Methyl- og ethylparaben er vurderet sikre at anvende i de tilladte koncentrationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Methyl- og ethylparaben er vurderet sikre at anvende i de tilladte koncentrationer"

Transkript

1 NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr Ref. Beand Den 5. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af visse parabener 1. Resume Parabener anvendes som konserveringsmidler. De vigtigste anvendelsesområder er kosmetiske produkter, lægemidler og fødevarer. Visse parabener mistænkes for at være hormonforstyrrende. En del af de konserveringsmidler, der kan anvendes som alternativer til parabener, kan virke allergifremkaldende, mens parabener sjældent er allergifremkaldende. Det er vanskeligt at beregne sundhedsrisikoen af parabener, da en del af forsøgene viser modstridende resultater for hormonforstyrrende effekter. Samtidig er der usikkerhed om, i hvor høj grad parabener optages gennem huden og på hvilken måde stofferne omsættes i huden og i kroppen. Derudover er der i EU endnu ikke opstillet kriterier for, hvornår et stof skal anses for at være hormonforstyrrende, og håndteringen af hormonforstyrrende stoffer i reguleringsmæssig sammenhæng er i dag kun mulig ved en case-by-case vurdering af enkeltstoffernes hormonforstyrrende effekter. Miljø På baggrund af nuværende viden er der ikke identificeret en risiko. Sundhed Methyl- og ethylparaben er vurderet sikre at anvende i de tilladte koncentrationer i kosmetiske produkter. Risikoen ved anvendelse af propyl- og butylparaben i kosmetiske produkter er under vurdering i EU og forventes færdig i løbet af På baggrund af eksisterende data har det ikke været muligt at foretage en risikovurdering af anvendelsen af isopropyl- og isobutylparaben i kosmetiske produkter. En del af alternativerne til parabenerne kan virke allergifremkaldende. Der er ikke udviklet emballage som i væsentlig grad reducerer behovet for konservering. Når risikovurderingen af probyl- og butylparaben foreligger, vil vi fra dansk side vurdere, om vi er enige i data, der er anvendt i risikovurderingen, i forhold til effektniveau, hudoptag og eksponering, som til stadighed er til diskussion. Risikovurderingen kan give behov for ændringer af reguleringen af propyl- og butylparaben, herunder i det nationale forbud.. Danmark vil sandsynligvis støtte et forbud mod anvendelsen af isopropyl-, isobutyl-, phenyl-, benzyl- and pentylparaben i kosmetiske produkter i EU, hvis det, som forventes, sættes til afstemning i EU. Med et sådan forbud, bliver to (isopropyl- og

2 isobutyl) af de fire parabener i det nationale forbud, helt forbudte i kosmetiske produkter. Fødevarer Kun methyl- og ethylparaben er tilladt i enkelte fødevarer i en koncentration på 0,03 %. Anvendelsen er vurderet sikker af den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed. På baggrund af nuværende viden er der ikke identificeret en risiko. Det har ikke været muligt at lave en risikovurdering af anvendelsen af parabener i lægemidler på baggrund af kortlægningen. Ifølge lægemiddellovgivningen må der ikke anvendes parabener, såfremt de kan udgøre en risiko for forbrugeren. Det Europæiske Lægemiddelagentur er ved at udarbejde grænser for brugen af methyl- og propylparaben i lægemidler. 2. Baggrund Propyl- og butylparaben er inkluderet på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS), da stofferne har særligt fokus i Danmark, og fordi de er optaget på EU s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer. Tonnagegrænsen på 100 tons om året i Danmark, som er et krav for optagelsen på LOUS, er ikke opfyldt i dette tilfælde, da parabener, også samlet, anvendes i langt mindre mængder i Danmark. Som begrundelse for optagelse på LOUS nævnes desuden, at propyl- og butylparaben begge er klassificeret med miljøfare 1 på Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer. De vejledende klassificeringer på denne liste er foretaget på baggrund af QSAR beregninger, dvs. forudsigelser af kemikaliers farlige egenskaber ved brug af computermodeller. Denne vejledende liste kan anvendes til selvklassificering, såfremt der ikke foreligger relevante testdata eller andre pålidelige informationer. Udover propyl- og butylparaben har Miljøstyrelsen valgt at inkludere fire andre parabener i kortlægningen, da parabener ofte anvendes i kombination eller som alternativer til hinanden. De øvrige parabener er: methyl-, ethyl-, isopropyl- og isobutylparaben. 3. Kortlægningsdata 3.1. Anvendelser Parabener anvendes som konserveringsmidler både som enkeltstoffer og i kombination på grund af deres antimikrobielle effekt. Parabener er effektive konserveringsmidler, da de har en god kemisk stabilitet i forhold til ph og temperatur, ingen mærkbar lugt eller smag har, ikke misfarver produkterne og ikke er problematiske i forhold til allergi. På verdensplan er de vigtigste anvendelsesområder kosmetiske produkter, lægemidler og fødevarer, men parabener anvendes også i rengøringsmidler, biocidholdige produkter samt andre forbrugerprodukter, som eksempelvis plejeprodukter til kæledyr. 1 Propylparaben: Meget giftig for organismer, der lever i vand. Butylparaben: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger. 2

3 Der produceres parabener i Europa, USA og Asien (primært Kina og Indien), og mange virksomheder i EU importerer parabener fra producenter i Asien og USA. Det har ikke været muligt at få oplysninger om producerede mængder af parabener samt anvendte mængder af parabener i kosmetiske produkter, lægemidler og fødevarer fra kortlægningen. Parabener anvendes bredt som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter verden over. Stofferne er til stede i en lang række produkter, som cremer, make-up produkter, renseprodukter, shampoo, balsam deodoranter mm. Methyl og propylparaben er hyppigst anvendt. Fødevarer Parabener er blevet tilsat fødevarer i mere end 50 år. I USA er brugen af parabener i fødevarer steget støt, mens der i EU kun er to parabener og deres salte tilladt, hvilket medfører en mere begrænset anvendelse. I EU er anvendelsen begrænset til methyl- og ethylparaben til konfekture (undtaget chokolade), overfladebehandling af tørrede kødprodukter, korn- eller kartoffel-baserede snacks samt overfladebehandlede nødder. Det vurderes, at parabener kun anvendes i begrænset omfang i EU på trods af, at det er tilladt at anvende parabener til de ovennævnte fødevarer. Parabener blev første gang brugt i lægemidler i 1920 erne, og siden da har de fundet bred anvendelse. I Danmark er det primært orale blandinger/suspensioner og injektionsvæsker samt nogle cremer, der er konserveret med parabener (primært methyl- og propylparaben). Affald Det har i kortlægningen ikke været muligt at få oplyst forhold omkring affaldshåndteringen. Det forventes at parabener primært forekommer i affald fra private husholdninger, og i den fraktion der bortskaffes via dagrenovation, som forbrændes. Det forventes, at parabenerne destrueres ved forbrænding. 3.2 Eksisterende regulering og tiltag I kortlægningen blev de lovgivningsmæssige rammer, der dækker anvendelsen af parabener i Danmark, EU og globalt, beskrevet. Derudover er nationale og europæiske tiltag vedrørende parabener inkluderet. REACH Methylparaben er registreret i henhold til den europæiske kemikalielovgivning REACH, mens ethyl-, propyl-, butyl-, isopropyl- og isobutylparaben i øjeblikket kun er præ-registreret. Methylparaben er optaget på CORAP-listen 2, og der skal i denne forbindelse foretages en grundig vurdering af stoffet i løbet af På baggrund af resultatet af denne vurdering, kan industrien blive pålagt at genere yderligere data, såfremt dette vurderes nødvendigt for at afklare en eventuel bekymring. 2 Den rullende fællesskabshandlingsplan (Community Rolling Action Plan). 3

4 Parabener anvendes også i produkter, som ikke er reguleret under REACH. Her gælder særlovgivninger på de tre vigtigste områder: Parabener (4-hydroxybenzoesyre, dens salte og estere) har været tilladt at anvende til konservering af kosmetiske produkter i EU siden 1982, og i 1986 blev det tilladt at anvende parabener i en koncentration på højst 0,4 % for hver enkelt paraben og en samlet koncentration for blandingen af parabener på højst 0,8 % (76/768/EØF). Som det eneste land i EU har Danmark i marts 2011 indført et nationalt forbud på anvendelsen af visse parabener (propyl-, isopropyl-, butyl- og isobutylparaben) i kosmetiske produkter beregnet til børn op til tre år. Baggrunden for forbuddet var en forsigtig tilgang til data på daværende tidspunkt, da børn og babyer udgør en særlig følsom befolkningsgruppe. Alle seks kortlagte parabener er tilladt i kosmetiske produkter i USA uden koncentrationsgrænser. Parabener har siden 2004 været under mistanke for at kunne have hormonforstyrrende egenskaber. EU's Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (VKF) har siden da vurderet stofferne og udgivet seks vurderinger om sikkerheden ved brug af parabener i kosmetik. Generelt har problemet været, at der ikke forelå forsøg af en tilstrækkelig god kvalitet til, at man kunne drage en endelig konklusion. Det er kosmetikindustrien, der skal levere disse data og trods gentagne opfordringer og fristudsættelser, er det ikke lykkes industrien at udarbejde forsøg eller fremskaffe data, der lever op til nutidens standard. Sagen om parabener er derfor blevet trukket ud over en lang periode. Methyl- og ethylparaben blev dog allerede i 2005 frikendt for at udgøre en risiko i kosmetiske produkter af VKF. I 2009 offentliggjorde Miljøstyrelsen en undersøgelse, som så på 2-åriges samlede udsættelse for udvalgte potentielt hormonforstyrrende stoffer, herunder propyl- og butylparaben. På baggrund af de vurderinger, der er lavet i undersøgelsen, anbefalede Miljøstyrelsen forbrugere at undgå produkter med propyl- og butylparaben til børn under 3 år. På baggrund af eksisterende data har VKF i 2010 vurderet at koncentrationen af propyl- og butylparaben kan udgøre en risiko, hvis de anvendes i kosmetiske produkter i en koncentration over 0,14 %, og at man på baggrund af tilgængelige data ikke kan vurdere risikoen af isopropyl- og isobutylparaben. På baggrund af denne vurdering har Kommissionen fremlagt et forslag om at sætte koncentrationsgrænsen af propyl- og butylparaben ned samt forbyde fem andre parabener, herunder isopropyl- og isobutylparaben, i kosmetiske produkter. Umiddelbart efter dette forslag kom Danmarks nationale forbud, som VKF efterfølgende vurderede, og fandt for konservativt. I 2012 offentliggjorde Miljøstyrelsen ligeledes en undersøgelse om gravides samlede udsættelse for kemikalier, herunder i solcreme og andre plejeprodukter. I den forbindelse anbefalede Miljøstyrelsen, at man som gravid og ammende vælger svanemærket kosmetik, som ikke tillader anvendelsen af parabener - og i øvrigt begrænser det generelle forbrug af kosmetiske produkter under sin graviditet. Kan man 4

5 ikke finde en svanemærket variant, kan man forsøge, at undgå propylparaben, bytulparaben, isopropylparaben og isobutylparaben, hvis man vil være ekstra forsigtig. En alternativ måde at undgå parabener på kan være at man fra producentens side reducerer behovet for at bruge konserveringsmidler i kosmetiske produkter ved eksempelvis at udforme emballagen så behovet for konservering reduceres. Et nyligt lanceret finansieringsprogram fra Miljøstyrelsen opfordrede virksomheder til at ansøge om støtte til sådanne projekter, men der var ingen interesse for at søge inden for dette område. Miljøstyrelsen opdaterer jævnligt hjemmesiden med seneste nyt i forhold til anvendelsen af parabener i kosmetiske produkter. Siden 2007 har det ikke været tilladt at anvende parabener i svanemærkede kosmetiske produkter, så hvis man vil undgå parabener i kosmetiske produkter kan man vælge at købe svanemærkede kosmetiske produkter. Man kan også læse indholdsdeklaration og undgå produkter med parabener. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har kontrolleret konserveringsmidler i kosmetiske produkter flere gange. I 1998 kontrollerede man konserveringsmidler i kosmetik til børn (fastelavnssminke og lignende), i 1999 i hudcremer, i 2012 i hårshampoo og i 2008 i forskellige kosmetiske produkter. Fødevarer I EU er kun methyl- (E 214, E 215) og ethylparaben (E 218, E219) tilladt som tilsætningsstof til fødevarer, men kun til særlige anvendelser. De to parabener er tilladt i mængder op til 300 mg/kg i konfekture (chokolade undtaget), i overfladebehandling af tørrede kødprodukter, korn- eller kartoffelbaserede snacks samt coatede nødder, jf. Bekendtgørelse nr om tilsætninger mv. til fødevarer (Positivliste). Tidligere var propylparaben også tilladt, men på grund af dets potentielle østrogene effekter var den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i 2006 ikke i stand til at fastsætte et Acceptabelt Dagligt Indtag (ADI) for propylparaben. Derfor er stoffet ikke længere tilladt som tilsætningsstof i fødevarer i EU. I USA betragtes methyl- og propylparaben som GRAS (generelt anerkendt som sikker) stoffer og kan således tilsættes direkte til fødevarer i en koncentration, der ikke overstiger 0,1 %. I USA anvendes parabener i en lang række fødevareprodukter. Flere andre lande, herunder Canada, Japan og Filippinerne har også godkendt brugen af parabener som konserveringsmidler i fødevarer. I perioden udførte Fødevarestyrelsen årlige kontrolanalyser af forskellige slags fødevarer i forhold til deres indhold af methyl-, ethyl-, og propylparaben. Ingen af de analyserede prøver (167 analyser for henholdsvis methyl- og ethylparaben og 132 analyser for propylparaben) indeholdte de stoffer, som der blev analyseret for. Både i EU og USA er brugen af parabener i lægemidler tilladt, såfremt det kan dokumenteres, at de ikke udgør en risiko for patienten. 5

6 Dansk forslag til kriterier for hormonforstyrrende stoffer Center for Hormonforstyrrende Stoffer har for Miljøstyrelsen i maj 2012 afprøvet det danske forslag til kriterier for hormonforstyrrende stoffer på de 22 stoffer på den såkaldte SIN-liste 2.0, herunder propylparaben og butylparaben. Stofferne er identificeret af ChemSec 3, som værende stoffer af særlig stor bekymring, alene på grund af deres hormonforstyrrende egenskaber. Herudover har Miljøstyrelsen udvalgt 4 stoffer til vurdering, inklusive methylparaben og ethylparaben. Formålet med undersøgelsen var at få praktisk erfaring med forskellige forslag til kriterier for hormonforstyrrende stoffer. Ved anvendelse af det danske forslag til kriterier blev 17 ud af de 26 stoffer vurderet som hormonforstyrrende, 8 stoffer som mistænkt hormonforstyrrende, mens 1 stof ikke kunne kategoriseres som hormonforstyrrende. Ifølge det danske forslag til kriterier for hormonforstyrrende stoffer, bliver butylparaben vurderet som hormonforstyrrende og methyl-, ethyl- og propylparaben som mistænkt hormonforstyrrende, baseret på en weight of evidence tilgang. EU s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer Som en del af EU's strategi for hormonforstyrrende stoffer fra 1999 blev der etableret en liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer. Methyl-, ethyl-, propyl- og butylparaben er på EUs liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer i kategori 1. Isopropyl- og isobutylparaben er ikke denne EU-liste. Kategori 1-stoffer er stoffer, hvor den hormonforstyrrende effekt er dokumenteret i mindst én undersøgelse i en levende organisme. Kategori 1 stoffer har den højeste prioritet for yderligere undersøgelser. EU's strategi for arbejdet med hormonforstyrrende stoffer er under revision i Det er muligt, at listen over potentielt hormonforstyrrende stoffer vil blive revurderet og revideret under dette arbejde. I kortlægningen blev der ikke fundet data i forhold til spildevands- og affaldsregulativer. 3.3 Miljø-/sundhedsrisici Datagrundlag Kortlægningsrapporten udgør den væsentligste kilde som baggrund for strategien. I kortlægningsrapporten er væsentlige kilder som EU s risikovurderingsrapporter samt nyeste kortlægningsrapporter. Herudover er ny viden fra internationale workshops om hormonforstyrrende stoffer samt nyeste resultater af biomoniteringsstudier inkluderet som datagrundlag. Det er vanskeligt at beregne sundhedsrisikoen af parabener, da en del af forsøgene viser modstridende resultater for hormonforstyrrende effekter. Dette er nærmere beskrevet under Samtidig er der usikkerhed om, i hvor høj grad parabenerne optages gennem huden og på hvilken måde stofferne omsættes i huden og i kroppen. Der er i EU endnu ikke opstillet kriterier for, hvornår et stof skal anses for at være hormonforstyrrende, og håndteringen af hormonforstyrrende stoffer i regulerings- 3 Internationalt kemikalie sekretariat/ngo ( 6

7 mæssig sammenhæng er derfor i dag kun mulig ved en case-by-case vurdering af enkelstoffernes hormonforstyrrende effekter. For parabener bør man ved vurderingen af hormonforstyrrende effekter tage højde for, at de enkelte stoffer kan virke i kombination med andre stoffer. På baggrund af det eksisterende datagrundlag er det svært konkret at vurdere parabeners bidrag til kombinationseffekter af stoffer med samme type af hormonforstyrrende effekter. Endelig er der i videnskabelige kredse en diskussion om effekter af hormonforstyrrende stoffer, herunder parabener, ved lave dosisniveauer. I takt med, at vi får mere viden om disse områder, bør der tages højde for dette i risikovurderingen af parabener således, at risikovurderingen omfatter alle anvendelsesområder på tværs af sektorer, eksempelvis i fødevare- og lægemiddelsektoren Farevurdering Miljøfare Der er kun fundet få data vedrørende parabeners giftighed i miljøet. Nogle undersøgelser har vist, at parabener kan have østrogene effekter på fisk. Dog ses virkningerne ved langt højere koncentrationer end de faktisk målte koncentrationer i miljøet. Ingen af de seks kortlagte parabener er klassificeret for miljøfare på EU-listen over harmoniserede klassificeringer i henhold til de europæiske regler for klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger (CLP forordningen (Nr. 1272/2008)), men der er indberettet få klassificeringer af parabener som miljøfarlige på EU s database over industriens selvklassificeringer (C & L inventory). Samtidig er der på denne liste en del virksomheder, som har registreret parabener uden en klassificering (43 % for methylparaben, 46 % for ethylparaben, 29 % for propylparaben, 40 % for butylparaben, 16 % for isopropylparaben og 85 % for isobutylparaben). Endelig forudsiger den danske vejledende liste til selvklassificering af kemikalier, som er baseret på forudsigelser af kemikaliers farlige egenskaber ved brug af computer modeller (de såkaldte QSAR forudsigelser), at ethyl-, propyl-, butyl- og isobutylparaben skal klassificeres som miljøfarlige 4. Klassificeringer fra denne liste anvendes kun, når der ikke er identificeret andre data. Sundhedsfare Der er i videnskabelige kredse fortsat diskussion om parabeners hormonforstyrrende egenskaber. Nogle undersøgelser i unge hanrotter har vist skadelig virkning på sædproduktionen og nedsat testosteron-niveau efter dyrene blev udsat for propyleller butylparaben via foderet. Andre studier med samme undersøgelsesdesign, og af nyere dato, har ikke fundet de samme virkninger selv ved højere doser. Hverken studierne med positive eller negative resultater har ifølge EU s Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (VKF) en tilfredsstillende videnskabelig kvalitet, hvilket gør det vanskeligt at vurdere resultaterne. Der er dog for nylig publiceret et nyt, fransk studie på propylparaben, som VKF ikke har vurderet endnu. Det er derfor muligt, at dette studie har en tilfredsstillende kvalitet, og at resultaterne derfor vil kunne bidrage væsentligt til den samlede vurdering af propyl- og muligvis også butylparaben. 4 Meget giftig for vandlevende organismer. 7

8 Parabener vides at have østrogene effekter i celleforsøg i laboratoriet og i den såkaldte uterotrofiske test i levende dyr. Sidstnævnte påviser en vækst af livmoderen hos dyr påvirket med parabener, men betydningen af denne vækst er usikker, dvs. det er usikkert om det i praksis skal defineres som en skadelig virkning. Parabeners østrogene virkning stiger tilsyneladende med sidekædelængden (methyl<ethyl<propyl<butyl<isopropyl<isobutyl). Selv om parabener kan virke på samme måde som østrogen, har de meget lavere østrogen aktivitet i kroppen end naturligt forekommende østrogen. Ingen af de seks kortlagte parabener er klassificeret i henhold til de europæiske regler for klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger (CLP forordningen (Nr. 1272/2008)) for sundhedsfare. I EU s database over industriens selvklassificeringer (C & L inventory) er der rapporteret forskellige klassifikationer for parabener, og i forhold til sundhedsfare er parabener typisk klassificeret som lokalirriterende i forbindelse med hud, øjne og luftveje samt respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering. Samtidig er der på denne liste en del virksomheder, som har registreret parabener uden en klassificering (se under miljøfare i dette afsnit). På den danske vejledende liste over selvklassificering, som er baseret på QSAR forudsigelser, dvs. forudsigelser af kemikaliers farlige egenskaber ved brug af computer modeller, er ethyl- og methylparaben klassificeret som Mistænkt for at forårsage genetiske effekter og isopropylparaben som Kan forårsage allergisk hudreaktion. Klassificeringer fra denne liste anvendes kun, når der ikke er identificeret andre data Eksponering Eksponering for parabener af mennesker og miljø kan ske under produktion på fabrikker, under anvendelse af forbrugerprodukter, eller når produkterne bliver til affald. Der har ikke været oplysninger om eksponering af miljøet i kortlægningen. Erhvervsmæssig eksponering Eksponering kan forekomme på fabrikker og produktionssteder af forbrugerprodukter eller ved anvendelse af produkter, der indeholder parabener. Erhvervsmæssig eksponering for parabener kan forekomme gennem indånding eller gennem hudkontakt. Sidstnævnte er generelt angivet som den vigtigste eksponeringsvej for arbejdstageren. Normalt er oral eksponering ikke at betragte som en væsentlig eksponeringsvej i arbejdssituationer. Forbrugernes eksponering Udsættelse for parabener fra forbrugerprodukter kan forekomme fra produkter eller artikler, der indeholder stofferne. Som beskrevet tidligere anvendes parabener primært i kosmetiske produkter, lægemidler og fødevarer, og menneskers udsættelse for parabener forventes derved at være udbredt. Undersøgelser ved hjælp af biomonitering 5 bekræfter denne antagelse og antagelsen om, at methyl- og propylparaben er de hyppigst anvendte parabener. 5 Måling af stoffer i eksempelvis blod og urin. 8

9 Den vigtigste eksponering for kosmetiske produkter er gennem huden. Et amerikansk ekspertpanel har anslået optagelsen af parabener over huden til at være omkring 1 %, hvorimod VKF anslår optagelsen af parabener over huden til at være 3,7 %. Spørgsmålet vedrørende hudoptagelsen diskuteres til stadighed, og nye studier vurderes fortsat. I forhold til eksponering er det ikke kun væsentligt at se på optagelsen af parabener over huden. Det er ligeledes væsentligt at kende den samlede mængde af kosmetiske produkter (parabener), som kroppen udsættes for. VKF har estimeret at et voksent menneske samlet udsættes for 17,4 g kosmetiske produkter pr. dag. Dette inkluderer sæbe, shampoo, cremer, tandpasta mm. I Danmark kan voksne i princippet eksponeres for alle seks parabener, mens børn under 3 år kun eksponeres for methyl- og ethylparaben. Fødevarer I EU er det, som nævnt, kun tilladt at anvende methyl- og ethylparaben i enkelte fødevarer, hvilket begrænser eksponeringen af disse parabener. Eksponering for parabener i lægemidler kan være via indtagelse, hudkontakt eller intravenøst, afhængigt af det lægemiddel, som anvendes. Det har i kortlægningen ikke været muligt at anslå eksponeringen for parabener fra lægemidler i den danske befolkning. I princippet er alle seks parabener tilladte i lægemidler, såfremt de vurderes at være sikre til den konkrete anvendelse. Menneskets eksponering via miljøet Nye undersøgelser indikerer, at eksponering af parabener kan finde sted via indendørs støv. Imidlertid vurderes denne eksponering ikke at være væsentlig Identifikation af miljø- og sundhedsrisici Identifikation af miljørisiko Anvendelsen af parabener som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter, fødevarer, lægemidler og andre kemiske produkter kan resultere i udledning til vandmiljøet, i forbindelse med vask. I forhold til miljøet viser vurderingen af parabeners skæbne, at stofferne vil forekomme i lave koncentrationer. De virkninger, der vil kunne ses, sker ved langt højere koncentrationer end de faktisk målte koncentrationer i miljøet. Der er derfor beregnet lave risikokoefficienter 6, som indikerer en lav risiko for miljømæssige effekter af parabener. På baggrund af nuværende viden er der ikke identificeret en risiko, og det har derfor ikke væsentlig betydning, at det i kortlægningen ikke har været muligt at få oplyst forhold omkring parabeners skæbne i spildvandsudledninger. Identifikation af sundhedsrisiko Erhverv Der vurderes at være en erhvervsmæssig eksponering for parabener i nogle erhverv. Hvor vidt denne eksponering kan udgøre en risiko for arbejdstageren er ikke undersøgt i kortlægningen. I Arbejdsmiljølovgivningen er der krav om, at der udarbejdes 6 For parabenerne blev en risikokoefficient beregnet som MEC/PNEC (målte miljø koncentrationer/forventede ingen-effekt-koncentrationer). Den højeste MEC/PNEC var (0,010) for propylparaben efterfulgt af butylparaben (maks. 0,0086) og methylparaben (maks. 0,0042). 9

10 en kemisk arbejdspladsvurdering ved påvirkning af kemiske stoffer. Hvis denne viser, at der er en risiko for de ansatte, som ikke kan fjernes ved fx substitution, skal arbejdsgiveren stille egnede personlige værnemidler til rådighed for de ansatte, som fx handsker. Parabener er omfattet af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) april med senere ændringer, og såfremt parabener findes i malinger er det omfattet af bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter maj med senere ændringer. Forbruger Den sundhedsmæssige risiko ved parabener i forhold til kosmetiske produkter har længe været diskuteret. VKF har i 2005 vurderet, at methyl- og ethylparaben er sikre at anvende i kosmetiske produkter i de tilladte koncentrationsgrænser. Nyere data har ikke givet anledning til at ændre denne konklusion. Derfor har fokus de seneste år primært været på de fire øvrige parabener: propyl-, butyl-, isopropyl- og isobutylpraben. VKF har vurderet at koncentrationen af propyl- og butylparaben kan udgøre en risiko, hvis de anvendes i kosmetiske produkter i en koncentration over 0,14 % 7, og at man på baggrund af tilgængelige data ikke kan vurdere risikoen af isopropyl- og isobutylparaben. Efter VKFs vurdering af propyl- og butylparaben er der kommet et nyt studie, som medfører, at VKF er i gang med at vurdere disse parabener igen inden en eventuelt ny regulering. Fødevarer Anvendelsen af methyl- og ethylparaben i fødevarer er vurderet sikker af den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed. Det har ikke været muligt at anslå eksponeringen for parabener fra lægemidler i den danske befolkning på baggrund af kortlægningen. Det er derfor heller ikke muligt at vurdere risikoen for anvendelsen af parabener i lægemidler. Det antages dog at lægemidler ikke bidrager væsentligt til parabenudsættelsen af den danske befolkning. 3.4 Alternativer I kosmetiske produkter må man kun anvende konserveringsmidler, som er tilladte at anvende i de fastsatte koncentrationer og bestemte anvendelser. Listen over godkendte konserveringsmidler i kosmetiske produkter indeholder ca. 60 stoffer. En del af de konserveringsmidler, der kan anvendes som alternativer til parabener, kan virke allergifremkaldende, mens parabener sjældent er allergifremkaldende. Der findes allerede en del produkter på markedet, som ikke indeholder parabener. Eksempelvis indeholder alle svanemærkede produkter ikke parabener. Teknologier, 7 På nuværende tidspunkt er stofferne tilladt i op til 0,4 % (som syre) for en ester. 10

11 der helt fjerner behovet for kemisk konservering af kosmetiske produkter, er endnu ikke blevet markedsført. Fødevarer I de fødevaregrupper, hvortil det er tilladt at anvende parabener, findes der også alternative konserveringsmidler, som eksempelvis sorbater. Ingen information tilgængelig. 4. Udfordringer Udfordringer i relation til forbrugernes anvendelser 1. Ny EU-vurdering af propyl- og butylparaben Anvendelsen af propyl- og butylparaben i kosmetiske produkter er under vurdering af VKF og forventes færdig i løbet af Manglende EU-vurdering af isopropyl- og isobutylparaben På baggrund af eksisterende data har det ikke været muligt for VKF at foretage en risikovurdering af anvendelsen af isopropyl- og isobutylparaben i kosmetiske produkter. 3. Eksisterende alternativer kan være problematiske En del af alternativerne til parabener kan virke allergifremkaldende. Der er ikke udviklet emballage som i væsentlig grad reducerer behovet for konservering. 4. Manglende viden om sundhedsrisici ved parabener i lægemidler Ud fra oplysninger i kortlægningen har det ikke været muligt at lave en risikovurdering af anvendelsen af parabener i lægemidler. Ifølge lægemiddellovgivningen må der ikke anvendes parabener, såfremt de kan udgøre en risiko for patienten. Legetøj 5. Manglende viden om sundhedsrisici ved parabener i legetøj Det er sandsynligt, at nogle typer af legetøj kan indeholde parabener. Hormonforstyrrende stoffer 6. Manglende kriterier for hormonforstyrrende stoffer Der er i EU endnu ikke opstillet kriterier for, hvornår et stof skal anses for at være hormonforstyrrende, og håndteringen af hormonforstyrrende stoffer i reguleringsmæssig sammenhæng er i dag kun mulig ved en case-by-case vurdering af enkeltstoffernes hormonforstyrrende effekter. 11

12 5. Tiltag og tidsplan 1. Som nævnt tidligere drøftes reguleringen af propyl-, butyl-, isopropyl-, og isobutylparaben i kosmetiske produkter fortsat i EU. På baggrund af vurderinger fra VKF fra 2010, 2011 samt et nyt studie på propylparaben vil VKF lave en ny risikovurdering af propyl- og butylpraben i kosmetiske produkter. Når risikovurderingen af propyl- og butylparaben foreligger i løbet af 2013, vil vi fra dansk side vurdere, om vi er enige i data der er anvendt i risikovurderingen, i forhold til effektniveau, hudoptag og eksponering, som til stadighed er til diskussion. Risikovurderingen kan give behov for ændringer af reguleringen af propyl- og butylparaben, herunder i det nationale forbud. Viser den nye vurdering fra VKF at der fortsat er behov for yderligere data, førend en endelig risikovurdering kan fortages, bør det undersøges om der er mulighed for at sætte sådanne forsøg i gang. Såfremt den nye vurdering fra VKF medfører at en ny regulering implementeres i EU, kunne det være et område for Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion efterfølgende at kontrollere. Derudover vil der fortsat komme nyeste information omkring anvendelsen af disse stoffer ud til følsomme forbrugergrupper (eksempelvis børn og gravide). 2. Det forventes isopropyl-, isobutyl-, phenyl-, benzyl- og pentylparaben forbydes i kosmetiske produkter i EU, da industrien ikke ønsker at generere data, som kan forsvare anvendelsen af disse stoffer, da disse stoffer stort set ikke anvendes. Danmark vil sandsynligvis støtte et forbud mod anvendelsen af isopropyl-, isobutyl-, phenyl-, benzyl- og pentylparaben i kosmetiske produkter i EU, hvis det, som forventes, sættes til afstemning i EU. Med et sådan forbud, bliver to (isopropyl- og isobutyl) af de fire parabener i det nationale forbud, helt forbudte i kosmetiske produkter. 3. Gennem Miljøstyrelsens tilskudsmidler til udvikling af renere produkter vil der blive fokuseret på at yde tilskud til at reducere behovet for at bruge konserveringsmidler i kosmetiske produkter ved eksempelvis at udforme emballagen, så behovet for konservering reduceres samt undersøge muligheden for substitution af problematiske kemiske stoffer. Tilskudsmuligheden vil sandsynligvis blive formuleret på et dialogmøde med branchen. 4. Det Europæiske Lægemiddelagentur er ved at udarbejde grænser for brugen af methyl- og propylparaben i lægemidler. Legetøj 5. Miljøstyrelsen er i øjeblikket i gang med et projekt, som skal kortlægge og sundhedsvurdere anvendelsen af konserveringsmidler i legetøj, herunder muligvis anvendelsen af parabener. 12

13 Hormonforstyrrende stoffer 6. Arbejdet med hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter af kemikalier er højt prioriteret i Danmark. Miljøstyrelsen følger nøje udviklingen på området og reagerer på ny viden, når relevant og muligt. 6. Effektmål 1. En eventuel regulering af anvendelsen af propyl- og butylparaben i kosmetiske produkter i EU, vil få effekt på eksponeringen af disse parabener fra kosmetiske produkter. Det er vanskeligt at vurdere effekten, førend et nyt reguleringsforslag fra EU foreligger. Nyeste information omkring anvendelsen af disse stoffer til følsomme forbrugergrupper (eksempelvis børn og gravide), vil sikre at disse forbrugere fortsat har mulighed for at være ekstra forsigtige. 2. Under forudsætning af, at et forbud mod anvendelsen af isopropyl-, isobutyl-, phenyl-, benzyl- and pentylparaben i kosmetiske produkter i EU implementeres, vil det fjerne eksponeringen af disse stoffer fra kosmetiske produkter. Dog vil denne regulering ikke have stor effekt, da disse parabeners anvendelse allerede er begrænset i kosmetiske produkter. 3. På kosmetikområdet er der behov for at udvikle af nye emballagetyper, så behovet for konservering reduceres samt at undersøge af muligheden for at udvikle mindre problematiske konserveringsmidler. Disse områder vil være relevant at lade indgå som prioritet i Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi 4. En eventuel regulering af anvendelsen af methyl- og propylparaben i lægemidler i EU, vil få effekt på eksponeringen af disse parabener fra lægemidler. 7. Omkostninger Såfremt den nye vurdering fra VKF viser, at der er behov for yderligere data, førend en endelig risikovurdering kan fortages, bør det undersøges om der er mulighed for at sætte eventuelle forsøg i gang. Idet man på nuværende tidspunkt ikke ved, hvilke forsøg, der eventuelt kan være tale om, er det ikke muligt at komme med et bud på omkostningerne. En eventuel implementering af ny lovgivning forventes ikke at medføre nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet i Danmark, idet en ny regulering primært er rettet mod producenterne af kosmetiske produkter. Danmark har kun få virksomheder, der producerer kosmetik, 13

14 hvorfor konsekvenserne er minimale for dansk erhvervsliv. Det formodes endvidere at danske producenter allerede har fokus på udfasningsmuligheder i forhold til anvendelsen af parabener. En eventuel ny regulering vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for staten, regionerne og kommunerne. En eventuel kontrolkampagne på området vil være en udgift for Miljøstyrelsen i form af anvendelse af Kemikalieinspektionens ressourcer. 3. Udgifter til udvikling af alternativer via Miljøstyrelsens tilskudsprogram vil afhænge af ansøgere og omfanget af projekterne. 14

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol)

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. lesto Den 6. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) 1. Resume Cybutryne (også kaldet Irgarol) har på globalt plan en række anvendelser

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed.

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed. FAKTA Kemiske stoffer som gravide bør være opmærksomme på Som kvinde bør du være ekstra opmærksom på kemikalierne, hvis du har planer om at blive gravid eller allerede er gravid. Om kemikalierne kan påvirke

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse parfumestoffer 1. Resume Parfumer anvendes i en lang række forskellige produkter og har for mange mennesker

Læs mere

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen, Kemikalier CeHoS informationsmøde 3. november 2011 Oversigt Baggrund Aktiviteter

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 340 Offentligt J.nr. MST-001-03262 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. CHIHL Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af Methanol 1. Resume Anvendelsen af methanol er udbredt både globalt, i Europa og i Danmark. Det anslås, at der anvendes

Læs mere

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Ref. ANLGO Den 10. juni 2014 Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat 1. Resumé Trinatrium nitrilotriacetat (Na 3NTA) er registreret under REACH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2).

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2). 31. oktober 2017 One pager om TiO 2-sagen forud for CARACAL-mødet d. 15.-16. november 2017 Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Marie Louise Holmer Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag om kemi og graviditet - 8. april 2011 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse National workshop om hormonforstyrrende stoffer Regulering Muligheder for regulering og forebyggelse Elisabeth Paludan, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion National workshop om hormonforstyrrende stoffer Introduktion Pia Juul Nielsen, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer 7/12 2006 1 Oversigt Hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. dep. 001-02451 Ref. Kalvi/fje/behan/kirst Den 19. november 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

- Copyright Bureau Veritas. Kosmetik lovgivning

- Copyright Bureau Veritas. Kosmetik lovgivning Kosmetik lovgivning Kosmetiske produkter Definition i henhold til EU s kosmetikforordning Ethvert stof eller enhver blanding, der er bestemt til at komme i kontakt med dele af det menneskelige legemes

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015 Strategi for risikohåndtering af Nikkel 1. Resume Nikkel (metal) er forbundet med problematiske egenskaber for sundheden, og er klassificeret

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid 1. Resume Benzylchlorid (CAS: 100-44-7) anvendes næsten udelukkende som et kemisk mellemprodukt,

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235.

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235 følgende spørgsmål nr. 235 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume Phenol anvendes i store mængder, dels som byggesten i andre kemikalier og dels som opløsningsmiddel.

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Pia Juul Nielsen & Rikke Holmgaard Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag, Sundhedsplejersken, 16. juni 2010 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer?

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Bent Horn Andersen, Funktionsleder. Miljøstyrelsen Kemikalier Oversigt Risikovurdering af kemiske stoffer Forsigtighedsprincippet

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

65.000 grunde til bedre kemi

65.000 grunde til bedre kemi 65.000 grunde til bedre kemi Tumlingens kemiske cocktail 65000.dk 65.000 grunde til bedre kemi Der er cirka 65.000 toårige børn i Danmark. Tumlingerne har masser af fællestræk, når de spiser, bader, sover

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Styr på kemikalierne Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Hvem er jeg? Dorte H. Jørgensen 1994: Kemiingeniør 2002: Master i Miljøledelse 2003-: ALECTIA, tidligere Jobliv Danmark A/S 2002-2003: Hvidovre

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Din tandpasta, din håndsprit, din solcreme -

Din tandpasta, din håndsprit, din solcreme - Din tandpasta, din håndsprit, din solcreme - Kan du være tryg ved EUs blåstempling af dem? Hillerød, 26. august 2014 Stephen Wessels Din tandpasta, din håndsprit, din solcreme - Kan du være tryg ved EUs

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Skumsæbe Vision uden parfume PR-nr.: - Synonymer: 12599 - Skumsæbe Vision

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

National strategi 2002

National strategi 2002 Initiativer omkring vurdering og regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen funktionsleder, Kemikalier Miljøstyrelsen Informationsmøde 8. dec. 2010 INDHOLD Baggrund national strategi Vejen

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda.

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda. DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald Overblik over de lovgivningsmæssige rammer 15-16 september 2016 Thilde Fruergaard Astrup Jord og Affald Agenda Status Baggrund for de nye klassificeringsregler

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler I forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Smøring med fugtighedscreme

Smøring med fugtighedscreme Information til patienten Smøring med fugtighedscreme Regionshospitalet Viborg Medicinsk Afdeling Dermatologisk Ambulatorium Hvorfor smøre med fugtighedscreme? Huden har mange vigtige funktioner, og det

Læs mere

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre?

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Lone Mikkelsen Kemikaliefaglig medarbejder Det Økologiske Råd Odense, 12. juni, 2014 Oversigt REACH EU s kemikalieregulering Hvad har

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad Kunsten at læse et sikkerhedsdatablad Et hjælpemiddel for dig, som skal vurdere sikkerhedsdatablade for kemiske produkter. Checklisten er udarbejdet af Plast- & Kemiföretagen, Sverige. Checkliste til bedømmelse

Læs mere

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Ifølge EU regulativ (EC) Nr. 1907/2006 Version 1 PSDS udført for duftkapsel uden farveskifte Revideret dato: 28.01.2013 Tryk Dato: 28.01.2013 1. OPLYSNINGER OM INDHOLD OG VIRKSOMHED 1.1 PRODUKTNAVN: LUFTFRISKER

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Zeppelin Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: filtersalt Anvendelse: Til opvaskemaskine. Vare nr. 1978 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Høringssvar på udkast til opdatering af Listen over uønskede stoffer

Høringssvar på udkast til opdatering af Listen over uønskede stoffer Notat Kemikalier J.nr. MST-609-00097 Ref. Kalvi/ae Den 16. juni 2010 Høringssvar på udkast til opdatering af Listen over uønskede stoffer Udkast til Listen over uønskede stoffer 2009 (LOUS) blev den 18.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Pink Handcleaner Art.nr

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Pink Handcleaner Art.nr Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 05.03.2015 Trykdato 08.04.2015 Produkt kode : 0890600508 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loctite Corporation 577 PR-nr. 60485 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

SIKKERHEDSDATABLAD Loctite Corporation 577 PR-nr. 60485 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med EC direktiv 1999/45/EC og 2001/58/EC og giver information om sikker håndtering og brug af produktet. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs.

Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs. Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs. Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Seahealth Denmark Hovedpunkter

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

363-0. Dokument nummer : 20-7131-4 Udgivelsesdato : 10/10/2007 Version : 3,00 Erstatter dato : 28/12/2006

363-0. Dokument nummer : 20-7131-4 Udgivelsesdato : 10/10/2007 Version : 3,00 Erstatter dato : 28/12/2006 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (816): 43 48 01 00 Udenfor normal åbningstid : 21 26 97 29 Email: dkmiljo@mmm.com ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1; 7.5; 25 kg Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1; 7.5; 25 kg Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 PR-nr. 2067891 Anvendelse: Til støbning af emner Emballage: 1; 7.5; 25 kg Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere