Fremtidens nye ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens nye ledere"

Transkript

1 Fremtidens nye ledere Henrik Holt Larsen Copenhagen Business School

2 Et par grundtræk om mennesker og jobs Udfordringer inden for sundhedsvæsenet Den nye mellemlederrolle Et kritisk blik på jeres egen ledelsesprofil Karriere- og talentudvikling

3 Lederrekruttering Motivation til at blive leder? Hvordan lærer man ledelse? MUS Take-away: På vej ind i fremtiden

4 Et par grundtræk om mennesker og jobs Udfordringer inden for sundhedsvæsenet Den nye mellemlederrolle Et kritisk blik på jeres egen ledelsesprofil Karriere- og talentudvikling

5 Kompetence Person Behov, forventninger, krav Kompetencekrav Job/org. Kompensation

6 Min arbejdspræstation bestemmes af: Min kompetence Mit engagement Mine omgivelsesvilkår (arbejdsbetingelser)

7 Grænsedragning: Bioanalytikeres kernefaglighed og professionsidentitet Bioanalytikere trækker grænser både internt i professionen mellem specialerne, samt eksternt i forhold til sygeplejersker, læger og laboranter. En bevidsthed om egen professionsidentitet, eget genstandsfelt, egne måder at udføre arbejdet på, samt egne værdier, er et godt udgangspunkt for at forstå, hvorfor der til tider sker sammenstød med andre professioner. Specialerne imellem Bioanalytikere identificerer sig i høj grad med deres eget speciale. Internt blandt specialekolleger skabes en forståelse af, hvad det vil sige at være inden for netop det specifikke speciale. Undersøgelsen stiller spørgsmålstegn ved, om specialeidentiteten gør det svært at se fællestræk og muligheder på tværs af specialerne, for eksempel i forhold til arbejdsorganisering. Sygeplejerskerne Sygeplejersken er en ekstern anden, som bioanalytikere ofte modstiller sig. Som hinandens modsætninger fremhæver bioanalytikere ofte omsorgs- og plejeaspektet i sygeplejefaget og det naturvidenskabelige og systematiske i bioanalytikerprofessionen. Bioanalytikeres og sygeplejerskers forskellige genstandsfelter, henholdsvis bioanalysen og omsorg- og pleje bevirker, at de er opmærksomme på forskellige aspekter i et behandlingsforløb. Dette skaber nogle gange konflikter, fordi professionerne ikke forstår hinandens prioriteringer og måder at udføre arbejdet på. Lægerne Læger spiller en betydelig rolle for bioanalytikeres professionensidentitet. Da bioanalytikere skaber grundlaget for diagnose, er lægen i høj grad afhængig af bioanalytikerens viden. Alligevel synes bioanalytikere mange steder at opleve lægen som en autoritet frem for en ligeværdig samarbejdspartner. Undersøgelsen rejser spørgsmål om, hvorvidt bioanalytikeres oprindelige rolle som lægens medhjælp fortsat lever i professionen? Gør en sådan selvforståelse det svært at gå i dialog med lægerne om, hvordan arbejdsgange kan koordineres bedst muligt?

8 Fagprofessionelle er gjort af et særligt stof, og derfor bærer man som leder af fagprofessionelle et stort ansvar et ansvar, som langtfra altid tages tilstrækkeligt alvorligt Helle Hein, CBS Ugeskrift for Læger,

9 Primadonnaen opfatter ledere som i udgangspunktet perverse, idet lederen ellers ikke ville ønske at lede. Lars Goldschmidt

10 Et par grundtræk om mennesker og jobs Udfordringer inden for sundhedsvæsenet Den nye mellemlederrolle Et kritisk blik på jeres egen ledelsesprofil Karriere- og talentudvikling

11 Det er menneskeligt at fejle, men det behøver jo ikke at være det eneste menneskelige ved sygehusvæsenet Niels Høiby, professor, Rigshospitalet

12 Nationale udviklingstendenser Telemedicin vil eksplodere Ambulant behandling og forkortet liggetid 10 mia. kr. afsat til nyt udstyr i forbindelse med nye sygehuse % af samlet investering Sundheds- og akuthuse Det, der ikke er svært, skal være nært Patient-turisme : sende patienter til behandling i udlandet

13 Hvad galt er der i at gå i stå, hvis man bare står et godt sted? Jan Lindhardt, tidl. biskop

14 Et par grundtræk om mennesker og jobs Udfordringer inden for sundhedsvæsenet Den nye mellemlederrolle Et kritisk blik på jeres egen ledelsesprofil Karriere- og talentudvikling

15 Mellemledere (1. linjeleder) Ledere er peripatetiske, dvs. omvandrende og undervisende Deres arbejdsliv er en aldrig afsluttet serie af kontakter med andre mennesker De må snakke, lytte, telefonere, indkalde til møder, argumentere og forhandle Tempoet er hurtigt, presset og krævende En 1. linjeleder kan have hundreder af kontakter pr. dag mange varer under et minut Lederarbejde er hektisk og fragmenteret og kræver evnen til kontinuerligt at skifte fra person til person og fra problem til problem Sayles, 1989, gengivet efter Wisborg, 2004

16 Ledere bliver beslutningsjunkier Chefer kan blive afhængige af at tage hurtige beslutninger. Abstinenserne minder om ludomaners Kicket gør, at chefen får svært ved at koncentrere sig om strategiplanlægning og langsigtede beslutninger. De vil hellere træffe hurtige beslutninger, der har direkte effekt Lederne overspringshandler, når de har afsat tid til at lægge strategier for et område. De opfinder selv mindre vigtige områder, der skal træffes beslutninger på hurtigt, og de kan ikke sidde stille på kontorstolen, når opgaven skal løses over længere tid foran skærmen. Flere af lederne mener, at deres strategiske opgaver bliver hindret af akutopgaver, 72 procent af akutopgaverne bliver produceret af lederen selv. EU- forskning siger, at hvis du skal være en god leder, skal du bruge 30 procent af din tid på strategien. Der, hvor det går galt, bruger lederne to procent på strategi og 98 procent på driften. Annemette Digmann, Region Midt (www.ftf.dk)

17 Fordele for ledere med bioanalytikerbaggrund Den faglige ballast er en yderst vigtig faktor for, at lederen kan få respekt i bioanalytikeres praksisfællesskab Lederen med bioanalytikerbaggrund har en indsigt i bioanalytikeres genstandsfelt, måden arbejdet udføres på samt de faglige og sociale værdier, der ligger til grund for bioanalytikeres prioriteringer Denne indsigt er en vigtig ressource, som ledere kan trække på i faglige, driftsmæssige, personalemæssige og strategiske beslutninger

18 Buzz, buzz.. Hvor vigtigt er det, at du som leder kan give svar på de faglige spørgsmål, som medarbejderne stiller?

19 It is important for a manager to have at hand precise answers to most of the questions that his (or her) subordinates may raise about their work Laurent (1983) The US 13 Sweden 13 The Netherlands 18 Denmark 27 Great Britain 30 West Germany 40 Switzerland 40 Belgium 49 France 59 Italy 59 Indonesia 67 Japan 77

20 Fagligheden kan være en barriere for lederen med bioanalytikerbaggrund Ledere kan komme til at nedprioritere ledelsesopgaver til fordel for at deltage i laboratoriearbejdet Leder søger anerkendelse ved at indgå i den daglige drift frem for at bruge tiden på andre ledelsesopgaver Fællesskabsfølelsen er truet, især hvis lederen er rekrutteret fra medarbejderstaben på den samme arbejdsplads Det kan være svært for både medarbejderne og lederen selv at få klarhed over lederens nye rolle Det ligger i lederens strategiske rolle at træde uden for medarbejderfællesskabet (men forhåbentlig med fællesskabet i ryggen) og argumentere i de fora, hvor beslutningerne bliver taget Lederens arbejde er ofte mere deltagelsesorienteret og usynligt end det tingsliggjorte analysearbejde Det er ikke altid velset at træde uden for og gøre opmærksom på sig selv Det er en usikker situation at skulle vurdere og forhandle, når der ikke er et rigtigt og et forkert svar

21 De fem roller som mellemleder Lede nedad Lede opad Lede udad Lede på tværs Lede sig selv

22 Hvis træerne ikke vokser ind i himlen Type af ledelsesopgaver Procent Faglig ledelse Personaleledelse Generalistledelse (bl.a. økonomi) --- Specialistarbejde I alt 100%

23 Hvis træerne ikke vokser ind i himlen Type af ledelsesopgaver Procent Faglig ledelse (Driftsledelse) 40 Personaleledelse 30 Generalistledelse (bl.a. økonomi) Tværgående ledelse 30 Specialistarbejde I alt 100%

24 Et par grundtræk om mennesker og jobs Udfordringer inden for sundhedsvæsenet Den nye mellemlederrolle Et kritisk blik på jeres egen ledelsesprofil Karriere- og talentudvikling

25 Hvis din karriere var en film, gad du så selv se den?

26 Fremtidig, nødvendig kompetence Nej Ja Ja Aktuel kompetence Nej Aflæring Ikke aktuelt Fremtidssikret Udviklingsbehov

27 Buzz, buzz.. Giv eksempler på, hvordan I skal lære nyt eller aflære?

28 Et par grundtræk om mennesker og jobs Udfordringer inden for sundhedsvæsenet Den nye mellemlederrolle Et kritisk blik på jeres egen ledelsesprofil Karriere- og talentudvikling

29 Ledelse som den eneste karrierevej? Opad i hierarkiet Flere og flere ledelsesopgaver Større indflydelse eller magt Højere løn og flere privilegier Højere status

30 /watch?v=wzfgn0dvfkk

31 Her er en sang om en mand, der hed Larsen, det' ham man møder på gaden hver da', og han var tem'lig uheldig med livet, som han ellers havde ventet meget a'. Det sku' vær' så godt og så' det faktisk skidt. Han var født i en nobel familje, og hans forældre de sa' ham så tit: Når du bli'r stor og ska' til og ha' stilling, ska' du få dig no'et der' absolut solidt. Det sku' vær' så godt og så' det faktisk skidt. Han kom i skole og lærte at fedte for dem der' store og tæve dem der' små. Han lærte osse at la' vær' med at spørre og at tro på det han ikke ku' forstå. Det sku' vær' så godt og så' det faktisk skidt. Som alle andre fik Larsen eksamen og gik i sheiktøj og følte sig stor. Han tænkte: Først nu begynder vi livet, men en skønne dag blev han sat på kontor. Det sku vær' så godt, og så det faktisk skidt.

32 Han havde regnet med avancementer og ganske vist var der chancer ret tit, men de blev nappet af chefens nevøer, skønt i mange år had' Larsen gået og slidt. Det sku' vær' så godt og så' det faktisk skidt. Han havde tænkt sig et hus med garage og rigtig have som ku' vær' hans egen, men det blev kun til to vær'lser med kammer og til cykel og en bus, når det var regn. Det sku' vær' så godt og så' det faktisk skidt. Han havde tænkt sig en blomstrende kone og mange glæder og børn sku' de ha', men der var ikke til børn i hans gage, og hans kone blomstred' alt for hurtigt a'. Det sku' vær' så godt og så' det faktisk skidt. Han havde tænkt sig så mangt og så meget men overalt var der altså hejst stop. Og sådan går det for alle de Larsner, som man aldrig ka' få til at vågne op. Det ku bli' så godt men nu' det faktisk skidt.

33 Det er med ledere som med aber. Jo højere de kravler op, jo mere ser man kun røven af dem. Jarl Friis-Mikkelsen

34 En leder med succes er den, der kan uddelegere alt ansvar, anbringe al kritik hos andre og påtage sig al æren. Ronald Reagan

35 Der går mit folk. Jeg er deres leder, så jeg må hellere følge dem Ghandi

36 I virkelighedens verden bliver de fleste grimme ællinger som bekendt til grimme ænder Jørn Lund, professor

37 T-medarbejderen

38 Lederrekruttering Motivation til at blive leder? Hvordan lærer man ledelse? MUS Take-away: På vej ind i fremtiden

39 Udnævnelse til lederstilling: Bevægelser ud af professionens stærke fællesskab? Den ny leder etablerer en distance til medarbejderne, som er nødvendig for at varetage sine ledelsesopgaver Hun ændrer sit perspektiv på, hvordan en sygehusafdeling skal ledes Hun ændrer sin placering i fællesskabet til mere perifere eller marginale positioner Medarbejdernes anerkendelse og lederens måde at præge forhandlingen af mening har en stor betydning for, hvorvidt lederen bevæger sig ud i periferien eller marginaliseres Det første lederår kan være en smertefuld proces, men samtidig en overgangsperiode præget af stort læringspotentiale og udviklingsmuligheder Wisborg, 2004

40 Lederrekruttering Motivation til at blive leder? Hvordan lærer man ledelse? MUS Take-away: På vej ind i fremtiden

41 Engagement - de mange fremtrædelsesformer Organisationen (korpsånd) Team (nærmiljø) Profession/uddannelse Konkrete arbejdsopgaver ( nørden ) Faglige organisation Fritiden

42 Tre typer af engagement Ildsjæle: Kan ikke holde sig væk De bagbundne: Kan ikke slippe væk De forpligtede: Jeg bør blive Hvor mange har I i hver kategori?

43 Fem typer af reaktionsmønstre Push Pull Jump Stay Stuck

44 Jobtilfredshed og involvering Antal år i det samme job

45 Coach Ledelse Kundepleje Projektdeltagelse Specialist

46 Redaktør, det kan enhver blive. Chefredaktør, det kan enhver idiot blive men journalist, det er man af Guds nåde Anonym

47 Tre typer af karrierebevægelser (Edgar H. Schein)

48 Behovet for individualisering: Fit the job to the person, not the person to the job. (Fred Fiedler)

49 Lederrekruttering Motivation til at blive leder? Hvordan lærer man ledelse? MUS Take-away: På vej ind i fremtiden

50 De læreprocesser, der er forbundet med at blive leder inden for en profession, har en grundlæggende identitetsmæssig karakter og kan ikke reduceres til, at en ny leder skal erhverve sig ledelsesfærdigheder og tilegne sig værktøjer, som hun kan anvende i sin daglige ledelse. Wisborg, 2004

51 Kvalifikationer er at være rigtig god. Kompetence er at være god til det rigtige

52 En levende case: kompetenceudvikling med livet som indsats

53 Kompetenceudvikling på jobbet Alsidige og krævende opgaver Specialopgaver Deltagelse i tværgående projekter Organisationsændringer Gennemførelse af medarbejdersamtaler Lønforhandlinger Jobmobilitet Undervisningsopgaver Modtagelse og afgivelse af information samt brug af IT Studiekredse og erfagrupper Eksternt netværk Foreningsarbejde Fritidsinteresser Orlov

54 Lederrekruttering Motivation til at blive leder? Hvordan lærer man ledelse? MUS Take-away: På vej ind i fremtiden

55 Er kæden ved at hoppe af? Ligeværdig dialog? Planlægning og opfølgning Er tilliden overhovedet til stede? Har lederen lyst til at arrangere sin egen begravelse? Metaltræthed mht. proceduren Bidrager til individualisering

56 Buzz, buzz.. Er du parat til at bytte job i et par måneder med en medarbejder med ledelsestalent?

57 Lederrekruttering Motivation til at blive leder? Hvordan lærer man ledelse? MUS Take-away: På vej ind i fremtiden

58 Ledelse har krydsende krav og forventninger som eksistensvilkår Borum 2003

59 Distance til medarbejderne Som en afdelingssygeplejerske udtrykker det, så kan hun ikke den ene dag have en vanskelig samtale med en medarbejder og så næste dag være en del af snakken og det sociale liv. Wisborg, 2004

60 Medarbejderne skal være/gøres så kompetente, at de kan få attraktive jobs udenfor. Men personaleledelsen skal være sådan, at medarbejderne ikke har lyst til at forlade organisationen, før det objektivt set er en god idé.

61 Udfordringer og muligheder Hvad er den gode, fremtidige leders DNA-profil? På hvilke områder skal fremtidens ledere være anderledes end dig selv? Er du selv en god rollemodel? Hvor attraktivt er det at være eller blive leder? Lederrekruttering: What s in it for me: Vil du med til din egen begravelse? Hvordan spotter (måler/identificerer) man den gode leder? Hvordan udvikler man ledere? Employer branding

62 Et par grundtræk om mennesker og jobs Udfordringer inden for sundhedsvæsenet Den nye mellemlederrolle Et kritisk blik på jeres egen ledelsesprofil Karriere- og talentudvikling

63 Lederrekruttering Motivation til at blive leder? Hvordan lærer man ledelse? MUS Take-away: På vej ind i fremtiden

64 Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke Poul Henningsen

65 Du må selv være den forandring, du ønsker at se i verden M. Ghandi

66 Vil du vide mere? (Ledelse i øjenhøjde) (Talentudvikling) SINTEF (Vellykkede organisationsændringer, uploades) HHL: Kronik (JP) om gode ledere (uploades)

67 /watch?v=_zmwrityo3w

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder

At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder At svømme eller drukne hvordan man lærer at blive leder Hvordan omdanner nye afdelingssygeplejersker deres arbejdsidentitet i løbet af det første år? Steen Wisborg, september 2007 Sammendrag af ph.d. afhandling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 1 Tag lederfrakken på Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle INDHOLD Lederskabet - tag lederfrakken

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Bioanalytikeres Kernefaglighed og Professionsidentitet

Bioanalytikeres Kernefaglighed og Professionsidentitet Bioanalytikeres Kernefaglighed og Professionsidentitet 2 Ansvarlig: Danske Bioanalytikeres hovedbestyrelse Bioanalytikere, der har deltaget i projektgruppen: Anne-Marie Vestergaard, Bente Olesen, Holger

Læs mere

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Interviewet har formet sig som en dialog mellem Peer Kølendorf og Susanne Teglkamp både over mail og ved et møde. Vi vil gerne have

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere