Har du psyken til at være leder?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du psyken til at være leder?"

Transkript

1 Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk Ole Suhrs Gade København K Tlf.: E: 1

2 Tag testen g bedøm selv: Om du allerede har dét, der skal til på det persnlige plan fr at gøre karriere g blt søger bekræftelse eller inspiratin til frtsat persnlig vækst på jbbet Om du har brug fr at lære nyt f.eks. i frm af ny viden, nye tanker, ny adfærd g nye følelser, så du ptimerer din persnlige lederstil g fremstår autentisk Om du har behv fr yderligere bevidstgørelse g prydning i gammel læring g frældede livserfaringer, der ikke længere er nyttige fr dig, der hvr du befinder dig i dit liv g din karriere lige nu. Måske er ngle af dine erfaringer indirekte hæmmende fr frtsat karriereudvikling Testen giver et frenklet billede af en kmpleks virkelighed, nemlig kun en indikatin af niveauet fr din persnlige rbusthed g dit fundaments styrke. Sådan svarer du: "Ja" Når spørgsmålet straks vækker genklang g du plever en psitiv respns fra dit indre på, at "Ja, det er mig - g det er jeg glad fr" "Nej" Når du plever et indre suk g med beklagelse må erkende verfr dig selv, at "Nej, det er ikke mig g min virkelighed" "Ved ikke"" Når du er i tvivl eller har plevelsen af, at det er du ikke rigtig bevidst m i dagligdagen Når du har en frnemmelse af, at det er både-g - altså engang imellem er det sådan g andre gange er det slet ikke TalentfuldeKvinder.dk Ole Suhrs Gade København K Tlf.: E: 2

3 Fkusmråde 1: Selvfølelser Det første mråde handler m psitive selvfølelser g viser, m du har det gdt med dig selv. Og derigennem m du er i stand til at møde både dig selv g andre på en følelsesmæssigt passende g afbalanceret måde, så du indgår knstruktivt i samspil g samarbejde på jbbet. Nr. Spørgsmål Ja Nej Ved ikke 1 Jeg har et gdt selvværd 2 Jeg er handlekraftig 3 Jeg står ved mig selv g siger min mening - gså når flertallet mener nget andet 4 Jeg føler mig rlig g sikker på mig selv 5 Jeg lytter til mine behv g behandler mig selv med respekt 6 Jeg kan sige "pyt" g kmmer hurtigt videre, når jeg fejler eller dummer mig på jbbet 7 Jeg føler, at jeg hviler i mig selv 8 Jeg har tillid til mine egne kmpetencer 9 Jeg har evnen til at lære nyt g udvikle mig persnligt I alt Indledning 1. Grundlæggende psitive selvfølelser 2. Slid selvindsigt TalentfuldeKvinder.dk Ole Suhrs Gade København K Tlf.: E: 3

4 Fkusmråde 2: Selvindsigt Det andet fkusmråde handler m, hvr gdt du kender dig selv, dine værdier, vaner g handlemønstre. Ligeledes viser din selvindsigt, hvrvidt din livslange læring er frankret, g dermed danner et gdt udgangspunkt fr persnlig frvaltning af et lederjb g karriere. Dernæst tager du stilling til, hvr gdt du kender dig selv g din frhistrie. Spørgsmål Ja Nej Ved Nr. ikke 10 Jeg kender mig selv gdt i frhld til mine persnlige kmpetencer, vaner g reaktinsmønstre 11 Jeg er bevidst m, hvilke persnlige værdier g verbevisninger jeg bringer med på arbejde 12 Jeg er i stand til at iagttage mig selv udefra (kan se mig selv med andres øjne g fra flere frskellige perspektiver) 13 Jeg kender min egen frhistrie med de vigtigste livsfrandringer på gdt g ndt g har en gd frståelse fr, hvrdan det har gjrt mig til den jeg er 14 Jeg har bearbejdet evt. skelsættende begivenheder i mit liv g jeg er i stand til at skelne min egen histrie fra nutiden, så den ikke styrer mig ubevidst på jbbet 15 Jeg kender, lytter til g bruger mine følelser aktivt g knstruktivt 16 Jeg ved, hvad der mtiverer mig g giver mig arbejdsglæde 17 Jeg har tjek på, hvad jeg frbinder med livskvalitet på de fleste livsmråder f.eks. jb, familie, fritid, helbred, øknmi, venner I alt TalentfuldeKvinder.dk Ole Suhrs Gade København K Tlf.: E: 4

5 Fkusmråde 3: Selvbevidsthed Det tredje fkusmråde handler m, hvr kmpetent du er til at handle med ansvarlighed i frhld til at sikre fysisk, psykisk g scial sundhed. Samt din evne til at selvfrvalte din hverdag både på jb, g når du hlder fri, så du plever en gd livsbalance. Nr. Spørgsmål Ja Nej Ved ikke 18 Jeg er pmærksm i dagligdagen på, hvrdan min familiesituatin påvirker min arbejdslivssituatin g mvendt 19 Jeg frmår at skabe g vedligehlde en fr mig tilfredsstillende wrk-life-balance (balance mellem arbejdsliv-, fritids- g privatliv) 20 Jeg tager selv ansvar fr at vedligehlde g sikre min egen fysiske trivsel g sundhed 21 Jeg tager selv ansvar fr at vedligehlde g sikre min egen psykiske trivsel g følelsesmæssige stabilitet 22 Jeg sørger fr at "lade mit indre batteri p" 23 Jeg kan håndtere evt. trang til at dulme negative følelser med verspisning, vermtinering, alkhl, tbak eller andre frmer fr misbrug, der skader mit helbred Jeg håber, 24 at Jeg du har finder værdifulde inspiratin sciale til relatiner livslang g læring netværk g på persnlig jbbet udvikling. 25 Jeg har værdifulde sciale relatiner g netværk udenfr jbbet Rigtig gd læselyst. 26 Jeg har "en bedste ven" på arbejdet - Lisbeth 27 Olesen Jeg er gdt tilfreds med min tilværelse Erhvervscach g psykterapeut 28 Jeg føler mig lykkelig I alt TalentfuldeKvinder.dk Ole Suhrs Gade København K Tlf.: E: 5

6 Sammentælling Fkusmråde: Ja Nej Ved ikke 1. Selvfølelser 2. Selvindsigt 3. Selvbevidsthed I alt Den, der ønsker at lede andre, skal først lære at lede sig selv (ledelsesguru Peter Drucker) TalentfuldeKvinder.dk Ole Suhrs Gade København K Tlf.: E: 6

7 Har du flest "Ja"-svar? Det er gdt! Testresultatet med de mange "Ja"-svar indikerer, at du er i besiddelse af mange psitive selvfølelser, der giver dig et gdt fundament g en persnlig rbusthed. Det kmmer dig til gde på jbbet, når udfrdringerne kræver, at du handler hurtigt g knsekvent. Din selvindsigt g selvbevidsthed er høj g du er gd til at tilpasse din adfærd g kmmunikatin til mange frskellige situatiner på jbbet. Ligeledes prethlder du en grundlæggende fysisk, psykisk g scial sundhed, så dit fundament er i rden. Du har frudsætningerne fr at nå langt, såfremt dine faglige g prfessinelle kmpetencer til stadighed matcher det samme høje niveau sm din persnlige rbusthed. Og husk sm alle prfessinelle, at du skal styrke, pleje g vedligehlde frmen, så du ptimerer dit persnlige lederskab g plever persnlig vækst på jbbet. Du har selv ansvar fr at sikre, at du til stadighed besidder det bedst mulige udgangspunkt fr frtsat karriereudvikling. Du kan have glæde af samtaler med en ekstern tilknyttet, sm du kan bruge sm prfessinel sparringspartner g inspiratr til din persnlige kmpetenceudvikling g udvikling af karrieren. Km ind til mig, hvis du sidder med dine "Ja-svar" g stadig føler dig i tvivl eller vildrede. Du vil have glæde af en rådgivningssamtale, der giver yderligere afklaring eksempelvis m du er fr selvkritisk eller m du har ngle hæmmende verbevisninger, der ubevidst hindrer dig i at kmme videre. Det kunne handle m, at du trr, at du skal være perfekt eller kunne det hele, inden du har lært det. Har du flest "Nej"-svar? Få hjælp til at gøre nget ved det Testresultatet med de mange "Nej"-svar indikerer, at du har behv fr at tilegne dig nye persnlige kmpetencer f.eks. i frm af ny viden, nye tanker, ny adfærd g nye følelser. Du har givetvis allerede plevet eller vil kmme til at pleve at støde på ngle persnlige g ledelsesmæssige udfrdringer i dagligdagen - g det har en afsmittende effekt på din plevelse af psykisk trivsel g arbejdsglæde. Du er i risikgruppen fr at få stressrelaterede lidelser, g plever måske allerede fysiske eller psykiske stresssymptmer, sm du skal lytte til. Du behøver ikke at have det direkte dårligt fr at få det bedre. Tag ansvar fr at få hjælp til yderligere bevidstgørelse g prydning i gammel læring g frældede livserfaringer, så får du etableret den frnødne persnlige rbusthed til at håndtere lederjbbet ptimalt. Du vil have glæde af et persnligt udviklingsfrløb med en unik kmbinatin af caching, terapi g undervisning - g evt. suppleret med rådgivning g mentring. Målet er at du øger din selvindsigt g udvikler din selvfrståelse, så du gradvist pbygger en helstøbt, autentisk g knsekvent lederstil med udgangspunkt i psitive selvfølelser, der er slidt frankret indeni dig. TalentfuldeKvinder.dk Ole Suhrs Gade København K Tlf.: E: 7

8 Har du flest "Ved ikke"-svar? Så er du i tvivl Testresultatet med de mange "Ved-ikke"-svar indikerer, at du har behv fr yderligere afklaring g bevidstgørelse. Du vil have glæde af at lære dig selv endnu bedre at kende g kmme mere i kntakt med dig selv. Du har brug fr dybere frankring af psitive selvfølelser, styrke din selvindsigt g bste din selvansvarlighed fr knsekvent at handle kmpetent både på jbbet g udenfr jbbet. Nget af det kan du selv gøre g andet skal du have hjælp til. Du kan med frdel hente værdifuld infrmatin gennem feedback fra dine mgivelser til at fretage et "ledelsesmæssigt helbredstjek" g herigennem få yderligere kendskab g frståelse fr, hvrdan din adfærd pleves af andre. Feedbacken kan f.eks. kmme fra trivselsanalyser, 360 graders måling eller ved at bede din chef, lederklleger eller medarbejdere m skriftlig eller mundtlig persnlig feedback. Tag eksempelvis en snak med din nærmeste leder, hvr I tager udgangspunkt i testen. Du kan bede ham/hende m at svare på spørgsmålene sådan sm han plever dig g din adfærd i dagligdagen. Det kan give anledning til nye bevidstgørelser fr dig g mindske din tvivl. Du kan gså have gavn af en rådgivningssamtale, hvr du frhlder dig nærmere til de tre fkusmråder i testen g reflekterer ver de spørgsmål i testen, hvr du plever at være kmmet mest i tvivl. Under samtalen får du knkret rådgivning g bliver klar på, hvad dine udviklingsmråder i frhld til stærkt persnligt lederskab er helt knkret. Så du bliver i stand til at beskrive g vælge den frm fr hjælp g støtte, der vil være bedst fr dig. Det kunne eksempelvis være en fleksibel klippekrtrdning. Det er min erfaring, at stærkt persnligt lederskab gør en str frskel fr både karriereudvikling g livskvalitet i det hele taget. Det handler m at pnå følelsen af indflydelse - gså i eget liv. Gd arbejdslyst! Lisbeth Olesen Erhvervscach g psykterapeut TalentfuldeKvinder.dk Ole Suhrs Gade København K Tlf.: E: 8

9 Det er en meningsfuld udfrdring at lære sig selv bedre at kende. - langt fra alle tager udfrdringen p! Hvis du har mdtaget denne selvtest fra en anden via mail g fremver gså ønsker at mdtage Nyhedsbrevet til TalentfuldeKvinder så gå ind på g tilmeld dig! Så får du gratis tilsendt e-bgen: "Sådan bliver du leder i dit eget liv" - en praktisk guide til udvikling af persnligt lederskab. TalentfuldeKvinder.dk Ole Suhrs Gade København K Tlf.: E: 9

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Risikerer jeg at brænde ud TEST

Risikerer jeg at brænde ud TEST Risikerer jeg at brænde ud TEST Alfa- kvinder Lergravsvej 52, 4. tv. 2300 København S 2 Er du i risikogruppen for at brænde ud? Tag selvtesten og find ud af, om du bare har travlt eller om du faktisk l

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere