Din brugermanual SONY ERICSSON W910

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen Hjælp i telefonen... 6 Opladning af batteriet Telefonoversigt Menuoversigt Navigering Filhåndtering.. 13 Telefonens sprog Indtastning af tekst Begrænsning af opkald. 26 Faste numre Opkaldstid og -pris Vise eller skjule eget telefonnummer...

3 Åbn for at besvare opkald.. 27 Meddelelser. 28 SMS'er MMS'er Meddelelsesindstillinger Skabeloner. 30 Talemeddelelser Mine venner Område- og celleinformation Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Kontakter Opkaldsliste...

4 21 Hurtigopkald Talemeddelelse Stemmestyring Viderestilling af opkald Flere opkald på samme tid. 25 Mine numre 26 Billedbehandling Kamera og videooptager Brug af kameraet Kameraikoner og -indstillinger. 36 Kameraets genveje Overførsel af billeder Billeder.. 38 PhotoDJTM og VideoDJTM Temaer.. 39 Ved hjælp af USB-kablet Synkronisering.

5 Opdateringstjeneste Flere funktioner Alarmer. 57 Kalender 58 Opgaver 59 Timer, stopur og regnemaskine Husk koder Profiler.. 61 Dato og klokkeslæt Låse Underholdning.. 40 Bærbar, håndfri stereo Walkman -afspiller.. 40 videoafspiller...

6 ... TrackIDTM Radio PlayNowTM. 45 Ringesignaler og melodier MusicDJTM Lydoptagelse.. 47 Spil Programmer Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål.. 64 Fejlmeddelelser Vigtige oplysninger Vejledning i sikker og effektiv brug Slutbrugerlicensaftale..

7 .. 73 Begrænset garanti FCC Statement Declaration of Conformity Tilslutningsmuligheder Indstillinger Telefonnavn Brug af internettet Webfeeds Trådløs BluetoothTM teknologi Indeks Indholdsfortegnelse This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson W910i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne Brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne Brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. rettigheder forbeholdes. din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. BluetoothTM er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. Marmorlogoet, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackIDTM er drevet af Gracenote Mobile MusicIDTM. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Gracenote, Inc. Sony, WALKMAN og WALKMAN-logoet, Memory Stick MicroTM og M2TM er varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe Photoshop Album Starter Edition er enten et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Microsoft, Windows, Outlook, Exchange Server og Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. T9TM Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9TM Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er

8 varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for SunTM JavaTM J2METM. Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. 3 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del udlejes, tildeles eller gives i underlicens. Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U. S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/ område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.

9 S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USA's handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i "Rights in Technical Data and Computer Software Clauses" i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver muligvis ikke den faktiske telefon. Vejledende symboler Disse symboler vises i brugervejledningen. Bemærk Tip Advarsel En tjeneste eller funktion er neteller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. > Brug en valgeller navigeringstast til at bladre og vælge med. Se Navigering på side This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Introduktion Samling Isæt et SIM-kort og batteriet, inden du tager telefonen i brug. Sådan isættes SIM-kortet Sådan isættes batteriet 1 Isæt batteriet, så mærkaten vender nedad, og stikkene vender mod hinanden. 2 Skub batteridækslet på plads, og lås det. Sådan tændes telefonen Sådan tændes telefonen 1 Lås batteridækslet op. 2 Tag batteridækslet af. 3 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så de gyldne kontakter vender nedad. 1 Tryk på og hold nede. 2 Vælg en tilstand: Normaltilstand fuld funktionalitet. Flytilstand begrænset funktionalitet. Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 5 3 Indtast PIN-koden til SIM-kortet, hvis du bliver bedt om det, og vælg OK. 4 Vælg et sprog. 5 Vælg Fortsæt > Ja for at bruge opsætningsguiden, mens der overføres indstillinger. Tryk på, hvis du vil rette en fejl, mens du indtaster PIN-koden. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Se SIM-kortlås på side 62. Flytilstand I Flytilstand er net- og radiomodtagerne slukket for at undgå at forstyrre følsomt udstyr. Du kan bruge Bluetooth funktionen i flytilstand. SIM-kort Det SIM-kort (Subscriber Identity Module), du modtager fra din netoperatør, indeholder oplysninger om dit abonnement. Du skal altid slukke telefonen og frakoble opladeren, inden du indsætter eller fjerner SIM-kortet. Du kan gemme kontsh;s funktion Stigende ringning Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Visning Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Urets størrelse Lysstyrke Rediger linjenavne* Opkald Hurtigkald Smartsøgning Viderestil opkald Skift til Linje 2* Håndter opkald Videodeling* Tid og pris* eacute;n gang. Hvis hukommelsen er fuld, kan du skaffe plads ved at slette noget af indholdet. Faner i Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner, og ikoner viser, hvor filerne gemmes. Alle filer alt indhold i telefonens hukommelse og på hukommelseskortet I telefonen alt indhold i telefonens hukommelse På hukommelseskort alt indhold på hukommelseskortet Sådan får du vist oplysninger om filer 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find en fil, og vælg Indstill. > Oplysninger. Åbn dækslet, og isæt hukommelseskortet med de gyldne kontakter nedad. Sådan fjernes et hukommelseskort Åbn dækslet, tryk på kanten af hukommelseskortet for at frigøre det, og tag det ud. Sådan får du vist indstillingerne for hukommelseskort 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > fanen På hukommelseskort fra standby. 2 Vælg Indstill. 14 Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan flyttes en fil i filhåndteringen 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find en fil, og vælg Indstill. > Håndter fil > Flyt. 3 Vælg en indstilling. Sådan markerer du flere filer i en mappe Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. Gå til en mappe, og vælg Åbn. Vælg Indstill. > Marker > Marker flere. Gå til hver af de filer, du vil markere, og vælg Marker. Indtastning af tekst Du kan bruge multitap-tekstinput (indtastning vha. flere tryk) eller T9TM Text Input til at indtaste tekst. Til T9 Text Input-metoden bruges en indbygget ordbog. Sådan skiftes tekstinputmetode Tryk på og hold nede, mens du indtaster tekst. Sådan skiftes mellem store og små bogstaver Tryk på, mens du indtaster tekst. Sådan indtastes tal Tryk på og hold mens du indtaster tekst. nede, Sådan slettes en fil fra filhåndteringen 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Find filen, og tryk på. Sådan indsættes punktum og komma Tryk på, mens du indtaster tekst. Sådan indtastes tekst vha. T9TM Text Input 1 Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS. fra standby. 2 Hvis ikke vises, skal du trykke på og holde nede for at skifte til T9 Text Input. 3 Tryk én gang på hver tast, selvom det ønskede bogstav ikke er det første bogstav på tasten. Hvis du f. eks. Telefonens sprog Du kan vælge det sprog, der skal bruges i telefonen. Sådan skiftes sprog på telefonen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sprog > Telefonens sprog fra standby. 2 Vælg en indstilling. Introduktion 15 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på,,,. Skriv hele ordet, før du ser på forslagene. 4 Brug eller til at se forslagene. 5 Tryk på for at godkende et forslag. Sådan indtastes tekst vha. flere tryk 1 Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS. fra standby. 2 Hvis vises, skal du trykke på og holde nede for at skifte til indtastning vha. flere tryk. 3 Tryk flere gange på, indtil det ønskede bogstav vises. 4 Tryk på for at tilføje et mellemrum, når du har skrevet et ord. Sådan føjes ord til den indbyggede ordbog 1 Vælg Indstill. > Stav ord, mens du indtaster tekst vha. T9 Text Input.

10 2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg Indsæt. Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Telefonen skal være tændt og inden for et nets rækkevidde. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast et telefonnummer fra standby (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Tryk på. Se Videoopkald på side 18. Du kan foretage opkald til numre på kontaktlisten og opkaldslisten. Se Kontakter på side 18 og Opkaldsliste på side 21. Du kan også foretage opkald vha. stemmen. Se Stemmestyring på side 22. Sådan afslutter du et opkald Tryk på. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på fra standby, indtil tegnet "+" vises. 2 Indtast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. 16 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan kalder du et nummer op igen Vælg Ja, når Prøv igen? vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, udsendes et højt signal. Sådan ser du mistede opkald fra standby Tryk på, gå til fanen Nye hændelser, og vælg et nummer. Tryk på for at åbne opkaldslisten. Net Telefonen skifter automatisk mellem GSM- og 3G-net (UMTS) afhængigt af tilgængeligheden. Visse netoperatører tillader, at du skifter net manuelt. Sådan skiftes net manuelt 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Mobilnet > GSM/3G-net fra standby. 2 Vælg en indstilling. Nødopkald Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er isat, hvis et 3G- (UMTS) eller GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan besvarer du et opkald Åbn telefonen. Du kan slå Åbn for at svare til eller fra. Se Åbn for at besvare opkald på side 27. Sådan afviser du et opkald Tryk på. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk lydstyrketasten op eller ned. Sådan slås mikrofonen fra under et opkald 1 Tryk på og hold nede. 2 Tryk på og hold nede igen for at slå den til. Sådan slår du højttaleren til under et opkald Vælg Højt.Til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens højttaleren er aktiv. Det kan skade din hørelse. Opkald 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan foretages et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer) fra standby, og tryk på. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Nødopkaldsnumre. Videoopkald Se en person på skærmen under opkald. Begge parter skal have et abonnement, der understøtter 3Gtjenesten (UMTS), og skal være inden for et 3G-nets (UMTS) rækkevidde. 3G-nettet (UMTS) er tilgængeligt, når vises. Sådan foretages et videoopkald 1 Indtast et telefonnummer fra standby (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Vælg Indstill. > Foretag videoopk. Sådan bruges zoom med et udgående videoopkald Tryk på eller. Sådan får du vist indstillinger for videoopkald Vælg Indstill. under opkaldet Kontakter Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under Kontakter. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIMkortet. Standardkontakt Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger der skal vises som standard. Hvis Kontakter er valgt som standard, får dine kontakter alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, vist. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises navne og numre for kontakter, der er gemt på SIM-kortet. Sådan vælges standardkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Standardkontakter. 3 Vælg en indstilling. Telefonkontakter Telefonkontakter kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse. Sådan tilføjes en telefonkontakt Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. Indtast navnet, og vælg OK. Indtast nummeret, og vælg OK. Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 5 Vælg en nummerindstilling. 6 Gennemgå fanerne og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. 7 Vælg Gem. Opkald til kontakter Sådan kaldes op til en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Du kan gå direkte til en kontakt fra standby ved at trykke på og holde nede. Redigering af kontakter Sådan føjes oplysninger til en telefonkontakt Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til en kontakt, og vælg Indstill. > Rediger kontakt. Skift mellem fanerne, og vælg Tilføj. Vælg en indstilling og et objekt, der skal tilføjes. Vælg Gem. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du tildele et personligt ringesignal til kontakter Sådan ringes til en SIM-kontakt fra telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > SIM-kontakter. 3 Gå til en kontakt, og tryk på. Sådan kaldes op med Smartsøgning 1 Tryk på fra standby for at indtaste et kontaktnavn eller et telefonnummer. Alle de poster, som begynder med de indtastede cifre eller bogstaver, vises på en liste. 2 Gå til en kontakt eller et telefonnummer, og tryk på. Sådan slås Smartsøgning til og fra 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Smartsøgning fra standby. 2 Vælg en indstilling. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Kopier til SIM-kort. 3 Vælg en indstilling. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIMkortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Gem autom.

11 på SIM. 3 Vælg en indstilling. Sådan gemmes kontakter på hukommelseskortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Tag backup på kort. Opkald 19 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. SIM-kontakter SIM-kontakter kan kun indeholde navne og numre. De gemmes på SIM-kortet Sådan tilføjes en SIM-kontakt Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. Indtast navnet, og vælg OK. Indtast nummeret, og vælg OK. Vælg eventuelt en nummerindstilling, og tilføj flere oplysninger. 6 Vælg Gem. Alle eksisterende oplysninger på SIMkortet erstattes, når du kopierer alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet. Sådan slettes alle telefonens kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Slet alle kontakter. Afsendelse af kontakter Sådan sendes en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Indstill. > Send kontakt. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Sortering af kontakter Sådan vælger du sorteringsrækkefølge for kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Sort.rækkefølge. 3 Vælg en indstilling. Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises hukommelsesstatus 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Hukomm.status. Sådan kaldes op til en SIM-kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Sådan kopieres navne og numre til telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Kopier fra SIM. 3 Vælg en indstilling. Sletning af kontakter Sådan slettes en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og tryk på. 20 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Synkronisering af kontakter Kontakter kan synkroniseres med en Microsoft Exchange Server (Microsoft Outlook ). Der er flere oplysninger under Synkronisering på side 54. Migselv Du kan indtaste oplysninger om dig selv og f.eks. sende dit visitkort. Sådan tilføjer du dit eget visitkort Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Mig selv, og vælg Åbn. Gå til Tilføj > Opret nyt. Gennemgå fanerne og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. 5 Indtast oplysningerne, og vælg Gem Vælg Indstill. > Tilføj symbol > Indsæt for at indsætte et symbol. Grupper Du kan oprette en gruppe med telefonnumre og -adresser fra Kontakter, du vil sende meddelelser til. Se Meddelelser på side 28. Du kan også bruge grupper (med telefonnumre), når du opretter lister over accepterede opkald. Se Accept af opkald på side 26. Sådan oprettes en gruppe numre og -adresser Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Grupper. Gå til Ny gruppe, og vælg Tilføj. Indtast et navn på gruppen, og vælg Fortsæt. Gå til Ny, og vælg Tilføj. Gå til hvert af de kontakttelefonnumre eller -adresser, du vil markere, og vælg Marker. Vælg Fortsæt > Udført Sådan sender du dit visitkort Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Mig selv, og vælg Åbn. Gå til Mine kontaktopl., og vælg Send. Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. 7 Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringes til et nummer på opkaldslisten 1 Tryk på fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til et navn eller et nummer, og tryk på. Opkald 21 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan føjes et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 Tryk på fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til nummeret, og vælg Gem. 3 Vælg Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Sådan slettes opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Gå til fanen Alle, og vælg Indstill. > Slet alle. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan indtastes nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Talemeddelelsesnr. fra standby. 2 Indtast nummeret, og vælg OK. Sådan ringes til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede fra standby. Hurtigopkald Hurtigopkald giver mulighed for at vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe op til. Kontakterne kan gemmes i position 1-9. Sådan føjes kontakter til hurtigopkaldsnumre Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Hurtigkald. Find et positionsnummer, og vælg Tilføj. Vælg en kontakt. Stemmestyring Ved at oprette stemmekommandoer kan du: Foretage stemmestyrede opkald kalde op til nogen ved at sige deres navn Aktivere stemmestyrede opkald ved at sige et "magisk ord" Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr Sådan optages en stemmekommando vha. stemmestyret opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Stemmestyret opkald > Aktiver fra standby Sådan foretager du hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby, og tryk på. 22 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 2 Vælg Ja > Ny talekommando, og vælg en kontakt. Vælg det nummer, stemmekommandoen skal tilføjes, hvis kontakten har flere numre. 3 Optag stemmekommandoen, f.eks. "Johns mobil". 4 Følg den vejledning, der vises. Vent på tonen, og sig kommandoen, der skal optages. Stemmekommandoen afspilles. 5 Vælg Ja, hvis optagelsen er i orden.

12 Hvis ikke, skal du vælge Nej og gentage trin 3 og 4. Stemmekommandoer gemmes kun i telefonens hukommelse. De kan ikke bruges i en anden telefon. Sådan foretages et stemmestyret opkald 1 Tryk på og hold en lydstyrketast nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. "Johns mobil". Navnet afspilles, og du får forbindelse. Sådan foretager du et opkald med en håndfri enhed Tryk på lydstyrketasten fra standby. Det magiske ord Du kan optage og bruge en stemmekommando som et magisk ord til at aktivere stemmestyrede opkald uden at trykke på nogen taster. Når du bruger det magiske ord, skal dit håndfri udstyr være sluttet til telefonen. Du bør vælge et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Håndfrit Bluetooth udstyr understøtter ikke denne funktion. Sådan optages en stemmekommando igen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Stemmestyret opkald > Rediger navne fra standby. 2 Gå til en kommando, og vælg Indstill. > Erstat tale. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Stemmestyrede opkald Det indtalte kontaktnavn afspilles, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan aktiverer og optager du det magiske ord 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Magisk ord > Aktiver fra standby. Opkald 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 2 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 3 Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. 4 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. 5 Vælg, hvor det magiske ord skal aktiveres. Sådan foretages et opkald vha. det magiske ord 1 Sørg for, at vises i standby. 2 Sig det magiske ord. 3 Vent på tonen, og sig en stemmekommando. Talesvar Når du bruger håndfrit udstyr, kan du besvare eller afvise indgående opkald ved hjælp af stemmen. Sådan aktiverer du talesvar og optager talesvarkommandoer 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Talesvar > Aktiver fra standby. 2 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig "Svar" eller et andet ord. 3 Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. 4 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig "Optaget" eller et andet ord. 5 Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. 6 Følg den vejledning, der vises, og vælg Fortsæt. 7 Vælg, hvor talesvar skal aktiveres. Sådan besvares et opkald vha. stemmekommandoer Sig "Svar". Sådan afvises et opkald vha. stemmekommandoer Sig "Optaget". Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når Begræns opkald bruges, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Se Begrænsning af opkald på side 26. Sådan viderestilles opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Viderestil opkald fra standby. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling. 3 Vælg Aktiver. 4 Indtast det nummer, opkald skal viderestilles til, og vælg OK. 24 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Flere opkald på samme tid Opkald venter Når tjenesten Opkald venter er aktiveret, høres et bip, hvis du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiveres Opkald venter Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Opkald venter > Aktiver fra standby. Sådan foretages et nyt opkald 1 Vælg Indstill. > Parker under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil kalde op, og vælg Indstill. > Tilføj opkald. Sådan besvares et nyt opkald Tryk på under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. Sådan afvises et nyt opkald Tryk på under opkaldet, og fortsæt det igangværende opkald. Sådan afbryder du et igangværende opkald og besvarer et nyt opkald Vælg Erstat aktive opk. under opkaldet. Håndtering af to taleopkald Du kan på samme tid have et igangværende opkald og et parkeret opkald. Sådan skiftes mellem to opkald Tryk på under opkaldet. Sådan forbindes to opkald Vælg Indstill. > Forbind opkald under opkaldet. Sådan overføres to opkald Vælg Indstill. > Overfør opkald under opkaldet. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Sådan afbryder du et igangværende opkald og vender tilbage til et parkeret opkald Tryk først på og derefter på. Konferenceopkald Et konferenceopkald gør det muligt at deltage i en samtale med op til fem personer. Sådan tilføjes en ny deltager 1 Vælg Indstill. > Parker under opkaldet. Derved parkeres de forbundne opkald. 2 Vælg Indstill. > Tilføj opkald. 3 Indtast det nummer, du vil kalde op, og tryk på. 4 Vælg Indstill. > Forbind opkald for at tilføje den nye deltager. 5 Gentag proceduren for at tilføje flere deltagere. Opkald 25 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan frakobles en deltager 1 Vælg Indstill. > Afbryd deltager. 2 Vælg den deltager, der skal frakobles. Sådan startes en privat samtale 1 Vælg Indstill. > Tal med under opkaldet, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 Vælg Indstill. > Forbind opkald for at genoptage konferenceopkaldet. Sådan accepteres alle opkald Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Alle der kalder op fra standby. Begrænsning af opkald Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, du ikke kan bruge. Mine numre Du kan se, tilføje og redigere dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Mine numre. 3 Vælg en indstilling. Indstillinger for begrænsning af opkald Der er følgende standardindstillinger: Alle udgående alle udgående opkald Udgående int.

13 alle udgående internationale opkald Udg. int. roaming alle udgående internationale opkald undtagen til eget land Alle indgående alle indgående opkald Indg. ved roaming alle indgående opkald, når du er i udlandet Sådan begrænses opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Begræns opkald fra standby. 2 Vælg en indstilling. 3 Vælg Aktiver. 4 Indtast password, og vælg OK. Accept af opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra bestemte telefonnumre. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Kun fra listen. fra standby. 2 Gå til Ny, og vælg Tilføj. 3 Vælg en kontakt, eller Grupper. Se Grupper på side Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Faste numre Med funktionen Faste numre kan der kun foretages opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2koden. Dele af numre kan gemmes. Hvis du f. eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre bruges, kan du ikke få vist eller behandle telefonnumre, der er gemt på SIMkortet, men du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer, 112. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid for dine opkald. Sådan kontrolleres opkaldstiden Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Tid og pris > Opkaldstimere fra standby. Vise eller skjule eget telefonnummer Du kan vælge at vise eller skjule dit telefonnummer, når du foretager et opkald. Sådan skjuler du dit telefonnummer 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Vis eller skjul nr. fra standby. 2 Vælg Skjul nummer Sådan bruges funktionen Faste numre Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Faste numre > Aktiver. Indtast PIN2-koden, og vælg OK. Vælg OK igen for at bekræfte. Åbn for at besvare opkald Du kan indstille telefonen til at besvare opkald, når du åbner telefonen. Sådan slår du funktionen Åbn for at besvare opkald til 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Åbn for at svare fra standby. 2 Vælg Til. Sådan gemmes et fast nummer 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Faste numre > Faste numre > Nyt nummer. 3 Indtast oplysningerne, og vælg Gem. Opkald 27 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meddelelser Modtagelse og lagring af meddelelser Du får besked, når du modtager en meddelelse. Meddelelser gemmes automatisk i telefonens hukommelse. Når telefonens hukommelse er fuld, kan du slette meddelelser eller gemme dem på et hukommelseskort eller på SIM-kortet. Sådan gemmes en meddelelse på et hukommelseskort Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Generelt > Gem under > Hukommelseskort fra standby. Sådan gemmer du en meddelelse på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til en meddelelse, og vælg Indstill. > Gem meddelelse. Sådan får du vist en meddelelse i indbakken 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan sletter du en meddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til meddelelsen, og tryk på. 28 SMS'er SMS'er kan indeholde enkle billeder, lydeffekter, animationer og melodier. Inden brug af meddelelsesfunktionen Du skal have et servicecenternummer. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder, og det er som regel gemt på SIM-kortet. Hvis nummeret til servicecentret ikke er gemt på SIMkortet, skal du selv indtaste det. Sådan indtastes et servicecenternummer Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS fra standby, og gå til Servicecenter. Nummeret vises, hvis det er gemt på SIM-kortet. Vælg Rediger, hvis der ikke vises et nummer. Gå til Nyt servicecenter, og vælg Tilføj. Indtast nummeret, inklusive det internationale "+"-tegn og landekoden. Vælg Gem Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS fra standby. 2 Skriv meddelelsen, og vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Hvis du sender en SMS til en gruppe, betaler du for hvert medlem. Se Grupper på side 21. MMS'er MMS'er kan indeholde tekst, billeder, dias, lydoptagelser, videoklip, signaturer og vedhæftede filer. Du kan sende MMS'er til en mobiltelefon eller en -adresse. Inden brug af MMS-funktionen Du skal definere en internetprofil og adressen på din meddelelsesserver. Hvis du ikke har en internetprofil eller meddelelsesserver, kan du automatisk hente alle indstillingerne fra netoperatøren eller fra Sådan vælges en MMS-profil 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > MMS-profil fra standby. 2 Vælg en profil. Sådan indstilles meddelelsesserverens adresse Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS fra standby. Gå til MMS-profil, og vælg Rediger. Vælg Indstill. > Rediger. Gå til Meddelelsesserver, og vælg Rediger. Indtast adressen, og vælg OK > Gem. Sådan kopierer og indsætter du tekst i en meddelelse 1 Vælg Indstill. > Kopier og indsæt, mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg Kopier alt eller Marker og kopier. Gå til og vælg tekst din meddelelse. 3 Vælg Indstill. > Kopier og indsæt > Sæt ind. Sådan indsættes et objekt i en SMS 1 Vælg Indstill. > Tilføj objekt, mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg en indstilling og derefter et objekt. Sådan konverteres en SMS til en MMS 1 Mens du skriver meddelelsen, vælges Indstill. > Til MMS. 2 Fortsæt med at oprette en MMS. Se MMS'er på side 29. Sådan kalder du op til et nummer i en SMS Gå til telefonnummeret, og tryk på mens du får vist meddelelsen. 1, Sådan slår du lange meddelelser til 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS fra standby.

14 2 Vælg Maks. medd.længde > Maks. tilgæng Meddelelser 29 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan opretter og sender du en MMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > MMS fra standby. 2 Indtast tekst. Tryk på, rul med, og vælg et objekt, hvis du vil føje objekter til meddelelsen. 3 Vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter. 4 Vælg en modtager, og vælg Send. Modtagelse af MMS'er Du kan vælge, hvordan MMS'er skal overføres. Der er følgende standardindstillinger for overførsel af MMS'er: Altid automatisk overførsel. Spørg v. roaming spørg, om der skal overføres, hvis der ikke er forbindelse til eget net. Aldrig ved roam. overfør ikke, når der ikke er forbindelse til eget net. Spørg altid bed om at overføre. Fra nye meddelelser vises i Indbakke. Sådan indstilles automatisk overførsel 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > Overfør automatisk fra standby. 2 Vælg en indstilling. Sådan gemmes et objekt i en MMS Vælg Indstill. > Gem objekter, og vælg et objekt, mens du får vist en MMS. Meddelelsesindstillinger Du kan angive standardværdier for alle meddelelser eller vælge indstillinger, hver gang du sender en meddelelse. Sådan vælger du indstillinger for en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS fra standby. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Sådan vælger du indstillinger for en MMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS fra standby. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Sådan angiver du indstillinger for en specifik meddelelse 1 Vælg Indstill. > Avanceret, når meddelelsen er klar, og der er valgt en modtager. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Skabeloner Hvis du ofte bruger samme vendinger og billeder i en meddelelse, kan du gemme meddelelsen som en skabelon. 30 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan tilføjes en SMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner > Ny skabelon > Tekst fra standby. 2 Indsæt tekst, eller vælg Indstill. for at tilføje objekter. Vælg OK. 3 Skriv en titel, og vælg OK. Sådan bruges en MMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner fra standby. 2 Gå til en skabelon, og vælg Anvend. 3 Vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter, når meddelelsen er klar. 4 Vælg en modtager, og vælg Send. Sådan tilføjes en MMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner > Ny skabelon > MMS fra standby. 2 Indtast tekst. Tryk på, rul med, og vælg et objekt, hvis du vil føje objekter til meddelelsen. 3 Vælg Gem, skriv en titel, og vælg OK. Sådan gemmes en meddelelse som en skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Gem som skabel. Talemeddelelser Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse. Afsenderen og modtageren skal have et abonnement, der understøtter MMS'er. Sådan optages og sendes en talemeddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > Talemeddelelse fra standby. 2 Optag meddelelsen, og vælg Stop > Send > Opslag i Kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Du kan bruge -standardfunktioner og din adresse fra computeren i telefonen. Inden brug af -funktionen Du kan bruge opsætningsguiden til at kontrollere, om der findes indstillinger til din e- mail-konto, eller du kan indtaste dem manuelt. Du kan også modtage indstillingerne fra com/support. Sådan opretter du en -konto 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Konti fra standby. 2 Gå til Ny konto, og vælg Tilføj. Meddelelser 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Hvis du vil indtaste indstillingerne manuelt, kan du kontakte din -udbyder for at få flere oplysninger. -udbyderen kan være det firma, der har leveret din adresse. Sådan gemmes en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Gem meddelelse. Sådan besvares en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Svar. 3 Skriv meddelelsen, og vælg OK. 4 Vælg Fortsæt > Send. Sådan vises en vedhæftet fil i en Vælg Indstill. > Vedhæftede filer > Vis, mens du får vist meddelelsen. Sådan gemmes en fil vedhæftet en Vælg Indstill. > Vedhæftede filer > Vis > Gem, mens du får vist meddelelsen. Synkronisering af s kan synkroniseres med en Microsoft Exchange Server (Microsoft Outlook ). Der er flere oplysninger under Synkronisering på side 54. Valg af aktiv -konto Hvis du har flere -konti, kan du vælge, hvilken der skal være aktiv. Sådan skriver og sender du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Skriv ny fra standby. 2 Vælg Tilføj > Tast -adressen. Indtast adressen, og vælg OK. 3 Vælg Rediger, hvis du vil angive flere modtagere. Gå til et punkt, og vælg Tilføj > Tast -adressen. Indtast -adressen, og vælg OK. Vælg Udført, når du er klar. 4 Gå til Emne:. Vælg Rediger, og indtast et emne. Vælg OK. 5 Gå til Tekst:. Vælg Rediger, og indtast teksten. Vælg OK. 6 Gå til Vedhæftede filer:. Vælg Tilføj, og vælg en fil, der skal vedhæftes. 7 Vælg Fortsæt > Send. Sådan modtager og læser du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke > Indstill. > Snd/modt fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. 32 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan skifter du aktiv konto 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Konti fra standby. 2 Vælg en konto. Sådan slettes en (POP3) 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Marker til sletning. Markerede s slettes, næste gang der oprettes forbindelse til serveren.

15 Mine venner Du kan oprette forbindelsen til og logge på Mine venner-serveren for at kommunikere online med chatmeddelelser. Inden brug af Mine venner-funktionen Du skal indtaste serverindstillinger, hvis de ikke allerede findes i telefonen. Du kan få oplysninger om standardindstillinger fra din tjenesteudbyder, f.eks.: Brugernavn Password Serveradresse Internetprofil Sådan slettes en (IMAP4) 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Marker til sletning. 3 Vælg Indstill. > Ryd indbakke. Markerede e- mails vil blive slettet i telefonen og på serveren. Sådan angiver du serverindstillinger for Mine venner 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Konfig. fra standby. 2 Gå til en indstilling, og vælg Tilføj. Sådan logger du på Mine venner-serveren Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Log på fra standby. Sådan logger du af Mine venner-serveren Vælg Indstill. > Log af. Push- Du kan modtage besked i telefonen fra -serveren om, at du har modtaget nye s. Sådan aktiverer du push- -besked Vælg Menu > Meddelelser > > -indstillinger > Push fra standby. Meddelelser 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan tilføjer du en chatkontakt 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Kontakter fra standby. 2 Vælg Indstill. > Tilføj kontakt. Sådan sender du en chatmeddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Chat. 3 Skriv meddelelsen, og vælg Send. Status Du kan vælge kun vise din status, f.eks. Glad eller Optaget, til dine kontakter. Du kan også vise din status til alle brugere på Mine venner-serveren. Sådan viser du din status 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Indstill. > Indstillinger > Vis min status fra standby. 2 Vælg en indstilling. Sådan opdaterer du din egen status 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Min status fra standby. 2 Rediger oplysningerne. Chatgruppe En chatgruppe kan startes af tjenesteudbyderen, af en enkelt bruger af Mine venner eller af dig selv. Du kan gemme chatgrupper ved at gemme en invitation til chat eller ved at søge efter en bestemt chatgruppe. Sådan opretter du en chatgruppe 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Chatgrupper fra standby. 2 Vælg Indstill. > Tilføj chatgruppe > Ny chatgruppe. 3 Vælg på kontaktlisten, hvem der skal inviteres, og vælg Fortsæt. 4 Indtast en kort invitation, og vælg Fortsæt > Send. Sådan tilføjes en chatgruppe 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Chatgrupper > Indstill. > Tilføj chatgruppe fra standby. 2 Vælg en indstilling. Fra du logger af, og til du logger på igen, gemmes samtaleforløbet, så du kan vende tilbage til chatmeddelelser fra tidligere samtaler. 34 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan gemmer du en samtale 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Samtaler fra standby. 2 Gå til en samtale, og vælg Indstill. > Avanceret > Gem samtale. Sådan får du vist en gemt samtale 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Samtaler fra standby. 2 Vælg Indstill. > Gemt samtale. Billedbehandling Kamera og videooptager Du kan tage billeder og optage videoklip, som du kan vise, gemme eller sende Tast A Tast B Zoom ind eller ud Tag billeder/optag video Område- og celleinformation Område- og celleinformation er SMS'er, f.eks. lokale trafikmeldinger, der sendes til abonnenter i et bestemt netområde. Sådan slår du områdeinformation til 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Områdeinfo fra standby. 2 Gå til Modtagelse, og vælg Rediger > Til Billedbehandling 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brug af kameraet Sådan aktiveres kameraet Tryk på og hold nede fra standby. Sådan tages et billede 1 Aktiver kameraet, og brug navigeringstasten til at gå til. 2 Tryk på for at tage et billede. 3 Billedet gemmes automatisk på hukommelseskortet. Optag ikke med en kraftig lyskilde i baggrunden. Undgå slørede billeder ved at bruge selvudløseren eller støtte telefonen mod noget. Sådan vises billeder og videoklip 1 Aktiver kameraet, og brug navigeringstasten til at gå til. 2 Gå til objektet. 3 Tryk på den midterste navigeringstast for at se et videoklip. Kameraikoner og -indstillinger Ikoner på skærmen viser den aktuelle indstilling. Der findes flere kameraindstillinger i Indstillinger. Sådan skiftes indstillinger Aktiver kameraet, og vælg. Sådan optages et videoklip 1 Aktiver kameraet, og brug navigeringstasten til at gå til. 2 Tryk helt ned for at begynde at optage. Sådan stoppes optagelsen 1 Tryk på. 2 Videoklippet gemmes automatisk på hukommelseskortet. Sådan bruges zoom Tryk lydstyrketasten op eller ned. Sådan justeres lysstyrken Tryk på eller. 36 Sådan får du vist oplysninger om indstillinger Gå til en indstilling, og vælg. Kameraets genveje Tast Tast A Tast B Genvej Nat-tilstand Kamera: Optagetilstand Video: Videostørrelse Vejledning til kamerataster Billedbehandling This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Overførsel af billeder Overførsel til og fra en computer Du kan bruge trådløs BluetoothTM teknologi og USB-kablet til at overføre billeder og videoklip mellem en computer og telefonen. Der findes flere oplysninger under Trådløs BluetoothTM teknologi på side 51 og Ved hjælp af USB-kablet på side 53. Du kan få vist, forbedre og organisere billeder og videoklip på computeren ved at installere AdobeTM PhotoshopTM Album Starter Edition eller Sony Ericsson Media Manager. Disse programmer findes på den cd, der fulgte med telefonen, og kan også hentes fra Billedblog En billedblog er en personlig webside. Du kan sende billeder til en blog, hvis dit abonnement understøtter tjenesten. Webtjenester kan kræve en særskilt licensaftale mellem dig og tjenesteudbyderen.

16 Powered by TCPDF ( Desuden kan yderligere bestemmelser og gebyrer være gældende. Kontakt din tjenesteudbyder Sådan sender du kamerabilleder til en blog Vælg Medier fra standby, og gå til Foto > Kameralbum. Gå til en måned og et billede. Vælg Vis. Vælg Indstill. > Send > Til blog. Tilføj titel og tekst. Vælg OK > Publicer. Sådan går du til en blogadresse fra kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg en webadresse. 3 Vælg Gå til. Sådan sender du et billede eller et videoklip 1 Vælg Medier fra standby. 2 Gå til et punkt, og vælg Indstill. > Send. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Sådan modtager du et billede eller et videoklip Følg vejledningen, der vises. Billedbehandling 37 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Udskrivning fra kamera Du kan udskrive kamerabilleder via USB-kablet, når det er sluttet til en kompatibel printer. Du kan også udskrive på en Bluetooth kompatibel printer. Sådan bruges billeder 1 Vælg Medier fra standby, og gå til Foto > Kameralbum. 2 Gå til en måned og et billede. Vælg Vis. 3 Vælg Indstill. > Anvend som. 4 Vælg en indstilling. Sådan får du vist billederne i et diasshow Vælg Medier fra standby, og gå til Foto > Kameralbum. Gå til en måned og et billede. Vælg Vis. Vælg Indstill. > Diasshow. Vælg et humør. Samlinger Du kan samle billeder i grupper for at kategorisere dem. Sådan samles billeder 1 Vælg Medier fra standby, og gå til Foto > Kameralbum. 2 Gå til en måned og et billede. Vælg Vis. 3 Tryk på, og gå til en samling. 4 Tryk på den midterste navigeringstast. 5 For hvert billede, der skal samles, skal du bruge eller til at gå til billedet og trykke på det midterste navigeringstast Sådan udskrives kamerabilleder via USB-kablet Vælg Medier fra standby, og gå til Foto > Kameralbum. Gå til en måned og et billede. Vælg Indstill. > Udskriv. Vælg en indstilling. Sæt USB-kablet i telefonen. Sæt USB-kablet i printeren. Vent på feedback i telefonen, og vælg OK. Vælg eventuelt printerindstillinger, og vælg Udskriv. Hvis der opstår en printerfejl, skal du tage USB-kablet ud og sætte det i igen Billeder Du kan se, tilføje, redigere eller slette billeder i Medier. Brug af billeder Du kan føje et billede til en kontakt, bruge det, når telefonen startes, som baggrund i standby eller som pauseskærm. 38 Billedbehandling This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan oprettes en ny samling 1 Vælg Medier fra standby, og gå til Foto > Kameralbum. 2 Gå til en måned og et billede. Vælg Vis. 3 Tryk på, og vælg Indstill. > Nyt tag. 4 Indtast et navn, og vælg OK. 5 Vælg et ikon. 6 Tryk på den midterste navigeringstast for at indlemme billedet i samlingen. Sådan beskærer du et videoklip 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Videoer fra standby. 2 Gå til et videoklip, og vælg Indstill. > VideoDJTM > Rediger > Beskær. 3 Vælg Vælg for at angive startpunktet, og vælg Start. 4 Vælg Vælg for at angive slutpunktet, og vælg Afslut. 5 Vælg Beskær > Indstill. > Gem. PhotoDJTM og VideoDJTM Du kan redigere billeder og videoklip. Sådan redigeres og gemmes et billede Vælg Medier fra standby, og gå til Foto > Kameralbum. Gå til en måned og et billede. Vælg Vis. Vælg Indstill. > Red. i PhotoDJTM. Rediger billedet. Vælg Indstill. > Gem. Sådan redigeres og gemmes et videoklip Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Videoer fra standby. Gå til et videoklip, og vælg Indstill. > VideoDJTM. Rediger videoklippet. Vælg Indstill. > Gem. Temaer Du kan ændre skærmens udseende ved hjælp af elementer som f.eks. farver og baggrund. Du kan også oprette nye temaer og overføre dem. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge Sådan angiver du et tema 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering fra standby. 2 Gå til Temaer og Åbn. 3 Gå til et tema, og vælg Vælg Billedbehandling 39 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Underholdning Under Navigering på side 12 findes oplysninger om, hvordan du navigerer i medierne. Walkman -afspiller Sådan afspilles musik 1 Vælg Medier, og rul ned til Min musik fra standby. 2 Gå til en titel, og vælg Afspil. Sådan stoppes musikafspilning Tryk på den midterste navigeringstast. Sådan genoptages musikafspilning Tryk på fra standby, og tryk på. Sådan går du hurtigt frem og tilbage Tryk på og hold eller nede, mens du lytter til musik. Sådan skiftes mellem spor Tryk på eller, mens du lytter til musik. Bærbar, håndfri stereo Sådan bruges håndfrit udstyr Tilslut det bærbar, håndfri udstyr. Musikken stopper, når du modtager et opkald, og genoptages, når opkaldet er afsluttet. Rystekontrol Du kan ryste telefonen for at skifte nummer eller bytte rundt på afspilningslisten. 40 Underholdning This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan skifter du nummer Sådan bytter du rundt på numre 1 Tryk på og hold den nede, når du lytter til musik. 2 Ryst telefonen for at bytte rundt på numrene på afspilningslisten. Videoafspiller Sådan afspiller du video 1 Vælg Medier fra standby, og gå til Video. 2 Gå til en titel, og vælg Afspil. Sådan stoppes videoafspilning Tryk på den midterste navigeringstast. 1 Tryk på og hold den nede, når du lytter til musik. Sådan fortsættes videoafspilning Tryk på den midterste navigeringstast. Sådan sendes musik 1 Vælg Medier fra standby, og gå til Musik. 2 Gå til en titel, og vælg Indstill. > Send. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Sådan modtages musik Følg vejledningen, der vises.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Din brugermanual SONY ERICSSON K770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580

Din brugermanual SONY ERICSSON W580 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T700

Din brugermanual SONY ERICSSON T700 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Vivaz Udvidet brugervejledning

Vivaz Udvidet brugervejledning Vivaz Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...8 Telefonoversigt...9 Menu overview*...10 Navigering...11 Brug af andre net...15

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 5 Hjælp i telefonen... 6 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON G900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819339

Din brugermanual SONY ERICSSON G900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere