BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11"

Transkript

1 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET SØGNING... 5 UNDERVISNING (FAG OG MATERIALEKATEGORI)... 7 SØGERESULTATET... 8 Søgestreng og antal fundne poster... 8 Kolonneoverskrifter... 8 Medier... 8 Antal... 9 Aktivitetsknapper... 9 Information om den enkelte titel LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN BOOKE EN ENKELT TITEL BOOKE FLERE TITLER PÅ ÉN GANG LÅN FRA INFORMATIONSSAMLINGEN RESERVERE EN ENKELT TITEL RESERVERE FLERE TITLER PÅ ÉN GANG MINE BOOKINGER FANEBLADE OG FUNKTIONER I MINE BOOKINGER Gemt til booking Bookinger Reservationer For gamle Udlån FORNY DINE LÅN OPHÆV BOOKINGER OPHÆV RESERVATIONER Center for Undervisningsmidler - UCC Side 1

2 Begreber i Dantek Som bruger af Dantek Webboking, er det vigtigt, at du kender begreberne: Informationssamling, Udlånssamling, Booking og Reservering. Samlinger Som udgangspunkt er der to samlinger, du kan søge i - enten samlet eller hver for sig: Informationssamlingen I Informationssamlingen, hvor en række danske og udenlandske forlag præsenterer deres aktuelle udbud af undervisningsmaterialer til brug i grundskolen samt ungdoms- og voksenuddannelser, vil du typisk kunne reservere et enkelt eksemplar. Udlånssamlingen (sætsamlingen) I Udlånssamlingen finder du materiale, som kan lånes og anvendes som supplement til skolens egne samlinger materiale fra Udlånssamlingen reserveres i et vist antal emner som klassesæt. Booking Hvis du ønsker at låne materiale fra Udlånssamlingen i en given periode, skal det bookes. Reservering Hvis du ønsker at låne materiale fra Informationssamlingen, kan du reservere det. Er materialet tilgængeligt, kan det afhentes på dit CFU eller bringes til din institution, hvis der er kørselsordning. Side 2 Center for Undervisnigsmidler - UCC

3 Log ind på Dantek Webbooking Du kan sagtens søge i samlingerne uden at være oprettet som bruger, men vil du booke eller bestille, skal du logges ind som bruger. Det kræver, at du har et brugernavn og en kode som du kan få ved henvendelse til biblioteket, hvis du opfylder de betingelser, der kræves. Du logger ind på denne måde: Start din browser og åbn centrets hjemmeside: Klik på linket Udlån (som du finder øverst til venstre på skærmen.) Klik på linket Udlån. Det giver dette billede: Klik på linket Book/reserver link til søgebasen. Klik på linket til det Book/reserver link til søgebasen. Et nyt skærmbillede fremkommer: Klik på pilen ved feltet Vælg bibliotek. Center for Undervisningsmidler - UCC Side 3

4 Klik på den samling, du ønsker at søge i eller klik på Center for Undervisningsmidler UCC for at søge i dem begge. Du er nu fremme ved Danteks søgeskærm: Klik på linket Log ind (som du finder øverst til højre). Du får dette skærmbillede: Klik på UNI Login. Der vises en login-boks: Indtast Brugernavn og Adgangskode. Klik på Log in. Du er nu klar til at søge og booke. Side 4 Center for Undervisnigsmidler - UCC

5 Søgning For at kunne booke eller bestille materiale, skal du kunne finde det i bibliotekets samling. Til det formål kan du benytte forskellige søgemetoder: Simpel søgning, Avanceret søgning og Undervisning. For alle søgemetoder gælder disse regler: Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Brug af punktum, komma og bindestreg har ingen betydning. Brug af mellemrum kan have betydning. Simpel søgning Som udgangspunkt starter Dantek Bookingweb med den simple søgeskærm: Indtast din søgestreng i tekstfeltet Søg efter. Klik derefter på en af knapperne: Titel, Emne, Forfatter eller Alle. (Vær opmærksom på, at efternavnet skal stå først, hvis du søger du på forfatter) Resultatet af søgningen vises på skærmen. Avanceret søgning Jo mere præcise dine søgekriterier angives - jo mere præcist bliver dit søgeresultat. Vha. funktionen Avanceret søgning kan du kombinere flere søgestrenge og kriterier på samme tid. Klik på linket Avanceret søgning (som du finder lige over tekstfeltet Søg efter). Den øverste del af skærmen ser således ud: Indtast din søgestreng i feltet Søg efter. Center for Undervisningsmidler - UCC Side 5

6 Klik på rullemenuen til højre og vælg søgekvalifikator dvs. om din søgning skal foretages i forhold til forfatternavn, titel, emne osv., osv. Klik så på en af alternativknapperne og marker om din næste søgestreng skal kombineres med den første som og - eller men ikke. Indtast derefter søgestrengen og vælg evt. søgekvalifikator. Du kan derefter (ved at fjerne en markering) bestemme, om søgningen kun skal foretages i forhold til skøn- eller faglitteratur og evt. hvilket sprog indholdet skal have. Endelig kan du nederst på søgeskærmen definere målgruppe og medie. (Hold Ctrl-tasten nede, mens du klikker, hvis du skal vælge mere ned én ting ad gangen) Klik på Søg. Dit søgeresultat (som pga. dine forskellige kriterier nu er blevet snævret voldsomt ind) vises på skærmen. Bemærk også søgefeltet vedr. TV-programmer nederst på skærmen: Side 6 Center for Undervisnigsmidler - UCC

7 Undervisning (fag og materialekategori) Endelig kan du foretage din søgning i forhold til fag og materialekategori. Kategorierne er defineret af FUI (Fonden Undervisningsinformation) og stemmer overnes med den opstilling af materialerne, som anvendes i vores Informationsafdeling. Klik på linket Undervisning Det giver dette billede: Klik på pilen ved rullemenuen ud for pkt. 1 og vælg derefter fagområde. Klik så på pilen ved rullemenuen ud for pkt. 2 og vælg her den materialekategori, du ønsker (Lærebøger, grundbøger, supplerende materialer, Avmaterialer m.m.) Søgningen vil i mange tilfælde gå i gang, når du har valgt materialekategori, men i visse tilfælde som fx fremmedsprog, vil du i liste 2 først skulle vælge sprog og derefter benytte liste 3 til at vælge materialekategori. Center for Undervisningsmidler - UCC Side 7

8 Søgeresultatet Hvis din søgning giver resultat, vises det på denne måde: Søgestreng og antal fundne poster Øverst kan du se din søgestreng og det antal poster, der matchede din søgning. 2 Kolonneoverskrifter Oplysningerne fra fundne titler er organiseret i kolonner. Klikker du på en af kolonneoverskrifterne Titel, DK5, Forfatter eller Medie sorteres kolonnen alfabetisk. 3 Medier Yderst til højre vises kolonnen Medier. Her kan du vha. ikonet se, hvilken type medie, titlen findes i peg med musen på ikonet, så vil du vist en gul etiket med en kort forklaring. Bog Lydoptagelse kassettebånd Lydoptagelse CD Levende billeder videokassette Side 8 Center for Undervisnigsmidler - UCC

9 4 Antal I kolonnen Antal vises en række ikoner ud for den enkelte titel: Betyder, at Informationssamlingen har ét eksemplar til udlån. Er knappen derimod rød, betyder det, at der p.t. ikke er ledige eksemplarer til udlån. Betyder, at Informationssamlingen har ét stationært eksemplar til gennemsyn Betyder, at Udlånssamlingen i alt råder over 99 eksemplarer, som kan bookes. 4 Aktivitetsknapper Lige over kolonneoverskrifterne finder du disse aktivitetsknapper: Vis valgte Klikker du på denne knap, vises flere detaljer om den eller de valgte titler. Print Viser alle eller valgte titler i et printvenligt format. Gem til Booking Skal du booke mere end en titel, kan det være en god idé, at samle dine valgte titler i en kurv og derefter booke til sidst. Det kan du gøre vha. knappen Gem til booking men husk: Selv om titlerne bliver anbragt i kurven, er de endnu ikke booket de er kun lagt til side, mhp. en samlet booking senere. Lagerprofil Viser lagerprofilen for valgte titler. Det er her, du får status over, hvor mange eksemplarer, der er ledige og i hvilke perioder. Book Booker valgte titler direkte. Reserver Reserverer valgte titler (grøn/rød ikon). Center for Undervisningsmidler - UCC Side 9

10 Information om den enkelte titel Har du brug for yderligere information om en titel i søgeresultatet, klikker du bare på den pågældende titel. Det kunne fx se sådan ud: De uddybende informationer kunne være i form af en indholdsbeskrivende note, oplysninger om målgruppe, emneord samt linket Find titler, der ligner. Side 10 Center for Undervisnigsmidler - UCC

11 Lån fra Udlånssamlingen Når du har fundet de titler, du ønsker at anvende, er næste skridt at foretage en booking en reservation eller en bestilling af materialet. Vær opmærksom på, at de forskellige materialegrupper, kan have forskellige udlånstider. Husk, at du booker fra udlånssamlingen det er derfor vigtigt, at du kan se dette ikon, ud for den titel du ønsker at booke: Booke en enkelt titel Skal du blot booke en enkelt titel fra dit søgeresultat, er fremgangsmåden denne: Foretag din søgning efter relevante titler (se evt. afsnittet: Søgning) Klik evt. på den ønskede titel, for at se flere oplysninger - eller klik direkte på afkrydsningsfeltet ud for titlen i kolonnen Vælg. Klik derefter på knappen Book, som du finder lige over kolonneoverskrifterne. Lagerprofilen hentes og du får så dette billede: Her angiver du antal og evt. det antal færre eksemplarer, du kan acceptere Klik på pilen ved rullelisten Antal, og vælg det antal bøger, du vil booke. Kan du evt. nøjes med et mindre antal bøger (det forøger muligheden for at kunne booke i den ønskede periode), sætter du et kryds i feltet Jeg kan acceptere færre eksemplarer, og vælger derefter et minimums antal fra rullelisten af samme navn. På datolinjen vises dagene som kulørte felter. Hvide felter betyder, at der ikke er ledige eksemplarer til rådighed. Grå felter betyder, at CFU et er lukket mens grå felter med et tal, betyder at materialet er ledigt, men i færre eksemplarer end det minimumsantal, du har angivet. Grønne felter betyder, at dit ønske kan opfyldes. Klik derefter på det vandrette rullepanel, indtil du ser en række sammenhængende grønne dage. Center for Undervisningsmidler - UCC Side 11

12 Klik med musen på den første og sidste grønne dag i den periode, du vil booke. Perioden er nu markeret mørkeblå, og du klikker så på knappen Book. Indtast dit navn eller dine initialer i feltet Lånernote (Det vil hjælpe din skolebibliotekar, når materialet ankommer til skolen og skal fordeles). Hvis du ikke allerede er logget ind, bliver du nu bedt om at gøre det, inden du går videre. Du får derefter dette skærmbillede: Afslut bookingen ved endnu en gang at klikke på knappen Book. Til sidst vises denne kvittering på skærmen: Din booking er en realitet, og du kan nu forlade programmet eller foretage flere søgninger. Booke flere titler på én gang Har du udvalgt flere titler til booking, kan det sagtens klares på én gang. Du kan på den måde, håndtere op til 9 titler på samme tid. Metoden er denne: Foretag din søgning efter relevante titler (se evt. afsnittet: Søgning) Hver gang du har fundet en titel, du vil booke, markerer du titlen i kolonnen Vælg, og klikker på knappen Gem til booking. Hver gang du gemmer til booking, vil du få dette skærmbillede frem: Side 12 Center for Undervisnigsmidler - UCC

13 Øverst i højre hjørne vil du kunne se en blinkende indkøbsvogn, der på den måde fortæller, at du har fyldt noget i kurven. Klik på knappen Tilbage for at markere den næste titel, eller klik på knappen Søg og find, for at foretage en ny søgning. Gentag denne procedure indtil der ikke længere er flere titler, du vil booke, eller maksimumsgrænsen på 9 titler er nået. Klik på indkøbsvognen for at få vist de titler, du har gemt til booking. Marker de titler, der skal bookes ved at klikke i felterne i kolonnen Vælg. Klik på pilen ved rullelisten Antal, og vælg det antal bøger, du vil booke. Kan du evt. nøjes med et mindre antal bøger (det forøger muligheden for at kunne booke i den ønskede periode), sætter du et kryds i feltet Jeg kan acceptere færre eksemplarer, og vælger derefter et minimums antal fra rullelisten af samme navn. Gentag de to ovenstående punkter for alle titler, der skal bookes. Klik nu på knappen Lagerprofil. Lagerprofilen for de valgte titler vises: Lagerprofilen viser i hvilke perioder, du kan booke materialerne husk, at hvide felter, betyder at alt er udlånt, Grå felter betyder, at CFU er lukket - eller at mate- Center for Undervisningsmidler - UCC Side 13

14 rialet kan udlånes i færre eksemplarer (det ledige antal vises i en parentes) end ønsket. Grønne felter viser de ledige dage. Ud fra lagerprofilen må du nu finde frem til de perioder, hvor materialet kan udlånes - eller klikke på knappen Tilbage og fjerne de titler, der ikke er ledige i de perioder, du ønsker. I afsnittet Mine bookinger, kan du læse, hvordan du fjerner en titel fra listen. Når du har fået overblik over de titler, du vil/kan låne, er du klar til at booke: Klik med musen på den første og sidste grønne dag i den periode, du vil booke. Perioden er nu markeret mørkeblå, og du gentager proceduren for de øvrige titler.(husk, at grænsen er 9 titler) Når du har valgt perioder så alle titler, klikker du på knappen Book. Hvis du ikke allerede er logget ind, bliver du nu bedt om at gøre det, inden du går videre. Afslut bookingen ved endnu en gang at klikke på knappen Book. Der afsluttes med en kvittering for dine bookinger, som vises i et selvstændigt vindue, hvorfra du evt. kan printe den ud. Side 14 Center for Undervisnigsmidler - UCC

15 Lån fra Informationssamlingen Når du har søgt og fundet materiale i Informationssamlingen, kan materialet enten bestilles eller reserveres. Er det ønskede materiale tilgængeligt, kan du reservere (bestille) det og få det lagt til side. Er materialet ikke tilgængeligt i den periode, du ønsker, kan du reservere det. Du vil så få besked, når materialet igen kan lånes. Reservere en enkelt titel Når du har fundet en titel, vil det grønne eller røde farvesignal fortælle, om materialet er ledigt eller ej, samt hvor mange eksemplarer centret råder over. Uanset om titlen er ledig eller ej, er proceduren den samme: Kontroller om du er logget ind hvis ikke, er det en god idé at starte med det. Klik evt. på den ønskede titel, for at se flere oplysninger - eller klik direkte på afkrydsningsfeltet ud for titlen i kolonnen Vælg. Klik derefter på knappen Reserver, som du finder lige over kolonneoverskrifterne. Det giver dette billede: I kolonnen Antal i kø kan du se, om der evt. er venteliste til den titel, du har valgt. Er det ikke tilfældet, kan bogens bestilles til afhentning eller levering via kørselsordningen. Vælg, hvor længe du ønsker at have en reservering på materialet ved enten at indtaste en dato i feltet ud for jeg er interesseret i materialerne indtil eller ved at vælge en dato fra kalenderen lige under. Klik derefter på knappen Reserver. Center for Undervisningsmidler - UCC Side 15

16 Din reservation kan derefter ses på skærmen i Mine bookinger: Er den ønskede titel ledig, vil centret finde et eksemplar til dig og reservere det med henblik på udkørsel eller afhentning. Er titlen allerede udlånt, bliver du sat på venteliste i det tidsinterval, du valgte og får derefter besked, når materialet er ledigt. Reservere flere titler på én gang Det er selvfølgelig muligt at reservere flere titler på samme tid. Når du har søgt og fundet de ønskede titler, gøres det på denne måde: Kontrollér om du er logget ind. Marker de ønskede titler ved at klikke i afkrydsningsfeltet ud for titlen i kolonnen Vælg. Klik derefter på knappen Reserver, som du finder lige over kolonneoverskrifterne. Dit skærmbillede ser nu sådan ud: I kolonnen Antal i kø kan du se, om der evt. er ventelister til de titler, du har valgt. Er det ikke tilfældet, kan materialerne bestilles til afhentning eller levering via kørselsordningen. Side 16 Center for Undervisnigsmidler - UCC

17 Vælg evt., hvor længe du ønsker at have reservering på materialerne ved enten at indtaste en dato i feltet ud for Jeg er interesseret i materialerne indtil eller ved at vælge en dato fra kalenderen lige under. Klik derefter på knappen Reserver. Dine reservationer kan derefter ses på skærmen i Mine bookinger: Center for Undervisningsmidler - UCC Side 17

18 Mine bookinger Når du er logget ind på Dantek Webbooking, kan du bl.a. få et overblik over dine reservationer, bookinger samt lån, der er for gamle. Det er også her, du kan annullere reservationer og bookinger, der ikke længere er aktuelle. Du finder oversigten på denne måde: Klik på linket Mine bookinger. (som finder øverst til højre på skærmen). Det giver dette billede: Faneblade og funktioner i Mine bookinger Som du kan se, består Mine bookinger af disse faneblade: Gemt til booking Under dette faneblad kan du se, hvilke titler du har lagt til side med henblik på booking. Bookinger Her kan du se, hvilke titler du har booket.. Det er også her, at du kan ophæve evt. bookinger, hvis de ikke længere er relevante. Reservationer Under dette faneblad kan du se de titler, du har reserveret. For gamle Er lånetiden overskredet på nogle af dine lån, kan du få en oversigt ved at klikke på dette faneblad. Udlån Dette faneblad indeholder en samlet oversigt over alle dine lån. I oversigten vil du bl.a. kunne se, hvornår et bestemt materiale skal afleveres. Side 18 Center for Undervisnigsmidler - UCC

19 Forny dine lån Du kan selv forny dine lån du skal dog huske at gøre det inden lånetiden er overskredet ellers kan det ikke lade sig gøre. Kontroller, at du er logget ind på Dantek Webbooking. Klik på linket Mine bookinger. Klik på fanebladet Udlån. Markér de lån, der skal fornys. Klik på knappen Forny markerede udlån. Ophæv bookinger Ønsker du at ophæve en booking, gøres det på denne måde: Kontroller, at du er logget ind på Dantek Webbooking. Klik på linket Mine bookinger. Klik på fanebladet Bookinger. Marker den eller de bookinger, der skal ophæves. Klik på knappen Ophæv. Det giver dette billede: Bekræft, at du vil ophæve de valgte bookinger ved at klikke på knappen OK. Center for Undervisningsmidler - UCC Side 19

20 Ophæv reservationer Ønsker du at ophæve en reservering, gøres det på denne måde: Kontroller, at du er logget ind på Dantek Webbooking. Klik på linket Mine bookinger. Klik på fanen Reservationer. Marker den eller de reservationer, der skal ophæves. Klik på knappen Ophæv. Det giver dette billede: Bekræft, at du vil ophæve de valgte bookinger ved at klikke på knappen OK. Side 20 Center for Undervisnigsmidler - UCC

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik / Pro Build 682 Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik - Tillæg til brugervejledning baseret på Dantek BiblioMatik / Pro - Build 682 af Ole

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere