Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:"

Transkript

1 Tilsynserklæring Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup 2011 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger om personale og undervisningen på institutionen 3. Oplysninger om undervisningen for det enkelte barn 4. Oplysninger og bemærkninger som tilsynet medfører Alle afsnit udfyldes ved første tilsynsbesøg. Afsnit 1 og 2 skal opdateres ved følgende tilsynsbesøg. Afsnit 3 og 4 skal udfyldes på ny ved hvert besøg og indsendes til Børn og Unge. De udgør således dokumentation for aftaler og fortløbende udvikling vedrørende barnet/den unge. Afsnit 3 og 4 gemmes for hvert besøg, så udviklingen kan dokumenteres over tid. Side 1 af 6

2 Afsnit 1: Oplysninger om institutionen (udfyldes af opholdssted/skole) A. Navn på opholdssted / institution og overenskomstpart (kommune) Fonden Sparta Nørregade 5, 7540 Haderup B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning Herning Kommune PPR, Herning Kommune Børn og Unge Torvet 7400 Herning D. Institutionsbeskrivelse (antal børn, undervisningssted, antal lærere, leder): 6 unge i alderen 12 til 15 år. (4 dr og 2 pi) 4 unge på opholdsstedet, 2 unge har opstart januar lærere, 1 leder E. Samarbejdsrelationer (tilknyttet skole, lærersamarbejde, skolebibliotek, adgang til faglokaler m.v.) Haderup Skole, afvikling af folkeskolens skriftlige afgangsprøver Lind Skole, lån af små gymnastiksale F. Særlig undervisningsmæssig service (Center for undervisning, efteruddannelsesmuligheder, deltagelse i faglige netværk m.v.) Psykiater Dorrit Obel Psykolog Eva Malthe, traumatiserede unge Jørgen Rieber, Dispuk (pæd/psyk) John Zeuthen, Neuropædagogik G. Overenskomst vedrørende undervisning (hvis ja vedhæftes overenskomst dokumentet) Overenskomst er under udarbejdelse i samarbejde med Herning Kommune, Børn og Unge. H. Budget 2011 til skoledelen Løn, lærere, leder, vikar: kr. ved 10 unge Materialer, inventar, ekskursioner, eksamen, ekstern underviser: kr. ved 10 unge Side 2 af 6

3 Afsnit 2: Personale og undervisning Beskrivelse af undervisnings ordning (udfyldes af skole / opholdssted) A. Beskrivelse af lærere og ledelse Lærernes navne og uddannelse, herunder en beskrivelse af personalets eventuelle særlige kursusvirksomhed eller relevante erfaringer: Lærer Kristian Wille, folkeskolelærer 2000, Silkeborg Seminarium Tidligere Lind Skole, Vedersø Idrætsefterskole. Kursus: Neurologisk screening v/ John Zeuthen Narrativ pædagogik v/ Jørgen Rieber. Stina Lindø Jensen, Lærerstuderende, planlagt dimission sommer Tidligere Åmoseskolen, Sønderagerskolen, spec. Autister. Lederens navn og funktion samt uddannelse og kvalifikationer: Michael Poulsen, Pædagog Uddannet kognitiv behandler og narrativ terapeut B. Beskrivelse af undervisning generelt Forefindes individuelle undervisningsplaner indeholdende undervisningstid og forløb Ja: X Nej: (Tilsynet: Undervisningsplanerne er udarbejdet, og skal derefter ajourføres i forhold til de aktuelle individuelle forløb. Der anvendes diagnostiske prøver RM i matematik og ST i dansk. Prøveresultatet anvendes som afsæt for den individuelle undervisningsplanlægning) Hvilke fag undervises der i? Dansk, Matematik, Musik, Samfundsfag, Skoleture (Ekskursioner med fagligt indhold af især historisk, naturvidenskabelig og kulturel karakter) Undervisning i engelsk påbegyndes pr. 1/ Læseplaner: Dispensationer eller fravigelser?: Der fraviges de generelle læseplaner. Det gøres med udgangspunkt i at de unge generelt mangler nogle faglige kompetencer, og at vi derfor lægger vægt på de grundlæggende fag som dansk og matematik. (Tilsynet: De grundlæggende fag er de fag, hvor der efter folkeskolens regler skal aflægges prøve i. Det drejer sig om: Dansk, matematik og engelsk) Evt. undervisning gennemført på lokal folkeskole: Ingen. Beskrivelse af undervisningsmidler og materialer, herunder IT-udstyr: Der bruges gængse undervisningsmaterialer fra forlaget Alinea Der bruges materialer fra Caleidos, downloades fra internettet. Side 3 af 6

4 Der bruges materialer fra Gyldendal. Der er tegnet et 3-årigt abonnement med Microværkstedet. (Tilsynet: Det skal af oversigten fremgå, hvilke fag undervisningsmaterialerne knytter sig til, og ikke udelukkende, hvilket forlag, der har produceret dem, altså: Titel, (system) fag, målgruppe, forlag og udgivelsesår) Afsnit 3: Beskrivelse af undervisning for det enkelte barn (Udfyldes af skole/opholdsstedet) A. PPR s udtalelse vedr. barnet / den unge Udtalelser vedrørende det enkelte barn fra pædagogisk-psykologisk rådgivning, herunder stillingtagen til den enkelte elevs behov for specialundervisning og mulighed for at blive undervist i en folkeskole: Udtalelserne opbevares i sikret rum, Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og de kompetencer de medbringer ved ankomsten til Sparta. I Haderup er et af hovedformålene, udover den faglige kompetenceudvikling, at lære eleverne at gå i skole. Det vil sige, at vi arbejder med at de skal kunne modtage undervisning. Desuden har vi et sideløbende forløb med to unge, hvor vi arbejder med at de på sigt evt. skal have mulighed for at komme i en almindelig folkeskole. B. Undervisningsstedets notater vedrørende det enkelte barn Bemærkninger om det enkelte barns undervisningsbehov: Vi har i perioder arbejdet med dansk kulturforståelse. Dette har været i forhold til etniske unge. Undervisningens forløb og fremgang: Undervisningens omfang: 1-3 mands undervisning Eleverne får mellem 11 og 14 undervisningslektioner ugentligt. (Tilsynet: Der er udarbejdet et skole/arbejdsskema, der redegør for omfang og placering af undervisningen, opgaver på opholdsstedet og arbejdstræning uden for opholdsstedet) Undervisningens indhold: Dansk Matematik Kreative fag Engelsk fra 1/ Evaluering af elevens undervisning i de enkelte fag og undervisningssituationer: Der er påbegyndt ungsamtaler med de unge. Lærerne deltager på fælles p-møder, hvor de unge vurderes og evalueres sammen med de pædagogiske personaler med henblik på at optimere undervisningen. Der bliver afholdt netværksmøder efter behov, hvor det relevante personale deltager. Herunder Side 4 af 6

5 leder, lærer, kontaktpædagog mm. Hjælpemidler og / eller metoder: Computer Mikroværkstedet Konsekvens Adfærdsmotivation 20 min. Pause på værelset. Dette er udarbejdet i samarbejde med psykolog Eva Malthe. Mange af de unge vi har på Sparta er traumatiserede i den ene eller anden grad. Hvis disse unge af den ene eller anden grund bliver presset, og når til et kogepunkt vil de reagerer på en uhensigtsmæssig måde, både for dem selv men også for deres omgivelser. Ved at give dem pause på værelset, giver vi dem mulighed for at falde ned. Dette fungerer super godt på Sparta. (Tilsynet: Der er mulighed for at organisere undervisningen både som enkeltmandsundervisning og i mindre grupper. Lokalet er indrettet til undervisningsbrug, og der forefindes tavle, OHP og audiovisuelt udstyr.) C. Handleplan for undervisningen: (Handleplanen bør indeholde mål og midler for undervisningen, herunder om undervisningen i fremtiden kan foregå på den lokale folkeskole) Der er udarbejdet elevplaner i fagene dansk og matematik. (Tilsynet: Med den rette udvikling, påtænker man at lade en enkelt elev deltage i undervisningen på den lokale folkeskole) Afsnit 4: Tilsynet (Udfyldes af tilsynsførende) A. Hvem har foretaget tilsynet Navn: Ole Thorn Madsen Stilling: Chefkonsulent Kontaktoplysninger: Børn- og Unge forvaltningen Tilsynsperioden: Fra dato til dato: August til december 2011 Side 5 af 6

6 B. Helhedsindtryk Vurderinger: Forholdet mellem eleverne og lærerne blev oplevet som venligt og anerkendende. Der blev praktiseret en passende vedholdenhed, og givet præcis vejledning. Når en elev konfronterede en lærer med en uventet udtalelse blev der reflekteret afmålt og afdæmpet; men stadig således at eleven klart forstod alvor og hensigt. Elever, der var særligt kontaktsøgende blev tacklet pædagogisk professionelt. Den ensartede systematik som lærergruppen har etableret med individuelle elevmapper med elevens materiale og elevplaner giver indtryk af at undervisningsdelen er i god overensstemmelse med såvel god lærerpraksis som opholdsstedets målsætning. Forslag til ændringer for opholdsstedet: Tilsynet bifalder, at man samler undervisningsaktiviteterne, så der gives bedre mulighed for at undervisningsmiljøet entydigt understøtter både elever og læreres oplevelse af læring på den interne skole. C. Stillede krav til opholdsstedet: Ingen D. Rådgivning og vejledning: Eleverne har som hovedregel en ugerytme med undervisning, skoleture (ekskursioner) og arbejdsopgaver på opholdsstedet eller eksternt. Tilsynet anbefaler at man i lighed med efterbehandlingen af ekskursioner, i højere grad indarbejder læringsforløb, der knytter sig til praktiske opgaver, så eleven oplever en højere grad af anvendelighed i forhold til tørt stof. E. Aftaler mellem tilsynsmyndighed og institution Dato: 12. december 2011 Side 6 af 6

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere