Digital trendspotting Konceptkatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital trendspotting Konceptkatalog"

Transkript

1 Digital trendspotting Konceptkatalog

2

3 _Digital Trendspotting Konceptkatalog

4 _Digital Trendspotting Konceptkatalog 1. udgave 2010 ISBN Projekt udarbejdet af bibliotekerne i Århus, København, Kolding og Vejle Konceptudvikling i samarbejde med Hatch & Bloom Layout: ITK, Århus Kommunes Biblioteker Tryk: Chronografisk Støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier

5 Indhold 16 intro Hvorfor dette katalog? Lidt om proces og metode Konceptkategorier 18 Vision og scenarie En oplevelse af viden Bibliotekets fremtidige touch points Bibliotek anno Koncepter Digitale services i fysiske rammer Digitale services i en virtuel verden Bibliotekerne og de sociale medier Bibliotekerne som indgang til viden 38 Udvidede konceptbeskrivelser

6 Intro Hvorfor dette katalog? De danske folkebiblioteker står overfor store udfordringer i de kommende år. Nye og hastigt voksende medieformer giver et øget behov for at styrke bibliotekernes digitale services. Gratis er ikke længere nok, biblioteket skal tilbyde andet og mere for at leve op til nutidens muligheder indenfor videndeling. Udfordringen skal gribes, bibliotekerne er til for brugerne, derfor skal bibliotekets digitale serviceydelser være i en konstant innovativ udvikling, der går i takt med brugernes behov og de teknologiske muligheder. Digital Trendspotting er et projekt, der har til formål at udvikle innovative services til bibliotekerne, båret af en digital platform. Projektet er et samarbejde mellem bibliotekerne i Århus, København, Kolding og Vejle og er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Konceptkataloget er resultatet af projektgruppens arbejde og kan bruges bredt af landets biblioteker som inspirationsgrundlag, samt til udvikling eller videreudvikling af innovative services til bibliotekerne. Læs mere om projektet på Her kan projektbeskrivelse, analyse rapport, materiale fra udviklingsprocessen, konceptkataloget samt evalueringsrapporten, når denne foreligger, downloades. Lidt om proces og metode Som beskrevet i analyserapporten er der sket store ændringer i de seneste år. Samfundet har ændret sig dramatisk indenfor informationsvidenskaben hvilket også betyder, at brugerne er begyndt at stille krav og de søger den mest relevante løsning i den pågældende situation. Derfor er det vigtigt at biblioteket er i en kontinuerlig udviklingsproces, som hele tiden stræber efter de bedst mulige tilbud og derved en øget oplevelsesværdi for brugeren. Digital Trendspottings projektarbejde har været opdelt i fire faser: Analyse, idéudvikling, konceptudvikling og konceptmodning. Projektet har haft fokus på at arbejde i en brugercentreret proces, hvor brugerne jævnligt er blevet inddraget, men hvor det er projektgruppen, der har fungeret som den idéskabende kerne. Det har ikke været en lineær proces, men en proces der jævnligt har lavet et loop tilbage for at forankre de valg, der er truffet undervejs. Projektgruppen har indsamlet og kortlagt viden om biblioteket som organisation, markedstendenser, teknologiske muligheder og foretaget en række interviews med bibliotekets brugere og ikke-brugere. Der har været fokus på at forstå vore brugere og ikke-brugere, deres erkendte og uerkendte behov, samt hvordan de interagerer med bibliotekets services. Herudfra er der udarbejdet karakteristika for fem typer brugere og fem typer ikke-brugere. Det indsamlede analysemateriale blev samlet i en rapport, som dannede grundlag for det videre arbejde. Med analysearbejdet i bagagen blev der taget hul på en sprudlende idéudvikling. På den første workshop blev en række idéer genereret ved hjælp af brainstorming og små storyboards. Idéerne blev kategoriseret, vurderet på potentiale og nogle blev udvalgt til det videre forløb. Konceptudviklingen var skudt i gang og projektdeltagerne udarbejdede skitsekoncepter, der ved anden workshop blev præsenteret, diskuteret og videreudviklet i samarbejde med en række brugere. Efter brugernes input kunne projektgruppen gå hjem med nye tanker til et styrket koncept. Der blev opsat matrix til udvælgelse, udarbejdet nye scenarier, service blueprints og wireframes. Projektmodningsarbejdet sluttede med en tredje og sidste workshop, hvor koncepterne blev præsenteret for et fagligt panel, og der blev åbnet for diskussion af de enkelte elementer. Koncepterne i dette katalog er resultatet af projektgruppens arbejde. Kataloget kan forhåbentlig danne grobund for nye innovative koncepter eller inspirere og give afsæt til implementering af konkrete services på bibliotekerne. Konceptkategorier Koncepterne er opdelt i fire kategorier der dækker bredt over de områder, der er blevet udvalgt til diskussion og udvikling. 6 _Digital Trendspotting_Konceptkatalog

7 Digitale services i fysiske rammer Det fysiske bibliotek vil fremover stadig have en central rolle i brugernes univers. Det trykte medie er ikke på vej ud men vil blive suppleret af andre medieformer. Biblioteket skal derfor tage de digitale muligheder til sig og bruge dem aktivt i det fysiske biblioteksrum. Der er behov for en sammenkædning af den digitale verden og de klassiske bøger. Hvordan kan biblioteket overraske og oplyse deres brugere? Kan digitale installationer på biblioteket skabe nye oplevelser for brugeren? Digitale services i en virtuel verden De digitale services vokser hastigt og informationssøgning er blot få klik væk. Derfor må biblioteket tilbyde noget andet eller mere: en ny vinkel der gør biblioteket til brugerens valg. Hvordan kan biblioteket skabe grundlag for videndelingen? Hvad er dét, der gør servicen relevant for brugeren? Bibliotekerne og de sociale medier Sociale medier er blevet en del af mange menneskers hverdag. De udvides hele tiden og flere og flere elementer knyttes hertil. Mange brugere har en meget travl hverdag; alt skal være let tilgængeligt og meget bliver sorteret fra, men alligevel har rigtig mange tid til at være aktive i de sociale netværk! Hvordan kan biblioteket bidrage via sociale netværk? Kan biblioteket skabe fokus eller øge tilgængeligheden? Kan biblioteket hjælpe med at udvide brugernes netværk og skabe nye relationer? Bibliotekerne som indgang til viden Bibliotekerne skal fortsat give brugerne oplevelser og mulighed for livslang læring. De skal blandt brugerne opfattes som en kilde til viden og et sted, der kan hjælpe brugerne med at finde netop dét, de søger. Hvordan kan biblioteket servicere brugeren på et personligt plan? Kan der skabes nye indgange? Eller kan biblioteket inspirere til viden og skabe oplevelser? _Digital Trendspotting_Konceptkatalog 7

8 Vision og scenarie En oplevelse af viden Hvad er følelsen af ny viden? Bliver du glad, sur, undrende, opløftet, nysgerrig, bedrøvet? Hvad motiverer dig til at gå dybere ned i materialet? Hvorfor læser du videre? Hvorfor lytter du til næste nummer? Hvorfor ser du næste afsnit? Du søger en oplevelse. En oplevelse, som du har haft før. En oplevelse, som minder dig om noget i dit liv. Noget du har set, rørt ved, hørt, smagt noget du har sanset. Du søger en oplevelse, der forstærker din oplevelse af verden lige nu. Noget der forandrer, noget der fastholder, noget der får dig væk; får dig tæt på, får dig oven på. Du søger mod oplevelser. Du finder med sanser. Bibliotekets fremtidige touch points Biblioteket er ikke længere en stor gul bygning. Det er et samlebegreb for et netværk af ydelser, indhold og sanseindtryk på tværs af medier. Derfor møder fremtidens bibliotek brugeren, hvor brugeren ønsker. Det handler om at skabe oplevelser, der taler til den enkelte. Følelsen af at være i fokus og blive forstået. Kodeordet er personalisering. Biblioteket er inde i hovedet på brugeren og former sine tjenester herefter. Hvilke koncerter tager han til? Hvilke biograffilm? Hvilken musik lytter han til? Hvilke medier fanger hans interesse? Hvilke netværk benytter han? Den omfattende viden indfanges og omsættes i oplevelser og indtryk online såvel som i bibliotekets fysiske rammer. Elementerne spiller sammen og forstærker hinanden. Alle brugerens handlinger sætter spor, der former de næste interaktioner. Fremtidens bibliotek er en facilitator af skræddersyede oplevelser til brugere med individuelle ønsker og behov. 8 _Digital Trendspotting_Konceptkatalog

9 Bibliotek anno 2016 Foran biblioteket sidder brugere henslængt i de behagelige stole og nyder friskbrygget kaffe af store porcelænskopper. Én sidder begravet i gamle bøger, en anden får tanket sin Kindle op, mens en gruppe unge hører musik i bibliotekets trådløse høretelefoner. Det er imidlertid det fjerde bind i Millennium-sagaen, der trækker i mig. Jeg bevæger mig forbi cafémiljøet, træder ind af bibliotekets hovedindgang og skriver Stieg Larsson på den interaktive velkomstskærm. Et kort manifesterer sig og viser den direkte rute til den rette afdeling, reol og hylde. Automatisk dukker fem andre bogtitler op på skærmen. Brugere, der har læst denne, læser også Belejligt, behjælpeligt og indbydende Min hang til fysiske bøger driver mig forbi de utallige download-stationer, uden om flittige læsegrupper og hen til litteraturafdelingen. Jeg låner bogen, men mangler inspiration til mere. Er der andet i verden end Stieg Larsson? Jeg vælger at lade bibliotekets Mood Generator pejle mig i den rigtige retning. Ved at skrue på de forskellige variabler på touchskærmen får jeg et stort udvalg af bøger, der passer præcis til mine ønsker. På vejen ud passerer jeg et velbesøgt foredrag om sociale medier og politik, men vælger at sætte mig ved en multimedie-station; ipod en skal jo også fyldes op. Det altomfattende musik-, litteratur-, film- og tv-arkiv leverer lynhurtigt anbefalinger baseret på mine tidligere lån og andres anbefalinger, så det tager mig ingen tid at finde de rigtige produkter. Ved at lægge afspilleren på en plade i bordet, bliver materialet downloadet trådløst på få sekunder. Jeg læner mig tilbage i stolen og lader musikken strømme ind i mine ører, mens censorer på min fingerspidser registrerer mine følelser over for sangene. Med dig overalt I bussen på vej hjem åbner jeg min bærbare. Transporttiden skal fordrives. Jeg logger ind på Min side, tjekker min emotionelle respons på musikken. Sang nummer tre gav et stort udslag. Jeg tænder for min ipod, sætter albummet på igen og nyder turen. Fremtidens bibliotek bringer viden til live. Det er et center for information og oplevelser, hvor alle gæster - både online og fysiske får mere end det, de søger. Fremtidens bibliotek er belejligt, behjælpeligt, øjeblikkeligt og indbydende. _Digital Trendspotting_Konceptkatalog 9

10

11 Koncepter Digitale services i fysiske rammer Mood generator Trykfølsom skærm med scanner På rejse i bogen Det interaktive rum Digitale services i en virtuel verden Biblioteket på mobilen Min boghylde Bibliotekerne og de sociale medier Min side Brugerskabte data Bibliotekerne som indgang til viden Biblioteket som inspirationskanal Videntank Biblioteket som concierge Bibliotekaren som oplevelses- og vidensfacilitator Udvidede konceptbeskrivelser Trykfølsom skærm med scanner Biblioteket på mobilen Biblioteket som inspirationskanal

12 Digitale services i fysiske rammer Mood Generator Hvad? Du bliver koblet op til en sensor, mens du læser en bog, hører musik eller ser en film. Det følelsesmæssige indtryk, du får, registreres løbende. Når du er færdig, bliver du præsenteret for en grafisk repræsentation af din oplevelse. Du kan så vælge at dele den med andre, f.eks. på facebook, eller få den sendt til din egen biblioteksside. Hvordan? Mediet (bogen, filmen etc.) følges på en e-reader, hvorpå der er koblet sensorer, der direkte måler, registrerer og analyserer din følelsesmæssige reaktion på den visuelle stimulus/påvirkning. Dette kan også gøres på auditive udslag. Hvor? Du sætter dig i en god lænestol i læsehjørnet efter måske at have taget en kop kaffe med fra caféen. Mens du ser filmen eller læser bogen på e-readerens skærm, bliver din oplevelse registreret via den indbyggede sensor. Du er med andre ord nødt til at konsumere indholdet på biblioteket, for at vi kan registrere virkningen på dig. Potentiale Ud over at lokke med en interessant oplevelse kan Mood Generatoren hjælpe med at vælge bøger, musik eller film på baggrund af den sindsstemning, du ønsker. Indhold kan indekseres efter, hvordan det får folk til at føle, og du kan vælge ud fra disse direkte følelsesmæssige anbefalinger. I praksis vil det foregå sådan, at du først vælger dit medie, f.eks. bøger. Herefter skalerer du din sindsstemning, f.eks. glæde, på slidere med de forskellige karakteristika. Systemet præsenterer et udvalg, der opfylder dine krav og viser tidligere brugeres emotionelle opfattelse af det pågældende værk. Realiserbarhed (Tech) Konceptet kan eksempelvis realiseres med teknologi fra imotions. imotions er en dansk virksomhed, der har udviklet et emotionelt fintfølende softwareværktøj, der direkte måler, registrerer og analyserer brugernes følelsesmæssige reaktion på visuelle stimuli ved hjælp af en eye-tracker. I forhold til musik kan man ved hjælp af signalbehandling og analyse skabe veldetaljeret information om musiknumre, som derefter kan grupperes eller sammenlignes på flere forskellige måder (f.eks humør, genre, instrument, beat, lyd, årti). Eftersom hvert track har en profil kan du oprette afspilningslister baseret på en given stemning eller en kombination af stemning og tempo (baseret på Moodagent software). Målgruppe Unge, der har behov for, eller lyst til, at iscenesætte sig selv overfor deres omgangskreds, eller som har interesse i ny teknologi. Ældre, der vil studse over det mærkværdige ved projektet og viderefortælle oplevelsen. 12 _Digital Trendspotting_Konceptkatalog

13 Brugerbehov: Hvis jeg skal gå på biblioteket, skal det være fordi, jeg får en oplevelse, som jeg ikke bare lige kan få derhjemme. Altså noget ekstraordinært. _Digital Trendspotting_Konceptkatalog 13

14 Digitale services i fysiske rammer trykfølsom skærm med scanner Brugerbehov Er denne bog værd at læse? Jeg vil gerne inspireres til at finde nye materialer! Formål At frigøre vores informationer, synliggøre vores og brugernes viden, skabe relationer imellem dem og placere dem i en kontekst, der giver mening for brugerne. Hvad? På væggen hænger en trykfølsom skærm med en skanner nedenunder, som du kender dem fra et supermarked. Skærmen afspejler den kontekst, den er sat i: er du i musikbiblioteket vil den som udgangspunkt vise og foreslå musik til dig. Du kan bruge systemet til mere information om et givent materiale eller til at få inspiration også på tværs af genrer og materialetyper. Hvordan? Der er to grundlæggende interaktionsmetoder i systemet. Den første er, at du kan trykke på skærmen med din finger og søge efter materialer eller læse mere om ét af de materialer, der vises på pauseskærmen. Den anden metode er at tage udgangspunkt i et eksisterende materiale. Har du f.eks. lige læst Moby Dick, så kan du skanne bogen og derved få inspiration til andre relevante materialer. Det kan være andre skønlitterære bøger, der matcher - eller det kan f.eks. være en faglitterær bog om hvalfangst. Hvor? Skærm og skanner kan i princippet hænge overalt men er tænkt som værende kontekstuelle. Det vil sige de skal hænge i forbindelse med et område/emne/tema i biblioteket, som de afspejler. Potentiale Gennem systemet kan vi få brugere til at finde nye interessante materialer, de ellers ikke ville være blevet eksponeret for, og de kan tage mere kvalificerede valg i fht. deres lån. Desuden ville systemet blive et godt redskab for de biblioteksansatte; en måde at hjælpe dem hvis de skal rådgive låneren på et område, hvor de ikke har spidskompetence. Realiserbarhed Systemet baserer sig på søgninger ned i TING brønden og kan allerede realiseres i dag. Brugergrænsefladen skal bygges op i en teknologi, der understøtter trykfølsomt input. Det kan være Flash eller noget andet. De største udfordringer ligger i at få tilstrækkeligt med materialebilleder (f.eks. forsider) og at få en god anbefalingsalgoritme op at køre. Dette er dog noget, der allerede arbejdes på. Målgruppe Systemet er meget bredt rettet: det kan bruges af alle lige fra bibliotekaren selv til lånere i alle aldre. 14 _Digital Trendspotting_Konceptkatalog

15 _Digital Trendspotting_Konceptkatalog 15

16 Digitale services i fysiske rammer På rejse i bogen Brugernes behov Jeg bliver ofte overrasket når jeg kommer på biblioteket. Der er tit nye installationer, som man kan interagere med. Det er en sjov måde at blive inspireret på og det er altid spændende at se, hvad de nu har fundet på. Hvad? Du bliver guidet på en rejse rundt i litteraturens verden. Der tages udgangspunkt i en, af biblioteket, udvalgt bog. Bogens handling er basen for inspirationsrejsen. F.eks. er det ikke hensigten at fremhæve den enkelte bog på en måde, så alle brugere søger det samme materiale. Derimod skal bogens handling skabe en vifte af nye muligheder og derved inspirere. På rejse i bogen er blot ét forslag og det er en installation, der kan danne ramme om mange forskellige elementer. Materialerne eksponeres og brugeren interagerer med dem. På den måde får brugeren en uventet oplevelse og måske tilegner han sig viden og inspireres til uventede lån af nye materialer. Hvordan? Du kommer ind i forhallen på biblioteket. Nede i den ene ende kan du komme på en rejse i bogen. Du går derned for at se hvad det er. Der er fokus på Da Vinci Mysteriet og via det interaktive gulv kan du blive guidet rundt til ny inspiration. Du scanner dit lånerkort inden du begynder. Så kan biblioteket sende anbefalingerne direkte til dig. Du træder ind på gulvet og guides igennem litteratur, rejsebeskrivelser, musik og madopskrifter med tilhørende vine fra et lokalt distrikt. På din vej ser du små tekster på væggen, du hører klip fra musikken og der projekteres billeder på væggen. Bagefter kan du tjekke din inspirationsliste på hjemmesiden og gå ud og finde materialerne, som forhåbentlig har inspireret dig. Hvor? Installationen er placeret i forhallen på biblioteket for at skabe opmærksomhed og for at udfordre og inspirere brugeren i det fysiske rum. Når han har prøvet installationen kan han gå på hjemmesiden og se sin inspirationsinfo og finde materialet, enten på biblioteket eller derhjemmefra. Potentiale På rejse i bogen har et stort potentiale. Konceptet kan tilpasses mange materialetyper og skaber stor opmærksomhed, da det er en installation, som brugeren kan interagere med. Realiserbarhed Konceptet bygger på et interaktivt gulv og indholdet kommer fra biblioteket. Bibliotekets indhold kædes til brugerens data og gemmes på hjemmesiden, hvor det altid kan slettes. Målgruppe Indholdet kan tilpasses den målgruppe man ønsker. Det kan f.eks. være en børnebog, som man opbygger et univers omkring i form af film, musik, billeder og små rim. Det kunne også være et set-up omkring VM i fodbold. Mulighederne er mange, men fokus er at inspirere med de materialer der allerede findes, på en ny måde! 16 _Digital Trendspotting_Konceptkatalog

17 Slut Start _Digital Trendspotting_Konceptkatalog 17

18 Digitale services i fysiske rammer Det interaktive rum Brugernes behov Biblioteket er et interaktivt rum; det er spændende og udfordrende at komme der og den virtuelle verden bliver lagt ud i biblioteketsrummet. De endeløse rækker af bøger bliver pludselig levende, så det bliver sjovt at gå på opdagelse! Hvad? Du har mulighed for at koble din mobil til biblioteket, så du kan interagere med bibliotekets materialer når du bevæger dig rundt i rummet. Din søgning på materialer bliver mere levende, du tager søgningen med rundt imellem reolerne og kan gå på opdagelse på en ny måde. Du bliver guidet til det, du søger og inspireres på vejen dertil. Hvordan? Du kommer ned på biblioteket og skal finde nogle havebøger. Du søger noget om forskellige planter og dyrkningen af dem, for du skal i gang med et større haveprojekt derhjemme og vil gerne samle lidt inspiration. Du klikker ind på bibliotekets hjemmeside, indtaster din søgning og kobler dig op på bogormen. Når du i biblioteksrummet er koblet op til bogormen får du informationer med relation til din søgning på din mobil, men du har også mulighed for yderligere info via de skærme, der er placeret på reolerne. Når du har indtastet din søgning får du vist et simpelt kort, så du hurtigt kan lokalisere de emneområder, du søger. Derudover får du en listevisning af værker, vist i bogforsider, sådan som du kender den fra den traditionelle søgning. Her kan du klikke dig ind på de bøger, der ser spændende ud, gemme dem, se mere om dem eller finde relaterede materialer. Du har også et overblik over de digitale materialer, der er til rådighed. Når du nærmer dig emneområdet, hvor materialerne er placeret, kan du hente mere info på de opstillede skærme. Her kan du hurtigt bladre igennem udvalgte billeder og anmeldelser på skærmen. Skærmen fungerer som den visuelle grænseflade mellem dig og bogen, og mobilen er dit digitale device, der benyttes som værktøj. Hvis du fanges af det foreslåede materiale tager du det blot ned fra hylden og med dig hjem. Man kan også forestille sig at inddrage lyd, billeder og tekster, så du inspireres via flere sanser. Hvor? Biblioteksrummet danner ramme om den service, der skal skabe et levende biblioteksrum: ikke kun et levende rum i fællesarealerne, hvor der ofte er tilbud til brugeren, men også når man kommer ned mellem rækkerne af reoler med statiske materialer. Der skal dannes grundlag for den interesse brugerne kommer med og de skal føle, at de kan søge efter mere end blot en anonym bogryg. Potentiale Konceptet har et stort potentiale i forhold til at gøre søgningen dynamisk. Brugerne skal finde materialet let tilgængeligt og samtidig får de en oplevelsesrig selvbetjening. Søgningen bliver mere nærværende når de kan tage den med rundt på biblioteket. De kan udvide eller tage fra undervejs og på baggrund af inspiration lave nye impulsive søgninger. Måske inspireres de til materialer, de ellers ikke vidste, at de manglede. Målgruppe Det interaktive rum henvender sig nok primært til den yngre målgruppe, som har et dagligt brug af diverse digitale devices. Denne målgruppe vil sandsynligvis tage servicen til sig med det samme, hvor det måske kræver lidt introduktion for den ældre målgruppe, før de vil bruge den. 18 _Digital Trendspotting_Konceptkatalog

19 Lyd Billede Tekst _Digital Trendspotting_Konceptkatalog 19

20 Digitale services i en virtuel verden Biblioteket på mobilen Brugerbehov Brug af bibliotekstilbud på farten udenfor biblioteket Hvad? Brug biblioteket på din mobil. Udover at holde styr på lånene fås inspirerende forslag til musik, lydbøger m.m. som kan hentes og bruges direkte fra mobiltelefonen. Hvordan? Bibliotekernes fælles online tilbud nås via bibliotekets mobile hjemmeside. Hvert bibliotek har fri adgang til en teknisk platform, der kan tilrettes lokalt og integreres med både bibliotekets primære hjemmeside og bibliotekssystem. Målgrupper Pendlere og rejsende Travle forældre Realiserbarhed alle nyere mobiler har internetadgang Netlydbøger kan downloades til nogle mobiler og streames til resten Netmusik kan downloades til nogle mobiler. Streaming bliver en mulighed i 2010 TING-partnerskabet bliver rammen om en standardiseret, mobil platform (mobil.ting) Potentiale Øge brugen af bibliotekernes online-tilbud give mulighed for, at flere biblioteker kan præsentere et mobilt tilbud på en tidssvarende måde Hvor? Ved transport i bus eller tog, ved ventetid i kø; alle steder hvor brugeren er væk hjemmefra og/eller har for langt til biblioteket. 20 _Digital Trendspotting_Konceptkatalog

21 Lydbøger Arrangementer Musik Forside Inspiration og status Søg Åbningstider Book Bibliotekar PC Lokaler Kontakt os _Digital Trendspotting_Konceptkatalog 21

22 Digitale services i en virtuel verden Min boghylde Brugernes behov Hele min familie bruger biblioteket en del. Vi låner både skønlitterært og faglitterært til os selv, og musik, børneog ungdomsbøger til ungerne. Det bliver ofte til en del, og derfor bliver det meget mere overskueligt med min boghylde. Så kan jeg organiserer vores lån, lave boglister mv. Hvad? Min boghylde er en service på bibliotekets hjemmeside, som kan hjælpe dig til at få overblik. Materialerne er opdelt i kategorier: det du har lånt tidligere, det du har nu, og det, du gerne vil låne. Fordelen ved en virtuel boghylde er, at du altid kan tage fra eller lægge til, som det passer dig. Du kan bruge den som huskeliste eller til at få forslag til nye lån og blive opdateret på dit område. Hvordan? Du bruger biblioteket både til fritid og til dit studie. Samtidig bruger din mand og dine børn også biblioteket, så det sker ofte, at alle lån bliver foretaget på ét kort. Derfor er det rart at have et overblik over lånene på hjemmesiden. Når du logger ind, har du adgang til min boghylde. Denne gælder for dit kort samt din families, hvis du har valgt at sammenkæde dem. Når du klikker dig ind, er du automatisk oprettet. Du kan også vælge at oprette dine familiemedlemmer i hver sin mappe for at give et bedre overblik. I din mappe er der tre standard mapper: min boghylde, som er de materialer, boglister mv, du har valgt at gemme, mine hjemlån, som er det, der er lånt pt. Herfra kan du vælge at kopiere materialer til min boghylde så de gemmes. Den sidste standardmappe er min indkøbsseddel, det er din ønskeliste eller liste over materialer, du skal huske eller vil låne på et senere tidspunkt. Her har du også mulighed for at importere kildelister fra dine venner. Du kan altid oprette undermapper i standardmapperne, hvis du f.eks. vil opdele dem i studie, fritid, musik etc. Hvor? Brugeren kan sidde derhjemme og opdatere boghylden når hun har tid. Det hele gøres over nettet, så biblioteket bliver ikke involveret aktivt i brugerens handling. Man kan forestille sig, at denne service kan benyttes sammen med brugerskabte data, da brugeren ville få mere gavn af sine lister, hvis materialerne også var vurderet. Potentiale Min boghylde er et koncept, der giver brugeren et organiseringsværktøj i forhold til hendes lån. De gemte lån er den primære base, de nuværende lån er dem, der arbejdes med, og de fremtidige lån er huskelisten og idégeneratoren for kommende lån. Den virtuelle boghylde giver brugeren mange muligheder. Måske kan han vælge enkelte materialeemner ud og lave søgninger på baggrund af disse? Målgruppe Der er en bred målgruppe til dette koncept, da det vil hjælpe mange med at organisere deres materialer. Hvis det tilmed kan benyttes til anden aktivitet og selvbetjening på hjemmesiden, er det kun en fordel. Ligesom deling mellem f.eks. venner eller familie vil være en klar fordel. 22 _Digital Trendspotting_Konceptkatalog

23 Anne Mikkel Ungerne Min boghylde gemte materialer Brugerens spor Kun materialer efter ønske gemmes. Mine hjemlån Hjemlån lige nu Herfra kan materialer kopieres til min boghylde Min indkøbsseddel Kommende lån Interessante emner Huskeliste med det brugeren gerne vil låne. Importerede lister Herunder kan oprettes undermapper hvis det ønskes. _Digital Trendspotting_Konceptkatalog 23

24 Bibliotekerne og de sociale medier Min side Hvad? Personlig side med oplevelsesstruktureret information, der fungerer som forlængelse af dine handlinger på det fysiske bibliotek. Siden er både dit eget hemmelige rum, og et led i din fortælling om dig selv over for andre via sociale medier. Hvordan? Som bruger af biblioteket har du en personlig indgang til dets hjemmeside. Herfra kommer du ind til Min side, hvor dine oplevelser og din historik strukturer de informationer, der vises. Du kan hurtigt få overblik over dine præferencer og få anbefalinger baseret på tidligere lån og andre lånere ligesom dig. Informationen bliver visualiseret i et interaktivt billed-cluster. Siden opfordrer til at besøge det fysiske bibliotek. De data, som produceres på det fysiske bibliotek i form af dine lån eller interaktion med elementer, sendes til siden. Herved ændres interfacet løbende. Du kan for eksempel se den følelsesstreng som bibliotekets Mood generator har skabt, klikke ind på store udslag og få anbefalinger, der passer til det sted på kurven. Fra siden har du porte til alle sociale medier, hvor du f.eks. kan poste dit billed-cluster, der viser, hvem du er som mediebruger i øjeblikket. Hvor? Online Realiserbarhed Teknologien eksisterer, men det vil kræve en revision af bibliotekets itsystemer. Potentiale Potentialet er stort, da konceptet binder det fysiske bibliotek og online-oplevelsen tæt sammen og derved styrker den samlede oplevelse af biblioteket. Målgrupper alle bibliotekets it-kyndige brugere: Siden som indgang til lån og anbefalinger. yngre: Især den sociale del vil appellere til bibliotekets yngre brugere. 24 _Digital Trendspotting_Konceptkatalog

25 Brugerbehov: Jeg forventer allerede i dag personaliseret information. Men det skal serveres, så det giver oplevelser. Mit behov for at individualisere online-oplevelsen i et interaktivt univers er derfor stort. _Digital Trendspotting_Konceptkatalog 25

26 Bibliotekerne og de sociale medier Brugerskabte data Brugernes behov Jeg låner en del materialer på biblioteket og kan godt lide, at jeg har mulighed for at bidrage til materialet efterfølgende. Jeg benytter mig meget af, hvad andre har skrevet, for det giver en god indikator for materialet. Hvad? Når du har lånt et materiale, har du mulighed for at bidrage med din bedømmelse. Der er flere niveauer i det: du har mulighed for at give ratings (stjerner eller tommel op/ned), lave en anmeldelse eller oprette en debat. Du kan gøre brug af andre brugeres anbefalinger, men du kan også bruge dine egne til at generere nye søgninger, dvs. materialer, du kan lide, bliver gemt på en positiv liste, og derudfra kan der foreslås nye. Man kan også forestille sig, at de brugerskabte data bliver koblet til f.eks. Facebook Connect, så kan du trække oplysninger fra dine venner, du kan give signal om, hvad du læser lige nu eller muligvis blive connectet til andre brugere med samme interesser. Derved udbygges dit sociale netværk i relation til bibliotek og interesseområder. Hvordan? Du har lige læst en fantastisk god bog, som du gerne vil dele med nogen, men da du afleverer den på biblioteket, er der bare ikke tid til at gøre mere ved det. Derfor er det rart, at du nogle dage efter kan logge dig ind på din bibliotekskonto og bidrage med dine brugerskabte data via nettet. Når du logger på kommer der en lille dialogboks frem, som spørger, om du vil bidrage med noget til dine tidligere lån. Du kan fravælge det helt, gøre det senere eller svare ja tak. På hjemmesiden ligger en liste over dine nyligt afleverede materialer. Her klikker du dig let frem til de materialer, du vil give tilbagemelding på. Der er et par stykker, som du giver ratings. Det er lynhurtigt og dine data gemmes og kan bruges som generator i senere søgninger. Der er også en enkelt bog, du gerne vil anmelde. Du vil gerne sætte dine egne ord på til gavn for andre lånere. Til sidst opretter du også en debat omkring bogen; det er en rigtig god bog, og du syntes der er nogle elementer, der kunne være spændende at diskutere. Debatten ligger så på hjemmesiden og fungerer som en form for virtuel læseklub/diskussionsfora. Hvor? Brugeren har god tid til at bidrage med deres informationer, da handlingen sker over nettet. De kan sidde derhjemme i ro og mag og gøre det, når de har tid, eller når de har noget på hjertet. Derfor er det også vigtigt, at biblioteket kun opfordre brugeren til det, når de f.eks. logger på efter endt aflevering. Herfra kan de selv vælge om de vil og i hvilket omfang. Potentiale Brugerskabte data kan skabe en kontakt mellem brugerne og biblioteket. Potentialet ligger i, at brugerne ser en fordel i det. Hvis de selv kan få noget ud af det, er der større sandsynlighed for de vil bruge tid på det. Hvis brugerne kan benytte deres tidligere vurderinger til senere søgninger, inspireres eller connectes med andre brugere, så er det ikke blot for andre brugeres skyld, men også for dem selv. Det er vigtigt, at der er flere niveauer i konceptet, en rating er lynhurtig, en anmeldelse tager mere tid, og en debat kan være en mere langsigtet handling. Målgruppe Den primære målgruppe vil nok ligge hos brugere, der benytter biblioteket jævnligt, og som holder af at dele deres litterære oplevelser med andre. 26 _Digital Trendspotting_Konceptkatalog

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Bibliotekets netmedier

Bibliotekets netmedier Bibliotekets netmedier Med vejledning i download www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va www.vardebib.dk/netmedier Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du frit kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Personas: Målgrupper Eksisterende brugere "Opdrageren"

Personas: Målgrupper Eksisterende brugere Opdrageren Beskrivelse af de personas vi anvender i projektet: Formidling på mobile platforme. Personas stammer fra projektet Digital Trendspotting oger kombineret med en mobil brugertype. Personas: Målgrupper Eksisterende

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook.

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook. Konceptbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1) Titel 6) Produktion 2) Konceptet 7) Visuel udformning 3) Forløb 8) Opsætning 4) Målgruppen 9) Facebook 5) Påstanden 10) Brugskontekst Titel Titlen for konceptet

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Brug TripAdvisor aktivt i din markedsføring

Brug TripAdvisor aktivt i din markedsføring 60 61 KAPITEL 3 Brug TripAdvisor aktivt i din markedsføring 62 Brug TripAdvisor i din markedsføring For at du kan få anmeldelser, skal dine gæster vide, at du er på Trip- Advisor og at du gerne vil have

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere