41,67 Børnehaveklasseledere tosprogede 18,92 24,31 Specialuv. fra 9 timer (12 lek.) pr. barn 15,00 19,27 5

6 Lejrskole Hverdage pr. påbegyndt dag 126,95 163,12 kr. Søn- og helligdage pr. påbegyndt dag 288,75 371,01 kr. Time-dagpenge pr. døgn efter fradrag af kost 97,50 kr. Kvalifikationsløn ydes i forhold til beskæftigelsesgraden Rekruttering og fastholdelse: Lærere - personlig ordning grundbeløb årligt pr. måned for 93ere Ansatte før store københavnertillæg trin kr ,21 kr. tj-ansat før personlig kr ,91 kr. 101,88 ok-ansat før personlig kr ,91 kr. 101,88 116,60 Ansatte efter ok-ansat efter personlig kr ,67 kr. 166,71 190,81 tj-ansat efter personlig kr ,75 kr. tj- ansat efter personlig kr ,91 kr. 101,88 Lærere - Ny løn lærere ny løndannelse ( / /39/ ) 3/3/3 løntrin over det centralt aftalte d.v.s lønforløb kr. årligt/ kr. årligt/42/ kr. årligt. Børnehaveklasseledere OK-ansatte bh-ledere kr ,68 kr. 166,72 190,81 Tj-ansatte bh-ledere kr ,76 kr. Tj-ansatte bh-ledere kr ,91 kr. 101,88 Pædagogisk Diplomeksamen Tjenestemænd kr ,45 kr. Diplom i ledelse Tjenestemænd kr ,45 kr. 111,14 127,21 Exam. pæd Tjenestemænd kr ,45 kr. Cand. pæd Overenskomstansatte kr ,90 kr. 222,29 254,41 Tjenestemænd kr ,90 kr. Speciallærereksamen Tjenestemænd kr ,45 kr. Kurser pr. 200 timer i henhold til kvalifikationsarket Overenskomstansatte kr ,61 kr. 27,79 31,80 Tjenestemænd kr ,61 kr. Tosprogede med dk-lærereksamen kr ,45 kr. 111,14 127,21 Tillidsrepræsentant (kvalifikation) kr ,76 kr. 64,83 74,20 6

7 Timelønninger Uddannede lærere folkeskolen grundbeløb 194,47 kr. 249,87 kr. Uddannede bh.ledere 185,40 kr. 238,22 kr. Ikke uddannede lærere og bh.-ledere 156,54 kr. 201,14 kr. Pædagogiske konsulenter Fra 1. juni 2011: Løntrin , kr. i årligt grundbeløb ,90 Tillæg i stedet for arb.tidsbestemt tillæg ,84 Pæd.kons. i områderne ,00 Pæd.kons. ikke i områderne ,88 7

Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl.

Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune for skoleledere m.fl. Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling NOTAT 24-11-2010 Sagsnr. 2010-15894 Forhåndsaftale pr. 1.4.2010 mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og SKK Skolelederforeningen Københavns Kommune

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Side 1 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesform... 5 3. Løn... 6 4. Grundløn...

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere