Partnerskaber mellem skoler i Danmark og Palæstina

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskaber mellem skoler i Danmark og Palæstina"

Transkript

1 Partnerskaber mellem skoler i Danmark og Palæstina et CASE STUDY fra Globale Skolepartnerskaber 2015

2 CASE STUDY: Partnerskaber mellem skoler i Danmark og Palæstina Erfaringer fra projektet Youth Dialogue: Denmark / Palestine Udarbejdet af: Globale Skolepartnerskaber Fælledvej København N Samarbejdspartnere: Tamer Institute for Community Education Det Danske Hus i Palæstina Projektet er støttet af DEMENA Youth Pool under Det Arabiske Initiativ Forsidefoto (Mellemfolkeligt Samvirke): Ranim fra Arab Evangelical Episcopal School og Vincent fra Sankt Annæ Gymnasium. 2

3 Indhold Side 4 Introduktion til projektet Side 5 Projektaktiviteter Etablering af partnerskaber Elevworkshop i Palæstina Dialogprojekter Besøg og elev camp i Danmark Side 8 Lessons learned Fra elevperspektiv Fra lærerperspektiv Fra ngo-perspektiv 3

4 Introduktion til projektet I Globale Skolepartnerskaber oplever vi, at der er stor interesse blandt danske skoler for at samarbejde med skoler i Mellemøsten for derigennem at give eleverne et bedre indblik i den arabiske verden. Så da Det Danske Hus i Palæstina henvendte sig til Globale Skolepartnerskaber med et ønske om at knytte kontakter mellem danske og palæstinensiske elever, var det oplagt sammen med dem og den lokale palæstinensiske organisation Tamer Institute for Community Education at tilrettelægge et samarbejdsprojekt for danske og palæstinensiske skoler. Fire danske og fire palæstinensiske skoler deltog i projektet Youth Dialogue: Denmark / Palestine, som varede fra efteråret 2013 til udgangen af Projektets fokus var på at styrke elevernes interkulturelle forståelse og give dem indblik i nogle af de mulighederne, de har for at spille en aktiv rolle i det lokale og globale samfund, de er del af. Samtidig var det en målsætning at fremme et andet billede af Palæstina, så både de danske og palæstinensiske deltagere blev opmærksomme på, at det ikke blot er en konfliktzone men også et sted med mange ressourcer og opfindsomme folk, der anvender kreative strategier for at lade deres holdninger komme til udtryk. Projektets overordnede formål var at: Etablere samarbejde mellem fire danske og fire palæstinensiske gymnasier Fremme interkulturel dialog mellem elever og styrke deres bevidsthed om aktiv deltagelse og mulighed for selv at komme til udtryk Styrke elevernes handlekompetencer Inspirere lærere til at fremme globalt medborgerskab og involvering af eleverne i undervisningen Undervejs indgik eleverne i dialogprojekter med forskellige fælles temaer som omdrejningspunkt, og i anden del af projektet kom en gruppe palæstinensiske elever på besøg på de danske skoler. Her fik de lejlighed til at udveksle erfaringer med de danske elever, opleve det danske uddannelsessystem og elevdemokrati. De deltog desuden i en fælles workshop med de danske elever for sammen at udvikle tiltag for at fremme globalt medborgerskab. I denne rapport har vi samlet erfaringer fra de danske og palæstinensiske elever og lærere, der deltog i projektet. Materialet er indsamlet via interviews, evalueringsskemaer og evalueringsmøder. Tamer Institute har indhentet materialet fra de palæstinensiske deltagere. Skoler i Danmark: Sankt Annæ Gymnasium i København Rosborg Gymnasium i Vejle Kolding HF & VUC Nyborg Gymnasium Skoler i Palæstina: Arab Evangelical Episcopal School i Ramallah Greek Orthodox Patriarchal School i Gaza Tira & Beit Ur Mixed Secondary School i West Ramallah Faqqu a School i Jenin 4

5 Projektaktiviteter Etablering af partnerskaber Skolerne i Danmark og Palæstina blev udvalgt blandt skoler i Globale Skolepartnerskabers og Tamer Institutes netværk. Der blev udarbejdet korte skoleprofiler, som organisationerne brugte til at matche skolerne og introducere partnerskolerne for hinanden. I Palæstina var også undervisningsministeriet involveret i udvælgelsen, hvilket forlængede processen. For at forberede skolerne til samarbejdet blev der afholdt intromøder i både Danmark og Palæstina for de involverede skoler. På intromødet blev projektet præsenteret, og forskellige forslag til dialogtemaer diskuteret med lærerne og fastlagt i samarbejde med dem. Efterfølgende, da partnerskaberne var etablerede, planlagde de danske og palæstinensiske lærere i fællesskab, hvilken form dialogprojekterne skulle tage. Nogle af skolepartnerskaberne spændte over relativ stor aldersforskel. De palæstinensiske gymnasieelever er generelt yngre end de danske, og det blev yderligere forstærket af, at flere af eleverne fra Kolding HF og VUC var i 20 erne. Især de danske elever følte indledningsvist, at det var et problem, men som samarbejdet skred frem, viste det sig at have relativ lille betydning. Elevworkshop i Palæstina Tamer Institute for Community Education organiserede en filmworkshop for de palæstinensiske elever for at introducere dem til filmmediet som udtryksform, før eleverne begyndte planlægningen af deres egne små film, som skulle udveksles med de danske elever. De palæstinensiske lærere og elever havde selv budt ind med ideer til indholdet. Emner på workshoppen: Kort introduktion til filmhistorien Grundlæggende forståelse af filmsprog Forskellige sekvenser fra palæstinensiske film som introduktion til palæstinensisk filmhistorie Screening af kortfilm Workshoppen blev holdt over to gange, hvor to skoler deltog i samme workshop, og tilbagemeldingen fra eleverne varierede fra den ene gruppe til den anden. Elever fra de to skoler, der havde længst transporttid og dermed den korteste workshop, oplevede ikke, at de fik så meget ud af workshoppen. Hvorimod den anden gruppe, der havde tid til at gennemføre et interview og udveksle erfaringer med hinanden, var meget tilfredse med workshoppen. Eleverne fik mulighed for at udforske forskellige slags film og opdagede, at de kan producere deres egne billeder og historier fra deres eget dagligliv. Derudover gav workshoppen mulighed for at møde elever fra en anden skole, hvilket på grund af de logistiske udfordringer med at komme fra en del af Palæstina til en anden, er usædvanligt for de palæstinensiske elever. 5

6 Da workshoppens længde havde betydning for udbyttet, anbefales det at sikre, at elevworkshops kan afholdes i nærheden af skolerne, så transporttiden er relativ kort. Samtidig er det en god idé at give de palæstinensiske elever mulighed for at mødes på tværs af skolerne, så de også får et indblik i de forskelle, der er inden for det palæstinensiske område. Dialogprojekter I løbet af projektperioden blev der gennemført to dialogprojekter, hvor eleverne producerede og udvekslede essays, foto og videoer. Det første projekt havde det fælles tema Identity, mens lærerne havde valgt forskellige temaer til det næste. Det omhandlede henholdsvis Childhood & Youth og Lost Land, hvor danske og palæstinensiske erfaringer med opvækst og besættelse blev sat i spil. Eleverne arbejdede med kreative strategier og udtryksformer og diskuterede og udvekslede materiale via Facebook og Google+. I et af partnerskaberne blev fransk som fælles fremmedsprog inddraget og anvendt til elevernes præsentationer. Gennem projektet blev der etableret interkulturel dialog og skabt fælles forståelse mellem eleverne, og deltagerne beskæftigede sig med globale udfordringer, især i forhold til fred og retfærdighed. Både elever og lærere fik nye erfaringer med at kommunikere og samarbejde med folk med en anden kulturel baggrund og med at tage globalt medborgerskab og vores indbyrdes forbundethed på tværs af grænser op i undervisningen. Elevdialogen bidrog blandt andet med: Styrkede interkulturelle kompetencer Øget viden om partnerlandet og de andre elevers kulturelle baggrund Større forståelse af forskelle og ligheder mellem dansk og arabisk ungdom Særligt de palæstinensiske elever fandt nye metoder og kanaler til at lade deres stemme blive hørt Besøg og elev camp i Danmark Elever og lærere fra de danske og palæstinensiske skoler mødtes i Danmark, hvor 3 elever og en lærer fra hver af de palæstinensiske skoler kom på en uges besøg. Dog kunne elever og læreren fra Gaza ikke deltage, da planlægningen af besøget faldt sammen med udbruddet af en voldelig konflikt mellem Gaza og Israel. Konflikten betød også, at samarbejdet med skolen i Gaza blev afbrudt, og det lykkedes ikke efterfølgende for den danske skole at genetablere kontakten. I stedet for repræsentanter fra skolen i Gaza deltog Tamer Institutes koordinator fra Gaza. Besøget blev indledt med en workshop i København. Først 1 dags workshop med introduktion til Danmark og København for de palæstinensiske elever og derefter 1½ dags fælles workshop afholdt af Mellemfolkeligt Samvirke for både palæstinensiske og danske elever. I alt deltog 21 danske og palæstinensiske elever i den fælles workshop om interkulturel dialog og aktivt medborgerskab, og tilbagemeldingerne var meget positive. 6

7 Foto: Det Arabiske Initiativ En dansk elev sagde: "The workshop (in Copenhagen, ed.) was cool. It removed focus from the conflict which usually is all we ever hear about Palestine. It made us find common ground and feel connected across borders." Palæstinensiske elever sagde: "I improved my English language and learned new communication ways" "I liked it (the workshop in Copenhagen, ed.) so much. We learned new ways to explain our ideas" "I increased my ability to communicate with others" Efter opholdet og workshoppen i København tog deltagerne ud på de danske skoler og tilbragte resten af ugen der med deltagelse i undervisning, fælles projektarbejde og sightseeing og andre sociale aktiviteter. Eleverne blev alle privat indkvarterede hos danske familier, og besøget gjorde stort indtryk på både danske og palæstinensiske deltagere. Kulturmødet var en øjenåbner, og eleverne involverede sig i det med stor ansvarsfølelse og et oprigtigt ønske om at lære hinanden at kende. Fordi de mulige kulturforskelle var blevet understreget inden besøget, var det en positiv overraskelse for eleverne, at de også havde meget til fælles og sagtens kunne kommunikere med hinanden. Da besøget var slut, var grænsen mellem Gaza og Egypten blevet lukket, og Tamer Institutes koordinator fra Gaza kunne derfor ikke rejse hjem. Han kom først hjem 2½ måned senere. Undervejs blev han indkvarteret forskellige steder, blandt andet hen over jul hos en af de danske lærere, der var involveret i projektet. Men selvom der blev knyttet nye venskaber, og koordinatoren benyttede lejligheden til at tage rundt på en række danske skoler og fortælle om livet i Gaza, blev det ufrivillige ophold også en frustrerende og stressende oplevelse for ham. Et dansk visumbehandlingssystem, der i sin uigennemsigtighed antog kafkaske dimensioner, da der skulle søges om forlængelse af visum, gjorde ikke sagen bedre. 7

8 Lessons learned Fra elevperspektiv Mens projektet havde succes med at sætte interkulturel dialog og globale udfordringer på skemaet, var det sværere for skolerne både i Palæstina og Danmark at integrere et egentligt handlingselement i undervisningen. Mange af aktiviteterne fokuserede dog på elevernes mulighed for selv at komme til udtryk, argumentere for deres idéer og give deres mening til kende. Nogle af de danske elever gav efterfølgende udtryk for, at de i mødet med palæstinenserne også havde lært sig selv bedre at kende og fået interesse for aktivt at involvere sig i at bekæmpe uretfærdighed. Tre elever fra Sankt Annæ Gymnasium blev motiverede til at rejse til Palæstina på egen hånd og blive voluntører på projekter i Palæstina. De blev sat i kontakt med Det Danske Hus i Palæstina og Mellemfolkeligt Samvirke for at få assistance til at planlægge turen. De palæstinensiske elever, som kom til Danmark, blev mødt med nye indtryk og perspektiver dels ved at møde palæstinensere fra andre sociale og kulturelle baggrunde, dels i mødet med de danske elever, lærere og de familier, de boede hos. Til spørgsmålet Hvad vil du tage med tilbage til din skole fra besøget i Danmark svarede palæstinensiske elever: "Workshops during classes - give us more of that!" "They do research and have many school projects" "The leadership" De palæstinensiske elever gav udtryk for, at projektet har givet dem en mulighed for at opdage nye evner hos dem selv, og at udvekslingen af deres materiale med de danske elever gav dem selvtillid og en oplevelse af at have noget at bidrage med. En af eleverne sagde: We noticed in Denmark that we are respected for our ideas, although we are still young En gruppe af de kvindelige elever fra Beit Ur skolen i West Ramallah blev enige om, at de gerne ville have et sted, hvor de kunne mødes, læse og diskutere forskellige emner. De foreslog derfor byrådet og deres skole, at der blev åbnet et bibliotek. Tamer Institute bakkede op om deres initiativ og tilbød at hjælpe med at anskaffe inventar og bøger til biblioteket. Den 10. marts 2015 blev biblioteket en realitet, og eleverne kunne være med til at åbne det og fejre initiativet sammen med deres lokalsamfund. 8

9 Fra lærerperspektiv Projektet var designet med brede rammer, der kunne give rum til, at de involverede lærere selv besluttede og planlagde detaljerne i samarbejdet med deres partnerskole. Selvom lærerne satte pris på den fleksibilitet, de brede rammer gav, oplevede de behov for en strammere styring fra de koordinerende organisationers side. Ifølge de danske lærere kunne man med fordel fra starten have defineret meget klare rammer og forventninger til aktivitetsniveauet, deadlines og antal timer, der skulle bruges på projektet. Flere af de palæstinensiske lærere viste sig at have svært ved at kommunikere på engelsk på skrift, hvilket besværliggjorde samarbejdet med de danske lærere og medførte, at projektet i nogen grad blev defineret af de danske lærere, som tog en styrende rolle. Udfordringerne blev opvejet af mødet mellem eleverne både det virtuelle og det fysiske via besøget i Danmark. De danske lærere oplevede, at projektet havde markant betydning for elevernes motivation og interesse i undervisningen i Israel-Palæstina-konflikten. Den aktuelle konflikt i Gaza berørte ligeledes de danske elever, fordi de nu kendte folk i området. Fra artiklen At flirte med verden af Jan Hyldig, underviser på Kolding HF og VUC: ( ) da vi alle mødtes, palæstinensere og danskere, i dette spændende projekt, fysisk konkret først et par dage til fælles workshop i København og senere på de deltagende skoler rundt i landet da ophævede vi for en kort stund hjemstavnens begrænsning. Vi var for et øjeblik sammen i en åben og bedre verden, palæstinensere og danskere. I en uge øvede vi os i rollen, som borgere, der flirter med verden. Jeg tror, vi alle blev klogere deraf - studerende, lærere og koordinatorer - og at vi alle fik en smule mere lyst til at gøre hele verden til vores hjemstavn. Under besøget fik de palæstinensiske lærere inspiration til at anvende undervisningsmetoder og teknikker, som fremmer elevdeltagelsen i timerne. Under besøget på de danske skoler var de meget interesserede i interaktionen i klasseværelset og observerede, at eleverne har en central rolle i den danske undervisning. En lærer sagde: I came back from Denmark with a new attitude for making the classroom more fun and less stressful for the students. De oplevede også nye talenter blandt deres elever og gav udtryk for, at de var overraskede over, hvor aktive og ansvarsbevidste de var under besøget. Fra ngo-perspektiv Tamer Institute for Community Education og Globale Skolepartnerskaber er enige om, at man med fordel kunne have haft flere aktiviteter rettet specifikt mod de palæstinensiske skoler for at klæde både elever og lærere bedre på til at indgå i projektet. Dialogen mellem danske og palæstinensiske elever og lærere tyder også på, at der var behov for en tydeligere forventningsafstemning mellem partnerskolerne i forhold til uformel vs. formel dialog. Flere af skolerne anvendte Facebook til samarbejdet, og de danske skoler oplevede, at deres palæstinensiske samarbejdspartnere var utålmodige efter at få hurtig respons på indlæg, som lå ud over projektets dialogtemaer, mens de danske skoler ind i mellem savnede tilbagemeldinger af mere faglig karakter. Det er dog samtidig en erfaring, at det er svært at styre dialogprojekterne, selvom der var etableret nogle (ganske vist løsere) retningslinjer på forhånd. 9

10 At elever og lærere havde mulighed for at mødes fysisk, havde stor betydning, blandt andet fordi det er svært at aflive forforståelser alene ved onlinekommunikation. Begejstringen over mødet i Danmark affødte naturligt nok et stort ønske blandt deltagerne om, at de danske elever også kunne være kommet til Palæstina som led i projektet. Det er dog fra organisationernes side vurderingen, at prioriteringen af midlerne til rejsen til de palæstinensiske frem for danske deltagere var den rette. Samtidig var det en ærgerlig erkendelse, at man bør overveje situationen nøje, før man inviterer projektdeltagere fra Gaza til Danmark. Det anbefales i hvert fald at have en plan for, hvad der skal gøres, i fald der opstår problemer med ud- eller indrejse. Blandt de deltagende danske skoler var der lærere, der gav udtryk for, at de ikke var interesserede i et projekt, hvor de danske elever skulle på besøg i Palæstina. Det kan være svært at få opbakning fra forældrene til det og være vanskeligt at få en rejse passet ind i skolens program. Andre af skolerne undersøger mulighederne for selv at organisere en studietur til Palæstina og besøge partnerskolen. Se videointerview med danske og palæstinensiske elever her. Foto: MS 10

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere