Til nye børn og forældre. VELKOMMEN TIL NÆSTVED FRI SKOLE - frie børn lærer bedst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til nye børn og forældre. VELKOMMEN TIL NÆSTVED FRI SKOLE - frie børn lærer bedst"

Transkript

1 Til nye børn og forældre. VELKOMMEN TIL NÆSTVED FRI SKOLE - frie børn lærer bedst Udarbejdet af Bestyrelsen for Næstved Fri Skole Oktober- november 2008, redigeret august 2010

2 Tusind tak fordi I har valgt Næstved Fri Skole. Vi håber, at vores tid her sammen vil være farverig, lærerig og udviklende. Vi føler, at det er et fælles ansvar at lave en skole, der gør børn frie, selvstændige og nysgerrige. Derfor er det vigtigt med et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem børn, forældre og skole. Vi har valgt at lave dette informationsmateriale, fordi Næstved Fri Skole er en anderledes skole, og at det derfor erfaringsmæssigt har vist sig, at det skaber nogle spørgsmål ikke mindst i forhold til de uforstående blikke, man kan få fra andre, der ikke kender til skolens værdigrundlag. Nogle af informationerne har I sikkert allerede fået, andre vil være nye. Under alle omstændigheder, er det vores mål at gøre jeres første tid på skolen så tryg og overskuelig som muligt. I det følgende kan I derfor læse lidt om: Demokratisk kultur i hverdagen Skolens demokratiske struktur Forældresamarbejde og arrangementer Personale Bestyrelse Ofte stillede spørgsmål Meget af det kan I læse mere om på skolens hjemmeside fri- skole.dk og i bogen gen af skolens 10 års jubilæum. Det er vigtigt for os at understrege, at I endelig må spørge det er den bedste måde at få ryddet tvivl og spørgsmål af vejen. De bedste hilsner Bestyrelsen på Næstved Fri Skole 2

3 Demokratisk kultur i hverdagen. Skolens demokrati er en naturlig ramme som fundament for samvær, omgangstone og beslutningsgange på skolen. Demokratiet forpligter hver enkelt, sætter begrænsninger for den enkeltes frihed og kræver deltagelse for at fungere. I demokratiet er individets frie valg og fællesskabets funktion ikke modsætninger, men hinandens forudsætninger. Dette er krævende både for den enkelte og for fællesskabet, derfor arbejdes der i vikling, selvværd og trivsel. Den enkeltes ret og forpligtelse: 1. Ret til at være den, man er. 2. Ligeværdighed uanset alder og køn. 3. Selvværd og tillid til egen formåen. 4. Aktiv medvirken i de demokratiske processer. 5. Kan vælge til og fra og tage ansvar for sine valg. 6. Respekterer skolemødet. 7. Kan håndtere uenighed og arbejde for fællesskabet uanset egne interesser. 8. Viser selvstændighed, målrettethed og ærlighed. 9. Tager kritisk stilling. 10. Udviser empati i sin omgang med andre. Fællesskabets kultur: 1. Forskellighed er en styrke. 2. Respekt for den enkelte som dem, de er. 3. Tillid til hinanden som basis for tryghed 4. Klare og enkle procedurer, så alle kan deltage i den demokratiske struktur. 5. En aftale er en aftale 6. Klagesystem i form af retsmøder - i samarbejde med eleverne. 7. Skolens demokratiske fundament. 8. Det frie valg, som grundlag for den enkelte elevs udvikling. 9. Samtale og dialog, argumentation og konflikthåndtering. 10. Alle skal være glade for at gå i skole, og føle, de hører til. 3

4 Skolens demokratiske struktur Skolen demokratiske værdigrundlag kommer praktisk til udtryk gennem skolens struktur. Strukturen kan ændres løbende af det omgivende samfund, skolelovgivningen, elevgruppen og personalegruppen. Generelt er der stor åbenhed for forandringer og udvikling. Skolens struktur er samlet om morgenmøder, skolemøder, udvalgsarbejde og retsmøder. Vigtigst er dog den enkeltes elevs mulighed for at vælge til og fra. Igennem skolens demokratiske struktur lærer eleverne fremlægning, argumentation og stillingtagen i forhold til fælles beslutningsprocesser. De trænes således i fremlægning for en større gruppe og i mødeledelse. Den enkelte elevs valg: Elevdeltagelsen i egen udvikling sammen med fællesskabets demokratiske processer sikrer indflydelse på egne fag. Det indebærer også valg af emner, arbejdsformer, samarbejdspartnere og tilvalg i demokratiets forskellige mødeformer og beslutningsprocesser. Den enkeltes valg indebærer ansvarlighed for det tilvalgte. Morgenmøder: Morgenmøder er fællesskabets daglige informationsforum. Alle samles hver dag kl. 10 til morgenmøde. Morgenmøderne kan ikke fravælges, da informationen på møderne er nødvendige for elevens til- og fra- valg. Derudover sikrer møderne at den enkelte kan få mest mulig indflydelse på skolens hverdag. Skolemøder: Skolemøderne afholdes flere gange ugentligt. Skolemøderne adskiller sig fra morgenmøderne ved at være et større diskussions og beslutningsforum. Skolemødet hvor beslutninger træffes efter drøftelse. Beslutningerne kan fx, vedrøre skolens regelsæt og økonomi. Ind imellem tages aktuelle emner op til debat uden egentlig beslutning som formål. Skolemødet kan nedsætte forskellige arbejdende udvalg. Udvalgsmøder: Skolens udvalg er nedsat af skolemødet. Nogle udvalg fastsættes for et helt skoleår, hvor andre nedsættes for en kortere periode for at løse en konkret opgave. Udvalg kan nedsættes løbende og kan tildeles myndighed. Retsmøder: Retsmøderne arbejder med den enkeltes overholdelse af de regelsæt, der er fastlagt af skolemødet. Derudover arbejder retsmøderne med den enkeltes håndtering af uenigheder og konflikter i hverdagen. 4

5 At være forældre på en demokratisk skole Som forældre på Næstved Fri Skole er man en vigtig del af skolens demokrati. Det betyder at man har rettigheder som forældre, men også at man har forpligtelser. Som forældre har man ret til: at blive hørt og respekteret at ens barn/børn bliver behandlet som en ressource at ens barn bliver hjulpet til at deltage i skolens demokratiske processer at vælge på hvilken måde man vil deltage aktivt i skolens liv at være uenig i trufne beslutninger Som forældre har man pligt til: at respektere andre børn og voksne at deltage aktivt i skolens liv (fx arbejdsdage, udvalgsarbejde, bestyrelsesarbejde, etc. svarende til mindst to dages arbejde) at respektere beslutninger truffet på fx skolemødet. at støtte sit barn/børn i at deltage i skolens demokratiske processer at hjælpe sit barn/børn med at respektere beslutninger truffet på skolen at støtte sit barn/børn i at tage ansvar og kritisk stilling. 5

6 Personale På skolen er der ansat en række ildsjæle. Lærerne på Næstved Fri Skole er ofte mere synlige end lærere på andre skoler, da de heller ikke er bundet af klassestrukturer. Det betyder at de får et tæt forhold til alle elever på tværs af aldersskel. Hans Erik Dam Hans har været lærer på Næstved Fri Skole siden Han er specielt interesseret i matematik og humanistiske fag som historie, biologi og samfundsfag. Han er gift med Frieda og har 4 voksne børn, har været lærer siden - 78, uddannet i - 81, har arbejdet på hospitaler i 15 år, heraf med undervisning i de 10, har undervist på folkeskoler i 15 år, har erfaring fra diverse institutioner: Psykiatriske og opholds- institutioner. Var fra ansat på Nutrition and Health Institut i Lusaka i Zambia. Jeg prøver at undervise matematik som "sprogfag", da matematik er let at lave, men svært at. Sanne Wichmann Sanne tager sig af at præsentere skolen i forbindelse med rundvisninger. Hun er således den første person, de fleste nye forældre og elever møder, når de henvender sig til skolen. Sanne fungerer som støtteperson for elever og familier og har i den forbindelse en del forældresamtaler. Hun har som ansvarsområde trivsel og skolens konfliktløsningssystem. Hun er idémager, løber sjældent tør for nye løsningsforslag, uanset hvad sagen drejer sig om. Sanne har været ansat siden Hanna Arnholtz Hansen Hanna har arbejdet i folkeskolen i mange forskellige funktioner fra , hvorefter hun arbejdede som udviklingskonsulent i eget firma fra Også her på skolen startede hun i rollen som konsulent i forbindelse med udviklingen af skolens dokumentationssystem. Lige nu har hun ansvaret for Urskoven og er kontaktlærer for enkelte andre elever. 6

7 Tove Hartelius Tove er oprindeligt folkeskolelærer i Næstved og omegn. Hun er uddannet med idræt og matematik som linjefag men med interesse og erfaring især inden for dansk og engelsk. Tove har været med som initiativtager til Næstved Fri Skole. Hun fungerer i det daglige som skoleleder, kontaktlærer og underviser i fagene dansk og engelsk og har ansvaret for skolens Lektiecafé. nnelse MÅTTE jeg have fokus på læring Charlotte Vestergaard Pedersen Skolen har fyldt hos mig siden sin spæde start og er i mit daglige arbejde årsag til mange tanker og glæder og til meget arbejde, både i min fritid og i mit arbejdsliv. Jeg har min mindste søn på skolen endnu og jeg har også haft en datter her. Min mand Hilbert er en stor støtte for mig i mit virke på skolen, og han deltager også meget, når der skal arbejdes her på skolen med praktiske gøremål. Jeg er et alsidigt menneske, der har en bred interesse for samfundet, mennesker, mad, kunst, kultur og natur. Jeg arbejder med billedkunst, idræt, drama, kreativ skrivning, hjemkundskab, biologi, sexualundervisning, projektarbejde, håndarbejde m.v., og jeg brænder for vore udendørsarealer og den natur, vi har lige uden for vores dør. En af mine er jeg nok også lidt svær at styre. Lone Wagner Lone har undervist som lærer de seneste 10 år på hhv. Lindebjergskolen, Vor Frue Skole, Hjortholm Kostskole, og så igen Vor Frue Skole, inden hun via 1 år på Glumsø skole nu er ansat her på Næstved Fri Skole som lærer for de mindste indskolingsbørn i Urskoven. Lones værdigrundlag for børnene er en tryg og genkendelig hverdag, hvor alles meninger er noget værd. Der skal være spændende og motiverende udfordringer, der passer til det enkelte barns behov og personlighed. Lone er en ildsjæl, der med sin empati og sit engagement har vundet mange børns hjerter gennem sin karriere som lærer. Lone løber og træner ofte og ser dette som en naturlig og meditativ del af hverdagslivet. Hun elsker musik og sang samt sine 3 børn og mand, der som familie danner et solidt grundlag i dagligdagen. 7

8 Tonny Fuglsang Nielsen startede som lærerpraktikant fra Ollerup Lærerskole i 2001, men blev hængende ind til sommeren Færdiggjorde herefter sin uddannelse og vendte tilbage august Kris Holm Andersen Kris arbejder i Urskoven som nyder godt af, at Kris er ung, frisk og legesyg. Han har et stort repertoire af fritidsinteresser lige fra små oplevelser i naturen til riverrafting og downhill- mountain- biking. Han har tidligere arbejdet med at passe dyr i Randers Regnskov, opdrætte laks og undersøge bestanden af klokkefrøer og vandmiljøet på Fyn. Han har også rejst en del i næsten alle verdensdele, men interesserer sig mest for regnskovene på Ækvator. n der er ny og spændende Steen Andersen teknisk skole i Næstved i 18 år. Jeg har derefter uddannet mig til folkeskolelærer fra Haslev seminarium med dansk og musik som linjefag. Jeg underviser i musik, dansk, tysk, geografi, teknik, og hvad der ellers er behov for på skolen. Jeg er gift Jeannie Mathiasen t Cand. Negot. med speciale i kommunikation og har arbejdet med det område i næsten 20 år. Da vi fik børn, valgte jeg at sadle om og efter nogle år som selvstændig, er jeg nu skolens sekretær, og det er jeg rigtig glad for. Jeg tager mig af alle de daglige administrative opgaver og opholder mig derfor mest på kontoret på 1. sal, men jeg nyder at være en del af skolens skønne atmosfære og dele min hverdag med de dejlige børn og voksne, som er på skolen". 8

9 Bestyrelsen Skolens bestyrelse består af 5 forældrevalgte og skolens leder. De vælges på generalforsamlingen 1 gang om året. De mødes ca. 6-7 gange årligt og tager sig blandt andet af PR, økonomi og planlægning af diverse forældrearrangementer. Bestyrelsesarbejdet giver et godt indblik i hvordan skolen fungerer, og man får direkte indflydelse på sit barns hverdag og skolegang. I er ALTID velkomne til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. Vi har haft de præcis samme overvejelser, som dem I sidder med De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer: Jonas Sprogøe Sørupvej Holmegaard Lise Overgaard Nielsen Stenskovvej Holmegaard Dorthe Eggertsen Ladby Longvej Næstved Martin Haupt Dystedvej 45C 4684 Holmegaard Anders Rahbæk Tvedevængevej Næstved Lasse Dam Rasmussen Ambæk Mark Præstø / Bente Møller-Jensen Lindevej Næstved Astrid Winsløw Hammer Grønnegade 17, 2. sal 4700 Næstved el

10 Sagt og skrevet om skolen: Per Sindrup, far til 3 børn på skolen., at det næsten er svært ikke at bande for at udtrykke mig tydeligt nok! Ha Ha. Men det har Sanne jo lært mig at gøre Emilie Molsted Nørgaard, tidligere elev på skolen. knyttet til. Og vi har en følelse af, at det også går den anden vej. Det er én af de Laila Bastrup, mor til 3 børn. for ingen går ud af den her skole uden at vide, hvad de vil. Alle bliver til noget. Ingen bliver tabere. Christoffer og Martin elever på skolen. hele tiden. Hvornår har man tid til at reflektere, hvornår for tingene tid til at lagre sig? Nogle børn har brug for meget tid, uanset hvor velfungerende de er Tove Hartelius, Skolens leder. haft lejlighed til gennem årene at følge lidt med i, hvad Næstved Fri Skole er glædeligt, at der rundt omkring i landet tages sådanne initiativer, hvor man forsøger at arbejde med børn og børns udvikling på andre måder, end det sker i de Steen Hildebrandt, professor Aarhus Business School. Næstved Fri Skole (2008) Frie Børn Lærer Bedst, Books on Demand Greenberg, D. (1988) Endelig fri, Frydenlund Forlag fri- skole.dk 10

11 Ofte stillede spørgsmål: Her har vi samlet nogle spørgsmål. Har du flere, så kontakt lærerne eller forældrebestyrelsen. Lærer mit barn noget? Dit barn lærer en hel masse socialt såvel som fagligt. I perioder ser det ud som om barnet ikke udvikler sig fagligt, mens det andre gange udvikler sig eksplosivt på flere områder. Børnene på Næstved Fri Skole opnår et højt fagligt niveau. Hvor ringer jeg hvis jeg er i tvivl om hvordan mit barns hverdag ser ud? og barnets fag skrevet ind. Hvert barn har en kontaktlærer, der hjælper og støtter op omkring barnet, og som kan svare på spørgsmål om dit barns hverdag. Kontaktlæreren sørger for at du får telefonnummeret. Har du andre spørgsmål kan du ringe til skolens kontor: Hvordan er klassefordelingen? Der er ingen klasser på Næstved Fri Skole. Men de mindste elever holder til i lokalet, Urskoven, hvor de mindste elever har en sikker base og altid kan finde en lærer. Der er også oprettet særlige prøvehold for de elever, der nærmer sig skoleafslutningen og derfor arbejder intensivt hen imod folkeskolens afgangsprøve. Hvad sker der hvis et barn bliver mobbet? Da børnene ikke bliver inddelt i tilfældige klasser vælger de i høj grad vennegrupper efter interesser. Det betyder at der sjældent er mobberi. Føler et barn sig mobbet, er skolens retssystem barnets garant for, at der bliver taget hånd om det med det samme. Desuden har lærerne tæt kontakt med alle børn. Hvorfor skal vi deltage i arbejdsweekender? Næstved Fri Skole bygger på et kæmpe engagement fra lærere, elever og forældre. For at skolen fungerer optimalt, og for at lærernes ressourcer bliver frigivet til at give børnene de bedste læringsbetingelser, er det vigtigt at forældrene hjælper til med at skabe de bedst mulige rammer. Desuden er det altid hyggeligt og givtigt at mødes med de andre forældre, og det viderefører den helt specielle ånd, der hersker på skolen. 11

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere