Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA"

Transkript

1 Til FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Tove Rygaard, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt Møller, Danske Regioner, audio Jesper Gyllenborg, Danske Regioner, neuro Jørgen Svend Poulsen, TL Torben K. Hollmann, FOA (suppl.) Nanna Odgaard Christensen, TL (suppl.) Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner (suppl.) Til Lokalt uddannelsesudvalg Karin Kristiansen, FOA, formand Peter Selmar, Danske Regioner, neuro, næstformand Christian Wilde, TL, formand Ture Andersen, Danske regioner, audio Louise bakke Møller, lærer, neuro Carsten Daugaard, lærer, audio Mette Andersen, uddannelseskoordinator Jan Meincke, uddannelsesleder Evt. elevrepræsentanter John Steffensen, SEVU, sekretariatsleder Dato: 5. sept Sagsbehandler: kgt Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Hermed indkaldes til det årlige fælles møde mellem Det Lokale Uddannelsesudvalg og Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse fredag den 12. september kl Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1620 Kbh. V. (lige overfor hovedbanen) Alle er velkomne til morgenkaffe fra kl Mødet kl er for alle i begge udvalg. Her er EUD-reformen i centrum. Fra kl afholder parterne et særskilt møde. Her er samarbejde mellem det lokale og det centrale niveau i centrum. Dagsorden og bilag er vedheftet. Eventuelle afbud til FUHA-sekretariatet snarest muligt. Med venlig hilsen Karen Therkildsen uddannelseskonsulent Vesterbrogade 6 D, 4. sal København V - Tlf

2 Møde FUHA og LUU Udvalg: FUHA Dato: 12. september 2014 kl Emne: Forslag til dagsorden Baggrund FUHA og LUU mødes én gang årligt for at koordinere og kvalificere arbejdet i bege udvalg. FUHA har ønsket, at der i forlængelse af mødet i år afholdes et ekstraordinært møde mellem parterne i FUHA og parterne i LUU. Indstilling Det indstilles, at FUHA og LUU godkender forslag til dagsorden Bemærkninger 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde 11. sept Bilag 2.3: referat fra møde i FUHA den 28. maj ) Status vedr. EUD-reformen Bilag 3.1: Indstillingsnotat Bilag 3.2: Ministeriets ppts om reformen (vedhæftet særskilt) 4) Nyt grundforløb, herunder overgangskrav og lokal undervisningsplan. Bilag 4.1: Indstillingsnotat Bilag 4.2: Model for nyt grundforløb Bilag 4.3: Bekendtgørelse om overgangskrav til hovedforløb Bilag 4.3: Overgangskrav i temaer 5) Ændringer i hovedforløbet pga. nyt grundforløb Bilag 5.1: Indstillingsnotat 6) Erhvervsuddannelse for voksne over 25 år og muligheder for HTA. Bilag 6.1: Indstillingsnotat 7) Reformens intentioner med EUX og muligheder for HTA. Bilag 7.1: Indstillingsnotat

3 8) Varedeklaration Bilag 8.1: Indstillingsnotat Bilag 8.2: Deltagerforudsætninger til audiologiassistentuddannelsen Bilag 8.3: Deltagerforudsætninger til neurofysiologiassistentuddannelsen 9) Meddelelser Bilag 9.1: Indstillingsnotat Bilag 9.2: Høringssvar vedr. Hovedbekendtgørelse 10) Evt.

4 Punkt 2, bilag 1 Udvalg: FUHA Dato: Fredag den 12. september 2014 kl Emne: Godkendelse af referat fra sidste møde Baggrund: Referat fra møde ml. FUHA og LUU 2013 har været udsendt i skriftlig høring. Sekretariatet har ikke modtaget nogen bemærkninger. Referat fra møde i FUHA den 28. maj har været udsendt i skriftlig høring., Indstilling: sept. Det indstilles at - mødets deltagere godkender Referat fra møde den 11. sept Medlemmer af FUHA godkender Referat fra møde den 28. maj 2014 Bemærkninger: Sekretariatet ikke har modtaget bemærkninger til referaterne.

5 Referat Udvalg: FUHA og LUU Dato: Onsdag den 11. september 2013, kl Baggrund: FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Jørgen Svend Poulsen, TL LUU Karin Kristiansen, FOA, neuro Peter Selmar, Danske Regioner, neuro Louise Bakke Møller, lærer, neuro Carsten Daugaard, lærer, audio Mette Andersen, uddannelseskoordinator Jan Meincke, uddannelsesleder Karen Therkildsen, SEVU, uddannelseskonsulent (ref.) Afbud: Afbud FUHA Lene Nielsen, FOA Troels Reinholdt Møller, Danske Regioner, audio Jesper Gyllenborg, Danske Regioner, neuro Stig Ove Jensen, FOA (suppl.) Palle Pallisgaard, TL (suppl.) Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner (suppl.) Afbud LUU Palle Pallisgaard, TL, formand Ture Andersen, Danske regioner, audio John Steffensen, SEVU, sekretariatsleder Bemærkninger: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra mødet i 2012

6 3) Godkende LUU s forslag til revision af praktikmål 4) Godkende procedurer for udvikling af nye AMU-uddannelser 5) Møde med censorerne 6) Drøfte forslag til udviklingsredegørelse 7) Drøfte indkomne ønsker fra LUU 8) Evt. Ad 1) Godkendelse af dagsorden Lotte Meilstrup bød velkomment til mødet, idet formanden var forsinket. TL oplyste, at Palle Pallisgaard ønsker at fratræde sin plads i LUU og FUHA, og at der snarest vil blive udpeget en ny repræsentant. Skolen oplyste, at Anne Marie Johansen ikke længere er lærerrepræsentant, men er erstattet af Louise Bakke Møller. Der var ønske om, at skolen ville informere om muligheden for EUX for hospitalsteknisk assistent under evt. Med disse bemærkninger blev dagsorden godkendt. Ad 2) Godkendelse af referat fra mødet i 2012 Adspurgt blev det oplyst vedr. pkt 5) om kontrol af godkendte praktikvirksomheder, at TL og Delta endnu ikke havde drøftet en officiel henvendelse til Delta om, hvorvidt det kan indskrives i Deltas godkendelseskriterier for private virksomheder, at personalet skal have en offentlig godkendt (hospitalsteknisk assistentuddannelse). Det drøftedes, at LUU og FUHA den kommende vinter skal revidere ansøgningsskemaer vedr. godkendelse af praktikvirksomheder. Der kom forslag om, at virksomheder med kun 1 ansat - skal indgå aftale med en anden virksomhed i tilfælde af sygdom eller anden forfald af denne ene person - kun skal godkendes for en elev ad gangen - skal have besøg af skolen forud for godkendelse mhp. forventningsafstemning Det aftaltes, at disse forslag og evt. supplerende forslag drøftes i forbindelse med udarbejdelse de nye skemaer. Ad 3) Godkende LUU s forslag til revision af praktikmål LUU havde indsendt forslag til reviderede praktikmål for begge specialer. Der opstod tvivl om, om den angivelse af niveau, som eleven skal nå ved uddannelsens afslutning, begynder, rutineret eller avanceret var angivet efter den samme forståelse, som er defineret i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser. Det aftaltes, at repræsentanter fra begge specialer gennemgår målene endnu engang og fremsender et revideret forslag til FUHA snarest. Ad 4) Godkende procedurer for udvikling af nye AMU-uddannelser Det i foråret udarbejdede forslag til FKB og fem nye AMU-uddannelser forventes at Side 2 af 4

7 blive godkendt i VEU (Rådet for voksen- og efteruddannelse) i løbet af september måned. Når uddannelserne er godkendt forventes det, at LUU og Syddansk Erhvervsskole i samarbejde finder ud af at markedsføre uddannelsestilbuddet direkte til praktikstederne og medlemmer af TL og FOA. Skolen understregede, at der var behov for megen information om de favorable AMU-vilkår, da dette tilbud ikke er kendt på hospitalstekniske assistenters arbejdspladser. Det blev foreslået, at uddannelserne blev markedsført med små appetitvækkere fra underviserne. LUU skal fremover også agere som lokalt efteruddannelsesudvalg. Dvs. LUU skal afdække behov for nye AMU-uddannelser samt medvirke til at udvikle og markedsføre de nye uddannelser. LUU gav udtryk for vilje til at påtage sig opgaven, og drøftede muligheder for at tage emnet op på de faglige organisationers landsmøder mv. Der var ikke tiltro til, at udsendelse af spørgeskemaer ville have megen effekt. Sekretariatet understregede, at et evt. behov for udvikling af ny uddannelse skulle indsendes til FUHA i form af en grundig besvarelse af det spørgeskema, som ligger på FUHA s hjemmeside. LUU kan hvert år op mod sommerferien indsende udfyldte skemaer om behov for nye uddannelser til FUHA. FUHA vil derefter stå for koordinering med EPOS og med ansøgningsfrister i Undervisningsministeriet. Det drøftedes, at det næppe ville være realistisk at udvikle nye uddannelser hyppigere end hvert andet år, måske sjældnere. Ad 5) Møde med censorerne FUHA orienterede om, at der har været afholdt et møde med censorerne på audioområdet. De oplevede at eleverne i den lange forberedelsestid med alle hjælpemidler kunne lære svarene udenad, og det var svært for censorerne at finde mulighed for at stille uddybende spørgsmål. FUHA og LUU drøftede situationen og måtte konkludere, at det ikke er realistisk at få lov at udvide eksaminationstiden for den enkelte elev, men det kunne overvejes evt. at reducere forberedelsestiden. Ligeledes var der ønske om en mere praktisk prøve (svendeprøve), men det vurderedes at være for urealistisk, at få figuranter til at agere troværdige patienter. Det blev oplyst, at censorerne havde gode tilbagemeldinger fra den netop afsluttede prøve i 2013, også fordi lærerne havde bestræbt sig på at udarbejde spørgsmål af stigende sværhedsgrad og med større vægt på at få begrundede og argumenterende svar. Det aftaltes, ikke at foreslå ændringer i afholdelsesformen for afsluttende prøve, men at skolen og LUU beskriver eksamensformen, som den forløber, så LUU og FUHA har en fælles forståelse af, hvordan afsluttende prøve forløber. Skolen og LUU arbejder fortsat på, at spørgsmålene til afsluttende prøve tester at eleven har Side 3 af 4

8 nået kompetencemålene og at spørgsmålene bliver åbne og af stigende sværhedsgrad i løbet af prøven. Ad 6) Drøfte forslag til udviklingsredegørelse FUHA skal hvert år udarbejde en udviklingsredegørelse, der beskriver udviklingen på uddannelsens område og forbereder Undervisningsministeriet på udvalgets planer for ændringer i uddannelsen. LUU og FUHA drøftede det fremsendte forslag til udviklingsredegørelsen og der fremkom bemærkninger til opdateringer og præciseringer. Det besluttedes, at FUHA i det kommende år vil revidere praktikmålene og udvikle et valgfrit specialefag om aftryk af ørepropper. Under punktet om handlingsplan for flere praktikpladser besluttedes, at FUHA eller parterne i FUHA ville opsøge godkendte praktikpladser til neurofysiologiassistentelever og opfordre til at ansætte flere elever. Ad 7) Drøfte indkomne ønsker fra LUU Der var ikke indkommet forslag til punktet Ad 8) Evt. På opfordring orienterede Jan Meincke om EUX. EUX er en ny mulighed i EUD-loven, der har til formål at tiltrække dygtige elever ved at give dem mulighed for at udvide uddannelsen med gymnasiale fag og på denne måde få adgang til videregående uddannelser. At gennemgå et EUX-forløb kræver, at eleverne gennemgår et forlænget grundforløb (op til eet år) og at hovedforløbet forlænges, så eleven kan opnå dét gymnasiale niveau, der kræves af de relevante videregående uddannelser. For at der kan udbydes EUX for hospitalstekniske assistenter kræves det, at FUHA tager initiativ til at få udviklet en model. Dernæst kræves det, at arbejdsgiverne skal være indstillet på eleven i en forlænget uddannelsesperiode, og at der er et volumenmæssigt grundlag for et samarbejde mellem SDE og et gymnasium om de relevante fag og eksaminer. Det konkluderedes, at det ville blive en svær øvelse, at udbyde EUX-forløb for hospitalstekniske assistenter både pga. volumenkravet og fordi ca. 15% af eleverne allerede har en studentereksamen. Side 4 af 4

9 Referat Udvalg: FUHA Dato: Onsdag den 28. maj 2014 kl Emne: Referat fra mødet Tilstede: Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Torben Klitmøller Hollmann, FOA Nanna Odgaard Christensen, TL John Steffensen, SEVU, sekretariatschef Karen Therkildsen, SEVU, referent Afbud: Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Tove Rygaard, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt Møller, Danske Regioner, audio Jesper Gyllenborg, Danske Regioner, neuro Jørgen Svend Poulsen, TL Anne Dorthe Sørensen, Danske Regioner Forslag til dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra sidste møde 3) Erhvervsuddannelsesreformen 4) Konference den 6. nov ) Udpegning af censorer til afsluttende prøve 6) Møde med LUU den 12. sept. 7) Meddelelser 8) Evt.

10 1) Godkendelse af dagsorden Sekretariatet foreslog, at der blev indføjet et nyt punkt 6) på dagsorden mhp. at forberede mødet med det lokale uddannelsesudvalg den 12. sept. Med denne bemærkning blev dagsordenen godkendt. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde Birgitte Grum-Schwensen bemærkede, at hun på forrige møde havde lovet at lave et oplæg om kvalitet i uddannelsen, men at hun i samarbejde med sekretariatet havde besluttet at udskyde denne drøftelse til et senere tidspunkt. Med denne bemærkning blev referatet godkendt. 3) Erhvervsuddannelsesreformen Sekretariatet præsenterede planen for reformen og det faglige udvalgs opgaver. Reformen betyder, at hospitalsteknisk assistentuddannelsen får et længere grundforløb på 1 år mod nuværende et halvt år. Forlængelsen giver mulighed for at lægge nyt indhold i både grundforløb og hovedforløb, ligesom der bliver mulighed for en EUX-model, og der skal beskrives nye let afkortede forløb for voksne over 25 år. Udvalget skal inden den 13. juni indsende ønsker til overgangskrav til hovedforløb. Der bliver mulighed for flere grundfag. Grundfag giver studiekompetence og øger det generelle niveau i uddannelsen. Ministeriet stiller krav om to grundfag på E-niveau og mulighed for flere grundfag som valgfag. Udvalget drøftede ønsker til det udvidede grundforløb og overgangskrav til hovedforløb. Der fremkom flg. prioriteringer: Grundfag: - Dansk, niveau E (4 uger mod nuværende 2 uger) - Matematik, niveau E (4 uger mod nuværende særligt kompetencemål) Suppleret med flg. grundfag som valgfag: - engelsk, niveau F (2 uger mod nuværende særligt kompetencemål) - informationsteknologi, niveau F (2 uger, nuværende 4 uger) - naturfag F (2 uger, nyt grundfag) Uddannelsesspecifikke fag: Der ligger allerede i dag undervisning i matematik og engelsk i de særlige kompetencemål samt undervisning i informationsteknologi svarende til E niveau. Ved at trække dette indhold over i grundfagsdelen bliver der plads til nyt indhold i de uddannelsesspecifikke fag på GF 2. Udvalget ønskede, at dette indhold blev prioriteret til emner om psykologi og kommunikation, herunder kriseforståelse, kropssprog, patientgrupper, den svære patient (fx fysisk og/eller psykisk syge), livsformer og kulturforståelse. Side 2 af 4

11 EUX Reformen giver mulighed for, at det faglige udvalg kan udvikle modeller for et gymnasialt niveau, som eleverne kan tage parallelt med erhvervsuddannelsen. Undervisningsministeriet vil udvikle modeller, som de faglige udvalg kan vælge imellem og tilpasse. Der er endnu ikke udviklet nogen model for området Sundhed, sygepleje og pædagogik, men det forventes i løbet af efteråret. Da elevgrundlaget i hospitalsteknisk assistentuddannelsen er meget lille, er det nødvendigt, at et EUX-forløb kan læses i samarbejde med andre uddannelser. EUX vil muligvis betyde en forlængelse af uddannelsen. Alternativt, at en del af praktikuddannelsen inddrages til EUX-undervisning. Et EUXforløb kræver arbejdsgiverens accept og kræver en særlig uddannelsesaftale. I fald det faglige udvalg ønsker et EUX-tilbud i tilknytning til uddannelsen, skal udvalget tilkendegive om forløbet ønskes udviklet mhp. iværksættelse sommeren 2015 eller sommeren Udvalget drøftede muligheden og besluttede, at det i løbet af efteråret undersøges, om der kan udvikles et EUX-tilbud for hospitalsteknisk assistentuddannelsen i tilknytning til andre uddannelser på området med virkning fra Den fortsatte proces er todelt: 1. fase: Bestemmelse af overgangskrav til hovedforløb. Det besluttedes, at sekretariatet på baggrund af mødets drøftelser udsender forslag til overgangskrav til hovedforløb. Organisationerne melder tilbage hurtigst muligt og sekretariatet indsender til ministeriet senest den 11. juni. 2. fase: Bestemmelse af ændringer i hovedforløb, udvikling af EUV (modeller for voksne over 25 år) og udvikling af EUX. Sekretariatet beskriver i et kort notat, hvad organisationerne skal forberede til ovenstående opgaver mhp. drøftelse med det lokale uddannelsesudvalg på mødet den 12. sept. Derefter nedsættes evt. arbejdsgrupper. Forslag til ændringer i hovedforløb, forslag til EUV, og forslag til EUX drøftes på ekstraordinært FUHA-møde sidst i oktober (møde indkaldes snarest). 4) Konference den 6. nov Til mødet forelå forslag til formål, målgruppe, program og deltagergebyr for den aftalte konference den 6. nov på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Side 3 af 4

12 Udvalget drøftede forslagene og godkendte, at målgruppen i år er udvidet til ikke bare at omfatte uddannelsesansvarlige, men også daglige praktikvejledere. Udvalget godkendte, at formålet er, at deltagerne bliver bekendt med erhvervsuddannelsesreformen og dens forventede konsekvenser for hospitalsteknisk assistentuddannelsen samt, at målgruppen inspireres til at kvalificere praktikvejledningsarbejdet. Endelig godkendte udvalget et deltagergebyr på 500,- kr. Programmet udsendes af organisationerne til medlemmer. 5) Udpegning af censorer til afsluttende prøve Det lokale uddannelsesudvalg havde fremsendt forslag til censorer til afsluttende prøve. Forslagene blev godkendt. Der blev udtrykt interesse for, at Troels Reinholdt Møller, der er Danske Regions repræsentant i FUHA, fremover kan indgå i censorkorpset. 6) Nyt punkt: Møde med LUU den 12. september Det er aftalt i årsplanen, at FUHA afholder møde med det lokale uddannelsesudvalg den 12. sept. i SEVU. Intentionen med mødet var oprindeligt at drøfte forslag til udviklingsredegørelse, men der er sidenhen indkommet flere ønsker til dagsordenen. Udvalget ønskede, at reformen kunne drøftes, herunder forslag fra organisationerne til - nyt indhold på hovedforløbet - forslag til EUV - forslag til EUX Desuden ønskede parterne, at den sidste time eller mere af mødet kunne bruges til et møde med organisationsrepræsentanterne (uden skolens deltagelse) for at drøfte behov for koordinering og kvalificering af samarbejdet mellem FUHA og LUU. Fx ville man gerne drøfte ønsker til logbogen og undervisningsmateriale til eleverne. 7) Meddelelser Birgitte orienterede om, at både sekretariatet og TL havde været i dialog med Undervisningsministeriet om muligheden for en forlængelse af uddannelsen. Ministeriet havde afslået med henvisning til økonomien og den aktuelle forlængelse af uddannelsen via grundforløbet. Skriftlige meddelelser blev taget til efterretning. 8) Evt. Der var ingen bemærkninger til punktet. Side 4 af 4

13 Punkt 3, bilag 1 Udvalg: FUHA Dato: Fredag den 12. september 2014 kl Emne: Status vedr. EUD-reformen Baggrund: Regeringen udsendte i oktober 2013 et udspil til en reform af erhvervsuddannelserne. Reformen implicerer en lang række forskellige love og bekendtgørelser, som nu er ved at blive rullet ud. Indstilling: Det indstilles, at udvalgene tager orienteringen om status for reformen til efterretning. Bemærkninger: Ministeriets ppts om reformens indhold og tidsplan er vedhæftet særskilt. Evt. behov for præciseringer kan fremføres på mødet. Overordnet skal det faglige udvalg løse de opgaver, som udgør mødets dagsorden: Beslutte overgangskrav fra det nye udvidede grundforløb til hovedforløb Beslutte ændringer i hovedforløb pga. nyt grundforløb Beslutte standardforløb for voksne over 25 år (EUV) på HTA Beslutte indhold for eux-forløb Beskrive en varedeklaration for uddannelsen til studievejledning Afgive høringssvar i forhold til en række love og bekendtgørelser Tidsplanen for ovenstående opgaver er overordnet: - fastsættelse af overgangskrav skete før sommerferien - øvrige opgaver skal løses i efteråret med deadline 31. dec. - de nye grundforløb udbydes fra sommeren 2015 I øvrigt henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside, der løbende orienterer om processen:

14 Punkt 4, bilag 1 Udvalg: FUHA Dato: Fredag den 12. september 2014 kl Emne: Nyt grundforløb, herunder optagelseskrav og lokal undervisningsplan Baggrund: Grundforløbet for alle erhvervsuddannelser bliver med reformen udvidet fra 20 til 40 uger, bestående af Grundforløb 1 (GF1) og Grundforløb 2 (GF2) på hver 20 uger. Ministeriet har fastlagt indholdet i GF1. GF 1 har fælles mål for alle, men skal udbydes rettet mod jobområder. Det faglige udvalg skal fastlægge optagelseskrav til hovedforløb. Optagelseskravene udgøres af en række grundfag, og nogle videns-, færdigheds- og kompetencemål, som eleverne skal lære i det uddannelsesrettede fag på GF2. FUHA fastlagde før sommerferien hvilke grundfag, videns-, færdigheds- og kompetencemål, eleverne skal have opnået for at blive optaget på hovedforløbet. Indstilling: Det indstilles, at udvalgene - tager de nye krav for optagelse på hovedforløb til efterretning - drøfter hvordan kompetencemålene kan omsættes i den lokale undervisningsplan Bemærkninger: Vedlagt bilag, der - viser struktur for nyt grundforløb 1 og 2 - indeholder overgangskrav til hovedforløb (videns-, færdigheds- og kompetencemål for grundforløb - overgangskrav fordelt på temaer. Lokal undervisningsplan (LUP) Skolen skal i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg udarbejde en lokal undervisningsplan (LUP) for grundforløbet og lægge den på skolens hjemmeside.

15 En LUP skal indeholde en beskrivelse af hvordan målene omsættes til undervisningsforløb efter flg. skabelon: 41. Den lokale undervisningsplan skal indeholde beskrivelse af: 1) Den nærmere struktur for skoleundervisningen og for vekselvirkningen mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen. 2) Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for undervisningens gennemførelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer samt en systematisk anvendelse af metoder og implementeringsstrategi for undervisningsdifferentiering (nyt i revideret bekg.). 3) Indholdet i de læringsaktiviteter, som skolen har opdelt undervisningen i. Det skal fremgå af beskrivelsen, hvilke mål eller delmål der indgår i læringsaktiviteten. 4) Skolens tilbud om valgfag og valgfri undervisning, herunder påbygning samt retningslinier for skolens vejledning i forbindelse hermed. 5) Elevens arbejdstid for læringsaktiviteter, herunder projekter m.v. samt elevens hjemmearbejde, så det tydeligt fremgår, at kravet i 56, stk. 2, er opfyldt. 6) Skolens bedømmelsesplan, herunder hvordan og hvornår den løbende bedømmelse foregår. 7) Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr, hvor reglerne om uddannelsen stiller specifikke krav hertil. 8) Indholdet i skolepraktik samt praktikbedømmelse af elever i skolepraktik. 9) Overgangsordninger ved ændring af den lokale undervisningsplan. Stk. 2. Den lokale undervisningsplan skal endvidere indeholde eller henvise til: 1) Kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog. 2) Beskrivelse af skolens fremgangsmåde ved vurdering af elevers egnethed i forbindelse med skolepraktik, jf ) Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser med adgangsbegrænsning. 4) Skolens regler for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. 5) Beskrivelse af tilrettelæggelsen af skolens samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og eleven om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser. Stk. 3. Den lokale undervisningsplan kan foreligge i fuld udstrækning i Elevplan. Hvis skolen benytter sig af denne mulighed, skal der på skolens hjemmeside være link hertil, jf. reglerne i lovgivningen om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. Skolen vil fremlægge, hvordan arbejdet med udarbejdelse af LUP for grundforløb forventes tilrettelagt.

16 Model for grundforløb HTA Grundforløb 1, 20 uger Grundforløb 2, 20 uger Grundfag på HTA uddannelsens grundforløb Dansk E-niveau, 4 uger Matematik E-niveau, 4 uger Engelsk F-niveau, 2 uger Informationsteknologi F-niveau, 2 uger Naturfag F-niveau, 2 uger

17 Overgangskrav Uddannelse: Hospitalsteknisk assistentuddannelsen Eleven har grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for fagområdet for hospitalsteknisk assistent: 1. Sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering heri 2. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsenet 3. Rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold 4. Sundhedsfaglig dokumentation og ansvaret herfor, herunder principper for kvalitetssikring og akkreditering 5. Patientrettigheder og tavshedspligt 6. Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen 7. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø 8. Fysiske, mirkobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen 9. Kroppens opbygning, organsystemer og basale funktioner 10. De sygdomsgrupper, der rammer bredt i befolkningen, herunder diabetes, hjertekarsygdomme, kræft, overfølsomhedssygdomme og børnesygdomme 11. Mest almindelige former for hørenedsættelse 12. Mest almindelige former for neurologiske lidelser 13. Uddannelsesrelevant teknik, undersøgelsesudstyr og hjælpemidler (lyd, strøm) 14. Sikkerhedsforanstaltninger ved det mest almindelige medicoteknisk udstyr på jobområdet 15. De almindeligst forekommende fagudtryk indenfor uddannelsens område 16. Kommunikationsteori med fokus på forskellige målgrupper 17. Konflikthåndtering 18. Pædagogik og vejledningsteori 19. Psykologiske og sociale processer, der omhandler individets samspil med andre 20. Selvevalueringsværktøjer, herunder evaluering af egen læring

18 Overgangskrav Uddannelse: Hospitalsteknisk assistentuddannelsen Eleven har færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 1. Forklare betydningen af egen rolle i sundhedsvæsenet 2. Forklare det faglige og personlige ansvar ved arbejde i sundhedsvæsenet 3. Forklare betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere 4. Anvende relevant IT til kommunikation i det tværfaglige samarbejde 5. Medvirke til systematisk arbejdsmiljøarbejde, herunder egen indflydelse på et godt arbejdsmiljø 6. Indrette arbejdspladsen og bruge sin krop under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper. 7. Udføre lettere praktiske audiologiske og neurofysiologiske undersøgelser samt bearbejde og vurdere data og forsøgsopstillinger med relevans for jobområdet 8. Metoder til at sikre sikkerhedsforanstaltninger i den tekniske udøvelse af faget 9. Kommunikere professionelt med samarbejdspartnere, patienter og pårørende med forståelse for patientens sygdomsforløb 10. Metoder til konfliktforebyggelse 11. Møde klienter, patienter, pårørende og kollegaer på en etisk, empatisk og respektfuld måde, herunder indgå i processer for at forbedre mødet 12. Metoder til at vejlede patienter til undersøgelse 13. Metoder til at tage medansvar for egen læring Eksempler på enkle opgavetyper: Eleven har færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard:

19 Overgangskrav Uddannelse: Hospitalsteknisk assistentuddannelsen Eleven har kompetence til at kunne: 1. Forklare patientens forløb i sundhedssystemet og faggruppens rolle heri 2. Medvirke ved grundlæggende undersøgelsesmetoder 3. Forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed, hygiejne og kvalitet 4. Vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation 5. Samarbejde med andre om løsning af undersøgelsesopgaver 6. Vejlede patienter i forbindelse med enkle neurologiske og audiologiske undersøgelser 7. Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, herunder følge en henvisning, anvende statistik, følge en vejledning. 8. Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i journaler og elektroniske dokumentationssystemer 9. Evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater 10. Forklare og anvende audiologiske og neurofysiologiske udtryk og begreber 11. Anvende faglig kommunikation i skrift og tale med patienter og samarbejdspartnere, herunder medvirke til forebyggelse af simple konflikter 12. Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser 13. Vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset forskellige klienter og patienter

20 Overgangskrav Uddannelse: Hospitalsteknisk assistentuddannelsen Det er en forudsætning for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet, at eleven har gennemført følgende grundfag (niveau og evt. karakterkrav) o Dansk E, bestået o Matematik E, bestået o Engelsk F, bestået o Informationsteknologi F, bestået o Naturfag F, bestået Det er endvidere en forudsætning for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet, at eleven har opnået kompetence svarende til de krav, der stilles til udstedelse af flg. certifikater o Grundlæggende førstehjælp og hjælp ved de almindeligste former for tilskadekomst og akut opstået sygdom svarende til uddannelsesplanen fra Dansk førstehjælpsråd for uddannelsesniveau mellem, 12 timer o Elementær brandbekæmpelse, jf. Dansk brand- og sikringsinstituts retningslinjer Uddannelsen er tilrettelagt med eux. Dette beskrives senere Følgende fag på C-niveau indgår i grundforløbet. I 1. del af grundforløbet: I 2. del af grundforløbet:

21 Overgangskrav til hoveforløb for hospitalsteknisk assistentuddannelse. Kompetencemål, viden og færdigheder i temaer Overgangskrav til hovedforløbet er i bekendtgørelsen beskrevet som en liste med vidensmål, en liste med færdighedsmål og en liste med kompetencemål. I dette dokument har FUHA samlet videns-, færdigheds- og kompetencemål i en række temaer, der tydeliggør de faglige koblinger. Temaerne kan være et redskab ved udvikling af lokale undervisningsplan. 1. Sundhedsvæsenet, egen rolle og dokumentation 2. Kroppens opbygning og specialerelevante sygdomme 3. Teknologi og medicoteknisk udstyr 4. Faglig kommunikation og samarbejde 5. Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne 1.Sundhedsvæsenet, dokumentation og egen rolle Kompetencemål Forklare patientens forløb i sundhedssystemet og faggruppens rolle heri. Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i journaler og elektroniske dokumentationssystemer Evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater Viden om Færdigheder i Sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering heri rolle i Forklaring af betydningen af egen sundhedsvæsenet Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Sundhedsfaglig dokumentation og ansvaret herfor, herunder principper for kvalitetssikring og akkreditering Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere Anvendelse af relevant it til kommunikation i det tværfaglige samarbejde Patientrettigheder og tavshedspligt Rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold Selvevalueringsværktøjer, herunder evaluering af egen læring Forklaring af det faglige og personlige ansvar ved arbejde i sundhedsvæsenet Metoder til ansvar for egen læring

22 2. Anatomi og specialerelevante sygdomme Kompetencemål Medvirke ved grundlæggende undersøgelsesmetoder Forklare og anvende audiologiske og neurofysiologiske udtryk og begreber Viden om Kroppens opbygning, organsystemer og basale funktioner De sygdomsgrupper, der rammer bredt i befolkningen, herunder diabetes, hjertekarsygdomme, kræft, overfølsomhedssygdomme og børnesygdomme Mest almindelige former for hørenedsættelse Mest almindelige former for neurologiske lidelser Færdigheder i Professionel kommunikation med samarbejdspartnere, patienter og pårørende med forståelse for patientens sygdomsforløb 3.Teknologi og medicoteknisk udstyr Kompetencemål Vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser Viden om Uddannelsesrelevant teknik, undersøgelsesudstyr og hjælpemidler (lyd, strøm) Sikkerhedsforanstaltninger ved det mest almindelige medicotekniske udstyr på jobområdet Færdigheder i Udførelse af lettere praktiske audiologiske og neurofysiologiske undersøgelser samt bearbejde og vurdere data og forsøgsopstillinger med relevans for jobområdet Metoder til at sikre sikkerhedsforanstaltninger i den tekniske udøvelse af faget Side 2 af 4

23 4. Faglig kommunikation og samarbejde Kompetencemål Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, herunder følge en henvisning, anvende statistik, følge en vejledning Vælge kommunikationsformer og metoder, der er afpasset forskellige klienter og patienter Anvende faglig kommunikation i skrift og tale med patienter og samarbejdspartnere, herunder medvirke til forebyggelse af simple konflikter Vejlede patienter i forbindelse med enkle audiologiske og neurologiske undersøgelser Samarbejde med andre om løsning af undersøgelsesopgaver Viden om De almindeligst forekommende fagudtryk indenfor uddannelsens område Kommunikationsteori med fokus på forskellige målgrupper Færdigheder i Etisk, empatisk og respektfuldt møde klienter, patienter, pårørende og kollegaer, herunder indgå i processer for at forbedre mødet Psykologiske og sociale processer, der omhandler individets samspil med andre Konflikthåndtering Pædagogik og vejledningsteori Metoder til konflikthåndtering Metoder til at vejlede patienter til undersøgelse 5. Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne Kompetencemål Forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed, hygiejne og kvalitet Udøve jobfunktionen under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper. Viden om Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen Ergonomiske principper ved jobudøvelsen Fysiske, mirkobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Færdigheder i Medvirken til systematisk arbejdsmiljøarbejde, herunder egen indflydelse på et godt arbejdsmiljø, herunder korrekt indretning af arbejdspladsen og anvendelse af sin krop under hensyntagen til sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper Side 3 af 4

24 Grundfag: Grundfag er fag, der svarer til fag i det almene uddannelsessystem og skal understøtte det uddannelsesrettede fag. Grundfagene er beskrevet af undervisningsministeriet i en særlig bekendtgørelse (under revision) Undervisning i grundfagene tilrettelægges i sammenhæng med den øvrige undervisning, så eleven opnår indsigt og færdigheder, der knytter sig til grundfagets faktiske anvendelse i forhold til de fagspecifikke kompetencemål. Praksisnærhed og relevans i forhold til grundforløbets kompetencemål bør vægtes ved tilrettelæggelse af undervisningen. Dansk, niveau E (4 uger) Matematik, niveau E (4 uger) Engelsk, niveau F (2 uger) Informationsteknologi F (2 uger) Naturfag, niveau F (2 uger) Certifikatskrav Det er endvidere en forudsætning for optagelse på hovedforløbet, at eleven har kompetence svarende til de krav, der stilles til udstedelse af flg. certifikater Grudlæggende førstehjælp og hjælp ved de almindeligste former for tilskadekomst og akut opstået sygdom svarende til uddannelsesplanen fra Dansk førstehjælpsråd for uddannelsesniveau mellem, 12 timer Elementær brandbekæmpelse, jf. dansk brand- og sikringsinstituts retningslinjer Side 4 af 4

25 Punkt 5, bilag 1 Udvalg: FUHA Dato: Fredag den 12. september 2014 kl Emne: Ændringer i hovedforløb pga. nyt grundforløb Baggrund: Med udvikling af det nye forlængede og fagligt højnede grundforløb har eleverne nået et højere niveau ved hovedforløbets start. Det giver plads til nyt indhold i hovedforløbet, svarende til min. 2 måske 3 uger. Indstilling: Det indstilles, at FUHA og LUU - Beslutter hvilke videnelementer, der skal ind i hovedforløbet på specialerne - Nedsætter en arbejdsgruppe til at formulere og præcisere målene Bemærkninger: Elever på det nye hovedforløb har opnået et højere kompetenceniveau. Det øgede kompetenceniveau gælder de generelle studiekompetencer opnået ved et længere grundforløb med erhvervsfag og flere grundfag. Det øgede kompetenceniveau gælder de udvidede faglige kompetencer opnået ved grundforløbets større vægt på forståelse af sundhedssystemet og fagligheden indenfor de to specialer. Konkret er der især hentet indhold fra flg. fag på nuværende hovedforløb ned på grundforløbet: - Sygdomslære og patientdokumentation - Fagrelevant psykologi, kommunikation og etik - Basisviden fra specialefagene Højere niveau på hovedforløb Opgaven er nu at fastlægge, hvilke nye videnelementer, der skal lægges ind i hovedforløbet. Der er i princippet 4 muligheder: - flere grundfag - nye eller udvidede fælles områdefag - nye eller udvidede bundne specialefag - AMU-efteruddannelsestilbud optages som en del af grunduddannelsen

26 Fagligt udvalg har bedt organisationerne i udvalgene undersøge, hvilke nye indholdsmæssige elementer de finder mest givende i forhold til, at de kommende elever kan blive fagligt stærkere. Bilag med oversigt over fagene er vedhæftet. Behov set fra FOA s side: Der er indkommet svar fra FOA, der peger på behov for at blive stærkere på specialets kerneviden - Udvidelse af det nuværende fag Nervesystemets anatomi - Udvidelse af det nuværende fag Nervefysiologi Behov set fra TL s side: Der er indkommet svar fra TL, der peger på behov for at blive stærkere på de områder, der blev udviklet efteruddannelse på. - Elektrofysiologiske og vestibulære undersøgelser - Diagnostik - Verifikation af høreapparatmålinger Nedsættelse af arbejdsgruppe På mødet skal FUHA og LUU drøfte, hvilke emner, der peges på for at øge niveauet i uddannelsen. Der afsættes ca. ½ time til hver faggruppe. Dernæst skal der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolen og det lokale uddannelsesudvalg, der skal beskrive de nye eller udvidede fag. Samtidig skal fagene gennemgås for evt. andre mindre overlap med grundforløbet. Arbejdsgruppens forslag skal godkendes i LUU og FUHA Tidsplan for arbejdsgruppen: Medio sept. Arbejdsgruppen nedsættes Oktober Arbejdsgruppen udarbejder forslag til tilpasning af fagene 2. dec. Forslag drøftes i formandskab Evt. udvides dette møde til et udvalgsmøde Arbejdsgruppens sammensætning: Det foreslås at arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra LUU og skolen.

27 Hospitalsteknisk assistentuddannelse. Fag på hovedforløb Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Præstations-niveau for faget Vejledende tid (uger) Begge specialer Speciale Grundfag 2 uger Fysik Niveau F 2,0 X Områdefag Sygdomslære og patientdokumentation Fagrelevant psykologi, kommunikation og etik Præstationsstandard 3,5 uger Rutineret 1,0 X Rutineret 1,5 X Fagrelevant engelsk Rutineret 1,0 X

28 Bundne specialefag Præstationsstandard 15,5 uger Audiologiassistent Audiometri Avanceret 3,5 X Høreapparat Avanceret 2,0 X Patologi Rutineret 1,5 X Fagrelevant audiologisk Rutineret 1,0 X engelsk Teknik, audiologi Rutineret 1,0 X Ørets anatomi og Avanceret 2,5 X fysiologi Diagnostisk strategi Rutineret 0,5 X Tinnitus, Svimmelhed, balanceforstyrrelser Specialerelevant informationsteknologi, audiologi Høreapparat Tilpasning Rutineret 0,5 X Rutineret 2,0 X Avanceret 1,0 X Valgfri specialefag 2 uger Audiologiassistent Psykoakustik Avanceret 0,5 X Avanceret høreapparatteknik Avanceret 0,5 X Cochlear Implant Rutineret 0,5 X Høretab hos børn Rutineret 0,5 X Høretekniske hjælpemidler Den private høreklinik Fremstilling af aftryk til øreprop Iværksætteri og innovation Rutineret 0,5 X Rutineret 1,0 X Rutineret 0,5 X Niveau F 1,0 X Valgfag 2 X X

29 Bundne specialefag 15,5 uger Neurofysiologiassistent Elektroence- Avanceret 2,5 X phalografi (EEG) Evoked potentials Avanceret 1,5 X (EP) Elektromyografi Avanceret 2,0 X (EMG) og elektroneurografi (ENG) Nervesystemets Avanceret 2,0 X anatomi Neurofysiologi Avanceret 1,0 X Neurologi og specialerettet farmakologi Teknik, neurofysiologi Specialerelevant informationsteknologi neurofysio. Diagnostisk strategi i klinisk neurofysiologi Avanceret 2,5 X Rutineret 1,0 X Rutineret 2,0 X Avanceret 1 X Valgfri specialefag Præstationsstandard 2 uger Specialet Neurofysiologiassistent Anfaldsregistre- Avanceret 0,5 X ring og Epilepsikirurgi Nerveledningsundersøgelse Avanceret 1,0 X med overfladeteknik Søvnregistrering Avanceret 0,5 X Billeddannende undersøgelser Undersøgelser af det autonome nervesystem Rutineret 0,5 X Rutineret 0,5 X Valgfag 2 X X

30

31 Punkt 6, bilag 1 Udvalg: FUHA Dato: Fredag den 12. september 2014 kl Emne: EUV for voksne over 25 år Baggrund: Det er en del af erhvervsuddannelsesreformen, at der skal udarbejdes særlige forløb for voksne over 25 år. Voksenforløb benævnes EUV (erhvervsuddannelsestilbud for voksne). EUV har samme slutmål som EUD. Det faglige udvalg skal afgive indstilling om regler, som giver voksne elever ret til godskrivning for dele af uddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer, både i forhold til praktikuddannelse og skoleundervisning. Ministeriet vil ca. 30. sept. fremsende præciseringer af, hvilke krav til beskrivelse af standardmodeller og godskrivning af erhvervserfaring og uddannelser FUHA skal fremsendes. Indstilling Det indstilles at udvalget - drøfter nedenstående forslag til principper for beskrivelse af godskrivningsmodeller - godkender nedenstående forslag til tidsplan for udvikling af EUV-modeller Status EUV standardiseret forløb Et EUV-forløb er som udgangspunkt uden GF 1 og hovedforløbet skal være 10% kortere end forløbet for unge. Ministeriet begrunder afkortningen med, at voksne lærer hurtigere og har livserfaring. FUHA skal beskrive, hvordan et 10% kortere forløb skal se ud. Sekretariatet foreslår: Standardforløbet for voksne beskrives som det ordinære forløb, blot er varigheden af hvert fag 10% kortere. Der er ikke krav om, at praktikuddannelsen afkortes tilsvarende.

32 Standardforløbet for voksne kan yderligere afkortes, hvis ansøgeren har særlige erfaringer gennem en realkompetencevurdering. Fx vil en student typisk kunne meriteres grundfagene. EUV 1 med relevant erhvervserfaring Voksne over 25 år med relevant erhvervserfaring skal kunne gennemføre uddannelsen uden praktik. FUHA skal beskrive hvilken erhvervserfaring, der kan erstatte praktikuddannelsen. Har udvalgenes medlemmer kendskab til ansøgere, som har så meget praktik fra en audiologisk eller neurofysiologisk arbejdsplads, at det bør give grundlag for godskrivning af hele praktikuddannelsen? Fx - ansøgere (fx med en privat audiologisk uddannelse), der har været beskæftiget med audiologiske opgaver på en audiologisk klinik i mindst 2 år? - ansøgere, der har været beskæftiget med neurofysiologiske opgaver på en neurofysiologisk afdeling i mindst 2 år? EUV 2 nogen erhvervserfaring og noget uddannelseserfaring a) Voksne over 25 år med relevant uddannelse skal kunne få standardgodskrevet dele af uddannelsen. FUHA skal definere hvilke gennemførte uddannelser (herunder AMU-uddannelser), der kan afkorte uddannelsen med en bestemt varighed. b) Relevante AMU-uddannelser skal kunne give grundlag for standardafkortning. c) Voksne med nogen erhvervserfaring skal kunne få godskrevet dele af praktikuddannelsen. PASS skal definere hvilken erhvervserfaring, der kan afkorte praktikuddannelsen med en bestemt varighed. Sekretariatet foreslår flg. principper for arbejdet med definition af godskrivning pga uddannelse: a) FUHA beslutter hvilke uddannelser, der skal laves standardgodskrivning for. Foreløbige bud kunne være social- og sundhedshjælpere social- og sundhedsassistenter. Butiksuddannede Privatuddannede audiologiassistenter b) AMU FUHA har kun udviklet få og meget korte AMU-uddannelser. De har karakter af efteruddannelse, hvorfor de næppe vil komme i spil som grundlag for afkortning. Muligvis kan AMU-uddannelser indenfor kontorområdet give anledning til lidt afkortning? c) Sekretariatet foreslår flg. principper for arbejdet med definition af praktikerfaringer, der kan give delvis afkortning: - Personer, der har arbejdet mindst 1 år på en audiologisk klinik Side 2 af 3

33 - Personer, der har arbejdet mindst 1 år i en neurofysiologisk afdeling Kan godskrives ca. 50% af praktikuddannelsen Tidsplan Ministeriet vil udsende skabeloner for besvarelse af de opgaver, som PASS skal løse i forbindelse med EUV omkring 30. sept. Sekretariatet kan derfor ikke beskrive præcist, hvordan ministeriet ønsker opgaven løst i detaljer. Sekretariatet foreslår flg. tidsplan og proces for arbejdet med EUV Primo sept. LUU og FUHA-udvalg drøfter forslag. 30. sept. Skabeloner modtages Primo okt. Midt okt. til primo nov. 2. dec. Formandskabsmøde Sekretariatet udarbejder forslag til standardgodskrivninger. LUU og parterne drøfter forslag med egne medlemmer og fremsender forslag til kvalificering af forslaget Endeligt forslag drøftes i formandskabet. Evt. udvides dette møde til at udvalgsmøde. Side 3 af 3

34 Punkt 7, bilag 1 Udvalg: FUHA og LUU Dato 12. september 2014 kl Emne: Modeller for EUX Baggrund FUHA har i forbindelse med reformen besluttet, at arbejde med udviklingen af EUX på uddannelserne med mulig ikrafttræden august Ministeriet er i gang med drøftelser om nye EUX-modeller med de uddannelser, der allerede har EUX. Ministeriet har nævnt, at de i efteråret 2014 vil drøfte EUX-modeller med de faglige udvalg, der har indmeldt, at de sigter mod at oprette EUX i august Indstilling Det indstilles, at udvalgene drøfter de foreløbige principper for en mulig EUX-model for hospitalsteknisk assistentuddannelsen, herunder at FUHA retter henvendelse til et andet fagligt udvalg for at samarbejde om en fælles EUX-model. Status Målet for en EUX er, at eleverne opnår to beviser erhvervskompetence og generel studiekompetence. Der er godt 30 erhvervsuddannelser, der har EUX. Der var før reformen en række forskellige modeller for EUX. Ministeriet har under reformen udviklet fire modeller og flere kan forventes. EUX består overordnet af tre typer af fag alle de uddannelsesspecifikke fag fra erhvervsuddannelsen, nogle obligatoriske fag fra den gymnasiale fagrække samt nogle fag på gymnasialt niveau, der er tonet i forhold til erhvervsuddannelsen. Tilrettelæggelsen af EUX-uddannelsen Der er krav om, at undervisningen i de gymnasiale dele knytter an til elevernes erhvervsuddannelse, herunder i opgaver, projekter mv. at inddrage viden, begreber og indhold fra erhvervsuddannelsen.

35 Modeller for EUX Der er udviklet 4 modeller for tekniske EUX-uddannelser og 1 model for det merkantile område. Modellen for det merkantile område dækker de forskellige uddannelser på områder fra detailhandel til eventkoordinator. Obligatoriske krav til EUX Fag på gymnasialt niveau Rammerne til et EUX-forløb er, at det skal indeholde fag og niveauer, der svarer til en hf. Derudover er der krav om, at forløbet skal indeholde dansk A, engelsk B, samfundsfag C, matematik C, yderligere mindst to fag på B-niveau, et valgfag samt eksamensprojekt og større skriftlig opgave. Det betyder, at dansk, engelsk, samfundsfag og matematik på de angivne niveauer skal indgå i en EUX på HTA- uddannelsen De uddannelsesspecifikke fag Alle de uddannelsesspecifikke fag (tidligere områdefag) er en del af EUX. Fag på gymnasialt niveau, der er tonet i forhold til erhvervsuddannelsen Der skal vælges nogle fag på gymnasialt niveau, der er relevante for erhvervsuddannelsen. Det kan fx på FUHA s område være Fysik på C eller B niveau. Der er andre fag fra HF-fagrækken der eventuelt kan indgå psykologi niveau C, it niveau C. Valg af fag Når FUHA på et tidspunkt skal vælge fag på gymnasialt niveau, så er der to hensyn, der kan indgå i overvejelserne. Det ene er at sikre en fagrække, der bedst muligt understøtter elevernes faglige profil og deres faglige og praktiske kompetencer. Det andet er at se på, hvilke adgangskrav der er til de videregående uddannelser, der kan være relevant for eleverne på FUHA s område. Varigheden af EUX EUX er kortere end en HF (2 år) og FUHA-uddannelsen lagt sammen. Der må dog forventes en forlængelse af uddannelsesaftalen. Det hænger sammen med, at dele af de uddannelsesspecifikke fag indeholde elementer fra gymnasiale fag og derfor kan der beregnes en afkortning af nogle af de gymnasiale fag. Afkortningen er styret af nogle omregningsfaktorer defineret af ministeriet. Der forventes iflg. Ministeriet at min. 5 uger skal kunne hentes fra de eksisterende fag.

36 Dette er en teknisk øvelse, der kan gennemføres, når der er overblik over, hvilke fag der indgår i EUX en. Endelig kan FUHA drøfte praktikperiodernes varighed ud fra en vurdering af, om EUX-elever kan tilegne sig praktikmålene hurtigere end EUD/EUV eleverne. Den praktiske udvikling af en EUX på HTA-uddannelsen Parterne i FUHA har ønsket, at der udvikles en model for EUX for uddannelsen. Da uddannelsen er lille vil det i praksis blive næsten umuligt at danne et hold med uddannelsens elever alene. Det foreslås derfor, at FUHA retter henvendelse til et andet fagligt udvalg, mhp, at indgå i et samarbejde om en fælles model. Fx til det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS). Det er uklart, hvilken tidsplan, der er realistisk for udvikling af en eux-model, når det skal foregå i samarbejde med andre udvalg. Men det forventes, at sekretariatet i samarbejde med skolen og ministeriet vil være i stand til at fremægge et forslag til det planlagte møde den 2. dec.

37 Punkt 8, bilag 1 Udvalg: FUHA Dato: Fredag den 12. september 2014 kl Emne: Varedeklaration Baggrund: Ministeriet har fremsendt skabelon til faglige udvalg om udfyldelse af en række oplysninger om uddannelsen, så kaldt varedeklaration til brug for studievejledningen på uddannelsesguiden.dk. Deadline for fremsendelse af besvarelse er den 1. oktober 2014 Indstilling: Det indstilles, at udvalgene kvalificerer og godkender forslag til varedeklaration. Bemærkninger: Sekretariatet har vedlagt et udkast til udfyldelse af skemaet.

38 Undervisningsministeriet Center for de Erhvervsrettede Ungdoms- og Voksenuddannelsers Udvikling og Indhold Skabelon for deltagerforudsætninger i hovedforløbet i uddannelsen til hospitalsteknisk assistent Uddannelse Faglige forudsætninger (overgangskrav i grundfag og andre fag/certifikatfag (Skal ikke udfyldes af det faglige udvalg indhold hentes fra overgangsbekendtgørelse/uddannelsesbekendtgørelse) Andre forudsætninger ( f.eks. god fysik, arbejdets karakter, arbejdet foregår udendørs, arbejdet foregår i højden, stærke sociale kompetencer, god til at tænke rumeligt, gode samarbejdsevner, stærke personlige kompetencer m.v.) Eventuelle særlige forudsætninger på uddannelsens enkelte trin/specialer (f.eks. talentspor) Ansættelsesområde (hvor kan man typisk forvente ansættelse efter endt uddannelse) Arbejdsområde (hvad er de typiske arbejdsområder/arbejdsopgaver efter endt uddannelse) Yderligere relevante oplysninger om uddannelsen (f.eks. adgangsbegrænsning og skolepraktik i et praktikcenter) Kontaktperson og kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om uddannelsen og de forventede krav Trin/specialenavn Audiologiassistent Det er vigtigt at have sans for teknik og menneskelig forståelse for patienter i alle aldre. Arbejdet med mennesker, der hører dårligt, kræver, at du kan tale tydeligt og er let at forstå. Ingen særlige forudsætninger Hos øre-næse-halslæger, Audiologiske afdelinger eller øreafdelinger, på private høreklinikker, hos høreapparatfabrikanter og i bedriftssundhedstjenesten Som audiologiassistent undersøger du patienter, der hører dårligt. Du bruger højteknologisk udstyr til undersøgelsen, som kaldes audiometri. Audiologiassistenter måler ved hjælp af teknisk udstyr høreevnen hos patienterne Assistenterne ser på sikkerheden i resultaterne og sammenholder resultaterne med patienternes egen oplevelse af deres hørelse. Vurderingen af hørenedsættelsens størrelse og art, ørets anatomi og patientens ønsker, giver hørelægen, audiologiassistenten og patienten baggrund for i fællesskab at beslutte, hvilken type høreapparat der vil være mest velegnet. Det kan være et alt-i-øret-apparat, kanalapparat, ørehænger, hørebriller eller lignende. Der er ikke adgangsbegrænsning til uddannelsen. Der er ikke mulighed for skolepraktik Det faglige udvalg for hospitalsteknisk assistentuddannelsen, FUHA, Syddansk Erhvervsskole, SDE,

39 Undervisningsministeriet Center for de Erhvervsrettede Ungdoms- og Voksenuddannelsers Udvikling og Indhold Skabelon for deltagerforudsætninger i hovedforløbet i uddannelsen til hospitalsteknisk assistent Uddannelse Faglige forudsætninger (overgangskrav i grundfag og andre fag/certifikatfag (Skal ikke udfyldes af det faglige udvalg indhold hentes fra overgangsbekendtgørelse/uddannelsesbekendtgørelse) Andre forudsætninger ( f.eks. god fysik, arbejdets karakter, arbejdet foregår udendørs, arbejdet foregår i højden, stærke sociale kompetencer, god til at tænke rumeligt, gode samarbejdsevner, stærke personlige kompetencer m.v.) Eventuelle særlige forudsætninger på uddannelsens enkelte trin/specialer (f.eks. talentspor) Ansættelsesområde (hvor kan man typisk forvente ansættelse efter endt uddannelse) Arbejdsområde (hvad er de typiske arbejdsområder/arbejdsopgaver efter endt uddannelse) Yderligere relevante oplysninger om uddannelsen (f.eks. adgangsbegrænsning og skolepraktik i et praktikcenter) Kontaktperson og kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om uddannelsen og de forventede krav Trin/specialenavn Neurofysiologiassistent De skal kunne samarbejde med kollegaer og kommunikere med patienter og pårørende. Der forekommer aften- og nattevagter. Neurofysiologiassistenter skal kunne arbejde selvstændigt og med stor nøjagtighed. Ingen særlige forudsætninger Neurofysiologiassistenter ansættes i neurofysiologiske afdelinger og laboratorier på de store hospitaler i de større byer. Neurofysiologiassistenten måler den elektriske aktivitet i centralnervesystemet. Læger, især neurologer, bruger målingerne til at fastslå bestemte neurologiske lidelser. Når patienten ankommer til undersøgelsen, er det dig, der modtager og forbereder patienten på undersøgelsen. Du bruger et særligt apparatur til undersøgelsen, og bagefter vurderer du resultaterne. De neurofysiologiske undersøgelser omfatter hjerne, nerver og muskler og består af elektroencefalografi (eeg), elektromyografi (emg) og elektroneurografi (eng). Neurofysiologiassistenten skal under sit arbejde tage hensyn til patienten og til hygiejne og sikkerhed. De fleste undersøgelser udfører neurofysiologiassistenten selvstændigt efter henvisning fra en læge. Neurofysiologiassistenten assisterer lægen, gør apparaturet klar og betjener computeren. Der er ikke adgangsbegrænsning til uddannelsen. Der er ikke mulighed for skolepraktik Det faglige udvalg for hospitalsteknisk assistentuddannelsen, FUHA, Syddansk Erhvervsskole, SDE,

40 Punkt 9, bilag 1 Udvalg: FUHA Dato: Fredag den 12. september 2014 kl Emne: Meddelelser Baggrund: Udvalgene holdes orienteret om beslutninger og initiativer af betydning for udvalgenes arbejde Indstilling: Det indstilles, at udvalgene tager meddelelserne til efterretning Bemærkninger: FUHA har modtaget flg. bekendtgørelser i høring: 1. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) 2. Udkast til bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne 3. Udkast til bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse uddannelser. Udkast 1 og 2 er vedhæftet særskilt, mens udkast 3 er vedhæftet som bilag 4.3. Formandskabet har indsendt høringssvar vedr. udkast til bekg. om erhvervsuddannelser. Dette er vedlagt. Øvrige høringssvar er under udarbejdelse.

41 Til undervisningsministeriet Att.: Dato: 29. aug Sagsbehandler: kt Høring over bekendtgørelse om erhvervsuddannelser I brev af 18. august 2014 anmoder Undervisningsministeriet om Fagligt udvalg for hospitalsteknisk assistentuddannelsens (FUHA s) indstilling vedrørende forslag til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. FUHA har følgende bemærkninger til det fremsendte forslag til bekendtgørelse. Kapitel 4 16 stk. 5 Det fremgår, at hvis det faglige udvalg ikke har fastsat et afkortet (Loven siger et standardiseret ) hovedforløb, så skal skolen tilrettelægge skoleundervisningen, så den er mindst 10 pct. kortere end EUD. 24 stk. 2 Hovedforløbet for EUV-elever er i almindelighed af kortere varighed end hovedforløbet for unge. Skole undervisningen skal være mindst 10 pct. kortere end for unge. Det fremgår af 59, at det er det faglige udvalg, der bestemmer uddannelsens længde, hvorfor det ikke kan være ministeriets kompetence, at bestemme varigheden af EUV-forløbet. 27 stk. 1 til 5 Det fremgår, at antallet af grundfag, der skal afsluttes med prøve i hovedforløbet afhænger af varigheden af uddannelsens skoleundervisning. Konkret giver det et problem på hospitalsteknisk assistentuddannelse. Uddannelsen indeholder 25 ugers teori, dvs. mellem 21 og 40 uger, og der skal derfor udtrækkes 2 grundfag til prøve. Der er kun et grundfag på hovedforløbet og udvalget har ikke planer om flere. Det forventer vi, at ministeriet finder en løsning på. Vesterbrogade 6 D, 4. sal København V - Tlf

42 39 stk. 3 Det fremgår, at skolen opretter suppleringsmoduler (EUV 1- forløb) når der er behov herfor. FUHA finder det problematisk, at skolen alene kan bestemme, hvornår der er behov for udbud af denne undervisning. Kapital 9 56 stk. 3 Det fremgår af lovens 51 at skolen tilbyder eleverne individuel supplerende undervisning udover, hvad der følger af de almindelige bestemmelser herom, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det. FUHA har registreret, at den direkte henvisning til supplerende undervisning er slettet i udkastet til bekg. stk. 3 og erstattet med en henvisning til 58, der vedrører kontaktlærere og mentorer samt læseundervisning og ikke supplerende undervisning. Bekendtgørelsen bør beskrive, hvordan individuel supplerende undervisning udmøntes. 56 stk. 5 Det beskrives her hvordan processen omkring godskrivning foregår. Dette afsnit er meget teknisk og det er uklart, hvordan kompetencefordelingen er mellem skoler og faglige udvalg. Afsnittet bør forenkles, og der bør ikke ændres i den nuværende kompetencefordeling mellem skoler og de faglige udvalg vedr. kompetence til at foretage godskrivning og afkortning af uddannelsen. Jf. 59 hvoraf det fremgår, at de faglige udvalg en ansvarlige for afkortning af den samlede uddannelseslængde. Tilsvarende at det er det faglige udvalg, der godkender direkte indstilling til afsluttende prøve. Med venlig hilsen Vibeke Freilev Formand for FUHA Side 2 af 2

Referat. Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00. Referat fra mødet. Tilstede:

Referat. Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00. Referat fra mødet. Tilstede: Referat Udvalg: FUHA og LUU Dato: 12. september 2014 kl. 9.30 15.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Tove Rygaard, FOA Gitte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 293 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.72T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1635 af

Læs mere

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen Til censorer for audiologiassistentuddannelsen 2012 Overlæger Kristian Otto Nielsen, Sygehus Sønderjylland Jørgen Hedegaard Jensen, Gentofte hospital Audiologiassistenter Gitte Nykjær Andersen, Odense

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Birgitte Grum-Schwensen, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 19. juni 2014 Sagsbehandler:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 1635 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Martin Ungermann Bichel, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 3. december 2014 Sagsbehandler:

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede. Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA

Indkaldelse til møde i FUHA Til FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 24. november 2011

2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 24. november 2011 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 28. februar 2012 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Marianne Jensen,

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Referat for møde i LUU - PA

Referat for møde i LUU - PA Referat for møde i LUU - PA Dato: Fredag den 18. september 2015 Kl. 09.30 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Referat Udvalg: PASS-udvalget Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl. 13-15 Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft Laursen,

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog...

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6 Anvendelse af... 7 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 8 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor 1. Velkomst og præsentation af formiddagens program Opfølgningsarrangement for praktikere

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Helle Nørtoft Laursen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 30. sept. 2010 Sagsbehandler:

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX Uddannelsen EUX Hospitalsteknisk assistent giver dig det bedste fra

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

UG september 2014

UG september 2014 30. september 2014 jbn Resume fra møde i UG 7 Afholdt den 16. september 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Birgitte Winge Jonas Pedersen

Læs mere

Bilag 2. Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl til Referat fra mødet den 17. september

Bilag 2. Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl til Referat fra mødet den 17. september Bilag 2 Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet den 17. september Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorte Sørensen,

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Mit oplæg Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om revision af social- og sundhedsuddannelsens

Læs mere

Bemærkninger til indkomne høringssvar

Bemærkninger til indkomne høringssvar Bemærkninger til indkomne høringssvar PASS har modtaget høringsvar vedrørende uddannelsesordninger for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen. Høringen gav udbyderne mulighed

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Mit oplæg (ca. 1½ t) Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Nye social- og sundhedsuddannelser

Nye social- og sundhedsuddannelser Nye social- og sundhedsuddannelser Januar 2017 Stine Hesse Hansen, uddannelsesansvarlig Side 1 Program To nye grundforløb 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøver på hjælperuddannelsen Social- og

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012 Mit oplæg (ca. 1½ t) Generelt om revision af social- og sundhedsuddannelsens Kompetencemål,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere