03. MATEMATIK 04. ENGELSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03. MATEMATIK 04. ENGELSK"

Transkript

1 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk som en god teori DANSK DIGTE Analysemodel Oversigt... 8 Øvelsesbeskrivelser Analyse- og fortolkningsbegreber Analyse- og fortolkningsbegreber Let udgave Analyse- og fortolkningsbegreber Fodboldkort Analyse- og fortolkningsbegreber Fodboldkort, let udgave Billedsprog Oversigt Øvelsesbeskrivelser Begreber og ordforklaringer Kort til eleven Spørgsmål- og svarkort Domino Rim Oversigt Øvelsesbeskrivelser Begreber og ordforklaringer Kort til eleven Spørgsmål- og svarkort Momory spørgsmål- og svarkort Quiz og byt blå Quiz og byt grøn Quiz og byt lilla Quiz og byt turkis GRAMATIK Oversigt Spark til bøjningen Øvelsesbeskrivelse Kategorikort Opgavekort A Opgavekort B Opgavekort C Drible med ordklasser Øvelsesbeskrivelse Opgavekort Træn sparketeknikker Øvelsesbeskrivelse Opgavekort til keyhanger Mix og Match Øvelsesbeskrivelse Opgavekort A -sion eller -tion Opgavekort B -in eller -ind Opgavekort C -ene eller -ende Vælt keglerne Øvelsesbeskrivelse Kategorikort Opgavekort -ene eller -ende Defense or attack Øvelsesbeskrivelse Tre mod tre Øvelsesbeskrivelse Kategorikort Opgavekort A -in eller -ind Opgavekort B -sion eller -tion Opgavekort C -ene eller -ende Stave og drible Øvelsesbeskrivelse Staveordskort ANDRE OMRÅDER Gernre Øvelsesbeskrivelse Opgavekort Kommaregler Øvelsesbeskrivelse Kommaregler Reklamebilledets virkemidler Øvelsesbeskrivelse Momorykort MATEMATIK BRØKER Øvelsesbeskrivelse Opgavekort GEOMETRI Oversigt Scoringsvinkler Øvelsesbeskrivelse Opgavekort Kvik på fødderne Øvelsesbeskrivelse Opgavekort Memory med bolden Øvelsesbeskrivelse Memorykort Den største trekant Øvelsesbeskrivelse ANDRE OMRÅDER Ligninger Øvelsesbeskrivelse Opgavekort ENGELSK GLOSER Oversigt Øvelsesbeskrivelse Gloseark, A Glosekort Gloser til true/not true Skilte til true/not true TEKSTFORSTÅELSE Oversigt Øvelsesbeskrivelser Øvelsesbeskrivelser ABCD-kort ANDRE OMRÅDER Læs og træn Øvelsesbeskrivelser Opgavekort Modsætninger Øvelsesbeskrivelser Modsætningskort Wordfamilies Øvelsesbeskrivelser Opgavekort SKABELONER Spark til bøjningen skabelon til opgavekort Stave og drible skabelon til staveord HENVISNINGER Henvisninger

2 FORORD Børn og unge har brug for at lære på mange forskellige måder. Regeringen har med aftalen om et fagligt løft af folkeskolen sat som mål, at alle elever skal blive så dygtige, de kan. Det skal blandt andet ske ved at åbne skolen mere for nye måder at gribe undervisningen an på, og en af måderne er at bringe bevægelse og idræt mere ind i det pædagogiske og didaktiske arbejde. Med det materiale, du har foran dig, er der givet nogle konkrete bud på, hvordan undervisningen i dansk, matematik og engelsk kan beriges med fysisk bevægelse og øvelser fra fodboldverdenen. Eller ved at se tingene fra en anden side: Hvordan idræt kan tilrettelægges, så eleverne også lærer dansk og matematik. Materialet rummer mange og forskellige øvelser, som langt de fleste børn og unge på mellemtrin og udskoling vil kunne få gavn af. Materialet er udviklet i tilknytning til projektet Fodbold Fulton, hvor regler, normer og rammer fra fodboldens verden er omdrejningspunktet i projektet, der har som mål at lade en fysisk aktivitet, som de unge brænder for, være et afsæt for undervisningen i udskolingen. Vi håber materialet vil blive taget godt imod af skoler, lærere og andre undervisere, og brugt som led i at eksperimentere og afprøve nye læringsformer i folkeskolen, ungdomsskolen og andre læringsrum for børn og unge. 1

3 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton læring gennem fodbold Grundtanken i Akademiet Fodbold Fulton er, at man lærer bedst, når læringen tager udgangspunkt i noget, man brænder for. For os handler det om fodbold det kunne have været så meget andet. Det primære er, at vi giver børn lyst til at lære, for så lærer de bedst. Akademiet Fodbold Fulton er blevet til i et samarbejde mellem Fonden Akademiet Fodbold Fulton, som blandt andre Brian Laudrup og Lars Høgh står bag, og Gentofte Kommune. Sammen søger vi at gå nye veje for at gøre skoledagen vedkommende, udfordrende, lærerig og stimulerende, også for de drenge, som har brug for at bevæge sig noget mere i løbet af skoledagen, end et almindeligt skema giver mulighed for. Her tager vi fodbolden med ind i klassen og snakker om statistikker i matematik, hooliganisme i samfundsfag og analyserer en fodboldkamp i dansk næsten på samme måde, som man analyserer en dansk novelle. Vi flytter også læringen ud på fodboldbanen og måler skudvinkler og rumfang i matematik, dribler dansk grammatik og laver engelske skudøvelser. Kort sagt bygger vi bro mellem skole og fritid. Mellem lyst og nødvendighed. Akademiet Fodbold Fulton handler ikke om at skabe elitefodboldspillere, men om at ruste og inspirere eleverne til at søge videre på en ungdomsuddannelse. Det er projektets klare, faglige målsætning, at eleverne skal sikres et så stærkt fagligt fundament, at de ved projektets afslutning har frit valg i forhold til deres videre uddannelsesforløb. Når projektet tager udgangspunkt i fodbold, er det, fordi fodboldbanens kridtstreger netop skaber en perfekt ramme inden for hvilken, man kan arbejde med såvel faglige som sociale kompetencer. Man kan lære at tage ansvar, holde fokus, håndtere nederlag og succeser, og man kan få forståelse for betydningen af samarbejde. Styrken ved fodboldens regler er, at de er enkle og nemme at forholde sig til, og at drenge typisk indordner sig helt naturligt under dem. Fakta Den første Fodbold Fulton- klasse startede i august 2013 på Bakkegårdsskolen i Gentofte på 7. årgang, og pilotprojektet afsluttes i juni Samtlige elever har selv valgt dette særlige undervisningstilbud, der har været åbent for alle 2

4 elever i 7. klasse, som har en særlig glæde ved at spille fodbold og en lyst til en anderledes skoledag. Der går 18 drenge i klassen. Udover fokus på læring og fodbold fokuserer skoledagen også på ernæringsrigtig kost, der gør det muligt for eleverne at yde deres bedste både på banen og i klasseværelset. Brian Laudrup og Lars Høgh er medlemmer af bestyrelsen af den fond, der står bag projektet, og står ligeledes for hyppig træning af klassen. Christina Wex Projektleder i Akademiet Fodbold Fulton 3

5 Indledning Om inspirationsmaterialet: Brug indersiden af bolden Mange elever har brug for at bevæge sig for at kunne lære godt, og endnu flere elever kan godt lide at bevæge sig i skolen. Og glade elever lærer som bekendt bedst. I dette materiale kombinerer vi elevernes lyst og behov for bevægelse med skolens krav om læring. Vi har udviklet en lang række selvstændige øvelser, som giver eleverne mulighed for at lære elementer fra fagene: Dansk, matematik og engelsk med udgangspunkt i fodbold. Ideen til udviklingen af denne type materialer er opstået i forbindelse med forfatternes involvering i Akademiet Fodbold Fulton, hvor opgaven netop består i at udvikle nye materialer. Materialerne gør det muligt at få elever med passion for fodbold til at finde elementer fra traditionelle skolefag mere interessante og gør det også muligt for mange elever at lære lettere. De enkelte øvelser kan anvendes uafhængig af hinanden og som supplement til den daglige undervisning for at sikre bevægelse i undervisningen. Nogle øvelser indeholder decideret elementer, så eleverne får mulighed for at bevæge sig under selve indlæringen, mens andre øvelser blot flytter arbejdet med forskellige faglige områder ud på fodboldbanen for at øge elevernes motivation. Der er tale om meget forskelligartede øvelser udviklet af forskellige forfattere nogle øvelser er helt enkle, mens andre er ret omfattende at gennemføre. Derfor varierer beskrivelsen af de enkelte øvelser meget. Vi har valgt at fokusere på følgende områder inden for de enkelte fag: DANSK: Digte og grammatik. MATEMATIK: Brøker og geometri. ENGELSK: Engelske gloser og tekstforståelse. Hertil kommer en række forskellige ekstra øvelser inden for de 3 fag. Materialet henvender sig til klassetrin og kan også anvendes som træning eller repetition på højere klassetrin. 4

6 Materialet indeholder en beskrivelse af hver øvelse, en oversigt over de nødvendige materialer til øvelsen samt en lang række opgavekort mv. lige til at kopiere og evt. laminere. Vi ønsker jer held og lykke med materialerne, der giver eleverne mulighed for at bruge indersiden af bolden på en helt ny måde. Forfatterne. 5

7 Indledning Der er ikke noget så praktisk som en god teori - derfor virker læringsstilene i undervisningen. Fra mere end 800 videnskabelige forskningsprojekter rundt omkring i det meste af Verden ved vi i dag en masse om, hvordan elever i skolen lærer på forskellige måder, og hvordan man med enkle midler kan få undervisningen til at være både sjovere og mere lærerig på samme tid for både eleven og læreren. Nogle elever lærer bedst i en undervisningssituation, hvor læreren taler meget, og børnene får mulighed for også at tale, mens andre børn bedst tilegner sig ny viden, når de læser i en bog, ser en film om et bestemt emne eller får mulighed for at udtrykke sig skriftligt. Begge grupper elever har gode muligheder for at lære i skolen, idet meget af undervisningen foregår på denne måde. Der er imidlertid en tredje gruppe elever, der bedst lærer, når undervisningen har et praktisk udgangspunkt. Disse børn kan ofte finde undervisningen i skolen mindre interessant, og de nyder i fulde drag, når læreren gør undervisningen mere praktisk, og de får mulighed for at bruge deres krop og hænder, når de skal lære noget nyt eller svært stof. Denne gruppe udgør faktisk over halvdelen af eleverne i skolen. Nærværende materiale henvender sig først og fremmest til denne gruppe elever, og der er dog næppe nogen tvivl om, at andre elever også vil finde materialerne afvekslende og interessante. Vi ved også fra forskningen, at alle elever har godt af at lære på deres bedste måde og så repetere på en af de andre måder. I materialet er der nogle øvelser, der handler om at lære om brøker ude på fodboldbanen, I en af øvelserne er eleverne sammen 2 og 2 (en målmand og en skytte). Skytten skyder 6 skud på mål fra straffesparkspletten og tæller sine scoringer. Målmanden tæller sine redninger. Skytten udregner sin scoringsandel, og målmanden udregner sin redningsandel. Brøkerne sammenlignes. Og hvorfor er det så, at denne øvelse vil virke godt for de elever, der lærer bedst ved at bruge kroppen? 6

8 For det første er opgaven relateret direkte til praksis og oven i købet med et konkurrencemoment, som særligt motiverer disse elever. Eleverne kan hurtigt fornemme, at den elev, der ender med den største brøk, har vundet dysten. For det andet er det sådan, at når eleverne bevæger sig, kan de bedre forstå matematikken i opgaven og vigtigst af alt bedre huske, hvordan det forholder sig med tæller og nævners størrelser, når man sammenligner brøker. I en anden øvelse, hvor det faglige emne er ligninger, skal 2 hold dyste imod hinanden i en ligningsstafet. De 2 hold stiller sig klar ved deres opgavekort med ligninger. Den første elev fra hvert hold må vende det øverste kort, kigge på ligningen og forsøge at løse den. Når eleven mener at have det rigtige svar, dribler eleven ud for at hente svarkortet med det rigtige svar ude på banen. Når eleven kommer tilbage, afgør læreren, om svaret er korrekt. Er svaret korrekt, må den næste elev i rækken tage et nyt kort etc. Hvis svaret ikke er korrekt, må eleven af sted igen og lægge det forkerte svarkort tilbage og forsøge sig igen. I denne øvelse kan læreren tydelig konstatere, om eleven lærer bedst ved at bruge kroppen. Hvis det er tilfældet, vil eleven spurte af sted med bolden, så snart han har set kortet med ligningen og under selve løbet regne ud, hvad den rigtige løsning er. Andre elever vil stå stille og måske tale højt med sig selv, mens der regnes, mens andre igen vil kigge grundigt på ligningen og herefter spurte med bolden ud efter et svarkort. Igen er her et eksempel på, at hvis nogle elever får lov til at bevæge sig, mens der tænkes, så går det lettere med læringen. Materialet indeholder mange øvelser inden for forskellige faglige områder i dansk, matematik og engelsk, og fælles for alle øvelserne er, at det skal være sjovere for de fleste elever og mere effektivt for en stor del af eleverne at lære nyt, når det foregår med en bold ude på fodboldbanen. 7

9 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > OVERSIGT DANSK DIGTE Oversigt ANALYSE OG FORTOLKNING Mål: Kunne analyse- og fortolkningsbegreberne: fakta om digtet indhold fortællertype form lyd sprog helhed (fortolkning / perspektivering / vurdering) Fodboldelementer i øvelsen: Jonglere Drible Præcisionsskud Erobring Tæmning Afleveringer Første berøringer Øvelsesoversigt: Øvelse 1: Fodboldstopdans øve analyse- og fortolkningsbegreberne Øvelse 2: Øve sparketeknik øve analyse- og fortolkningsbegreberne Øvelse 3: Erobring af bolden øve analyse- og fortolkningsbegreberne Øvelse 4: Fodboldgolf analyse og fortolkning af et digt 8

10 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > OVERSIGT Materialer: ü ü ü ü ü ü Oversigt Øvelsesbeskrivelse til lærerne A- 4 side med analyse- og fortolkningsbegreberne A- 4 side med analyse- og fortolkningsbegreberne (let udgave) Fodbolde med analyse- og fortolkningsbegreberne Fodbolde med analyse- og fortolkningsbegreberne (let udgave) Alternative muligheder: v Øve forskellige skudformer og skud på mål, mens analyse- og fortolkningsbegreberne øves 9

11 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER DANSK DIGTE Øvelsesbeskrivelser ANALYSE OG FORTOLKNING ØVELSESOVERSIGT: Øvelse 1: Fodboldstopdans øve analyse- og fortolkningsbegreber Øvelse 2: Øve sparketeknik øve analyse- og fortolkningsbegreber Øvelse 3: Erobring af bolden øve analyse- og fortolkningsbegreber Øvelse 4: Fodboldgolf analyse og fortolkning af et digt 10

12 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER DANSK DIGTE Øvelse 1: Fodboldstopdans Øve analyse- og fortolkningsbegreber Deltagere: 5-30 Materialer: 1 bold pr. elev 16 kegler 8 kegler i en farve, 8 i en anden farve Tromme Fodboldkort, hvorpå analyse- og fortolkningsbegreberne står skrevet i en let og svær udgave Et digt, som eleverne skal analysere og fortolke En blyant pr. elev Forberedelse: Print og laminer fodboldkortene med analyse- og fortolkningsbegreberne i både den lette og den svære udgave. Fodboldkortene skal kopieres 2- sidet. Afgræns en bane ved hjælp af kegler. Størrelsen af banen skal tilpasses antallet af elever. Under hver kegle skal der lægges en fodbold med et analyse- eller fortolkningsbegreb. Under den ene farve kegler lægges den lette udgave, og under den anden farve kegler lægges den svære udgave. Digtet kopieres til alle eleverne. Gennemførelse: Læreren placerer sig i midten af området. Eleverne dribler rundt mellem hinanden på den afgrænsede bane. Eleverne skal have bolden tæt ved fødderne. 11

13 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER Læreren spiller en rytme på trommen, og spillerne skal drible, så længe rytmen lyder. Så snart rytmen stopper, skal spillerne hurtigst muligt stoppe bolden med fodsålen. Det gælder om at stoppe bolden så hurtigt som muligt. Dernæst løber eleverne hen til en kegle og læser kortet med et analyse- og fortolkningsbegreb, der ligger under keglen. Når kortet er læst, løber eleverne hurtigst muligt hen til deres bold igen og er klar. Næste gang løbes der hen til en ny kegle. Det gælder om at få læst alle fodboldkortene under keglerne. Der er valgmulighed mellem at læse de lette eller de svære fodboldkort. Fodboldkortene ligger under hver sin farve kegler. 2. omgang af aktiviteten: Eleverne skal have et digt og en blyant udleveret. Aktiviteten foregår på samme måde, men eleverne skal denne gang ved keglerne notere svaret på analyse- og fortolkningspunktet på deres ark med digtet. Det kan være en god idé at aftale, hvor lang tid eleverne har til at notere svaret. Efterfølgende skal alle eleverne stå i en ring og sige svarene højt på skift, mens de jogger for at holde pulsen oppe. Alternative muligheder: Andre måder bolden skal stoppes på. F.eks. lave en finte og derefter stoppe bolden. I stedet for at stoppe egen bold, når rytmen stopper, skal eleverne spille deres bold videre til en anden spiller og efterfølgende modtage en aflevering fra en spiller. Trommen kan erstattes af en spand. Måden svarene på analyse- og fortolkningsbegreberne gennemgås på kan varieres. F.eks. kan eleverne i stedet drible rundt mellem hinanden. På et givet signal skal eleverne finde sammen to og to eller tre og tre og sige svaret på første analyse- og fortolkningsbegreb. Dernæst skal de dribler igen, på signalet skal eleverne finde sammen igen og sige svaret på næste analyse- og fortolkningsbegreb. 12

14 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER DANSK DIGTE Øvelse 2: Øve sparketeknik Øve analyse- og fortolkningsbegreber Deltagere: 2 30 Materialer: 1 fodbold pr. 2 elever 1 sæt fodboldkort i en keyhanger til hver elev Forberedelse: Print og laminér 1 sæt fodboldkort og hæng dem i en keyhanger til hver elev. Find 1 bold frem pr. 2 elever. Gennemførelse: Eleverne skyder til hinanden med forskellige skudformer. Den ene elev siger et analyse- og fortolkningsbegreb, den anden elev siger teksten under selv begrebet. Når alle begreber er nævnt, bytter eleverne roller. Alternative muligheder: Eleverne kan finte, før de sparker. 13

15 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER DANSK DIGTE Øvelse 3: Erobring af bolden Øve analyse- og fortolkningsbegreber Deltagere: 7 28 Materialer: 1 fodbold pr. 6 elever 4 kegler pr. 6 elever 1 sæt fodboldkort i en keyhanger til hver elev Et digt, som eleverne skal analysere og fortolke 1 blyant pr. elev Forberedelse: Print og laminér 1 sæt fodboldkort og hæng dem i en keyhanger til hver elev. Find 1 bold frem pr. 7 elever. Placér 4 kegler, så der fremkommer en bane med en passende størrelse f.eks. 8 m * 15 m Digtet kopieres til alle eleverne. Gennemførelse: De 7 elever fordeler sig nu med 1 elev placeret mellem hver kegle på hver side af banen og 2 elever inde på banen. Den sidste elev stiller sig ved 1 af keglerne. Øvelsen går ud på at få bolden til at køre mellem de 4 elever, som er placeret mellem keglerne. Bolden skal hele tiden spilles inde på banen. Eleverne inde på banen skal presse de elever, der står mellem keglerne, til at lave dårlige afleveringer, således at bolden kan erobres. Eleverne skal øve førstegangs afleveringer og tæmning af bolden, før der afleveres. 14

16 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER Når bolden er erobret, løber eleven, der mistede bolden ud og skifter plads med eleven ude ved keglen. Eleven ved keglen læser sine fodboldkort igennem, mens eleven venter på, at bolden mistes. Det gælder om at få øvet alle analyse- og fortolkningsbegreberne. Udvidelse af øvelsen: Eleverne skal have et digt og en blyant udleveret. Aktiviteten foregår på samme måde, men eleverne skal denne gang ved keglen notere svaret på analyse- og fortolkningsbegreberne på deres ark med digtet. I pausen inden næste øvelse kan eleverne få tid til at nå eventuelle resterende analyse- og fortolkningsbegreber igennem og få svarene noteret på digtet. Digtene afleveres til læreren. Alternative muligheder: Der kan placeres 2 elever ved keglen. Disse 2 elever øver analyse- og fortolkningsbegreberne, mens der ventes på, at bolden mistes. Når bolden mistes, skiftes først den ene elev ud, næste gang den anden elev. 15

17 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER DANSK DIGTE Øvelse 4: Fodboldgolf Analyse og fortolkning af et digt Deltagere: Grupper á 2 4 elever Materialer: kegler 1 bold pr. elev 1 sæt fodboldkort med analyse- og fortolkningsbegreberne Snor 1 digt Plasticlommer Blyanter Forberedelse: Kopier et digt, som eleverne skal analysere og fortolke. Kopier det i samme antal, som der er grupper. Skriv gruppens navn på digtet. Læg det i en plasticlomme sammen med en blyant. Print og laminér fodboldkortene med analyse- og fortolkningsbegreberne. Placer keglerne 2 og 2 med ca. 1 meters afstand. Hæng et fodboldkort fast ved den ene kegle. Der må gerne være flere kegler, end der er fodboldkort til. Placer evt. både den lette og den svære udgave på keglen. Find 1 fodbold frem pr. elev. 16

18 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > ANALYSEMODEL > ØVELSESBESKRIVELSER Gennemførelse: Fodboldgolf handler om at få bolden i hul på færrest skud, dvs. imellem 2 kegler. Der spilles, indtil bolden er kommet gennem alle kegler. Alle former for skud er tilladt med undtagelse af ført bold. Når eleverne kommer til en kegle med et fodboldkort, tager de deres digt frem og analyserer det efter punkterne på fodboldkortet. Svaret skal noteres på digtet. Det gælder om at komme først igennem banen. Alle skal have bolden i hul, før man kan sparke videre mod næste hul. Digtene afleveres til læreren. Alternative muligheder: Regler fra golf kan indføres. Forskellige skudformer kan vælges. Der kan spilles på tid eller færrest spark pr. gruppe. 17

19 ANALYSE- OG FORTOLKNINGSBEGREBER DIGTET: o Hvad hedder digtet, og hvilke oplysninger giver titlen? o Hvem har skrevet digtet? o Ved du noget om digteren, som har betydning? o Hvilken digtsamling er digtet fra? o Hvornår er digtet skrevet? o Hvilken betydning har disse oplysninger om digtet? DIGTETS INDHOLD: o Hvad drejer digtet sig om? o Er der en handling at gengive? o Er der en stemning, du kan sætte ord på? o Hvordan er digtet opbygget? o Er der ændringer i handling, stemning eller følelser? DIGTETS FORTÆLLER: o Hvilken fortæller er der brugt i digtet? o Hvor ligger synsvinklen? o Hvordan vil du karakterisere fortælleren? o Er der beskrivelser, beretninger, replikker? DIGTETS FORM: o Hvordan er digtet sat op på siden? o Hvordan er digtet inddelt i strofer og vers? o Er det er digt med bunden form eller frie strofer og vers? o Har digtets udseende og form betydning for, hvad du først lægger mærke til? o Hvordan hænger formen sammen med indholdet? 18

20 DIGTETS LYD: o Læs digtet højt! o Kan du finde sammenhængen mellem lyd og betydning? o Har digtet rim? Hvilke typer rim? Hvilken effekt har de? o Hvordan er digtets rytme? o Hvordan hænger rytmen sammen med indholdet i digtet? DIGTETS SPROG: o Hvilke ord og vendinger lægger du særligt mærke til og hvorfor? o Er der særlige sproglige virkemidler, f.eks. fremhævelser i digtet? o Er tegnsætningen brugt på en særlig måde? o Er der gentagelser? Hvilken funktion har de? o Er der modsætninger? Hvilken betydning har de? o Er der billedsprog? Hvad er sammenhængen mellem realplan og billedplan? DIGTETS HELHED: o Hvad synes du digtet udtrykker som helhed? o Hvad er digtets tema? o Hvad er digterens hensigt og budskab? o Perspektivering: Sammenlign digtet med andre digte, tekster eller film. o Sammenlign med andre digte, tekster eller film med samme tema o Sammenlign med andre digte og tekster af samme forfatter o Sammenlign digtet med andre digte, tekster, film med samme stemning, indhold, form, rim DIN VURDERING: o Hvordan du vurderer du digtet? o Du kan se på sammenhængen mellem indhold, form, lyd, sproglige billeder, digtets måde at udtrykke temaet på o Hvad synes du personligt om digtet og hvorfor? 19

21 ANALYSE- OG FORTOLKNINGSBEGREBER let udgave DIGTET: o Hvad hedder digtet, og hvilke oplysninger giver titlen? o Hvem har skrevet digtet? DIGTETS INDHOLD: o Hvad drejer digtet sig om? o Er der en stemning, du kan sætte ord på? o Hvordan er digtet opbygget? DIGTETS FORTÆLLER: o Hvilken fortæller er der brugt i digtet? DIGTETS FORM: o Hvordan er digtet inddelt i strofer og vers? DIGTETS LYD: o Har digtet rim? Hvilke typer rim? Hvilken effekt har de? DIGTETS SPROG: o Hvilke ord og vendinger lægger du særligt mærke til og hvorfor? o Er tegnsætningen brugt på en særlig måde? o Er der billedsprog? DIGTETS HELHED: o Hvad er digtets tema? o Hvad er digterens hensigt og budskab? o Perspektivering: Sammenlign digtet med andre digte, tekster eller film. DIN VURDERING: o Hvordan vurderer du digtet? o Hvad synes du personligt om digtet og hvorfor? 20

22 21

23 DIGTET: o Hvad hedder digtet, og hvilke oplysninger giver titlen? o Hvem har skrevet digtet? o Ved du noget om digteren, som har betydning? o Hvilken digtsamling er digtet fra? o Hvornår er digtet skrevet? o Hvilken betydning har disse oplysninger om digtet? DIGTETS INDHOLD : o Hvad drejer digtet sig om? o Er der en handling at gengive? o Er der en stemning, du kan sætte ord på? o Hvordan er digtet opbygget? o Er der ændringer i handling, stemning eller følelser? 22

24 23

25 DIGTETS FORTÆLLER: o Hvilken fortæller er der brugt i digtet? o Hvor ligger synsvinklen? o Hvordan vil du karakterisere fortælleren? o Er der beskrivelser, beretninger, replikker? DIGTETS FORM : o Hvordan er digtet sat op på siden? o Hvordan er digtet inddelt i strofer og vers? o Er det er digt med bunden form eller frie strofer og vers? o Har digtets udseende og form betydning for, hvad du først lægger mærke til? o Hvordan hænger formen sammen med indholdet? 24

26 25

27 DIGTETS LYD: o Læs digtet højt! o Kan du finde sammenhængen mellem lyd og betydning? o Har digtet rim? Hvilke typer rim? Hvilken effekt har de? o Hvordan er digtets rytme? o Hvordan hænger rytmen sammen med indholdet i digtet? DIGTETS SPROG : o Hvilke ord og vendinger lægger du særligt mærke til og hvorfor? o Er der særlige sproglige virkemidler, f.eks. fremhævelser i digtet? o Er tegnsætningen brugt på en særlig måde? o Er der gentagelser? Hvilken funktion har de? o Er der modsætninger? Hvilken betydning har de? o Er der billedsprog? Hvad er sammenhængen mellem realplan og billedplan? 26

28 27

29 DIGTETS HELHED: o Hvad synes du digtet udtrykker som helhed? o Hvad er digtets tema? o Hvad er digterens hensigt og budskab? o Perspektivering: Sammenlign digtet med andre digte, tekster eller film. o Sammenlign med andre digte, tekster eller film med samme tema o Sammenlign med andre digte og tekster af samme forfatter o Sammenlign digtet med andre digte, tekster eller film med samme stemning, indhold, form, rim... DIN VURDERING : o Hvordan du vurderer du digtet? o Du kan se på sammenhængen mellem indhold, form, lyd, sproglige billeder, digtets måde at udtrykke temaet på o Hvad synes du personligt om digtet og hvorfor? 28

30 29

31 DIGTET: o o Hvad hedder digtet, og hvilke oplysninger giver titlen? Hvem har skrevet digtet? DIGTETS INDHOLD: o o o Hvad drejer digtet sig om? Er der en stemning, du kan sætte ord på? Hvordan er digtet opbygget? 30

32 31

33 DIGTETS FORTÆLLER: o Hvilken fortæller er der brugt i digtet? DIGTETS FORM: o Hvordan er digtet inddelt i strofer og vers? 32

34 33

35 DIGTETS LYD: o Har digtet rim? Hvilke typer rim? Hvilken effekt har de? DIGTETS SPROG: o o o Hvilke ord og vendinger lægger du særligt mærke til og hvorfor? Er der billedsprog Er tegnsætningen brugt på en særlig måde? 34

36 35

37 DIGTETS HELHED: o o o Hvad er digtets tema? Hvad er digterens hensigt og budskab? Perspektivering: Sammenlign digtet med andre digte, tekster eller film. DIN VURDERING: Hvordan du vurderer du digtet? o Hvad synes du personligt om digtet og hvorfor? 36

38 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > BILLEDSPROG > OVERSIGT DANSK DIGTE Oversigt BILLEDSPROG Mål: Lære billedsprogsbegreberne: Billedsprog, realplan, billedplan, sammenligning, metafor, personificering, besjæling, symbol, gentagelse og de tilhørende ordforklaringer. Fodboldelementer i øvelserne: Jonglere Forskellige skudformer Skud på mål Driblinger Finter Vendinger Øvelsesoversigt: Øvelse 1: Lyt og lær billedsprogsbegreber Øvelse 2: Scor et mål eller læs et billedsprogsbegreb og den tilhørende ordforklaring Øvelse 3: Hvem får flest jongleringer? øve billedsprogsbegreber Øvelse 4: Øve din sparketeknik øve billedsprogsbegreber Øvelse 5: Domino med billedsprogsbegreber Øvelse 6: Jonglering, finter og driblinger øve billedsprogsbegreber 37

39 BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN DANSK > DIGTE > BILLEDSPROG > OVERSIGT Materialer: Øvelsesbeskrivelse til lærerne Forklaring af øvelserne til brug af eleverne på kort til at hænge i en keyhanger 2 A- 4 sider med billedsprogsbegreberne og de tilhørende ordforklaringer Spørgsmål- svar kort med billedsprogsbegreberne på den ene side og de tilhørende ordforklaringer på den anden side. Spørgsmål- svar kortene kan kopieres enkeltvis eller 2- sidet. Ligesom de kan bruges til øvelserne i stedet for A- 4 siden med billedsprogsbegreberne og de tilhørende ordforklaringer ü Domino ü ü ü ü Alternative muligheder: Spørgsmål- svar kortene kan bruges til: Quiz og byt ude på fodboldbanen. I denne øvelse har hver elev et spørgsmål- svar kort. Når en elev møder en anden elev, stiller den ene elev sit spørgsmål og den anden elev svarer på spørgsmålet. Derefter stiller den anden elev sit spørgsmål og den første elev svarer på spørgsmålet. Når begge har stillet deres spørgsmål og svaret, bytter de kort. Begge markerer nu, at de er klar til at møde en ny makker. Eleverne kan markere, at de er ledige ved at række hånden i vejret; begynde at jonglere; drible med bolden. Så snart de ser andre elever, der er ledige, mødes de og aktiviteten fortsætter. I kan aftale, at eleverne først skal skyde på mål, drible rundt om målet, heade 3 gange, før eleverne mødes og stiller deres nye spørgsmål til hinanden. Billedsprogsbegreberne og de tilhørende ordforklaringer kan bruges som hjælp til at finde billedsprog i digte, mens eleverne laver forskellige fodboldøvelser eller småspil. 38

Kilde. Brug Bolden. Billedsprog s. 38-58. http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf

Kilde. Brug Bolden. Billedsprog s. 38-58. http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf Kilde Brug Bolden Billedsprog s. 38-58 http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf Billedsprog Begreber og ordforklaringer Billedsprog: Samlet betegnelse for en lang række

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen Bevægelse og læring kroppen i undervisningen - Nedenstående øvelser har den fordel, at de kan anvendes på alle alderstrin og alle fag. - Øvelserne er udformet, så de kan indgå i den daglige undervisning

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Geometri og måling. Matematik 7.-9. klasse

Geometri og måling. Matematik 7.-9. klasse Geometri og måling Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

TeksTfremsTilling Dansk 7.-9. klasse

TeksTfremsTilling Dansk 7.-9. klasse Tekstfremstilling Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design:

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

spil gigten af banen undgå skader

spil gigten af banen undgå skader spil gigten af banen undgå skader hjælp de unge spillere med at undgå skader 2 Alvorlige skader i knæ- og ankelled hænger ofte sammen med et aktivt fodboldliv. Det gælder for såvel bredde- og elitefodbold

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig 1 Kære underviser Håber denne oversigt over materialer til bogen Klar til at knække

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop - utraditionelt og banebrydende undervisningsmateriale. giver det enkelte barn optimale betingelser tager afsæt i teorien om læringsstile er udviklet af pædagogisk

Læs mere

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold Mål Spillerbevægelse Angriber Forsvar Boldbevægelse Træner Kegle Dribling Fodbold Opvarmning Head-grib. Spillerne står i en rundkreds og skal heade eller gribe bolden afhængigt af hvad træneren siger.

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse Ligninger og brøker Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET. i dansk og engelsk. Taktile materialer

JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET. i dansk og engelsk. Taktile materialer JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET i dansk og engelsk Taktile materialer Jeannette Steen og Camilla Simonsen BRUG LÅGET i dansk og engelsk Taktile materialer 1 Jeannette Steen og Camilla Simonsen

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Indhold. Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn

Indhold. Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn Indhold Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn 1 Staveriet Figurbanen Klassen deles i hold med 4-5 elever.

Læs mere

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant Sådan laver du Skole OL i idrætstimerne 7. klasse I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. Husk at taste jeres resultater ind

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere

Aktiviteter faglig bevægelse

Aktiviteter faglig bevægelse Side 1/4 Aktiviteter faglig bevægelse På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 minutter dagligt i løbet af skoledagen. Her får du

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning I Matematik for 4.-6. klasse sendes eleverne gruppevis ud i for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 FODBOLDLEGE ØVELSESFORSLAG 1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 6. ØVELSER MED 1 BOLD PR. SPILLER 17 7. ØVELSER

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Vejle d. 23. marts 2015 Baggrund for tilsynet Tilsynsdagen på Vejle Privatskole (skolekode 280474) starter med opsamling

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Før-skoleskak Drejebog

Før-skoleskak Drejebog Før-skoleskak Drejebog Dansk Skoleskak - Leg & læring Indhold Indledning... 3 Hvorfor før-skoleskak i daginstitutionen?... 4 Inkluderende læringsaktivitet... 4 Fra daginstitution til skole... 4 Undervisningen

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere