SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:"

Transkript

1 Golder Aociate Maglebjergvej 6, Kg. Lyngby Tel: [45] Fax: [45] SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune Vej, Park og Ejendomme Rådhuet, bygn. B Amager Landevej Katrup Udarbejdet af: Golder Aociate A/S Maglebjergvej 6, Kg. Lyngby DISTRIBUTION: 1 Kopi Tårnby Kommune, att.: Bjarne Hoe Dato: Projektnr Reviion: 0

2 SAMMENFATNING OG KONKLUSION Golder Aociate A/S har efter anmodning fra Tårnby Kommune, foretaget en creening for PCB i kommunen kolebygninger. Der påvit PCB i 9 ud af 20 prøver. Koncentrationerne ligger mellem 0,36 og 240 mg PCBtotal/kg. Die værdier vurdere ikke at udgøre en riiko for problematik afganing til indeklimaet. Da der er kontateret PCB i fuger bør der ved fremtidige renoveringarbejder kortlægge for indehold af PCB i bygningmaterialer, å at en plan for ikker håndtering af materialer med PCB kan udarbejde og affaldorteringen kan udføre i henhold til gældende regler. Sara Björkqvit Udførende Charlotte Gudum Kvalitetanvarlig 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INTRODUKTION KORT OM PCB PCB i fugematerialer PCB i øvrige materialer PCB i elektrik udtyr Affaldhåndtering Sikkerhedforhold ved håndtering af PCB PCB i luft PCB i jord Omregning af PCB-7 til PCB-total UNDERSØGELSE AF MATERIALER Prøvetagning Reultater Vurdering af analyereultater PCB-underøgelen begrænninger Bilag 1: Situationplaner med prøvetagningteder. - Bilag 2: Analyerapport nr fra Højvang Laboratorier A/S. 3

4 1.0 INTRODUKTION I forbindele med PCB-creening af de kommunale koler i Tårnby Kommune, har Golder Aociate A/S foretaget en regitrering af PCB i fugematerialer i 9 udvalgte koler om er opført eller renoveret i perioden I forbindele med underøgelerne blev der udtaget og analyeret materialeprøver om mitænke for at indeholde PCB. I nærværende rapport er reultaterne for Skelgårdkolen præenteret. Golder har i forbindelen med underøgelen udtaget i alt 20 prøver af fugemae til PCB-analye. Underøgelen er udført i to etaper, en førte gennemgang, udført af Charlotte Gudum, og efterfølgende prøvetagning, udført af Sara Björkqvit. Rapporten har været underlagt Golder kvalitetkontrol. 1.1 Formål Screeningen blev foretaget, med henblik på en vurdering af om der er forekomter af PCB i de elatike fuger, på et niveau om indikerer, at der kunne være et indeklimaproblem. 4

5 2.0 KORT OM PCB PCB er en forkortele for Poly-Chlorerede Biphenyler, der er en miljø- og undhedkadelig gruppe af toffer, om finde i vie byggematerialer og indutrielle produkter. PCB er indutrielt fremtillede klorerede organike toffer, om ikke er naturligt forekommende. PCB beidder en række gode teknike egenkaber, og blev derfor vidt udbredt i indutrien op gennem 1960 erne og 1970 erne. I Danmark blev PCB pr. 1. januar 1977 totalt forbudt i åbne anvendeler, og enere i 1986 ogå i lukkede anvendeler, på grund af alarmerende oplyninger om PCB miljøkadelige egenkaber. PCB er reguleret åvel nationalt om internationalt via Stockholmkonventionen og reglerne heri. 2.1 PCB i fugematerialer PCB blødgørende egenkaber i kombination med en god vejrbetandighed gjorde PCB til et populært tilætningtof. PCB var i perioden fra omkring 1950 frem til 1977 et hyppigt benyttet tilætningtof til elatike fugeprodukter. Blandt de typike anvendeler af fugematerialer med PCB kan nævne: r omkring vinduer og døre r mellem facadeelementer af beton Dilatationfuger mellem bygningelementer, f.ek. altaner, trapper og tilbygninger PCB-holdig fugemae var af én- eller tokomponent-typen og blev normalt lagt af profeionelle. Den met udbredte fugetype med PCB er polyulfidfugen. 2.2 PCB i øvrige materialer PCB har været anvendt i vie typer af lim og maling, typik hvor der tille tore krav til lidtyrke og vejrbetandighed. En anden udbredt anvendele er brugen af PCB-holdig foregling mellem glaene i termoruder amt i vinduekit. Ligelede kan der forekomme lave koncentrationer af PCB i væg-, loft- og gulvmaling, om vurdere at kylde afmitning fra PCB-holdige bygningfuger via luften. 5

6 2.3 PCB i elektrik udtyr PCB blev helt frem til 1986 bl.a. anvendt i kondenatorer f.ek. i forbindele med lyarmaturer. Størtedelen af die er i dag udkiftede med moderne og mere energieffektive anlæg, men enkelte teder finde de tadig. PCB en er indkaplet og bliver ført et problem, hvi der går hul på kondenatoren og der derved lække PCB-holdig olie til omgivelerne. 2.4 Affaldhåndtering PCB er på liten over farligt affald, hvilket indebærer, at affald med et indhold af PCB på over 50 ppm (50 mg/kg PCB total) er at betragte om farligt affald. For farligt affald gælder der ærlige betemmeler, herunder ærlige regler for klaificering, kildeortering, emballage, opbevaring, anmeldele, deklaration og bortkaffele. Affald med indhold af PCB (ogå lavere end 50 mg/kg) kal anmelde til den lokale kommune og bortkaffe efter kommunen affaldregulativ. Der er i dag ikke nogen landdækkende græneværdi for, hvornår et materiale kan ane for frit for PCB. Center for Miljø i København Kommune har fatat grænen for hvornår et materiale kan betragte om frit for PCB til 0,02 mg/kg PCB-7 (varende til 0,1 mg/kg PCBtotal). Affald der indeholder mellem 0,1 og 50 mg/kg PCB-total kal enten aflevere til forbrænding eller deponi afhængigt af affaldtypen. Der henvie i øvrigt til den af Center for Miljø udarbejdede PCB-vejledning, der kan downloade fra internettet og nedentående adree Sikkerhedforhold ved håndtering af PCB PCB er et undhedkadeligt tof, om kan optage gennem huden, ved indånding eller i forbindele med pining. Sanering af fuger kan være et tøvende arbejde, og der bør træffe paende forantaltninger til at bekytte de folk, der arbejder med at fjerne fugerne. Der henvie til Arbejdtilynet intruk nr. 3 af 16. december 2011 vedr. PCB i bygninger, amt Dank Abetforening PCB-vejledning. 2.6 PCB i luft PCB i bygningmaterialer fordamper langomt. Det medfører, at der i bygninger hvori der er anvendt PCB-holdige materialer i mange tilfælde kan finde PCB i indeluften. 6

7 I boliger og følomme bygninger: Sundhedtyrelen ( PCB og undhed, dateret 4. februar 2011) har angivet følgende 2 aktionniveauer for PCB i indeluft: Ved koncentrationer over ng PCB-total/m 3 luft tilråde det, at der gribe ind uden unødig forinkele. Ved koncentrationer i intervallet ng PCB-total/m 3 luft tilråde det, at der på igt gribe ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m 3. På grundlag af de fundne koncentrationer, kan der foretage en yderligere riikovurdering, baeret på opholdtid/ekponering i de konkrete ager. På arbejdplader: Arbejdtilynet kriver i At-intern intruk 3/2011 om PCB i bygninger: Ved koncentrationer over ng PCB-total/m 3 luft afgive et trakpåbud om, der kal træffe forantaltninger trak, å koncentrationen ænke. Der kan vejlede om midlertidige og varige forantaltninger, der kan bidrage til at ænke niveauet. Forantaltningerne kan være rengøring, ventilation, udkiftning el.lign. Ved koncentrationer i intervallet ng PCB-total/m 3 afgive om udgangpunkt et påbud med frit om, at der kal træffe forantaltninger inden et år, å koncentrationen ænke. Der kan vejlede om midlertidige og varige forantaltninger, der kan bidrage til at ænke niveauet. Forantaltningerne kan være rengøring, ventilation, udkiftning el.lign. Ved koncentrationer i intervallet ng PCB-total/m 3 afgive om udgangpunkt et påbud med frit om, at der kal træffe forantaltninger inden to år, å koncentrationen ænke. Der kan vejlede om midlertidige og varige forantaltninger, der kan bidrage til at ænke niveauet. Forantaltningerne kan være rengøring, ventilation, udkiftning el. lign. Ved koncentrationer under ng PCB-total/m 3 kræve ingen reaktion. 7

8 Arbejdtilynet værdier varer til Sundhedtyrelen aktionværdier multipliceret med fire, da arbejdtiden ved fuldtidbekæftigele på ugebai er ca. ¼ af den amlede tid af ugen totale timetal. Arbejdtilynet græneværdi for arbejde med PCB er ng/m 3 (dog målt over 8 timer). Det acceptere ikke, at denne værdi overkride. De angivne koncentrationer er årmiddelværdier. Generelt må det forvente, at målinger i ommerperioden vil vie højere koncentrationer end tilvarende målinger udført i vinterperioden. 2.7 PCB i jord Ligeom PCB kan finde i luften, kan det via fordampning prede ig til den omliggende jord. Der er ærlig tor riiko for predning omkring byggerier med udendør fuger med høj koncentration af PCB. 2.8 Omregning af PCB-7 til PCB-total Der finde i alt 209 PCB-congenerer. Ved analye for PCB i materialeprøver betemme normalt indholdet af 7 udvalgte PCB-congenerer (PCB nr. 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180), i tillæg identificere hvilken type Aroclor (hvilket grundprodukt) PCB en tammer fra. For at beregne det totale indhold af PCB gange ummen af PCB-7 med en tilordnet Aroclor-faktor, der varierer mellem 3,0 og 8,2 afhængig af Aroclor-typen (grundproduktet). Kan Aroclortypen ikke identificere benytte en faktor 5. Ved beregning af PCB-total i luftprøver benytte en faktor 5. 8

9 3.0 UNDERSØGELSE AF MATERIALER 3.1 Prøvetagning Der er i alt udtaget 20 fugeprøve til PCB-analye, i bilag 1 er prøvetagningteder vit på ituationplan. De udtagne prøver blev analyeret for indhold af PCB ho Højvang Laboratorier A/S. Analyerapporter er vedlagt i bilag Reultater Foto af prøvetagningteder, bekriveler og analyereultater fremgår af Tabel 1. Tabel 1: Udtagningteder og PCB-analyereultater jf. analyerapport nr fra Højvang Laboratorier A/S. Prøve ID Regitreringer og bekrivele: Analyereultat SKEL P01 Sort/gul fuge mellem panel og murværk, udendør. Hovedindgangen. 0,51 mg/kg SKEL P02 dørkarm og murværk, indendør. Gangen ud for fløj A. 19 mg/kg SKEL P04 dørkarm og murværk, indendør. Gangen ud for fløj C. 9,5 mg/kg 9

10 SKEL P05 dørkarm og murværk, indendør. Fløj C. Ikke påvit. SKEL P06 Sort fugebånd/bagtop mellem vinduekarm og murværk, indendør. Gangen ud for fløj D. 52 mg/kg SKEL P07 Sort fuge mellem træog murværk, ovenpå trælit, udendør. Ikke påvit. SKEL P08 Sort fuge mellem vinduekarm og træværk, indendør. Ikke påvit. 10

11 SKEL P12 dørkarm og murværk, indendør. Gymnatikal (bygning K). Ikke påvit. SKEL P13 dørkarm og murværk, indendør. Gymnatikal (bygning L). 44 mg/kg SKEL P14 Sort fuge mellem dørkarm og træværk, udendør. Ikke påvit. SKEL P15 Grå fuge, malet grøn, mellem træværk, udendør. Fløj G. 240 mg/kg 11

12 SKEL P16 vinduekarm og murværk, udendør. Fløj F. Ikke påvit. SKEL P17 dørkarm og murværk, indendør. Gangen mellem fløj E og F. 3,7 mg/kg SKEL P18 dørkarm og murværk, indendør. Fløj G. Ikke påvit. SKEL P19 dørkarm og murværk, indendør. Fløj E. 37 mg/kg 12

13 SKEL P20 vinduekarm og murværk, udendør. Fløj C. Ikke påvit. SKEL P21 træværk, udendør. Fløj D. 0,36 mg/kg SKEL P22 Sort fuge mellem træværk, ved vindue. Ikke påvit. SKEL P23 vinduekarm og murværk, udendør. Gymnatikal. Ikke påvit. 13

14 SKEL P24 vinduekarm og murværk, udendør. Gymnatikal. Ikke påvit. 3.3 Vurdering af analyereultater Som det fremgår af Tabel 1 er der påvit PCB i 9 ud af 20 prøver. Koncentrationerne ligger mellem 0,36 og 240 mg PCB-total/kg. Die værdier vurdere ikke at udgøre en riiko for problematik afganing til indeklimaet. Da der er kontateret PCB i fuger bør der ved fremtidige renoveringarbejder kortlægge for indehold af PCB i bygningmaterialer, å at en plan for ikker håndtering af materialer med PCB kan udarbejde og affaldorteringen kan udføre i henhold til gældende regler. 3.4 PCB-underøgelen begrænninger Nærværende underøgele er begrænet til bygningerne ynlige og umiddelbart tilgængelige overflader og fuger. Det kan ikke udelukke, at der i eventuelle lukkede kontruktioner kan finde materialer med indhold PCB. 14

15 Bilag 1 Situationplan med prøvetagningteder 15

16 SKEL P18 Ikke påvit SKEL P16 Ikke påvit SKEL P mg/kg SKEL P22 Ikke påvit SKEL P08 Ikke påvit SKEL P17 3,7 mg/kg SKEL P07 Ikke påvit SKEL P19 37 mg/kg SKEL P14 Ikke påvit SKEL P21 0,36 mg/kg SKEL P23 Ikke påvit SKEL P06 52 mg/kg SKEL P12 Ikke påvit SKEL P20 Ikke påvit SKEL P24 Ikke påvit SKEL P13 SKEL P05 Ikke påvit 44 mg/kg SKEL P04 9,5 mg/kg SKEL P02 19 mg/kg Tegningmateriale er tillet til rådighed af Tårnby Kommune. Reultater er angivet om PCB-total. SKEL P01 0,51 mg/kg 16

17 Bilag 2 Analyerapport 17

18 Analyerapport Rekvirent Golder Aociate A/S Identifikation Sagnavn: - Maglebjergvej 6, 1. Sag nr.: Kg. Lyngby Sagbeh.: Sara Björkqvit Udt.dato: Prøvetager: SB Prøver modtaget den: Rapport dato: Analye påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analye På køl Antal prøver: 20 Bilag: 0 tk. Lab. nr Prøvetype Emballage Lim Enhed Metode Detektiongræne Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID SKEL P01 SKEL P02 SKEL P04 SKEL P05 SKEL P06 Uikkerhed Parameter PCB 28 <0,020 0,40 0,45 <0,050 1,5 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,020 0,90 0,71 <0,050 2,5 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 0,046 1,3 <0,050 <0,050 3,1 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 <0,020 0,44 <0,050 <0,050 1,2 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 0,056 0,23 <0,050 <0,050 0,80 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 0,046 0,20 <0,050 <0,050 0,66 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 <0,020 0,020 <0,050 <0,050 0,053 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 0,15 3,5 1,2 # 9,8 mg/kg beregnet PCB totalindhold 0, ,5 # 52 mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor 1254/ / / /5.3 Betegneler: Ekpanderet uikkerhed, dækningfaktor 2. Reultater med værdier i intervallet fra detektiongrænen til 10x detektiongrænen, kan være påhæftet en analyeuikkerhed på op til +/- 50%. #: Symbolierer at alle komponenter der indgår i den pågældende um, har en konc. mindre end den enkelte komponent detektiongræne. Emballage betegnele: m (membrangla), r (rilanpoe), d (duogabag), p (platpoe) og (tanniol). Afvigeler/kommentar ved denne rapport: Pga interferen ændre detektiongrænen. Mønteret i kromatogrammet indikerer indhold af chlorparaffiner. Prøvningreultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriet kriftlige tilladele må rapporten kun gengive i in helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Maden Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Indutri Vet Dianalund Tlf Fax Side 1 af 4

19 Analyerapport Rekvirent Golder Aociate A/S Identifikation Sagnavn: - Maglebjergvej 6, 1. Sag nr.: Kg. Lyngby Sagbeh.: Sara Björkqvit Udt.dato: Prøvetager: SB Prøver modtaget den: Rapport dato: Analye påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analye På køl Antal prøver: 20 Bilag: 0 tk. Lab. nr Prøvetype Emballage Enhed Metode Detektiongræne Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID SKEL P07 SKEL P08 SKEL P12 SKEL P13 SKEL P14 Uikkerhed Parameter PCB 28 <0,020 <0,020 <0,020 0,84 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,020 <0,020 <0,020 3,5 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 <0,020 <0,020 <0,020 2,8 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 <0,020 <0,020 <0,020 0,84 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 <0,020 <0,020 <0,020 0,097 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 <0,020 <0,020 <0,020 0,13 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB # # # 8,2 # mg/kg beregnet PCB totalindhold # # # 44 # mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor /5.3 - Betegneler: Ekpanderet uikkerhed, dækningfaktor 2. Reultater med værdier i intervallet fra detektiongrænen til 10x detektiongrænen, kan være påhæftet en analyeuikkerhed på op til +/- 50%. #: Symbolierer at alle komponenter der indgår i den pågældende um, har en konc. mindre end den enkelte komponent detektiongræne. Emballage betegnele: m (membrangla), r (rilanpoe), d (duogabag), p (platpoe) og (tanniol). Afvigeler/kommentar ved denne rapport: Pga interferen ændre detektiongrænen. Mønteret i kromatogrammet indikerer indhold af chlorparaffiner. Prøvningreultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriet kriftlige tilladele må rapporten kun gengive i in helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Maden Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Indutri Vet Dianalund Tlf Fax Side 2 af 4

20 Analyerapport Rekvirent Golder Aociate A/S Identifikation Sagnavn: - Maglebjergvej 6, 1. Sag nr.: Kg. Lyngby Sagbeh.: Sara Björkqvit Udt.dato: Prøvetager: SB Prøver modtaget den: Rapport dato: Analye påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analye På køl Antal prøver: 20 Bilag: 0 tk. Lab. nr Prøvetype Emballage Enhed Metode Detektiongræne Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID SKEL P15 SKEL P16 SKEL P17 SKEL P18 SKEL P19 Uikkerhed Parameter PCB 28 0,15 <0,050 0,11 <0,050 1,5 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 1,8 <0,050 0,20 <0,050 3,0 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB <0,050 0,20 <0,050 <0,050 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 4,5 <0,050 0,067 <0,050 <0,050 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB <0,050 0,030 <0,050 <0,050 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB <0,050 0,056 <0,050 <0,050 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB <0,050 0,028 <0,050 <0,050 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 79 # 0,69 # 4,5 mg/kg beregnet PCB totalindhold 240 # 3,7 # 37 mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor 1260/3-1248/ /8.2 Betegneler: Ekpanderet uikkerhed, dækningfaktor 2. Reultater med værdier i intervallet fra detektiongrænen til 10x detektiongrænen, kan være påhæftet en analyeuikkerhed på op til +/- 50%. #: Symbolierer at alle komponenter der indgår i den pågældende um, har en konc. mindre end den enkelte komponent detektiongræne. Emballage betegnele: m (membrangla), r (rilanpoe), d (duogabag), p (platpoe) og (tanniol). Afvigeler/kommentar ved denne rapport: Pga interferen ændre detektiongrænen. Mønteret i kromatogrammet indikerer indhold af chlorparaffiner. Prøvningreultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriet kriftlige tilladele må rapporten kun gengive i in helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Maden Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Indutri Vet Dianalund Tlf Fax Side 3 af 4

21 Analyerapport Rekvirent Golder Aociate A/S Identifikation Sagnavn: - Maglebjergvej 6, 1. Sag nr.: Kg. Lyngby Sagbeh.: Sara Björkqvit Udt.dato: Prøvetager: SB Prøver modtaget den: Rapport dato: Analye påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analye På køl Antal prøver: 20 Bilag: 0 tk. Lab. nr Prøvetype Emballage Enhed Metode Detektiongræne Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID SKEL P20 SKEL P21 SKEL P22 SKEL P23 SKEL P24 Uikkerhed Parameter PCB 28 <0,050 <0,020 <0,050 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,050 <0,020 <0,050 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 <0,050 0,023 <0,050 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 <0,050 <0,020 <0,050 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 <0,050 0,031 <0,050 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 <0,050 0,026 <0,050 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 <0,050 0,023 <0,050 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB # 0,10 # # # mg/kg beregnet PCB totalindhold # 0,36 # # # mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor / Betegneler: Ekpanderet uikkerhed, dækningfaktor 2. Reultater med værdier i intervallet fra detektiongrænen til 10x detektiongrænen, kan være påhæftet en analyeuikkerhed på op til +/- 50%. #: Symbolierer at alle komponenter der indgår i den pågældende um, har en konc. mindre end den enkelte komponent detektiongræne. Emballage betegnele: m (membrangla), r (rilanpoe), d (duogabag), p (platpoe) og (tanniol). Afvigeler/kommentar ved denne rapport: Pga interferen ændre detektiongrænen. Mønteret i kromatogrammet indikerer indhold af chlorparaffiner. Prøvningreultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriet kriftlige tilladele må rapporten kun gengive i in helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Maden Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Indutri Vet Dianalund Tlf Fax Side 4 af 4

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ 81 2600 GLOSTRUP Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Glostrup Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120050 Distribution: Glostrup Kommune att. Peter Kongsbak Sammenfatning

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5 Kontrolmåling efter fugesanering Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 4 Effekt af udførte pilotforsøg Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal Kommune

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

Børnehuset Foto af Børnehuset

Børnehuset Foto af Børnehuset - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset 1 Projektets parter Bygherre:

Læs mere

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset Projektets parter Bygherre: Rudersdal

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted att.: René Brinch Intern-Byg 2. december 2011 104039-0001 HEHA 104039-0001-25.doc Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Rapport Hermed rapport om Undersøgelse

Læs mere

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487 LYGTEN VARMEVÆRK Bygningsmiljøundersøgelse Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT Projekt nr. 1540487 Sammenfatning Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB Polychlorerede biphenyler Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB fakta 209 forskellige forbindelser, kaldet congenere Dioxinlignende (12 congenere) Ikke dioxinlignende Chlorindhold Højt Lavt PCB fakta

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal

Læs mere

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut Nyt problemstof PCB Lars Gunnarsen, SBi John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian Den 17. november hos Teknologisk Institut Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Formål Projektet

Læs mere

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi Bygningsgennemgang Konsortiet Grontmij/Cowi Bygning: Fredensgade 11, 9870 Sindal, Areal: 88 Bygningsadresse: Vej og Fredensgade 11 husnr.: Billeder af bygning er vedlagt som bilag A. Bygningsgennemgang

Læs mere

PCB som indeklimaproblem og farligt affald. Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S

PCB som indeklimaproblem og farligt affald. Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S PCB som indeklimaproblem og farligt affald Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S 1 Indeklima og farligt affald Fakta orientering Kemi Anvendelse Sundhed Retningslinier

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSER GRØNNINGEN AFD. 10 FÆRØVEJ 8-30 OG SKOVVEJEN 63-79 4200 SLAGELSE. Udarbejdet for: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Fruegade 3 4200 Slagelse

MILJØUNDERSØGELSER GRØNNINGEN AFD. 10 FÆRØVEJ 8-30 OG SKOVVEJEN 63-79 4200 SLAGELSE. Udarbejdet for: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Fruegade 3 4200 Slagelse Maglebjergvej 6, 1 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk MILJØUNDERSØGELSER GRØNNINGEN AFD. 10 FÆRØVEJ 8-30 OG SKOVVEJEN 63-79

Læs mere

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Regitrering af udenlandke virkomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri 1977 blev pcb forbudt i på nær visse elektroniske apparater, det drejer sig om kondensatorer, varmeudvekslingsvæsker,

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company A Shield Group company Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

PCB i bygninger- materialer og indeluft

PCB i bygninger- materialer og indeluft PCB i bygninger- materialer og indeluft Teknisk chef, Majbrith Langeland SBI PCB netværksmøde nr. 2, den 16. april 2013 Et konsortie dannet af COWI - Grontmij Tidsmæssig fordeling af bygninger i PCB perioden

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering Konsortiet Grontmij/Cowi ENERGISTYRELSEN PCB I SKOLER NOTAT, REVIDERET, 16 MAJ 2013 ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 98799876 Marie Kloppenborg

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

Bilag 16 Licensbetingelser mv.

Bilag 16 Licensbetingelser mv. Bilag 16 Licenbetingeler mv. Vejledning: Som led i Leverancen kal Leverandøren løbende bitå Kunden med licentyring. I nærværende bilag kal Leverandøren løbende indætte licenerne til det Programmel med

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: MBG ENTREPRISE A/S Helsingørsgade 7 C 3400 Hillerød Att. Anders

Læs mere

KL-konference - teknik og miljø

KL-konference - teknik og miljø KL-konference - teknik og miljø PCB Farum Midtpunkt, v/ Teknisk chef Torben Trampe 14. April 2011 PCB - Farum Midtpunkt Hvorfor gik vi i gang Faktaark foråret 2009 og pressen skriver om KBH KAB screener

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

Er jordforurening med PCB et problem på lokaliteter med PCB-holdige bygninger?

Er jordforurening med PCB et problem på lokaliteter med PCB-holdige bygninger? Er jordforurening med PCB et problem på lokaliteter med PCB-holdige bygninger? Copyright 2011 Grontmij A/S 1 Rune Østergaard Haven Kilde: epa.gov Kilde til foto: nyu.edu Rune Østergaard Haven ATV Vintermøde,

Læs mere

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

Jordforurening med PCB

Jordforurening med PCB 1 Jordforurening med PCB Kilde til foto: nyu.edu Rune Østergaard Haven ATV Jord og Grundvand, 12. oktober 2011 Jordforurening med PCB 2 PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. Stor fokus

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s Kortlægning af PCB i byggematerialer ift. affaldshåndtering Helle Vibeke Anders en Statens Byggefors k ningsinstitut Aalborg Univers itet T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s e l

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger

Introduktion til PCB i bygninger Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl 1 Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus 3F - Blik- og Rørarbejderforbundet - Dansk Metal - El - Forbundet - BJMF i København - Dansk Byggeri Dansk Håndværk- Danske Isoleringsforeningers Brancheforening-

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSER SLOTSVÆNGET AFD. 3 SLOTSVÆNGET 20-48 4200 SLAGELSE. Udarbejdet for: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Fruegade 3 4200 Slagelse.

MILJØUNDERSØGELSER SLOTSVÆNGET AFD. 3 SLOTSVÆNGET 20-48 4200 SLAGELSE. Udarbejdet for: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Fruegade 3 4200 Slagelse. Maglebjergvej 6, 1 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk MILJØUNDERSØGELSER SLOTSVÆNGET AFD. 3 SLOTSVÆNGET 20-48 4200 SLAGELSE

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Nydamsparken, 8200 Aarhus N Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører Dato: 15. juli 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0314 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel,

Læs mere

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget.

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget. NOTAT 5 DATO 01-06-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere