03. MATEMATIK 04. ENGELSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03. MATEMATIK 04. ENGELSK"

Transkript

1 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk som en god teori DANSK DIGTE Analysemodel Oversigt... 8 Øvelsesbeskrivelser Analyse- og fortolkningsbegreber Analyse- og fortolkningsbegreber Let udgave Analyse- og fortolkningsbegreber Fodboldkort Analyse- og fortolkningsbegreber Fodboldkort, let udgave Billedsprog Oversigt Øvelsesbeskrivelser Begreber og ordforklaringer Kort til eleven Spørgsmål- og svarkort Domino Rim Oversigt Øvelsesbeskrivelser Begreber og ordforklaringer Kort til eleven Spørgsmål- og svarkort Momory spørgsmål- og svarkort Quiz og byt blå Quiz og byt grøn Quiz og byt lilla Quiz og byt turkis GRAMATIK Oversigt Spark til bøjningen Øvelsesbeskrivelse Kategorikort Opgavekort A Opgavekort B Opgavekort C Drible med ordklasser Øvelsesbeskrivelse Opgavekort Træn sparketeknikker Øvelsesbeskrivelse Opgavekort til keyhanger Mix og Match Øvelsesbeskrivelse Opgavekort A -sion eller -tion Opgavekort B -in eller -ind Opgavekort C -ene eller -ende Vælt keglerne Øvelsesbeskrivelse Kategorikort Opgavekort -ene eller -ende Defense or attack Øvelsesbeskrivelse Tre mod tre Øvelsesbeskrivelse Kategorikort Opgavekort A -in eller -ind Opgavekort B -sion eller -tion Opgavekort C -ene eller -ende Stave og drible Øvelsesbeskrivelse Staveordskort ANDRE OMRÅDER Gernre Øvelsesbeskrivelse Opgavekort Kommaregler Øvelsesbeskrivelse Kommaregler Reklamebilledets virkemidler Øvelsesbeskrivelse Momorykort MATEMATIK BRØKER Øvelsesbeskrivelse Opgavekort GEOMETRI Oversigt Scoringsvinkler Øvelsesbeskrivelse Opgavekort Kvik på fødderne Øvelsesbeskrivelse Opgavekort Memory med bolden Øvelsesbeskrivelse Memorykort Den største trekant Øvelsesbeskrivelse ANDRE OMRÅDER Ligninger Øvelsesbeskrivelse Opgavekort ENGELSK GLOSER Oversigt Øvelsesbeskrivelse Gloseark, A Glosekort Gloser til true/not true Skilte til true/not true TEKSTFORSTÅELSE Oversigt Øvelsesbeskrivelser Øvelsesbeskrivelser ABCD-kort ANDRE OMRÅDER Læs og træn Øvelsesbeskrivelser Opgavekort Modsætninger Øvelsesbeskrivelser Modsætningskort Wordfamilies Øvelsesbeskrivelser Opgavekort SKABELONER Spark til bøjningen skabelon til opgavekort Stave og drible skabelon til staveord HENVISNINGER Henvisninger

2 FORORD Børn og unge har brug for at lære på mange forskellige måder. Regeringen har med aftalen om et fagligt løft af folkeskolen sat som mål, at alle elever skal blive så dygtige, de kan. Det skal blandt andet ske ved at åbne skolen mere for nye måder at gribe undervisningen an på, og en af måderne er at bringe bevægelse og idræt mere ind i det pædagogiske og didaktiske arbejde. Med det materiale, du har foran dig, er der givet nogle konkrete bud på, hvordan undervisningen i dansk, matematik og engelsk kan beriges med fysisk bevægelse og øvelser fra fodboldverdenen. Eller ved at se tingene fra en anden side: Hvordan idræt kan tilrettelægges, så eleverne også lærer dansk og matematik. Materialet rummer mange og forskellige øvelser, som langt de fleste børn og unge på mellemtrin og udskoling vil kunne få gavn af. Materialet er udviklet i tilknytning til projektet Fodbold Fulton, hvor regler, normer og rammer fra fodboldens verden er omdrejningspunktet i projektet, der har som mål at lade en fysisk aktivitet, som de unge brænder for, være et afsæt for undervisningen i udskolingen. Vi håber materialet vil blive taget godt imod af skoler, lærere og andre undervisere, og brugt som led i at eksperimentere og afprøve nye læringsformer i folkeskolen, ungdomsskolen og andre læringsrum for børn og unge. 1

3 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton læring gennem fodbold Grundtanken i Akademiet Fodbold Fulton er, at man lærer bedst, når læringen tager udgangspunkt i noget, man brænder for. For os handler det om fodbold det kunne have været så meget andet. Det primære er, at vi giver børn lyst til at lære, for så lærer de bedst. Akademiet Fodbold Fulton er blevet til i et samarbejde mellem Fonden Akademiet Fodbold Fulton, som blandt andre Brian Laudrup og Lars Høgh står bag, og Gentofte Kommune. Sammen søger vi at gå nye veje for at gøre skoledagen vedkommende, udfordrende, lærerig og stimulerende, også for de drenge, som har brug for at bevæge sig noget mere i løbet af skoledagen, end et almindeligt skema giver mulighed for. Her tager vi fodbolden med ind i klassen og snakker om statistikker i matematik, hooliganisme i samfundsfag og analyserer en fodboldkamp i dansk næsten på samme måde, som man analyserer en dansk novelle. Vi flytter også læringen ud på fodboldbanen og måler skudvinkler og rumfang i matematik, dribler dansk grammatik og laver engelske skudøvelser. Kort sagt bygger vi bro mellem skole og fritid. Mellem lyst og nødvendighed. Akademiet Fodbold Fulton handler ikke om at skabe elitefodboldspillere, men om at ruste og inspirere eleverne til at søge videre på en ungdomsuddannelse. Det er projektets klare, faglige målsætning, at eleverne skal sikres et så stærkt fagligt fundament, at de ved projektets afslutning har frit valg i forhold til deres videre uddannelsesforløb. Når projektet tager udgangspunkt i fodbold, er det, fordi fodboldbanens kridtstreger netop skaber en perfekt ramme inden for hvilken, man kan arbejde med såvel faglige som sociale kompetencer. Man kan lære at tage ansvar, holde fokus, håndtere nederlag og succeser, og man kan få forståelse for betydningen af samarbejde. Styrken ved fodboldens regler er, at de er enkle og nemme at forholde sig til, og at drenge typisk indordner sig helt naturligt under dem. Fakta Den første Fodbold Fulton- klasse startede i august 2013 på Bakkegårdsskolen i Gentofte på 7. årgang, og pilotprojektet afsluttes i juni Samtlige elever har selv valgt dette særlige undervisningstilbud, der har været åbent for alle 2

4 elever i 7. klasse, som har en særlig glæde ved at spille fodbold og en lyst til en anderledes skoledag. Der går 18 drenge i klassen. Udover fokus på læring og fodbold fokuserer skoledagen også på ernæringsrigtig kost, der gør det muligt for eleverne at yde deres bedste både på banen og i klasseværelset. Brian Laudrup og Lars Høgh er medlemmer af bestyrelsen af den fond, der står bag projektet, og står ligeledes for hyppig træning af klassen. Christina Wex Projektleder i Akademiet Fodbold Fulton 3

5 Indledning Om inspirationsmaterialet: Brug indersiden af bolden Mange elever har brug for at bevæge sig for at kunne lære godt, og endnu flere elever kan godt lide at bevæge sig i skolen. Og glade elever lærer som bekendt bedst. I dette materiale kombinerer vi elevernes lyst og behov for bevægelse med skolens krav om læring. Vi har udviklet en lang række selvstændige øvelser, som giver eleverne mulighed for at lære elementer fra fagene: Dansk, matematik og engelsk med udgangspunkt i fodbold. Ideen til udviklingen af denne type materialer er opstået i forbindelse med forfatternes involvering i Akademiet Fodbold Fulton, hvor opgaven netop består i at udvikle nye materialer. Materialerne gør det muligt at få elever med passion for fodbold til at finde elementer fra traditionelle skolefag mere interessante og gør det også muligt for mange elever at lære lettere. De enkelte øvelser kan anvendes uafhængig af hinanden og som supplement til den daglige undervisning for at sikre bevægelse i undervisningen. Nogle øvelser indeholder decideret elementer, så eleverne får mulighed for at bevæge sig under selve indlæringen, mens andre øvelser blot flytter arbejdet med forskellige faglige områder ud på fodboldbanen for at øge elevernes motivation. Der er tale om meget forskelligartede øvelser udviklet af forskellige forfattere nogle øvelser er helt enkle, mens andre er ret omfattende at gennemføre. Derfor varierer beskrivelsen af de enkelte øvelser meget. Vi har valgt at fokusere på følgende områder inden for de enkelte fag: DANSK: Digte og grammatik. MATEMATIK: Brøker og geometri. ENGELSK: Engelske gloser og tekstforståelse. Hertil kommer en række forskellige ekstra øvelser inden for de 3 fag. Materialet henvender sig til klassetrin og kan også anvendes som træning eller repetition på højere klassetrin. 4

6 Materialet indeholder en beskrivelse af hver øvelse, en oversigt over de nødvendige materialer til øvelsen samt en lang række opgavekort mv. lige til at kopiere og evt. laminere. Vi ønsker jer held og lykke med materialerne, der giver eleverne mulighed for at bruge indersiden af bolden på en helt ny måde. Forfatterne. 5

7 Indledning Der er ikke noget så praktisk som en god teori - derfor virker læringsstilene i undervisningen. Fra mere end 800 videnskabelige forskningsprojekter rundt omkring i det meste af Verden ved vi i dag en masse om, hvordan elever i skolen lærer på forskellige måder, og hvordan man med enkle midler kan få undervisningen til at være både sjovere og mere lærerig på samme tid for både eleven og læreren. Nogle elever lærer bedst i en undervisningssituation, hvor læreren taler meget, og børnene får mulighed for også at tale, mens andre børn bedst tilegner sig ny viden, når de læser i en bog, ser en film om et bestemt emne eller får mulighed for at udtrykke sig skriftligt. Begge grupper elever har gode muligheder for at lære i skolen, idet meget af undervisningen foregår på denne måde. Der er imidlertid en tredje gruppe elever, der bedst lærer, når undervisningen har et praktisk udgangspunkt. Disse børn kan ofte finde undervisningen i skolen mindre interessant, og de nyder i fulde drag, når læreren gør undervisningen mere praktisk, og de får mulighed for at bruge deres krop og hænder, når de skal lære noget nyt eller svært stof. Denne gruppe udgør faktisk over halvdelen af eleverne i skolen. Nærværende materiale henvender sig først og fremmest til denne gruppe elever, og der er dog næppe nogen tvivl om, at andre elever også vil finde materialerne afvekslende og interessante. Vi ved også fra forskningen, at alle elever har godt af at lære på deres bedste måde og så repetere på en af de andre måder. I materialet er der nogle øvelser, der handler om at lære om brøker ude på fodboldbanen, I en af øvelserne er eleverne sammen 2 og 2 (en målmand og en skytte). Skytten skyder 6 skud på mål fra straffesparkspletten og tæller sine scoringer. Målmanden tæller sine redninger. Skytten udregner sin scoringsandel, og målmanden udregner sin redningsandel. Brøkerne sammenlignes. Og hvorfor er det så, at denne øvelse vil virke godt for de elever, der lærer bedst ved at bruge kroppen? 6

8 For det første er opgaven relateret direkte til praksis og oven i købet med et konkurrencemoment, som særligt motiverer disse elever. Eleverne kan hurtigt fornemme, at den elev, der ender med den største brøk, har vundet dysten. For det andet er det sådan, at når eleverne bevæger sig, kan de bedre forstå matematikken i opgaven og vigtigst af alt bedre huske, hvordan det forholder sig med tæller og nævners størrelser, når man sammenligner brøker. I en anden øvelse, hvor det faglige emne er ligninger, skal 2 hold dyste imod hinanden i en ligningsstafet. De 2 hold stiller sig klar ved deres opgavekort med ligninger. Den første elev fra hvert hold må vende det øverste kort, kigge på ligningen og forsøge at løse den. Når eleven mener at have det rigtige svar, dribler eleven ud for at hente svarkortet med det rigtige svar ude på banen. Når eleven kommer tilbage, afgør læreren, om svaret er korrekt. Er svaret korrekt, må den næste elev i rækken tage et nyt kort etc. Hvis svaret ikke er korrekt, må eleven af sted igen og lægge det forkerte svarkort tilbage og forsøge sig igen. I denne øvelse kan læreren tydelig konstatere, om eleven lærer bedst ved at bruge kroppen. Hvis det er tilfældet, vil eleven spurte af sted med bolden, så snart han har set kortet med ligningen og under selve løbet regne ud, hvad den rigtige løsning er. Andre elever vil stå stille og måske tale højt med sig selv, mens der regnes, mens andre igen vil kigge grundigt på ligningen og herefter spurte med bolden ud efter et svarkort. Igen er her et eksempel på, at hvis nogle elever får lov til at bevæge sig, mens der tænkes, så går det lettere med læringen. Materialet indeholder mange øvelser inden for forskellige faglige områder i dansk, matematik og engelsk, og fælles for alle øvelserne er, at det skal være sjovere for de fleste elever og mere effektivt for en stor del af eleverne at lære nyt, når det foregår med en bold ude på fodboldbanen. 7

9 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > OVERSIGT DANSK DIGTE Oversigt ANALYSE OG FORTOLKNING Mål: Kunne analyse- og fortolkningsbegreberne: fakta om digtet indhold fortællertype form lyd sprog helhed (fortolkning / perspektivering / vurdering) Fodboldelementer i øvelsen: Jonglere Drible Præcisionsskud Erobring Tæmning Afleveringer Første berøringer Øvelsesoversigt: Øvelse 1: Fodboldstopdans øve analyse- og fortolkningsbegreberne Øvelse 2: Øve sparketeknik øve analyse- og fortolkningsbegreberne Øvelse 3: Erobring af bolden øve analyse- og fortolkningsbegreberne Øvelse 4: Fodboldgolf analyse og fortolkning af et digt 8

10 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > OVERSIGT Materialer: ü ü ü ü ü ü Oversigt Øvelsesbeskrivelse til lærerne A- 4 side med analyse- og fortolkningsbegreberne A- 4 side med analyse- og fortolkningsbegreberne (let udgave) Fodbolde med analyse- og fortolkningsbegreberne Fodbolde med analyse- og fortolkningsbegreberne (let udgave) Alternative muligheder: v Øve forskellige skudformer og skud på mål, mens analyse- og fortolkningsbegreberne øves 9

11 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER DANSK DIGTE Øvelsesbeskrivelser ANALYSE OG FORTOLKNING ØVELSESOVERSIGT: Øvelse 1: Fodboldstopdans øve analyse- og fortolkningsbegreber Øvelse 2: Øve sparketeknik øve analyse- og fortolkningsbegreber Øvelse 3: Erobring af bolden øve analyse- og fortolkningsbegreber Øvelse 4: Fodboldgolf analyse og fortolkning af et digt 10

12 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER DANSK DIGTE Øvelse 1: Fodboldstopdans Øve analyse- og fortolkningsbegreber Deltagere: 5-30 Materialer: 1 bold pr. elev 16 kegler 8 kegler i en farve, 8 i en anden farve Tromme Fodboldkort, hvorpå analyse- og fortolkningsbegreberne står skrevet i en let og svær udgave Et digt, som eleverne skal analysere og fortolke En blyant pr. elev Forberedelse: Print og laminer fodboldkortene med analyse- og fortolkningsbegreberne i både den lette og den svære udgave. Fodboldkortene skal kopieres 2- sidet. Afgræns en bane ved hjælp af kegler. Størrelsen af banen skal tilpasses antallet af elever. Under hver kegle skal der lægges en fodbold med et analyse- eller fortolkningsbegreb. Under den ene farve kegler lægges den lette udgave, og under den anden farve kegler lægges den svære udgave. Digtet kopieres til alle eleverne. Gennemførelse: Læreren placerer sig i midten af området. Eleverne dribler rundt mellem hinanden på den afgrænsede bane. Eleverne skal have bolden tæt ved fødderne. 11

13 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER Læreren spiller en rytme på trommen, og spillerne skal drible, så længe rytmen lyder. Så snart rytmen stopper, skal spillerne hurtigst muligt stoppe bolden med fodsålen. Det gælder om at stoppe bolden så hurtigt som muligt. Dernæst løber eleverne hen til en kegle og læser kortet med et analyse- og fortolkningsbegreb, der ligger under keglen. Når kortet er læst, løber eleverne hurtigst muligt hen til deres bold igen og er klar. Næste gang løbes der hen til en ny kegle. Det gælder om at få læst alle fodboldkortene under keglerne. Der er valgmulighed mellem at læse de lette eller de svære fodboldkort. Fodboldkortene ligger under hver sin farve kegler. 2. omgang af aktiviteten: Eleverne skal have et digt og en blyant udleveret. Aktiviteten foregår på samme måde, men eleverne skal denne gang ved keglerne notere svaret på analyse- og fortolkningspunktet på deres ark med digtet. Det kan være en god idé at aftale, hvor lang tid eleverne har til at notere svaret. Efterfølgende skal alle eleverne stå i en ring og sige svarene højt på skift, mens de jogger for at holde pulsen oppe. Alternative muligheder: Andre måder bolden skal stoppes på. F.eks. lave en finte og derefter stoppe bolden. I stedet for at stoppe egen bold, når rytmen stopper, skal eleverne spille deres bold videre til en anden spiller og efterfølgende modtage en aflevering fra en spiller. Trommen kan erstattes af en spand. Måden svarene på analyse- og fortolkningsbegreberne gennemgås på kan varieres. F.eks. kan eleverne i stedet drible rundt mellem hinanden. På et givet signal skal eleverne finde sammen to og to eller tre og tre og sige svaret på første analyse- og fortolkningsbegreb. Dernæst skal de dribler igen, på signalet skal eleverne finde sammen igen og sige svaret på næste analyse- og fortolkningsbegreb. 12

14 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER DANSK DIGTE Øvelse 2: Øve sparketeknik Øve analyse- og fortolkningsbegreber Deltagere: 2 30 Materialer: 1 fodbold pr. 2 elever 1 sæt fodboldkort i en keyhanger til hver elev Forberedelse: Print og laminér 1 sæt fodboldkort og hæng dem i en keyhanger til hver elev. Find 1 bold frem pr. 2 elever. Gennemførelse: Eleverne skyder til hinanden med forskellige skudformer. Den ene elev siger et analyse- og fortolkningsbegreb, den anden elev siger teksten under selv begrebet. Når alle begreber er nævnt, bytter eleverne roller. Alternative muligheder: Eleverne kan finte, før de sparker. 13

15 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER DANSK DIGTE Øvelse 3: Erobring af bolden Øve analyse- og fortolkningsbegreber Deltagere: 7 28 Materialer: 1 fodbold pr. 6 elever 4 kegler pr. 6 elever 1 sæt fodboldkort i en keyhanger til hver elev Et digt, som eleverne skal analysere og fortolke 1 blyant pr. elev Forberedelse: Print og laminér 1 sæt fodboldkort og hæng dem i en keyhanger til hver elev. Find 1 bold frem pr. 7 elever. Placér 4 kegler, så der fremkommer en bane med en passende størrelse f.eks. 8 m * 15 m Digtet kopieres til alle eleverne. Gennemførelse: De 7 elever fordeler sig nu med 1 elev placeret mellem hver kegle på hver side af banen og 2 elever inde på banen. Den sidste elev stiller sig ved 1 af keglerne. Øvelsen går ud på at få bolden til at køre mellem de 4 elever, som er placeret mellem keglerne. Bolden skal hele tiden spilles inde på banen. Eleverne inde på banen skal presse de elever, der står mellem keglerne, til at lave dårlige afleveringer, således at bolden kan erobres. Eleverne skal øve førstegangs afleveringer og tæmning af bolden, før der afleveres. 14

16 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER Når bolden er erobret, løber eleven, der mistede bolden ud og skifter plads med eleven ude ved keglen. Eleven ved keglen læser sine fodboldkort igennem, mens eleven venter på, at bolden mistes. Det gælder om at få øvet alle analyse- og fortolkningsbegreberne. Udvidelse af øvelsen: Eleverne skal have et digt og en blyant udleveret. Aktiviteten foregår på samme måde, men eleverne skal denne gang ved keglen notere svaret på analyse- og fortolkningsbegreberne på deres ark med digtet. I pausen inden næste øvelse kan eleverne få tid til at nå eventuelle resterende analyse- og fortolkningsbegreber igennem og få svarene noteret på digtet. Digtene afleveres til læreren. Alternative muligheder: Der kan placeres 2 elever ved keglen. Disse 2 elever øver analyse- og fortolkningsbegreberne, mens der ventes på, at bolden mistes. Når bolden mistes, skiftes først den ene elev ud, næste gang den anden elev. 15

17 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER DANSK DIGTE Øvelse 4: Fodboldgolf Analyse og fortolkning af et digt Deltagere: Grupper á 2 4 elever Materialer: kegler 1 bold pr. elev 1 sæt fodboldkort med analyse- og fortolkningsbegreberne Snor 1 digt Plasticlommer Blyanter Forberedelse: Kopier et digt, som eleverne skal analysere og fortolke. Kopier det i samme antal, som der er grupper. Skriv gruppens navn på digtet. Læg det i en plasticlomme sammen med en blyant. Print og laminér fodboldkortene med analyse- og fortolkningsbegreberne. Placer keglerne 2 og 2 med ca. 1 meters afstand. Hæng et fodboldkort fast ved den ene kegle. Der må gerne være flere kegler, end der er fodboldkort til. Placer evt. både den lette og den svære udgave på keglen. Find 1 fodbold frem pr. elev. 16

18 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER Gennemførelse: Fodboldgolf handler om at få bolden i hul på færrest skud, dvs. imellem 2 kegler. Der spilles, indtil bolden er kommet gennem alle kegler. Alle former for skud er tilladt med undtagelse af ført bold. Når eleverne kommer til en kegle med et fodboldkort, tager de deres digt frem og analyserer det efter punkterne på fodboldkortet. Svaret skal noteres på digtet. Det gælder om at komme først igennem banen. Alle skal have bolden i hul, før man kan sparke videre mod næste hul. Digtene afleveres til læreren. Alternative muligheder: Regler fra golf kan indføres. Forskellige skudformer kan vælges. Der kan spilles på tid eller færrest spark pr. gruppe. 17

19 ANALYSE- OG FORTOLKNINGSBEGREBER DIGTET: o Hvad hedder digtet, og hvilke oplysninger giver titlen? o Hvem har skrevet digtet? o Ved du noget om digteren, som har betydning? o Hvilken digtsamling er digtet fra? o Hvornår er digtet skrevet? o Hvilken betydning har disse oplysninger om digtet? DIGTETS INDHOLD: o Hvad drejer digtet sig om? o Er der en handling at gengive? o Er der en stemning, du kan sætte ord på? o Hvordan er digtet opbygget? o Er der ændringer i handling, stemning eller følelser? DIGTETS FORTÆLLER: o Hvilken fortæller er der brugt i digtet? o Hvor ligger synsvinklen? o Hvordan vil du karakterisere fortælleren? o Er der beskrivelser, beretninger, replikker? DIGTETS FORM: o Hvordan er digtet sat op på siden? o Hvordan er digtet inddelt i strofer og vers? o Er det er digt med bunden form eller frie strofer og vers? o Har digtets udseende og form betydning for, hvad du først lægger mærke til? o Hvordan hænger formen sammen med indholdet? 18

20 DIGTETS LYD: o Læs digtet højt! o Kan du finde sammenhængen mellem lyd og betydning? o Har digtet rim? Hvilke typer rim? Hvilken effekt har de? o Hvordan er digtets rytme? o Hvordan hænger rytmen sammen med indholdet i digtet? DIGTETS SPROG: o Hvilke ord og vendinger lægger du særligt mærke til og hvorfor? o Er der særlige sproglige virkemidler, f.eks. fremhævelser i digtet? o Er tegnsætningen brugt på en særlig måde? o Er der gentagelser? Hvilken funktion har de? o Er der modsætninger? Hvilken betydning har de? o Er der billedsprog? Hvad er sammenhængen mellem realplan og billedplan? DIGTETS HELHED: o Hvad synes du digtet udtrykker som helhed? o Hvad er digtets tema? o Hvad er digterens hensigt og budskab? o Perspektivering: Sammenlign digtet med andre digte, tekster eller film. o Sammenlign med andre digte, tekster eller film med samme tema o Sammenlign med andre digte og tekster af samme forfatter o Sammenlign digtet med andre digte, tekster, film med samme stemning, indhold, form, rim DIN VURDERING: o Hvordan du vurderer du digtet? o Du kan se på sammenhængen mellem indhold, form, lyd, sproglige billeder, digtets måde at udtrykke temaet på o Hvad synes du personligt om digtet og hvorfor? 19

21 ANALYSE- OG FORTOLKNINGSBEGREBER let udgave DIGTET: o Hvad hedder digtet, og hvilke oplysninger giver titlen? o Hvem har skrevet digtet? DIGTETS INDHOLD: o Hvad drejer digtet sig om? o Er der en stemning, du kan sætte ord på? o Hvordan er digtet opbygget? DIGTETS FORTÆLLER: o Hvilken fortæller er der brugt i digtet? DIGTETS FORM: o Hvordan er digtet inddelt i strofer og vers? DIGTETS LYD: o Har digtet rim? Hvilke typer rim? Hvilken effekt har de? DIGTETS SPROG: o Hvilke ord og vendinger lægger du særligt mærke til og hvorfor? o Er tegnsætningen brugt på en særlig måde? o Er der billedsprog? DIGTETS HELHED: o Hvad er digtets tema? o Hvad er digterens hensigt og budskab? o Perspektivering: Sammenlign digtet med andre digte, tekster eller film. DIN VURDERING: o Hvordan vurderer du digtet? o Hvad synes du personligt om digtet og hvorfor? 20

22 21

23 DIGTET: o Hvad hedder digtet, og hvilke oplysninger giver titlen? o Hvem har skrevet digtet? o Ved du noget om digteren, som har betydning? o Hvilken digtsamling er digtet fra? o Hvornår er digtet skrevet? o Hvilken betydning har disse oplysninger om digtet? DIGTETS INDHOLD : o Hvad drejer digtet sig om? o Er der en handling at gengive? o Er der en stemning, du kan sætte ord på? o Hvordan er digtet opbygget? o Er der ændringer i handling, stemning eller følelser? 22

24 23

25 DIGTETS FORTÆLLER: o Hvilken fortæller er der brugt i digtet? o Hvor ligger synsvinklen? o Hvordan vil du karakterisere fortælleren? o Er der beskrivelser, beretninger, replikker? DIGTETS FORM : o Hvordan er digtet sat op på siden? o Hvordan er digtet inddelt i strofer og vers? o Er det er digt med bunden form eller frie strofer og vers? o Har digtets udseende og form betydning for, hvad du først lægger mærke til? o Hvordan hænger formen sammen med indholdet? 24

26 25

27 DIGTETS LYD: o Læs digtet højt! o Kan du finde sammenhængen mellem lyd og betydning? o Har digtet rim? Hvilke typer rim? Hvilken effekt har de? o Hvordan er digtets rytme? o Hvordan hænger rytmen sammen med indholdet i digtet? DIGTETS SPROG : o Hvilke ord og vendinger lægger du særligt mærke til og hvorfor? o Er der særlige sproglige virkemidler, f.eks. fremhævelser i digtet? o Er tegnsætningen brugt på en særlig måde? o Er der gentagelser? Hvilken funktion har de? o Er der modsætninger? Hvilken betydning har de? o Er der billedsprog? Hvad er sammenhængen mellem realplan og billedplan? 26

28 27

29 DIGTETS HELHED: o Hvad synes du digtet udtrykker som helhed? o Hvad er digtets tema? o Hvad er digterens hensigt og budskab? o Perspektivering: Sammenlign digtet med andre digte, tekster eller film. o Sammenlign med andre digte, tekster eller film med samme tema o Sammenlign med andre digte og tekster af samme forfatter o Sammenlign digtet med andre digte, tekster eller film med samme stemning, indhold, form, rim... DIN VURDERING : o Hvordan du vurderer du digtet? o Du kan se på sammenhængen mellem indhold, form, lyd, sproglige billeder, digtets måde at udtrykke temaet på o Hvad synes du personligt om digtet og hvorfor? 28

30 29

31 DIGTET: o o Hvad hedder digtet, og hvilke oplysninger giver titlen? Hvem har skrevet digtet? DIGTETS INDHOLD: o o o Hvad drejer digtet sig om? Er der en stemning, du kan sætte ord på? Hvordan er digtet opbygget? 30

32 31

33 DIGTETS FORTÆLLER: o Hvilken fortæller er der brugt i digtet? DIGTETS FORM: o Hvordan er digtet inddelt i strofer og vers? 32

34 33

35 DIGTETS LYD: o Har digtet rim? Hvilke typer rim? Hvilken effekt har de? DIGTETS SPROG: o o o Hvilke ord og vendinger lægger du særligt mærke til og hvorfor? Er der billedsprog Er tegnsætningen brugt på en særlig måde? 34

36 35

37 DIGTETS HELHED: o o o Hvad er digtets tema? Hvad er digterens hensigt og budskab? Perspektivering: Sammenlign digtet med andre digte, tekster eller film. DIN VURDERING: Hvordan du vurderer du digtet? o Hvad synes du personligt om digtet og hvorfor? 36

38 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > BILLEDSPROG > OVERSIGT DANSK DIGTE Oversigt BILLEDSPROG Mål: Lære billedsprogsbegreberne: Billedsprog, realplan, billedplan, sammenligning, metafor, personificering, besjæling, symbol, gentagelse og de tilhørende ordforklaringer. Fodboldelementer i øvelserne: Jonglere Forskellige skudformer Skud på mål Driblinger Finter Vendinger Øvelsesoversigt: Øvelse 1: Lyt og lær billedsprogsbegreber Øvelse 2: Scor et mål eller læs et billedsprogsbegreb og den tilhørende ordforklaring Øvelse 3: Hvem får flest jongleringer? øve billedsprogsbegreber Øvelse 4: Øve din sparketeknik øve billedsprogsbegreber Øvelse 5: Domino med billedsprogsbegreber Øvelse 6: Jonglering, finter og driblinger øve billedsprogsbegreber 37

39 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > BILLEDSPROG > OVERSIGT Materialer: Øvelsesbeskrivelse til lærerne Forklaring af øvelserne til brug af eleverne på kort til at hænge i en keyhanger 2 A- 4 sider med billedsprogsbegreberne og de tilhørende ordforklaringer Spørgsmål- svar kort med billedsprogsbegreberne på den ene side og de tilhørende ordforklaringer på den anden side. Spørgsmål- svar kortene kan kopieres enkeltvis eller 2- sidet. Ligesom de kan bruges til øvelserne i stedet for A- 4 siden med billedsprogsbegreberne og de tilhørende ordforklaringer ü Domino ü ü ü ü Alternative muligheder: Spørgsmål- svar kortene kan bruges til: Quiz og byt ude på fodboldbanen. I denne øvelse har hver elev et spørgsmål- svar kort. Når en elev møder en anden elev, stiller den ene elev sit spørgsmål og den anden elev svarer på spørgsmålet. Derefter stiller den anden elev sit spørgsmål og den første elev svarer på spørgsmålet. Når begge har stillet deres spørgsmål og svaret, bytter de kort. Begge markerer nu, at de er klar til at møde en ny makker. Eleverne kan markere, at de er ledige ved at række hånden i vejret; begynde at jonglere; drible med bolden. Så snart de ser andre elever, der er ledige, mødes de og aktiviteten fortsætter. I kan aftale, at eleverne først skal skyde på mål, drible rundt om målet, heade 3 gange, før eleverne mødes og stiller deres nye spørgsmål til hinanden. Billedsprogsbegreberne og de tilhørende ordforklaringer kan bruges som hjælp til at finde billedsprog i digte, mens eleverne laver forskellige fodboldøvelser eller småspil. 38

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 2 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 3 Indledning Om materialet... 5 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere

Kilde. Brug Bolden. Billedsprog s. 38-58. http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf

Kilde. Brug Bolden. Billedsprog s. 38-58. http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf Kilde Brug Bolden Billedsprog s. 38-58 http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf Billedsprog Begreber og ordforklaringer Billedsprog: Samlet betegnelse for en lang række

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U9 10

Forslag til træningsøvelser for U9 10 Forslag til træningsøvelser for U9 10 Koordinationstræning: Alle 25 x 10 meter Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige

Læs mere

Afleveringer. Variation

Afleveringer. Variation Afleveringer Der opstilles en række kegler i to forskellige farver. Der stilles en spiller ved hver kegle, resten stiller sig ved start keglen. Første spiller skal nu spille bolden frem til første spiller

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i:

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i: Beskrivelse: Dette er et fodboldforløb som er lavet til et idrætshold på b-niveau, men kan også bruges til c-niveau. Mange af spiløvelserne tager udgangspunkt i spillet 5 mod 5, da det kan være en fordel

Læs mere

Parbold. Fanger (1) Fanger (2) Bemærkninger:

Parbold. Fanger (1) Fanger (2) Bemærkninger: Parbold 2 og 2 om 1 bold - 1 fanger i midten - Fangeren skal fange bolden fra et af holdene - når denne har gjort det bytter han/hun med en af dem som bolden er fanget fra. Parrene har helle udenfor stregerne,

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6 Vildbjerg FS Træning 1 // U6 Opvarmning: 1. Kongeløber (ca. 8-10min.) a. 2 fangere på en opmærket keglebane. Resterende spillere skal fordeles på de 2 langsider b. Det gælder om at bevæge sig fra sidelinje

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

PIGERAKET TRÆNINGSPAS

PIGERAKET TRÆNINGSPAS FODBOLDØVELSER PIGERAKET TRÆNINGSPAS EN DEL AF NOGET STØRRE 2 KÆRE TRÆNER Din klub har valgt at afholde Pigeraketten og derfor også valgt at sætte fokus på det fodboldtilbud, som netop jeres klub tilbyder

Læs mere

Produktionstræning. Deltagere: Alle. Banen: Hele banen. Øv 3 Øv 4

Produktionstræning. Deltagere: Alle. Banen: Hele banen. Øv 3 Øv 4 Produktionstræning Banen: Hele banen Fig. opstilles på midten og i den ene side af banen. Der arbejdes i 20 sek. Og derefter 5 gange pause, så gerne 6 spillere ved hver station. Øvelse 1 (midtstopper)

Læs mere

Teknikskole. Organisationscirklen. Teknikmærke øvelser. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Teknikskole. Organisationscirklen. Teknikmærke øvelser. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Teknikskole Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge din

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Teknikskole - Vendinger

Teknikskole - Vendinger Teknikskole - Vendinger 19.9.2011 Dette skrift er tænkt som inspirationsmateriale til klubbens trænere, med forslag til øvelser i hverdagens træning, der følger op weekendens teknikskole. Det første tema,

Læs mere

Koordinationstræning. Formål: Børnene skal lære grundlæggende motorik og bevægelse.

Koordinationstræning. Formål: Børnene skal lære grundlæggende motorik og bevægelse. Koordinationstræning Abekatte streger: Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige god ved alle spillerne, men man kan

Læs mere

Håndbog: Lyrik-Poesi

Håndbog: Lyrik-Poesi Håndbog: Lyrik-Poesi Elevhåndbog til Poesi - lyrik Genren Genren er lyrik. Alle tekster tilhører en genre. Tekster med strofer, vers og rim er lyrik. Arten Arten er et digt Et digt kan være Salmer Folkeviser

Læs mere

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning Fysisk aktivitet i den boglige undervisning 1 Battle Øve begreber, teorier og beregninger i de naturvidenskabelige fag Besvare redegørende eller analyserende spørgsmål af tekster i fx historie, samfundsfag

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING Cooperative Learning til matematik i overbygningen

LÆRERVEJLEDNING Cooperative Learning til matematik i overbygningen LÆRERVEJLEDNING Cooperative Learning til matematik i overbygningen Learnhow v/rikke Josiasen Dygtige elever, aktive elever, engagerede elever, sociale elever eller ikke Ved at bruge strukturerne fra cooperative

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Spillere U15 - U17 år

Spillere U15 - U17 år TRÆNINGSMANUAL Spillere U15 - U17 år Årsplan Speed 1 Årsplan Årsplan 15-17 år 1 år = 42 uger 1 uge = 3 tekniske sessioner 1 session = 2 timer Kamp = 1 pr. uge Fokus Færdigheder gennem konkurrence Mål Bedre

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Den Røde og Sorte Tråd

Den Røde og Sorte Tråd Den Røde og Sorte Tråd Indholdsfortegnelse: Forord Side 2 U6-U7 Side 3 U8 Side 5 U9 Side 8 U10-U11 Side 12 U12-U13 Side 18 U14-U15 Side 26 U17-U19 Side 36 Eksempel på træningspas U6-U7 Side 45 Eksempel

Læs mere

Øvelseshæfte. 6-9 årige Boldberøringer - tæm og spark Bold og bevægelse Spillet og samspillet

Øvelseshæfte. 6-9 årige Boldberøringer - tæm og spark Bold og bevægelse Spillet og samspillet Øvelseshæfte 6-9 årige Boldberøringer - tæm og spark Bold og bevægelse Spillet og samspillet 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Find dit dyr. Bowling DE YNGSTE DE YNGSTE. Variation. Variation. Formål.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Find dit dyr. Bowling DE YNGSTE DE YNGSTE. Variation. Variation. Formål. Nr.9155 Alder: 4-6 år - Tid: 8 min. Nr.9152 Find dit dyr af et af 3 dyr. Spillerne deles i tre hold. Hvert hold får et dyrenavn. Hvert hold leder en efter Bowling række bag en kegle i passende afstand

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U7 U8

Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Driblinger Alle 1 bold pr. spiller Der laves en firkant hvor hver spiller har en bold, træneren tager også en bold så spiller kan se hvad der skal laves. Man starter

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet

Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet Indholdsfortegnelse Dan ord... 2 Ordbold på figurbanen... 2 Staveræs på bogstavbanen... 3 Find flest ord på bogstavbanen... 4 Staveløb på figurbanen...

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT ØVELSESKORT MED FODBOLDTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fodbolddelen

Læs mere

Materiale til børneseminar

Materiale til børneseminar Materiale til børneseminar Instruktør: Bo Sundahl Session: u9 til u12 Medier: Marienlyst u11 piger Forord Temaet på årets børnetrænerseminar er "" og opgaven som vi instruktører har fået er at give eksempler

Læs mere

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers Nr.3493 Alder: 8-10 år - Tid: 12 min. Nr.3492 Alder: 8-10 år - Tid: 8 min. At gribe bolden De 2 spillere står overfor hinanden med ca. 2 og 2 sidelæns løb på et mål eller ca. 10-15 m før der skiftes retning.

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Elevhåndbog lyrik 7. - 10. klasse

Elevhåndbog lyrik 7. - 10. klasse Elevhåndbog lyrik 7. - 10. klasse Side 1 af 13 Genren Genren er lyrik. Alle tekster tilhører en genre. Tekster med strofer, vers og rim er lyrik. Arten Arten er et digt Et digt kan være Salmer Folkeviser

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Lyrik. Så det tager kun et øjeblik at læse det digt, der skildrer et øjeblik, (om end det kan tage noget længere tid at forstå).

Lyrik. Så det tager kun et øjeblik at læse det digt, der skildrer et øjeblik, (om end det kan tage noget længere tid at forstå). Lyrik Lyrik kan noget som prosa ikke kan. På meget kortere tid, med meget færre ord, kan lyrik sige noget om væsentlige sider ved den menneskelige tilværelse. Lyrik er ikke, som fiktionsprosaen, kendetegnet

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Talentfulde fodboldpiger

Talentfulde fodboldpiger Talentfulde fodboldpiger Årgang 2001 >>Sin egen bedste stjernespiller

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver Ajax 1 Banen: 20 X 40 Øvelsen opstilles som pasnings Y, dog behøver der kun at være en kegle helt ude. Der spilles frem til midten, som ligger bolden af for første spiller, der nu spiller den helt ud.

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Historien bliver til virkelighed

Historien bliver til virkelighed Historien bliver til virkelighed Eleverne går sammen to og to og skriver en lille historie på max. 10 linjer. Der skal indgå en række udsagnsord, som læreren evt. skriver på tavlen. Når eleverne har skrevet

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

DBBF inspirationsmateriale. Basketball øvelses ABC

DBBF inspirationsmateriale. Basketball øvelses ABC DBBF inspirationsmateriale Type Oprindelige forfatter Opsummering Målgruppe Krav Problemområder Materialer Arbejdskraft Faciliteter Senest opdateret Basketball øvelses ABC Øvelser og beskrivelse af Fundamentals

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Af Katja Dollerup Schmidt Poulsen Børnene der modtager dansk-undevisning på den Skandinaviske Skole i Maputo er spredt

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Direkte spiltræning. 45 meter. 60 meter DGI FODBOLDSKOLER SIDE 18 AF 43

Direkte spiltræning. 45 meter. 60 meter DGI FODBOLDSKOLER SIDE 18 AF 43 Direkte spiltræning Øvelse 4: 3 hold af 5 spillere plus målmænd, banen er 60 x 45 m. og 3 zoner af 20 meter. Oversiddere er aktive i pausen, der spilles i intervaller af 3-4 minutter. I de første 2 zoner

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Blok og Rebound (Defensive Boards) Blokere og Afholde (Close out and Contain)

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Blok og Rebound (Defensive Boards) Blokere og Afholde (Close out and Contain) Nr.6464 Nr.6462 Blok og Rebound (Defensive Boards) angriberen, bøjet ben, hænderne oppe og bruge bagdel og skuldre til at blokere angriberen. Blokere og Afholde (Close out and Contain) Forsvaret skal sørge

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016

Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016 Øvelseskatalog til orienteringskursus GI - Sønderborg 2016 1) o-fange gælder om at få klippet alle 18 poster først... Rekvisitter: 18 store kegler, 18 klippetænger, numrene 1-18, o-fange-kort Forberedelse:

Læs mere

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse 9 SJOVE Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse Samarbejde vil være omdrejningspunktet for de 7 lege i kompendiet. Aktiviteterne kan foregå både inde- og udendørs og

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Uge Dag Dato Materialer Tema Opvarmning Træner Station 1 Træner Station 2 Træner Station 3 Træner

Uge Dag Dato Materialer Tema Opvarmning Træner Station 1 Træner Station 2 Træner Station 3 Træner Træningsplan Trænere Ung trænere Forældre hjælp Efterår 2015 (10 uger) Smedsgaard Rasmus Levin Pedersen Jørgen Hansen Borbjergaard U9 Drenge - Mejrup GU Sørensen Mathias Høy Troelsen Claus Gedved Flemming

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON. Nr.10292 Alder: 12-90 år - Tid: 5 min. Nr.10291 Alder: 12-90 år - Tid: 3 min. Basistræning i rytme med magasin Tag to magasiner med på banen uden patroner Stil dig ved baglinjen. Ved start gå frem til

Læs mere

Læsning, genretræk og forståelse

Læsning, genretræk og forståelse Læsning, genretræk og forståelse Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm.

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 2.- 3.klasse Boldbasis og Boldteknik Håndbold i skolen - alle børn i spil 1 KÆRE FORENINGER OG FRIVILLIGE, KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere