DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring"

Transkript

1 DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

2 DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse med program for Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. For mere information om formål, målgrupper og indhold i programmet for Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem se Hæftet henvender sig til alle kommuner og er en videreudvikling af materialet fra Projekt Transfer Udvikling af transfer til AMU efteruddannelse, som Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole i et samarbejde med Aalborg Handelsskole gennemførte i perioden Læs om dette på Yderligere kvalifikation af materialet har projektleder Rasmus Borup Kristiansen fra Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, professor i voksenpædagogik Bjarne Wahlgren og chefkonsulent Rene Rundahl fra konsulentvirksomheden Rundahl bidraget med. Endvidere har de deltagende kommuner, plejehjem og uddannelsesinstitutioner bidraget med værdifulde kommentarer og input.

3 02 >> 03 Indhold Fra læring til praksis...04 Før, under og efter undervisningen...04 Tre forhold fremmer transfer...04 Kom godt fra start...05 Før...07 Under...08 Efter...09 Bilag 1: Opgaver til arbejdshæftet Bilag 2: Læringskontrakt og samtalebooking Bilag 3: Refleksionslogbog Bilag 4: Erfaringslogbog

4 DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Transfer fra læring til praksis Transfer er et engelsk ord, der betyder at overføre. Når du overfører det, du har lært i én situation og bruger det i en anden situation, kalder vi det transfer. Din arbejdsplads har valgt, at du skal være med til at udvikle jeres praksis. For at det skal blive et godt udviklingsforløb, er det vigtigt, at du har ønske om forandring og udvikling, og et ønske om at blive bedre til noget, som du kan bruge i praksis. Det er også vigtigt, at du er med til at sætte mål for din udvikling og bruger det, du lærer i dit arbejde. Før, under og efter undervisningen For at du kan opnå den bedste transfer, skal udviklingsforløbet foregå over en længere periode. Læringen begynder før undervisningen, hvor du sammen med din leder sætter nogle mål. De mål skal du arbejde med i undervisningen og efter undervisningen, når du er på din arbejdsplads. Det, der sker før og efter undervisningen, er mindst lige så vigtigt som det, der sker i undervisningen! Tre forhold fremmer transfer I det gode udviklingsforløb er der tre forhold, som medvirker til at fremme transfer: Personlige faktorer du ved, hvorfor og hvordan du skal arbejde på at gøre noget anderledes Faktorer knyttet til undervisningen undervisningen er praksisnær og forholder sig direkte til det, du skal gøre anderledes i dit arbejde Faktorer knyttet til situationen, hvor det lærte skal anvendes din arbejdsplads er klar til at bruge det, du har lært og til at sikre, at dine nye kompetencer faktisk bruges

5 04 >> 05 Kom godt fra start Du sidder med dit arbejdshæfte, som beskriver, hvordan du kan være med til at gøre dit udviklingsforløb mere lærerigt. Hæftet giver dig redskaber til at styrke din læring i faserne før - under og efter undervisningen. I arbejdshæftet er der opgaver til hver fase. På næste side kan du se det samlede udviklingsforløb. Opgavernes numre står på den røde pil. Mellem den røde og den blå pil kan du se, hvornår i forløbet, du har samtaler med din leder. Du kan læse mere om opgaverne i bilag 1. Som deltager har du først opgaver i før-fasen. Det er vigtigt, at du tager dig tid til at besvare opgaverne, gerne som stikord. Vi anbefaler, at du i de næste 2-4 måneder sætter ca. 5-6 timer af til arbejdet med opgaverne. Din leder skal også arbejde med en række spørgsmål i forløbet. Du og din leder skal have fire samtaler i udviklingsforløbet. Både dine og din leders svar på spørgsmålene skal bruges i forbindelse med de fire samtaler. Efter den første samtale skal I sammen udfylde en læringskontrakt, som hjælper dig til til at fokusere på de områder, du gerne vil arbejde med i forløbet (se bilag 2: Læringskontrakt). God fornøjelse!

6 DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Figur over det samlede kompetenceudviklingsforløb ANALYSE FØR UNDER EFTER VARIGHED CA. 1 2 MDR. VARIGHED CA. 1 2 MDR. VARIGHED CA. 1 3 MDR. VARIGHED > DELTAGER LÆRINGS- SAMTALE LÆRINGS- KONTRAKT 4 1. OPFØLGNINGS- SAMTALE 2. OPFØLGNINGS- SAMTALE 5 3. OPFØLGNINGS- SAMTALE LEDER SAMTALE UNDERVISER

7 06 >> 07 FØR Det effektive udviklingsforløb Opgaver i før-fasen skal skabe sammenhæng mellem udviklingsforløbet og din dagligdag, men også mellem dine forventninger, arbejdsopgaver og kompetencer. For at der kan ske en god kompetenceudvikling, er det vigtigt, at du ønsker, at der skal ske en forandring og en udvikling - og at du ønsker at blive bedre til noget. Hvis du skal bruge det, du lærer, skal din arbejdsplads have brug for det, du lærer, og det skal give mening at bruge det. Du skal kunne se en fordel ved at bruge det lærte og opleve, at du opfylder et behov, når du bruger det. Jo bedre anvendelsessituationen støtter anvendelse af det lærte, jo mere transfer! FAKTA >> Der er fire forhold, som har betydning for, om det lykkes at overføre viden til praksis: Viljen til at gøre noget anderledes Muligheden for at gøre noget anderledes Evnen til at sætte mål for dit eget arbejde Troen på, at du kan Målene for det gode udviklingsforløb Udviklingsforløbet bliver bedre, hvis du og plejehjemmet har klare mål med forløbet. Du og din leder skal sammen sætte mål for dit udviklingsforløb. I skal sætte målene ud fra det, du ønsker at blive bedre til i dit arbejde og ud fra, hvad plejehjemmet har brug for i forhold til det valgte emne for kompetenceudviklingsforløbet. Det skal I bruge læringssamtalen til. Efter samtalen skal I skrive målene i læringskontrakten (bilag 2). I Opgave 1-3 er der spørgsmål, som du skal besvare inden læringssamtalen med din leder.

8 DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb UNDER Det effektive udviklingsforløb Arbejdet med under-fasen skal hjælpe dig til at bruge det du har lært. Du skal overveje, hvordan du vil bruge din nye viden og dine nye færdigheder i dit arbejde. Det er her vigtigt, at du og din leder hele tiden har fokus på de mål, som I har skrevet i læringskontrakten. Jo bedre du forstår det, du har lært, jo større er sandsynligheden for, at du anvender det! For at kunne ændre praksis er det vigtigt, at du forstår og kan bruge det, du har lært. Det er vigtigt, at du kan se, hvad det kan bruges til i praksis. Derfor skal du efter hvert undervisningsmodul tale med de andre deltagere og underviseren om, hvad I har lært, og hvordan det lærte kan bruges i jeres arbejdssituation. Sammenhæng mellem undervisning og arbejde Mellem hver undervisningsgang skal du tænke over det, du lærer og bruge det i dit arbejde. En logbog kan være en god hjælp, når man skal holde fast i tanker og ideer. Refleksionslogbogen tager udgangspunkt i det, du har lært i undervisningen, og hvordan du har brugt det i praksis. Refleksionslogbogen findes i bilag 3. Logbogen skal også bruges, når du drøfter dine erfaringer med transfer med de andre deltagere og underviseren. Ved hver undervisningsgang uddeler underviseren spørgsmål til refleksion, som du får tid til at svare på, inden dagens undervisning slutter. Spørgsmålene skal være med til at sikre: At du kan bruge det lærte At der er sammenhæng mellem det du har lært og din arbejdssituation At du bliver klar over, om du har behov for at vide mere om det, du har lært Du skal også svare på spørgsmålene i Opgave 4. Spørgsmålene i Opgave 4 handler om at øve sig i at bruge det, du lærer i undervisningen på dit arbejde. Opgave 4 skal også bruges ved den 1. opfølgningssamtale, du skal have med din leder i undervisningsforløbet.

9 08 >> 09 EFTER Udviklingsforløbet og arbejdspraksis Arbejdet i efter-fasen skal sikre, at du holder fast i at bruge det, du har lært i undervisningen i dit daglige arbejde på plejehjemmet. Træning af transfer i efter-fasen Selvom undervisningen er slut, er det en god idé at bruge en erfaringslogbog (se bilag 4). I erfaringslogbogen kan du samle dine erfaringer med det, du har lært i undervisningen. Logbogen kan være en hjælp til at huske og tænke over, hvilke ting du bruger fra undervisningen, og hvordan du bruger dem i dit arbejde. Du kan også bruge erfaringslogbogen, når du skal fortælle dine kolleger og ledere om, hvordan du bruger det, du har lært i praksis. Jo mere du og lederen følger op på det, du har lært, jo mere transfer! Muligheder for transfer Din arbejdssituation har stor betydning for transfer. Det er afgørende for transfer, at: Du har mulighed for at bruge det, du har lært Du får støtte af din leder og dine kolleger til at bruge det lærte Der hele tiden bliver fulgt op på det du har lært I fejrer jeres succeser og holder fast i den ændrede praksis

10 DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Styrk dit potentiale for kompetenceudvikling Det kræver selvtillid at gøre tingene på en ny måde. Jo mere du tror på, at du kan bruge det, du har lært, jo større er sandsynligheden for, at du faktisk bruger det. Jo større tro på din egen udvikling, jo mere transfer! Når undervisningsforløbet er slut, skal du sammen med din leder holde 2. opfølgningssamtale. Her skal I tale om det videre arbejde med det, du har lært. Ved samtalen skal I tale om spørgsmålene i Opgave 5 og din læringskontrakt. Det er også en god idé at bruge logbogen her. I skal overveje, om der skal ændres noget i læringskontrakten. I skal også aftale, hvordan du kan bruge det, du har lært i dit arbejde, og hvordan din leder kan støtte dig. Ved den 3. opfølgningssamtale skal I tale om, hvordan det går, og derfor skal du blive ved med at skrive logbog.

11 10 >> 11 Kom godt i mål 1-2 måneder efter at undervisningen er slut, skal du og din leder holde 3. opfølgningssamtale. Ved samtalen skal I tale om Opgave 5 og din erfaringslogbog. I skal diskutere de tanker, I har gjort jer om udviklingsforløbet, om læringskontrakten og om hvordan I fortsat kan arbejde med at udvikle jeres praksis omkring, det valgte emne for kompetenceudviklingsforløbet.

12 Dette arbejdshæfte præsenterer begrebet transfer. Transfer handler om overførsel af kompetencer lært i én situation til brug i en anden. Opgaverne i arbejdshæftet er et redskab, som skal gøre læringen i et udviklingsforløb mere effektivt. Arbejdshæftet sætter fokus på, at der i det gode udviklingsforløb: tages udgangspunkt i et erkendt behov for at kunne handle mere kvalificeret formuleres klare mål for læringen ses, at deltagerne mestrer det lærte er identiske elementer mellem undervisning og arbejdsplads findes eksempler på anvendelsesmuligheder fra deltageren selv reflekteres over læringen i forhold til forskellige anvendelsesmuligheder trænes i transfer løbende i undervisningen gennem øvelser er tale om en arbejdsplads, der er gearet til, at kompetencerne kan anvendes opleves fordele for både medarbejdere, borgere og arbejdsplads ved at anvende det lærte skabes et godt transferklima på arbejdspladsen Edisonsvej 18, 1 sal 5000 Odense C Telefon:

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb

Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb The ultimate goal of training should be positive transfers to the workplace. Unfortunately, estimates suggests that only

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere