Vil du med til Amerika?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du med til Amerika?"

Transkript

1 Vil du med til Amerika? Som skoleledere deltager Povl Erik Wolff, Bakkeskolen, Kolding Kommune og Lars Eriksen, Sct. Hans Skole, Odense Kommune, i et partnerskabsprojekt med skoler i North Carolina, USA. Vi har efter opstarten gjort os nogle tanker om arbejdet med den internationale dimension, vores besøg i USA og det fremtidige perspektiv i partnerskabsmodellen. Skoleleder Lars Eriksen, Sct. Hans Skole, Odense Kommune, ønskede at støtte det begyndende arbejde på skolen med den internationale dimension. Skolens kontakt og samarbejde med skoler i og uden for Europa er et forholdsvis nyt tiltag. Dette skyldes ikke kun uvilje eller manglende evne hos underviserne, men også at det i dagligdagen kan virke som utopi at bruge mange resurser på dette område. Det handler heller ikke om, at lærerne ikke er kendt med folkeskolelovens 1, stk. 3, hvor der står at Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. 1 Det handler måske bare om en invitation til at deltage. Det handler måske om at turde at tage chancen, at rejse til Amerika og få en helt ny oplevelse i hverdagen. Det handler måske også om ledelse, der tør tage udfordringen op i en tid med mangel på resurser og som tør anvende energi og resurser på dette område. Der er ellers initiativer og muligheder nok fra centralt hold. I 1996 kom strategien om internationalisering i undervisningen og i 2006 kom regeringens plan for globalisering. Her fremhæves netop regeringens mål med uddannelser set i et globalt perspektiv: På Sct. Hans Skole har der de sidste tre år været arbejdet sammen med skoler fra Wales og Frankrig i et Comenius - projekt og skolen har også en partnerskole i Shaoxing i Kina. Skolens lærere og ledelse indgår i det nordiske venskabsbysamarbejde. Den internationale dimension i undervisningen er ved at blive indskrevet i skolens overordnede målsætning og er en del af strategien for skoleledelsen. Skolens ledelse ønsker, at være med til at skabe en skole, hvor der bliver sat fokus på at alle 1 Folkeskoleloven, Kommuneforlaget, 14. udgave, 1. oplag,

2 alle unge skal have en uddannelse med globalt perspektiv 2 og mange flere danske studerende skal på uddannelsesophold i udlandet, så de kan få international indsigt og større forståelse for andre kulturer. 3 Poul Erik Wolff, Bakkeskolen, Bakkeskolen, fandt det oplagt og naturligt at deltage i projektet med North Carolina, da Bakkeskolen i forvejen er en skole med en international profil og med stor erfaring i samarbejdet med andre lande gennem deltagelse i: COMENIUS-projekter. UNESCO-skole (Transatlantiske Slaveprojekt). NORDPLUS-programmet. DEMOKRATIPROJEKTER (udenrigsministeriet) Internationale netværk. Endvidere har skolen sin målsætning taget højde for, at Internationaliseringen og globaliseringen er over os på alle måder, hvor de politiske, økonomiske og kulturelle forbindelser landene imellem øges i takt med den stigende åbenhed og kommunikation Bakkeskolen har også udarbejdet principper det internationale samarbejde, hvor det fremhæves, at folkeskolen har en oplagt opgave vedr. udviklingen af elevernes parathed ved at give dem yderligere kompetence i: Sprog som et brugsredskab i kommunikation Viden om landenes kultur, historie og geografi Viden om erhvervsmuligheder i udlandet. Povl Erik Wolff på Bakkeskolen, der har kontakten til Richlands High School, der rummer de ældste elever fortæller, at han fik et fint indtryk fra klassesituationerne! Det virkede som om, der var meget gode relationer mellem lærer og elev som i Danmark! God kommunikation og dialog! På det ledelsesmæssige felt var der en god sparring med 2 FREMGANG, FORN YELSE OG TRYGHED Strategi for Danmark i den globale økonomi de vigtigste initiativer. Regeringens Globaliseringspolitik FRE MGANG, FORN YELSE OG TRYGHED Strategi for Danmark i den globale økonomi de vigtigste initiativer. Regeringens Globaliseringspolitik

3 principal Maria Johnson om bl.a. om inspektion af undervisningen, sikkerhedsprocedurer og ikke mindst ved den kontinuerlige testning af skolens elever, der fylder efter den amerikanske skoleleders udsagn uforholdsmæssigt meget i det amerikanske skolesystem. Det gjorde også indtryk, at der ved skolegangens ophør altid holdt et par USpatruljevogne for at kontrollere til og frakørsel fra skolens område. Lærersynspunkt I faget engelsk er undervisningen i fremmed kulturer og opgaven med at eleven en gang i skoleforløbet skal være en del af en proces sammen med elever fra et engelsktalende land et spændende udgangspunkt. For læreren er kulturbeskrivelser oftest forarbejdet ud fra en generaliserende standard. Læreren er i sin daglige tilrettelæggelse afhængig af validiteten af det tilgængelige stof samt at oplysninger er opdaterede. Under besøget i USA oplevede læreren på egen hånd at være en del af hverdagen på en amerikansk skole og informationerne blev mere ægte. Atmosfæren, lydene, samtalerne, diskussionerne, erfaringsudvekslingerne ruster læreren til at møde sit eget stof i samspil med eleverne på en helt anden måde end hvis bogen og det skrevne medie var det fælles fortæller lærer Kirsten Christiansen, Sct. Hans Skole. 3

4 Kulturforskellene spiller en stor rolle i engelskundervisningen. Læreren bliver herved et vigtigt link mellem eleverne i USA og eleverne i Danmark, fordi der er en ægte interesse fra begge parter i at vide og kende til forskelle og ligheder de to kulturer imellem. Mange såkaldte sidegevinster er også en del af oplevelsen. At være til stede i en amerikansk klase sidst på eftermiddagen og tydeligt fornemme, hvordan en lang skolehverdag trætter eleverne, men alligevel sidder de veldisciplinerede og er en del af undervisningen. At opleve hvor høflige og stilfærdigt eleverne færdes i selve skolebygningen og området. At fornemme kulturen i sin basis, at opleve elever og lærere som virkelig er en grundlæggende del af den amerikanske værdisætning. Hands on learning får en helt ny betydning, fordi kroppen husker betydeligt bedre end hjernen. At komme hjem og fortælle en klasse i Danmark om en hverdag i USA giver engagement både fra lærer så vel som fra elever fortæller Kirsten Christiansen fra Sct. Hans Skole. Disse sidegevinster, som er beskrevet er Kirsten Christiansen, er med til at styrke og udvikle den autentiske lærer og dermed sikre at lærerne står bedre rustet til arbejdet i skolens sprogundervisning og måske hele skolens undervisning. Endelig kan vigtigheden 4

5 af lærerens egen refleksion ikke understreges nok. Elever: På Bakkeskolen er der for skolens elever udviklet: KVALITETSMÅL - til udvikling af internationale kompetencer. Udvikle evnen til kommunikation, samarbejde og gøre den daglige brug af engelsk til et aktivt brugs- og kommunikationsredskab til fremme af flg. 1. Evnen til at kommunikere 2. Evnen til at anvende IT interaktivt 3. Evnen til at sætte sig i andres sted 5

6 4. Evnen til at indgå i nye grupper samt at kunne samarbejde med mennesker med en anden baggrund end én selv 5. Evnen til at handle selvstændigt 6. Evnen til hensigtsmæssigt at anvende kundskaber, færdigheder og erfaringer/oplevelser. (EU s kompetenceprofil) Disse mål kom i spil, da elever fra 8.- og 10. årgang fra Bakkeskolen besøgte Richlands High School i november Her var de sammen to lærere på udvekslingstur til Richlands High School. Mette Sommer fra 8. årg. fortæller, at eleverne vælger selv hvilke kurser/fag de vil følge. Min amerikanske kammerat valgte forskellige fag, der lagde vægt på design og matematik - fordi han gerne vil være arkitekt. Det syntes jeg var en rigtig god idé at man kunne, da mange af de danske elever nok ikke får brug for fag, som fysik kemi og biologi. Mette Sommer fortæller videre, Jeg lagde mærke til at eleverne på skolen havde få, men nære venner. Dette skyldtes måske, at de flytter rundt til de forskellige timer. Det gjorde at jeg faktisk er glad for, at vi i Danmark har klasser med de samme elever igennem hele skoletiden.! Alt i alt havde jeg en rigtig god tur, og jeg har fået mange nye venner, som jeg håber at jeg kan blive ved med at holde kontakten til. Det var en rigtig god oplevelse at besøge dem og få et indblik i kulturen over there. Jeg håber på en tur derover igen, så jeg kan besøge dem, siger Mette Sommer. Louise Knutson fra 8. årg. fortæller, Jeg boede hos en af lærerne derovre, hun havde ingen børn og hendes mand er i Irak, så normalt havde hun hele det store hus, hun bor i, for sig selv, hun virkede glad for at have os boende, og vi var også glad for at bo hos hende, det endte med at hun kaldte sig selv for vores American mom, det var virkelig sødt. Lærer Maria Teglhus fra Bakkeskolen fortæller fra sit ophold på Richlands Highschool: Så var det blevet tid for mig til at undervise honour class i dansk litteratur. Der var 60 elever og de skulle arbejde med cooperative learning. Jeg havde udvalgt 4 forfatterbiografier og 4 af deres tekster. H.C. Andersen og Klokken, Karen Blixen og Ringen, Inger Christensen og ABC digtet, Michael Strunge og Livets hastighed. De skulle 6

7 læse biografien, finde 5 nøgleord, lave 5 nøglesætninger og den sidste skulle genfortælle teksten ved hjælp af nøglesætningerne. Biografien skulle derefter fremlægges. Så skulle de læse den efterfølgende tekst, dem der havde novellerne skulle vælge et stykke ud som skulle læses højt og derefter skulle de forsøge at lave en kort fortolkning. Dem der havde digtene skulle læse det højt og lave en kort fortolkning. Det var rigtig sjovt og det gik ret godt. Blev endda tilbudt at undervise på Highschool! Lære Åse Leonhard, Bakkeskolen fortæller om den store betydning testningen har på skolerne i USA. Der blev talt om test i alle sammenhænge, og den enkelte lærer brugte rigtig megen tid på at forberede eleverne på selve testningen. Leder: Som leder har det været fantastisk spændende at deltage i projektet. Grundlægende har vi stillet os selv spørgsmålet, om besøg i andre lande har nogen nytte ude i klasselokalet ved eleverne? Grundlæggende må det være målet, at skolens handlinger og valg afspejler sig i klasselokalet. På ledelsesniveau er det for os vigtigt at vi hele tiden bliver udfordret i vores syn på skolen. Besøg på andre landes skoler og undersøgelse af deres skoleformer er først og fremmest det spejl, vi sætter op for vores daglige handlinger og reflektioner. Når det amerikanske skolevæsen her bliver meget interessant, er det netop fordi, det giver os en mulighed for at se vores eget skolevæsen i et nyt perspektiv. Der er ting i det amerikanske skolevæsen som sætter ting til debat. Inklusionen i klasserne, disciplinen på skolen og ikke mindst eleverne stolthed over at gå i skole og deres oplevelse af, at skolen var lykken, da den kunne give en ny fremtid! Skolernes egen stolthed over egne præstationer giver også stof til eftertanke. Der var som en naturlighed altid bannere op om skolens placering i dette og hint. Skolerne var også meget synlige i deres beskrivelse af forventninger til eleverne. Vi så på Highschools, hvordan man i f.eks. marts satte fokus på en bestemt del af skolens værdier. Der var megen praksis omkring målene og værdierne. 7

8 Forældresamarbejdet var ikke kun synligt i skolebestyrelse, men også i et praktisk engagement på skolen. Hver skole havde sin policeofficer, så SSP, skulkeri, forældres manglende kendskab til færdselsregler om morgen blev der handlet kontant på, og af med personer med magt og kompetence! Skolerne og skolevæsnet var også kendetegnet ved en anerkendelse af både medarbejdere og elever. På distriktets skoleledermøder blev dygtige eller engagerede ledere fremhævet. På lærermødet på New Bridge Middle School startede man altid mødet med at personalet selv fremhævede eller roste kollegaer, for hvad de havde gjort siden sidst. Fremtidigt perspektiv: Samarbejdet med partnerskoler i USA i fremtiden har vi valgt at se ud fra henholdsvis, elev-, lærer og lederperspektiv. Samarbejdet og forsøget med udveksling af elever som har været udført af Bakkeskolen og dennes partnerskole har givet mange nye muligheder. Udveksling og direkte kontakt mellem elever fra danske og amerikanske skoler er den konkrete måde at leve op til formålet med engelsk jf. stk. 2.: tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. 4. Såfremt det ikke er muligt med den direkte kontakt, kan der også opnås megen kontakt via de elektroniske medier. Tvitter, Skype, videokonferencer er medier, hvor eleverne kan udveksle og kommentere hinandens undervisningsoplæg eller fremlæggelser. At fremlægge sin projektopgave for en skoleklasse i North Carolina kan give et andet perspektiv for fremlæggelsen. For lærerne er det at arbejde med den internationale dimension i et fremtidigt perspektiv flyttet fra et tænkt eller teoretisk forløb flyttet til et action learning forhold. Den deltagende lærer udvikler og lærer i praksis sammen med andre. Efter og videreuddannelse bliver i 4 Formålet for engelsk, stk.2, UVMs faghæfter,

9 dette perspektiv et aktivt forhold, hvor relationer og praksis mellem de involverede i processen er styrende for det endelige mål. I et fremtidigt perspektiv ønsker vi også, at vores skoler skal skabe nogle spændende udviklingsmuligheder og arbejdsvilkår for lærerne og dermed skabe nogle attraktive arbejdspladser for fremtidens lærere. På ledelsesplan har vi alle muligheder for at indgå i forskellige former for netværksledelse. Vi har mulighed for at skabe en masse international erfaring på skolerne og dermed være med til at skabe den kulturforståelse, som ønskes i folkeskolens formålsparagraf. Men først og fremmest er det at arbejde med den internationale dimension også en måde at skabe ny inspiration til at lave en bedre skole for elever og personale. 9

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Sociale medier i skolen Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Tema: Sociale medier i skolen Udgiver: VIA Efter- og videreuddannelse Hedeager

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne Introduktion Den kunst at høre efter en Historie er gaaet tabt i Europa Karen Blixen, Den afrikanske farm Det vurderes, at hver femte voksne dansker har

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere