Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen"

Transkript

1 Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

2 Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan - Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis (kompetenceløft af lærere, pædagoger og ledere) Operative mål - fokus på læsning og matematik samt trivsel: Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Elevernes trivsel skal øges Der er tale om læringsmålstyret undervisning (bedre undervisning) Med nye forenklede fælles mål bestående af kompetencemål og færdigheds og vidensmål 2

3 Tidligere og nyere forskning viser, at ledelsen af skolen er altafgørende Den effektive skole kvalitet i skolen er præget af ( ) 1. Klare mål og klar retning, som styrker dialogen mellem politikere/forvaltning og skole samt skoleledelsens arbejde på skolen og dennes dialog med lærerne kvalitetsrapporten har været et værktøj til at styrke dialog og retning 2. Pædagogisk visionær ledelse styrker det faglige og sociale miljø på skolen og øger lærertrivslen 3. Ledelsens løbende dialog med lærerne samt ledersupervision er afgørende for lærerne 4. Et miljø der er præget af høje (positive) forventninger til hinanden fra ledelse til lærere og fra lærere til elever styrker lærer og elevpræstationer 5. Linjeuddannede og velforberedte læreres undervisning styrker elevernes opmærksomhed og koncentration

4 Ledelsen er afgørende for implementeringen af skolereformen Skoleledere, der er gode til at kommunikere en klar vision for skolen, og som er gode til at rose lærerne for gode resultater og god indsats, har lærere, der opfatter arbejdstidsreglerne som understøttende frem for kontrollerende Den ledelsesform, hvor lederen tydeliggør organisationens visioner og mål, synes at virke bedst, når der er vis grad af enighed mellem medarbejdere og ledelse om de grundlæggende prioriteringer for organisationen. Ledelsesrummet bliver for tiden udvidet med mere fleksible regler, og rigtigt mange ledere arbejder systematisk på at dygtiggøre sig. Det taler for, at ledelse får en større betydning på skolerne i fremtiden. 4

5 Forskning om folkeskolereformen peger i retning af: MÅL: Et flertal af kommuner har i 2013/14 arbejdet med resultatmål, der skaber retning og dialog Resultatmål med fokus på elevtrivsel, resultater i de nationale test Et flertal af kommuner har derfor også positive holdninger til de nye nationale resultatmål og forventer de vil understøtte den faglige udvikling Kvalitetsrapporten opfattes fortsat som en godt redskab for dialog og retning og løbende kvalitetsudvikling KOMPETENCEUDVIKLING: Der er allerede en massiv kompetenceudvikling i gang i forhold til ledelse og ledelsesteam på skolerne 5

6 Refleksioner???? Skolernes kvalitetsrapporter og lærernes opgaveoversigter bliver de centrale styringsredskaber for mål og retning? Er der andre værktøjer? Dialogen mellem de forskellige aktører bliver derfor vigtig hvordan udformes den i praksis? Vil skolernes forskellige faglige niveauer blive cementeret så vi får større forskelle? Vil der fortsat kunne tales om et fælles skolevæsen i en kommune? Vil lærerne (fortsat) opleve en faglig frihed/ eller hvordan sikres dette? Jill Mehlbye, KORA

7 Kommunernes styring, implementering og kapacitetsopbygning 7

8 Kommunernes styring, implementering og kapacitetsopbygning Kommunernes styring Hvilke konsekvenser får folkeskolereformen for kommunernes styring af folkeskoleområdet Implementering Graden og måden hvorpå kommunerne har gennemført de styringsmæssige initiativer i reformen Kapacitetsopbygning Kommunernes og skolernes organisatoriske parathed til at implementere reformen

9 Kommunernes styring via resultatmål Et flertal af kommunerne angiver, at de allerede arbejder med resultatmål, men forventer med folkeskolereformen at få tilført yderligere viden med de nationale resultatmål Langt færre kommuner har erfaring med at bruge resultatmål når det kommer til mål for elevernes faglige niveau, trivsel, andel af dygtige elever Lidt flere kommuner har erfaring med resultatmål med udgangspunkt i elevernes resultater i de nationale test. Resultatmål betragtes mere som et ledelsesredskab på skoleniveau end et redskab til kontrol Information om elevernes faglige resultater bruges af et flertal af kommuner i høj grad eller meget høj grad til dialog med skolerne om deres udvikling og i nogen eller i høj grad til at sætte nye mål eller justere eksisterende mål for skolernes faglige niveau. Langt færre kommuner bruger denne viden i den økonomiske styring Forventninger til styring: De nationale resultatmål (i skolereformen) vil kunne give nyttig information om kvaliteten på kommunens skoler (som vi ikke havde i forvejen) 9

10 Graden af decentralisering I - Vi har i høj grad decentraliseret undervisningsfaglige beslutninger vedr. skolens drift til skolernes ledelser Hvordan fastsættes elevernes undervisningstimetal på den enkelte skole i din kommune? 10

11 Graden af decentalisering II Skoleledelsen har primært indflydelse på (prioriteret rækkefølge): Hvilke lærere som ansættes Hvor mange lærere der ansættes Fastsættelse af undervisningsmetoder Fastsættelse af faglige mål for eleverne 11

12 Vurdering af styringen Hvordan vil du beskrive skolernes styring i kommunen i det foregående skoleår? 12

13 Styring og afbureaukratisering Flere kommuner er enige end uenige i, at eksisterende regler og procedurer gør, at arbejdsgange ifht. skolerne bliver mere omstændige for forvaltningen, end de behøver at være og oplever dem som tidskrævende. Et flertal af kommunerne mener, at de eksisterende regler og procedurer for skoleområdet primært er fastlagt centralt via lovgivning m.m. Flere kommuner forholder sig enten neutralt til eller er enige i, at de statslige regler understøtter leverancen af serviceydelser lokalt på skoleområdet Samtidig mener et flertal også, at deres kommune har gode muligheder for selv at tilrettelægge arbejdsgangene på skoleområdet 13

14 Implementeringsopgaven Det har primært været skolerne, der har stået for forberedelse og implementering af reformen 14

15 Implementering foreløbige resultater Kommunerne budgetterer med øget undervisningstid for lærerne i et omfang som svarer til reformens forudsætninger En stor del af den eksisterende variation i de kommunale undervisningstimetal i den fagopdelte undervisning er bevaret. Kommunernes budgetmæssige forudsætninger vedr. lærernes varetagelse af understøttende undervisningstid er mere ens. 8 ud af 10 kommuner har bindende retningslinjer for skolernes anvendelse af de nye arbejdstidsregler. For de fleste kommuner med bindende retningslinjer handler disse om lærernes tilstedeværelse på skolen og udformning af opgaveoversigter 15

16 Kapacitetsopbygning: Styringsmodel Ledelsesperspektiv Managerial logik Professionel logik Tid Brug af resultatbaseret styring Instrumentel brug (Resultater bruges som og i fbm. ledelsesinformation, feedback til lærere, elevplaner, kvalitetsrapporter mv.) Konstitutiv påvirkning (Brug af resultater i styringen ændrer holdninger, ideer, positioner og skolen som kulturel og organisatorisk enhed) 16

17 Refleksioner Hvilke konsekvenser får det for at drive skole, at man skal styre på og arbejde ud fra mere præcise resultatmål? Set fra skoleniveau Set fra det politiske og administrative niveau Hvad er de største muligheder og barrierer i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen? Kommer vi til at se en ny styringsmodel på folkeskoleområdet? Og er der med denne bedre muligheder for at styrke alle børns læring og trivsel? 17

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

februar 2007-februar 2008 februar 2008-februar 2009

februar 2007-februar 2008 februar 2008-februar 2009 Vi giver Egedal en ommer Egedal Radikale Venstre Tillid og Trivsel i Egedal kommune - et forslag til en Tillidsreform 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3455 3626 Medarbejdere Afgang i alt Ekstern

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere